Anna Karina Kaltveit

Startside Opp Thea M. Johnsen Sigurd Torgersen Anna Karina Kaltveit Severin M. Helgeland

Anar til Anna Karina Kaltveit

horizontal rule


Første generasjon

horizontal rule

horizontal rule


1. Anna Karina Kaltveit vart fødd den 31 jan. 1905 i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 mar. 1905 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 22 feb. 1948 i Stavanger Sjukehus, Stavanger, Rogaland, NOR, 43 år gamal, og vart gravlagd den 27 feb. 1948 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna Karina var Karina.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1910-teljinga i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR.

Anna Karina gifta seg med Severin Martinius Helgeland i 1924 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Selmer Helgeland vart fødd den 29 jul. 1925 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 aug. 1925 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 12 des. 2007 i SUS, Stavanger, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 21 des. 2007 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Selmer gifta seg med Signe Torgersen den 21 jul. 1951 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         ii.  Rasmus Helgeland vart fødd den 9 okt. 1928 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 nov. 1928 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 6 nov. 2018 i Høllandstunet, Sauda, Rogaland, NOR, 90 år gamal, og vart gravlagd den 15 nov. 2018 i Saudasjøen gravlund, Sauda, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg med Margit Husevåg.

        iii.  Martin Helgeland vart fødd den 5 apr. 1932 i Flotene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 26 jan. 2013 i Tveit indre, Tysvær, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 5 feb. 2013 i Førre kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Martin gifta seg med Olga Amanda Dyrøy.

         iv.  Kristoffer Helgeland vart fødd den 27 mar. 1934 i Flotene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5 okt. 1985 i Rogaland Sjukehus, Stavanger, Rogaland, NOR 51 år gamal, og vart gravlagd den 11 okt. 1985 i Revheim (Madla) kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

          v.  Arthur Sigfred Helgeland gifta seg med Kari Dalane.

         vi.  Svein Helgeland vart fødd den 7 apr. 1937 i Flotene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23 mai 1998 i Haukeland Sjukehus, Bergen, Hordaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 29 mai 1998 i Saudasjøen gravlund, Sauda, Rogaland, NOR. Svein gifta seg med Berit Olene Hoftun.

        vii.  Anna Karina Helgeland gifta seg med Gudmund Skår.Andre generasjon (Foreldre)

horizontal rule


 

2. Rasmus Kaltveit, son av Lars Larsson Frønsdal og Martha Rasmusdotter Indbjo, vart fødd den 23 apr. 1869 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 30 apr. 1869 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR og døydde den 28 apr. 1933 i Rogaland Sjukehus, Stavanger, Rogaland, NOR, ved fylte 64.

Generelle notat: Rasmus vart døypt heime av Ole Jensen Hetland i 1869 og foreldra er ført som: "Ungkarl Lars Larsen Tofte af Eids-Øyen og Pigen Martha Rasmusdatter Indbjoe. Begge første Leiermaal".
Rasmus Larsson vart konfirmert 7. oktober 1883 i Fjelberg kyrkje og det er då nemnt at han vart vaksinert 10. oktober 1870. Foreldra er "Pige Marthe Rasmusdotter Indbjo" og "Tømmermand Lars Larsen Tofte". Han er då ført fødd 23. april 1869 og døypt i Fjelberg 30. april same året.
Rasmus budde først på husmannsplassen Gjæreplasset u/Innbjoa i Ølen saman med mora. Han kjøpte husa av mora ved skifte 29. mai 1890. Rasmus arbeidde i skiferbrotet i Dalane (Utbjoa).
SAST, Karmsund sorenskriveri, II/IIA/L0042: Panteregister nr. II AG 42, 1865, s. 171-172:
"Skjøde fra Hans Sakariassens Enke Brønla Hansdatter, til Rasmus Larsen Espeland for 1900 Kr. datert 5. tls 19 September 1900. Bog 14 p. 46.
Skadesløsbrev fra Rasmus Larsen til Ole Olsen Asbjørnshaug og Sjur Johannesen Hemmingstad for 600 Kr. dat 5. tls 19 Septr 1900. Bog 14 p 46."
I feltet "Anmærkninger" er det for "Skadesløsbrev" skrive: "Afløst 7/10. 1905 Reg 15 p. 687"
Side 172:
Udredsel Kr. 4.48 af Br. No 4 8 ifl. den geistl. Lønningslov af 14 Juli 1897 $ 7. tls 7 Januar 1901 Bog 14 p. 119.
Off. Overudskiftning iflg 9-13 Septbr. 1904. tls 10. Novbr. 1905. Udskbok p. 246
Skjøde fra Rasmus Larsen til Villum Alfsen Eidsvik for 2000 Kr. dat 15 Novbr. 1904; tls 10 Juli 1905, Bog 15 p 564.
Obligation fra Willum A. Risanger til Abeiderbrugbanken for 1300 Kr. dat 28 Juni, tls 10 Juli 1905. Bog 15 p 564."

Rasmus var gardbrukar og steinarbeidar på Risanger same året som han kjøpte bruket. Hushaldet bestod elles av kona og sonen Øystein forutan tenestejenta Marta Oline Øysteinsdotter på 15 år og gardsarbeidaren Marta Rasmusdotter på 61 år.

I folketeljinga for 1900 vert han nemnt på Risanger i Skjold men arbeidde truleg i skiferbotet på Espeland, for han budde midlertidig på ytre Sandanger i Fister. Kona Kristine og eldste sonen Østen vert også nemnde i folketeljinga. Syster til Kristine, Marta Oline, budde hjå dei som tenestejente. Mor til Rasmus, Marta Rasmusdotter budde også hos dei og hjelpte til med gardsarbeidet.
I 1903 budde Rasmus på Espeland der sonen Martin vart fødd. Han vert då kalla arbeidar.
Sidan flytta Rasmus til Ombo der han kjøpte bruk 2 på Kaltveit av Ingeborg Gunnarsdotter.

SAST, Ryfylke tingrett, II/IIA/L0029: Panteregister nr. II A 29, 1866, s. 133:
"Jelsø L. No. 108 Kalletveit" og "Grds.no 4 Brgs-no 2 sk 88 øre"
nede på sida:
"Obligation fra Rasmus L. Kaltveit til Ingeborg Kaltvedt for 1100 kr. tgl 5/11 1909.
I feltet for "Anmærkninger" står det:
"mangler tgl. hjemmel Opført på bnr 7"
Og så:
Skadesløsbrev fra Rasmus L. Kaltveit til Sjur O. Askvik og Mikal E. Viga for 1300 kr. Tingl. 21/4 1911".
I feltet for "Anmærkninger" står det:
"mangler tgl hjemmel. Slettet ifl l 6/8 1869."
Og så:
"Eksekution afh 10/9 1915 hos Rasmus L. Kaltveit for kr 711,60 til Jonas Kaltveit med udslag bl. a i andre brug tgl 24/9 1915
Eksekution afh 25/7 1916 hos Rasmus Kaltveit for kr. 352,36 til D. Halvorsen med udslag bl. a. i andre brug tgl 4/8 1916
Eksekution afh 28/8 1916 hos Rasmus L. Kaltveit for kr. 40,10 med udslag bl. a. i andre brug tgl 8/9 1916 til Stvanger jernvareforretning
Eksekution afh 25/9 1916 hos Rasmus Kaltveit for kr. 253,62 til Chr. Thorsen med udslag bl. a. i andre brug tgl 2/10 1916
I feltet for "Anmærkninger" står det:
"mangler tgl hjemmel" og "Slettet ifl. lov 6/8-1869"
Så kjem det:
"Udskiftning tgl 9/12 1921"
Rasmus Kaltveit har ikkje hatt tinglyst heimel til bruket på Kaltveit, men må ha brukt gardsbruket frå ikring 1904/1905. I 1905 då dottera Anna Karina vart døypt, er han kalla Kaltveit. Dei to eldste barna var ikkje fødde på Kaltveit, men dei andre ser ut til å vere fødde på Kaltveit. Så Rasmus må ha vore gardbrukar der til i alle høve 1919.

SAST, Ryfylke tingrett, II/IIA/L0029: Panteregister nr. II A 29, 1866, s. 131:
"Jelsø L.No. 106. Bandeberg" "Grds.no 4 Brgs-no 2 sk 4 m 40 øre" nede på sida:
"Skadesløs brev fra Rasmus L. Kaltveit til Samson Fevoll for 15.000 kr Tingl 5/4 1918."
I feltet for "Anmærkninger" står det:
"m. tgl hjemmel. Avl 19/12-1924 p 143".
Og så kjem:
"Autionsskjøte til Martin Kaltveit efter 9000kr. tgl. 18/9-1925."

Rasmus Kaltveit hadde nok ikkje tinglyst heimelsbrev til bruket på Bandeberg, så sonen Martin kjøpte det i 1925. Martin skilte ut eit bruk 5 Underbakka (Bandura) tinglyst den 2. mars 1934, som broren Øystein overtok. Men før den tid budde foreldra til Martin, Rasmus og Kristine i Bandura.

I Rogaland fylke, Jelsa lensmann, Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100360/Gga/L0003), 1891-1940 side 75 for året 1933 og som nummer 10 er det ført anmeldt død den 29. april "Rasmus Kaltveit" som var 64 år og døydde den 28. april på "(Rogaland)sykehus" og dødsårsaka var (første del er uleseleg) "...sygdom og svulst i magen".

Digitalmuseum:
https://digitaltmuseum.no/021166441479/4189-bandeberg-brevhus

4189 BANDEBERG (Brevhus)

Om objektet
NAVN 4189 BANDEBERG
ALTERNATIVT NAVN BANDEBERG
TYPER Brevhus

Historikk
BANDEBERG brevhus, i Jelsa herred, Rogaland fylke, under Stavanger postkontor, ble opprettet den 15.8.1930.

Navnet ble fra 12.12.1933 endret til BANDURDI v/Sirk. 43, 12.12.1933.

Brevhuset 4189 BANDURDI ble lagt ned fra 1.3.1973. Ny postadresse: 4187 OMBO. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 894 og fikk tilsendt "Kronet posthorn"-stempel i juli 1935.

(4189)
Brevhusstyrere:
Rasmus Koltveit 15.8.1930 (f.1869)
Øystein Koltveit 1.3.1939 (f.1909).

Etablering 1930
Nedleggelse 1973
Aktør i 1930 - 1973
Poststed
------
(Rasmus Koltveit skal være Rasmus Kaltveit, og det same med Øystein, han var son til Rasmus og heitte Kaltveit)

Hendingar i livet hans var:

• Dåp stadfesta: 30 mai 1869, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Han vart konfirmert den 7 okt. 1883 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Han er nemnd i 1900-teljinga i Risanger, Skjold, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1910-teljinga i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR.

Rasmus gifta seg med Kristine Espeland den 18 mar. 1899 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Det vart lyst for dei den 12 mar. 1899 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Austin Kaltveit vart fødd den 23 jul. 1900 i Risanger, Skjold, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 aug. 1900 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR og døydde den 21 jan. 1944 i Veblen, Marshall, SD, USA, ved fylte 43. Andre namn for Austin var Østen og Øystain. Austin fekk barn med Karen Amanda Seltveit, dotter av Sven Kornelius Seltveit og Karen Johanna Seltveit. Austin gifta seg så med Pearl Jeanette Bendickson, dotter av Osmund Severin Bendickson og Gurina Pederson, den 25 apr. 1931 i Marshall, SD, USA.

         ii.  Martin Kaltveit vart fødd den 5 apr. 1903 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 apr. 1903 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15 nov. 1979 i Nessa indre, Tysvær, Rogaland, NOR, ved fylte 76, og vart gravlagd den 21 nov. 1979 i Nedstrand kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Martin gifta seg med Anna Espeland, dotter av Ola Espeland og Elisa Eiane, i 1933 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

1       iii.  Anna Karina Kaltveit. Anna gifta seg med Severin Martinius Helgeland, son av Salomon Salomonson Helgeland og Martha Torjusdotter, i 1924 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Rasmus Berdines Kaltveit vart fødd den 12 mai 1907 i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 jun. 1907 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde den 11 sep. 1994 i Bandeberg, Finnøy, Rogaland, NOR, ved fylte 87. Eit anna namn for Rasmus var Berdines. Rasmus gifta seg med Anna Pauline Bandeberg, dotter av Sven Jonasson Bandeberg og Margrethe Knudsdotter, cirka 1928 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

          v.  Øystein Kaltveit vart fødd den 22 jun. 1909 i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 aug. 1909 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 24 jun. 1987 i Hageveien 1 A, Stavanger, Rogaland, NOR, ved fylte 78, og vart gravlagd den 30 jun. 1987 i Eiganes gravlund, Stavanger, Rogaland, NOR. Øystein gifta seg med Olaug Helgeland, dotter av Levin Helgeland og Bergit Nikoline Østlid, cirka 1945 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Marta Kristine Kaltveit vart fødd den 25 jan. 1912 i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 10 mar. 1912 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 23 apr. 1996 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 84, og vart gravlagd den 30 apr. 1996 i Øye gravplass, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Marta gifta seg med Olav Johan Øye, son av Gunnar Olaus Øye og Johanna Margrete Lovra, cirka 1936 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        vii.  Ole Malenius Kaltveit vart fødd den 12 des. 1913 i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 feb. 1914 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 17 jul. 1981 i Vassli, Sveio, Hordaland, NOR, ved fylte 67, og vart gravlagd den 25 jul. 1981 i Valen kapell, Sveio, Hordaland, NOR. Ole gifta seg med Johanne Aslaug Tvete cirka 1952 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR.

       viii.  Ragnvald Kristoffer Kaltveit vart fødd den 2 feb. 1916 i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 apr. 1916 i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 16 sep. 1986 i Vatland, Finnøy, Rogaland, NOR, ved fylte 70, og vart gravlagd den 22 sep. 1986 i Jørstad kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Ragnvald gifta seg med Malfrid Vatland, dotter av Sivert Vatland og Siri Tveitebøen, cirka 1941 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ix.  Sanna Elisabet Kaltveit vart fødd den 23 mai 1919 i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 jul. 1919 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 31 jan. 2015 i Aksdal, Tysvær, Rogaland, NOR, ved fylte 95, og vart gravlagd den 13 feb. 2015 i Skjoldastraumen kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sanna var Sanna Elisabeth. Sanna gifta seg med Oluf Ørnberg, son av Per Vilhelm Eugen Ørnberg og Elianna Hegland, den 26 okt. 1946 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


3. Kristine Espeland, dotter av Østen Espeland og Anna Karine Askvik, vart fødd den 11 feb. 1875 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 feb. 1875 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24 feb. 1939 i Bandeberg, Jelsa, Rogaland, NOR, ved fylte 64, og vart gravlagd den 28 feb. 1939 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Risanger, Skjold, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1910-teljinga i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR.

• Fadder: 25 nov. 1928, Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Kristine gifta seg med Rasmus Kaltveit den 18 mar. 1899 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Tredje generasjon (Besteforeldre)

horizontal rule


4. Lars Larsson Frønsdal, son av Lars Johannesson Tofte og Eli Pedersdotter, vart fødd den 29 mar. 1847 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 1 apr. 1847 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 1 nov. 1888 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 41, og vart gravlagd den 8 nov. 1888 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Mavebetændelse.

Generelle notat: Lars Larsson Tofte på Hesthaug under Frønsdal i Ølen vart gift i 1871 med Kari Halvardsdotter (Halvorsdotter) og er truleg den same "Tømmermand" Lars Larsson Tofte som i 1869 fekk sonen Rasmus med Marta Rasmusdotter.
Lars og Kari budde på Eikeland i Vats i 1873 der dei fekk ei dotter.
Lars bygsla Hesthaug frå 1876. Frå først av var Myrane sams eige for alle Frønsdalsbøndene. Men under utskiftingane tidleg i 1870-åra vart både det og den næraste utmarka lagd til det nordre bruket. Bonden der bygsla straks etter eit "i udmarken mellom Hesthaugen og Pladsen Myrene beliggende nu indhegnet Jordstykke til Lars Larsen Tofte og Kone Kari Halvorsdtr. paa begges levetid". Dette plasset vart sidan heitande etter haugen sør i marka: Hesthaugen eller Hesthaug. Lars og Kari skulle gje fem dalar i årleg leige dei første fem åra, to dalar dei følgjande fem åra, og sidan tri dalar "der erlegges hvert Aar 2. februar". Dei må ha bygd dei husa som sidan har stått der. Men våningshuset er seinare vorte mykje påbygt. Det brann ned til grunnen januar 1986. Lars døydde i 1888 og Kari i 1894 før barna var vaksne.

Lars Larsson Tofte på Hesthaug var fødd 1847 og døydde i 1888. Han skal vere son til Lars Johannesson Tofte og Kari Halvardsdotter står det under Hesthaug, men det er truleg ei samanblanding med namnet på kona, for i bygdeboka for Fjelberg finn eg berre Lars Johannesson Tofte som var gift med Eli Pedersdotter og dei hadde ein son Lars fødd i 1847.
Den 13. oktober 1861 vart Lars Larsen Eknes konfirmert i Vats kyrkje. Då står det at han var fødd 29. mars 1847 på Tofte i Fjeldberg av foreldre Lars Johannesson og Eli Pedersdotter.
Namnet på eldste dottera til Lars Larsson Hesthaug er Eli, og dette tydar på at Eli Pedersdotter og Lars Johannesson var foreldra til Lars Larsson.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 13 okt. 1861 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Kårhus, Vats, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1875-teljinga på Frønsdal (Myrene) i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR.

• Jordfesta: 18 apr. 1889, Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Lars Larsson fekk barn med Martha Rasmusdotter Indbjo.

Barnet av dette paret var:

2         i.  Rasmus Kaltveit (Uektefødd). Rasmus gifta seg med Kristine Espeland, dotter av Østen Espeland og Anna Karine Askvik, den 18 mar. 1899 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Lars Larsson gifta seg så med Kari Halvorsdotter, dotter av Halvor Monsson Skogen og Marie Jakobsdotter, den 29 jul. 1871 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Kårhus, Vats, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1875-teljinga på Frønsdal (Myrene) i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR.

• Jordfesta: 20 apr. 1894, Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Eli Frønsdal vart fødd den 1 okt. 1871 i Kårhus, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 22 okt. 1871 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Søndre del af Hasseløen, Haugesund, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Eli var Elen.

         ii.  Anna Maria Frønsdal vart fødd i 1873 i Eikeland, Vats, Rogaland, NOR og døydde den 1 jan. 1957 i Haugesund, Rogaland, NOR ved fylte 84. Andre namn for Anna var Maria og Marie. Ho hadde ikkje noko forhold eller barn.

        iii.  Lisa Larsdotter vart fødd den 23 sep. 1876 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 15 okt. 1876 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 24 mar. 1879 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 2, og vart gravlagd den 29 mar. 1879 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         iv.  Martha Elisabeth Frønsdal vart fødd den 13 des. 1879 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 28 des. 1879 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 1 jan. 1963 i Haugesund, Rogaland, NOR, ved fylte 83, og vart gravlagd den 28 jan. 1963 i Vår Frelsers kyrkje, Haugesund, Rogaland, NOR. Andre namn for Martha var Marta Elisabeth, Marte Elisabeth, og Martha. Martha gifta seg med Jakob Andreas Sille, son av Ole Pederson Sele og Martha Jacobi Hansdotter, den 19 mai 1901 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

          v.  Anne Karine Frønsdal vart fødd den 14 feb. 1883 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR og vart døypt den 11 mar. 1883 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


5. Martha Rasmusdotter Indbjo, dotter av Rasmus Jakobson Indbjo og Botilde Andersdotter, vart fødd den 25 mai 1838 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 27 mai 1838 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 15 jan. 1920 i Bandeberg, Jelsa, Rogaland, NOR, ved fylte 81, og vart gravlagd den 22 jan. 1920 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Andre namn for Martha Rasmusdotter var Marta og Marthe.

Generelle notat: Marta Rasmusdotter hadde "de u.e. med Lars Larsson Tofte ein son Rasmus".
Om Marta var husmann med jord veit ein ikkje, men ho åtte hus på dette plasset. Det er husmannsplassen Gjæreplasset u/Innbjoa. I 1900 budde ho hjå sonen på Risanger i Skjold.
Marta R. på Bandaberg, fødd i 1838, er ført død i Jelsa i 1920.

Rogaland fylke, Jelsa lensmann, Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100360/Gga/L0003), 1891-1940 side 56:
Nr. 3 meldt den 16. januar 1920: Martha Rasmusdtr. Indbjo Husmandsenke, fattigunderstøttet" døydde den 15. januar 1920 av "Alderdom". Arving var "Fuldm. barn. Etterlader intet".

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Risanger, Skjold, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1910-teljinga i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR.

• Fadder: på sonedottera Sanna Elisabet Kaltveit, 20 jul. 1919, Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Martha Rasmusdotter fekk barn med Lars Larsson Frønsdal.

6. Østen Espeland, son av Østen Jakobson Espeland og Kristi Rasmusdotter, vart fødd den 30 nov. 1848 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 jan. 1850 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5 sep. 1935 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 86, og vart gravlagd den 12 sep. 1935 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Østen var Øistein.

Generelle notat: Østen Øysteinson Espeland overtok garden på Espeland med tinglyst skøyte av 19. oktober 1879.
I "Norsk Kundgjørelsestidende" "Udgivet efter offentlig Foranstaltning ifølge Lov af 19de Juni 1882" "No. 130." for "Onsdag den 29de April 1903." og "21de Aarg." finn ein:
"Tvangsaution.
Mandagen den 25de Mai førstkommende Kl. 10 Formiddag afholdes, efter Forlangende af Hr. Overretssagfører Aarstad paa Hypothekbankens Vegne, offentlig Tvangsauktion paa og over Østen Østensen Espelands Anpart af Gaarden Espeland i Hjelmeland, Matr. No. 67, Løbe No. 172, af Skyld 2 Daler 4 Ort og 17 Skilling, I Henhold til Panteobligation dateret 4de, thl, 5te April 1881, hvilken Obligation er misligholdt.
Konditionerne erfares ved Forretningen.
Hjelmelands Lensmandskontor, 18de April 1903.
For Sorenskriveren:
L. Kolbenstvedt."

Broren Ola må så ha kjøpt garden på auksjonen i 1903 og fått skøyte frå Østen.
Då sonen Ole vart døypt 14. mai 1883 vart det ført i kyrkjeboka: "Hjdpt. af Osmund Punsnæs".
Då Østen gifta seg for tredje gong i 1904, må han ha flytta til Pundsnes. Tredje kona var syster til andre kona og var frå Pundsne. Østen er kalla husmann då han budde på Pundsnes.
Ut frå Hjelmelandsbøkene er dei to siste konene hans syskenbarna til Øystein.
Østen vart fødd 2 år før foreldra gifta seg. Han vart konfirmert 25. oktober 1864, kona Anna Karina Olsdotter vart konfirmert 18. oktober 1863. Sonen Tor i tredje ekteskap døydde etter berre nokre timar. Dottera Seselia Jakobia Pundsnes (i andre ekteskap) fekk grunnboksheimel i 1952 på Blidensol på Pundsnes. Arnold Jonson f. 1926 var pleiesonen hennar. Dei budde i det gamle folgehuset på Kleppa, som vart flytta til Pundsnes.
Østen vart gravlagd ved sida av siste kona si Berta Lerstøl. På gravsteinen deira stod inskripsjonen: "Kjært er minne". Gravsteinen vart fjerna ein gong på 1990-talet.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1910-teljinga i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Østen gifta seg med Anna Karine Askvik den 8 apr. 1874 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

3         i.  Kristine Espeland. Kristine gifta seg med Rasmus Kaltveit, son av Lars Larsson Frønsdal og Martha Rasmusdotter Indbjo, den 18 mar. 1899 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Øistein Espeland vart fødd den 12 mar. 1880 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 mar. 1880 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 13 sep. 1905 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 25, og vart gravlagd den 20 sep. 1905 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Olav Ø. Espeland vart fødd den 1 mai 1883 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 14 mai 1883 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Olav var Ole.

         iv.  Marta Espeland vart fødd den 22 okt. 1885 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 nov. 1885 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 30 des. 1926 i Sande, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 41, og vart gravlagd den 5 jan. 1927 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marta Olina. Marta gifta seg med Adolf Johnsen, son av Jone Arneson Johnsen og Anna Olsdotter, den 14 mai 1904 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Østen gifta seg så med Mallin Lerstøl, dotter av Thor Jakobson Lerstøl og Britta Knudsdotter d.e., den 15 jan. 1889 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Karina Espeland vart fødd den 11 jan. 1890 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 feb. 1890 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1955 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 65. Anna gifta seg med Rasmus Kornelius Rasmusson Hjelmelandsvåg, son av Rasmus Ommundson Hjelmelandsvåg og Kari Larsdotter, den 21 nov. 1911 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Thor Espeland vart fødd den 10 aug. 1892 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 sep. 1892 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1957 i Hommarsåk, Hetland, Rogaland, NOR, ved fylte 65. Thor gifta seg med Karoline Johanna Einervoll, dotter av Jakob Øysteinson Einervoll og Britha Jakobsdotter, i 1921 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Brita Espeland vart fødd den 9 mar. 1895 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 mar. 1895 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 19 jan. 1970 i Stavanger, Rogaland, NOR, ved fylte 74, og vart gravlagd den 23 jan. 1970 i Eiganes gravlund, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Brita var Britha. Brita gifta seg med Mikael Revheim, son av Gustav Mikaelson Revheim og Hanna Mathilde Olson Grødem, den 8 mai 1926 i St. Johannes kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         iv.  Svend Espeland vart fødd den 23 mai 1898 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 31 jul. 1898 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 3 mar. 1976 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 77, og vart gravlagd den 9 mar. 1976 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Sven. Svend gifta seg med Gunda Hauskevåg, dotter av Aanen Jonson Hauskevåg og Marta Oline Askvik, i 1920 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Cesilia Pundsnes vart fødd den 5 jan. 1903 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 mar. 1903 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 16 feb. 1991 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 88, og vart gravlagd den 21 feb. 1991 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Cesilia var Ceselia Jakobia og Sisel Jakobia. Ho hadde ikkje noko forhold eller barn.

Østen gifta seg så med Berta Lerstøl, dotter av Thor Jakobson Lerstøl og Britta Knudsdotter d.e., den 31 okt. 1904 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1910-teljinga i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tor Espeland vart fødd den 27 aug. 1905 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 aug. 1905 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 31 aug. 1905 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 5 sep. 1905 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Øistein Espeland vart fødd den 27 aug. 1905 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 aug. 1905 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 27 aug. 1905 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 5 sep. 1905 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Malena Espeland vart fødd den 27 jul. 1908 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 aug. 1908 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11 nov. 1977 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 69, og vart gravlagd den 16 nov. 1977 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Malena var Berta Malena og Berta Malene Severine. Malena gifta seg med Johan Hermannson Børve, son av Herman Jonson Børve og Anna Tomine Larsdotter, cirka 1930 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Øistein Ø. Espeland vart fødd den 1 sep. 1912 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14 okt. 1912 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 3 apr. 1993 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 80, og vart gravlagd den 7 apr. 1993 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Øistein var Østen og Øystein. Øistein gifta seg med Brita Sofie Kleppa, dotter av Johannes Kleppa og Ellen Sofie Stensland, cirka 1945 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


7. Anna Karine Askvik, dotter av Ole Sjurson Askvik og Marta Jonasdotter, vart fødd den 3 sep. 1849 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 okt. 1849 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 12 jan. 1888 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 38, og vart gravlagd den 20 jan. 1888 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna Karine var Anna Karina.

Anna Karine gifta seg med Østen Espeland den 8 apr. 1874 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Fjerde generasjon (Oldeforeldre)

horizontal rule


8. Lars Johannesson Tofte, son av Johannes Johannesson Tofte og Barbara Andersdotter, vart fødd den 29 jan. 1823 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 3 feb. 1823 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 13 jan. 1847 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 23, og vart gravlagd den 16 feb. 1847 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: U.K. Lars Johannesen N. Tofte på 23 år og Pige Eli Pedersdatter Vatne vart vigde i Fjelberg 25. juni 1846. Far til Lars var Johannes Johannessen og far til Eli var Peder Jobsen. Lars Johanessen, Inderst på Nedre Tofte, døydde 13. januar og vart gravlagd 16. februar 1847, 24 år gamal. Den 29. mars 1847 vart Lars fødd og døypt i Fjelberg 28. april 1847. Foreldra var Lars Johannesen og Eli Pedersd. Inderst på Tofte. Men då var alt Lars Johannesson død og gravlagd.

Hendingar i livet hans var:

• Jordfesta: 7 mar. 1847, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Lars Johannesson gifta seg med Eli Pedersdotter den 25 jun. 1846 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

4         i.  Lars Larsson Frønsdal. Lars fekk barn med Martha Rasmusdotter Indbjo, dotter av Rasmus Jakobson Indbjo og Botilde Andersdotter. Lars gifta seg så med Kari Halvorsdotter, dotter av Halvor Monsson Skogen og Marie Jakobsdotter, den 29 jul. 1871 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.


9. Eli Pedersdotter, dotter av Peder Jobson Vatne og Herborg Knudsdotter, vart fødd den 13 jan. 1825 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 6 feb. 1825 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 27 mar. 1881 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 56, og vart gravlagd den 2 apr. 1881 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Brystsygdom.

Generelle notat: På Egeland i Wats sogn bur det i 1865 ei Eli Pedersdotter "Logerende Spinderske" enke på 42 år og fødd i soknet. Dette er Eli frå Vatne som har flytta attende til Vats etter at ho vart enke. Sonen Lars var i 1865 tenestekar på Kårhus og budde på Eikeland i Vats i 1873. Han har følgt med mora til Vats.
16. juni 1866 vart Ungkarl og Arbeidsmand Kristoffer Kristoffersen frå Frønsdal i Fjeldberg på 31 år vigd i Vats med Enke Eli Pedersdt. Vatnem på 37 år. Far til Kristoffer var Kristoffer Kristofferson, og far til Eli var Peder Jobson. "Ægteskabet opløst ved døden attest fra Enkens eneste arving Sønnen Lars Larsen, om at han har avfsedt(?) sin Arv".
I 1875 bur det på Frønsdal Kristoffer Kristofferson fødd i 1835 i Vads gift med Eli Pedersdotter fødd i 1825 i Aalund. (Det skal vel vere motsett, Kristoffer fødd i Ølen og Eli i Vats). Sonen til Eli, Lars, følgde med mora til Frønsdal der han budde som husmann.
Gardkone Eli Pedersdotter Frønsdal fødd i 1826 på Vatne i Skjold døydde i 1881 av "Brystsygdom".
Same året gifta Kristoffer seg opp att med Brita Kristoffersdotter og dei for så til Amerika.

Hendingar i livet hennar var:

• Flytta: frå Vatne i Vats 13 jun. 1840 til Stord, Hordaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Eikeland, Vats, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 8 mai 1881, Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Eli gifta seg med Lars Johannesson Tofte den 25 jun. 1846 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Eli gifta seg så med Kristoffer Kristofferson Frønsdal, son av Kristofer Kristofferson Frønsdal og Anne Birgite Olsdotter, den 16 jun. 1866 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han utvandra til Amerika i 1881 frå Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Cristoffer Kristofferson Frønsdal vart fødd den 8 aug. 1869 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 15 aug. 1869 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 30 aug. 1869 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 4 sep. 1869 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Cristoffer var Kristoffer.


10. Rasmus Jakobson Indbjo, son av Jakob Sjurson Hammersland og Gyri Knudsdotter, vart fødd i 1809 i Fjelberg Prestegard, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 21 mar. 1809 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 4 apr. 1889 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 80, og vart gravlagd den 11 apr. 1889 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Betændelse i hoften.

Generelle notat: Ungkar Rasmus Jacobson Hammersland vart vigd i Fjelberg den 4. juli 1838 med pige Botilde Andersdotter Synnæs. Det hadde vorte lyst for dei 19, 20 og 27 mai 1838.
Men alt den 25. mai 1838 vart Marte fødd og ho vart døypt den 27. mai 1838 av foreldre Rasmus Jacobson Hammersland og Botilde Andersdotter Subdbæs.
Rasmus Jakobson Hammarsland var forpakta på bruk nr. 3 på Innbjoa i mange år. Den 5. april 1851 fekk han bygselsetel på husmannsplassen Gjerdet under Innbjoa og er då kalla Rasmus Jakobson Fjelberg eller Hammarsland.
Botilde Andersdotter Indbjoe døydde 20. november og vart gravlagd 26. november 1871, 63 år gamal. Husmand Rasmus Jakobsen på Indbjo døydde 7. april og vart gravlagd 11. april 1889.

Hendingar i livet hans var:

• Jordfesta: 24 mai 1889, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Rasmus Jakobson gifta seg med Botilde Andersdotter den 4 jul. 1838 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

5         i.  Martha Rasmusdotter Indbjo (Uektefødd). Martha fekk barn med Lars Larsson Frønsdal, son av Lars Johannesson Tofte og Eli Pedersdotter.


11. Botilde Andersdotter, dotter av Anders Eliasson Sydnes og Anne Reinertsdotter, vart fødd i 1808 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 7 mar. 1808 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 20 nov. 1871 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 63, og vart gravlagd den 26 nov. 1871 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Botilde var Bothilde, Botilde, og Botilla.

Hendingar i livet hennar var:

• Jordfesta: 22 jun. 1872, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Botilde gifta seg med Rasmus Jakobson Indbjo den 4 jul. 1838 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

12. Østen Jakobson Espeland, son av Jacob Toreson Lerstøl og Siri Øysteinsdotter, vart fødd den 24 des. 1819 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 des. 1819 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18 jan. 1892 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 72, og vart gravlagd den 26 jan. 1892 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Østen Jakobson var Øystein.

Generelle notat: Øystein Jakobsen og Kristi Rasmusdotter fekk dei to eldste barna sju og to år før dei gifta seg. Øystein fekk skøyte av morbroren sin Svein Øysteinson i 1853.
Øystein Jakobson og grannen Peder Pederson på Lerstøl, dreiv ei drift på fleire hundre sauer gjennom Grasdalen, Storådalne og Kromsåkvelven i 1845. Eigaren Eivind Reiarson Riskedal stemna dei inn for forliksrådet, der dei vart dømde til å betala ei erstatning på to dalar.

Hendingar i livet hans var:

• Dåp stadfesta: 16 jan. 1820, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 26 jan. 1892, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Østen Jakobson gifta seg med Kristi Rasmusdotter den 17 jun. 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Martha Espeland (Uektefødd) vart fødd den 26 nov. 1844 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 jan. 1845 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5 mar. 1891 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 46, og vart gravlagd den 12 mar. 1891 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Martha gifta seg med Sven Rasmusson Kleppa d.y., son av Rasmus Pederson Viga og Siri Jakobsdotter, den 31 okt. 1865 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

6        ii.  Østen Espeland (Uektefødd). Østen gifta seg med Anna Karine Askvik, dotter av Ole Sjurson Askvik og Marta Jonasdotter, den 8 apr. 1874 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Østen gifta seg så med Mallin Lerstøl, dotter av Thor Jakobson Lerstøl og Britta Knudsdotter d.e., den 15 jan. 1889 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Østen gifta seg så med Berta Lerstøl, dotter av Thor Jakobson Lerstøl og Britta Knudsdotter d.e., den 31 okt. 1904 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Britha Espeland vart fødd den 25 jan. 1852 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 feb. 1852 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23 sep. 1928 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR, ved fylte 76, og vart gravlagd den 28 sep. 1928 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Andre namn for Britha var Bretha og Britta. Britha gifta seg med Peder Tysdal, son av Eivind Pederson Tysdal og Marta Kristensdotter, den 19 nov. 1873 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Jacob Øysteinson Espeland vart fødd den 11 aug. 1854 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10 sep. 1854 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Eit anna namn for Jacob var Jakob.

          v.  Serine Espeland vart fødd den 1 sep. 1857 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 sep. 1857 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Serine gifta seg med Ole Ånenson Hjelmelandsvåg, son av Aanen Knudson Sæbø og Johanne Olsdotter, den 1 jun. 1878 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Rakel Johanna Espeland vart fødd den 18 sep. 1860 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 30 sep. 1860 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Svend Øysteinson Espeland vart fødd den 29 mar. 1863 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 5 apr. 1863 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Ola Espeland vart fødd den 5 sep. 1865 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 sep. 1865 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 10 jan. 1944 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 78, og vart gravlagd den 18 jan. 1944 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ola var Ole. Ola gifta seg med Elisa Eiane, dotter av Rasmus J. Eiane og Anna Olsdotter, den 3 jun. 1893 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ix.  Kristine Espeland vart fødd den 7 jul. 1869 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 jul. 1869 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 16 okt. 1877 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 8, og vart gravlagd den 23 okt. 1877 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Kighoste. Eit anna namn for Kristine var Kristina.


13. Kristi Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jonson Meland og Martha Olsdotter, vart fødd den 11 apr. 1825 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 apr. 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8 apr. 1905 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 79, og vart gravlagd den 14 apr. 1905 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Kristi var Christie, Kirsti, og Kristine.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 14 apr. 1905, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Kristi gifta seg med Østen Jakobson Espeland den 17 jun. 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

14. Ole Sjurson Askvik, son av Sjur Olson Hemmingstad og Guro Johannesdotter d.y., vart fødd den 1 feb. 1825 i Fosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 mar. 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 3 des. 1894 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 69, og vart gravlagd den 11 des. 1894 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Astma.

Generelle notat: Ola Sjurson fekk skøyte av faren i 1850. I 1865 var bruket på 44,5 mål åker og dyrka eng og 84 mål natureng. Dei hausta 29 tønner korn og 20 tønner poteter. Bruket kunne ha for og beite til hest, 6 kyr, 4 ungdyr og 40 sauer. Då han let frå seg garden til sonen i 1877, skilde han frå bnr. 3 og flytte dit. Samtidig kjøpte han bnr. 4. Dette bruket overtok sonen Sjur.
Sonen Johannes var heimedøypt av farfaren Sjur Askvik den 27. april 1845.
Den 10. mars 1852 vart det fødd ei jente Anne på plassen Denmark under Atletveit i Sjernarøy. Ho vart døypt 17. april 1852 og foreldra var gift mand Ole Sjurson Askvik af Hjelmeland og pige Johanne Halvorsdotter Denmark.

Ole Sjurson gifta seg med Marta Jonasdotter den 4 jul. 1844 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Johannes Olson Hemmingstad vart fødd den 19 mar. 1845 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 apr. 1845 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 9 mar. 1924 i Årek, Skjold, Rogaland, NOR, ved fylte 78, og vart gravlagd den 15 mar. 1924 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Johannes gifta seg med Elisabeth Olsdotter, dotter av Ole Svendson Ullanes og Martha Jonsdotter, den 31 okt. 1867 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Martha Askvik vart fødd den 17 jan. 1847 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 jan. 1847 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 29 jan. 1850 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 3, og vart gravlagd den 5 feb. 1850 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

7       iii.  Anna Karine Askvik. Anna gifta seg med Østen Espeland, son av Østen Jakobson Espeland og Kristi Rasmusdotter, den 8 apr. 1874 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Martha Gurine Askvik vart fødd den 31 jan. 1852 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 feb. 1852 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Martha gifta seg med Rasmus J. Tuntland, son av Jone Rasmusson Tuntland og Malin Olsdotter, den 26 jun. 1874 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Martha gifta seg så med Gullik Ingebretson Hjelmelandsvåg, son av Ingebrigt Gullikson Dørheim og Marthe Vigleiksdotter, den 13 sep. 1890 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Jonas Severin Askvig vart fødd den 10 des. 1853 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 jan. 1854 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 15 des. 1945 i Minot, Ward, ND, USA, ved fylte 92. Jonas gifta seg med Anne Karine Skaar, dotter av Peder Pederson Skaar og Anna Ånensdotter, den 20 apr. 1876 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Martha Olene Askvik vart fødd den 20 aug. 1856 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 sep. 1856 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 21 apr. 1857 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 28 apr. 1857 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Marta Oline Askvik vart fødd den 8 feb. 1859 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6 mar. 1859 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Andre namn for Marta var Lene, Marta Olena, Marta Olene, Martha Oline, og Oline. Marta gifta seg med Aanen Jonson Hauskevåg, son av Johne Jonson Hausken og Siri Ånensdotter, den 6 nov. 1883 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Sjur Askvik vart fødd den 24 des. 1861 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 des. 1861 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 30 mai 1953 i Prestegarden Hinderå, Nedstrand, Rogaland, NOR, ved fylte 91. Sjur gifta seg med Martha Torgersdotter, dotter av Torger Tormodson Åbø og Borghild Paulsdotter, den 1 apr. 1886 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ix.  Rasmus Askvik vart fødd den 13 jun. 1864 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 14 aug. 1864 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          x.  Mandius Askvik vart fødd den 26 okt. 1867 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 nov. 1867 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 13 jan. 1905 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 37, og vart gravlagd den 20 jan. 1905 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Mandius gifta seg med Kristina Kleppa, dotter av Sven Rasmusson Kleppa d.y. og Martha Espeland, den 24 mai 1892 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         xi.  Ole Askvik vart fødd den 5 jun. 1870 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 jun. 1870 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 25 des. 1882 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 12, og vart gravlagd den 2 jan. 1883 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Sjurson fekk så barn med Johanna Halvorsdotter, dotter av Halvor Kjetilson Atletvedt og Groe Olsdotter.

Barnet av dette paret var:

          i.  Anna Olsdotter (Uektefødd) vart fødd den 10 mar. 1852 i Atletveit, Sjernarøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 17 apr. 1852 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.


15. Marta Jonasdotter, dotter av Jonas Bergeson Øvrehus og Martha Sjursdotter, vart fødd den 11 feb. 1825 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 feb. 1825 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 12 mai 1898 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 73, og vart gravlagd den 20 mai 1898 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Marta var Martha og Marthe.

Hendingar i livet hennar var:

• Jordfesta: 20 mai 1898, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Ole Sjurson Askvik den 4 jul. 1844 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Femte generasjon (Tippoldeforeldre)

horizontal rule


16. Johannes Johannesson Tofte, son av Johannes Johannesson Tofte og Ragnilde Hansdotter, vart fødd i 1767 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 15 nov. 1767 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 8 jan. 1844 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 77, og vart gravlagd den 13 jan. 1844 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Johannes Johannesson var Johanes.

Generelle notat: Johannes Johannesson var "Ungk. og Soldat" då han gifta seg med enka Anna Guttormsdotter på Sjo på Halsnøy i Fjelberg. Han fekk skøyte på jorda i Sjo i 1791. Det var ikkje barn i dette ekteskapet.
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Salmager Johannes Johannesen Sioe i Schonevigs Skibrede hans Hustrue Anna GuttormsD. i Schonevigs Skibrede den 6te Julii, 1802."
" .... som den her boende S: E: Johannes Johannesen Sioes for nogen Tid Siden ved Døden Afgangen Hustrue Anna Guttorms D. sig haver efterl. til Rigtigheds Holdelse imellem dette Arvboens Kredidtoer samt paafølgende Skifte og Deling imellem den Salig Afdødes Liveslige(?) og retmæssuige Arvuinger som var følgende namnlig. -
1: Arvboen Enkemanden Johannes Johannesen S:b.p Sioe
2: Den Sal: Afdødes med Hendes forhen Afdøde Mand Niels Jonsen Sioe i lovlit Ekteskab sammenavlede 1 søn namnligend .." sonen Jon Nielson 18½ år.
Etter skiftet fekk sonen hennar, Jon Nilsson, skøyte på garden i 1803, og Johannes gifte seg opp att i 22. november 1804 "i Hoved Kirken" i Stord med Barbru Andersdotter Vihovde og flytta ut av bygda ei tid. Den eldste sonen vart fødd på Vihovde, dei fem neste vart fødd på garden Skogland i Skåre. I 1817 får dei dottera Eli og då er dei komne til nedre Tofte.
Johannes fekk skøyte i 1811 på den eine halvparten av farsgarden på Tofte. Eldste sonen Anders dreiv seinare bruk 5 som var den andre halvparten etter farfaren, medan sonen Johannes fekk bruk 4 etter faren.
"Gaardmandskone" Barbara Andersdotter Nedre Tofte døydde 28. august og vart gravlagd 21. september 1834. Og i skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter S. E. Johannes Johannesen Nedre Toftes Hustroe Barbro Andersdatter i Skonevigs Skibrede, begyndt den 1te October 1834 og slutter den 14. februar 1835.
Aar 1835 den 13de Januar, blev efter foregaaende Bekjendtgjørelse en Skifteret ...."
"Aar 1834 den 1te October ......, men nu for nogen tid siden ved Døden afgangend Selveier Johannes Johannesen Nedre Toftes Hustroe Barbro Andersdatter sig haver efterladt ... Arveboenmuelige Kreditorer, samt til paa følgende Skifte og Deling imellem Arvingene som er:
1: Arvboe Enkemanden Johannes Johannesen Nedre Tofte, tilst.
2 Den Salig Afdøde med efterlevende mand, i lovligt Ægteskab sammen avlede og efterladte 8 Bør, 3 Sønner og 5 Døttre navnlig:"
1) Anders Johanneson Tofte
2) Johannes Johannesson 14 år
3) Lars Johanneson 12 år
4) Ragnild Johannesdotter gift med Jacob Halvorson Arnevigen
5) Anna Johannesdotter gift med Anders Tørresson Fjelland
6) Martha Johannesdotter 24 år
7) Johanne Johannesdotter 22 år
8) Eli Johannesdotter 17 år
Det var jordegods i Nedre Tofte "efter forevist Skjøte" 16. juli 1811 og tinglyst 7. november 1811.
"Continuation og Slutning i Boet efter S.E. Johannes Johannesen Nedre Toftes Hustroe Barbro Andersdatter i Skonevigs Skibrede, begyndt den 1te October 1834 og sluttet den 14de Februar 1835". Då utgiftene var trekt frå var det att: 465 - 56, og av dette fekk enkemanne halvparten: 232 - 88. Den andre halvdelen vart delt mellom barna, og som vanleg var på den tida var ein "broderlod" det doble av ein "søsterlod", så sønene fekk: 42 - 38/37, og døtrene fekk: 21 - 19. Skiftet er datert "Skonevig den 14 Februar 1835".
2. november 1835 gifta Johannes seg opp att med enka Sissel Gudmundsdotter Indre Bauge i Skånevik. Det var ikkje barn i ekteskapet. "Gaardmandskone" Sissela Gudmundsdotter Nedre Tofte døydde 6. mai og vart gravlagd 15. mai 1838, 61 år gamal. og i skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter S.E. Johannes Johannessen Nedre Toftes Hustrue Sidsela Gudmundsdatter af Skonevigs Skibred., begynt 29 og sluttet 31 Mai 1838". Arvingane var enkemannen Johannes Johanneson Nedre Tofte og "Den afdødes med forhen afdød mand Jørgen Samsonsen Bouge" sine 3 barn: Samson Jørgenson Fjelland, Jørgen Jørgenson Bouge 16 år, Giertrud Jørgensdotter 17½ år.
"Gaardbruger" og enkemand Johannes Johanneson Nedre Tofte på 73 år vart vigd i Skånevik med enka Siri Larsdotter Åkre på 60 år.
"Gaardbruger" Johannes Johannesson Nedre Tofte døydde 8. januar og vart gravlagd 13. januar 1844, 76¼ år gamal. Og I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Selveier Johannes Johannesen nedre Tofte af Skonevigs Skibrede, begynt 6te Marts og sluttet 18de October 1844
Aar 1844 den 18de October, blev .... efter afdøde Selveier Johannes Johannesen nedre Tofte af Skonevigs Skibrede, efter som under 6 Marts ....., men nå for nogen en tide ved døden afgangen Selveier Johannes Johannesen ... paafølgende Skifte og Deling mellem .."
A Enka Siri Larsdatter nedre Tofte "med antaget Laugverge Tollev Knudsen Skarveland."
B "Den Afdøde med forhen afdød Hustrue Barbara Andersdatter sammenauvlede 8 Børn, naml:"
1) Anders Johanneson nedre Tofte
2) Johannes Johannesen nedre Tofte 23½ år
3) Lars Johanneson nedre Tofte 20½ år
4) Ragnilde Johannesdotter gift med Jacob Halvorson Arnevig
5) Anna Johannesdotter gift med Samson Jørgenson Fjelland
6) Marta Johannesdotter 28 år
7) Johanne Johannesdotter 26 år
8) Eli Johannesdotter gift med Aslak Halvorson Holmedal
Då utgiftene var trekt frå var det 371 att. Av dette fekk enka 185 - 60, og resten vart delt mellom barna.
Enka "Sigerid" Larsdotter på 68 år og frå "Aakre" vart vigd i Sauda 8. juni 1845 med enkemann Haldor Sjurson "Søvde" på 67 år.

Hendingar i livet hans var:

• Jordfesta: 7 mar. 1844, Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Johannes Johannesson gifta seg med Anna Guttormsdotter, dotter av Gutorm Helgeson Hvidevold og Anna Haktorsdotter, den 11 sep. 1790 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 25 jul. 1790 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 6 jul. 1802 i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Johannes Johannesson gifta seg så med Barbara Andersdotter den 22 nov. 1804 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anders Johannesson Tofte vart fødd i 1805 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR, vart døypt den 19 apr. 1805 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR, døydde den 1 des. 1886 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 81, og vart gravlagd den 9 des. 1886 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Anders gifta seg med Anna Tørresdotter, dotter av Tørris Johannesson Sæbø og Anne Kolbeinsdotter d.e., den 22 okt. 1831 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Ragnhilde Johannesdotter vart fødd i 1806 i Skogland, Skåre, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 okt. 1806 i Skåre kyrkje, Skåre, Rogaland, NOR, døydde den 30 des. 1865 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 59, og vart gravlagd den 4 jan. 1866 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Ragnhilde var Ragnhild og Ragnilde. Ragnhilde gifta seg med Jacob Halvorson Arnevik, son av Halvor Svendson Arnevik og Pernille Ingebretsdotter, den 15 jan. 1829 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Anna Johannesdotter vart fødd i 1808 i Skogland, Skåre, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 aug. 1808 i Skåre kyrkje, Skåre, Rogaland, NOR, døydde den 28 mai 1861 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 53, og vart gravlagd den 3 jun. 1861 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Anna var Anne og Anne Marthe. Anna gifta seg med Anders Tørresson Fjelland, son av Tørres Andersson Fjelland og Herborg Paulsdotter, den 7 nov. 1827 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Anna gifta seg så med Samson Jørgenson Fjelland, son av Jørgen Samsonson Bauge og Sessela Gudmundsdotter, den 23 jun. 1837 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Marte Johannesdotter vart fødd i 1810 i Skogland, Skåre, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 mar. 1810 i Skåre kyrkje, Skåre, Rogaland, NOR, døydde den 15 jul. 1882 i Fatland, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 72, og vart gravlagd den 21 jul. 1882 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Eit anna namn for Marte var Martha. Marte gifta seg med Hans Nilsson Fatland, son av Niels Bergeson Sæbø og Gunille Hansdotter, den 25 mai 1845 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Johanna Johannesdotter vart fødd i 1812 i Skogland, Skåre, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 feb. 1812 i Skåre kyrkje, Skåre, Rogaland, NOR, døydde den 16 jul. 1897 i Landa, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 85, og vart gravlagd den 23 jul. 1897 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: ubestemt. Eit anna namn for Johanna var Johanne. Johanna fekk barn med Mikkel Gunnarson Sæbø, son av Gunder Torgerson Sæbø og Lisbeth Mikkelsdotter. Johanna gifta seg så med Gunder Gunnarson Landa, son av Gunder Torgerson Sæbø og Lisbeth Mikkelsdotter, den 17 nov. 1852 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         vi.  Eli Johannesdotter vart fødd den 5 jun. 1817 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 7 jun. 1817 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 24 jan. 1884 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 66, og vart gravlagd den 31 jan. 1884 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Mavebetændelse. Eit anna namn for Eli var Ili. Eli gifta seg med Aslak Halvorson Fjelland, son av Halvor Jørgenson Utåker og Alis Aslaksdotter, den 16 apr. 1843 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        vii.  Johannes Johannesson Tofte vart fødd den 5 aug. 1820 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 8 aug. 1820 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 30 des. 1892 i Tofte øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 72, og vart gravlagd den 7 jan. 1893 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Hjerteslag. Johannes gifta seg med Anna Larsdotter, dotter av Lars Olson Sætre og Martha Haldorsdotter, den 5 jun. 1844 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

8      viii.  Lars Johannesson Tofte. Lars gifta seg med Eli Pedersdotter, dotter av Peder Jobson Vatne og Herborg Knudsdotter, den 25 jun. 1846 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Johannes Johannesson gifta seg så med Sessela Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Olson Leirvik og Sara Tørresdotter, den 2 nov. 1835 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Johannes Johannesson gifta seg så med Siri Larsdotter, dotter av Lars Johannesson Bråskot og Siri Olsdotter d.e., den 21 nov. 1838 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Saua, Sauda, Rogaland, NOR.


17. Barbara Andersdotter, dotter av Anders Sørenson Vihovda og Maritte Larsdotter, vart fødd i 1779 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR, vart døypt den 28 aug. 1779 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR, døydde den 28 aug. 1834 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 55, og vart gravlagd den 21 sep. 1834 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Barbara var Barbro og Barbru.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR.

Barbara gifta seg med Johannes Johannesson Tofte den 22 nov. 1804 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

18. Peder Jobson Vatne, son av Job Olson Byrkjenes og Eli Pedersdotter, vart fødd i 1779 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 sep. 1779 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 9 mai 1836 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, ved fylte 57, og vart gravlagd den 15 mai 1836 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Peder Jobson var Per.

Generelle notat: Peder Jobson fekk skøyte på 1½ pund korn i Vatne i 1805. Han var gift første gong i 1809 med Eli Nilsdotter frå Stråtveit. Dei fekk to barn, men så rakna ekteskapet deira då Eli fekk barn med ein ungkar i 1816, og dei vart skilde (truleg i 1817).
I 1816 betalte Peder 8 Riksbankdalar til Sølvskatten og han var då kalla "Kirke-eier". Han åtte Vats kyrkje etter faren. Herborg Knutsdotter var tenestejente hjå han då. Ho betalte 1 Riksbankdalar i skatt og vart neste kona hans. 5. juli 1820 vart Gaardbruger Peder Jobsson Watne vigd i Vats med Pigen Herborg KnudsDatter Hervig. Herborg og Peder fekk fem barn, men berre fire vaks opp.
Peder Jobsen Vatne døydde 9. mai og vart gravlagd 15. mai 1836, 57 år gamal. Enke Herborg Knudsdotter Vatnem døydde 26. mai og vart gravlagd 30. mai 1838, 56 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR.

Peder Jobson gifta seg med Eli Nilsdotter, dotter av Niels Gudmundson Stråtveit og Malene Henriksdotter, den 9 jul. 1809 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 28 mai 1809 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Generelle notat: 2. april 1816 vart det fødd ein gut Erich og han vart døypt 9. april 1816 i Vats. "Barnets fader blev angivet at være Ungkarl Mads Erichssøn Ørke, og Moderen den gifte kone Eli Nielsdatter Straatvedt." Dette var truleg årsaka til at Eli vart skilt frå Peder Jobson.
For 14. februar 1825 vart Siri Pedersdotter Bredal fødd og ho vart døypt i Vats 20. mars 1825. "Moderen er en skielt kone Eli Nielsdatter Bredal og af faddren Lars Larsen Ørke blev udlagt som Barnets fader Peder Kittilsen Svinbil af Tinds Pste. gjeld". Faddrane var Lars Larsson Ørke, John Olson Straatvedt, Niels Nielson Straatvedt, Siri Pedersdotter Vasendevig og Kristi Hansdotter Bredal.
Sonen Erik Madsen budde på Raunes, og Eli og sonen hennar Gudmund Pederson budde truleg hjå Erik før dei reiste til Osnes i Torvastad i 1852.
Enke Eli NielsDatter døydde 25. mai 1859 og vart gravlagd 1. juni 1859, 75 år gamal. Ho budde då på Storven under Osnes.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Stråtveit, Vats, Rogaland, NOR.

• Flytta: frå Røgenes i Vats 12 sep. 1854 til Osnes, Torvastad, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Elie Pedersdotter vart fødd i 1809 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 okt. 1809 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde i 1810 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, ved fylte 1, og vart gravlagd den 18 mar. 1810 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         ii.  Gudmund Pederson Osnes vart fødd i 1811 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 okt. 1811 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 30 aug. 1878 i Osnes, Torvastad, Rogaland, NOR, ved fylte 67, og vart gravlagd den 8 sep. 1878 i Torvastad kyrkje, Torvastad, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko forhold eller barn.

Peder Jobson gifta seg så med Herborg Knudsdotter den 5 jul. 1820 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Job Pederson Vatne (Tvilling) vart fødd den 26 jun. 1821 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 jul. 1821 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 28 nov. 1821 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 27 des. 1821 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         ii.  Siri Pedersdotter (Tvilling) vart fødd den 26 jun. 1821 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 jul. 1821 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Vatne, Vats, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Siri var Sirii. Siri gifta seg med Ole Olson Vatne d.y., son av Ole Olson Landa og Elisabeth Gabrielsdotter, den 28 des. 1838 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Job Pederson Vatne vart fødd den 6 mar. 1823 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 mar. 1823 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 6 jun. 1866 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, ved fylte 43, og vart gravlagd den 12 jun. 1866 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Job gifta seg med Elisabet Osmundsdotter, dotter av Osmund Larsson Eikanes og Ingeborg Helgesdotter, den 12 apr. 1841 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

9        iv.  Eli Pedersdotter. Eli gifta seg med Lars Johannesson Tofte, son av Johannes Johannesson Tofte og Barbara Andersdotter, den 25 jun. 1846 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eli gifta seg så med Kristoffer Kristofferson Frønsdal, son av Kristofer Kristofferson Frønsdal og Anne Birgite Olsdotter, den 16 jun. 1866 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Bergitte Pedersdotter vart fødd den 15 jan. 1828 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 jan. 1828 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 1 mai 1909 i Kårhus, Vats, Rogaland, NOR, ved fylte 81, og vart gravlagd den 8 mai 1909 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Andre namn for Anna var Anne Bergithe og Anne Bergitte. Anna gifta seg med Sjur Olson Alfseike, son av Ole Olson Skrunes og Anna Jonsdotter, den 28 mai 1855 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.


19. Herborg Knudsdotter, dotter av Knud Ingvaldson Hervik og Siri Bårdsdotter, vart fødd i 1782 i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR, døydde den 26 mai 1838 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR ved fylte 56, og vart gravlagd den 30 mai 1838 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 10 jun. 1838, Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Herborg gifta seg med Peder Jobson Vatne den 5 jul. 1820 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

20. Jakob Sjurson Hammersland, son av Sjuur Sjurson Karteid og Brita Hansdotter d.y., vart fødd i 1780 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 6 des. 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 10 nov. 1854 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 74, og vart gravlagd den 16 nov. 1854 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Jakob Sjurson var Jacob.

Generelle notat: Jakob Sjurson Karteid vart gift med Gyrid Knutsdotter men dei er ikkje å finne innførte som vigde i kyrkjeboka for Fjelberg. Dei har truleg gifta seg i 1809, for det året er det ikkje ført anna enn dåp i kyrkjeboka. Sonen Tørres er heller ikkje å finne ført døypt i kyrkjeboka, men han vart konfirmert 12. oktober 1828, 14½ år gamal. Det er fleire barn som ikkje er å finne i kyrkjeboka som døypte i året 1814.
Gyrid og Jakob fekk feste på plassen Mellom-Gjerde under Hammersland i 1811 av Mons Ingebrigtson. Mons hadde nettopp kjøpt siste parten av garden, og då var det mon både i arbeidshjelpa og festeavgifta frå ein husmann.
Det er ikkje nemnt noko om kva tid Gyri var fødd eller døydde, heller ikkje kvar ho var frå. Men ei Gyri Knutsdotter frå Sæbø, fødd i 1785 av foreldre Knut Rasmusson og Marta Tørresdotter var truleg denne Gyri då ho har barn med namn både Rasmus og Tørres. Rasmus er truleg oppkalla etter bror hennar som døydde ung, og Siri etter systera hennar.
Husmann Jakob Sjurson Hammersland døydde 10. november og vart gravlagd 16. november 1854, 71 år gamal. Husmannskone Gyri Knudsdotter Hammersland døydde 15. desember og vart gravlagd 22. desember 1856, 72 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Jordfesta: 16 nov. 1854, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Jakob Sjurson gifta seg med Gyri Knudsdotter i 1809 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

10        i.  Rasmus Jakobson Indbjo. Rasmus gifta seg med Botilde Andersdotter, dotter av Anders Eliasson Sydnes og Anne Reinertsdotter, den 4 jul. 1838 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Sjur Jakobson Brekke vart fødd i 1810 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 9 des. 1810 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 18 mai 1897 i Brekke, Stangaland, Rogaland, NOR, ved fylte 87, og vart gravlagd den 25 mai 1897 i Kopervik kyrkje, Kopervik, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Eit anna namn for Sjur var Siuur. Sjur gifta seg med Anne Marte Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Kristenson Brekke og Ane Malene Gunnarsdotter, den 20 apr. 1837 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR.

        iii.  Knud Jakobson Vidhovde vart fødd i 1812 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 24 mar. 1812 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 26 apr. 1890 i Vihovda øvre, Valestrand, Hordaland, NOR, ved fylte 78, og vart gravlagd den 3 mai 1890 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomsvaghed. Knud fekk barn med Marta Samuelsdotter, dotter av Samuel Endreson Bjellebø og Anna Rasmusdotter. Knud gifta seg så med Helene Berntsdotter, dotter av Bærent Nilsson Vihovda og Gunilde Svendsdotter, den 16 mar. 1842 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR.

         iv.  Tørres Jakobson Sjøstuen vart fødd i 1814 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 25 okt. 1873 i Sjøstovo, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 59, og vart gravlagd den 30 okt. 1873 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Spedalsk. Eit anna namn for Tørres var Tørris. Tørres gifta seg med Margaretha Karine Nilsdotter, dotter av Niels Mortenson Sjøstuen og Britha Adnoldsdotter, den 27 okt. 1841 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Tørres gifta seg så med Marta Bårdsdotter, dotter av Baar Kjetilson Sandvik og Anna Eriksdotter, den 16 nov. 1856 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Jacob Jakobson Hammersland vart fødd den 28 des. 1815 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 31 des. 1815 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 17 jan. 1816 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 25 jan. 1816 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         vi.  Jakob Jakobson Vig vart fødd den 20 feb. 1817 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 5 mar. 1817 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 2 des. 1885 i Vik, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 68, og vart gravlagd den 8 des. 1885 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Tæring. Eit anna namn for Jakob var Jacob. Jakob gifta seg med Ingeborg Ingebretsdotter, dotter av Ingebricht Larsson Vik og Ingeborg Hansdotter, den 19 jun. 1843 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        vii.  Hans Jakobson Brekke vart fødd den 22 okt. 1818 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 24 okt. 1818 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Brekke, Stangaland, Rogaland, NOR,.

       viii.  Siri Hammersland vart fødd den 21 nov. 1820 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 5 des. 1820 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 2 mar. 1902 i Vik, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 81, og vart gravlagd den 7 mar. 1902 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Slagtilfelde. Ho hadde ikkje noko forhold eller barn.

         ix.  Berta Jakobsdotter vart fødd den 3 feb. 1823 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 6 feb. 1823 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 3 mar. 1907 i Sund, Stangaland, Rogaland, NOR, ved fylte 84, og vart gravlagd den 10 mar. 1907 i Kopervik kyrkje, Kopervik, Rogaland, NOR. Andre namn for Berta var Berte, Bertha, Berthe, Britha, og Britta. Berta gifta seg med Halvor Halvorson Sund, son av Halvor Halvorson Vea og Asseline Olsdotter, den 12 okt. 1849 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR.

          x.  Martha Jakobsdotter vart fødd den 30 apr. 1826 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 2 mai 1826 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 7 aug. 1826 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 12 aug. 1826 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         xi.  Torbjørn Jakobson Hammersland vart fødd den 18 mai 1828 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 mai 1828 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 19 jul. 1828 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 26 jul. 1828 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


21. Gyri Knudsdotter, dotter av Knud Rasmusson Sæbø og Marte Tørresdotter, vart fødd i 1785 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 5 apr. 1785 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 15 des. 1856 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 71, og vart gravlagd den 22 des. 1856 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Gyri var Gjøri og Gyrie.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Jordfesta: 10 apr. 1857, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Gyri gifta seg med Jakob Sjurson Hammersland i 1809 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

22. Anders Eliasson Sydnes, son av Elias Andersson Sydnes og Ingeborg Jonsdotter, vart fødd i 1780 i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 7 aug. 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 11 mai 1850 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 70, og vart gravlagd den 18 mai 1850 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: 1. juli 1803 vart Ung Karl Anders Eliasson Sydnæs trulova i Fjelberg med Pigen Anna Rejnertsdotter Sydnæs. "Sponsores" var Torger Siurson Sydnæs og Østen Larsson. Dei vart vigde 30. juli 1803.
Dei fekk feste på eit plass under Sydnes i Fjelberg etter foreldra til Anders. Ein kjenner ikkje namnet på husmannsplassen.
I kyrkjeboka for Fjelberg finn ein at "Ingeborg Andersdatter, Tjenestepige" på Sydnæs døydde den 30. mai 1840 og vart gravlagd 5. juni 1840, 19 år gamal.
Det var skifte etter Torger Siursen Sundnæs den 10. april 1823 og myndige arvingar var:
Siur Siursen Karteig, "den afdødes Broder", Siur Reinertsen Sundsnæs "den afdødes Søstersøn", Anders Eliassen Sundsnæs "paa min kone Anna Reinertsdt Vegne, som den afdødes Søsterdatter", John Arnesen Næset "som den afdødes Søstersøn", Johannes Arnesen Skippervig "den afdødes Søstersøn", Poul Arnesen Hovland "den afdødes Søstersøn".
Huusmandskone Anne Reinertsdotter Sydnæs døydde den 26. januar og vart gravlagd 1. februar 1850, 78 år gamal. Huusmand Anders Eliasson Sydnæs døydde 11. mai og vart gravlagd 18. mai 1850, 71 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Jordfesta: 18 mai 1850, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Anders Eliasson gifta seg med Anne Reinertsdotter den 30 jul. 1803 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 1 jul. 1803 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Elias Andersson Brokanes vart fødd i 1804 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 2 jan. 1804 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 16 apr. 1884 i Brokanes, Valestrand, Hordaland, NOR, ved fylte 80, og vart gravlagd den 23 apr. 1884 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Elias gifta seg med Kari Olsdotter, dotter av Ole Knudson Brokanes og Britte Knudsdotter, den 12 jul. 1835 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Valborg Andersdotter vart fødd i 1805 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 21 mar. 1805 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 27 des. 1868 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 63, og vart gravlagd den 4 jan. 1869 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Valborg var Walbor. Ho hadde ikkje noko forhold eller barn.

11      iii.  Botilde Andersdotter. Botilde gifta seg med Rasmus Jakobson Indbjo, son av Jakob Sjurson Hammersland og Gyri Knudsdotter, den 4 jul. 1838 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Ingebor Andersdotter vart fødd i 1811 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 13 sep. 1811 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 16 jul. 1816 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 5, og vart gravlagd den 21 jul. 1816 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Reinert Andersson Sydnes vart fødd i 1814 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 10 aug. 1814 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 9 aug. 1835 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 21, og vart gravlagd den 25 okt. 1835 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Reinert var Rejnert. Han hadde ikkje noko forhold eller barn.

         vi.  Ingeborg Andersdotter vart fødd den 29 des. 1820 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 4 jan. 1821 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 30 mai 1840 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 19, og vart gravlagd den 5 jun. 1840 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Ho hadde ikkje noko forhold eller barn.


23. Anne Reinertsdotter, dotter av Reinert Jørgenson Østhus og Walbor Sjursdotter, vart fødd i 1772 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 10 sep. 1772 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 26 jan. 1850 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 78, og vart gravlagd den 1 feb. 1850 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Jordfesta: 14 apr. 1850, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Anne gifta seg med Anders Eliasson Sydnes den 30 jul. 1803 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

24. Jacob Toreson Lerstøl, son av Thore Jonson Lerstøl og Aasa Jakobsdotter, vart fødd i 1788 i Kro, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 okt. 1788 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 22 aug. 1865 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 77, og vart gravlagd den 26 aug. 1865 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jakob Toreson Lerstøl var gift med Siri Øysteinsdotter Espeland og dei hadde fire barn. Jakob brukte halve Lerstøl og var leiglending på garden. Det var kaptein Tostrup på Sande som var eigar.
Folgemann Jacob Thorsen Leerstøl døydde 22. august og vart gravlagd 26. august 1865, 77 år gamal.
Gardmandskone Siri Østensdotter Leerstøl døydde 11. desember og vart gravlagd 17. desember 1853, 67 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Jacob Toreson gifta seg med Siri Øysteinsdotter den 28 des. 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Aasa Jakobsdotter vart fødd i des. 1815 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 nov. 1895 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 79, og vart gravlagd den 9 nov. 1895 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Aasa gifta seg med Johannes Andersson Kleppa, son av Anders Nilsson Risvoll og Lisbeth Samuelsdotter, den 19 okt. 1843 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

12       ii.  Østen Jakobson Espeland. Østen gifta seg med Kristi Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jonson Meland og Martha Olsdotter, den 17 jun. 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Thor Jakobson Lerstøl vart fødd den 21 mar. 1824 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 mar. 1824 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18 apr. 1904 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 80, og vart gravlagd den 23 apr. 1904 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Thor var Thore. Thor gifta seg med Britta Knudsdotter d.e., dotter av Knud Olson Kleppa og Mallin Larsdotter, den 12 jun. 1856 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Siri Jakobsdotter vart fødd den 10 jul. 1827 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 aug. 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Siri gifta seg med Endre Olson Kleppa, son av Ole Andersson Amdal og Lisabeth Endresdotter, den 14 aug. 1860 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


25. Siri Øysteinsdotter, dotter av Østen Svendson Espeland og Siri Øysteinsdotter, vart fødd i 1786 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 nov. 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11 des. 1853 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 67, og vart gravlagd den 17 des. 1853 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Jacob Toreson Lerstøl den 28 des. 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

26. Rasmus Jonson Meland, son av Johne Rasmusson Tøtland og Anna Danielsdotter d.e., vart fødd i 1786 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6 okt. 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15 jul. 1842 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 56, og vart gravlagd den 20 jul. 1842 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Jonson Tøtland var gift med Marta Olsdotter Laugaland og dei hadde sju barn.
Den første tida budde dei som innerst på Laugaland, seinare budde dei som husmannsfolk på Myrå under Meland.
15. juli 1842 døydde husmann Rasmus Johnson Mælandsmyren og vart gravlagd 20. juli 1842, 56 år gamal.
Martha Olsdotter Espeland døydde 15. januar og vart gravlagd 20. januar 1865, 65 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Rasmus Jonson gifta seg med Martha Olsdotter den 23 jun. 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Johne Rasmusson Laugaland vart fødd den 24 sep. 1820 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 okt. 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Eit anna namn for Johne var John. Johne gifta seg med Ranveg Olsdotter den 27 apr. 1857 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Randvei Rasmusdotter vart fødd den 13 okt. 1822 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 nov. 1822 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Eit anna namn for Randvei var Ranveg. Randvei gifta seg med Niels Larsson Førre, son av Lars Danielson Ørekvam d.y. og Martha Nilsdotter, den 23 apr. 1853 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

13      iii.  Kristi Rasmusdotter. Kristi gifta seg med Østen Jakobson Espeland, son av Jacob Toreson Lerstøl og Siri Øysteinsdotter, den 17 jun. 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Rasmusson Laugaland vart fødd den 2 mar. 1828 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 mar. 1828 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 29 mar. 1851 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 23, og vart gravlagd den 4 apr. 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko forhold eller barn.

          v.  Johannes Rasmusson Meland vart fødd den 19 mar. 1831 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 mar. 1831 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 25 mar. 1831 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 31 mar. 1831 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Johannes Rasmusson Espeland vart fødd den 7 apr. 1835 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 mai 1835 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 3 apr. 1859 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 23, og vart gravlagd den 8 apr. 1859 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko forhold eller barn.

        vii.  Rasmus Rasmusson Askvik vart fødd den 29 apr. 1839 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 mai 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17 mai 1879 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 40, og vart gravlagd den 20 mai 1879 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko forhold eller barn.


27. Martha Olsdotter, dotter av Ole Pederson Laugaland og Randvei Johannesdotter, vart fødd i 1799 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 jul. 1799 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15 jan. 1865 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 66, og vart gravlagd den 20 jan. 1865 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Rasmus Jonson Meland den 23 jun. 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

28. Sjur Olson Hemmingstad, son av Ole Pederson Fosså og Ragna Sjursdotter, vart fødd i 1803 i Fosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 feb. 1803 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 6 mai 1880 i Hemmingstad, Skåre, Rogaland, NOR, ved fylte 77, og vart gravlagd den 15 mai 1880 i Søndre Hauge Gravlund, Haugesund, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Tæring. Eit anna namn for Sjur Olson var Siur.

Generelle notat: Sjur Olson og Guro Johannesdotter fekk skøyte på bruket på Fosså i 1823 med den underliggande husmannsplassen Vardane. Dei budde der ikring 14 år før dei flytte til Askvik og fekk skøyte på bruket i 1837. Dei gav frå seg bruket i 1850 og fekk utflyttingsattest til Finnøy i 1861.
Dei flytta til Meling på Sør-Talgje saman med sonesonen Johannes Olson der dei overtok etter broren (skal vere brorson) til Sjur, Eivind Olson med skøyte 29. juni 1861 for 800 spesidalar.
I 1865 var den 21 år gamle sonesonen, Johannes Olson, frå Hjelmeland losjerande hos dei. Det var òg ein tenar Enger Olsdotter frå Strand på garden dette året.
I 1869 er oldebarnet Sjur Johanneson ført inn i kyrkjeboka. Han var heimedøypt av Sjur Olson Meling.
Med skøyte tinglyst 18. mars 1872 selde dei gardsbruket til Ommund Nilsson Varland.
Guri Marie vart fødd 18. juni 1872 og døypt 14. juli 1872 i Skåre av foreldre Elisabeth Olsdotter og Johannes Olson. Ein av fadrane er Sjur Olson.
Dette er oldebarnet til Guri og Sjur, som Sjur er fadder på. Dei flytta frå Finnøy tidlegare på året i 1872.
Folgemand Sjur Olson Hemmingstad døydde 6. mai. 1880 og vart gravlagd 15. mai 1880. Han er då ført fødd i 1802 i Hjelmeland. Dødsårsak var tæring.
Dei må ha budd hjå sonesonen Johannes Olson som kom til Skåre ikring 1870 og som overtok bruket på Hemmingstad i Skåre ikring 1880.

Hendingar i livet hans var:

• Flytta: frå Askvik i Hjelmeland 18 apr. 1861 til Meling, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Meling, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 23 mai 1880, Skåre kyrkje, Skåre, Rogaland, NOR.

Sjur Olson gifta seg med Guro Johannesdotter d.y. den 25 nov. 1824 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

14        i.  Ole Sjurson Askvik. Ole gifta seg med Marta Jonasdotter, dotter av Jonas Bergeson Øvrehus og Martha Sjursdotter, den 4 jul. 1844 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ole fekk så barn med Johanna Halvorsdotter, dotter av Halvor Kjetilson Atletvedt og Groe Olsdotter.

         ii.  Johannes Sjurson Fosså vart fødd den 13 okt. 1827 i Fosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 nov. 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11 mar. 1828 i Fosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 18 mar. 1828 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


29. Guro Johannesdotter d.y. dotter av Johannes Johannesson Solberg og Kari Pedersdotter, vart fødd i 1806 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 mai 1806 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 17 apr. 1890 i Hemmingstad, Skåre, Rogaland, NOR, ved fylte 84, og vart gravlagd den 24 apr. 1890 i Søndre Hauge Gravlund, Haugesund, Rogaland, NOR. Andre namn for Guro var Guri og Guraa.

Generelle notat: Guri Johannesdotter Solberg på 19 år vart vigd i Hjelmeland med Sjur Olson Fossaaen på 22 år den 25. november 1824. Guri flytta til Solberg saman med faren då mora døydde. Mellom fadrane for barna til Guri/Guro og Sjur er svograne og systrene til Guri, desse budde på Solbjørg.
Enke Guro Johannesdotter Hemmingstad døydde 12. april 1890 og vart gravlagd 24. april 1890. Forsørgar var barnebarnet Johannes Olson Hemmingstad. Det er ført at Guro var fødd i 1803 i Aardal i Hjelmeland. Det står under merknader: "Begr. i byen".

Hendingar i livet hennar var:

• Flytta: frå Askvik i Hjelmeland 18 apr. 1861 til Meling, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Meling, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 24 apr. 1890, Skåre kyrkje, Skåre, Rogaland, NOR.

Guro gifta seg med Sjur Olson Hemmingstad den 25 nov. 1824 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

30. Jonas Bergeson Øvrehus, son av Berje Haldorson Fister og Siri Olsdotter, vart fødd i 1775 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 jul. 1775 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 17 mar. 1848 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, ved fylte 73, og vart gravlagd den 25 mar. 1848 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jonas Bergeson Øvre Fister vart gift i 1802 med Marta Sjursdotter frå Riveland i Årdal og dei er førde med 9 barn.
Jonas fekk bygslebrev på halve garden på Øvre Fister i 1802. Han og faren dreiv då kvar sin halvpart av garden. Han overtok også den andre halvparten av garden etter 1822. Han fekk kongeleg skøyte på den eine halvparten av garden i 1830 og på den andre halvparten i 1844. Etter hans tid var garden delt mellom to av sønene hans (Sjur og Jonas). Marta og Jonas hadde 9 barn.
Gardmandskone Martha Sjursdotter Øvre Fister vart gravlagd i 1845 70¼ år gamal.
Folgemand Jonas Bergesen Bergesen Øvrehus døydde 17. mars og vart gravlagd 25. mars 1848, 72 3/4 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR.

Jonas Bergeson gifta seg med Martha Sjursdotter den 15 jun. 1802 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 27 mai 1802 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Berge Jonasson Øvrehus vart fødd i 1803 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 okt. 1803 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1806 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, ved fylte 3, og vart gravlagd den 21 des. 1806 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berge var Borge.

         ii.  Sjur Jonasson Øvrehus vart fødd i 1806 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 apr. 1806 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 24 mar. 1871 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, ved fylte 65, og vart gravlagd den 31 mar. 1871 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sjur var Siur. Sjur gifta seg med Anna Torgersdotter, dotter av Torjer Andersson Hetlevig og Guri Ormsdotter, den 18 okt. 1848 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Børge Jonasson Øvrehus vart fødd i 1807 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 des. 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 26 des. 1807 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Siri Jonasdotter d.e. vart fødd i 1808 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 des. 1808 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde den 23 aug. 1891 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 83. Siri gifta seg med Niels Nilsson Øye, son av Niels Nilsson Øye og Anna Ormsdotter, den 30 jun. 1835 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Peder Nilsson Øye d.e., son av Niels Nilsson Øye og Anna Ormsdotter, den 25 jun. 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Berge Jonasson Øvrehus vart fødd i 1811 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 7 jul. 1811 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 12 jun. 1872 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, ved fylte 61, og vart gravlagd den 18 jun. 1872 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berge var Berje. Berge gifta seg med Ingeborg Pedersdotter den 3 nov. 1840 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Berge gifta seg så med Anna Josefsdotter, dotter av Joseph Johannesson Toen og Soffi Filipsdotter, den 6 mai 1859 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Berge gifta seg så med Gurine Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Torbjørnson Skjervheim og Guro Jensdotter d.y., den 22 jun. 1863 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         vi.  Siri Jonasdotter d.y. vart fødd i 1813 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 aug. 1813 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 8 mai 1871 i Byre, Fister, Rogaland, NOR, ved fylte 58, og vart gravlagd den 16 mai 1871 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Roald Olson Byre, son av Ole Jonson Byre og Eli Roaldsdotter, den 3 jul. 1838 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        vii.  Jonas Jonasson Fister vart fødd i 1816 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 jan. 1816 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 20 jun. 1886 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, ved fylte 70, og vart gravlagd den 25 jun. 1886 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg med Inger Larsdotter, dotter av Lars Eivindson Bø og Martha Bjørnsdotter, den 4 jul. 1845 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

       viii.  Lars Jonasson Pundsnes vart fødd den 28 jul. 1818 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 aug. 1818 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1906 i IA, USA, ved fylte 88. Lars gifta seg med Margrethe Sirene Pedersdotter, dotter av Peder Olson Segadal d.y. og Margrethe Bergesdotter, den 31 okt. 1844 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

15       ix.  Marta Jonasdotter. Marta gifta seg med Ole Sjurson Askvik, son av Sjur Olson Hemmingstad og Guro Johannesdotter d.y., den 4 jul. 1844 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


31. Martha Sjursdotter, dotter av Sjur Larsson Riveland og Siri Sebjørnsdotter, vart fødd i 1775 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 mar. 1775 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 30 mai 1845 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, ved fylte 70, og vart gravlagd den 7 jun. 1845 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Andre namn for Martha var Marte og Marthe.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Jonas Bergeson Øvrehus den 15 jun. 1802 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Sjette generasjon (Tipptippoldeforeldre)

horizontal rule


32. Johannes Johannesson Tofte, son av Johannes Johannesson Sæbø og Synneve Johannesdotter, vart fødd i 1739 i Røyrvik nedre (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 21 mar. 1739 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde den 22 okt. 1814 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 75. Andre namn for Johannes Johannesson var Johanes og Johans.

Generelle notat: Den 24. juni (1767 i Fjelberg) troloved Ungkarl Johannes Johans. Sæbøe og Pigen Ragnilde Hansd. Sætre. Caut. var Mons Sioe og Wiking Sioe. Copulerede vj 6de Sept. (1767)
I boka for Fjelberg står det at Johannes truleg var son til Johannes Andersson på øvre Sæbø. Men Johannes Andersson på øvre Sæbø var fødd i 1715 og Johannes Johannesson nedre Tofte var fødd i 1733. Det står også at før Johannes Johannesson vart gift med Ragnhild, budde han på nedre Sæbø der han bygsla bruk 1 frå 1754, og kjøpte garden i 1758 då Lars Stigson kjøpte bruk 2 på nedre Sæbø. I 1763 selde Johannes bruket på Sæbø til broren Anders Johannesson og kona Dorte Abelsdotter, og flytta sjølv til nedre Tofte. Det må her vere ei samanblanding med faren som døydde i 1763.
I 1771 fekk dei skøyte på garden på nedre Tofte og vart sjølveigarar der. Sønene Endre og Johannes vart brukarar etter foreldra på nedre Tofte. Endre er kalla husmann i kyrkjeboka då han vart gravlag, så det er truleg sonen Johannes som hadde bruket, og Endre må då ha budd hjå han som husmann, men på same bruket.

Barn:
I 1767 i Fjelberg kyrkjebok: "vj. 15 Nov: var Joh. Johans. Sæbøens Søn Johanes, døbt. T: Helje og Knud Sætre, Hans Sørens. Marite Sioe, Guro Closteret."
I 1770 i Fjelberg kyrkjebok: "vj 19 Febr: var Johanes Johans. N. Toftes Søn Hans døbt. T: Johanes og Anders N. Sæbøe, Knud og Anne Tofte, Anne Sæbøe."
I 1773 i Fjelberg kyrkjebok: "vj. 5 Martij var Joh. Johans. N. Toftes D. Ragnilde, døbt. Testes: Tollak og Anders Sæbøe, Johannes Michels. Tofte Ragnilde og Ingebor ibid."
I 1774 i Fjelberg kyrkjebok: "vj 19 Aug blev Johannes Johansen Nedre Toftes Søn Endre døbt, T: Johannes Anderss. Øvre Sæbø, Tollach Søbø, Mons Anderss. Tofte, Ingebor Øvre Tofte, Anne Nedre Tofte."
I 1778 i Fjelberg kyrkjebok: "vj 8 May døbt Joh. Johans. Nedre Toftes Søn, N: Lars. Test: Tollak og Dorthe Sæbøe, Knud, Mons og Anne Tofte".

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte Forretning.
Vilkaarsmand Johannes Johannesen Nedre Tofte i Schonevigs Skibrede begyndt den 16de November 1814 og sluttet den paafølgende 17de November.
Anno 1814 den 16de November indfandt Skifteretten sig efter Påkommendes Tilkaldelse paa S(elv): E(jer): Gaarden Nedre Tofte No 8 i Schonevigs Skibrede og Sundhordlehns Sorenskriverie for at holde og foretage en lovlig Registrering og Vurderings Forretning over alle de forefindende Ejendele og Effecter som de her sig Opholdende og under 22de October sidste h(øst) med Døden afgangen Vilkaarsmand Johannes Johannesen sig haver efterladt til Rigtighed holdelse imellem dette Starvboeds Creditore samt paafølgende Skifte og Deeling imellem Arvingerne Arvingerne (som er skrive dobbelt) som var. - 1 Starvboe Enken Ragnille Hansdatter tilst. som har antaget til Laugverge Niels Nielsen S(elv): E(ejer): paa Schjoe tilst. 2 Den salig afdødes med efterlevende Enke i Lovligt Æfteskab sammenavlede 3 Sønner. - a. M(andens): Søn Johannes Johannesen gift og boende paa Gaarden Nedre Tofte ej tilst: - b. Hans Johannesen Huusmand paa Pladset Rabben under Gaarden Nedre Tofte tilstæde. - c. Endre Johannessen L(eij): L(ending): paa Gaarden Nedre Tofte tilstæde.
Skifteretten blev paa Hr. Sorenskriver Bings Vegne betiendt af M: Langballe tillige med 2de af Fogden opnevnte Vurderingsmend nemlig Oomund Asbjørnsen S(elv): E(jer): paa Lande og Mons Andersen Nedre Tofte. - Enken med Laugverge saavel som øvrige tilstedeværende Vedkommende blev af Skifteretten paalagt at fremvise til R(egistrering): og Vurdering alle Starvboets Ejendele som af Vedkommende blev ....".
"Saaledes Ballannser Udlæggene med Boets fulde Intægt som er den Summa - 238 - 5 - 7 Hvorendt denne forretning saaledes er slutted og tilendebragt."

13. januar 1816 døydde Ragnilde Hansdatter "af bondestand og Vilkaarskone paa Gaarden Tofte" og ho vart gravlagd 20. januar 1816, 80 år gamal.
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Vilkaars kone Ragnilla Hansd. Tofte i Schaanevigs Skibrede sluttet 27de Julii 1816". Skiftet blei halde på nedre Tofte og arvingane var "Den salig afdøde med forhen afdøde Mand Johannes Johannesøn i LovLigt Egteskab sammenavlede 3 Sønner navnlig:" a) Johannes Johannesson Tofte, b) Hans Johannesson husmann på garden Tofte, c) Endre Johannesson "gift og boende som Lejlending paa Gaarden Tofte". Skifte starta den 26. juli og slutta 27. juli 1816. "Saaledes Ballancere Udlægget med Boets Indtægte Summa 480.5.6".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 17 nov. 1814 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Johannes Johannesson gifta seg med Ragnilde Hansdotter den 6 sep. 1767 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 24 jun. 1767 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

16        i.  Johannes Johannesson Tofte. Johannes gifta seg med Anna Guttormsdotter, dotter av Gutorm Helgeson Hvidevold og Anna Haktorsdotter, den 11 sep. 1790 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Johannes gifta seg så med Barbara Andersdotter, dotter av Anders Sørenson Vihovda og Maritte Larsdotter, den 22 nov. 1804 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Johannes gifta seg så med Sessela Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Olson Leirvik og Sara Tørresdotter, den 2 nov. 1835 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Johannes gifta seg så med Siri Larsdotter, dotter av Lars Johannesson Bråskot og Siri Olsdotter d.e., den 21 nov. 1838 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Hans Johannesson Tofte vart fødd i 1770 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 19 feb. 1770 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 2 okt. 1832 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 62, og vart gravlagd den 9 okt. 1832 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Hans gifta seg med Kari Torsteinsdotter den 22 jul. 1796 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Ragnilde Johannesdotter (Død som barn) vart fødd i 1773 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 5 mar. 1773 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR,.

         iv.  Endre Johannesson Tofte vart fødd i 1774 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 19 aug. 1774 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 15 sep. 1839 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 65, og vart gravlagd den 24 sep. 1839 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Endre gifta seg med Jorne Tørresdotter, dotter av Tørres Aslakson Hillestad og Jorna Halvorsdotter, den 26 des. 1809 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Endre gifta seg så med Ingrid Aslaksdotter, dotter av Atlak Brynjulfson Toftøy og Synneva Gabrielsdotter, den 26 jun. 1834 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Lars Johannesson Tofte (Død som barn) vart fødd i 1778 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 8 mai 1778 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR,.


33. Ragnilde Hansdotter, dotter av Hans Endreson Sætre og Ragnele Sørensdotter, vart fødd i 1739 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 3 okt. 1739 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 13 jan. 1816 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 77, og vart gravlagd den 20 jan. 1816 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Ragnilde gifta seg med Johannes Johannesson Tofte den 6 sep. 1767 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

34. Anders Sørenson Vihovda, son av Søren Hansson Sætre og Anna Andersdotter, vart fødd i 1749 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1830 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR ved fylte 81.

Generelle notat: Anders Sørenson fekk i 1776 kongeskøyte på ein fjerdedel av Sætre då faren kjøpte sitt bruk. Men Anders og kona Marta Larsdotter vart ikkje buande på Sætre så lenge. Dei selde til systera hans, Anna og mannen i 1787, og flytta til gard på nedre Vihovda i Valestrand.
19. mars 1775 vart Ungkarl og Soldat Anders Sørensen Sætre og Pigen Martha Larsdatter Sæbøe trulova. Caut: Helje Sætre og Mons Sioe. Dei vart vigde 16. april 1775.
16. juli (1775) vart Anders Sætres Søn Søren døbt T: Johannes Eide, Halver Sæbøe, Anders Lars. Ingebor Sætre, Eli Hvidevold.
28. april 1799 er det ført i kyrkjeboka for Stord og Walestrand sokn: "kastet muld paa Maritte Larsd: Widhoffde gl: 56 Aa".
I skifteprotokollen finn ein:
"Anders Sørensen Nedre Wihovde i Fjære Skibrede hans Bevilling at side i uskiftet Boe jtter hans Hustrue er død, som er anmuelt 26 Sept. 1799
.. Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Dannemark og Norge de Mendenes og Gothers Hertuger: ... gjør Witterligt at ... Bonden Anders Sørensen Wihovde af Størøens Præstegjæld i Bergens Stift udi sist Rige Norge, og Hustrue Marithe Larsd: ....." .
Ander Sørenson fekk altså sitja i uskifta bu då kona døydde - datert "Kjøbenhavn den 28de Juni 1799".
I sjeleregisteret for Stord i 1800 i Walestrand sokn finn ein Enkemann Anders på 51 år med sonen Søren på 25 år "Conf" og dottera Barbru på 21 år "Conf". Dei var altså konfirmerte.
I 1801 finn ein Anders Sørenson på 53 år og enkemann på det eine bruket på "Widhofde Nedre" med barna Søren Andrsson på 26 år og dottera Barbro Andersdotter på 22 år. Han har Helga Knudsdotter på 16 år som "Tieneste pige".
Dei to sønene, begge med namnet Lars, som er ført døypte i kyrkjeboka for Stord, ein i 1782 og ein i 1789, må begge vere døde som barn. Men dei er ikkje å finne ført gravlagde i kyrkjeboka.
På det andre bruket av "Widhofde Nedre" bur Jens Reiersen på 71 år med kona Maritte Johansdotter på 73 år, og dei har dottera Gyri Jensdotter på 39 år hjå seg. Gyri var då enke men er ikkje ført med nokon barn.
I kyrkjeboka for Stord og Walestrand sokn i 1801 den 15. søndag etter Trinitates (13. september) er det ført: "døbt et uægte Drengebarn for Faderen Enkemand Anders Sørensen Widhofde og Moderen Enkequinden Gyri Jensdatter Widhofde barnet blev kaldet Johannes. Test: Niels Gundersen Widhofde. Niels Johansen ibd. Niels Svendsen ibd. Kari Nielsdatter Haugeland. Siri Svends. Widhofde".
I sjeleregisteret for Stord i 1811 finn ein på garden nedre Wihofde:
Første huslyd er Anders Sørensen 62 år og inderst hjå han er Abelone Ottesdotter på 54 år. Dei har Anne Aanonsdotter på 33 år hjå seg som tenestejente.
Sonen Søren Anderson på 37 år og kona hans Gunvor Baarsdotter på 28 år med dottera Marithe Sørensdotter på 4 år er den andre huslyden.
Tredje huslyden er Ole Olson på 31 år med kona Gyri Jensdotter på 39 år og dei har barna Johannes Andersson på 9 år som les "i Bog" og Ole Olson 7 år som les "i Abc". Denne Johannes Andersson på 9 år er han som vart fødd i 1801 og er son til enkemann Anders Sørenson og enka Gyri Jensdotter, som nå har gifta seg opp att med Ole Olson.
Ut frå bygdeboka for Sveio/Valestrand skal Anders Sørenson ha døydd i 1830, men han er ikkje å finne ført i kyrkjeboka for Stord eller Fjelberg mellom døde i dette året.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR.

Anders Sørenson gifta seg med Maritte Larsdotter den 16 apr. 1775 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 19 mar. 1775 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Søren Andersson Vihovda vart fødd i 1775 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 16 jul. 1775 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 28 apr. 1848 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR, ved fylte 73, og vart gravlagd den 6 mai 1848 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR. Søren gifta seg med Gundvor Bårdsdotter, dotter av Baar Reiarson Ulveager og Aasa Olsdotter, den 10 nov. 1805 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR. Søren gifta seg så med Marta Berntsdotter, dotter av Bærent Nilsson Vihovda og Gunilde Svendsdotter, den 3 des. 1825 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR.

17       ii.  Barbara Andersdotter. Barbara gifta seg med Johannes Johannesson Tofte, son av Johannes Johannesson Tofte og Ragnilde Hansdotter, den 22 nov. 1804 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

        iii.  Lars Andersson Vihovda (Død som barn) vart fødd i 1782 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR, vart døypt den 6 jan. 1782 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR og døydde i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR,.

         iv.  Lars Andersson Vihovda (Død som barn) vart fødd i 1789 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 okt. 1789 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR og døydde i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR,.

Anders Sørenson fekk så barn med Gyri Jensdotter, dotter av Jens Reiarson Vihovda og Maritte Johannesdotter.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Johannes Andersson Vihovda (Uektefødd) vart fødd i 1801 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR, vart døypt den 13 sep. 1801 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR, døydde den 11 des. 1847 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR, ved fylte 46, og vart gravlagd den 13 des. 1847 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR. Johannes gifta seg med Elen Karine Samsonsdotter den 8 jun. 1829 i Opdal kyrkje, Tysnes, Hordaland, NOR.


35. Maritte Larsdotter, dotter av Lars Stigson Sæbø og Barbra Andersdotter, vart fødd i 1744 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 15 okt. 1744 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR, døydde i 1799 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR, ved fylte 55, og vart gravlagd den 28 apr. 1799 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR. Andre namn for Maritte var Marite, Maritha, og Martha.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 18 apr. 1762 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Maritte gifta seg med Anders Sørenson Vihovda den 16 apr. 1775 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

36. Job Olson Byrkjenes, son av Ole Tjerandson Byrkjenes og Herborg Jobsdotter, vart fødd i 1745 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 15 feb. 1745 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde den 15 jun. 1818 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, ved fylte 73, og vart gravlagd den 23 jun. 1818 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Job Olson var gift med Eli Pedersdotter frå Kjellasvik i Ølen og dei er nemnde med 8 barn.
Av slektningane til kona fekk Job like etter giftarmålet kjøpe halvparten i Vats kyrkje og vart busett på kyrkja sin gard Vatne i Vats til han i 1793 om hausten overtok farsgarden Børkjenes i Etne mot 396 riksdalar og vilkår til foreldra.
Job Olson Bierkenes døydde 15. juni og vart gravlagd 23. juni 1818, 73 år gamal.
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Vilkaarsmand Job Olsøn Birkenæs i Etne Skibrede sluttet 23. juli 1818".
Skiftet vart halde mellom enka Eli Pedersdotter med laugverge (bror sin) Hans Pederson Kiellesvig og barna deira:
a) Peder Jobson gift og budde på Watne i Wads skipreide
b) Johannes Jobson ugift
c) Tjerrand Jobson gift og budde på Haugland i Ølen
d) Herborg Jobsdotter gift med Knud Torbjørnson Sørhuglen
e) Anna Jobsdotter gift med Mons Ingebrigtson Hammersland
f) Eli Jobsdotter 26 år og ugift
g) Gunille Jobsdotter 20 år og ugift.

Eli Pedersdotter Bjerkenæs døydde 3. januar og vart gravlagd 13. januar 1827, 77½ år gamal.
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Wilkaarsenke Eli Pedersdatter Birkenæs i Etne Skibrede, begyndt 5te Maii og sluttet 13 August 1827".
Arvingane hennar var "Den salig afdødes med forhen afdøde mand Job Olsen Birkenæs i lovlig Egyeskab sammen avlede og efterladt 7 Børn, 3 Sønner og 4 Døttre, namnlig:"
a) Johannes Jobson Birkenæs
b) Peder Jobson Watne i Wads Sogn
c) Tierrand Jobson Haugeland
d) Herborg Jobsdotter gift med Knud Torbjørnson Huglen
e) Anna Birgitha Jobsdotter gift med Mons Ingebrigtson Hammersland
f) Eli Jobsdotter gift med Alv Godskalkson Hamre
g) Gunnilde Jobsdotter "ugift opholder sig paa Gaarden Birkenæs, 31 Aar gl:"

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 23 jul. 1818 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR.

Job Olson gifta seg med Eli Pedersdotter den 19 jul. 1773 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 18 jun. 1773 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Herbor Jobsdotter vart fødd i 1773 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 26 sep. 1773 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 20 okt. 1863 i Sørhuglo, Stord, Hordaland, NOR, ved fylte 90, og vart gravlagd den 27 okt. 1863 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Herbor var Herbor. Herbor gifta seg med Knud Torbjørnson Sørhuglen, son av Torbiørn Larsson Landa og Canute Ivarsdotter, i 1799 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Ole Jobson Byrkjenes vart fødd i 1777 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR ved fylte 24, og vart gravlagd den 1 aug. 1801 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Han hadde ikkje noko forhold eller barn.

18      iii.  Peder Jobson Vatne. Peder gifta seg med Eli Nilsdotter, dotter av Niels Gudmundson Stråtveit og Malene Henriksdotter, den 9 jul. 1809 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Herborg Knudsdotter, dotter av Knud Ingvaldson Hervik og Siri Bårdsdotter, den 5 jul. 1820 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Birgitte Jobsdotter vart fødd i 1783 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 25 mar. 1868 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 85, og vart gravlagd den 3 apr. 1868 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Anna var Anna og Anne Bergitte. Anna gifta seg med Mons Ingebretson Hammersland, son av Ingebret Simonson Hammersland og Sygnie Olsdotter, den 9 apr. 1813 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Anna gifta seg så med Abraham Abrahamson Hvidevold, son av Abraham Abrahamson Hvidevold og Brita Olsdotter, den 15 nov. 1837 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Johannes Jobson Byrkjenes vart fødd i 1785 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 jun. 1785 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 21 sep. 1851 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, ved fylte 66, og vart gravlagd den 2 okt. 1851 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Druknet. Johannes gifta seg med Siri Sjursdotter, dotter av Siuur Olson Byrkjenes og Guro Ommundsdotter, den 4 jul. 1819 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

         vi.  Tjærand Jobson Haugland vart fødd i 1789 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 aug. 1789 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 24 apr. 1856 i Haugland, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 67, og vart gravlagd den 2 mai 1856 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Andre namn for Tjærand var Tierand, Tiærrand, og Tjerand. Tjærand gifta seg med Kari Olsdotter, dotter av Ole Olson Brøllom og Kari Sjursdotter, den 24 mai 1817 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Tjærand gifta seg så med Ales Gunnarsdotter, dotter av Gunder Sjurson Stangeland og Siri Eriksdotter, den 15 jun. 1836 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

        vii.  Eli Jobsdotter vart fødd i 1792 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 mai 1792 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 26 aug. 1881 i Hamre søra, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 89, og vart gravlagd den 1 sep. 1881 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Eli gifta seg med Alv Godtskalkson Hamre, son av Gotskalk Alfson Hamre og Anna Hansdotter, den 7 jul. 1822 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

       viii.  Gunhild Jobsdotter vart fødd i 1795 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, døydde den 23 sep. 1886 i Opstveit, Skånevik, Hordaland, NOR ved fylte 91, og vart gravlagd den 2 okt. 1886 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Andre namn for Gunhild var Gonelle, Gunhilde, og Gunilde. Gunhild gifta seg med Gudmund Tørreson Vika, son av Tørris Gudmundson Vika og Udna Torgersdotter, den 5 jul. 1829 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


37. Eli Pedersdotter, dotter av Peder Johannesson Kjellasvik og Anne Bergithe Lilienskiold, vart fødd i 1750 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 13 jul. 1750 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 3 jan. 1827 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, ved fylte 77, og vart gravlagd den 13 jan. 1827 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Eli var Elen.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 13 aug. 1827 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR.

Eli gifta seg med Job Olson Byrkjenes den 19 jul. 1773 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

38. Knud Ingvaldson Hervik, son av Ingvard Jakobson Espevoll og Herbor Svendsdotter, vart fødd i 1756 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 31 jul. 1756 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 11 jul. 1836 i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR, ved fylte 80, og vart gravlagd den 16 jul. 1836 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Knud Ingvardson budde på Voksdal under Hervik i Tysvær. Han er der ført fødd 1753 og død i 1836. Dette må vere den Knud som vart døypt i Vikedal i 1756. Knud var gift første gong med Siri Bårdsdotter og dei er nemnde med døtrene Marta og Herborg. 15. søndag etter Trinitates - 18. september 1814 vart det "kasted jord paa konen Siri Woxdahl under Herviig gl: 50 aar."
Huusmand og Enkemand Knud Ingvaldsen Woxdal under Hervig og BP Guraa Poulsd Falkeid vart vigde i Tysvær 15. oktober 1815. Forlovarar var Elling Tordalen og GB Knud Svinelien. Guro var nok dotter til Paul Reiarson som vart gift for tredje gong med Barbara Tormodsdotter og budde på Falkeid i 1801. Guro og Knud er nemnde med dottera Siri.
Fattiglem Knud Ingvaldsen Hervig døydde 11. juli og vart gravlagd 16. juli 1836, 83 år gamal. Fattiglem Guraa Povelsdat Voxdal døydde 7. juli og vart gravlagd 14. juli 1837, 56 år gamal.
Dottera Marta fekk i 1818 sonen Henrik med ein Henrik frå Kongsberg.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga på Søre Opsahl i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 31 jul. 1836, Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

Knud Ingvaldson gifta seg med Siri Bårdsdotter cirka 1780 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Martha Knudsdotter vart fødd i 1781 i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR og vart døypt den 10 mar. 1781 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe. Martha fekk barn med Henrik Henrikson.

19       ii.  Herborg Knudsdotter. Herborg gifta seg med Peder Jobson Vatne, son av Job Olson Byrkjenes og Eli Pedersdotter, den 5 jul. 1820 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Knud Ingvaldson gifta seg så med Guraa Paulsdotter, dotter av Povel Reiarson Falkeid og Ragna Larsdotter, den 15 okt. 1815 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Vatland, Skjold, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 16 jul. 1837, Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Siri Knudsdotter vart fødd den 6 jan. 1818 i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR og vart døypt den 8 feb. 1818 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.


39. Siri Bårdsdotter vart fødd i 1764, døydde i 1814 i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR ved fylte 50, og vart gravlagd den 18 sep. 1814 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Knud Ingvaldson Hervik cirka 1780 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

40. Sjuur Sjurson Karteid, son av Siur Johannesson Sydnes d.e. og Siri Torgersdotter, vart fødd i 1749 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 18 jan. 1749 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 15 jun. 1828 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 79, og vart gravlagd den 21 jun. 1828 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Sjuur Sjurson var Siur og Siuur.

Generelle notat: Namnet på garden Karteid på Borgundøy i Fjelberg, er namnet på markstripa mellom berga frå sjøen i sør-aust til sjøen i nord-vest. Kart er namnet på den bergknatten som ligg lik ei halvøy aust om bruket. Ordet eid av eit gammalt ord ire, som tyder å gå. Få stader ser me tydelegare enn her kvar det var fornuftig å gå ein snarveg frå sjøen på Karteid til sjøen ved Blokhus. Kart tyder truleg bergfylt øy eller halvøy i eldre mål, slik me har lest det i til dømes Karten for Karmøy. At namnet på dette bruket er Karteid og ikkje Karteig, kjem fram både i uttalen i bygdemålet og av det andre eidet, Romseid, som på tilsvarande måte markerer ei halvøy mot Skåneviksfjorden. Det var kykja i Fjelberg som åtte det meste av marka sør-austover frå Dalavika, og Karteid høyrde til prestebolet så lenge me har fråsegn om busetnad. Særleg gammal er vel ikkje busetnaden. Det kan sjølvsagt ha budd kotkarlar aust i marka, men mest sannsynleg er det at den første bureisaren på Karteid kom først i 1600-åra, då det på ny tok til å verte knapt om jord. Fram til 1600 hadde stort sett busetjinga søkt attende til bruk som vart øyde under Svartedauden i 1349-1350 eller andre sotter på 1300-talet eller seinare. I Bergenhus lensrekneskap for 1597 står det å lesa at Karteid ikkje gav lanskyldinntekter. Bruket var altså med i jordeboka, men det var ingen som budde der. Det kan tyde på at bruket hadde vore i bruk tidlegare. Når eller korleis får me ikkje vite. Anders er den første brukaren ein kjenner til frå offentlege oppgåver. Tida var 1610, og Anders er kalla øydegardsmann, ei nemning som kan stå for både rudningsmann og husmann. Anders er nemnt siste gong i 1625. Jørgen leverte ½ spann korn i tiend i 1610. Om dette tyder at Jørgen og Anders bruka kvart sitt stykke, veit me ikkje. Dei kan òg ha vore far og son. Kristen Karteid var fødd ikring 1600 og bygsla i følgje oppgåva for 1647 jorda på Karteid. Han fekk tilskrifta "gansche fattig". Kristen er med i oppgåvene for 1657 og 1665. Oppgåva for 1666 fortel om ikkje mindre enn fire husmenn på Karteid. Det var: Erik Sakrisson fødd ikring 1618, Kolbein Andersson fødd ikring 1622, Ola Jørgenson fødd ikring 1602 og Sander Persson fødd ikring 1616. Alle desse fire hadde barn etter seg. Atter ein gong ser me korleis fattigfolk klorte seg fast nede ved sjøen, der det alltid vart ei råd med ein matbit.
Siur Siursen Sydnæs vart konfirmert "m Dom: 9ma p. Trinit. 1768".
I Fjelberg kyrkjebok for 1777: "Den 30 Martii troloved Ungk. og Soldat Siur Siurs: Sydnæs Enken Britha Hansdt. Karteig. Caut. Knud Siovangen og Halvar Sæbøe. Copul: dj 20 Julij.". Sjur overtok bygsla på Karteid då han gifta seg med enka Britha.
6. søndag etter Trinitates i 1799 i kyrkjeboka for Strandebarm: "Ægteviede Enkemand Siur Larsen Kartejd og Pigen Elj Torbiørsd. Fiuerhaude. Caut: Zacharias Hansen Fiuerhaude Engel Hansen ibid." Her må presten ha skrive feil i kyrkjeboka.
I 1802 sådde Sjur 1½ tønne havre og ½ tønne poteter og hausta 13 tønner havre og 4 tønner poteter. Buskapen var 5 kyr, 8 sauer og han delte hest med grannen.
Sonen Sjur som Sjur hadde med andre kona si, Eli, var mogleg busett i det såkalla "Sjura-huset" og hadde sonen Ola som vart husmann i Furevik under Karteid.
Det var skifte etter Torger Siursen Sundnæs den 10. april 1823 og myndige arvingar var:
Siur Siursen Karteig, "den afdødes Broder", Siur Reinertsen Sundsnæs "den afdødes Søstersøn", Anders Eliassen Sundsnæs "paa min kone Anna Reinertsdt Vegne, som den afdødes Søsterdatter", John Arnesen Næset "som den afdødes Søstersøn", Johannes Arnesen Skippervig "den afdødes Søstersøn", Poul Arnesen Hovland "den afdødes Søstersøn".

Sjuur Sjuursen Kartejd døydde 15. juni og vart gravlagd 21. juni 1828, 81 år gamal. Vilkaarsenke Eli Thorbjørnsdatter Karteid døydde 25. november og vart gravlagd 5. desember 1837, 73 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 31 jul. 1768 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Sjuur Sjurson gifta seg med Brita Hansdotter d.y. den 20 jul. 1777 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 30 mar. 1777 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Sjursdotter vart fødd i 1780 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 18 jan. 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1804 i Ulvebna, Vikebygd, Hordaland, NOR, ved fylte 24. Eit anna namn for Siri var Sigrid. Siri gifta seg med Tosten Ingebretson Ulvebna d.e., son av Ingebrigt Pederson Birkeland og Inga Jensdotter, den 22 mai 1798 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

20       ii.  Jakob Sjurson Hammersland. Jakob gifta seg med Gyri Knudsdotter, dotter av Knud Rasmusson Sæbø og Marte Tørresdotter, i 1809 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Sjuur Sjurson gifta seg så med Eli Torbjørnsdotter, dotter av Torbiørn Torbjørnson Skår d.y. og Ragnilde Bårdsdotter, den 30 jun. 1799 i Varaldsøy kyrkje, Varaldsøy, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Britha Sjursdotter vart fødd i 1801 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 8 okt. 1801 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 16 nov. 1856 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 55, og vart gravlagd den 22 nov. 1856 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Spedalsk. Sygdommen varede 18 Aar - ikke arvet. Eit anna namn for Britha var Brithe. Britha gifta seg med Johannes Pederson Karteid den 27 nov. 1828 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Ragnelle Sjursdotter vart fødd i 1803 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 2 mar. 1803 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1814 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 11, og vart gravlagd den 14 jul. 1814 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Sjur Sjurson vart fødd i 1806 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR og vart døypt den 4 mai 1806 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Sjur var Siur.

         iv.  Sønneve Sjursdotter vart fødd i 1808 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR og vart døypt den 8 apr. 1808 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Torbjørn Sjurson Løningsneset vart fødd i 1810 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 16 sep. 1810 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Løningsneset, Bømlo, Hordaland, NOR,. Andre namn for Torbjørn var Thorbjørn og Torbiørn. Torbjørn gifta seg med Inger Olsdotter, dotter av Ole Hansson Skutlebråtet og Guri Pedersdotter, den 15 jul. 1832 i Strandvik kyrkje, Strandvik, Hordaland, NOR. Torbjørn gifta seg så med Barbro Olsdotter, dotter av Ole Olson Skutlebråtet og Britha Olsdotter, den 31 mai 1857 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         vi.  Johanes Sjurson vart fødd i 1813 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR og vart døypt den 18 mar. 1813 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


41. Brita Hansdotter d.y. dotter av Hans Bårdson Dørheim og Ingeri Olsdotter, vart fødd i 1740 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 18 des. 1740 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1798 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 58, og vart gravlagd den 23 mar. 1798 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Brita var Britha og Britte.

Generelle notat: 5. april 1767 vart Unkarl og Soldat Jacob Tørress. Karteij og Pigen Britte Hansd. Dørrem trulova. Cautionister var Per Wake og Halver Wiig. Dei vart vigde 5 juli 1767.
Dei fekk bygsla Karteid av presten i 1761. Jakob var truleg son til Tørres Jakobson som var brukar på Karteid før Jakob.
I kyrkjeboka for Fjelberg for 1776 under døde: "Jacob Tørres Karteig død dj 16 maij, gammel 44 Aar."
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Lejlending Jacob Tørrisen Karteig i Fieldbergs Skibr. Dat 8de Julii 1776." Skiftet blei halde mellom enka Brithe Jansdotter dei dei 2 barna deira: Tørris Jacobson 4 år og Ingerie Jacobsdotter 6 år. Enka hadde Ingebrict Hamersland som "Laugværge". Systera til Jacob, Margarethe Tørrisdotter hadde krav i buet. Niels Svenson Udbioe var formyndar for sonen og Torbiørn Gunderson Sandvigen var formynder for dottera.
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1797 er det ført: "Dj: 28de: Augusti Pigen Inger Jacobsd: Kartejd gl: 28 aar".
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1798 er det ført: "Dj: 23de Marti G: Qv: Brita Hansd Kartejd gamel 56 aar".

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 4 des. 1757 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Brita gifta seg med Jacob Tørreson Karteid, son av Tørres Jakobson Karteid og Brita Johannesdotter, den 5 jul. 1767 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 5 apr. 1767 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Inger Jakobsdotter vart fødd i 1769 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 23 okt. 1769 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1797 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 28, og vart gravlagd den 28 aug. 1797 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Inger var Ingeri. Ho hadde ikkje noko forhold eller barn.

         ii.  Tørris Jakobson Karteid vart fødd i 1772 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 29 mar. 1772 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 10 jul. 1857 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 85, og vart gravlagd den 16 jul. 1857 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Tørris var Tørres. Tørris gifta seg med Ingebor Pedersdotter d.e., dotter av Peder Larsson Vik og Anna Bergesdotter, den 12 apr. 1803 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Tørris gifta seg så med Lisbet Eliasdotter, dotter av Elias Andersson Sydnes og Ingeborg Jonsdotter, den 2 jun. 1837 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Brita gifta seg så med Sjuur Sjurson Karteid den 20 jul. 1777 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

42. Knud Rasmusson Sæbø, son av Rasmus Torbjørnson Austrheim og Siri Knudsdotter, vart fødd i 1752 i Austrheim, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 12 jul. 1752 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde den 13 apr. 1824 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 72, og vart gravlagd den 22 apr. 1824 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: "Ungkarl" og "Corperal" Knud Rasmusson Løvigen og Marite Tørresdotter Sæbøe vart trulova i Fjelberg 9. mai 1781. Kausjonistar var Halver og Tosten Sæbøe. Dei vart vigde 1. juli 1781.
I kyrkjeboka for Fjelberg finn ein under døypte: "dj: 3 Jan 1783 Sergiant Knud Rasmussen Søbøes Søn: N: Rasmus. T: Halver og Ole Sæbøe, Per Wiig, Barbra og Anne Sæbøe"
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i juli 1784: "dj 28d Rasmus Knudsen Sæbøe gl: 1½ Aar".
I kyrkjeboka for Fjelberg finn ein under døypte i 1785: "5te April døbt Knud Rasmussen Sæbøe og Hustrus Datter Gyri. Test: Tostein Nergesen Sæbøe. Samson Olesen ibid: Anna Bergesd. ibid. Hune Tollefsen. Maritte Halvorsd."
I kyrkjeboka for Fjelberg finn ein under døypte i 1788: "dj: 26de Sept: Knud Sæbøes Dat: Siri. Test: Peder Wig. Tørres Sæbøe. Peder ibid. Ana ibid. Barbara ibid."
I kyrkjeboka for Fjelberg finn ein under døypte i 1791: "Dj; 10de Novemb: døbt Knud Sæbøes dat: N: Anna. T: Halver og Tosten Sæbøe, Anna Peders huustrue ibid. Anna Samsons ditto Ana Peders Viigs ditto."
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1791: "dj: 20d Novemb. P.b. Ana Knuds Sæbøe 8 dage".
I kyrkjeboka for Fjelberg finn ein under døypte i 1792: "Dj: 25de dcemb: døbt Knud Sæbøes Søn Tørres: T: Per Sæbøe, Tosten ibib: Arent ibid: Ana Sæbøe. Ana Hansd."
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1793: "1te Jan: et barn Tørres Knuds: Sæbøe gl: 7 dage".
I kyrkjeboka for Fjelberg finn ein under døypte i 1793: "Dj: 16de decemb: døbt Knud Sæbøes dat: Anna. T: Per Wiig, Simon og Arent Sæbøe, Ana Tollevsd ibid, Barbro Halversd ibid."
I kyrkjeboka for Fjelberg finn ein under døypte i 1800: "1. Februari døbt Knud Sæbøe paa Borgen Søn = Tørres. T: Lars Sæbøe Samson Pederss: ibid: Per Viig, Ana Sæbøe, Brita Knudsd: ibid."
Knud Rasmusson fekk bygsla Sæbø etter verfaren i 1781. Ved folketellinga i 1801 sat dei med bruket.
Gardmann Knud Rasmusson døydde 13. april og vart gravlagd 22. april 1824, 72 år gamal. Vilkårskone Marthe Tørresdotter Sæbø døydde 14. april og vart gravlagd 22. april 1843, 88 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Knud Rasmusson gifta seg med Marte Tørresdotter den 1 jul. 1781 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 9 mai 1781 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Rasmus Knudson vart fødd i 1783 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 3 jan. 1783 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1784 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 1, og vart gravlagd den 28 jul. 1784 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

21       ii.  Gyri Knudsdotter. Gyri gifta seg med Jakob Sjurson Hammersland, son av Sjuur Sjurson Karteid og Brita Hansdotter d.y., i 1809 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Siri Knudsdotter vart fødd i 1788 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 26 sep. 1788 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 16 mai 1817 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 29, og vart gravlagd den 24 mai 1817 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Død paa Barselseng blev ikke forløst. Siri gifta seg med Thorsten Tjerandson Øvrevik, son av Tjerand Tollakson Øvrebø og Eli Ingebretsdotter, den 6 apr. 1817 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Ana Knudsdotter vart fødd i 1791 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 10 nov. 1791 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1791 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 20 nov. 1791 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ana var Anna.

          v.  Tørres Knudson vart fødd i 1792 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 des. 1792 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i des. 1792 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 1 jan. 1793 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         vi.  Anna Knudsdotter vart fødd i 1793 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 16 des. 1793 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 11 des. 1880 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 87, og vart gravlagd den 18 des. 1880 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Anna gifta seg med Ole Samsonson Sæbø, son av Samson Olson Sæbø og Anna Hansdotter, den 24 jun. 1834 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Tørris Knudson Sæbø vart fødd i 1800 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 1 feb. 1800 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 1 jun. 1884 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 84, og vart gravlagd den 7 jun. 1884 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Brok. Eit anna namn for Tørris var Tørres. Tørris gifta seg med Margrethe Arntsdotter, dotter av Orent Halvorson Sæbø og Anna Hansdotter, den 11 jun. 1825 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Tørris fekk så barn med Guri Hansdotter, dotter av Hans Jørgenson Kjeka og Kathrine Gjertsdotter.


43. Marte Tørresdotter, dotter av Tørres Kristofferson Sæbø og Gyrie Torfinnsdotter, vart fødd i 1755 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 6 apr. 1755 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 14 apr. 1843 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 88, og vart gravlagd den 22 apr. 1843 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Marte var Marite.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Marte gifta seg med Knud Rasmusson Sæbø den 1 jul. 1781 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

44. Elias Andersson Sydnes, son av Anders Ivarson Nedrevik og Lisbeth Rasmusdotter, vart fødd i 1741 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1799 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 58, og vart gravlagd den 13 apr. 1799 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Elias Andersson Nedre-Wiig vart konfirmert "Dom: Trinit." i 1767. 9. januar 1780 vart ungkar Elias Andersson nedre Wiig og pige Ingebor Jonsdotter Asche trulova i Fjelber. Kausjonistar var Tørres Skartland og Jens Alne. Dei vart vigde i Fjelberg 9. juni 1780.
7. august 1780 vart Elias Andersson på Øvre Axdal sin son, Anders, døypt i Fjelberg. Faddrane var Jon Aske, Christen og Biels Nedre Axdal, Tosten Rasmusson og Siri Tiærandsdotter.
I kyrkjeboka for Fjelberg under døypte er det i mars 1784 ført: "dj: 16 Huusmand Elias Øvrebøes d: N: Gyrie T: Christopher og Christen Axdal, Samson Asche, Sidsele Aske, Guri Kike".
Og same året under døde er det ført: "dj: 29 April Guro Eliasd: Huusmand paa Ø: Axdal, Hans Datter gl: 13 uger". Dette må vere Ingeborg og Elias si dotter som både er ført døypt og gravlagd og skulle truleg ha stått Øvre Aksdal då ho vart døypt. Kona til den Elias som budde på Øvrebø kan ikkje føde barn så seint som i 1784.
Ingeborg og Elias budde på ein husmannsplass under Sydnes på Halsnøy i Fjelberg. Ein kjenner ikkje namnet på plassen. Elias feste truleg plassen etter svigerforeldra.
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1799 er det ført: "13d. April Elias Anders: Sydnæs vart 58 aar".

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 14 jun. 1767 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Elias Andersson gifta seg med Ingeborg Jonsdotter den 9 jun. 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 9 jan. 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

22        i.  Anders Eliasson Sydnes. Anders gifta seg med Anne Reinertsdotter, dotter av Reinert Jørgenson Østhus og Walbor Sjursdotter, den 30 jul. 1803 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Guro Eliasdotter vart fødd i 1784 i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 16 mar. 1784 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1784 i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 29 apr. 1784 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Guro var Gyri.

        iii.  John Eliasson Svanevik vart fødd i 1785 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 23 sep. 1785 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 17 jun. 1848 i Svanevik, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 63, og vart gravlagd den 24 jun. 1848 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for John var Joen. John gifta seg med Mette Olsdotter, dotter av Ole Jensson Kjeka og Sisilia Pedersdotter, den 16 nov. 1814 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Elisabet Eliasdotter vart fødd i 1788 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 1 mar. 1788 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1788 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 24 aug. 1788 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Elisabet var Lisbet.

          v.  Andor Eliasson Kjeka vart fødd i 1789 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 31 mai 1789 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 13 nov. 1851 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 62, og vart gravlagd den 19 nov. 1851 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andor fekk barn med Anna Olsdotter, dotter av Ole Johannesson Fjælberg og Øllegaard Larsdotter. Andor gifta seg så med Siri Jonsdotter, dotter av Jon Paulson Utbjo og Kari Mikkelsdotter, i 1810 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andor fekk så barn med Margarethe Jørgensdotter, dotter av Jørgen Hansson Kjeka og Guri Jonsdotter. Andor gifta seg så med Torkelina Torkelsdotter, dotter av Torkel Olson Kjeka og Abelone Toresdotter, den 12 nov. 1840 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         vi.  Lisbet Eliasdotter vart fødd i 1793 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 18 jun. 1793 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 19 aug. 1866 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 73, og vart gravlagd den 25 aug. 1866 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Lisbet var Elisabet, Lisbeth, og Lisebet. Lisbet fekk barn med Anders Hansson Kjeka, son av Hans Andersson Kjeka og Margrete Andersdotter. Lisbet fekk så barn med Halvor Mikkelson Kjeka, son av Mikkel Monsson Kjeka og Kirsti Halvardsdotter. Lisbet gifta seg så med Tørris Jakobson Karteid, son av Jacob Tørreson Karteid og Brita Hansdotter d.y., den 2 jun. 1837 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        vii.  Halvor Eliasson Nordhus vart fødd i 1796 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 nov. 1796 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 26 apr. 1856 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 60, og vart gravlagd den 3 mai 1856 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Halvor var Halver. Halvor gifta seg med Malene Olsdotter, dotter av Ole Ellingson Kjellasvik og Martha Haktorsdotter, den 23 jul. 1820 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


45. Ingeborg Jonsdotter, dotter av Jon Halvorson Sydnes og Gyri Nilsdotter, vart fødd i 1752 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 28 mai 1752 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Ingeborg var Ingebor.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 31 jul. 1768 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Elias Andersson Sydnes den 9 jun. 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

46. Reinert Jørgenson Østhus, son av Jørgen Andersson Kjeka og Brynilde Ormsdotter, vart fødd i 1722 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1788 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 66.

Generelle notat: Namnet Østhus har ingen ting med himmelretningen "øst" å gjere. Det tyder derimot "det øtste huset", altså det ytste huset i ei grend. Og grenda er Vik. På same måten som det ein gong vart eit Nordhus på Fjelbergøya, vart det eit Østhus i Vik. Dermed veit me noko om opphavet til garden som altså er fråskilt Vik ein gong i sein jernalder. Det var her folka i Vik hadde kult- og gravstadene sine, og som ofte elles vart det etter kvart busetnad ved gravhaugane. Østhus er altså ein middelalder gard, men ikkje stort eldre enn det. Garden er nemnt i eit diplom frå sein middelalder. Busitjaren, og mogleg eigar, gav ei gåve som skulle syta for lys på høgalteret i stavkyrkja. Det var i 1462, og garden kan difor ikkje ha lege øyde så lenge etter sotta i 1350, om den i det heile låg øyde. Dette skulle tyda at Østhus vart rekna for ein god gard. Gravfunna på garden er mellom dei mest innhaldsrike på desse øyane. Men desse funna fortel ikkje noko om alderen på garden. Dei fortel derimot at samfunnet i Vik har vore eit velstandssamfunn i sein førhistorisk tid eller fram mot vikingtida. den nyare soga om garden tek til med skattelista i 1517. Erik budde då på garden og betalte som dei fleste andre, to mark. Skattelista for 1563 derimot har ikkje Østhus med. Sjur er den neste busitjaren me får namn på. Han budde på garden ikring 1590 til ikring 1603. Lars på Østhus skatta for garden frå 1603. Jetmund gift med Guri svara tiend første gong i 1615, og Jetmund sat med bygsla til 1647. Han var då "ganscke forarmmett". Då var det meste av garden bondeeige. Knut Hansson Lygre i Ryfylke åtte 1 laup 1 hud i garden, medan kongen åtte 1 pund smør. Torstein Jetmundson var gift med Mari Åsmundsdotter Hammersland. Dei var bygslefolk i følgje kvegskattelista frå 1657. I 1665 var garden delt i to like bruk, og brukarane var då Torstein og Zakarias. Torstein døydde i 1669. I 1678 kjøpte soknepresten Peder Heldberg garden av Knut Lygre. Med dette eigarskiftet vart garden verande i presteleg privateige til garden vart selt til Ola Hansson Fatland, som kjøpte garden i to vender, i 1755 og i 1756. Bendik Østhus var legdsmann saman med Jens Aksdal i 1709. I 1723 bygsla Kristoffer og Henrik kvar sin part av Østhus.

Reinert Jørgenson Kjeka vart konfirmert "Dom. 19 a Trin." 1742 i Fjelberg.
Fer: 1 Pent 1756 i Fjelberg vart "Unnge Karl Reinert Jørgense: Kieke og Pigen Anne Tostensd: Breche" trulova. At dei ikkje var i slekt i forbodne ledd og "fri for anden aabenbare Ægteskabsløfte, derfor Cavere Siur Syndnøs. Ole Fatland." Dei vart vigde 28. juni 1756. Det må truleg vere Anne Tostensdotter som vart konfirmert "Dom. 22 p." 1754 i Fjelberg og er då kalla "Wiig".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1757: Dom 9 a Trinit Reinert Østhuus Søn Jørgen, døbt. Faddr: Torkel Wiig, Iver Dale, Jørgen Jørgensen, Siri og Kari Wiig".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1758: "dj: 14 Aug: er Reinert Østhuus Søn, Tosten, døbt. Faddr: Halver og Hans Wiig, Tørres Kieke, Abelone Dale, Torbor Wiig".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1769: "Anne Tostensd: Østhuus død 22 octob: h: Reinerts hustru. gl: 36 aar". Og den 13. juli 1770 var det skifte etter Anna Tostensdotter "Øshuus" mellom enkemannen Reinert Jørgenson og dei to barna deira: Jørgen Reinertson på 13 år og Tosten Jørgenson på 11½ år.
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1771: "Tosten Reinertsen Østhuus død dj: 27 Julij gl: 13 aar 8 uger". Så det var berre ein son som vaks opp frå første ekteskap.
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1771: "dj. 19de Julii Trolovede E.M. Reinert Jørgens. Østhuus og P. Walbor Siursd. Sydnæs, Cautionist: Ole Ols: Synnæs, Lars Pers. Wiig. Copulerede dj. 26de November".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1772: "dj: 10 Sept: døbt Reinert Østhuuses Datter Anne . Test; Ivar Dale, Tiæran Wiig, Torchil Wiig, Ingebor Wiig, Britte Wiig".
Sonen Siur skal vere fødd i 1773, men han er ikkje å finne i kyrkjeboka. I 1801 er han tenar hjå morbroren Torger Siursen på Sydnes (saman med mora) og er då nemnt 24 år.
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1774: "dj: 1 Oct blev Reinert Østhuus Datter Siri døbt, T: Torchild Wiig, Gierdt ib., Torgier Breche, Ingeri Dale, Britte Wiig". (Kan dette vere skrivefeil og skulle vore sonen Sjur?)
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1780: "dj: 27 Nov: døbt Tosten Reinerts: Østhuus. T: Reinert og Walbor Østhuus, Ingebor, Joren og Anne Wiig. Giert og Lars Wiig".
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1785: "dj: 26de November Tosten Rejnertsen Austhuus gl: 5 aar".

I 1777 var Valborg og Reinert bygslefolk på Østhus. Ingebrigt Simonson Hammersland fekk i 1765 gåvebrev på Østhus av verfaren Ola Fatland, men då sonen til Ingebret var for ung til å ta over på Østhus, må ein rekne med at Valborg og Reinert vart sittande ut bygsletida si.
Walbor var enke på Sydnes i 1801 hjå broren Torger Siursen og Bodelle Jørgensdottersom "Deres tiennere" og er då nemt 63 år "Enke efter 1ste egteskab". Saman med henne er sonen Siur 24 år og Anna 29 år.

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Vilkaarsmand Torger Sjursen Sundnæs sin Huustrue Botella Jørgensd. i Fjælbergs Skibrede den 20de Martii 1814 .... Vilkaarsmand Torger Sjursen Sundnes for nogen tiid siden ved Døden afgangen huustrue Botella Jørgensd. .... følgende skifte og deeling imellem arvingerne som var:
1: ... Enkemanden Torger Sjursen Sundnæs tilst.
2: Den salige afdødes Sødskende som var:
A: Den Afdøde fuldbroder Rejnert Jørgensen som var gift med igienlevende Anna Østhuus, sammenavlende 3 børne 2 Sønner og 1 datter Namlig: ..". Men her må det vere feil i skiftet, for Reinert var gift to gonger, og siste kona var Walbor Siursdotter Sydnes som levde i 1801. Barna var: Jørgen Reinertson Tvedt, husmann under Nordre Waagen, Sjur Reinertson Sundnæs, "Anna Reijnertsd. gift med Anders Eliassen huusmand under Kiche .....".

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 30 sep. 1742 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Reinert Jørgenson gifta seg med Anne Torsteinsdotter, dotter av Tosten Vik, den 28 jun. 1756 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 10 nov. 1754 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jørgen Reinertson Vågen vart fødd i 1757 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 7 aug. 1757 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 27 jul. 1841 i Vågen nore, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 84, og vart gravlagd den 31 jul. 1841 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Jørgen gifta seg med Ragnilde Aslaksdotter den 2 jan. 1791 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Jørgen gifta seg så med Aasa Knudsdotter den 11 nov. 1821 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Tosten Reinertson Østhus vart fødd i 1758 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 14 aug. 1758 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 27 jul. 1771 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 13.

Reinert Jørgenson gifta seg så med Walbor Sjursdotter den 26 nov. 1771 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 19 jul. 1771 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

23        i.  Anne Reinertsdotter. Anne gifta seg med Anders Eliasson Sydnes, son av Elias Andersson Sydnes og Ingeborg Jonsdotter, den 30 jul. 1803 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Sjur Reinertson Sydnes vart fødd i 1773 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 10 nov. 1854 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 81, og vart gravlagd den 18 nov. 1854 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Sjur var Siur. Sjur gifta seg med Anna Nilsdotter, dotter av Niels Johannesson Arnevik og Gunilde Paulsdotter, den 10 okt. 1806 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Siri Reinertsdotter vart fødd i 1774 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 1 okt. 1774 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 16 des. 1806 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 32.

         iv.  Tosten Reinertson Østhus vart fødd i 1780 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 27 nov. 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 26 nov. 1785 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 5.


47. Walbor Sjursdotter, dotter av Siur Johannesson Sydnes d.e. og Siri Torgersdotter, vart fødd i 1738 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Walbor Siursd. Sydnæs vart konfirmert "Dom. 1ma Advent" 1757 saman med broren Johannes, og er då truleg fødd ikring 1742.
I 1801 bur "Walbor, Deres tiennere, 63, Enke efter 1ste egteskab" hos bror sin, Torger Sjurson på Sydnes, saman med sonen sin Siur.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 27 nov. 1757 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Walbor gifta seg med Reinert Jørgenson Østhus den 26 nov. 1771 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

48. Thore Jonson Lerstøl vart fødd i 1751, døydde den 19 apr. 1835 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 84, og vart gravlagd den 25 apr. 1835 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Thore Jonson var Tore.

Generelle notat: Thore Joenson Hetland vart konfirmert i Hjelmeland 1. november 1766, 15½ år gamal. Aase Jacobsdotter Rande vart konfirmert 22. søndag etter Trinitates (15. november) 1772 i Fister kyrkje, 16 år gamal. Men dei er ikkje å finne på desse gardane i bygdebøkene for Hjelmeland.
Septuagezima i 1781 vart Thore Jonsen trulova med Pigen Aase Jacobs datter.
Caut: Osmund Sandeberg og Lorents Vaagen. (Osmund Osmundson Sandsberg var gift med Berte Larsdotter og Osmund var klokkar i Hjelmeland. Lorents Berntson Vågen var gift med Susanne Olsdotter.)
5. juni 1781 vart Thore Jonsen og Aase Jacobs dt. vigde i Hjelmeland. Åsa og Thore hadde fire barn.
Tore fekk bygselbrev på Lerstøl i 1783 av Brynhild Hielm, enka etter sokneprest Jakob Pavels, meir står det ikkje om han eller kona Åsa Jakobsdotter i bygdeboka for Hjelmeland.
Aasa Jacobsdotter Lærstøl døydde 18. januar og vart gravlagd 23. januar 1818, 63 år gamal. Folgemand Thore Johnsen Leerstøl døydde 19. april og vart gravlagd 25. april 1835, 84 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 1 nov. 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Thore Jonson gifta seg med Aasa Jakobsdotter den 5 jun. 1781 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 11 feb. 1781 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Dorthe Toresdotter vart fødd i 1781 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 aug. 1781 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 19 apr. 1837 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR, ved fylte 56, og vart gravlagd den 26 apr. 1837 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Andre namn for Dorthe var Dordi, Durdei, og Dårdi. Dorthe gifta seg med Niels Rasmusson Vatne, son av Rasmus Olson Hia og Siri Jakobsdotter, den 7 jun. 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Elen Toresdotter vart fødd i 1785 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 mai 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 17 mai 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

24      iii.  Jacob Toreson Lerstøl. Jacob gifta seg med Siri Øysteinsdotter, dotter av Østen Svendson Espeland og Siri Øysteinsdotter, den 28 des. 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Thore Toreson Madla vart fødd i 1794 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 aug. 1794 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 7 mar. 1866 i Madla, Madla, Rogaland, NOR, ved fylte 72, og vart gravlagd den 15 mar. 1866 i Revheim kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. Thore gifta seg med Siri Pedersdotter, dotter av Peder Olson Segadal d.y. og Margrethe Bergesdotter, den 25 jun. 1828 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


49. Aasa Jakobsdotter vart fødd i 1756, døydde den 18 jan. 1818 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 62, og vart gravlagd den 23 jan. 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Aasa var Aase.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 15 nov. 1772 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Aasa gifta seg med Thore Jonson Lerstøl den 5 jun. 1781 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

50. Østen Svendson Espeland, son av Svend Øysteinson Hauske og Anna Ormsdotter, vart fødd i 1744 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 68, og vart gravlagd den 13 sep. 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Østen Svendson var Øystein.

Generelle notat: Øystein Sveinson Hauskje var gift med Siri Øysteinsdotter Heggland og dei hadde sju barn.
Øystein kjøpte halve Espeland i 1776 og den andre halvparten i 1793, då av Kari Jørgensdotter, gift med Kristoffer Olson Eide. Denne Parten hadde han bygsla frå 1779.
13 september 1812 blei det "kastet jord paa" Østen Espeland, 68 år gamal.
Siri Østensdotter Espeland døydde 24. desember 1817 og vart gravlagd 28. desember 1817, 68 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Futens kassabok: 1762, i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Østen Svendson gifta seg med Siri Øysteinsdotter den 24 jun. 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Svend Øysteinson Espeland vart fødd i 1776 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 jun. 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17 feb. 1856 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 80, og vart gravlagd den 26 feb. 1856 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Britha Osmundsdotter, dotter av Osmund Paulson Husstøl og Borgele Øysteinsdotter, den 12 jul. 1803 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Borgela Øysteinsdotter vart fødd i 1779 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22 aug. 1779 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23 nov. 1817 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 38, og vart gravlagd den 30 nov. 1817 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Borgela var Borgele og Borgelle. Borgela gifta seg med Knud Knudson Rake, son av Knud Pederson Rake og Martha Osmundsdotter, den 28 jun. 1815 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Øysteinsdotter vart fødd i 1782 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 okt. 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 feb. 1848 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR, ved fylte 66, og vart gravlagd den 9 feb. 1848 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Johannes Olson Koddeberget, son av Ole Toreson Koddeberget og Barbro Mauritsdotter, den 28 mai 1806 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Østen Øysteinson Espeland vart fødd i 1785 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 sep. 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 25 sep. 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

25        v.  Siri Øysteinsdotter. Siri gifta seg med Jacob Toreson Lerstøl, son av Thore Jonson Lerstøl og Aasa Jakobsdotter, den 28 des. 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Østen Øysteinson Espeland vart fødd i 1789 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 jul. 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 7 jan. 1818 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 29, og vart gravlagd den 13 jan. 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko forhold eller barn.

        vii.  Magla Øysteinsdotter vart fødd i 1792 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 20 feb. 1877 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 85, og vart gravlagd den 27 feb. 1877 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Magla gifta seg med Houskol Kristofferson Fevold, son av Christopher Hoskuldson Steinsland og Martha Rasmusdotter, den 4 nov. 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


51. Siri Øysteinsdotter, dotter av Østen Øysteinson Hegland og Borgilla Halvardsdotter, vart fødd i 1749 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24 des. 1817 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 68, og vart gravlagd den 28 des. 1817 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Østen Svendson Espeland den 24 jun. 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

52. Johne Rasmusson Tøtland vart fødd i 1719, døydde i 1799 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 80, og vart gravlagd den 5 mai 1799 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jone Rasmusson på Tøtland var gift første gong med Sissel Pedersdotter Espeland og dei hadde 8 barn. Sissel døydde i 1763, og året etter gifta Jone seg opp att med Anna Danielsdotter frå Laugaland og fekk 8 barn med henne også.
Jone fekk skøyte på halve Tøtland i 1752 av Ola Gunnarson. Han selde halvparten av bruket til sonen Peder i 1780 og den andre halvparten til Jone Knutson i 1786. Samstundes fekk han bygslebrev av Jone på halvdelen av plasset Fossane "uden nogen afgift at erlægge", og han og 2. kona Anna Danielsdotter, flytta dit og budde der på sine gamle dagar.
Eldste sonen i første ekteskap, Rasmus, døydde i 1766 på sildefiske i Karmsund.
Johne Rasmusson Tytland vart gravlagd 5. may 1799, 81½ år gamal.

Johne Rasmusson gifta seg med Zidzele Pedersdotter, dotter av Peder Pederson Espeland og Karen Danielsdotter, cirka 1741 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kari Jonsdotter vart fødd i 1742 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 29, og vart gravlagd den 28 aug. 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Thore Olson Bjelland, son av Ole Torsteinson Bjelland d.y. og Gunilde Pedersdotter, den 26 jun. 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Rasmus Jonson Karmsund vart fødd i 1743 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i aug. 1766 i Karmsund, Karmøy, Rogaland, NOR ved fylte 23. Dødsårsak: Drukna.

        iii.  Halver Jonson Fossane vart fødd i 1749 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 20 des. 1822 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 73, og vart gravlagd den 28 des. 1822 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Halver var Halvor. Halver gifta seg med Britha Toresdotter den 24 jun. 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Halver gifta seg så med Ragnilde Toresdotter, dotter av Thore Toreson Tjuvenes og Anna Helgesdotter, den 12 jan. 1809 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Halver gifta seg så med Guro Oddsdotter, dotter av Od Larsson Ramslien og Kari Salomonsdotter, den 4 jul. 1821 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Peder Jonson Laugaland vart fødd i 1751 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 jan. 1822 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 71, og vart gravlagd den 11 jan. 1822 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Berthe Pedersdotter, dotter av Peder Knudson Segadal og Karen Larsdotter, den 21 jun. 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Katrine Jonsdotter vart fødd i 1754 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 1 feb. 1839 i Eiane indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 85, og vart gravlagd den 11 feb. 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Katrine var Cathrine, Catrine, og Kari. Katrine gifta seg med Knud Olson Eiane, son av Ole Knudson Eiane og Walbor Jonsdotter, den 7 jun. 1777 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Katrine gifta seg så med Erich Gunnarson Eiane den 28 okt. 1792 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Sissel Jonsdotter vart fødd i 1756 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 18 apr. 1836 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR ved fylte 80. Sissel gifta seg med Jone Olson Hidle, son av Ole Knudson Eiane og Walbor Jonsdotter, den 23 jun. 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Johne Jonson Meland vart fødd i 1760 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 jul. 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1808 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 48, og vart gravlagd den 10 jul. 1808 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Johne var Joen og Jon. Johne gifta seg med Christi Olsdotter, dotter av Ole Jakobson Laugaland og Anna Larsdotter, den 14 jul. 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Berthe Jonsdotter vart fødd i 1763 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 mar. 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 18 jun. 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Johne Rasmusson gifta seg så med Anna Danielsdotter d.e. den 17 jun. 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ragnille Jonsdotter vart fødd i 1765 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 jul. 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 7, og vart gravlagd den 7 jun. 1772 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Rasmus Jonson Tøtland vart fødd i 1767 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 mai 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 17, og vart gravlagd den 26 mar. 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Jonsdotter vart fødd i 1770 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 feb. 1770 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1770 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 26 apr. 1770 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Mette Jonsdotter vart fødd i 1771 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 27 jan. 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Ragnille Jonsdotter vart fødd i 1774 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22 mai 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1775 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 1, og vart gravlagd den 9 jul. 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Anna Jonsdotter vart fødd i 1776 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 apr. 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 15, og vart gravlagd den 18 aug. 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Daniel Jonson Tveita vart fødd i 1779 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 feb. 1779 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1814 i Tveita, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 35, og vart gravlagd den 8 sep. 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Daniel gifta seg med Siri Larsdotter, dotter av Lars Olson Vågane og Siri Øysteinsdotter, den 26 jun. 1804 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

26     viii.  Rasmus Jonson Meland. Rasmus gifta seg med Martha Olsdotter, dotter av Ole Pederson Laugaland og Randvei Johannesdotter, den 23 jun. 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


53. Anna Danielsdotter d.e. dotter av Daniel Ormson Laugaland og Ragnille Andersdotter, vart fødd i 1741 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 63, og vart gravlagd den 16 des. 1804 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anna Danielsdotter er i bygdeboka for Hjelmeland ført som fødd ikring 1752. I folketellinga for 1801 er anna nemnd som enke på 50 år. Ho skulle då vere fødd ikring 1750/1751. Men Anna må helst ha vore eldre sidan ho gifta seg alt i 1764. Ho skulle då vere fødd før 1748. Eldste barnet hennar var Ragnhild fødd i 1765. Neste dotter er kalla Anna, så Mette. Det er difor truleg Ragnhild Andersdotter som er mora til Anna Danielsdotter.
I 1798 året før Jone døydde, fekk Anna gåvebrev på "et Stuehuus med kakkelovn" frå Jone Knutson. Der kunne ho bu på livstid utan at stebarna kunne gjera krav på arv etter far sin.
Anna Tøtland vart gravlagd 16. desember 1804, 62 år gamal (og altså fødd ikring 1742).

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Johne Rasmusson Tøtland den 17 jun. 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

54. Ole Pederson Laugaland, son av Peder Olson Laugaland og Martha Osmundsdotter, vart fødd i 1768 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 mar. 1768 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15 des. 1837 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 69, og vart gravlagd den 22 des. 1837 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rannveig Johannesdotter og Ola Pederson budde dei fyrste 7-8 åra som innerstar hos hennar foreldre på Breiland. Dei tre eldste barna vart fødd der (I 1805 er det ført dottera Anna som døypt i kyrkjeboka, men ho er seinare kalla Liva. Ola fekk skøyte på Laugaland av faren i 1800.

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte Forretning efter Gaardmandskone Ranveg Johannesdr. af Gaarden Mat N° 2 Løgeland i Hjelmelands Skibrede.
Aar 1811 Torsdagen den 20de Junii blef av mig Lauritz Knudsen paa Hr. Sorenskriver .... Vegne begyndt og afholdt Registrerings og Vurderingsforretning efter den under 4de April d A: afdøde Gaardmandskone Ranveg Johannesd. af Gaarden Løgeland Matr. N° 2 I Hielmelans Skibrede til paafølgende Arveskifte og Deling mellem den afdødes effterladte Ægtefælle Ole Pedersøn Løgeland og deres i lovlig Ægteskab avlede 1 Søn og 4 Døttre namlig:"
1) "Ældste og eneste Søn Johanes Olsøn 10 Aar"
2) Marthe Olsdotter 12 år
3) Liva Olsdotter 7 år
4) Anna Olsdotter 4 år
5) Mallene Olsdotter 1½ år.
"Til formynder for Sønnen og yngste Datter, blev indsat Sterboe Enkemanden Ole Pedersøn Løgeland. Til formynder for Marthe blev indsat Bjørn Larsøn Indre Bjelland. Til formynder for Liva blev indsat Hans Pedersen Skeje. Til formynder for Anne blev indsat Berge Johanesøn Breland. Alle gaardfaste og Formuende."
"Boets heele Indtægt 1857_ 3_12" "Tilsammen Gield 420" "Igien 1437_3_12" og så kom utgiftene med skifteforretninga og til gravferda slik at det vart att 1.271 til deling mellom enkemannen og barna. Enkemannen fekk halvparten (635_2_ og så blir det trekt frå 3_._18 slik at barna skulle dele 632_1_6), sonen fekk 210_8_2 og kvar av døttrene fekk 105_1_13.

I bygdeboka for Hjelmeland er dei førde med ein son Tore fødd i 1804, men han må høyre til ein annan familie.

Ola gifta seg opp att med Kari Jonasdotter. Kari Jonasdotter Løgeland er ført død 18. juni 1830 og gravlagd 30. juni 1830, 44 år gamal. Men samstundes er tvillingane John og Ole ført fødd 19. juni 1830. John var heimedøypt og død då tvillingbroren Ole er ført døypt den 25. juli 1830.
Ole Olson Løgeland døydde 2. august og vart gravlagd 8. august 1830 og er ført med alder 7 .... Dette må truleg vere Ole som var fødd i 1824. I Boka for Hjelmeland er det tvillingen Ole fødd i 1830 også ført som død i 1830.
Kari har truleg fødd tvillingane om natta mellom 18. og 19. juni 1830 og døydd i samband med fødsla.
6 av barna til Ola Pederson kom til Indre Bjelland.
Folgemand Ole Pederson Laugaland døydde 15. desember og vart gravlagd 22. desember 1837, 69 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Pederson gifta seg med Randvei Johannesdotter den 12 jun. 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

27        i.  Martha Olsdotter. Martha gifta seg med Rasmus Jonson Meland, son av Johne Rasmusson Tøtland og Anna Danielsdotter d.e., den 23 jun. 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Johannes Olson Laugaland vart fødd i 1802 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 7 feb. 1802 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8 des. 1866 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 64, og vart gravlagd den 18 des. 1866 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johannes var Johanes. Johannes gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Johne Olson Hauge og Martha Jonsdotter, den 17 okt. 1832 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Liva Olsdotter vart fødd i 1805 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 feb. 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 4 apr. 1843 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 38, og vart gravlagd den 12 apr. 1843 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Liva var Anna. Liva gifta seg med Thore Larsson Bjelland, son av Bjørn Larsson Bjelland og Gunla Toresdotter, den 8 jul. 1829 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Olsdotter vart fødd i 1807 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 mai 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 aug. 1906 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 99, og vart gravlagd den 7 aug. 1906 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Henrik Olson Tøtland, son av Ole Larsson Ramslien og Anna Henriksdotter, den 20 okt. 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Mallene Olsdotter vart fødd i 1809 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 des. 1809 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5 mai 1854 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 45, og vart gravlagd den 11 mai 1854 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Mallene var Magdeli. Mallene gifta seg med Thore Jonson Fjosvig, son av John Osmundson Fjosvig og Sidsele Toresdotter, den 16 nov. 1837 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Pederson gifta seg så med Kari Jonasdotter, dotter av Jonas Jonson Østerhus d.e. og Magla Jonsdotter, den 9 okt. 1811 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho vart konfirmert den 13 okt. 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jonas Olson Laugaland vart fødd i 1812 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 9 nov. 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ranveg Olsdotter vart fødd i 1814 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 jan. 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 9 feb. 1883 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 69, og vart gravlagd den 16 feb. 1883 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ranveg var Randvej. Ranveg gifta seg med Nils Bjørnson Bjelland, son av Bjørn Nilsson Maurland og Anna Bjørnsdotter, den 13 apr. 1841 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Jonas Olson Laugaland vart fødd i 1815 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 jul. 1815 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8 sep. 1887 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 72, og vart gravlagd den 14 sep. 1887 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg med Åsa Villumsdotter, dotter av Villum Villumson Vigene d.e. og Martha Jonsdotter, den 1 jun. 1842 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg så med Anna Olsdotter d.e., dotter av Ole Olson Moerhaugen d.y. og Marthe Johannesdotter, den 19 sep. 1854 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Magla Olsdotter vart fødd den 17 aug. 1818 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 aug. 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 12 aug. 1896 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 77, og vart gravlagd den 19 aug. 1896 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Magla var Malena. Magla gifta seg med Daniel Hansson Bjelland, son av Hans Jonson Kirkemoen og Anna Jonsdotter d.e., den 1 jul. 1842 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Peder Olson Vigene vart fødd den 11 mar. 1821 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 mar. 1821 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 nov. 1883 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 62, og vart gravlagd den 9 nov. 1883 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Magla Jørgensdotter, dotter av Jørgen Ånenson Steinsland og Guro Jonsdotter, den 21 jun. 1853 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Ole Olson Laugaland vart fødd den 17 jan. 1824 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 feb. 1824 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 aug. 1830 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 6, og vart gravlagd den 8 aug. 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Daniel Olson Bjelland vart fødd den 5 des. 1826 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10 des. 1826 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 9 feb. 1897 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 70, og vart gravlagd den 17 feb. 1897 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko forhold eller barn.

       viii.  Johne Olson Laugaland (Tvilling) vart fødd den 19 jun. 1830 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 jun. 1830 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 30 jun. 1830 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 4 jul. 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ix.  Ole Olson (Tvilling) vart fødd den 19 jun. 1830 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 25 jul. 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


55. Randvei Johannesdotter, dotter av Johannes Børgeson Breiland og Liva Larsdotter, vart fødd i 1777 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 okt. 1777 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 4 apr. 1811 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 34, og vart gravlagd den 28 apr. 1811 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Randvei var Ranveg og Ranvæg.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 2 jun. 1793 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Randvei gifta seg med Ole Pederson Laugaland den 12 jun. 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

56. Ole Pederson Fosså, son av Peder Olson Foss og Anna Jonsdotter, vart fødd i 1745 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Fosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 62, og vart gravlagd den 26 aug. 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ole Pederson og Ragna Siversdotter vart trulova 21. søndag etter Trinitates 1782.
Ole Pederson og Ragne Siversdotter vart vigde 31. desember 1782 i Hjelmeland. Dei fekk 10 barn, men det var berre to som levde opp. 1. juni 1798 vert tre av barna deira gravlagde, Anna på 14 år, Peder på 4 år og Britta på 1 år. Denne Britta finn eg ikkje innført i kyrkjeboka som døypt. Dei har sonen Ole til dåpen 30. oktober 1796 og dotter Anna 11. februar 1798. Om Britta døydde ikring 1 år gamal i mai 1798, skulle ho vere fødd om våren/sommaren 1797. Det er 16 månader mellom dåpen til Ole og dåpen til Anna, så om Britta er fødd mellom dei, så må Britta eller Anna vere fødd før terminen.
Ola overtok bruket på Foss og gav folgebrev til stemora i 1783. Folga hennar var ikkje lita; 10 tønner havrekorn, for til 3 kyr, 8 sauer og 4 lam forutan forsyningar til lys og varme og røkt og pleie i alderdomen. Ola vart eigar av heile bruket på Foss i 1783
Dei bygsla bort garden i 1799, og dei flytte etter ei tid til Fosså, der dei åtte halve garden. Yngste sonen vart fødd på Fosså.
Ole Pederson Fossaaen vart gravlagd 26. august 1807, 61 år gamal.

Ragna Sjursdotter døydde på Foss den 20. april og vart gravlagd 30. april 1817, 56 år gamal.
Ragna (Ragnelde/Ragnhild) Sjursdotter (Sivertsdotter) var truleg ho som vart døypt 1. februar 1758 i Vikedal, og skulle då vore 59 år når ho døydde.

Skifte etter Ole Pederson Fossaaen i Hjelmeland byrja den 24. og slutta den 26. november 1807. Skiftet blei halde mellom "Enken Ragna Siursdatter" og "Afdødes i Ægteskabet med efterlevende Enke aclede og i liveværende 2de Sønner, namlig: a Ældste Søn Ole Olsøn, 7¼ Aar gl. b anden Søn Siur Olsøn, over 4¼ Aar gl.- Til formynder for disse Umyndige Udnævnes: 1 for Ældste Søn Ole Olsøn, Gudmund Olsøn Skiftun; 2 for yngste Søn Siur Olsen, Moderen Ragna Siursdatter, under Tilsyn og Medansvar af hendes laugværge Jone Jonsøn Knudsvig. Ved forretningen mødte Sterboe Enken med hendes antagen laugværge, samt paa de Umyndiges Vegne Gudmund Olsøn Skiftun, saa mødte og Thomas Thomassen .. Gaarden Foss og gift med Afdødes Søster.- Disse Tilstædeværende bleve tilhaldte redelig at opgive Boets Ejendele og intet der af fordølge, under Tiltale og Straf faa Arvefang og som de agter at forsvare, ..".
Det blir nemnt jordegods - 2 laupar smør i garden Foss, 3 merker i Bastelien (som låg under Foss) og 18 merker Smør i Fossaaen (alle gardar i Hjelmeland). Enka fekk halve buet 632R 10E 10S. Totalt var formua i buet på 1373.2.7.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 26 nov. 1807 i Fosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Pederson gifta seg med Ragna Sjursdotter den 31 des. 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 20 okt. 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Olsdotter vart fødd i 1784 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 apr. 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 14, og vart gravlagd den 1 jun. 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Peder Olson Foss vart fødd i 1788 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 nov. 1788 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1792 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 4, og vart gravlagd den 26 feb. 1792 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Siver Olson Foss vart fødd i 1791 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 26 mai 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Peder Olson Foss vart fødd i 1792 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 apr. 1792 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1794 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 2, og vart gravlagd den 13 apr. 1794 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Peder Olson Foss vart fødd i 1794 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 jun. 1794 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 4, og vart gravlagd den 1 jun. 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Ole Olson Hidle d.e. vart fødd i 1796 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 okt. 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5 aug. 1853 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR, ved fylte 57, og vart gravlagd den 12 aug. 1853 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Kari Olsdotter, dotter av Ole Knudson Hidle og Karen Rasmusdotter, den 28 jun. 1824 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

        vii.  Britta Olsdotter vart fødd i 1797 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 1, og vart gravlagd den 1 jun. 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Anna Olsdotter (Død som barn) vart fødd i 1798 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 feb. 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.

         ix.  Ole Olson Foss d.y. vart fødd i 1800 i Fosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 jul. 1800 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24 mar. 1840 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 40, og vart gravlagd den 2 apr. 1840 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Halvorson Hagalid og Kari Olsdotter, den 23 jun. 1819 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

28        x.  Sjur Olson Hemmingstad. Sjur gifta seg med Guro Johannesdotter d.y., dotter av Johannes Johannesson Solberg og Kari Pedersdotter, den 25 nov. 1824 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


57. Ragna Sjursdotter, dotter av Siur Larsson Løvik og Berthe Ormsdotter, vart fødd i 1758 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 feb. 1758 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 20 apr. 1817 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 59, og vart gravlagd den 30 apr. 1817 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Ragna var Ragne og Ragnelde.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga på Hellen i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Ragna har motstridande dåpsinformasjon den 1 jan. 1758 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ragna gifta seg med Ole Pederson Fosså den 31 des. 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ragna gifta seg så med Osmund Johannesson Fosså, son av Johannes Olson Østhus og Elen Osmundsdotter, den 4 jul. 1808 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: Osmund Johannesson Fossaaen gifta 4. juli 1808 med enka Ragna Sjursdotter Fossaaen. Osmund tok over bruket på Fosså. Osmund fekk i 1808 bygslebrev på 12 år i Fosså frå barna til Ragna (Ragnhild).
Osmund gifta seg opp att i 1818 med Brita Endresdotter frå Røgjelstad og hadde fem barn med henne. Osmund vart umyndiggjort i 1823, og fekk same året kjøpa 1 merker smør av garden, som vart utskilt som bruk nr. 5 og vart kalla Litla Fosså på den tid. Då han vart umyndig, heitte det at han var sinnsjuk, og at det hadde auka på dei siste åra, slik at han ikkje lenger kunne styra garden.
Folgekone Britha Endresdotter døydde 9. mars 1859 på Åsland, 74 år gamal.


58. Johannes Johannesson Solberg, son av Johanes Torsteinson Solberg og Guro Olsdotter, vart fødd i 1760 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 jun. 1760 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 15 jan. 1822 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, ved fylte 62, og vart gravlagd den 20 jan. 1822 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johannes Johannesson var Johanes.

Generelle notat: Johannes Johannesson Solberg tok over garden på Litle Nessa då han gifta seg med enka der, Kari Pedersdotter. Kari og Johannes er i bygdeboka for Årdal førde med seks barn, men dette må vere feil og skal vere fem barn. (Dei er førde med dottera Anna fødd døypt den 8. søndag etter Trinitates i 1802 og sonen "Anders Johanesen fød paa Næss" som vart døypt 21. søndag etter Trinitates i 1802. Denne Anders må høyre til ein annan familie og fødd på Nes og ikkje Nessa.)
Ved folketeljinga for 1801 sat Johannes med bruket. Som så ofte når ei enke gifta seg opp att, og den nye mannen tok over garden, så vart det strid og klage til forliksrådet. I 1812 klaga Ola Johannesson (Kari sin son med første mannen) ved verje Johannes Johannesson Ytre Nessa, for at garden ikkje var som den burde vere. Naustet som Johannes hadde bygd (det står ikkje kven av dei to Johannessane) hadde hellelagt tak og skulde overlatast til Ola mot at Johannes kunne hogga i skogen til nytt naust. Som erstatning for "de forfaldne huse" skulle Johannes betale 100 riksdalar.
Folgekontrakten frå 1810 vart endra, og der legg ein merke til at Johannes skulle bruka hesten til å kjøra heim ved "på vilkår han behandler den lemfeldig og hverken forlesser eller forkjører den".
Det vart "kasted Jord paa Kari Nesse" den 28. desember 1812, 54 år gamal.
Då kona til Johannes, Kari Pedersdotter, var død, "ophører all folgen, så han eller børnene intet nyder om de overlever henne". Våren 1813 skulle Johannes gje frå seg halve delen av Ytre Nessa til odelsmannen Ola Johannesson. Johannes Johannesson har så truleg flytta til Solbjør i Fister, for i 1821 fekk svigersonen Johannes Rasmusson skøyte på halve garden i Solbjør, den andre halvparten fekk ein annan svigerson Ola Pederson.
Den 15. januar 1822 døydde Johannes Johannesson Solberg og han vart gravlagd 20. januar 1822, 62 år gamal.

I skifteprotokollen finn ein:
"N: 13. Skifteforretning efter den afgangen Enkemand og Gaardbruger Johannes Johannesen Solberg af Hielmelands Skibrede, begyndt 11te Februar og sluttet 21de Martii 1822.
Aar 1822 den 21de Martii blev Skiftet efter den afgangend Gaardbruger Johannes Johannesen Solberg af Hielmelands Skibrede foretaget paa mit Contor i Stavanger i Nærværelse af Vidnerne Mathias Holm og Hans Tostrup ...... hans i lovligt Ægteskab avlede 4 Døttre .." som var:
1) "Guro Johannesdatter gift med Johannes Rasmussen Solberg"
2) "Kari Kohannesdatter, gift med Ole Pedersen Solberg"
3) "Anna Johannesdatter, 19½ Aar gammel og ugift"
4) "Guro Johannesdatter den yngre, 16 Aar gammel, ligeledes ugift"
Formyndarar for dei to ugifte døttrene ved skifteforretninga var Niels Olson Holte (gift med syster til Kari Pedersdotter) og Ole Johnson Meelhus (bror til Johannes Johannesson Solberg) "men antages herved, som nærmere forpligtede og mede qvalifiserede at for Datteren Anna Johannesdatter - Svogeren Johannes Rasmussøn Solberg, og for Datteren Guro - Svogeren Ole Pedersøn Solberg ..".
Som "Intægt" er det ført 165 dalar 4 ort - men så var det:
"Indgield 1. Boet ejer i Norges Bank, Afdødes i sin tid efter paaligning giorde Indskud ... 20 dr-.-.-
2. Afdødes Svigersøn Johannes Rasmussøn Skylder .... 200-.-.-
3. .............. Ole Pedersøn ligeledes ... ....... 200-.-.-"
som utgorde 420 dalar og då vart "Summa Boets Indtægt ... 585 dr-4ort-.s"

"Summa Boets Gield" var på 45 dalar og "Saaledes bliver dets beholdne Formue .... 540r-4ort-.s", men så kom utgiftene med skiftet, og "Efter hvis Fradrag bliver tilbage 510dr-1ort-8s."

Så fekk dei ugifte døttrene Anna og Gur d.y. kvar "12-1-8" og då vart det att "485rd-3ort 16s" som skulle delast på dei fire døttrene.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 21 mar. 1822 i Stavanger, Rogaland, NOR.

Johannes Johannesson gifta seg med Kari Pedersdotter den 11 jul. 1791 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Guro Johannesdotter d.e. vart fødd i 1792 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 feb. 1792 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 5 mai 1842 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, ved fylte 50, og vart gravlagd den 12 mai 1842 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Andre namn for Guro var Guri og Gurå. Guro gifta seg med Johannes Rasmusson Solberg d.e., son av Rasmus Hadleson Sandanger og Marthe Johannesdotter, den 23 jun. 1815 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Kari Johannesdotter (Død som barn) vart fødd i 1794 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 jul. 1794 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR,.

        iii.  Kari Johannesdotter vart fødd i 1797 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 okt. 1797 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 20 aug. 1830 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, ved fylte 33, og vart gravlagd den 27 aug. 1830 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Ole Pederson Solberg, son av Peder Danielson Brathetland og Anik Olsdotter, den 1 jul. 1821 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Anna Johannesdotter vart fødd i 1802 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 aug. 1802 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 2 feb. 1838 i Flat-Hetland, Fister, Rogaland, NOR, ved fylte 36, og vart gravlagd den 10 feb. 1838 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne. Anna gifta seg med Ole Olson Fladhetland, son av Ole Kjetilson Fladhetland og Soffi Toresdotter, den 30 okt. 1825 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

29        v.  Guro Johannesdotter d.y.. Guro gifta seg med Sjur Olson Hemmingstad, son av Ole Pederson Fosså og Ragna Sjursdotter, den 25 nov. 1824 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


59. Kari Pedersdotter, dotter av Peder Knudson Tjøstheim og Guri Toresdotter, vart fødd i 1759 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 jan. 1759 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, ved fylte 53, og vart gravlagd den 28 des. 1812 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Kari Pedersdotter Tjøstheim vart gift første gong i 1776 med Johannes Olson Nessa. Dei budde først på Krogevoll i Strand før dei kom til Litle Nessa i Årdal og tok over etter foreldra til Johannes. Johannes og Kari hadde seks barn.
Johannes døydde i 1791 og Kari gifta seg opp att same året med Johannes Johannesson Solberg.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg med Johans Olson Nessa, son av Ole Kristofferson Nessa og Siri Olsdotter, den 21 jun. 1776 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 10 mar. 1776 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Inger Johannesdotter vart fødd i 1778 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR og vart døypt den 29 mar. 1778 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         ii.  Siri Johannesdotter (Død som barn) vart fødd i 1779 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 nov. 1779 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR,.

        iii.  Guri Johannesdotter vart fødd i 1783 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 jan. 1783 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 14 mar. 1783 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Guri var Gyri.

         iv.  Guraae Johannesdotter vart fødd i 1784 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 mai 1784 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 2 jun. 1784 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Guraae var Guri.

          v.  Ole Johannesson Nessa vart fødd i 1785 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 aug. 1785 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 10 feb. 1842 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, ved fylte 57, og vart gravlagd den 19 feb. 1842 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Mallin Jonsdotter, dotter av Johne Pederson Døvik og Eli Osmundsdotter, den 4 jun. 1808 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Siri Johannesdotter vart fødd i 1789 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 mar. 1789 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 15 nov. 1818 i Døvik store, Årdal, Rogaland, NOR, ved fylte 29, og vart gravlagd den 27 nov. 1818 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Peder Jonson Døvik, son av Johne Pederson Døvik og Eli Osmundsdotter, den 26 jun. 1808 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg så med Johannes Johannesson Solberg den 11 jul. 1791 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

60. Berje Haldorson Fister, son av Haldor Larsson Øvrehus og Brønle Børgesdotter, vart fødd i 1736 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR ved fylte 75, og vart gravlagd den 8 aug. 1811 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Andre namn for Berje Haldorson var Berge og Børge.

Generelle notat: Berge Halldorson var gift første gong med Siri Olsdotter frå Ytre Sandanger og dei hadde fire barn. Siri Olsdotter Øvrehus vart gravlagd 16. februar 1784, 30 år gamal.
Berge gifta seg andre gong med Eli Sveinsdotter frå Nådland i Jelsa og hadde sju barn med henne.
Berge dreiv heile garden på Øvre Fister til 1802, då eldste sonen overtok halve Øvrehus.
Om dottera Brynhild i andre ekteskap heiter det at ho var sinnsjuk og flytta til Stavanger i 1828.
Eli Svendsdotter Øvrehuus vart gravlagd 11. mai 1809, 46 år gamal. Berje Halvorsen øvre Fister vart gravlagd 8. august 1811, 74 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR.

Berje Haldorson gifta seg med Siri Olsdotter den 27 jun. 1773 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

30        i.  Jonas Bergeson Øvrehus. Jonas gifta seg med Martha Sjursdotter, dotter av Sjur Larsson Riveland og Siri Sebjørnsdotter, den 15 jun. 1802 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Haldor Bergeson Tasta vart fødd i 1779 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 sep. 1779 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Tasta nedre, Hetland, Rogaland, NOR,. Haldor gifta seg med Helene Pedersdotter, dotter av Peder Henrikson Bø og Guri Jonsdotter, den 17 jun. 1802 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

        iii.  Margrethe Bergesdotter vart fødd i 1782 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 jun. 1782 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 27 mar. 1864 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 82, og vart gravlagd den 5 apr. 1864 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Margrethe var Magrethe og Margretha. Margrethe gifta seg med Peder Olson Segadal d.y., son av Ole Pederson Segadal og Siri Pedersdotter, den 26 mai 1806 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Borgelle Bergesdotter vart fødd i 1784 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 feb. 1784 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1800 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, ved fylte 16. Ho hadde ikkje noko forhold eller barn.

Berje Haldorson gifta seg så med Eli Svendsdotter, dotter av Sven Svendson Nådland d.y. og Brønnla Bergesdotter, den 11 jul. 1787 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Bergesdotter vart fødd i 1788 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 jul. 1788 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, ved fylte 1, og vart gravlagd den 1 aug. 1789 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Brønla Bergesdotter vart fødd i 1789 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 22 nov. 1789 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Brønla var Brønnelde.

        iii.  Siri Bergesdotter vart fødd i 1792 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 feb. 1792 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 19 des. 1875 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, ved fylte 83, og vart gravlagd den 26 des. 1875 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Elling Olson Tønnevig, son av Ole Pederson Flaaden og Britha Pedersdotter, den 22 jun. 1832 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Svend Bergeson Tjensvoll vart fødd i 1797 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 apr. 1797 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 25 des. 1876 i Tjensvoll nedre, Hetland, Rogaland, NOR, ved fylte 79, og vart gravlagd den 30 des. 1876 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Svend var Sven og Swend. Svend gifta seg med Martha Bjørnsdotter, dotter av Biørn Knudson Bø og Helga Halvardsdotter, den 8 jul. 1823 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Berge Bergesen Sr. vart fødd i 1800 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 jun. 1800 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 12 des. 1874 i Valbjerggaden, Stavanger, Rogaland, NOR, ved fylte 74, og vart gravlagd den 19 des. 1874 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Tæring. Andre namn for Berge var Berger og Børge. Berge gifta seg med Olene Møllendal, dotter av Ole Olson Møllendal og Guri Pedersdotter, den 15 okt. 1826 i Revheim kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. Berge gifta seg så med Cecilie Endresdotter, dotter av Endre Endreson Grødem og Martha Olsdotter, den 29 des. 1838 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Eli Bergesdotter vart fødd i 1803 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 jun. 1803 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Leikvoll, Randaberg, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Eli var Elen. Eli gifta seg med Mons Mikkelson Leikvoll, son av Mikkel Monsson Våge og Ingebor Jonsdotter, den 1 jul. 1834 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        vii.  Elen Sophie Bergesdotter vart fødd i 1807 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 jan. 1807 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 22 feb. 1807 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


61. Siri Olsdotter, dotter av Ole Olson Sandanger d.e. og Margarethe Jonasdotter, vart fødd i 1756 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR ved fylte 30, og vart gravlagd den 16 feb. 1786 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Berje Haldorson Fister den 27 jun. 1773 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

62. Sjur Larsson Riveland, son av Lars Sjurson Riveland d.e. og Anna Andersdotter, vart fødd i 1738 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 7 mai 1818 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR ved fylte 80, og vart gravlagd den 17 jun. 1818 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sjur Larsson var Sivert.

Generelle notat: Sivert (Sjur) Larsson Riveland var gift med Siri Sebjørnsdotter Igland og dei hadde fem barn. Sivert sat med bruket på Riveland til ikring 1808, dette året er det folgebrev til han. Ein svigerson overtok nokre år, men ser ikkje ut til å ha hatt skøyte.
Sjur Larsson Riveland døydde 7. mai 1818 og er ført gravlagd 17. juni 1818, 80 år gamal (det kan vere jordfestingsdato som var 17. juni).
Siri Sigbjørnsdotter døydde 19. juni 1833 og vart gravlagd 26. juni 1833, 82 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR.

Sjur Larsson gifta seg med Siri Sebjørnsdotter den 18 jun. 1769 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Peder Sjurson Igland vart fødd i 1770 i Igland, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 des. 1770 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1770 i Igland, Årdal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 27 des. 1770 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Berthe Sjursdotter vart fødd i 1772 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 sep. 1772 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR,. Andre namn for Berthe var Britha og Britta. Berthe gifta seg med Iver Torgrimson Ullestad, son av Torgrim Ivarson Ullestad og Anna Bårdsdotter, den 3 jun. 1798 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

31      iii.  Martha Sjursdotter. Martha gifta seg med Jonas Bergeson Øvrehus, son av Berje Haldorson Fister og Siri Olsdotter, den 15 jun. 1802 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Sjursdotter (Død som barn) vart fødd i 1778 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 mai 1778 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR,.

          v.  Anna Sjursdotter vart fødd i 1779 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 aug. 1779 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR,. Anna gifta seg med Torgrim Torgrimson Riveland, son av Torgrim Ivarson Ullestad og Anna Bårdsdotter, den 24 jul. 1803 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


63. Siri Sebjørnsdotter, dotter av Sebjørn Svendson Igland og Birthe Larsdotter, vart fødd i 1751 i Igland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 19 jun. 1833 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR ved fylte 82, og vart gravlagd den 26 jun. 1833 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Sjur Larsson Riveland den 18 jun. 1769 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Sjuande generasjon (3x tippoldeforeldre)

horizontal rule


64. Johannes Johannesson Sæbø, son av Johannes Larsson Josnes og Marta Madsdotter, vart fødd i 1701 i Josnes, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1763 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 62. Eit anna namn for Johannes Johannesson var Johans.

Generelle notat: 16. søndag etter treeinin i 1726 vart Johans Johans Rørvig trulova i Husnes med Synneve Johansdatter. Forlovarar var Madt Rørvig og Johans Opsanger. Capt. Lilliensch. seddel af vj 18 sept. 1726.
Fest. Omn Sanctor (1. november 1726) i Husnes kirke brudfolch Johans Johansen Rørvig oc Synneve Johansdtr. Sesions bevilling af 14. juli 1727(6?)".

I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1763 vj 21de April bleff arveskiffte holden paa gaarden Nedre Sæbøe Sielfegier gods i Skaaneviigs Skibrede beliggende effter afdøde mand Johannes Johannesen, mellem hans effterlevende Enke, Synneve Johansdatter og derris sammen aflende 6 børn Nafnlig Mads Johannesen gieft og booende på Flach, Anders Johannesen Myndig, Johannes Johannesen myndig, Ingerij giefft med Lars Nerhuus, Magritte Enke og boende her paa gaarden og Johane Johansdatter 29 aar gl. ... var saa og Enken med lougværge Mongs Rørvig .." (som var gift med Lisbet, syster til Johannes Johannesson).

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 21 apr. 1763 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Johannes Johannesson gifta seg med Synneve Johannesdotter den 1 nov. 1726 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 6 okt. 1726 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeri Johannesdotter vart fødd i 1727 i Røyrvik nedre (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 2 jul. 1727 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Nerhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR,. Ingeri gifta seg med Lars Ommundson Nerhus, son av Aamund Johannesson Munkateigen og Britte Haraldsdotter d.y., den 24 jun. 1763 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Margrete Johannesdotter vart fødd i 1729 i Røyrvik nedre (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 6 mar. 1729 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Tveit (Huglo), Stord, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Margrete var Margritte. Margrete gifta seg med Lars Stigson Sæbø, son av Stig Gunnarson Børve og Eli Olsdotter, den 8 aug. 1756 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Margrete gifta seg så med Anders Ellingson Tveit den 7 apr. 1765 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Madtz Johannesson Flakke vart fødd i 1730 i Røyrvik nedre (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 26 nov. 1730 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1805 i Flakke, Tysnes, Hordaland, NOR, ved fylte 75. Madtz gifta seg med Alis Olsdotter, dotter av Ole Larsson Bjelland og Guro Nilsdotter, i 1758 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

         iv.  Johanne Johannesdotter vart fødd i 1733 i Røyrvik nedre (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 5 apr. 1733 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Holmedal, Skånevik, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Johanne var Johane. Johanne gifta seg med Harald Ommundson Holmedal, son av Aamund Johannesson Munkateigen og Britte Haraldsdotter d.y., den 1 feb. 1767 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Anders Johannesson Sæbø vart fødd i 1736 i Røyrvik nedre (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 1 apr. 1736 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR,. Anders gifta seg med Dorthe Abelsdotter, dotter av Abel Ivarson Helvik og Kari Torgersdotter, den 23 apr. 1764 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

32       vi.  Johannes Johannesson Tofte. Johannes gifta seg med Ragnilde Hansdotter, dotter av Hans Endreson Sætre og Ragnele Sørensdotter, den 6 sep. 1767 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


65. Synneve Johannesdotter vart fødd i 1703 og døydde i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Synneve gifta seg med Johannes Johannesson Sæbø den 1 nov. 1726 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

66. Hans Endreson Sætre, son av Endre Svendson Sjo og Kari Botolvsdotter, vart fødd i 1700 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1745 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 45, og vart gravlagd den 16 mai 1745 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Garden Sætre ligg som eit grenseland mellom Halsnøy kloster nørdst på øya og gardane Eide og Sjo sør og aust om Sætre. Namnet på garden er greitt å tolka. Sætre var opphavleg eit marka namn for stølsplassen til ein av dei større grannegardane, og garden har fått namn etter utmarka. Garden var, som klostergarden, ikkje med i skattelista 1521. Dette kunne få oss til å tru at Sætre då vart rekna som ein del av klosteret si mark. Men ei opplysning i skattelista for 1519 om presten i hovudkyrkja fortel at "Hans Broeder paa Setther" vart skattlagt saman med to drenger. Dette må me tolka slik at Sætre då var bustad og gav utkome for presten i Eid-sokna. Og sidan dette var nær på 20 år før reformasjonen, er det meir sannsynleg at Sætre opphavleg har vore stølsplass for Eide, og så utskilt etter kvart til sjølvstendig bruk. Det høver med at både Sætre og Sjo var prestebolsjord for presten i Eid-kyrkja, i følgje det klageskrivet som Peder Heldberg skreiv 1665, då han kom i embetet i hovudkyrkja. Han klaga over at kyrkjebolsjorda på Sætre og Sjo ikkje var med i inntektsgrunnlaget til presten i hovudkyrkja, og han såg dette som eit inngrep i ein rett presten hadde frå den tid presten i Eid-kyrkja budde på Eid.
I prestenauda etter reformasjonen måtte presten i hovudkyrkja og hans kapellanar gjera teneste i alle kyrkjene i prestegjeldet, og då nytta nok staten høvet til å gjera Sjo og Sætre til liks med Eide, mor-garden, til leiglendingsbruk under Halsnøy kloster. Dette såg Fjelberg-presten på som eit overgrep, og protesterte mot det. Sætre-namnet er rett så vanleg langs strendene her, men det tyder over alt stølsplass, og ikkje sel eller støl som er nemningane for bygde anlegg på stølsplassen. Derfor ser me oftast sæteret eller sætro bruka om ein mjølkeplass ved sjøen, medan støl er det gamle for bade mjølkestad og stølsanlegg i høgare lende. Namnet på denne mjølkeplassen er i så måte typisk, for hit kom mjølkejentene og drengene i båt kveld og morgon og mjølka og førte heim budråtten. I 1657 sat Nils og Ola med kvar si helvt av Sætre, og i følgje kvegskattelista hadde Nils 2 hestar, 7 kyr og 6 ungbeist, mens Ola hadde hest, 9 kyr og 3 unglevande. Oppgåvene 1665 stadfester oppgåvene 1657 om buskap, og me far no vita at garden sådde i alt 6 tønner havre, som gav 4 foll. I 1723 var kornavlinga hos dei to brukarane, Lars og Nils, auka til 32 tønner av ein utsånad på 7 tønner havre, og buskapen var 13 kyr og 8 ungbeist, men no med 24 sauer i tillegg. I 1723 var det Lars Klausson og Nils Larsson som bygsla dei to bruka.
I 1727 kom Hans Endreson etter Klaus Nilsson på den eine halvparten av Sætre. Han sat med sin del av Sætre til han døydde i 1745. Etter det sat enka med halve bruket, og sonen Helge med den andre halvparten. I 1723 er det ein Hans Endreson som bygslar på nedre Tofte. Hans Endreson har truleg vore på Tofte før han kom til Sætre. Endre var bror til Svein Endreson på Fjelland.
Dom Cantate (16. mai) 1745 i Eid kyrkje: "Gravfæst Hans Endresen Sætre gl. 45 A. 7 M. item hans datter Ane gamel 14 aar." Hans Endreson må ha døydd i februar mars, men gravfesta først i mai.
I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1745 dend 27 Martij blev holden rigtig Skiffte og deling paa Gaarden Sættre, deris Majts Halsnøe Closters Gods udj Schaanevigs Skibbrede beliggende effter dend ved døden afgangen Mand Hans Endresen som samesteds boede og døde, Imellem dedn Sahl. mands effterladte Enke Ragnilla Søerensdatter, og deris med hinanden tilsamen Auflede 4re børn, 2de Sønner og 2de døttre Nemblig Søren Hansen 18 aar gl: Endre Hansen 12 Aar gl: Karj Hansdatter gifft med Ole Børøen, og Ragnille Hansdatter 9 aar gl: Thi blev Enken befahlet med formaning at frembære Arrfboens medler uden noget der af at dølge, og indfandt sig som vurderingsmænd Lænsmanden Johannes Sioe, tillige med Anders Toffte og Lars Sæbøe."
Dottera Ragnille er nemnt 9 år i 1745, men det må vere ho som vart døypt i 1739 og skulle då ha vore 6 år ved skiftet.
"Ragnele Sørensdatter Sætre gl. 78 aar og nogle maaneder" er ført mellom døde i 1772, men det er ikkje nemnd nokon dato spesielt for henne, men ho er ført samstundes med ei som døydde 9. juni 1772.

I skifteprotokollen finn ein skiftet etter sonen Endre:
"Skifte efter Vilkorsmand Endre Hansen Nedre Wahlen og hands forhen i Aaret 1795 ved døden afgt: Huustrue Gunnilde ColbensD i Fiære Skibrede den 22de febr 1804 ...".
Gunnilde døydde i 1795 og i samsvar med testamentet datert 8. juli 1785 sat Endre i uskifta bu til han døydde.
Arvingane hans var:
"Den Salig afdøde Mands Endre Hansen Nedre Wahlens Arvinger som var hans efterl. Sødskend namlig:
a) Afdødt: Br: Søren Hansen som boede og døde p.g. Sætre i Schonevigs Skibrede Fieldb: Præstegield og var gift med ligeledes afdøde Anna AndersD. i hvilket Ægteskab han har efterladt sig 6 Børn 3 S: og 3 D: navnl:" 1) Hans Sørenson Eide, 2) Anders Sørenson Wihovde, 3) "Afdøde Johannes Sørensen som boede og døde p:g: Dommersnæss i Fiære Skibrede og var gift med igienlevende Sisella LarsD. i hvilke Ægteskab hand har efterl. sig 2 Sønner navnligen" Lars Johanneson "tilhuuse p:g: Indbioe" og Søren Johannesson "tiener p: g: Indbioe", 4) Anna Sørensdotter gift med Haldor Olson Sætre, 5) Mætha Sørensdotter "50 Aar gl: opholdende sig paa g: Sætre" og svogeren Haldor Olson var formyndaren hennar, 6) Ragnille Sørensdotter 45 år og formyndaren hennar var broren Hans Sørenson Eide
"b) afdød s: Str. Kari Hansd. som boede og døde i Bergen og var gift med ligeledes Afdøde Ole Christophersen i hvilket Ægteskab hun har efterl. sig 1D namnl: " Brithe Olsdotter gift med Halvor Guldbrandsen "boende i Bergen ej tilstæde" så morbroren til mor hennar, Hans Sørenson Eide tok, seg av arven hennar.
c) Ragnille Hansdotter gift med Johannes Johannesson Nedre Tofte.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 27 mar. 1745 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hans Endreson gifta seg med Ragnele Sørensdotter cirka 1724 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Karen Hansdotter vart fødd i 1725 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1785 i Bergen, Hordaland, NOR ved fylte 60, og vart gravlagd den 8 okt. 1785 i St. Martini kyrkjegard, Bergen, Hordaland, NOR. Andre namn for Karen var Kari og Karj. Karen gifta seg med Ole Kristofferson Børøy den 28 jun. 1744 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Søren Hansson Sætre vart fødd i 1727 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1789 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 62, og vart gravlagd den 26 aug. 1789 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Søren gifta seg med Anna Andersdotter den 14 jul. 1748 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Ane Hansdotter vart fødd i 1731 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1745 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 14, og vart gravlagd den 16 mai 1745 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Endre Hansson Valen vart fødd i 1733 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1804 i Valo nedre, Valestrand, Hordaland, NOR ved fylte 71. Endre gifta seg med Gunilde Kolbeinsdotter, dotter av Colbein Ellingson Valen og Gurj Gunnarsdotter, den 25 jun. 1754 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

33        v.  Ragnilde Hansdotter. Ragnilde gifta seg med Johannes Johannesson Tofte, son av Johannes Johannesson Sæbø og Synneve Johannesdotter, den 6 sep. 1767 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


67. Ragnele Sørensdotter, dotter av Søren Olson Fjelland og Anna Monsdotter, vart fødd i 1697 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 9 jun. 1772 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 75. Eit anna namn for Ragnele var Ragnilla.

Ragnele gifta seg med Hans Endreson Sætre cirka 1724 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

68. Søren Hansson Sætre, son av Hans Endreson Sætre og Ragnele Sørensdotter, vart fødd i 1727 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1789 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 62, og vart gravlagd den 26 aug. 1789 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Ungkar og soldat Søren Hansen Sætre vart trulova i Eid Dom Septuag. 1748 med pigen Anne Andersdotter, kausjonistar var Anders Jørgenson Eide og Helje Asgautson Sætre. Dei vart vigde i Eid Dom. 5. p. Trin 1748.
Dette må truleg vere Ane Andersdotter Sæbøe som vart komfirmert Dom. 19 a Trin 1742 i Fjelberg.
I 1776 kjøpte Søren og sonen Anders kvar sin fjerdedel av Sætre-garden, det som seinare vart bruk nr. 3 og Anders bruk 4. Sonen Hans overtok garden på Sætre etter Søren og Anna.
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde for året 1789: "vj 26 August Gaard Mand Søren Hansen Sætre gl: 68 aar".
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Vilkaarsmand Søren Hansen Sætre i Schonevigs Skibrede slutter den 9de February 1790. Søeren Schiøtz Deres Kongelige Mayestæts Kirkelig Cancellie Raad etc Giør vitterligt at Anno 1790 den 9 Februarij, har ... Skifte og Deeling imellem den salig afdøde efterladte Arvinger - 1. Enke Anna Andersdatter tilst: s har antaget til LaugVerje .. 2. Den Sal afdødes med den etferladte Enke Sammenaflede 6 børn, 3 sønner og 3 døttre .. a. m. S: Hans Sørensen S.b.p. Sætre, tilst, b. m.S: Anders Sørensen S.b.p. Nedre Wihovde i Fiære Skib tilst: c afdød Søn Johannes Sørensen som boede og døde p. G. Nedre Dommersnæss i Fiære Skibr. og var gift med igienlevende Sidselle Larsd. ej tilst: i hvilket Ægteskab han har eftterladt sig 2 sønner første 1 M.S.S. Lars Lars Johannesen 10 aar værende hos Moderen ej tilst. s: hans formynderVerje(?) faders broder Anders Sørensen S.b.p. Nedre Wihovde i Fiære Skib. tilst. 2. M.S.S. Søren Johannesen 5 aar værende hos Moderen, f: han er formynderVerje(?) hans Morbroder Knud Larsen S.b.p. Tvedt i i Føjens Skibr tilst: d. M.D. Anna Sørensd. tilst. gift med Haldor Olsen S.b.p. Sætre tilst. e. M.D. Mette Sørensd 34 Aar ugift værende hos Moderen, t.hn. form. Jonas Heljesen S.b.p. Sætre tilst. f. M.D. Ragnille Sørensd. 27 Ar ugift, tienende hos ... ej tilst. ....".
Det var skifte etter enka til Søren Hansson Sætre, Anna Andersdotter, den 12. april 1790. Arvingane var:
1) Hans Sørenson Sætre
2) Anders Sørenson Nedre Vihovde
3) "afdøde Johannes Sørensen" Nedre Dommarsnes som hadde vore gift med Sidselle Larsdotter og etterlet seg barna: Lars Johannesson 10 år og Søren Johannesson 5 år
4) Anna Sørensdotter gift med Haldor Olson Sætre
5) Mette Sørensdotter 34 år og ugift, budde hjå systera på Sætre
6) Ragnille Sørensdotter 27 år og ugift

I skifteprotokollen finn ein skiftet etter broren Endre Hansson:
"Skifte efter Vilkorsmand Endre Hansen Nedre Wahlen og hands forhen i Aaret 1795 ved døden afgt: Huustrue Gunnilde ColbensD i Fiære Skibrede den 22de febr 1804 ...".
Gunnilde døydde i 1795 og i samsvar med testamentet datert 8. juli 1785 sat Endre i uskifta bu til han døydde.
Mellom arvingane hans var:
"Den Salig afdøde Mands Endre Hansen Nedre Wahlens Arvinger som var hans efterl. Sødskend namlig:
a) Afdødt: Br: Søren Hansen som boede og døde p.g. Sætre i Schonevigs Skibrede Fieldb: Præstegield og var gift med ligeledes afdøde Anna AndersD. i hvilket Ægteskab han har efterladt sig 6 Børn 3 S: og 3 D: navnl:" 1) Hans Sørenson Eide, 2) Anders Sørenson Wihovde, 3) "Afdøde Johannes Sørensen som boede og døde p:g: Dommersnæss i Fiære Skibrede og var gift med igienlevende Sisella LarsD. i hvilke Ægteskab hand har efterl. sig 2 Sønner navnligen" Lars Johanneson "tilhuuse p:g: Indbioe" og Søren Johannesson "tiener p: g: Indbioe", 4) Anna Sørensdotter gift med Haldor Olson Sætre, 5) Mætha Sørensdotter "50 Aar gl: opholdende sig paa g: Sætre" og svogeren Haldor Olson var formyndaren hennar, 6) Ragnille Sørensdotter 45 år og formyndaren hennar var broren Hans Sørenson Eide.

Eldste dottera Anna vart konfirmert i 1767 og då står det at ho var blind, og ho vart kalla "Blind-Anna". Anna vart gift med Haldor Olson og dei hadde bruk 4 av Sætre.
I Fjelberg kyrkjebok under døde i 1812: "18. Marti giordet Ragnelle Sættre gammel, 51 aar." Dette må vere dottera Ragnelle Sørensdotter.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 12 apr. 1744 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 9 feb. 1790 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Søren Hansson gifta seg med Anna Andersdotter den 14 jul. 1748 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 11 feb. 1748 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hans Sørenson Eide vart fødd i 1748 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 20 apr. 1748 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 21 aug. 1826 i Eide, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 78, og vart gravlagd den 27 aug. 1826 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Hans gifta seg med Ingebor Pedersdotter, dotter av Peder Jørgenson Sjo og Mette Nilsdotter, den 27 des. 1769 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Hans gifta seg så med Grethe Larsdotter, dotter av Lars Tollakson Langeland og Gunhild Pedersdotter, den 7 jul. 1782 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

34       ii.  Anders Sørenson Vihovda. Anders gifta seg med Maritte Larsdotter, dotter av Lars Stigson Sæbø og Barbra Andersdotter, den 16 apr. 1775 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Anders fekk så barn med Gyri Jensdotter, dotter av Jens Reiarson Vihovda og Maritte Johannesdotter.

        iii.  Anna Sørensdotter vart fødd i 1751 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 5 des. 1751 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 6 jul. 1825 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 74, og vart gravlagd den 12 jul. 1825 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Anna gifta seg med Haldor Olson Sætre, son av Ole Haldorson Sætre d.e. og Marta Kristoffersdotter, den 6 jan. 1786 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Johanes Sørenson Dommersnes vart fødd i 1754 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 mar. 1754 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1787 i Dommersnes nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR, ved fylte 33, og vart gravlagd den 20 sep. 1787 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Johanes var Johannes. Johanes gifta seg med Cecelia Larsdotter, dotter av Lars Knudson og Malene Olsdotter, den 13 jun. 1779 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

          v.  Mette Sørensdotter vart fødd i 1758 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 21 jan. 1758 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde etter 1804 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR,. Ho hadde ikkje noko forhold eller barn.

         vi.  Ragnelle Sørensdotter vart fødd i 1762 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 13 jun. 1762 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1812 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 50, og vart gravlagd den 18 mar. 1812 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Ragnelle var Ragnelde, Ragnild, og Ragnille. Ho hadde ikkje noko forhold eller barn.


69. Anna Andersdotter vart fødd i 1725 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1790 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 65.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 30 sep. 1742 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 12 apr. 1790 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Anna gifta seg med Søren Hansson Sætre den 14 jul. 1748 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

70. Lars Stigson Sæbø, son av Stig Gunnarson Børve og Eli Olsdotter, vart fødd i 1702 i Børve, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1763 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 61.

Generelle notat: Ivar og Lars skatta for Sæbø i 1563, og her får vi vita at Lars budde på nedre Sæbø, og dermed får vi eit brukar namn som vi ofte seinare har høyrt på nedre Sæbø. Lars låg noko lågare i skatt enn Ivar på øvre Sæbø, men slike skilnader i dei eldste skattelistene er lite å leggja vekt på.
Torstein og Lars heitte bygslemennene på nedre Sæbø i 1647. Det var Halsnøy kloster som åtte garden. Vi kan dermed slå fast at nedre Sæbø alt frå først i 1600-åra var delt i to bruk. Torstein sat med største parten av garden, ¾ av garden, mot ¼ på Lars. Likevel fødde Lars berre ei ku mindre enn Torstein, som på si side også heldt hest. Dei var 33 og 44 år i 1665.
Me har ikkje opplysningar som kan avgjera om det var slektsliner frå desse to attover til Ivar og Lars i 1563. Det ser ikkje ut til at nokon av sønene til Torstein eller Lars tok bygsla her etter foreldre sine.
I 1657, då kvegskatten vart utskriven, var det tre bygslemenn på nedre Sæbø, Lars, Torstein og Tørres. Torstein bygsla meir jord enn Lars, og buskapen hans var 4 kyr, 1 ungbeist og hest. Lars fødde 3 kyr og hadde ikkje hest. Tørres hadde 1 ku og 1 ungdyr.
I 1665 er det atter to brukarar, Torstein og Lars, og samla sådde dei 4 t havre og fekk 16 tønner att. Buskapen var 28 storlevande og 28 smale, men no hadde begge bruka hest.
I 1723 bruka Anders Olson og mora som då var enke, nedre Sæbø. No var utsånaden 6 tønner havre, som gav 6 foll, og bruka fødde 13 kyr, 4 ungdyr og 12 sauer samla. Det var 1 hest.
Lars Stigson bygsla i 1737 den halvparten som Siri hadde sete med. Det står at han kan hende vart gift med Siri og dermed fekk hand om garden. Men dersom Siri var mor til Anders Olson som var vaksen i 1733, kan ho ikkje vere mora til Lars Stigson sine barn. Lars vart gift andre gong i 1756 med Margrete Johannesdotter frå nedre Røyrvik i Kvinnherad. Dei fekk kongeskøyte på garden i 1758.
Lars var kan hende frå Børve og fødd i 1702. Stig Gunnarson Børve har ein son som vart fødd då, og som i 1735 kjøpte ein part i Reistveit i Kvam. Mora var då Eli Olavsdotter Laupsa, og det kan vere henne han kallar opp i 1751 då dottera Eli vert fødd.
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1744: "vj 15 oct: døbt paa Storøen Lars Sæbøes dotter Marite; fadd: Niels Closterets kone, Nils Sæbøes kone, Anders Sætre, Abraham Hvidewold."
I kyrkjeboka for Fjelberg i Eid kyrkje i 1747: "vj: 28 Nov: døbt Lars Sæbøes Søn Anders, fadd: Sergeant Peder Sæbøe, Johanes og Herbor Sæbøe, og Siri Hvidewold."
I kyrkjeboka for Fjelberg i Eid kyrkje 1751: "vj 10 Jan: døbt Lars N. Sæbøes dotter Elen; fadd: Arents(?) Tofte, Mikal ib. Hans ø: Sæbøem Herbor ib, og Cathrine."
I kyrkjeboka for Fjelberg i Eid kyrkje 1755: "Fest Trinitatis Graffæst: Barbra Andersd: Nedre Sæbøe, der avlede paa en tiid 3de børn til Werden og hun med de 3de børn døde, gl: 42½ aar." Ho fekk altså trillingar som alle døydde saman med mora.
I skifteprotokollen finn ein:
"Abraham Hesselberg ...... giør vitterlig at anno 1755 Dend 22 maij ... paa gaarden Nedre Seebøe Halsnøe Closterens gods beliggende udi Fielbergs Præstegield og Schaanevigs Skibrede paa den og var et .... ved Døden afgangen Danne Qvinde Barbroe Andersdatter Imellem Hendes effterladte Egtemand Lars Stigsen och hans med den døde qvinde udi ægteskabet sammen auflede ... 4 børn hvor det er 2 Sønner och 2 Døttrer .. Ælste Sønnen Ole Larsen 17 aar gammel, 2 Sønnen Anders Larsen 8 aar gammel, Ælste Datteren Maritha Larsdatter 11 aar gammel och yngste datter Elline Larsdatter 6 aar gammel ...".
I kyrkjeboka for Kvinnherad for året 1756: "3de Paaskedag P. i Husnes K. 48 C: Fæst Lars Stigsen Sæbøe af Halsnøen med Pigen Magrete Johansdatter Rørwigen af Huusnes Sogn. CautionsMænd Anders Tofte og Abraham Hvidevold af Halsnøen."
Under vigde i Fjelberg kyrkje for året 1756: "Efter Hr. Jacob Nygaards begiær er paa hans Veigne af mig copulerede vj 8 Søndag efter Trinit: ved Eid, Lars Stigsen Sæbøe og Pigen Margrete Johansd. Sæbøe"
I kyrkjeboka for Fjelberg i Eid kyrkje i 1757: "vj: 4 Martij var Lars Nedre Sæbøe sin datter Barbra, Døbt: Fadder: Abraham Hvidevold, Anders Tofte, Anders Johansen, Syneve Eide, Cathrine Sæbøe."
I kyrkjeboka for Fjelberg i Eid kyrkje i 1758: "vj 12 Martij var Lars Sæbøes datter Barbra døbt. Fadder: Johannes Sæbøe, Michel Tofte, Mads Johannesen, Siri Hvidevold, Anne N: Tofte"
I kyrkjeboka for Fjelberg i Eid kyrkje i 1759: "vj 12 October var Lars N: Sæbøes Søn, Johannes, Døbt. Fadder: Abraham Hvidevold, Johannes Sæbøe, Tollak Brigtsen, Anne Hvidevold, Johanne Jørgensdatter."
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1762: "vj 23 Sept: var Lars Nedre Sæbøes d: Margrete døbt. T: Joh. Ø. Sæbøe, Joh. Østensen N. Tofte, Mons Andersen, Anne N. Tofte, Gier Ø. Tofte.

Lars Stigson er ikkje innført i kyrkjeboka som gravlagd, men i skifteprotokollen finn ein:
"Anno - 1763 vj 21de April .... arveskiffte holden paa Gaarden Nedre Sæbøe bondedegods i Skaanevigs Skibrede beliggende effetr dend afdøde Mand Lars Stigsen, mellem hans effterlevende quinde Margrithe Johansdatter och dend Salige mands af 2de ægteskaben aflede børn saa som af 1te ægteskab 4 børn Nafnlig Ole Larsen (2)4 aar gl, Anders Larsen 16 aar gl, Marite Larsdatter 17 aar og Elen Larsdatter 16 aar, .. af siste ægteskab 2 børn nafnlig Johans Larsen 3½ aar og Barbroe Larsdatter 5 aar gl ....".

Då sonen Ole d. e. vart trulova med Helga Nilsdotter Sjo i 1765 heiter det "efter Kongl. Tilladelse Trolovet i 3die leed beslægtede".

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 21 apr. 1763 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Lars Stigson gifta seg med Barbra Andersdotter cirka 1738 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Larsson Sæbø d.e. vart fødd i 1739 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 4 aug. 1772 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 33. Ole gifta seg med Helga Nilsdotter, dotter av Nils Olson Sjovangen og Guro Larsdotter, den 11 nov. 1765 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

35       ii.  Maritte Larsdotter. Maritte gifta seg med Anders Sørenson Vihovda, son av Søren Hansson Sætre og Anna Andersdotter, den 16 apr. 1775 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Anders Larsson Birkeland vart fødd i 1747 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 28 nov. 1747 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR,. Anders gifta seg med Mari Sjursdotter, dotter av Siur Gullikson Vik og Giertrud Ottesdotter, den 15 jul. 1787 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Eli Larsdotter vart fødd i 1751 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 10 jan. 1751 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 12 apr. 1828 i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 77, og vart gravlagd den 19 apr. 1828 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Eli var Elen og Elline. Eli gifta seg med Jørgen Monsson Sjo, son av Mons Jørgenson Sjo og Guro Sjursdotter, den 28 nov. 1782 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Lars Stigson gifta seg så med Margrete Johannesdotter, dotter av Johannes Johannesson Sæbø og Synneve Johannesdotter, den 8 aug. 1756 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 20 apr. 1756 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Lars Stigsen Sæbøe vart gift 8de Søndag e. Trin. 1756 i Eid kyrkje med Pigen Margrete Johansdtr Sæbøe. I merknadsfeltet står det "Efter Hr. Jacob Nyegaards begiær er paa hans Veigne af mig copulerede ved Eid". Enkemann Anders Ellingsen Tvedt vart gift 7. april 1765 (trulova 27. desember 1764) med Pigen Margrete Johansd. Sæbøe. Det rette er truleg at Margrete var enke etter Lars Stigson, og kallar opp Lars då ho får første son med Anders.

Barn av dette paret var:

          i.  Barbra Larsdotter vart fødd i 1757 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 4 mar. 1757 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1757 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 23 okt. 1757 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Barbra Larsdotter vart fødd i 1758 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 12 mar. 1758 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1827 i Tveit (Huglo), Stord, Hordaland, NOR, ved fylte 69. Eit anna namn for Barbra var Barbara. Barbra gifta seg med Jens Samsonson Tveit, son av Samson Johannesson Hystad og Anne Eriksdotter, den 27 des. 1791 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Barbra gifta seg så med Johannes Matiasson Tveit, son av Mathias Johannesson Hystad og Synneve Eriksdotter, cirka 1799 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Johannes Larsson vart fødd i 1759 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR og vart døypt den 12 okt. 1759 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Margrete Larsdotter (Død som barn) vart fødd i 1762 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 23 sep. 1762 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR,.


71. Barbra Andersdotter, dotter av Anders Olson Sæbø og Marta Jonsdotter, vart fødd i 1712 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1755 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 43, og vart gravlagd den 25 mai 1755 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Barbra var Barbroe.

Barbra gifta seg med Lars Stigson Sæbø cirka 1738 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

72. Ole Tjerandson Byrkjenes, son av Tierand Rasmusson Aksland og Gulla Olsdotter, vart fødd i 1712 i Ebna nordre, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1803 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR ved fylte 91, og vart gravlagd den 21 aug. 1803 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Ola Tjerandson var gift med Herborg Jobsdotter - dei var begge frå Skånevik. Ola overtok bruket på Børkjenes i Etne etter halvbror til kona, Johannes Jobson. Ola var ein tiltaksam og dugande kar med mange jern i elden. Med skøyte dagsett 19. juni 1767 overtok han bruket sitt ab Johan Dahl for 380 riksdalar og vart sjølveigar.
I kyrkjeboka for Etne under døde er det den 26. desember 1696 ført: "Herbor Larsdt. Bierchenæs 84" år. Men her er ein skrivefeil og det skulle vore Jobdsdotter.
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Vilkorsmand Ole Tjærandsen Bierchenæs Hustrue Herborg Jobs D i Etne Skibrede holdt den 2de Martii 1791". Skiftet blei halde mellom enkemannen Ole Tjærandson og tre søner og ei dotter: 1) Job Olson Bierchenæs, 2) Lars Olson husmann under garden Vaka i Ølen, 3) Ole Olson Landa i Fjelberg, 4) Gunilla Olsdotter som var død men hadde vore gift med Ole Siurson Bierchenæs og etterlet seg 6 barn: a) Ole Olson, b) Peder Olson 22 år, c) Job Olson 13½ år, d) Tjærand Olson 10 år, e) Siri Olsdotter 12 år og f) Herborg Olsdotter 6 år.
Skiftet er datert den 4. mars 1791.
Skiftet er uvanleg rikt på bruksting, og mangt var prydmåla. Forutan tinntallerknar og sølvskeier kan nemnast ei staseleg samling klesplagg etter kona og noko så sjeldsynt i Etne som ein huspostill. Reiskapen vitnar om allsidige gjeremål på land og sjø. Det er nemnd ein jektenavar og part i ei jekt. Med jekta fór Ola og sonen Lars ofte på turar til Bergen.
Ein gong i 1777 fekk Lars med seg frå presten Hegelund eit skrin som skulle vidare til København. Sidan vart han stemna for tinget av presten, misstenkt for å ha brote opp skrinet og teke ein større sum pengar. Lars nekta seg skuldig, og saka vart lagd bort eit par år etter.
I kyrkjeboka for Etne under døde er det den 21. august 1803 ført Ole Tiærrandson Bierchenæs, 91 år gamal.

Ole Tjerandson gifta seg med Herborg Jobsdotter i 1743 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

36        i.  Job Olson Byrkjenes. Job gifta seg med Eli Pedersdotter, dotter av Peder Johannesson Kjellasvik og Anne Bergithe Lilienskiold, den 19 jul. 1773 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         ii.  Gundla Olsdotter vart fødd i 1748 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 17 nov. 1748 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1750 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, ved fylte 2, og vart gravlagd den 26 jul. 1750 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Gundla var Gundele.

        iii.  Lars Olson Vaka vart fødd i 1750 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 des. 1750 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde den 14 nov. 1829 i Vaka, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 79, og vart gravlagd den 22 nov. 1829 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Lars gifta seg med Ingeri Torkelsdotter, dotter av Torkel Endreson Hegge og Walgier Sjursdotter, den 4 jun. 1779 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         iv.  Gunhilda Olsdotter vart fødd i 1752 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 30 apr. 1752 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde den 2 nov. 1794 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, ved fylte 42, og vart gravlagd den 9 nov. 1794 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Andre namn for Gunhilda var Gundla og Gunilla. Gunhilda gifta seg med Ole Sjurson Byrkjenes, son av Siur Olson Byrkjenes og Siri Pedersdotter, den 2 jul. 1770 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

          v.  Ole Olson Landa vart fødd i 1754 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 21 jul. 1754 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1801 i Landa, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 47. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Elisabeth Gabrielsdotter, dotter av Gabriel Øysteinson Landa og Lisbet Larsdotter, den 14 nov. 1790 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


73. Herborg Jobsdotter, dotter av Job Johannesson Ebna og Gundela Bjørnsdotter, vart fødd i 1714 i Ebna søndre, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1796 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR ved fylte 82, og vart gravlagd den 26 des. 1796 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 2 mar. 1797 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR.

Herborg gifta seg med Ole Tjerandson Byrkjenes i 1743 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

74. Peder Johannesson Kjellasvik, son av Johannes Johannesson Kjellasvik og Ingeborg Pedersdotter, vart fødd i 1713 i Elleflot, Skjold, Rogaland, NOR og døydde i 1760 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR ved fylte 47.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 26 aug. 1760 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR.

Peder Johannesson gifta seg med Anne Bergithe Lilienskiold i 1740 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Pedersdotter vart fødd i 1741 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1762 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR ved fylte 21.

         ii.  Dorthea Pedersdotter vart fødd i 1743 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1813 i Fatland, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 70, og vart gravlagd den 24 mar. 1813 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Dorthea var Dorthe. Ho hadde ikkje noko forhold eller barn.

        iii.  Ingebor Pedersdotter vart fødd i 1745 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 12 jan. 1823 i Fatland, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 78, og vart gravlagd den 21 jan. 1823 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ingebor var Ingeborg Lisbet. Ingebor gifta seg med Hans Olson Fatland, son av Ole Hansson Fatland og Britte Monsdotter, den 7 aug. 1783 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         iv.  Johanes Pederson Kjellasvik vart fødd i 1747 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 13 des. 1747 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1762 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 15, og vart gravlagd den 4 apr. 1762 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

37        v.  Eli Pedersdotter. Eli gifta seg med Job Olson Byrkjenes, son av Ole Tjerandson Byrkjenes og Herborg Jobsdotter, den 19 jul. 1773 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         vi.  Marie Pedersdotter vart fødd i 1751 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 17 sep. 1751 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1833 i Vaka, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 82. Eit anna namn for Marie var Marite. Marie gifta seg med Rasmus Pederson Vaka, son av Peder Pederson Vaka og Anna Rasmusdotter, den 13 jul. 1780 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Petter Pederson Kjellasvik vart fødd i 1753 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 15 apr. 1753 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i mai 1783 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 30. Dødsårsak: Druknede. Eit anna namn for Petter var Peder. Han hadde ikkje noko forhold eller barn.

       viii.  Anna Pedersdotter vart fødd i 1754 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 10 nov. 1754 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1828 i Berge nora, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 74. Eit anna namn for Anna var Anne Bergitte. Anna gifta seg med Kolbein Simonson Berge, son av Simon Kolbeinson Berge og Anna Kristensdotter, den 30 des. 1781 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         ix.  Niels Pederson Kjellasvik vart fødd i 1756 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 4 mai 1756 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1756 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 23 mai 1756 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

          x.  Hans Pederson Kjellasvik vart fødd i 1757 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 13 jul. 1757 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 7 des. 1819 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 62, og vart gravlagd den 15 des. 1819 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Hans var Hans Lilienskiold. Hans gifta seg med Madele Eliasdotter, dotter av Elias Toreson Vaka og Eli Johannesdotter, i 1783 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         xi.  Klara Pedersdotter vart fødd i 1759 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 2 sep. 1759 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 6 feb. 1843 i Stongaland, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 84, og vart gravlagd den 16 feb. 1843 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Klara var Clare. Klara gifta seg med Ole Larsson Stangeland, son av Lars Sjurson Stangeland og Britta Larsdotter, den 1 jul. 1794 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


75. Anne Bergithe Lilienskiold, dotter av Peter Hansson Lilienskiold og Dorothea Nilsdotter, vart fødd i 1722 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR og døydde den 28 jul. 1808 i Nerheim store, Ølen, Hordaland, NOR ved fylte 86. Eit anna namn for Anne Bergithe var Anna Bergita Pedersdotter.

Generelle notat: Anna Birgitta Petersdotter Liljenskjold var dotter til Kaptein Peter Liljenskjold (fødd i 1676 og død i 1734). Peter vert oppført i 1723 som leiglending på Innbjoa som han truleg hadde nokre år. Han var sjef for Nordre og Søndre Søndhordlanske Regiment. Svolland er i 1723 nemnd som offisergard for Liljenskjold, men han vert på same tid ført opp som leiglending på Innbjoa. Han var gift med Dorothea Bager frå Bergen (fødd i 1694 død i 1788 i Kjellasvik hjå dottera - sjå: Rog. Historie- og Ættesogelag: Ætt og Heim 1964 side 86).
Anna Birgitta gifta seg i 1740 med Peder Johannesson Kjellasvik. Det var nok dette adelege giftarmålet som gjorde at Peder fekk lensmannsombodet i 1753. Sju år seinare gjorde dei opp dødsbuet etter Peder. Det syner stor velstand. Han fødde ein bra buskap, derimellom ein saueflokk av engelsk rase. Men han balte og med litt av kvart utanom gardsdrifta. For han åtte eit rikt utval av verkstadutstyr, mellom anna elleve høvlar, ein dreiebenk og ei sag "at klippe Messing med". Eit par båtar åtte han òg, forutan ei makrellnot og ei line på ti famnar. I skapet stod eit tjuetals bøker. Mange av dei var lovbøker, medan andre var av det meir vanlege, relegiøse slaget. Dertil merkar me oss tri tyske: ei historiebok, ei reiseskildring og ei reknebok.
Anna Birgitta og Peder hadde 11 barn.
Anna Birgitta vart gift opp att med Tolleiv Steinson frå Hardanger. Tolleiv tok straks over lensmannsombodet etter førre mannen hennar. Med Tolleiv hadde ho to barn. Tolleiv og kona budde på Kjellasvik ikring 20 år, til 1781. Då flytta dei til Ølensjøen. Dei kjøpte då Ølensbakken og det underliggjande gjestgjeveriet i Etne. Dette siste pakta dei bort, men dreiv sjølv gjestgjeveriet i Ølen. Tolleiv søkte om å få løyve (kongeleg privilegium) til å driva gjestgjeveriet, og grunngav det med at han hadde gjeve garden frå seg til sonen (eigentleg stesonen). Og løyve fekk han i 1785.
Tolleiv tok namnet Aalund, medan Anna Birgitte brukte adelsnamnet Liljenskjold. Dei hadde ein son som døydde liten, og dottera Ingeborg Elisabet som vart gift med Sjur Sjurson Eio. Denne svigersonen tok sidan over både lensmannsombodet og gjestgjeveriet - det siste i 1795.
Anne Bergitha LilienSchiold døydde 28. juli 1808, 88 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Nerheim store, Ølen, Hordaland, NOR.

Anne Bergithe gifta seg med Peder Johannesson Kjellasvik i 1740 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Anne Bergithe gifta seg så med Tollev Steinson Eide, son av Steen Mikkelson Bjotveit og Brita Olsdotter, i 1760 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Nerheim store, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Elisabeth Tolleivsdotter vart fødd i 1762 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 18 aug. 1762 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1809 i Eio austre, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 47. Eit anna namn for Ingeborg var Ingebor Lispet. Ingeborg gifta seg med Sjur Sjurson Eide, son av Sivard Olson Eide og Brita Mattisdotter, den 30 jul. 1785 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         ii.  Peder Tolleivson Kjellasvik vart fødd i 1763 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 14 des. 1763 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1764 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, ved fylte 1, og vart gravlagd den 11 jun. 1764 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Peder var Per.


76. Ingvard Jakobson Espevoll, son av Jacob Ingvarson Espevoll og Anna Simonsdotter, vart fødd i 1722 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1797 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR ved fylte 75, og vart gravlagd den 30 apr. 1797 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: I 1749 fekk Ingvard Jakobson ei dotter, Anna, med Brite Tørresdotter Espevoll. I 1752 fekk han sonen Lars med Brite Larsdotter Hallingstad.
Ingvard Jacobson Espevold og Herborg Svendsdotter Haagenvig vart trulova 31. desember 1752 og vigde 24. april 1753 i Vikedal. Dei er kalla Espevold då dei første borna er til dåpen, men i sjelemanntalet for 1758 bur dei som innerstar på Søre Opsahl. I 1765 er dei kalla Nyegaard (truleg under Hogganvik), i 1767 og 1769 er dei kalla Nyebøe (truleg under Ørnes).
Det vart kasta jord på manden Ingvard Jacobson 2. søndag etter påske (30. april) 1797, 76 år gamal.
I folketeljinga for 1801 bur Herbor hjå dottera Marthe på Skikelstrand og er då kalla "Almisse".
22. august 1811 vart det kasta jord på enka og almisselem Herbor Svendsdotter Havnen, 83 år gamal. Ho har då truleg budd hjå sonen Svend som var husmann på Helland.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga på Søre Opsahl i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR.

Ingvard Jakobson fekk barn med Birthe Tørresdotter, dotter av Tørres Espevoll.

Generelle notat: Då Brita Tøresdotter får dottera Anna utanfor ekteskapet i 1749, er Sigrid Eivindsdotter, gift med Torbjørn Tøresson, fadder. Torbjørn kan vere bror til Brita.

Barnet av dette paret var:

          i.  Anna Ingvarsdotter d.e. vart fødd i 1749 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 okt. 1749 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 16 des. 1836 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR, ved fylte 87, og vart gravlagd den 26 feb. 1837 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne. Anna gifta seg med Thor Bårdson Hundseid, son av Baard Olson Ullevold og Anna Toresdotter, den 14 jul. 1782 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Ingvard Jakobson fekk så barn med Brite Larsdotter, dotter av Lars og Gunhild? Hallingstad.

Barnet av dette paret var:

          i.  Lars Ingvarson Hallingstad (Uektefødd) vart fødd i 1752 i Hallingstad øvre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 6 sep. 1752 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Hallingstad øvre, Vikedal, Rogaland, NOR, ved fylte 6, og vart gravlagd den 19 nov. 1758 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Ingvard Jakobson gifta seg så med Herbor Svendsdotter den 24 apr. 1753 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 31 des. 1752 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jacob Ingvarson Eikeland vart fødd i 1753 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 mai 1753 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 22 sep. 1828 i Eikeland, Vikedal, Rogaland, NOR, ved fylte 75, og vart gravlagd den 1 okt. 1828 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Siri Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Jakobson Sjurseike og Siri Osmundsdotter, den 24 okt. 1780 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg så med Anna Larsdotter, dotter av Lars Tomasson Vestvold og Brita Jørgensdotter, den 10 jul. 1819 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

38       ii.  Knud Ingvaldson Hervik. Knud gifta seg med Siri Bårdsdotter cirka 1780 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Knud gifta seg så med Guraa Paulsdotter, dotter av Povel Reiarson Falkeid og Ragna Larsdotter, den 15 okt. 1815 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

        iii.  Svend Ingvarson Espevoll vart fødd i 1759 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 nov. 1759 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1759 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 25 des. 1759 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Ingvarsdotter d.y. vart fødd i 1761 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 31 jul. 1761 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

          v.  Ingebor Ingvarsdotter vart fødd i 1764 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 14 des. 1764 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Ingebor fekk barn med Engebret Larsson Kallevik, son av Lars Larsson Narravik og Ellen Ingebretsdotter.

         vi.  Martha Ingvarsdotter vart fødd i 1767 i Ørnes, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 okt. 1767 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 23 okt. 1842 i Ulvavoll, Vikedal, Rogaland, NOR, ved fylte 75, og vart gravlagd den 25 des. 1842 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marte. Martha gifta seg med Osmund Erikson Skikelstrand, son av Eric Osmundson Kallheim og Kari Torkelsdotter, den 6 jul. 1800 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        vii.  Svend Ingvaldson Haugen vart fødd i 1769 i Ørnes, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 des. 1769 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 5 jul. 1838 i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR, ved fylte 69, og vart gravlagd den 12 aug. 1838 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Randi Olsdotter, dotter av Ole Olson Imsland og Magle Hermannsdotter, den 27 sep. 1795 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


77. Herbor Svendsdotter, dotter av Svend Larsson Hogganvik og Ingeborg Sjursdotter, vart fødd den 31 mar. 1730 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde i 1811 i Helland, Vikedal, Rogaland, NOR ved fylte 81, og vart gravlagd den 22 aug. 1811 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Herbor var Herborg.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga på Søre Opsahl i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR.

Herbor gifta seg med Ingvard Jakobson Espevoll den 24 apr. 1753 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

80. Siur Johannesson Sydnes d.e. son av Johannes Sjurson Bjelland og Anna Jakobsdotter, vart fødd i 1705 i Bjelland, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde den 21 jun. 1783 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 78. Eit anna namn for Siur Johannesson var Ørjens.

Generelle notat: Sjur Johannesson vart gift med Sigrid Torgersdotter, og fekk i 1742 bygsla heile nordre bruket på Sydnes, og som han tok opp att etter øydetida. Det er ikkje nemnt noko om kvar Sigrid var frå.
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1783: "Siur Synnæs død dj 21 Junij gl: 78 Aar".
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1784: "14 Martij Siri Torgiers Datter Synnæs gl: 80½ aar".

Det var skifte etter sonen Torger Siursen Sundnæs den 10. april 1823 og myndige arvingar var:
Siur Siursen Karteig, "den afdødes Broder", Siur Reinertsen Sundsnæs "den afdødes Søstersøn", Anders Eliassen Sundsnæs "paa min kone Anna Reinertsdt Vegne, som den afdødes Søsterdatter", John Arnesen Næset "som den afdødes Søstersøn", Johannes Arnesen Skippervig "den afdødes Søstersøn", Poul Arnesen Hovland "den afdødes Søstersøn".

Siur Johannesson gifta seg med Siri Torgersdotter cirka 1736 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

47        i.  Walbor Sjursdotter. Walbor gifta seg med Reinert Jørgenson Østhus, son av Jørgen Andersson Kjeka og Brynilde Ormsdotter, den 26 nov. 1771 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Torger Sjurson Sydnes vart fødd i 1739 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 14 jan. 1823 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 84, og vart gravlagd den 24 jan. 1823 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Torger var Torgier. Torger gifta seg med Botella Jørgensdotter, dotter av Jørgen Andersson Kjeka og Brynilde Ormsdotter, den 13 jul. 1771 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Torger gifta seg så med Gunilde Paulsdotter, dotter av Paal Andersson Nordhus og Anna Jonsdotter, cirka 1815 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Johannes Sjurson Sydnes vart fødd i 1740 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1758 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 18, og vart gravlagd den 26 nov. 1758 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Anna Sjursdotter vart fødd i 1744 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 10 apr. 1744 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1813 i Løningsneset, Bømlo, Hordaland, NOR, ved fylte 69, og vart gravlagd den 19 mar. 1813 i Bømlo kyrkje, Bømlo, Hordaland, NOR. Anna gifta seg med Aadne Jonson den 18 mai 1766 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

40        v.  Sjuur Sjurson Karteid. Sjuur gifta seg med Brita Hansdotter d.y., dotter av Hans Bårdson Dørheim og Ingeri Olsdotter, den 20 jul. 1777 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Sjuur gifta seg så med Eli Torbjørnsdotter, dotter av Torbiørn Torbjørnson Skår d.y. og Ragnilde Bårdsdotter, den 30 jun. 1799 i Varaldsøy kyrkje, Varaldsøy, Hordaland, NOR.

         vi.  Siri Sjursdotter vart fødd i 1751 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 6 jun. 1751 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Siri var Sigrid. Siri gifta seg med Østen Larsson Sydnes, son av Lars Haldorson Sydnes og Barbro Øysteinsdotter, den 2 nov. 1793 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


81. Siri Torgersdotter vart fødd i 1708, døydde i 1784 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 76, og vart gravlagd den 14 mar. 1784 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigrid.

Siri gifta seg med Siur Johannesson Sydnes d.e. cirka 1736 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

82. Hans Bårdson Dørheim, son av Baar Ommundson Vågen og Siri Vågen, vart fødd i 1690 i Vågen nore, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1758 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR ved fylte 68, og vart gravlagd den 27 mar. 1758 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Hans Bårdson Vågen fekk byggslesetel på ein del av den gamle øydejorda i Dørheim i 1722. Han skule "oppbygge de nedraadnede Huse" mot å sleppa skatt og landskyld i seks år. Men det vart nok eit tungt løft, og han vart ingen rik mann. I 1743 fekk han nokre dalar i stønad frå statskassa, sidan han høyrde mellom "de fattige almue Mænd".
Hans var gift to gonger, først med ei kvinne ein ikkje kjenner namnet på (ho heitte truleg Sigri Askjellsdotter) og med henne hadde han truleg fem barn, for ut frå konfirmasjonslista finn ein:
Baar Hans. Dørrem Dom. 17 a Trin. 1743 i Fieldberg.
Askild Hans. Dørrem Dom. 17 a Trin. 1743 i Fieldberg (Askel Hansen Dørem vart gravlagd Dom 2. Trin i 1755, 19½ år gamal).
Brite Hansd. Dørreim Dom. 23 p. Trin. 1751 i Aalund.
Siri Hansd. Dørrem Dom. 23 p. Trin. 1751 i Aalund.
Sigri Hansd. Dørrem Dom. Palmar. 1752 i Fieldberg.
Britte Hansd. Dørrem Dom. 1ma Advent 1757 (ho vart døypt 4. søndag i advent 1740 og var frå andre ekteskap).

Andre kona var Ingrid Olsdotter frå grannebruket på Dørheim. Me møter henne under åstadsaka på Tveit i 1757. Då stod ho fram og fortalde at ho var fødd og oppvaksen på Dørheim, og at ho mang ein gong hadde sett Hustveit-folket slå graset i Tveitebakkane.
Hans Baarsen Dørem vart gravfesta 2. påskedag 1758, 68 år gamal. Ingeri Olsdotter Dørrem vart gravfesta 24. søndag etter Trinitates 1758, 58 år gamal.

I skifteprotokollen finn ein:
"Abraham Hasselberg ... Giør vitterlig at anno 1758 dend 17 may vare vi forsamlede paa gaarden Døreim udij Fielbergs Skibrede beliggende .. skifte og deling efter een der samme Plads ved døden afg. Dannemand Hans Baarsen som 2 ganger har været gift, Imellem hans efftelevende Enke Ingeri Olsd. og hans udj begge gifterne sammen auflende .... 3 Børne nemlig med 1 konen sønnen Baar Hansen Døreim tilstæde og myndig og datteren Brita Hansdatter 28 aar gl. og udj sidste giefte datteren Brita Hansdatter 18 aar gl ugift nærværende ...".

Hans Bårdson gifta seg med Sigri Askjellsdotter cirka 1722 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Baar Hansson Dørheim vart fødd i 1725 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde den 13 mai 1764 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR ved fylte 39. Baar gifta seg med Britte Pedersdotter, dotter av Peder Olson Hiksdal og Gyri Jonsdotter, den 24 jun. 1759 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Baar gifta seg så med Mari Torkelsdotter, dotter av Torkel Endreson Hegge og Walgier Sjursdotter, den 7 nov. 1762 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         ii.  Siri Hansdotter (Død ung) vart fødd i 1732 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR.

        iii.  Brite Hansdotter d.e. vart fødd i 1734 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1791 i Berget, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 57, og vart gravlagd den 4 aug. 1791 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Brite var Britte. Brite gifta seg med Halver Larsson Blokhus, son av Lars Larsson, den 1 jul. 1762 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         iv.  Sigri Hansdotter (Død ung) vart fødd i 1735 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR.

          v.  Askel Hansson Dørheim vart fødd i 1736 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1755 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR ved fylte 19, og vart gravlagd den 8 jun. 1755 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Askel var Askild.

Hans Bårdson gifta seg så med Ingeri Olsdotter cirka 1738 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

41        i.  Brita Hansdotter d.y.. Brita gifta seg med Jacob Tørreson Karteid, son av Tørres Jakobson Karteid og Brita Johannesdotter, den 5 jul. 1767 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Brita gifta seg så med Sjuur Sjurson Karteid, son av Siur Johannesson Sydnes d.e. og Siri Torgersdotter, den 20 jul. 1777 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


83. Ingeri Olsdotter, dotter av Ole Olson Dørheim og Brithe Tjerandsdotter, vart fødd i 1698 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1758 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR ved fylte 60, og vart gravlagd den 5 nov. 1758 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Ingeri gifta seg med Hans Bårdson Dørheim cirka 1738 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

84. Rasmus Torbjørnson Austrheim, son av Torbjørn Sørenson Vad og Synneve Stødle, vart fødd i 1711 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1756 i Austrheim, Etne, Hordaland, NOR ved fylte 45.

Generelle notat: Rasmus Torbjørnson frå Stødle fekk bygslesetel på bruket på Austrheim i 1744. Då han døydde 12 år seinare hadde han stor gjeld, men jordvegen hadde han betra mykje. Han sådde 7 tønner korn (det doble av bygdemedelen) og heldt ein buskap på 12 storfe, 29 småfe og 6 griser. Bruket sitt kjøpte han i 1746 for 68 riksdalar, meir enn to gonger det Koren hadde betalt i 1730, men alt i 1748 laut han selja det att for 60 riksdalar til lensmannen Johannes Fitja. Rasmus hadde nemleg lånt det meste av kjøpesummen hjå lensmannen, men makta ikkje skyldnadene sine.
Rasmus var gift med Siri Knutsdotter Fossa og dei er nemnde med fem barn. Rasmus Torbjørnson Østreim er ført død i 1756 (utan dato), 45 år gamal. Det vart halde skifte på Østereim i Etne den 15. juli 1756 etter "een der sammestæds ved Døden afgt Dannemand Rasmus Torbiørnsen" mellom enka Sirj Knudsdotter og dei fire barna deira som levde: Torbiørn Rasmusson 8 år, Knud Rasmusson 4 år, Ole Rasmusson 2 år og Synneve Rasmusdotter 13 år. "Nærværende forbemeldte Enke med hendes antagen Laugverge den Dannemand Peder Knudsen Østereim".

Rasmus Torbjørnson gifta seg med Siri Knudsdotter den 3 jul. 1743 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 6 jan. 1743 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Synneve Rasmusdotter vart fødd i 1743 i Austrheim, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 22 sep. 1743 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Stødle, Etne, Hordaland, NOR,. Andre namn for Synneve var Syneve og Sønneva. Synneve gifta seg med Siur Jonson Stødle, son av Jone Torbjørnson Stødle og Anna Sjursdotter, den 24 jun. 1769 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

         ii.  Knud Rasmusson Austrheim vart fødd i 1745 i Austrheim, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 17 mar. 1745 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1750 i Austrheim, Etne, Hordaland, NOR, ved fylte 5, og vart gravlagd den 8 mar. 1750 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

        iii.  Torbiørn Rasmusson Hallaland vart fødd i 1748 i Austrheim, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 22 sep. 1748 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1777 i Hallaland, Etne, Hordaland, NOR, ved fylte 29. Torbiørn gifta seg med Brønle Bendiksdotter, dotter av Bendix Larsson Hallaland og Helvig Olsdotter, i 1775 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

42       iv.  Knud Rasmusson Sæbø. Knud gifta seg med Marte Tørresdotter, dotter av Tørres Kristofferson Sæbø og Gyrie Torfinnsdotter, den 1 jul. 1781 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Ole Rasmusson Stødle vart fødd i 1754 i Austrheim, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 des. 1754 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1795 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR, ved fylte 41. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Anna Johannesdotter, dotter av Johannes Sjurson Stødle og Valborg Alvaldsdotter, den 6 jul. 1783 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


85. Siri Knudsdotter, dotter av Knud Pederson Fossa og Siri Eliasdotter, vart fødd i 1710 i Fossa ytre, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1783 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR ved fylte 73, og vart gravlagd den 24 feb. 1783 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigri.

Generelle notat: Siri Knutsdotter gifta seg som enke med Johannes Olson frå Tjedflåt i Skånevik. Dei var barnlause.
Johannes vart straks ein hovudperson på bygdetinget i Etne, og som regel som den som klaga parten. Det gjaldt slagsmål, tjuveri, ulovleg beiting og ærekrenking - saker som viser eit utøymd og brålynt menneske. Men Johannes var også klok og sløg. I 1746 tok han opp striden med presten i ei arvesak på Kaldheim, og i 1768 prøvde han seg i ei liknande sak på Fossa. Det vart rolegare i Etne då han flytta til Lauvvik i Skånevik i 1773! I 1767 hadde Johannes kjøpt bruket av lensmannsarvingane på Fitja. Siri Løvigen vart gravfesta 24. februar 1783, 73 år gamal.

Siri gifta seg med Rasmus Torbjørnson Austrheim den 3 jul. 1743 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Siri gifta seg så med Johannes Olson Lauvik, son av Ole Johannesson Tjelflåt og Siri Olsdotter, den 2 jul. 1757 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


86. Tørres Kristofferson Sæbø, son av Kristoffer Tørresson Sæbø og Herborg Toresdotter, vart fødd i 1724 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1792 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 68, og vart gravlagd den 23 mar. 1792 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Gyri og Tørres vart trulova i Fieldberg 28. desember 1746 og vigde i Fieldberg Dom 6. p. Trinitates 1747 og då står det: "At Tørres Christophersen Sæbøe og Gyri Torfindsd. Dyrnæs var ikke v forbuden leed, samt er frie for andet ægteskabs-løfter, derfor cavere nedundertegnede Arent Halvors Billbøe. Børje Mikelsen Sæbøe."
Tørres Kristofferson var bror til Kari Kristoffersdotter Sæbø som vart gift med Ingebrigt Olson Øvrebø i 1744. Ingebrigt døydde i 1749 og det var skifte etter han 27. november 1749 der "Tørris Sæbøe" blir nemnt som bror til Kari. Tørres har også kalla opp svogeren sin Ingebrigt, som døydde utan livsarvingar. Systera Kari vart gift opp att i 1751 med enkemann Nils Mortenson Gjerde, seinare Dyrnes.
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1748: "vj 3 febr. døbt Tørres Sæbøs dotter, Brite; fadd: Jacob, Samson, Guri og Ingebor Sæbø." og "Fest Ascens: Xti" - Kristi Himmelfarsdag same året "Graffæst ... Brite Tørresdotter Sæbøe gl. 5 uger".
I kyrkjeboka for Fjelber i 1750: "vj 23 febr. døbt Tørres Sæbøs Søn, Ingebrigt, fadd: Børje ib, Lars Nilsen Østhus, Jesper Øfrebøs og Johanis Sæbøes qdr."
I kyrkjebok for Fjelberg i 1752: "vj 26 Junij døbt Tørres Sæbøes datter Britte. fadd: Torfind Dyrnes, Lars Øvre-bøe, Peder Dyrnæs, Guri Sæbøe, Kari Giære, Magdele Sæbøe."
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1755: "Dom: Qvasimodogeniti blef Tørres Sæbøes Datter Marte døbt: faddr: Jacob Sæbøe, Byrje ib, Lars Øvrebøe, Guri Sæbøe, Marte Dyrnæs."
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1759: "vj: 1 April Var Tørres Sæbøes datter, Anne, døbt. faddr: Lars Øvrebøe, Samson og Anne Sæbøe, Gertrud Samsonsdatter, Dorde Nielsd."
Tøres Kristofferson overtok bygsla på Sæbø etter stefaren i 1745. Mora Herborg Toresdotter vart som enke gift opp att med Aslak Bårdson som bygsla Sæbø frå han gifta seg og til Tøres overtok.
I bygdeboka for Fjelberg under Sæbø er det ikkje nemnt kva kona til Tøres heitte, men barna Brita d.e., Ingebrigt, Brita d.y., Marta og Anna er nemnde.
"Inderste af Sæbøe Tørres Christophersen 23 Martij gamel 68 aar" er ført under døde i 1792 i Fjelberg kyrkjebok. Og "Dj: 4d: Maij Inderste Gyrie Torfindsd: 84½ år" er ført under døde i 1794.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 2 okt. 1740 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Tørres Kristofferson gifta seg med Gyrie Torfinnsdotter den 6 jul. 1747 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 10 des. 1746 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Brite Tørresdotter vart fødd i 1748 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 3 feb. 1748 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1748 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 23 mai 1748 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Ingebrigt Tørresson vart fødd i 1750 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR og vart døypt den 23 feb. 1750 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Britte Tørresdotter vart fødd i 1752 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR og vart døypt den 26 jun. 1752 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

43       iv.  Marte Tørresdotter. Marte gifta seg med Knud Rasmusson Sæbø, son av Rasmus Torbjørnson Austrheim og Siri Knudsdotter, den 1 jul. 1781 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Anne Tørresdotter vart fødd i 1759 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 1 apr. 1759 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 28 mai 1771 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 12.


87. Gyrie Torfinnsdotter, dotter av Torfind Haldorson Dyrnes og Martha Pedersdotter, vart fødd i 1710 i Dyrnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1794 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 84, og vart gravlagd den 4 mai 1794 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Gyrie var Gyri.

Gyrie gifta seg med Tørres Kristofferson Sæbø den 6 jul. 1747 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

88. Anders Ivarson Nedrevik, son av Iver Kristenson Alne og Kari Eriksdotter, vart fødd i 1701 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde den 16 feb. 1784 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR ved fylte 83.

Generelle notat: Lisbeth Rasmusdotter Nedre-Wiig døydde 4. juli 1772, 70 år gamal.
I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1773 den 7 Julj blev Skifte holden paa Gaarden Nedre Wiig udj Fiære Skibbrede efter afdøde Lisbet Rasmusdatter, Imellem hendes Mand Anders Iversen og 5 Deres Børne ældste Søn Joen Myndig i Kiøbenhafn, 2 Søn Elias Myndig yngste Søn Christen 21 Aae gamel, Ældste Datter Anna 36 aar yngste Datter Christie 26 aar gl.".
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1784: "dj: 16 Febr Anders Nedre-Wiig gl: 83 Aar".
I skifteprotokollen finn ein skiftet etter Anders si syster:
"Skifte efter Leijlending Jens Endresen Alnes Huustrue Kari Ivers Datter i Fjeldberg Skibr. Sluttet den 13de Julii 1793."
Arvingane var enkemannen Jens Endreson og "Den Sl: Afdødes Sødskende":
2) Anders Iverson som hadde vore gift med Lisbeth Rasmusdotter og budde på garden Alne og let etter seg barna: Elias Andersson husmann på Sundnæss, Christen Andersson Nedre Wiigen, Anna Andersdotter som var enke Anders Hansson Grasvigen under Alne og Aase Andersdotter på 40 år og ugift og tente på Nes i Skjold.
Dottera er kalla Christie ved skiftet etter mora men Aase ved skiftet etter fastera Kari Ivarsdotter i 1793. Aase Andersdotter Nedre Wiig vart konfirmert i 1767.

Anders Ivarson gifta seg med Lisbeth Rasmusdotter cirka 1735 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jon Andersson Nedrevik vart fødd i 1738 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i København, København, Københavns Amt, DNK.

44       ii.  Elias Andersson Sydnes. Elias gifta seg med Ingeborg Jonsdotter, dotter av Jon Halvorson Sydnes og Gyri Nilsdotter, den 9 jun. 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Anna Andersdotter vart fødd i 1744 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Ane. Anna gifta seg med Anders Hansson Alne, son av Hans Mikkelson Kvamme og Inger Nikolausdotter, den 12 nov. 1775 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

         iv.  Aase Andersdotter vart fødd i 1747 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Nes, Skjold, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Aase var Christie. Ho hadde ikkje noko forhold eller barn.

          v.  Christen Andersson Nedrevik vart fødd i 1751 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR, vart døypt den 28 nov. 1751 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR og døydde den 25 jul. 1805 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR, ved fylte 54. Christen gifta seg med Siri Hansdotter, dotter av Hans Andersson Kjeka og Margrete Andersdotter, den 25 mar. 1788 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


89. Lisbeth Rasmusdotter vart fødd i 1702 og døydde den 4 jul. 1772 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR ved fylte 70.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 6 jul. 1773 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Lisbeth gifta seg med Anders Ivarson Nedrevik cirka 1735 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

90. Jon Halvorson Sydnes, son av Halvor Erikson Aske og Guri Jonsdotter, vart fødd i 1706 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 3 apr. 1763 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 57.

Generelle notat: Jon tok over bygsla på Aske etter Halvor Erikson og kona Guri Jonsdotter i 1737 og var truleg sonen deira. Det var fut Heiberg som då åtte det meste av garden.

Ut frå kyrkjeboka for Fjelberg finn ein at Halver Jonson og Erich Jonsen Aske vart konfirmerte Festo Michaelis 1759.
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1740: "dj: 7 dito (mai) døbt Jon Asks Søn, Erik; fadd Tollak Svinevig, Peder ibi, Berje Axdals qdn.".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1741: "Fer: 1 Nat. Xti døbt Jon Asks Søn Omundd; fadd: Tosten og Nils N. Axdal, Ingebor og Xti ø. Axdal".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1744: "dj: 2 Jun: døbt Jonn Asks Søn, Jens, fadd: Peder Østhus, Nils N. Axdal, Rikolv Ibi, Skur ibi, Marte ø. Axdal".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1746: "Die Litan: døbt Jon Asks Søn, Thor, fadd: Tollak Svinvig, Lars Axdal, Siri ibi. og Magrete ibi.".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1763: "dj. 23 April døde Thor Jonsen Asche gl: 17 aar.".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1748: "Fest Anunc. Mar. døbt Jon Asks Søn, Tørres; fadd: Tosten og Rikolv N. Axdal, Brite Østhus og Mette Sioe.".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1750: "dj. 29 marti døbt Jon Asks dotter Guri, fadd: Halvor Viig, Christopher Ø. Axdal, Niels N. Axdals qvd og og Ane Hansd Sydnæs.".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1753: "Dom 11 p Trinit Graffæst Guri Jonsdatter Aske gl. 3a, 5m, 3 dager.".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1752: "Fest. Trinit. døbt Jon Asks dotter, Ingeborg; fadd: Iver Dale, Christopher Axdal, Ingebor Axdal og Anne Larsd.".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1757: "dj: 22 Julij var Jon Asche paa Syndnæs Datter, Guri, døbt. Faddr: Siur Syndnæs, Ole Fatlandspladset, Jørgen Kiæke, Britte Fatland, Kari Sundnæs".
I kyrkjeboka for Fjelberg året 1763: "dj. 3 April døde Jon Sydnæs gl: 57 aar".
24. juni 1770 vart enkemann Johannes Tostenson og enka Gyri Nielsdotter Synnæs trulova i Fjelberg. Cautionister: Hans Fatland og Ole Synnæs. Dei vart vigde 24. Juli 1770.
Og i skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter husmand Johannes Tostensen Røysens hustrue Giøri Nielsdatter under gaarden Kiiche i Fieldber Skibr. Slutter 28de Juli 1785.
S. Schiøtz Deres Kongelige Majestets Kirkelige Cancellie-Raad etc. Giør vitterligt: At Anno 1785 den 28de Julij indfandt Jeig mieg efter tilkaldelse, og tilligemed de 2de af fogdens Velædle og Ve ls.. Hr. U. W. Koren ogudnemnde Eedsworne u-partiske og ubeslægtede LaugRettes Mænd som Vidner og Vurderins-Mænd Namnl: Ole Olsen Sundnæs og Torger Siursen Sundnæs, ... gaarden Kiiche No 63 Sielf.gods u Sundhordl. .... og Fieldberg Skibr. Anl: uskattlagd Husmandsplads Røysen kaldet, for at holde, og forantage en lovlig Registrations og Vurderings foretning over alle den Ejendeele og Effectens forne den herboendes husmand Johannes Tostensen Røysens for nogen tied siden ved Døden afgangen hustrue Giøri Niels Datter sitt havende efterladt, ......., Samt paafølgende Skifte og Deeling imellem den Salige afdødes efterladtes lovlige og retmessige arvinger som ere følgende neml. 1 - Enkemanden Johannes Tostensen Husmand paa pladsen Røysen under gaarden Kiiche tilst. - 2 Den Salig afdødes ved hendis forhins afdøde Mand Jon Halvorsen Asche sammenauvlede 3de Børn, 1 Søn og 2de Døttre nemlig - (a) N: Søn Tørres Jonsen Husm,: under G. Eje i Wads Sogn og Skibr tilst., (b) N: Datt. Ingeborg Jons Datter Gift med Elias Andersen husmand under gaarden Sundnæs tilst. - (c) Nm: Datt. Guri 26 aar gl, ugift og u. j. g. Kiiche hos Hans Andersen Sielf b. J g. Kiiche, som for hende blev insatt til formynder tilst. .....".
Jon var altså gift med Gyri Nilsdotter Sydnes, men dei er ikkje å finne vigde i kyrkjebøkene for Fjelberg som startar i 1739. For døypte så ser det ut for at heile 1739 er med, men for vigde startar den ved pinsetida i 1739. Difor er det mest truleg at Gyri Nilsdotter vart gift med Jon Halvorson i 1738, og at eldste sonen, Halver, er fødd før kyrkjebøkene tek til. Gyri var då mor til alle barna, og dei eldste må ha døydd før skifte etter Gyri i 1785, utan at dei hadde livsarvingar. I kyrkjeboka for Fjelberg er det ikkje ført døde i året 1785, så Gyri må truleg ha døydd dette året.

Jon Halvorson gifta seg med Gyri Nilsdotter i 1738 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Halver Jonson Sydnes (Død ung) vart fødd i 1738 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Erik Jonson Sydnes (Død ung) vart fødd i 1740 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 7 mai 1740 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR,.

        iii.  Omund Jonson Sydnes (Død ung) vart fødd i 1741 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 des. 1741 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR,.

         iv.  Jens Jonson Sydnes (Død ung) vart fødd i 1744 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 2 jun. 1744 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR,.

          v.  Thor Jonson Aske vart fødd i 1746 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 apr. 1746 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 23 apr. 1763 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 17. Han hadde ikkje noko forhold eller barn.

         vi.  Tørres Jonson Utstono vart fødd i 1748 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 mar. 1748 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1786 i Utstono, Etne, Hordaland, NOR, ved fylte 38. Tørres gifta seg med Herbor Larsdotter, dotter av Lars Haldorson Sydnes og Britte Gunnarsdotter, den 2 jun. 1775 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        vii.  Guri Jonsdotter vart fødd i 1750 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 29 mar. 1750 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1753 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 3, og vart gravlagd den 2 sep. 1753 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

45     viii.  Ingeborg Jonsdotter. Ingeborg gifta seg med Elias Andersson Sydnes, son av Anders Ivarson Nedrevik og Lisbeth Rasmusdotter, den 9 jun. 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ix.  Guri Jonsdotter vart fødd i 1757 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 22 jul. 1757 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1809 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR, ved fylte 52. Eit anna namn for Guri var Gurie. Guri gifta seg med Jørgen Hansson Kjeka, son av Hans Andersson Kjeka og Margrete Andersdotter, den 8 des. 1785 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


91. Gyri Nilsdotter, dotter av Niels Ommundson Aksdal og Ingeborg Jensdotter, vart fødd i 1719 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1785 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 66. Eit anna namn for Gyri var Giøri.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 28 jul. 1785 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Gyri gifta seg med Jon Halvorson Sydnes i 1738 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Gyri gifta seg så med Johanes Torsteinson Kjeka, son av Tosten Torsteinson Kysnes og Ingeborg Nilsdotter, den 24 jul. 1770 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 24 jun. 1770 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR.


92. Jørgen Andersson Kjeka, son av Anders Reinertson Agdestein og Anna Jeronimusdotter, vart fødd i 1671 i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR og døydde i 1746 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 75.

Generelle notat: Namnet på garden Kjeka på Halsnøy i Fjelberg er mellom dei mest gåtefulle på øyane i området. Det let seg ikkje føra attene til eit ord som er kjent og brukt nå. Og det har vore gissa på mange tydingar. Det er sannsynleg at Kjeka har vore urbølet for folket sør på Halsnøy, og at gardane Sydnes og Fatland og seinare Arnevik har vorte utskilt frå dette urbruket. Då kan me rekna med at Kjeka var eit usamansett naturnam og som går attente til den eldste namnetradisjonen me kan rekna med, det vil seie til rundt starten av vår tidsrekning. Slike naturnamn har oftast samanheng med tilhøve i naturen. Og leitar me etter etymologien til Kjeka, kjem me til ordet ei kise eller ein kik, som begge tyder utbuling, kjent frå nemningar på klesplagg, eller frå oppsvulming av fiske- eller kvalmagar. Ser me på lendet på Kjeka og Fatland, som me i namnesamanheng må sjå som eitt område, er ikkje dette med bular og bulkar nokon umogleg tanke. Eller sagt på ein annan måte, hadde desse bulane i lendet vore sand, og ikkje bergkoltar, ville kanskje garden heitt hvam eller kvam, som er ei nordisk nemning for bølgjande bakkeland. Om dette er urbølet for folket på Strondo, tyder det at det var her på Kjeka dei først vart bufaste og flytte åkerlappane sine omkring, ein gong for vel 2.000 år sidan. Den gongen var dette senteret for akt og medel, men utviklinga har seinare gjort at både Fatland og Sydnes låg laglegare til for seinare tider si næring og forteneste. Den første ein kjenner på Kjeka var Sivert som er nemnt i 1519. Noko meir enn namnet kjenner me ikkje til denne første busitjaren på Kjeka. Kolbein var bygslemann i 1563. I 1590 til først på 1600-talet var det Rolf som budde der. Så var det Ola frå 1620 til 1650. Skattematrikkelen frå 1647 fortel oss at Axel Mowat åtte garden då, men før denne jordglade admiralen på Hovland i Tysnes fekk kjøpa garden, må me rekna med at garden høyrde til Munkeliv kloster sitt gods. I 1657 bygsla Laurits Nilsson garden, men alt i 1665 var det ein ny mann på garden. Han heitte Nils og var fødd ikring 1640. Han var kan hende son til Laurits. Etter Nils var det Hans Reinertson som kjøpte halve Kjeka i 1688 av Ludvig Rosenkrantz. Det er elles sparsamt med opplysningar om den første sjølveigaren på Kjeka.
Namnet Hans vert nytta i etterslekta til Jørgen Andersson som tok over på Kjeka etter farbroren Hans Reinertson. I 1701 er Jørgen Andersson på Kjeka, og med det kom namnet Jørgen inn på garden.
I 1701 er Jørgen nemnt med stesønene Olle Rasmussen 16 år og Hans Rasmussen 20 år "tiener med Havet, Reserv". Han har Jacob Johansen Kiche 10 år "tjener af Storøens Præstegield". Første kona var altså enke etter ein Rasmus, og Jørgen hadde sonen Anders med henne. Med andre kona hadde han seks barn.
Jørgen sat med garden udelt i 1723, og då hadde han hest, 13 beist og 12 sauer. Han sådde 3½ tønne havre og hausta 18. Han hadde alt vore sjølveigar på halve garden i ti år då. I 1724 kjøpte han resten. Sonen Hans Jørgenson var far til dei to brørne Anders og Jørgen som delte garden på Kjeka i 1791 etter farbroren Anders.
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1747: "dj: 11 febr. Fieldberg. Gravfæst Jørgen Andersen Kike gl. 76 a. 7 M. 14 d. død i forrige Aar.".
I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1747 dend 1te og 2den Aug: blev holden Rigtig Skifte og deling paa gaarden Kiche, Sielf Eiers gods udi Fieldbergs Skibbrede beliggende efter den ved døden afgangen mand Jørgen Andersen Som Sammesteds boet og døde, imellem den Sahl. mands efterladte Enke Brønnelle Ormsdatter og deris med hin anden tilsammen auflende 6 Børn 4re Sønner og 2de døttre, Sønnen Reinert Jørgensen 23½ aar gammel, Orm Jørgensen 20 aar gammel, Jørgen Jørgensen 17 aar gammel, Tørres Jørgensen 8te aar gammel, Anna Jørgensdatter 21 aar gammel og Boetelle Jørgensdatter 14 aar gammel alle hiemmeverende paa gaarden hos moderen.
Saa og blev angifuen dend Sahlige mands arfuinger som hand haver auflet udi Egteskab med Sin første afdøde hustrue Som er Enn Søn Nafnlig Anders Jørgensen boende paa gaarden Eide Som og ved denne Skiftedeeling var Nærværende, Thi blev Enken befahlet med formannuing at frembære Arvrfboens midler uden Noget der at dølge, og indfandt Sig Som Vurderingsmænd Lænsmanden Pofvel Andersen Norhuus, Simen Hammersland og Hans Siursen Vigch, hvor efter Arfbøens af Enken angifen og forefinden midler blev Regisreret og Wurderet Samt befunden udi Løsøre den Summa 106rd 10s. ...".
"Enkens Laugverge Ole Fadland forestillede at Dend ældste Søn Anders Jørgensen som haver bekommet udi hiemmegifte til imod 5 a 6 dr. hvor imod de ugifte børn ikke haver nødh Jefneh, var der for paastaaende at de umyndige maatte forlods nyst Jefneh.
Dend ældste Søn Anders Jørgensen Eid, her imod Sagd, at hand har aldeijlis ingen hiemegifte af Sin Sahl. fader eller Stiftmoder bekomet, mens han tient sine forEldre udj 11 aar, hvor for hand en gaveløn bekom, uden at da hand der efter kom udi Egteskab nekter ikke for at hans Sahl fader og Stifmoder, gioret Eendeel belastning paa brøllups mad som ellers kaldes brøllupsgier Ungefer til verdie 3a 4 dr men ...".
Det var altså usemje om kor vidt sonen frå første ekteskap hadde for heimefølgje, men enka sa at ho ikkje viste eller hadde sett at stesonen fekk heimefølgje men " .. at hendis Sahl. mand Sagdt at haver givet sin Søn i hiemegifte 4 dr.: hvilket Stifsønnen benegtedt ikke mindsten Skilling at have udj hiemmegifte bekomiet, hvor paa Enken og hendis børn declarede at efterdi hendis Stifsøn Enders Eid benegter ikke at have nogen hiemmegifte faaet, Saa var de heller intet vederlaug paastaaende, ej ellers ...."
Dei vart altså samde om at elstesonen ikkje hadde fått heimefølgje og at han heller ikkje skulle betale attende "brøllupsgier". Så vert utgifter og arven til den einskilde av barna lista opp, og mellom arven var jordegods i garden "Kiche".
I Fjelberg kyrkjebok under døde i 1782: "dj: 19 Martij Enken Brynilde Ormsdatter Kiekke, gl: 85 Aar".

I skifteprotokollen finn ein også:
"Skifte efter Vilkaarsmand Torger Sjursen Sundnæs sin Huustrue Botella Jørgensd. i Fjælbergs Skibrede den 20de Martii 1814 .... Vilkaarsmand Torger Sjursen Sundnes for nogen tiid siden ved Døden afgangen huustrue Botella Jørgensd. .... følgende skifte og deeling imellem arvingerne som var:
1: ... Enkemanden Torger Sjursen Sundnæs tilst.
2: Den salige afdødes Sødskende som var:
A: Den Afdøde fuldbroder Rejnert Jørgensen som var gift med igienlevende Anna Østhuus, sammenavlende 3 børne 2 Sønner og 1 datter Namlig: ..". Men her må det vere feil i skiftet, for Reinert var gift to gonger, og siste kona var Walbor Siursdotter Sydnes som levde i 1801. Dette går også fram av skiftet etter Torger Sjurson Sydnes i 1823. Barna var: Jørgen Reinertson Tvedt, husmann under Nordre Waagen, Sjur Reinertson Sundnæs, "Anna Reijnertsd. gift med Anders Eliassen huusmand under Kiche"
"B: afdøde fuldbroder Aarent Jørgensen i Bergen, har efterladt: 1 søn namnlig, ." som var Jørgen Aarentsen, "Boende i Bergen".
"C: afdøde f.Br: Jørgen Jørgensen Schartland som var gift og har efterladt sig 3 Børne 2 Sønner og 1 Dater.." og barna var: Jørgen Jørgensen, husmand under Schartland, Lars Jørgensen husmand under Svalland og Brynilla Jørgensdotter "gift med Anders Jørgensen, huusmand under Aarvigen."
"D: afdøde f.B: Tørres Jørgensen, som var gift og har efterladt sig 5 Børn 1S: og 4D: navnlige ." som var Jørgen Tørreson Schartland, Britha Tørresdotter gift med Gunder Stens.(?) "i Fjære Skibrede ej tils.", Walborg Tørresd. gift med Olle(?) Johnsen Schartland, Botilla Tørresd. 25 år og Brynilla Tørresd. 18 år.
"E: afdød f.B: Anders Jørgensen Kiche som var gift og har efterladt sig 3 Sønner.
a: afdøde f.br.S. Johannes Andersen Ejde, som var gift og har efterladt sig 1 Søn." Men her er det skrivefeil i skiftet, for sonen som blir nemnt var "Anders Jørgensen huusmand under Aarvigen". Så det rette er Jørgen Anderson Ejde. og den neste som blir nemnt i skftet er:
"b: afdød f.B.S. Johannes Andersen Ejde, var gift og har efterladt sig 3 Døtre" som var Giertrud Johannesdotter 40 år "og holdende sig i Ryfyølke" i Nedstrand, Anna Johannesdotter 30 år og tente på Framnes i Fiære, Siri Johannesdotter på 26 år og tente på Wiig i Fiære.
"c: afdøde f.B.S. Hans Andersen Kiche, var gift og har efterladt sig 6 Børn 3 S: og 3 Døttre.." som var Jørgen Hansson Kiche, Anders Hansson Kiche, Hagtor Hansson 15 år, Anna Hansdotter gift med Aarent Halvorson Hagenæs i Schiols Sogn, Siri Hansdotter gift med John Iverson Nedre Wiig i Fiære, Margrethe Hansdotter gift med Johannes Johannesson husmand under Øvre Vig i Fiære.
"F: afdøde f: Søster Anna Jørgensd., var gift med igjenlevende Christopher Nielsøn Axdahl sammen avlede 4 Børn 2 Sønner og 2 Døtre .." (men Christopher døydde i 1792) som var Lars Kristofferson Svinevig, Nils Kristofferson Sydnes (som var død og etterlet seg 5 barn: Christopher Nielson 15 år, Christen Nielson 13 år, Anna Nielsdotter 12 år, Giertrud Nielsdotter 10 år og Brønilla Nielsdotter 7 år), Ingeborg Kristoffersdotter gift med Mons Erichson Nedre Axdahl.
Skiftet vart avslutta 23. mars 1814.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Jordfesta: 11 feb. 1747, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Jørgen Andersson gifta seg med Kjeka cirka 1700 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Anders Jørgenson Kjeka vart fødd i 1702 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1799 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 97. Anders gifta seg med Siri Johannesdotter, dotter av Johannes Ormson Svendsbø og Abelone Osmundsdotter, cirka 1733 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Jørgen Andersson gifta seg så med Brynilde Ormsdotter cirka 1722 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

46        i.  Reinert Jørgenson Østhus. Reinert gifta seg med Anne Torsteinsdotter, dotter av Tosten Vik, den 28 jun. 1756 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Reinert gifta seg så med Walbor Sjursdotter, dotter av Siur Johannesson Sydnes d.e. og Siri Torgersdotter, den 26 nov. 1771 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Aarent Jørgenson Kjeka vart fødd i 1724 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 19 nov. 1800 i Bergen, Hordaland, NOR ved fylte 76, og vart gravlagd den 24 nov. 1800 i St. Pauls kyrkjegard, Bergen, Hordaland, NOR. Andre namn for Aarent var Arent og Orm. Aarent gifta seg med ukjend. Aarent gifta seg så med Anna Andersdotter den 20 mai 1764 i Nykirken, Bergen, Hordaland, NOR.

        iii.  Anna Jørgensdotter vart fødd i 1726 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1797 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 71, og vart gravlagd den 1 apr. 1797 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Anna gifta seg med Christopher Nilsson Sydnes, son av Niels Ommundson Aksdal og Ingeborg Jensdotter, den 9 jul. 1758 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Jørgen Jørgenson Skartland vart fødd i 1730 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 8 mar. 1777 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR ved fylte 47. Jørgen gifta seg med Britha Jørgensdotter, dotter av Jørgen Steffenson Sjo, den 4 jan. 1765 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Botella Jørgensdotter vart fødd i 1731 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1814 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 83. Andre namn for Botella var Bodelle, Bothilde, og Botilda. Botella gifta seg med Torger Sjurson Sydnes, son av Siur Johannesson Sydnes d.e. og Siri Torgersdotter, den 13 jul. 1771 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Tørres Jørgenson Skartland vart fødd i 1739 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 15 sep. 1739 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1796 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR, ved fylte 57, og vart gravlagd den 9 feb. 1796 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Tørres gifta seg med Giertrud Lisbet Johannesdotter, dotter av Johannes Knudson Landa og Brita Øysteinsdotter, den 31 des. 1770 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


93. Brynilde Ormsdotter, dotter av Orm Andersson Skatland og Ingeri Jonsdotter, vart fødd i 1697 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1782 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 85, og vart gravlagd den 19 mar. 1782 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Brynilde var Brønelle og Brønilde.

Brynilde gifta seg med Jørgen Andersson Kjeka cirka 1722 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

94. Siur Johannesson Sydnes d.e. son av Johannes Sjurson Bjelland og Anna Jakobsdotter, vart fødd i 1705 i Bjelland, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde den 21 jun. 1783 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 78. Eit anna namn for Siur Johannesson var Ørjens.
(Same som person 80 på side 1)

95. Siri Torgersdotter vart fødd i 1708, døydde i 1784 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR ved fylte 76, og vart gravlagd den 14 mar. 1784 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigrid.
(Same som person 81 på side 1)

100. Svend Øysteinson Hauske, son av Østen Øysteinson Fevold, vart fødd i 1694 i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 73, og vart gravlagd den 5 apr. 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend Øysteinson var Svein.

Generelle notat: Swend Østenson var 7 år i 1701. I 1718 var han soldat. Svein vart gift med Anna Toresdotter nedre Fevoll. I 1726 fekk Anna Toresdotter gavebrev frå mor si, Anna Jonsdotter, på 6 merker smør i garden. Det var skifte etter Anna Toresdotter i 1742 Fevoll. Det var ikkje barn i dette ekteskapet.
Svein gifta seg opp att med Anna Ormsdotter frå Øvre Hauge og hadde fem barn med henne. Svein hadde overteke som brukar på Hauske før 1745.
Svend Østenson Hauschen vart gravlagd 5. april 1767, 80 år gamal (som nok er noko for høg alder).
Det vart halde skifte på Hausken i Hjelmeland den 20. mai 1767 etter Svend Østenson mellom enka Anna Ormsdotter og dei 5 barna deira: Østen Svendson 23 år, Orm Svendson 20 år, Svend Svendson 15 år, Anna Svensdotter 19 år og Borgille Svendsdotter 17 år. Etter vurderinga var lausøyre sett til ein verdi av 262.-.7.
Av jordegods er det nemnt "Een Sterboed ejende effter Enkens andgievelse som hendes salig mand havde arved effter En hans afdøde søster nemlig udj gaarden Fiætland i Jelsø" 1 laup smør med bygsel. Totalsummen i buet var på 248-2-15, og av dette fekk enka halvparten 124-1-7. Formyndar for Svend Sbvendson var morbroren John Ormson Hauge. Formyndar for Anna Svendsdotter var morbroren Tosten Ormson Førre og mora Anna Ormsdotter var formyndar for Borgille Svendsdotter under tilsyn av laugvergen sin Ole Olson Mjølhus. "Curator For Østen og Orm Svændsønner andordnes Sergiant Østen Østensen Hægland". Denne "Sergiant" Østen Østenson var son til Østen Østenson på Heggland og må vere brorson til Svend Østenson.
Anna Ormsdotter Hausche vart gravlagd 12. april 1799, 84 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Futens kassabok: 1762, i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Svend Øysteinson gifta seg med Anna Toresdotter, dotter av Tore Larsson Fevold og Anna Jonsdotter d.y., cirka 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1742 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Svend Øysteinson gifta seg så med Anna Ormsdotter cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

50        i.  Østen Svendson Espeland. Østen gifta seg med Siri Øysteinsdotter, dotter av Østen Øysteinson Hegland og Borgilla Halvardsdotter, den 24 jun. 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Orm Svendson Vormelandsvig vart fødd i 1747 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 20 nov. 1836 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 89, og vart gravlagd den 25 nov. 1836 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Orm gifta seg med Brithe Pedersdotter, dotter av Peder Vrålson Vormeland og Anna Olsdotter, den 2 jul. 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Anne Svendsdotter vart fødd i 1748 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8 des. 1827 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 79, og vart gravlagd den 19 des. 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anne var Anna. Anne gifta seg med Østen Øysteinson Hauske d.y., son av Østen Øysteinson Hegland og Borgilla Halvardsdotter, den 7 jul. 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anne gifta seg så med Ole Jonson Hauske d.y., son av Jon Ormson Vadla og Marthe Olsdotter, den 3 apr. 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Borgelle Svendsdotter vart fødd i 1750 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 36, og vart gravlagd den 5 nov. 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Borgelle var Borgille. Borgelle gifta seg med Peder Pederson Kleppa, son av Peder Pederson Kleppa og Kari Gudmundsdotter, den 20 jun. 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Svend Svendson vart fødd i 1752 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Knud.


101. Anna Ormsdotter, dotter av Orm Jonson Hauge og Magla Torsteinsdotter, vart fødd i 1715 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 84, og vart gravlagd den 12 apr. 1799 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Svend Øysteinson Hauske cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

102. Østen Øysteinson Hegland, son av Østen Øysteinson Fevold, vart fødd i 1696 i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1761 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 65, og vart gravlagd den 20 des. 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Østen Østenson gifta seg første gong med enka etter Ola Finnson på Heggland, Berta (Brita) Jonsdotter. Ola Finnson hadde fått bygselbrev av sokneprest Jonas Hjelm i 1696 på halve garden (1 laup). Ola og Berta budde på Kyrkhus i Årdal først. Østen må ha gifta seg med Berta ikring 1711-1716, for Ola levde i 1711, og Østen bygsla halve Heggland (1 laup smør) i 1716. Det var skifte etter Berta i 1726. Det var bra velstand i familien. Nettoformua ved skifte etter henne var på 45 riksdalar.
Østen gifta seg opp att med Borghild Torsdotter. I boka for Hjelmeland står det at Borghild Torsdotter var fødd på Måland i Årdal (eg kan ikkje finne ho som dotter til Tore på Måland, men det er ein Tore Olson fødd i 1660 og som var død før 1731, på side 517. Var han faren?).
Det vart halde skifte på Hegland i Hjelmeland den 25. juni 1731 "effter Borgille Toersdaatter, imellum Enchemanden Østen Hegland og deris Søn" som var Østen Østenson 2 år gamal. Faren var verge for sonen som arva "Løsøre till 72..4..13½". Nettoformua var på heile 145 riksdalar. (Det er ikkje nemnt noko om kvar det vart av denne sonen, men ein Østen Østenson vart gravlagd 20. september 1767, 41 år gamal. Dette kan vere sonen deira.)
Tredje kona til Østen heitte Borghild Hallvorsdotter Tuntland.
I 1740 bygsla Østen ½ laup smør i tillegg, slik at bruket på Heggland vart på 1½ laupar smør, som utgjorde ¾ av garden. Frå då av var det eit stort og eit lite bruk på garden. Borghild Hallvorsdotter er nemnt som enke på Heggland saman med barna i 1762. Ho dreiv garden i fleire år før eldste sonen Hallvor tok over som brukar frå ikring 1770. Han dreiv til 1778. Då fekk han kår av systera Sissel og svogeren Øystein Johannesson.
Borghild døydde truleg i til 1778-1781, då kyrkjeboka i denne perioden berre har talet på gravlagde av kvart kjønn. Østen Østenson Hegland vart gravlagd 4. søndag i advent 1761, 69 år gamal.
Ved skifte på Hausken i Hjelmeland den 20. mai 1767 etter Svend Østenson frå øvre Fevoll blir det nemnt: "Curator For Østen og Orm Svændsønner andordnes Sergiant Østen Østensen Hægland". Østen Østenson på Heggland må vere bror til Svend Østenson og sonen til Østen, "Sergiant Østen Østensen Hægland", var då syskenbarn til Østen Svendson og Orm Svendson på Hauske.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Østen Øysteinson gifta seg med Brita Jonsdotter, dotter av Jon Reiarson Sedberg og Marit Nilsdotter, i 1716 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1726 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Østen Øysteinson gifta seg så med Borgille Toresdotter, dotter av Tore Olson Måland og Borgele Henriksdotter, cirka 1727 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 25 jun. 1731 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Østen Øysteinson Hegland d.e. vart fødd i 1729 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 38, og vart gravlagd den 20 sep. 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko forhold eller barn.

Østen Øysteinson gifta seg så med Borgilla Halvardsdotter cirka 1732 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Halver Øysteinson Hegland vart fødd i 1734 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1797 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 63, og vart gravlagd den 17 mar. 1797 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Halver var Halvor. Han hadde ikkje noko forhold eller barn.

         ii.  Borgele Øysteinsdotter vart fødd i 1738 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Husstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 74, og vart gravlagd den 18 mar. 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Borgele var Bogele og Borgilla. Borgele gifta seg med Osmund Paulson Husstøl, son av Povel Osmundson Husstøl og Alis Andersdotter, den 29 jun. 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Østen Øysteinson Hauske d.y. vart fødd cirka 1740 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1780 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR omkring fylte 40. Østen gifta seg med Anne Svendsdotter, dotter av Svend Øysteinson Hauske og Anna Ormsdotter, den 7 jul. 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Øysteinsdotter vart fødd i 1743 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 68, og vart gravlagd den 30 jun. 1811 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Gaude Johannesson Steinsland, son av Johannes Øysteinson Steinsland og Borgele Olsdotter, den 2 jun. 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

51        v.  Siri Øysteinsdotter. Siri gifta seg med Østen Svendson Espeland, son av Svend Øysteinson Hauske og Anna Ormsdotter, den 24 jun. 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Cesilia Øysteinsdotter vart fødd i 1749 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24 mai 1819 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 70, og vart gravlagd den 31 mai 1819 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Cesilia var Sidsille. Cesilia gifta seg med Østen Johannesson Hegland, son av Johannes Øysteinson Steinsland og Borgele Olsdotter, den 21 jun. 1778 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


103. Borgilla Halvardsdotter, dotter av Halvard Olson Tuntland og Anna Rasmusdotter, vart fødd i 1710 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1778 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR omkring fylte 68.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Borgilla gifta seg med Østen Øysteinson Hegland cirka 1732 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

106. Daniel Ormson Laugaland, son av Orm Jonson Hauge og Anna Danielsdotter, vart fødd i 1712 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 52, og vart gravlagd den 1 jul. 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Daniel Ormson gifta seg med enka på Laugaland, Ragnhild Andersdotter. Dei hadde truleg dottera Anna fødd ikring 1742.
Andre kona til Daniel var Mette Hansdotter frå Kleivaland. Det er ført dottera Ragnhild og sonen Hans som hennar barn.
Tredje kona til Daniel var Marit (ho vert òg kalla Marta) Osmundsdotter frå Kjølvik. Marit er ført som mor til fem barn, men det skal truleg berre vere fire. Det vart halde tre skifte i familien til Daniel på 22 år. I det første etter første kona hans, Ragnhild, var det ein nettoformue på 147 riksdalar. Skifta etter andre kona til Daniel, Mette, (i 1751) og etter Daniel sjølv i 1765, var omlag like rike. Begge låg på ikring 195 riksdalar i netto.

I "Extract Af de udj Hembnes Fierdingens Sorenskriverij og Ryfefølche Fogderj Forfattede Skiffter udj aaret 1743" finn ein:
"Dend 6te Junij blev skiffte halden paa gaarden Løgeland effter afdøde Qvinde Ragnille Anders daatter, mellum hendis mann og børne". Barna var:
1) Anders Jonson 12 år - verge var "Christen Trevland"
2) Anne Danielsdotter 2 år - verge var Faren Daniel Ormson Løgeland.

Og i skifte "Specification" for året 1743:
"Dend 6te Junij blev skiffte holden paa gaarden Løgeland i Hielmeland Skibrede effter dend afdøde Qvinde Ragnille Anders daatter" der arvingane var "dend afdødes børn":
1) Anders Jonson 12 år som arva "udj Løsøre 50-,-8 2/3" med "Christen Trevland af Hesbye Skibrede" som verge
2) Anne Danielsdaatter 2 år som arva "udj Løsøre 25-,-4 1/3" med "Faderen Daniel Ormsen Løgeland" som verge

I "Extract af de udj Hembnes Fiærdingens Sorenskriverij i Ruefølche Fogderij forrettede Arveskiffter udj Aaret 1751" finn ein:
"Dend 23de Junij blef skiffte holden paa gaarden Løgeland effter dend afdøde Qvinde Mætte Hansdatter" og "Dend afdødes børn" var:
1) Hans Danielson 5 år som arva "Løsøre 65-1-5 1/3"
2) Ragnille Danielsdotter 7 år som arva "Løsøre 32-3-10 2/3"
Verge for dei begge var "Faderen Daniel Løgeland".

Daniel Ormson Løgeland vart gravlagd 1. juli 1764, 52 år gamal.

Det var skifte den 15. mars 1765 på Løgeland etter Daniel Ormson og "De Umyndiges Namne og Alder" var:
1) Hans Danielson 18 år som arva "Løsøre til penge anslagen 59-,-3" med Willum Schaar som Curator
2) Ragnille Danielsdotter 20 år som arva "Løsøre til penge anslagen 33-,-1" med "Tosten Førre af Hielmeland" som verge
3) Orm Danielson 2 år som arva "Løsøre til penge anslagen 52-,-5" med "Moderen Marithe Osmunds Dtr. under ansvar af John Houge" som verge
4) Mette Danielsdotter 8 år som arva "Løsøre til penge anslagen 26-,-1" med "Moderen Marithe Osmunds Dtr. under ansvar af John Houge" som verge
5) Anne Danielsdotter 6 år som arva "Løsøre til penge anslagen 26-,-1" med "Moderen Marithe Osmunds Dtr. under ansvar af John Houge" som verge

I kyrkjeboka for Hjelmeland under gravlagde i 1765:
"Anna Daniels Datter af Løgeland blef samme Dag (29. desember) begravet i H. Kgrd. 7 Aar"

I kyrkjeboka for Hjelmeland under gravlagde i 1768:
"Hans Danielsen af Løuland som døde i Holland blev gravfæstet Dom: 18 p. Trinit i H k. 21 Aar"

I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1768 den 1te December.
Blef Riegistrering og vurdering holdet paa gaarden Schaar proprietair gods under Hiælmelands tinlaug effter dend sidstenden aar her hen til Holland bort reiste ungkarl Hans Danielsen som paa bemte sin Reise ved døden er afgangen til paafølgende arveskiffte og deling mellum hans igienlevendes fuld og halfsødskinde."
1) fullsystera Ragnille Danielsdotter 23 år og ugift
2) halvbroren Orm Danielson 5 år
3) halvsystera Mætte Danielsdotter 11 år
4) halvsystera Anne Danielsdotter "gifft med Joen Rasmussen Tøtland."

Daniel Ormson gifta seg med Ragnille Andersdotter i 1741 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

53        i.  Anna Danielsdotter d.e.. Anna gifta seg med Johne Rasmusson Tøtland den 17 jun. 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Daniel Ormson gifta seg så med Mette Hansdotter, dotter av Hans Ommundson Kleivaland og Kari Villumsdotter, i 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 23 jun. 1751 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ragnild Danielsdotter vart fødd i 1745 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Berge, Finnøy, Rogaland, NOR ved fylte 59, og vart gravlagd den 15 apr. 1804 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Ragnild var Ragnela og Ragnille. Ragnild gifta seg med Niels Steinson Ladstein, son av Sten Nilsson Nessa og Marta Jonsdotter, den 20 okt. 1776 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ragnild gifta seg så med Niels Valentinson Ladstein, son av Valentin Tårnson Aubø og Siri Bjørnsdotter, den 9 jul. 1780 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Ragnild gifta seg så med Anders Pederson Berge, son av Peder Jakobson Sæbø og Marta Andersdotter, den 28 jul. 1791 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Hans Danielson Laugaland vart fødd i 1747 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1768 i Holland, , Noord-Brabant, NLD ved fylte 21, og vart gravlagd den 2 okt. 1768 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko forhold eller barn.

Daniel Ormson gifta seg så med Martha Osmundsdotter i 1755 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Mette Danielsdotter vart fødd i 1757 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1774 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 17, og vart gravlagd den 26 feb. 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Danielsdotter d.y. vart fødd i 1759 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 6, og vart gravlagd den 29 des. 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Osmund Danielson Laugaland vart fødd i 1761 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 des. 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 1, og vart gravlagd den 28 feb. 1762 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Orm Danielson Øyehavn vart fødd i 1763 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 feb. 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 21 feb. 1844 i Øyehamn, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 81, og vart gravlagd den 1 mar. 1844 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Orm gifta seg med Berthe Ormsdotter d.y., dotter av Orm Larsson Tysdal og Britha Osmundsdotter, den 19 okt. 1794 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


107. Ragnille Andersdotter, dotter av Anders Kristenson Fevold og Siri Jonsdotter, vart fødd cirka 1710 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR omkring fylte 33.

Generelle notat: Ragnhild Andersdotter er i bygdeboka for Hjelmeland ført som kone til Eivind Torbjørnson Laugaland, men dette er truleg feil. Eivind Torbjørnson hadde ein son som var fødd i 1665. Dersom Ragnhild var mora (som boka om Hjelmeland skriv), må Ragnhild vera fødd før 1648. Syskena til Ragnhild er fødd i tida 1705-1708. Mor til Ragnhild, Siri kan tidlegast vera fødd 1685 (foreldra til Siri gifte seg 1685 med kongebrev), og Ragnhild kan ikkje vera fødd før etter 1700, truleg rundt 1710.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 6 jun. 1743 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ragnille gifta seg med Jone Osmundson Laugaland, son av Osmund Tjøstelson Kleivaland og Ragnhild Torbjørnsdotter, cirka 1730 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jone Osmundson (truleg Joen Omundson som var på nedre Hauge i 1701, 35 år og ståande soldat og fødd på Kleivaland) vart gift med enka etter Eivind Torbjørnson Laugaland og fekk bygselbrev frå gardeigaren Børge Tøtland i 1705. Jone må ha gifta seg andre gong med Ragnhild Andersdotter.

Det vart halde skifte på Løgeland i Hjelmeland den 6. desember 1740 etter "dend Sahlig Mand Joen Omundsen mellum hans igienlevende hustru Ragnille Anders daatter deris Enee Søn" Anders Joenson 9 år gamal som arva "Løsøre 75rd-,(ort),s" med Christen Vige og Knud Løgeland som verge.
(Kristen Viga var Kristen Andersson og bror til enka. Knud Løgeland var Knud Jonson gift med Siri Andersdotter, syster til Ragnille). Det var 150 riksdalar å dela mellom enka og den eine sonen.

I "Extract Af de udj Hembnes Fierdingens Sorenskriverij og Ryfefølche Fogderj Forfattede Skiffter udj aaret 1743" finn ein:
"Dend 6te Junij blev skiffte halden paa gaarden Løgeland effter afdøde Qvinde Ragnille Anders daatter, mellum hendis mann og børne". Barna var:
1) Anders Jonson 12 år - verge var "Christen Trevland"
2) Anne Danielsdotter 2 år - verge var Faren Daniel Ormson Løgeland.

Og i skifte "Specification" for året 1743:
"Dend 6te Junij blev skiffte holden paa gaarden Løgeland i Hielmeland Skibrede effter dend afdøde Qvinde Ragnille Anders daatter" der arvingane var "dend afdødes børn":
1) Anders Jonson 12 år som arva "udj Løsøre 50-,-8 2/3" med "Christen Trevland af Hesbye Skibrede" som verge
2) Anne Danielsdaatter 2 år som arva "udj Løsøre 25-,-4 1/3" med "Faderen Daniel Ormsen Løgeland" som verge

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 6 des. 1740 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Anders Jonson Tuastad vart fødd i 1731 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1818 i Tuastad, Avaldsnes, Rogaland, NOR ved fylte 87. Anders gifta seg med Birthe Oddsdotter, dotter av Odd Ågeson Kalsheim og Kari Rasmusdotter, cirka 1759 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Susanna Toresdotter, dotter av Tore Knudson og Susanna Larsdotter, i 1776 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR.

Ragnille gifta seg så med Daniel Ormson Laugaland i 1741 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

108. Peder Olson Laugaland, son av Ole Torsteinson Bjelland d.y. og Gunilde Pedersdotter, vart fødd i 1732 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 30 mar. 1817 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 85, og vart gravlagd den 9 apr. 1817 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Peder Olson tente hos Marit Osmundsdotter og Daniel Ormson på Laugaland i 1762. Då Daniel døydde eit par år seinare, gifta Peder seg med enka Marit.
Peder bygsla bruket der frå 1765, same året dei gifta seg. Sjølveigar vart han i 1794, då han kjøpte bruket for 550 riksdalar frå Børre Rosenkilde i Stavanger. Marit og Peder hadde seks barn.
Martha Osmundsdotter Løgeland vart gravlagd 10. juni 1807, 67 år gamal.
Peder Olson Løgeland døydde 30. mars og vart gravlagd 9. april 1817, 86 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Peder Olson gifta seg med Martha Osmundsdotter den 23 jun. 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Daniel Pederson Laugaland vart fødd i 1766 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 feb. 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 25, og vart gravlagd den 30 jul. 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko forhold eller barn.

54       ii.  Ole Pederson Laugaland. Ole gifta seg med Randvei Johannesdotter, dotter av Johannes Børgeson Breiland og Liva Larsdotter, den 12 jun. 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Kari Jonasdotter, dotter av Jonas Jonson Østerhus d.e. og Magla Jonsdotter, den 9 okt. 1811 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Hans Pederson Skeie vart fødd i 1771 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 jan. 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 26 apr. 1831 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR, ved fylte 60, og vart gravlagd den 8 mai 1831 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Hans gifta seg med Malene Klengsdotter, dotter av Kleng Pederson Byrkja og Helga Bårdsdotter, den 3 jun. 1801 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Osmund Pederson Laugaland vart fødd i 1773 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 des. 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1774 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 1, og vart gravlagd den 2 apr. 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Pedersdotter vart fødd i 1775 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 sep. 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1775 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 16 okt. 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Peder Pederson Imslandsjøen vart fødd i 1777 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 25 jan. 1862 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR ved fylte 85, og vart gravlagd den 5 feb. 1862 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Liva Johannesdotter, dotter av Johannes Børgeson Breiland og Liva Larsdotter, den 7 jul. 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


109. Martha Osmundsdotter, dotter av Osmund Jensson Kjølvik og Anna Pedersdotter, vart fødd i 1732 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 22 jun. 1732 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 75, og vart gravlagd den 10 jun. 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Martha var Marit og Marthe.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Daniel Ormson Laugaland i 1755 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg så med Peder Olson Laugaland den 23 jun. 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

110. Johannes Børgeson Breiland, son av Børge Larsson Breiland og Ranveig Johannesdotter, vart fødd i 1744 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 51, og vart gravlagd den 7 okt. 1795 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johannes Børgeson var Johanes.

Generelle notat: Johannes Børgeson Breiland var gift med Liva Larsdotter Randa og dei er nemnde med fem barn. Johannes bygsla bruket på Breiland av eigaren Svein Riskedal i 1768. Han betalte då 24 riksdalar i førstebygsel. Femten år seinare kjøpte han bruket.
Johanes Breland vart gravlagd 7. oktober 1795, 52 år gamal (men han var 23 år i 1768 då det var skifte etter faren, og han var umyndig - så han må vere fødd i 1744.)

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte forretning efter afg. Johannes Bergesen Breland Hielmelands Skibrede.
Aar 1796 den 30te Martij indfandt Skifte forvaltnerne sig paa Gaarden Breland, Sielvejende Bondegods, beliggende i Hielmelands Skibrede og Ryefølche fogderie, for derefter foregaaende Lovlig Bekiendgiørelse og ....... efter den sammestæds for en nogen Tid siden ved Døden afgangen Dannemand Johannes Bergesen, hvis efterladte Midler og Ejendele, .... til Lovlig Arveskifte og Deling imellem den afdødes igienlevende ægtefelle Sterfboed Enken Liva Lars Datter paa den enene - og paa den anden Side hendes med afdøde Mand udi Lovlig ægteskap tilsammenavlede Børn 1 Søn og 3de Døttre namlig..":
1) Berge Johannesson 7 år "hvis formynder bliver Moderen .." Liva Larsdotter under tilsyn av "hendes antagen Laugverge den Dannemand Halvor Knudsen Hetland"
2) "Ældste Datter 18 Aar gammel, heder Rangvæg Johannes; til formynder for hende blev indsadt den Dannemand Moderbroderen Biørn Larsen Bielland som ligesaa var tilstæde."
3) "Anden Datter Malene Johannes Datter 16 Aar gammel, hennes formynder bliver den Dannemand Moderbroderen Lars Larsen Rande, som ligens tilstæde."
4) "og Tredie samt yngste Datter Liva Johannes Datter 12 Aar gammel, hvis formynder bliver Moderbroderen den Dannemand Jone Larsen Sande."
Systera Martha Bergesdotter som budde på Breiland "hos hendes nu afdøde Broder Johannes Bergesen som var hendes formynder." Ny formyndar for Martha vart "den Dannemand Lars Larsen Rande".
Skiftet slutta 30. januar 1797.

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Gaardmands Enke Liva Lars Datter Breland, begyndt den 25 Martii og sluttet 7de Augusti 1806.
Aar 186 den 7de August ..... , skifte efter den afdøde Gaardmands kone, Enken Liva Larsdatter Breland i Hjelmelands skibrede, foretaget til slutning og Udlegge ....".
Liva Larsdotter er ikkje å finne ført gravlagd i kyrkjbøkene for Hjelmeland, men må truleg ha døydd i starten av 1806.
Arvingane var "hendes i Ægteskab med forhen afdøde Mand avlede 4 børn, en Søn og 3 Døttre nemlig:"
1) sonen Berge Johannesson 17 år "altsaa umyndig, til hvis formynder udnævnes Morbroderen Bjørn Larssøn Indre Bjelland"
2) eldste dottera Randveig Johannesdotter "gift med Ole Pedersen Løgeland i Hjelmelands Skibrede"
3) Malena Johannesdotter "gift med John Osmundssøn Kleveland"
4) Liva Johannesdotter "gift med Peder Pedersøn Tøtland".

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 30 jan. 1797 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Johannes Børgeson gifta seg med Liva Larsdotter den 19 jun. 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ranveg Johannesdotter (Død som barn) vart fødd i 1774 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 nov. 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.

55       ii.  Randvei Johannesdotter. Randvei gifta seg med Ole Pederson Laugaland, son av Peder Olson Laugaland og Martha Osmundsdotter, den 12 jun. 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Mallin Johannesdotter vart fødd i 1780 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 jul. 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23 apr. 1862 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 82, og vart gravlagd den 29 apr. 1862 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Mallin var Malene og Mallene. Mallin gifta seg med Johne Osmundson Kleivaland, son av Osmund Jonson Vormelandsvig og Liva Bjørnsdotter, den 7 jul. 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Liva Johannesdotter vart fødd i 1784 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 jan. 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR,. Liva gifta seg med Peder Pederson Imslandsjøen, son av Peder Olson Laugaland og Martha Osmundsdotter, den 7 jul. 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Berge Johannesson Breiland vart fødd i 1789 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 jan. 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 14 okt. 1865 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 76, og vart gravlagd den 25 okt. 1865 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Berge var Berje og Børge. Berge gifta seg med Mallena Olsdotter d.e., dotter av Ole Larsson Mosnes og Johanna Sevatsdotter, den 3 jul. 1808 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Berge gifta seg så med Siri Ovesdotter, dotter av Ove Gudmundson Meland og Anna Jonsdotter d.e., den 5 nov. 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


111. Liva Larsdotter, dotter av Lars Osmundson Randa d.y. og Mallene Larsdotter, vart fødd i 1745 i Randa, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1806 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 61.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 7 aug. 1806 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg med Johannes Børgeson Breiland den 19 jun. 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

112. Peder Olson Foss, son av Ole Pederson Foss og Siri Pedersdotter, vart fødd i 1722 i Nesvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 60, og vart gravlagd den 2 jan. 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Peder Olson vart gift første gong med Anna Jonsdotter. Dei hadde fem barn. Anna Joensdotter Foss vart gravlagd 22. november 1760, 36 år gamal.
Peder gifta seg andre gong med Marta Pedersdotter frå Alvseike i Vats og hadde sju barn med henne.
I 1768 inngjekk Peder Olson Foss og Jone Jonson Norda Knutsvik ei noko spesiell kontrakt. Mor til Peder og svigermor til Jone, Siri Pedersdotter Nesvik, hadde ått heile Nesvik, og no var Peder og Jone samde om å dela odelsretten slik at dei vart odelsborne til kvar sin halvpart av garden. Men bruket skulle ikkje delast. Det skulle framleis haldast saman som eitt bruk. Dei av deira barn som måtte vilja gifta seg med kvarandre, skulle få overta bruket.
Peder Foss vart gravlagd i januar 1782, 60 år gamal.
Då Peder var død, overtok eldste sonen til Peder frå første ekteskap bruket og gav folgebrev til stemora Marta Pedersdotter i 1783. Folga hennar var ikkje lita; 10 tønner havrekorn, for til 3 kyr, 8 sauer og 4 lam forutan forsyningar til lys og varme og røkt og pleie i alderdomen.
Martha Pedersdotter Foss vart gravalagd 14. mai 1806, 72 år gamal.

Peder Olson gifta seg med Anna Jonsdotter cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

56        i.  Ole Pederson Fosså. Ole gifta seg med Ragna Sjursdotter, dotter av Siur Larsson Løvik og Berthe Ormsdotter, den 31 des. 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Johne Pederson Foss d.e. vart fødd i 1748 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1806 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 58, og vart gravlagd den 2 mai 1806 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Johne var John og Jon. Johne gifta seg med Siri Larsdotter, dotter av Lars Gudmundson Eiane og Anna Jensdotter, den 18 jun. 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Peder Pederson Nesvik vart fødd i 1751 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23 jul. 1819 i Nesvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 68, og vart gravlagd den 31 jul. 1819 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Marthe Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Knutsvik og Anna Olsdotter, den 9 jul. 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Siri Pedersdotter vart fødd i 1753 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 25 apr. 1832 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 79, og vart gravlagd den 3 mai 1832 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Jone Jonson Knutsvik, son av Jone Jonson Knutsvik og Anna Olsdotter, den 7 jul. 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Johne Pederson Knutsvik d.y. vart fødd i 1757 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5 nov. 1834 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 77, og vart gravlagd den 9 nov. 1834 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Johne fekk barn med Daarthe Jonsdotter, dotter av Jon Jensson Fiskå og Dorte Rasmusdotter. Johne gifta seg så med Gjertrud Olsdotter, dotter av Ole Olson Selvåg og Anik Olsdotter, den 18 jun. 1795 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Peder Olson gifta seg så med Martha Pedersdotter, dotter av Peder Osmundson Stokka og Kari Pedersdotter, cirka 1761 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Pedersdotter vart fødd i 1762 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 mai 1762 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 9, og vart gravlagd den 15 okt. 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Peder Pederson Gjerde vart fødd i 1764 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 10 jul. 1831 i Gjerde, Tysvær, Rogaland, NOR ved fylte 67, og vart gravlagd den 7 aug. 1831 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Siri Tomasdotter, dotter av Tomas Danielson Musland og Ranveig Ingebretsdotter, den 2 jul. 1789 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Ingeborg Jonsdotter, dotter av Jon Danielson Vatnaland og Ingeborg Knudsdotter, den 5 jul. 1807 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

        iii.  Kari Pedersdotter vart fødd i 1766 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 jan. 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, ved fylte 19, og vart gravlagd den 19 okt. 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kari var Karen. Ho hadde ikkje noko forhold eller barn.

         iv.  Marta Pedersdotter vart fødd i 1768 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 jan. 1768 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 sep. 1829 i Bjerga austre, Sjernarøy, Rogaland, NOR, ved fylte 61, og vart gravlagd den 11 sep. 1829 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marthe. Marta gifta seg med Thomas Tomasson Bjerga, son av Tomas Torgilsson Bjerga og Karen Filipsdotter, den 29 jun. 1799 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Berge Pederson Helle vart fødd i 1770 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 jul. 1770 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8 apr. 1840 i Helle nedre, Nedstrand, Rogaland, NOR, ved fylte 70, og vart gravlagd den 15 apr. 1840 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berge var Børge. Berge gifta seg med Elij Jørgensdotter, dotter av Jørgen Tomasson Ohm og Eli Sakariasdotter, den 9 jul. 1794 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Berge gifta seg så med Ingeri Olsdotter, dotter av Ole Jonson Seltveit og Kari Jonsdotter, den 6 jul. 1800 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         vi.  Anna Pedersdotter vart fødd i 1773 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 jan. 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR,. Anna gifta seg med Ole Olson Jørstad, son av Ole Auenson Bergeland og Cecilia Ormsdotter, den 24 jun. 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Gudmund Pederson Venja vart fødd i 1774 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 des. 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11 mai 1820 i Venja, Sjernarøy, Rogaland, NOR, ved fylte 46, og vart gravlagd den 22 mai 1820 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Gudmund gifta seg med Karen Knudsdotter, dotter av Knudt Knudson Marken og Kari Eriksdotter, den 11 mai 1802 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


113. Anna Jonsdotter vart fødd i 1724, døydde i 1760 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR ved fylte 36, og vart gravlagd den 22 nov. 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Peder Olson Foss cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

114. Siur Larsson Løvik, son av Lars Monsson Lote og Brite Svendsdotter, vart fødd i 1705 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt i mai 1705 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR, døydde i 1772 i Lauvvik, Vikedal, Rogaland, NOR, ved fylte 67, og vart gravlagd den 21 jun. 1772 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Siur Larsson var Sivard og Siver.

Generelle notat: 1. november 1750 vart Siur Hellens (under Hogganvik) kone, Anna Siursdotter, gravlagd 42 år gamal. Dei hadde budd i Ulvik og Ullensvang før dei kom til Vikedal.

Sivard Larsson Hellen og Brite Ormsdotter Haueland vart trulova 12. april og vigde 6. juni 1751.
Den 26. februar 1752 vart det "døbt et Drengebarn Lars. Parent Siur Hellen og Brite Orms D: Test: Johannes Røe, Hans Haueland, Johannes Bircheland, Ingebor og Olia Haagenvig."
Den 4. juni 1752 "graffested Sivard Hellens lille Søn, Lauritz gl: 12 Uger".
Den 18. mai 1753 "døbt et Drengeb. kaldet Ole. Parent: Sivard Hellen og Brite Orms D: Test: Svend Haagenvig, Gunder Haueland, Ingvard Espevold, Frøchen Alida Charlotte von Krogh og Sophi Rougletved."
Den 24. juni 1753 "graffested Sivard Hellens Lille Søn, Ole, gl. 5 Uger."
Den 11. september 1754 vart det "døbt et Drengeb. kaldet Lauritz, Parent: Sivard Hellen og Brite Orms D: Test: Svend Haagenvig, Daniel Søndenaae, Johannes Jons, Ingebor Haagenvig og Borgilde Holmen."
Det er i kyrkjebok for Vikedal under døypte i året 1758 ført dato 28. januar, 1. Januar og så 14 februar. Her må det truleg vere ei feilføring og skulle vore 1. februar "døbt et Pigeb. kaldet Ragna. Par: Sivard Hellen og Brite Orms D: Test: Hans Haueland, Christen Sandenaae, Gunnilde Haagenvig, Herborg ibid og Anna Ivars Datter."

1. april 1768 vart det kasta jord på Siur Hafnens hustru Berthe Ormsdotter, 52 år gamal.

2. juli 1770 vart enkemann Siur Larsson og enka Else Marcusdotter Louwigen trulova og dei vart vigde 18. november 1770.
Det vart kasta jord på Siur Larsson Lauvigen 21. juni 1772, 72 år gamal.
8. september 1776 vart det kasta jord på enken Else Marcusdotter Louwigen, 72 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga på Hellen i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR.

Siur Larsson gifta seg med Anna Sjursdotter, dotter av Siur Larsson, cirka 1740 i Ulvik kyrkje, Ulvik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lisbet Sjursdotter vart fødd den 6 feb. 1744 i Osa, Ulvik, Hordaland, NOR, vart døypt den 9 feb. 1744 i Ulvik kyrkje, Ulvik, Hordaland, NOR, døydde den 11 mar. 1822 i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, ved fylte 78, og vart gravlagd den 17 mar. 1822 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lisbet var Lisbeth. Lisbet gifta seg med Lars Larsson Vikedalsosen den 12 jun. 1774 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.