Sources


1 Johannes Elgvin, En by i kamp Stavanger bys historie 1536-1814 (utgjeve i 1956), (foreldre: side 107).

2 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 171.

3 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 27.

4 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 42).

5 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 43.

6 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 43).

7 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 44.

8 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 547).

9 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 599).

10 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Helleland / Helleland: 1713-1761, Ministerialbok.

11 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 41).

12 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 600.

13 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 600).

14 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 601.

15 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 349).

16 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 244).

17 Per Seland, Sirdal gard og ætt Bind IV (1988), (foreldre: side 232).

18 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 293).

19 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), side 293.

20 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), side 395.

21 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 618).

22 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vikedal: 1779-1817, Ministerialbok.

23 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vikedal: 1737-1778, Ministerialbok.

24 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 531.

25 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 137).

26 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), side 78.

27 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 259).

28 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 505).

29 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 591).

30 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), (foreldre: Mellom-Sørum).

31 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), Mellom-Sørum.

32 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 364.

33 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 368.

34 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 591).

35 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), side 357.

36 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 445).

37 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 357).

38 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 221.

39 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 414).

40 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 102).

41 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 102.

42 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken: 1821-1832, Ministerialbok.

43 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), SAST, Stavanger skifteforvalter, 5/52/52B/L0003: Dødsfallsprotokoll, 1902-1910, s. 19.

44 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 79).

45 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), (foreldre: side 145).

46 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken, Frue: 1842-1857, Ministerialbok.

47 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 359).

48 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 359.

49 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 196).

50 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 256.

51 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 256 og 359.

52 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 249.

53 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 248).

54 A. Førsund, Ættarbok for Kyrkjebø (Utgjeve av bygdeboknemnda for Kyrkjebø (1949), A.S Verbum Grafiske Stavanger 1995), (foreldre: side 113).

55 A. Førsund, Ættarbok for Kyrkjebø (Utgjeve av bygdeboknemnda for Kyrkjebø (1949), A.S Verbum Grafiske Stavanger 1995), side 113.

56 A. Førsund, Ættarbok for Kyrkjebø (Utgjeve av bygdeboknemnda for Kyrkjebø (1949), A.S Verbum Grafiske Stavanger 1995), side 129.

57 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vik / Kyrkjebø: 1727-1740, Ministerialbok.

58 A. Førsund, Ættarbok for Kyrkjebø (Utgjeve av bygdeboknemnda for Kyrkjebø (1949), A.S Verbum Grafiske Stavanger 1995), (foreldre: side 129).

59 A. Førsund, Ættarbok for Kyrkjebø (Utgjeve av bygdeboknemnda for Kyrkjebø (1949), A.S Verbum Grafiske Stavanger 1995), (foreldre: side 99).

60 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 505).

61 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 505.

62 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 209.

63 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 235.

64 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 702).

65 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 690.

66 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 153.

67 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 83).

68 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 690).

69 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 655).

70 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 153 og 690.

71 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 2 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 867).

72 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 2 (Utgjeve i 1995), side 867.

73 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 46.

74 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 61.

75 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 453).

76 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 453.

77 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 366).

78 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 366.

79 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 519).

80 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 278).

81 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 269.

82 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 296).

83 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døde i Lindås 1740-1801.

84 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døpte i Lindås 1699-1764.

85 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Vigde i Lindås 1740-1815.

86 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 190.

87 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 190).

88 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 751.

89 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 434.

90 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 434).

91 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 438.

92 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 1
(Utgitt av Randaberg kommune 1983), side 69.

93 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 52.

94 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 63.

95 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 238).

96 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 459).

97 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 426.

98 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), (foreldre: side 278).

99 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1336).

100 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1337.

101 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1350.

102 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 117).

103 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 135.

104 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 449).

105 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), side 449.

106 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Fjelberg: 1760-1788, Ministerialbok.

107 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 482).

108 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 209.

109 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 209).

110 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Fjelberg: 1739-1759, Ministerialbok.

111 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vestby: 1714-1759, Ministerialbok.

112 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vestby: 1750-1779, Ministerialbok.

113 Torkel Mauland, Soga um Jelsa-prestane (gamal utgåve i gotisk skrift), side 199.

114 Torkel Mauland, Soga um Jelsa-prestane (gamal utgåve i gotisk skrift), side 200.

115 Torkel Mauland, Soga um Jelsa-prestane (gamal utgåve i gotisk skrift), side 205.

116 Torkel Mauland, Soga um Jelsa-prestane (gamal utgåve i gotisk skrift), (foreldre: side 205).

117 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 154).

118 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 564.

119 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 617.

120 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 249).

121 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 257.

122 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 250).

123 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 250.

124 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 292).

125 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 135.

126 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 372).

127 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 3 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 953).

128 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 371).

129 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), (foreldre: side 154).

130 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 134.

131 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 135).

132 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), side 162.

133 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken, Frue, Randaberg: 1688-1727, Ministerialbok.

134 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), (foreldre: side 132).

135 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 137.

136 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 134-135.

137 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 137-138.

138 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 49).

139 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 49.

140 Per Seland, Sirdal gard og ætt Bind IV (1988), (foreldre: side 38).

141 Per Seland, Sirdal gard og ætt Bind IV (1988), side 38.

142 Per Seland, Sirdal gard og ætt Bind IV (1988), side 90.

143 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), side 102.

144 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), (foreldre: side 102).

145 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), side 72.

146 Oddleif Lian, Kvås Gard og Folk (Lyngdal IV) (utgjeve i 1989), (foreldre: side 49).

147 Oddleif Lian, Kvås Gard og Folk (Lyngdal IV) (utgjeve i 1989), (foreldre: side 234).

148 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), Øksne.

149 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lier: 1672-1701, Ministerialbok.

150 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), Øksnes.

151 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), (foreldre: Øksne).

152 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lier: 1727-1748, Ministerialbok.

153 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), (foreldre: Viker).

154 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 180.

155 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967).

156 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 226).

157 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 180).

158 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 326.

159 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 80).

160 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 709).

161 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), side 709.

162 A. Berge, Lista - En Bygdebok (utgjeve i 1926), side 696.

163 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 703).

164 E. Bakkevik, Sunnhordland-slekter Bind I (3. opplag utgjeve i 1984), (foreldre: side 111).

165 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 707).

166 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), side 708.

167 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 114).

168 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 461.

169 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 461).

170 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), (foreldre: side 121).

171 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del, Gards- og ættesoge, Gilja, Giljabrekka, Vatne, Moen og Kvidaland (Gjesdal kommune 2001), side 320.

172 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 408 og 448.

173 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1099.

174 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1442).

175 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 383).

176 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), side 461.

177 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1292).

178 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), (foreldre: side 114).

179 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), side 173.

180 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 371.

181 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 599).

182 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 589.

183 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 389).

184 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 372.

185 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 467.

186 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 467).

187 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 408.

188 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), side 103.

189 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 268.

190 Oddleif Lian, Lyngdal II - Midtre del (utgjeve i 1984), (foreldre: side 535).

191 Oddleif Lian, Lyngdal II - Midtre del (utgjeve i 1984), side 245.

192 Oddleif Lian, Lyngdal II - Midtre del (utgjeve i 1984), side 535.

193 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 243).

194 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 160.

195 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 413).

196 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Gravlagte i Stavanger 1857-1868.

197 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 306).

198 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 306.

199 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 565.

200 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 565).

201 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 778).

202 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 645).

203 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 645.

204 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 213).

205 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 213.

206 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 214.

207 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 188.

208 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 601).

209 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 401.

210 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 74.

211 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 64.

212 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 576.

213 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), sie 576.

214 Oddleif Lian, Kvås Gard og Folk (Lyngdal IV) (utgjeve i 1989), side 197.

215 Oddleif Lian, Kvås Gard og Folk (Lyngdal IV) (utgjeve i 1989), (foreldre: side 196).

216 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 116).

217 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 116.

218 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken: 1789-1815, Ministerialbok.

219 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 399).

220 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 291).

221 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 94).

222 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 94.

223 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 548.

224 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 548).

225 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 378.

226 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 378).

227 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 417.

228 Oddleif Lian, Lyngdal I - Vestre del (utgjeve i 1981), side 17.

229 Oddleif Lian, Lyngdal II - Midtre del (utgjeve i 1984), side 625.

230 Oddleif Lian, Lyngdal I - Vestre del (utgjeve i 1981), (foreldre: side 17).

231 Oddleif Lian, Lyngdal II - Midtre del (utgjeve i 1984), (foreldre: side 419).

232 Ånen Årli, Kvinesdal ei bygdebok II. Gards og ættesoga (1965), side 382.

233 Ånen Årli, Kvinesdal ei bygdebok II. Gards og ættesoga (1965), (foreldre: side 381).

234 Ånen Årli, Kvinesdal ei bygdebok II. Gards og ættesoga (1965), side 381.

235 Ånen Årli, Kvinesdal ei bygdebok II. Gards og ættesoga (1965), side 381-382.

236 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Åkra (1980), (foreldre: side 481).

237 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Åkra (1980), side 481.

238 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Åkra (1980), side 506.

239 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Åkra (1980), ide 622.

240 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1705.

241 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1904).

242 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1904.

243 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1705).

244 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1716.

245 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1730).

246 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1969).

247 Oddleif Lian, Lyngdal II - Midtre del (utgjeve i 1984), side 451.

248 Oddleif Lian, Lyngdal II - Midtre del (utgjeve i 1984), (foreldre: side 451).

249 Oddleif Lian, Kvås Gard og Folk (Lyngdal IV) (utgjeve i 1989), side 233.

250 Oddleif Lian, Lyngdal II - Midtre del (utgjeve i 1984), side 452.

251 Oddleif Lian, Lyngdal II - Midtre del (utgjeve i 1984), side 623.

252 Oddleif Lian, Lyngdal II - Midtre del (utgjeve i 1984), side 451-452.

253 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 782.

254 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 387).

255 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døde i Manger 1816-1880.

256 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 75.

257 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 75).

258 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 83.

259 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), (foreldre: side 132).

260 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 76.

261 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), (foreldre: side 364).

262 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), side 364.

263 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), side 541.

264 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), (foreldre: side 541).

265 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), (foreldre: side 518).

266 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), side 518.

267 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), (foreldre: side 545).

268 Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 1 (ODDA del 1) (utgjeve i 1967), (foreldre: side 312).

269 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), side 360 og 541.

270 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Første bandet: Frå dei eldste tider til 1660 (Etne bygdeboknemnd 1968), (foreldre: side 464).

271 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), side 72.

272 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 74.

273 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 74).

274 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 183.

275 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 342).

276 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 308).

277 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 308.

278 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 256).

279 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 191.

280 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 176.

281 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 176).

282 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 522).

283 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 507 0g 522.

284 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), side 126.

285 Nils Lauvskard, Samnanger, Soga um bygdi, Gardarne og Ætterne (utgitt i 1973), side 676.

286 Nils Lauvskard, Samnanger, Soga um bygdi, Gardarne og Ætterne (utgitt i 1973), (foreldre: side 676).

287 Nils Lauvskard, Samnanger, Soga um bygdi, Gardarne og Ætterne (utgitt i 1973), side 211.

288 Nils Lauvskard, Samnanger, Soga um bygdi, Gardarne og Ætterne (utgitt i 1973), side 677.

289 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 472).

290 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 472.

291 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 423.

292 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 423).

293 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 21).

294 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 274).

295 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 274.

296 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 157).

297 A. Haugland, Skåneviksoga bind 3, Sævareid - Skånevik (utgjeve i 1988), (foreldre: side 269).

298 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 287).

299 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 284.

300 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 289).

301 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 409.

302 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt VI (Time kommune 2012), (foreldre: side 724).

303 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 91.

304 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt VI (Time kommune 2012), side 724.

305 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 116).

306 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 402.

307 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), side 135.

308 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 135).

309 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 457).

310 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), side 135-136.

311 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vinger / Vinger: 1772-1813, Ministerialbok.

312 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 147.

313 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 147).

314 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 430).

315 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 35.

316 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 280-281.

317 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 279.

318 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 354).

319 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 514.

320 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 674).

321 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 179.

322 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 317).

323 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 277.

324 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 105).

325 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 197.

326 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nesodden: 1750-1768, Ministerialbok.

327 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nesodden: 1709-1749, Ministerialbok.

328 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nykirken: 1717-1764, Ministerialbok.

329 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Korskirken: 1751-1789, Ministerialbok.

330 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Korskirken: 1743-1861, Ministerialbok.

331 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hjelmeland / Hjelmeland: 1861-1878, Ministerialbok.

332 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk II: Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden (gard nummer 61-72) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 800).

333 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ås: 1742-1778, Ministerialbok.

334 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Eigersund: 1664-1717, Ministerialbok.

335 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 98.

336 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 163).

337 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 595.

338 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 347.

339 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 595).

340 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 486.

341 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 596.

342 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 2 (KINSARVIK del 2) (utgjeve i 1974), (foreldre: side 463).

343 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 2 (KINSARVIK del 2) (utgjeve i 1974), side 463.

344 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 40.

345 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 40).

346 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 367.

347 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 664).

348 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 157).

349 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 121).

350 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 121.

351 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / St. Petri: 1879-1888, Ministerialbok.

352 T.K. Loftsgard, NORE - UVDAL I FORN OG NYE, DEL I, GARDS- OG ÆTTESOGE FOR NORE, BAND II (Utgjeve av Nore - Uvdal kommune
Fr. Salvesens Trykkeri Mandal), (foreldre: side 634).

353 T.K. Loftsgard, NORE - UVDAL I FORN OG NYE, DEL I, GARDS- OG ÆTTESOGE FOR NORE, BAND II (Utgjeve av Nore - Uvdal kommune
Fr. Salvesens Trykkeri Mandal), side 634.

354 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), (foreldre: Helgerud).

355 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), Ytre Rød.

356 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lier: 1701-1726, Ministerialbok.

357 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 639.

358 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 639).

359 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 76).

360 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Rennesøy: 1772-1815, Ministerialbok.

361 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Rennesøy: 1668-1737, Ministerialbok.

362 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 3 (Rennesøy kommune 1993), side 1498.

363 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 3 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 1264).

364 Johannes Elgvin, En by i kamp Stavanger bys historie 1536-1814 (utgjeve i 1956), side 139.

365 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 19.

366 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 45.

367 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 173).

368 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 90.

369 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 187.

370 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 8.

371 E.Gundersen, Samlinger til Stavanger Historie tredje bind, rettsprotok. 1617-1722 (utgjeve i 1953), side 67 og 135.

372 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 26.

373 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 254).

374 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), side 254.

375 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), side 392.

376 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1409).

377 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 150.

378 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), (foreldre: side 290).

379 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), side 290.

380 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 265).

381 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), (foreldre: side 307).

382 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1409.

383 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 548).

384 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy - Avaldsnes I (utgjeve i 1991), side 388.

385 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy - Avaldsnes I (utgjeve i 1991), (foreldre: side 386).

386 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy - Avaldsnes I (utgjeve i 1991), side 286.

387 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 477).

388 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 57).

389 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 125).

390 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 116.

391 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 127.

392 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 57.

393 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 277).

394 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 185.

395 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 172).

396 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 462.

397 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 421.

398 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 421 og 423.

399 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 345.

400 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 185 og 462.

401 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 344-345.

402 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 266.

403 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 266).

404 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 191).

405 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), (foreldre: side 934).

406 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), side 937.

407 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 649.

408 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 649).

409 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 650.

410 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 575).

411 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 443).

412 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 621.

413 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 575.

414 O. Kolltveit, Granvin, Ulvik og Eidfjord
Bygdesoga I
(utgjeve i 1977), side 360.

415 Henrik Meyer Kvalem, Ættarbok for Granvin (utgjeve i 1975), (foreldre: side 359).

416 Henrik Meyer Kvalem, Ættarbok for Granvin (utgjeve i 1975), side 402.

417 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 487.

418 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 350.

419 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 350).

420 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 716.

421 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 548).

422 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 102).

423 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 716).

424 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 511.

425 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 2109).

426 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 2083).

427 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 2110.

428 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døde i Bergen 1668-1815.

429 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nykirken: 1719-1781, Ministerialbok.

430 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Korskirken: 1720-1750, Ministerialbok.

431 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), side 29.

432 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), (foreldre: side 29).

433 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), (mor: side 29).

434 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), (foreldre: side 37).

435 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), side 37.

436 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 212).

437 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 212.

438 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 45.

439 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 530).

440 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 213).

441 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 633).

442 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 633.

443 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 104).

444 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 432.

445 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tinn: 1717-1734, Ministerialbok.

446 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), side 106.

447 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 833.

448 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 35.

449 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 643).

450 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 874).

451 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1729.

452 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 644.

453 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 643.

454 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 643-644.

455 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 218.

456 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 311.

457 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 261.

458 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), foreldre: side 261).

459 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 261).

460 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 262.

461 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), side 355.

462 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 505.

463 E. Bakkevik, Sunnhordland-slekter Bind I (3. opplag utgjeve i 1984), (foreldre: side 107).

464 E. Bakkevik, Sunnhordland-slekter Bind I (3. opplag utgjeve i 1984), side 107.

465 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind III (utgitt i 1988), (foreldre: side 348).

466 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), (foreldre: side 347).

467 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), (foreldre: side 517).

468 Oddleif Lian, Kvås Gard og Folk (Lyngdal IV) (utgjeve i 1989), side 40.

469 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 260).

470 Oddleif Lian, Austad II - Gard og folk (Lyngdal VI) (utgjeve i 1995), (foreldre: side 181).

471 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 359.

472 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 359).

473 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 366.

474 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 342.

475 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 694).

476 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 498.

477 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 148).

478 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 221).

479 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 149.

480 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 149).

481 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 238).

482 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 617.

483 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 617).

484 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1168).

485 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1168.

486 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1152.

487 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 71.

488 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1167.

489 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1152).

490 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), (foreldre: side 113).

491 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), side 113.

492 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 389).

493 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 392.

494 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 628).

495 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1153.

496 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 239).

497 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 239.

498 A. Haugland, Skåneviksoga bind 3, Sævareid - Skånevik (utgjeve i 1988), (foreldre: side 483).

499 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 240.

500 A. Haugland, Skåneviksoga bind 3, Sævareid - Skånevik (utgjeve i 1988), side 483.

501 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 362).

502 Ånen Årli, Kvinesdal ei bygdebok II. Gards og ættesoga (1965), (foreldre: side 384).

503 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 432.

504 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 424).

505 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 731).

506 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 731.

507 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 244).

508 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hjelmeland / Hjelmeland: 1879-1900, Ministerialbok.

509 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 52).

510 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 18).

511 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 19.

512 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 688.

513 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 18.

514 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 477.

515 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 153).

516 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 153.

517 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 641.

518 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 627).

519 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 627.

520 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 297).

521 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 297.

522 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 76).

523 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 55.

524 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 203).

525 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 55 og 154.

526 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skånevik: 1745-1789, Ministerialbok.

527 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 410.

528 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 307).

529 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 410).

530 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 563.

531 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 562).

532 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 498.

533 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 91).

534 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), (foreldre: side 127).

535 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), side 125.

536 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Røyken: 1701-1730, Ministerialbok.

537 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Røyken: 1731-1782, Ministerialbok.

538 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 524).

539 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 113.

540 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 113).

541 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 590).

542 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 114.

543 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skoger: 1842-1861, Ministerialbok.

544 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Bragernes: 1898-1909, Ministerialbok.

545 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Bragernes: 1894-1902, Ministerialbok.

546 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 320.

547 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 272).

548 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 272.

549 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 97).

550 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 97.

551 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 209).

552 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 96-97.

553 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 320).

554 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 320.

555 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 88.

556 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 358).

557 Simon Steinsbø, Sveio Gards og ættesoge II: Bua, Vikse, Vandaskog og Sveio (utgjeve i 1987), (foreldre: side 10).

558 Ånen Årli, Kvinesdal ei bygdebok II. Gards og ættesoga (1965), side 462.

559 Ånen Årli, Kvinesdal ei bygdebok II. Gards og ættesoga (1965), (foreldre: side 463).

560 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1704.

561 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 787).

562 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), (foreldre: side 181).

563 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), side 181.

564 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), side 489.

565 Sigleif Engen, Forsandboka bind I del 1, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1981), (foreldre: side 136).

566 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Strand: 1702-1745, Ministerialbok.

567 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 25.

568 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 25).

569 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), side 159.

570 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 598.

571 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 598).

572 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 599.

573 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 412).

574 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), side 1040.

575 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), (foreldre: side 1040).

576 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 174.

577 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 105.

578 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 625.

579 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 410).

580 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 406).

581 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 410.

582 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 625).

583 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 478.

584 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 478).

585 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 116.

586 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 236).

587 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 237.

588 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 457).

589 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 337).

590 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 337.

591 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 226).

592 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 226.

593 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 338.

594 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 182).

595 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 338).

596 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 337-338.

597 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 43).

598 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 43.

599 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 104.

600 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 399).

601 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 603).

602 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 1
(Utgitt av Randaberg kommune 1983), (foreldre: side 477).

603 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 1
(Utgitt av Randaberg kommune 1983), side 477.

604 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 1
(Utgitt av Randaberg kommune 1983), (foreldre: side 480).

605 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 1
(Utgitt av Randaberg kommune 1983), side 289.

606 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 1
(Utgitt av Randaberg kommune 1983), side 203.

607 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 1
(Utgitt av Randaberg kommune 1983), side 259 og 347.

608 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hjelmeland / Hjelmeland: 1901-1916, Ministerialbok.

609 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 181).

610 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 158).

611 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 158.

612 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), Kvam / Øystese: 1690-1741, Ministerialbok.

613 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 432).

614 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 597).

615 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 591).

616 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 593.

617 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 170).

618 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 196.

619 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 377).

620 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), side 377.

621 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 196).

622 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 215.

623 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 91.

624 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 91).

625 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), side 671.

626 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), (foreldre: side 671).

627 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 157).

628 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 258).

629 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), side 455.

630 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 455).

631 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 42).

632 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 307.

633 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 871).

634 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 44.

635 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 307).

636 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 305).

637 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), side 305.

638 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 280).

639 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 384.

640 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 384).

641 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), (foreldre: side 351).

642 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), side 692.

643 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), side 633.

644 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 424.

645 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), (foreldre: side 257).

646 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 425.

647 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 425).

648 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), side 58.

649 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 116).

650 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 597).

651 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 683.

652 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 51).

653 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 438).

654 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 446.

655 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 34.

656 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind V (utgitt i 1992), side 369.

657 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind V (utgitt i 1992), (foreldre: side 370).

658 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind V (utgitt i 1992), side 370.

659 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind V (utgitt i 1992), side 371.

660 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 95).

661 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 95.

662 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 118.

663 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 304).

664 Ole M. Kinnapel, Slekten Trane frå Viborg (utgitt i 1978), (foreldre: side 7).

665 Ole M. Kinnapel, Slekten Trane frå Viborg (utgitt i 1978), side 8.

666 Ole M. Kinnapel, Slekten Trane frå Viborg (utgitt i 1978), side 11 (foreldre: side 7).

667 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), side 490.

668 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 11.

669 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 464).

670 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 464.

671 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 341).

672 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 115.

673 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 378).

674 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 306.

675 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 306).

676 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 755.

677 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 755-756.

678 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 153).

679 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnøy / Hesby: 1879-1899, Klokkerbok.

680 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 251).

681 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 252).

682 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 428).

683 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 428.

684 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 560.

685 Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 2 (ODDA del 2) (utgjeve i 1967), (foreldre: side 413).

686 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 260.

687 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 118.

688 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Jelsa: 1753-1767, Ministerialbok.

689 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 560).

690 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 307).

691 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), side 312.

692 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 268).

693 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 33.

694 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 639.

695 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 636.

696 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 639).

697 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 640.

698 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 719).

699 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 228).

700 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1136).

701 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 639-640.

702 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 376).

703 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 378.

704 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 395.

705 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 190.

706 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 395).

707 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 202).

708 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 360.

709 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), side 891.

710 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 392).

711 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 73).

712 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 73.

713 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 72).

714 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 73 og 298.

715 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 298.

716 Oddleif Lian, Lyngdal III - Østre del (utgjeve i 1986), (foreldre: side 164).

717 Oddleif Lian, Lyngdal III - Østre del (utgjeve i 1986), side 387.

718 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 321).

719 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 510.

720 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 523).

721 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 424, 510 og 523.

722 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 439.

723 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 230.

724 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 293).

725 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 438.

726 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 360).

727 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 345.

728 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 950).

729 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 345).

730 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 346.

731 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 563).

732 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 482).

733 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 482.

734 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), (foreldre: side 114).

735 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), side 114.

736 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), (foreldre: side 159).

737 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), side 70.

738 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 183).

739 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 582.

740 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 582).

741 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 581).

742 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 324.

743 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), side 362.

744 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), (foreldre: side 347).

745 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), side 347.

746 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), side 320.

747 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), (foreldre: side 397).

748 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), side 313.

749 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 289).

750 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 289.

751 S. H. Finne-Grønn, Den vestlandske slegt Sundt (Christiania, Det Mallingske Bogtrykkeri, 1917), (foreldre: side 67).

752 Johannes Elgvin, En by i kamp Stavanger bys historie 1536-1814 (utgjeve i 1956), side 246.

753 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 92.

754 Ole M. Kinnapel, Slekten Trane frå Viborg (utgitt i 1978), (foreldre: side 15).

755 Ole M. Kinnapel, Slekten Trane frå Viborg (utgitt i 1978), side 24.

756 Johannes Elgvin, En by i kamp Stavanger bys historie 1536-1814 (utgjeve i 1956), (foreldre: side 282).

757 E.Gundersen, Samlinger til Stavanger Historie tredje bind, rettsprotok. 1617-1722 (utgjeve i 1953), side 352.

758 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 537.

759 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 476.

760 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 103.

761 E.Gundersen, Samlinger til Stavanger Historie tredje bind, rettsprotok. 1617-1722 (utgjeve i 1953), side 222 (foreldre: side 97).

762 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), (foreldre: side 104).

763 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 875.

764 E.Gundersen, Samlinger til Stavanger Historie tredje bind, rettsprotok. 1617-1722 (utgjeve i 1953), side 57.

765 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 534-537.

766 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 537.

767 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 24.

768 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 53).

769 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 53.

770 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 36.

771 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 246).

772 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), (foreldre: side 34).

773 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 146).

774 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 24).

775 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 576).

776 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 577.

777 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 383.

778 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 782).

779 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), side 994.

780 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 184.

781 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 184).

782 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 186.

783 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 176).

784 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Vigde i Fjellberg 1739-1804.

785 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 114.

786 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 114).

787 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 44).

788 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), side 532.

789 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), (foreldre: side 531).

790 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), side 531.

791 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 354).

792 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 54).

793 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), (foreldre: side 526).

794 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), side 527.

795 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 827).

796 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 114.

797 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vikedal / Sandeid: 1816-1850, Ministerialbok.

798 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 550).

799 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 506.

800 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 505-506.

801 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 200.

802 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 295).

803 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 295.

804 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 296.

805 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 372.

806 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 228).

807 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 308).

808 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 39.

809 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 292.

810 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 531).

811 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 250 og 292.

812 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 426.

813 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 562).

814 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 562.

815 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 486).

816 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre. side 443).

817 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 408.

818 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 307.

819 Ånen Årli, Kvinesdal ei bygdebok I. Gards og ættesoga (utgjeve i 1964), side 391.

820 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 164).

821 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnøy: 1816-1846, Ministerialbok.

822 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 66).

823 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 350.

824 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 350).

825 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Vigde i Stord 1725-1815.

826 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), side 238.

827 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 117).

828 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 246.

829 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 116).

830 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 143).

831 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 246).

832 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (foreldre: side 69).

833 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 366).

834 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), side 280.

835 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 184).

836 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), side 281.

837 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), (foreldre: side 386).

838 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), side 385.

839 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 75.

840 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 75).

841 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 89.

842 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 359).

843 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 190.

844 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 25).

845 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), side 229.

846 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 492).

847 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 590).

848 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 88).

849 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 184).

850 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 828).

851 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 245).

852 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 245.

853 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 491).

854 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 359.

855 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 2 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 363).

856 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 230.

857 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 819.

858 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 137).

859 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 819).

860 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken: 1744-1788, Ministerialbok.

861 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 297).

862 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 297.

863 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 185).

864 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 198).

865 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 626.

866 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 626).

867 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 627.

868 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 740).

869 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 740.

870 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1242.

871 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 867).

872 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 156.

873 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), (foreldre: side 244).

874 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 651).

875 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 651.

876 Oddleif Lian, Austad I - Gard og folk (Lyngdal V) (utgjeve i 1994), (foreldre: side 468).

877 Oddleif Lian, Austad I - Gard og folk (Lyngdal V) (utgjeve i 1994), side 468.

878 Oddleif Lian, Austad I - Gard og folk (Lyngdal V) (utgjeve i 1994), side 469.

879 Oddleif Lian, Austad I - Gard og folk (Lyngdal V) (utgjeve i 1994), (foreldre: side 521).

880 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Vigde i Manger 1759-1880.

881 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Gravlagde i Manger 1759-1803.

882 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 425.

883 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 482.

884 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), (foreldre: side 283).

885 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 416.

886 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 415-416.

887 E.Gundersen, Samlinger til Stavanger Historie tredje bind, rettsprotok. 1617-1722 (utgjeve i 1953), side 168.

888 Magnus Våge, Erfjord Bygdebok: Frå ætte- og kultursoga i Erfjord. (Utgjevar Erfjord Kommune - 1959), side 170 (foreldre: side 170).

889 E.Gundersen, Samlinger til Stavanger Historie tredje bind, rettsprotok. 1617-1722 (utgjeve i 1953), side 74, 162, 224 og 206.

890 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), side 212.

891 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 41.

892 E.Gundersen, Samlinger til Stavanger Historie tredje bind, rettsprotok. 1617-1722 (utgjeve i 1953), side 74.

893 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk II: Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden (gard nummer 61-72) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 1045).

894 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk II: Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden (gard nummer 61-72) (Suldal kommune - 2004), side 1046.

895 E.Gundersen, Samlinger til Stavanger Historie tredje bind, rettsprotok. 1617-1722 (utgjeve i 1953), (foreldre: side 168).

896 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 37.

897 Johannes Elgvin, En by i kamp Stavanger bys historie 1536-1814 (utgjeve i 1956), side 161 og 226.

898 E.Gundersen, Samlinger til Stavanger Historie tredje bind, rettsprotok. 1617-1722 (utgjeve i 1953), side 168 og 236.

899 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 42.

900 Johannes Elgvin, En by i kamp Stavanger bys historie 1536-1814 (utgjeve i 1956), side 196.

901 E.Gundersen, Samlinger til Stavanger Historie tredje bind, rettsprotok. 1617-1722 (utgjeve i 1953), side 236 og 237.

902 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 138.

903 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 309.

904 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 309).

905 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 195).

906 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 151.

907 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Grytten: 1725-1763, Ministerialbok.

908 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), side 561.

909 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), (foreldre: side 453).

910 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 113.

911 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 113).

912 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 313.

913 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 149).

914 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 75.

915 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 149.

916 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 392.

917 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 149 og 75.

918 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 505.

919 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 480).

920 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 180.

921 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 180 og 505.

922 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 104.

923 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 104).

924 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 436).

925 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 436.

926 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 104 og side 436.

927 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1413.

928 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 584.

929 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 585).

930 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 585.

931 Johannes Elgvin, En by i kamp Stavanger bys historie 1536-1814 (utgjeve i 1956), side 54 og 56.

932 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 617).

933 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 107.

934 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 107).

935 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 43).

936 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 534).

937 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 414.

938 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 53).

939 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 53.

940 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), side 388.

941 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (foreldre: side 388).

942 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kvinnherad: 1710-1753, Ministerialbok.

943 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Fjelberg: 1788-1815, Ministerialbok.

944 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 54.

945 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 316).

946 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 37.

947 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kvinnherad: 1754-1777, Ministerialbok.

948 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 989).

949 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), side 989.

950 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk II: Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden (gard nummer 61-72) (Suldal kommune - 2004), side 1161.

951 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk II: Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden (gard nummer 61-72) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 1161).

952 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 694.

953 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 398).

954 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 398.

955 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 367).

956 Utarbeidd av Jess Selvåg, Mjølsnes - ætta. Finnøy (Tau, septembet 1985.), (foreldre: side 87).

957 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), side 33.

958 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), side 32.

959 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 120).

960 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 103.

961 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nedstrand: 1741-1764, Ministerialbok.

962 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), side 152.

963 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (foreldre: side 152).

964 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 326.

965 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 398.

966 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 463.

967 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 463).

968 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 427.

969 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 427).

970 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 114.

971 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 114).

972 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 526.

973 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 526).

974 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 718.

975 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 346).

976 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 662.

977 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), side 470.

978 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 470).

979 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 33).

980 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 34.

981 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 33.

982 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 146).

983 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 146.

984 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 254).

985 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 254.

986 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 239.

987 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 610).

988 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 240.

989 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 386).

990 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 386.

991 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 387).

992 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 949.

993 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 949).

994 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 925).

995 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 925.

996 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 66).

997 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), (foreldre: side 69).

998 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 261).

999 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), side 261.

1000 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 449).

1001 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), side 60.

1002 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 60).

1003 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 32.

1004 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 52).

1005 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 567.

1006 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 589).

1007 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 221).

1008 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 612).

1009 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 158).

1010 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 159.

1011 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), side 36.

1012 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 613.

1013 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 622.

1014 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 511 og 694.

1015 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 216).

1016 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 695.

1017 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), side 154.

1018 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 233).

1019 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 221.

1020 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 694-695.

1021 Simon Steinsbø, Sveio Gards og ættesoge III: Lid og gamle Vestre Vikebygd (utgjeve i 1987), (foreldre: side 171).

1022 Simon Steinsbø, Sveio Gards og ættesoge III: Lid og gamle Vestre Vikebygd (utgjeve i 1987), side 171.

1023 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 500).

1024 Simon Steinsbø, Sveio Gards og ættesoge I: Gamle Valestrand kommune (utgjeve i 1986), side 283.

1025 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 589).

1026 Simon Steinsbø, Sveio Gards og ættesoge I: Gamle Valestrand kommune (utgjeve i 1986), (foreldre: side 156).

1027 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 196.

1028 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 197.

1029 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 196).

1030 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 196 og 175.

1031 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 293).

1032 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 271).

1033 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 293.

1034 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 102).

1035 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 282.

1036 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 282).

1037 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 102.

1038 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 229).

1039 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), side 526.

1040 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), (foreldre: side 189).

1041 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), side 488.

1042 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), (foreldre: side 488).

1043 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), (foreldre: side 396).

1044 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 78).

1045 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), side 78.

1046 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 474).

1047 Lars Martinusson Ådna, Haus i soga og segn XVII, Del 3 Ætt og Æle. Ådna sokn (utgjeve i 1964), (foreldre: side 673).

1048 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), side 432.

1049 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 263.

1050 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 432).

1051 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (mor: side 497).

1052 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 256.

1053 E.Gundersen, Samlinger til Stavanger Historie tredje bind, rettsprotok. 1617-1722 (utgjeve i 1953), side 196.

1054 E.Gundersen, Samlinger til Stavanger Historie tredje bind, rettsprotok. 1617-1722 (utgjeve i 1953), side 236.

1055 Johannes Elgvin, En by i kamp Stavanger bys historie 1536-1814 (utgjeve i 1956), side 226.

1056 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 29.

1057 Johannes Elgvin, En by i kamp Stavanger bys historie 1536-1814 (utgjeve i 1956), (foreldre: side 225).

1058 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 348.

1059 Ulvik bygdeboknemnd, Ulvik Gards og Ættesoge II (utgjeve i 1987), side 266.

1060 Ulvik bygdeboknemnd, Ulvik Gards og Ættesoge II (utgjeve i 1987), (foreldre: side 266).

1061 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 171).

1062 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 69.

1063 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Vigde i Bergen 1663-1816.

1064 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), side 52.

1065 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hamre: 1708-1726, Ministerialbok.

1066 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 596.

1067 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 348).

1068 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 265).

1069 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 266.

1070 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 266).

1071 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 454).

1072 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 365.

1073 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 364).

1074 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 674.

1075 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 377).

1076 Henrik Meyer Kvalem, Ættarbok for Granvin (utgjeve i 1975), side 628.

1077 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 351.

1078 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 351).

1079 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 418).

1080 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), side 180.

1081 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 131.

1082 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 230.

1083 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 230).

1084 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 826).

1085 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1795.

1086 Nils Lauvskard, Samnanger, Soga um bygdi, Gardarne og Ætterne (utgitt i 1973), side 184.

1087 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Os / Samnanger: 1669-1760, Ministerialbok.

1088 Nils Lauvskard, Samnanger, Soga um bygdi, Gardarne og Ætterne (utgitt i 1973), (foreldre: side 184).

1089 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 718).

1090 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 218.

1091 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 199.

1092 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 474.

1093 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 170).

1094 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 143).

1095 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 144.

1096 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 255.

1097 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 255).

1098 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 71).

1099 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 200.

1100 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 64).

1101 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 18).

1102 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 232).

1103 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 200).

1104 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 664).

1105 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 664.

1106 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 232).

1107 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 665.

1108 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nedstrand / Hinderå: 1724-1740, Ministerialbok.

1109 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 115).

1110 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 102).

1111 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), side 128.

1112 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 157.

1113 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 384).

1114 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 410).

1115 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 18.

1116 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hjelmeland / Hjelmeland, Fister, Årdal: 1760-1799, Ministerialbok.

1117 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 387).

1118 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 641).

1119 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døde i Lindås 1740-1764.

1120 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døypte i Lindås 1764-1801.

1121 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 379.

1122 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 379).

1123 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), side 11.

1124 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), (foreldre: side 11).

1125 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 91.

1126 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 105).

1127 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 280.

1128 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 280).

1129 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 10).

1130 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 368.

1131 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 10.

1132 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 432).

1133 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 183.

1134 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 345).

1135 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 345.

1136 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 432.

1137 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 433.

1138 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 345 og 432.

1139 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 345 og 432-433.

1140 E.Gundersen, Samlinger til Stavanger Historie tredje bind, rettsprotok. 1617-1722 (utgjeve i 1953), side 132.

1141 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 210).

1142 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 210.

1143 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 187).

1144 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), side 293.

1145 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 298).

1146 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 650).

1147 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 705.

1148 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 444).

1149 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), side 222.

1150 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 222).

1151 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), side 223.

1152 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), side 227.

1153 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 102.

1154 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 102).

1155 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), side 222-223.

1156 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 641 og 751.

1157 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1087).

1158 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1557.

1159 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 297.

1160 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 297 og 298.

1161 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 289).

1162 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 354).

1163 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 298).

1164 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 298.

1165 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 297).

1166 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 312).

1167 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 312.

1168 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 126).

1169 Magnus Våge, Erfjord Bygdebok: Frå ætte- og kultursoga i Erfjord. (Utgjevar Erfjord Kommune - 1959), side 205.

1170 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt III (Time kommune 2008), (foreldre: nside 233).

1171 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), side 195.

1172 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), side 25.

1173 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 85).

1174 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 85.

1175 Gudtorm Mikkelson, Gjesdal indre del
Gards- og Ættesoge
Frafjorddalen og Østabødalen
Band 1
(Gjesdal kommune 1994), side 318.

1176 Gudtorm Mikkelson, Gjesdal indre del
Gards- og Ættesoge
Frafjorddalen og Østabødalen
Band 1
(Gjesdal kommune 1994), side 319.

1177 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 192.

1178 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 192).

1179 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 261).

1180 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt III (Time kommune 2008), side 370.

1181 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 221.

1182 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 590 og 148.

1183 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 532.

1184 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 10).

1185 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 533).

1186 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 533.

1187 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 80.

1188 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 365).

1189 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 372).

1190 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), side 372.

1191 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Jelsa / Jelsa, Sand: 1796-1816, Ministerialbok.

1192 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Korskirken: 1698-1747, Ministerialbok.

1193 B. Kjetland, Bygdebok for Karmøy, Torvastad (utgjeve i 1979), (foreldre: side 15).

1194 Arnvid Lillehammer - 1982, Bygdebok for Karmøy. Skudenes og Skudeneshavn (1982), side 691.

1195 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 575.

1196 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 575).

1197 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 247.

1198 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Mo: 1724-1748, Ministerialbok.

1199 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Mo: 1766-1799, Ministerialbok.

1200 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), Vestre Egge.

1201 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), (foreldre: Nedre Svere).

1202 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), Åmot.

1203 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), (foreldre: Åmot).

1204 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), (foreldre: Eriksrud).

1205 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 464).

1206 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 397).

1207 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 143.

1208 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 652).

1209 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 678.

1210 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 131).

1211 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 131.

1212 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 127.

1213 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 238).

1214 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 201.

1215 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 128).

1216 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 127 og 201.

1217 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 505).

1218 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 506.

1219 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 87).

1220 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), (foreldre: side 297).

1221 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 273.

1222 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 116.

1223 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 116 og 498.

1224 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 642).

1225 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1161.

1226 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1161).

1227 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1336.

1228 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 350).

1229 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 35.

1230 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 316).

1231 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), side 351.

1232 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), side 224.

1233 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 200).

1234 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), side 81.

1235 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), side 350 og 351.

1236 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 479.

1237 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 479).

1238 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (mor: side 479).

1239 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 31.

1240 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), (foreldre: side 146).

1241 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), (foreldre: side 159).

1242 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 137.

1243 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 157).

1244 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 155.

1245 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 202.

1246 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 481).

1247 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 481.

1248 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 458.

1249 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 17).

1250 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), side 28.

1251 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 67.

1252 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 66).

1253 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 42).

1254 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 2 (Utgjeve i 1995), side 750.

1255 Sigleif Engen, Forsandboka bind I del 1, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1981), (foreldre: side 36).

1256 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 3 (Utgjeve i 1995), side 1230.

1257 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 342).

1258 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk II: Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden (gard nummer 61-72) (Suldal kommune - 2004), side 1168.

1259 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 606.

1260 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Etne: 1715-1741, Ministerialbok.

1261 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 604).

1262 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 43.

1263 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 103).

1264 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 103.

1265 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 945).

1266 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 93).

1267 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 93.

1268 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 88.

1269 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), side 278.

1270 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), side 247.

1271 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), side 278 og 247.

1272 E.Gundersen, Samlinger til Stavanger Historie tredje bind, rettsprotok. 1617-1722 (utgjeve i 1953), (foreldre: side 76).

1273 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 35.

1274 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 16).

1275 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), side 16.

1276 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 32).

1277 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 401.

1278 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 401).

1279 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 15).

1280 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 338).

1281 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 196).

1282 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 196.

1283 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 197.

1284 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 405).

1285 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 373).

1286 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 681.

1287 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 365).

1288 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 470).

1289 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 681).

1290 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 445).

1291 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 696.

1292 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 626.

1293 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 626).

1294 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 636.

1295 Ånen Årli, Kvinesdal ei bygdebok II. Gards og ættesoga (1965), (foreldre: side 79).

1296 Ånen Årli, Kvinesdal ei bygdebok II. Gards og ættesoga (1965), side 79.

1297 Ånen Årli, Kvinesdal ei bygdebok II. Gards og ættesoga (1965), (foreldre: side 15).

1298 Ånen Årli, Kvinesdal ei bygdebok II. Gards og ættesoga (1965), (foreldre: side 81).

1299 Ånen Årli, Kvinesdal ei bygdebok II. Gards og ættesoga (1965), side 83.

1300 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 291.

1301 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 385).

1302 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), side 148.

1303 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), (foreldre: side 146).

1304 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 259).

1305 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), (foreldre: side 100).

1306 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), side 182.

1307 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 369.

1308 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 315.

1309 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 31).

1310 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 322).

1311 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 61).

1312 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 61.

1313 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 36.

1314 Utarbeidd av Jess Selvåg, Mjølsnes - ætta. Finnøy (Tau, septembet 1985.), side 62.

1315 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 303.

1316 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 400).

1317 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 400.

1318 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 407).

1319 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 337.

1320 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 286, 297 og 303.

1321 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 395 og 400.

1322 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 220.

1323 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 219-220.

1324 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 318.

1325 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 166).

1326 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 905.

1327 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 367).

1328 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 368.

1329 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 368 og 370.

1330 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 367.

1331 Oddleif Lian, Lyngdal I - Vestre del (utgjeve i 1981), side 530.

1332 Oddleif Lian, Lyngdal II - Midtre del (utgjeve i 1984), (foreldre: side 246).

1333 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 272).

1334 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 272.

1335 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 564).

1336 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 119).

1337 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 119.

1338 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 55.

1339 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 54).

1340 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 54.

1341 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 142).

1342 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 143.

1343 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), (foreldre: side 568).

1344 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), side 568.

1345 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), side 310.

1346 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 386).

1347 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), side 385.

1348 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), side 305.

1349 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), (foreldre: side 301).

1350 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), side 372.

1351 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), (foreldre: side 647).

1352 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 231.

1353 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 323.

1354 A. Haugland, Skåneviksoga bind 3, Sævareid - Skånevik (utgjeve i 1988), (foreldre: side 352).

1355 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 348).

1356 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 351.

1357 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 350.

1358 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 352).

1359 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 359.

1360 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 360.

1361 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 515).

1362 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 60.

1363 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 262).

1364 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 72.

1365 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 77.

1366 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), (foreldre: side 70).

1367 Ånen Årli, Kvinesdal ei bygdebok II. Gards og ættesoga (1965), side 28.

1368 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høyland: 1691-1732, Ministerialbok.

1369 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 392).

1370 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 393.

1371 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken, Frue: 1727-1738, Ministerialbok.

1372 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 399).

1373 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 65.

1374 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 155.

1375 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 155).

1376 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 155 og 321.

1377 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), side 499.

1378 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 499).

1379 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), side 502.

1380 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 458).

1381 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 2025).

1382 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 2025.

1383 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 305.

1384 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 806).

1385 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Vigde i Hamre 1677-1815.

1386 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 523.

1387 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 193).

1388 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), side 386.

1389 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), (foreldre: side 385).

1390 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), side 385-386.

1391 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1677.

1392 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 786).

1393 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 783).

1394 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 265.

1395 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), (foreldre: side 230).

1396 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 11).

1397 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 235.

1398 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 536.

1399 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 267).

1400 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 799).

1401 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 3 (Rennesøy kommune 1993), side 1183.

1402 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 3 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 1183).

1403 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 3 (Rennesøy kommune 1993), side 1186.

1404 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 3 (Rennesøy kommune 1993), side 1192.

1405 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 57).

1406 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 288.

1407 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lye / Time: 1725-1800, Ministerialbok.

1408 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt VI (Time kommune 2012), (foreldre: side 737).

1409 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt VI (Time kommune 2012), side 737-738.

1410 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt VI (Time kommune 2012), side 463.

1411 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 330.

1412 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), side 181.

1413 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 173).

1414 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 310.

1415 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 212.

1416 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnøy: 1773-1816, Ministerialbok.

1417 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tysvær / Tysvær: 1878-1896, Ministerialbok.

1418 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), side 80.

1419 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 353.

1420 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 353).

1421 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 356.

1422 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 165).

1423 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 372.

1424 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 361).

1425 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 371.

1426 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 95.

1427 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), (foreldre: side 95).

1428 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 608).

1429 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 608.

1430 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 615.

1431 Oddleif Lian, Kvås Gard og Folk (Lyngdal IV) (utgjeve i 1989), side 121.

1432 Oddleif Lian, Kvås Gard og Folk (Lyngdal IV) (utgjeve i 1989), (foreldre: side 121).

1433 Oddleif Lian, Kvås Gard og Folk (Lyngdal IV) (utgjeve i 1989), (foreldre. side 267).

1434 Oddleif Lian, Kvås Gard og Folk (Lyngdal IV) (utgjeve i 1989), side 122.

1435 Oddleif Lian, Kvås Gard og Folk (Lyngdal IV) (utgjeve i 1989), side 685.

1436 Oddleif Lian, Kvås Gard og Folk (Lyngdal IV) (utgjeve i 1989), (foreldre: side 267).

1437 Oddleif Lian, Kvås Gard og Folk (Lyngdal IV) (utgjeve i 1989), side 267.

1438 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 411.

1439 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 411 og 483.

1440 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 484.

1441 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 353.

1442 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), side 201.

1443 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 213.

1444 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 213).

1445 Oddleif Lian, Lyngdal III - Østre del (utgjeve i 1986), (foreldre: side 182).

1446 Oddleif Lian, Lyngdal III - Østre del (utgjeve i 1986), (foreldre: side 181).

1447 Ånen Årli, Kvinesdal ei bygdebok II. Gards og ættesoga (1965), (foreldre: side 382).

1448 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 424.

1449 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 424).

1450 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 425.

1451 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 376).

1452 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 384.

1453 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt V (Time kommune 2011), side 173.

1454 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 384).

1455 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 470.

1456 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), side 625.

1457 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 19).

1458 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 625).

1459 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 521).

1460 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), side 521.

1461 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 566).

1462 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt II (Time kommune 2006), side 547.

1463 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lye / Time: 1816-1826, Ministerialbok.

1464 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 426.

1465 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt III (Time kommune 2008), side 379.

1466 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lye / Time, Gjesdal: 1842-1855, Ministerialbok.

1467 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, TIME Gard og ætt I (Time kommune 2004), (foreldre: side 440).

1468 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 481).

1469 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 481.

1470 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Helleland / Bjerkreim: 1762-1791, Ministerialbok.

1471 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 747).

1472 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 747.

1473 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind III (utgitt i 1988), (foreldre: side 606).

1474 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind III (utgitt i 1988), side 606.

1475 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 705).

1476 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 704.

1477 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 265).

1478 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 614.

1479 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 126).

1480 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 47.

1481 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 78).

1482 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 58.

1483 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 101.

1484 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 691).

1485 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 691.

1486 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), side 129.

1487 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 129).

1488 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), side 59.

1489 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 119).

1490 P. Seland, Kvenåsen krets i Fjotland (Seland, Lindeland, Lindhommen, Eigeland og Solli) (1980), (foreldre: side 127).

1491 P. Seland, Kvenåsen krets i Fjotland (Seland, Lindeland, Lindhommen, Eigeland og Solli) (1980), side 131.

1492 P. Seland, Kvenåsen krets i Fjotland (Seland, Lindeland, Lindhommen, Eigeland og Solli) (1980), side 132.

1493 P. Seland, Kvenåsen krets i Fjotland (Seland, Lindeland, Lindhommen, Eigeland og Solli) (1980), side 133.

1494 P. Seland, Kvenåsen krets i Fjotland (Seland, Lindeland, Lindhommen, Eigeland og Solli) (1980), (foreldre: side 211).

1495 P. Seland, Kvenåsen krets i Fjotland (Seland, Lindeland, Lindhommen, Eigeland og Solli) (1980), side 211.

1496 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), side 456.

1497 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 574.

1498 Kåre Sønsterud, Nore - Uvdal I FORN OG NYE Del II Gards- og ættesoge for Uvdal BAND I Frå Veraldrud til Bjerkeflåta (Nore og Uvdal kommune 1997), (foreldre: side 325).

1499 Kåre Sønsterud, Nore - Uvdal I FORN OG NYE Del II Gards- og ættesoge for Uvdal BAND I Frå Veraldrud til Bjerkeflåta (Nore og Uvdal kommune 1997), side 325.

1500 Kåre Sønsterud, Nore - Uvdal I FORN OG NYE Del II Gards- og ættesoge for Uvdal BAND V Frå Koggelien i Uvdal til Nørstedokken i Sør-Skurdalen (Nore og Uvdal kommune 2000), (foreldre: side 3308).

1501 Kåre Sønsterud, Nore - Uvdal I FORN OG NYE Del II Gards- og ættesoge for Uvdal BAND V Frå Koggelien i Uvdal til Nørstedokken i Sør-Skurdalen (Nore og Uvdal kommune 2000), side 3396.

1502 Kåre Sønsterud, Nore - Uvdal I FORN OG NYE Del II Gards- og ættesoge for Uvdal BAND I Frå Veraldrud til Bjerkeflåta (Nore og Uvdal kommune 1997), side 346.

1503 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Rollag: 1714-1742, Ministerialbok.

1504 Kåre Sønsterud, Nore - Uvdal I FORN OG NYE Del II Gards- og ættesoge for Uvdal BAND V Frå Koggelien i Uvdal til Nørstedokken i Sør-Skurdalen (Nore og Uvdal kommune 2000), (foreldre: side 3396).

1505 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Rollag: 1743-1778, Ministerialbok.

1506 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 194).

1507 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 25.

1508 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 137).

1509 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 26.

1510 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 27).

1511 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 27.

1512 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 25-26.

1513 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), side 37.

1514 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), side 232.

1515 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1808.

1516 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 2084).

1517 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 2186.

1518 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1971).

1519 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 357.

1520 Olav Njerve, Spangereid, Folk i Bygda gjennom tidene hefte II (1965), side 98.

1521 Oddleif Lian, Austad II - Gard og folk (Lyngdal VI) (utgjeve i 1995), side 194.

1522 Oddleif Lian, Austad I - Gard og folk (Lyngdal V) (utgjeve i 1994), side 449.

1523 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 289.

1524 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Første bandet: Frå dei eldste tider til 1660 (Etne bygdeboknemnd 1968), (foreldre: side 467).

1525 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 169).

1526 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1842.

1527 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1842).

1528 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 627).

1529 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), (foreldre: side 89).

1530 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 628.

1531 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 420).

1532 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 73.

1533 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), (foreldre: side 68).

1534 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), side 68.

1535 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1388).

1536 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 345).

1537 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 345.

1538 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vikedal / Vikedal: 1817-1850, Ministerialbok.

1539 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 696).

1540 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 750.

1541 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Suldal / Suldal: 1780-1800, Ministerialbok.

1542 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ullensvang / Ullensvang: 1732-1758, Ministerialbok.

1543 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 750).

1544 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nedstrand: 1779-1795, Ministerialbok.

1545 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nedstrand / Hinderå: 1839-1860, Ministerialbok.

1546 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 710.

1547 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (foreldre: side 127).

1548 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), side 77.

1549 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (foreldre: side 72).

1550 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), side 72.

1551 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 300).

1552 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 772).

1553 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 391).

1554 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 690.

1555 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 690).

1556 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kvinnherad: 1811-1835, Ministerialbok.

1557 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 204).

1558 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Etne: 1725-1755, Ministerialbok.

1559 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 90).

1560 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 192).

1561 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), side 192.

1562 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), side 69.

1563 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (mor: side 73).

1564 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (far: side 64).

1565 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 298).

1566 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 298.

1567 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 306).

1568 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 300.

1569 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), side 300.

1570 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 334.

1571 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 703).

1572 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 703.

1573 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), side 247.

1574 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 167.

1575 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 167).

1576 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 142).

1577 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), side 142.

1578 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), side 305.

1579 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 23.

1580 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), side 54.

1581 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Jelsa / Jelsa: 1816-1828, Klokkerbok.

1582 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), side 54 og 341.

1583 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Jelsa: 1768-1796, Ministerialbok.

1584 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 704).

1585 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 704.

1586 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 273).

1587 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 54).

1588 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 718.

1589 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 691).

1590 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), side 55.

1591 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Håland / Sola, Madla: 1854-1870, Ministerialbok.

1592 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Håland: 1829-1841, Ministerialbok.

1593 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Jelsa / Jelsa, Sand: 1828-1853, Ministerialbok.

1594 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 538).

1595 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 637).

1596 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 637.

1597 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), Jelsa / Jelsa, Sand: 1828-1853, Ministerialbok.

1598 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 705.

1599 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken, Frue, Randaberg: 1733-1751, Klokkerbok.

1600 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Rennesøy: 1749-1771, Ministerialbok.

1601 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døypte i Bergen 1668-1815.

1602 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 158.

1603 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken: 1783-1815, Ministerialbok.

1604 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 122.

1605 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 129.

1606 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 148.

1607 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 120).

1608 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 111).

1609 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 111.

1610 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døypte i Stord 1725-1777.

1611 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stord: 1841-1861, Ministerialbok.

1612 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Vigde i Finnås 1719-1815.

1613 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 112.

1614 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stord: 1778-1800, Ministerialbok.

1615 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 239).

1616 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 239.

1617 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stord: 1816-1825, Ministerialbok.

1618 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 88).

1619 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 33).

1620 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), side 248.

1621 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 248).

1622 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 641).

1623 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 642.

1624 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 498).

1625 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 779.

1626 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 652).

1627 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 652.

1628 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 209).

1629 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 665).

1630 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 779).

1631 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 799.

1632 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 780.

1633 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nedstrand: 1795-1816, Ministerialbok.

1634 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nedstrand / Nedstrand: 1887-1915, Ministerialbok.

1635 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 214.

1636 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nedstrand / Hinderå: 1816-1838, Ministerialbok.

1637 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 483).

1638 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 483.

1639 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 302).

1640 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døypte Sogn og Fjordane 1669-1895.

1641 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Gravlagde i Sogn og Fjordane 1669-1920.

1642 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Vigde i Sogn og Fjordane 1669-1922.

1643 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Vigde i Eid 1770-1815.

1644 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), (foreldre: side 77).

1645 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), side 77.

1646 A. Haugland, Skåneviksoga bind 3, Sævareid - Skånevik (utgjeve i 1988), (foreldre: side 547).

1647 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 497).

1648 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 497.

1649 A. Haugland, Skåneviksoga bind 3, Sævareid - Skånevik (utgjeve i 1988), side 547.

1650 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 99.

1651 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 321).

1652 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 95).

1653 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 95.

1654 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 259.

1655 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 98).

1656 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 136).

1657 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 136.

1658 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 99 (foreldre: side 98).

1659 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 259).

1660 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 260.

1661 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Håland: 1794-1815, Ministerialbok.

1662 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 179).

1663 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 181.

1664 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 358.

1665 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 474).

1666 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 37.

1667 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 36).

1668 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 465).

1669 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 424).

1670 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 424.

1671 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 438.

1672 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Strandebarm / Strandebarm: 1727-1750, Ministerialbok.

1673 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 165).

1674 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Sund: 1770-1795, Ministerialbok.

1675 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 206.

1676 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 673).

1677 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 245).

1678 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 444).

1679 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 206).

1680 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 85.

1681 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 115).

1682 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 203.

1683 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 497).

1684 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 235).

1685 Jon Bergsåker, Høle gjennom hundreåra (utgjeve i 1964), side 56.

1686 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lødingen: 1787-1840, Ministerialbok.

1687 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lødingen: 1840-1863, Ministerialbok.

1688 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 786.

1689 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 149).

1690 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 357).

1691 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 357.

1692 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 197).

1693 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), side 410.

1694 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnøy: 1746-1772, Ministerialbok.

1695 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), (foreldre: side 711).

1696 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 709).

1697 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 632).

1698 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 714.

1699 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 343).

1700 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 228).

1701 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 714).

1702 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 715.

1703 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 58.

1704 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 93).

1705 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 242).

1706 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 242.

1707 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 240).

1708 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 136).

1709 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 213).

1710 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 290).

1711 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (foreldre: side 182).

1712 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), side 365.

1713 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), side 25.

1714 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 418).

1715 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 365).

1716 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skjold / Skjold, Tysvær, Vats: 1743-1802, Ministerialbok.

1717 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Rennesøy: 1816-1837, Ministerialbok.

1718 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 634).

1719 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), side 336.

1720 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 893).

1721 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 264).

1722 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Fjelberg: 1835-1851, Ministerialbok.

1723 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 271.

1724 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skånevik: 1869-1878, Ministerialbok.

1725 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 216).

1726 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 215).

1727 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 186).

1728 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), (foreldre: side 186).

1729 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), side 186.

1730 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 140.

1731 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 63).

1732 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 233).

1733 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 140).

1734 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 618).

1735 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 233.

1736 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 232).

1737 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 127).

1738 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Håland: 1722-1794, Ministerialbok.

1739 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 600).

1740 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 600.

1741 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 464 (foreldre: side 325).

1742 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 399).

1743 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 642).

1744 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 642.

1745 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAB, Førde Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 2, 1728-1748, s. 21.

1746 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAB, Førde Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 4, 1781-1803, s. 368-369.

1747 Fredrik Martin Budtz Steen (1836–1907), Steens skrifter om Førde sokn - 6 handskrivne band (Ragnar Indrebø har bearbeida Ola Andreas Tjønneland (1878-1975) sine transkripsjonar), Bind 5 side 169-170 og 171-172.

1748 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lindås: 1835-1841, Ministerialbok.

1749 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lindås: 1863-1875, Ministerialbok.

1750 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kinn: 1841-1857, Ministerialbok.

1751 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Førde: 1861-1877, Ministerialbok.

1752 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Gravlagde: Vaksdal sokn, Bruvik/Vaksdal, 1933-1981.

1753 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Bruvik / Bruvik: 1878-1904, Ministerialbok.

1754 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 494).

1755 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), side 494.

1756 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skånevik: 1828-1848, Ministerialbok.

1757 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), side 495.

1758 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 215.

1759 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), (foreldre: side 161).

1760 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), side 161.

1761 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skånevik: 1848-1869, Ministerialbok.

1762 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnås: 1765-1803, Ministerialbok.

1763 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 270).

1764 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 61.

1765 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 72.

1766 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 22).

1767 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 60).

1768 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 623).

1769 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 72).

1770 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 616).

1771 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), side 338 og 616.

1772 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 290.

1773 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 656).

1774 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 315).

1775 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 578).

1776 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 129.

1777 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 623.

1778 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 651).

1779 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 431).

1780 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 227).

1781 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), side 227.

1782 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kvinnherad: 1854-1872, Ministerialbok.

1783 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 651.

1784 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 651).

1785 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side: 651).

1786 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 414).

1787 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 414.

1788 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 92.

1789 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 290).

1790 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 413).

1791 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 413).

1792 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 455).

1793 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 156).

1794 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 156.

1795 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 155).

1796 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 384).

1797 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), side 384.

1798 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), side 119.

1799 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 381).

1800 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 58).

1801 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 119).

1802 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 407).

1803 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 171).

1804 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 97).

1805 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), side 121.

1806 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 407.

1807 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skjold / Skjold: 1815-1835, Ministerialbok.

1808 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 34).

1809 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 104).

1810 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 389).

1811 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 419.

1812 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 419).

1813 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 411.

1814 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 283).

1815 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skjold: 1786-1815, Ministerialbok.

1816 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tysvær / Tysvær: 1831-1856, Ministerialbok.

1817 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 562).

1818 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), side 30.

1819 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skjold / Tysvær: 1815-1830, Ministerialbok.

1820 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 86.

1821 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre. side 423).

1822 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 190.

1823 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vikedal / Vikedal, Sandeid, Imsland: 1851-1867, Ministerialbok.

1824 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 488).

1825 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 142.

1826 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnøy / Hesby, Talgje: 1847-1862, Ministerialbok.

1827 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 85).

1828 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (far: side 61; mor side 62).

1829 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), (foreldre: side 166).

1830 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), side 404.

1831 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken, Frue: 1688-1714, Klokkerbok.

1832 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 329.

1833 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 181).

1834 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken: 1744-1782, Ministerialbok.

1835 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 329).

1836 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken, Frue: 1714-1733, Klokkerbok.

1837 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høyland: 1753-1783, Ministerialbok.

1838 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 165).

1839 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 3 (Rennesøy kommune 1993), side 1340.

1840 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 3 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 1340).

1841 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høyland: 1784-1803, Ministerialbok.

1842 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 234).

1843 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 743).

1844 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 289).

1845 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hå: 1787-1812, Ministerialbok.

1846 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hå / Varhaug: 1879-1900, Ministerialbok.

1847 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), side 195.

1848 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hå / Varhaug: 1855-1878, Ministerialbok.

1849 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 157).

1850 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hå / Varhaug: 1826-1841, Ministerialbok.

1851 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 324).

1852 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (mor: side 89).

1853 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hå / Varhaug: 1842-1855, Ministerialbok.

1854 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (far: side 22).

1855 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 89).

1856 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Eigersund / Ogna: 1816-1847, Ministerialbok.

1857 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Eigersund / Ogna: 1850-1865, Ministerialbok.

1858 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), (foreldre: side 274).

1859 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), (foreldre: side 273).

1860 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 679).

1861 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Eigersund / Ogna: 1879-1893, Ministerialbok.

1862 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 106).

1863 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 106.

1864 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 109).

1865 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 62).

1866 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 644).

1867 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 400.

1868 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Femte bandet. Folket i Grindheim sokn (Etne kommune 1995), side 89.

1869 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 287).

1870 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Femte bandet. Folket i Grindheim sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 89).

1871 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAB, Etne Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 7, 1831-1847, s. 201.

1872 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), (foreldre: side 282).

1873 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Femte bandet. Folket i Grindheim sokn (Etne kommune 1995), side 71.

1874 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAB, Etne Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 4, 1782-1807, s. 38.

1875 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 400).

1876 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 388).

1877 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 389.

1878 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Vigde i Etne 1715-1815.

1879 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 681).

1880 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 287.

1881 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 593).

1882 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 497.

1883 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 681.

1884 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 240.

1885 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 424).

1886 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 626.

1887 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 111.

1888 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), side 146.

1889 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 190).

1890 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høyland / Høyland: 1825-1841, Ministerialbok.

1891 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 178).

1892 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 303).

1893 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høyland: 1804-1815, Ministerialbok.

1894 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høgsfjord / Høle: 1855-1885, Ministerialbok.

1895 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Strand / Høle: 1816-1833, Ministerialbok.

1896 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre<. side 432).

1897 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 432).

1898 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 216.

1899 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Fjelberg / Eid: 1879-1918, Ministerialbok.

1900 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 232).

1901 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), side 68.

1902 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lødingen: 1787-1829, Ministerialbok.

1903 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lødingen / Tysfjord: 1864-1878, Ministerialbok.

1904 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tysfjord: 1879-1889, Ministerialbok.

1905 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 250).

1906 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lødingen / Lødingen: 1864-1884, Ministerialbok.

1907 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lødingen / Lødingen: 1884-1896, Ministerialbok.

1908 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lødingen: 1897-1913, Ministerialbok.

1909 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 247).

1910 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), side 247.

1911 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Femte bandet. Folket i Grindheim sokn (Etne kommune 1995), side 322.

1912 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 347).

1913 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Femte bandet. Folket i Grindheim sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 322).

1914 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 456).

1915 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 456.

1916 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 454.

1917 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 410).

1918 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Femte bandet. Folket i Grindheim sokn (Etne kommune 1995), side 218.

1919 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 454).

1920 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Femte bandet. Folket i Grindheim sokn (Etne kommune 1995), side 12.

1921 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 102).

1922 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAB, Etne Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3 /2, 1755-1782, s. 109-110.

1923 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 295.

1924 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 432.

1925 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Fjelberg / Fjelberg: 1879-1919, Ministerialbok.

1926 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 433.

1927 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Fjelberg: 1866-1879, Ministerialbok.

1928 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Strand: 1769-1816, Ministerialbok.

1929 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 396.

1930 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tinn: 1757-1810, Ministerialbok.

1931 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tinn / Mæl: 1815-1843, Ministerialbok.

1932 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt III (Time kommune 2008), (foreldre: side 169).

1933 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døypte i Time sokn i Lye 1893-1903.

1934 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt III (Time kommune 2008), (foreldre: side 375).

1935 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 146).

1936 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Time / Time: 1910-1932, Klokkerbok.

1937 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, TIME Gard og ætt I (Time kommune 2004), side 296.

1938 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vardø / Landsoknet: 1897-1911, Ministerialbok.

1939 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 229).

1940 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 231).

1941 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Vigde i Innvik 1750-1815.

1942 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Gravlagde i Stord 1725-1803.

1943 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døypte i Stord 1725-1803.

1944 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 284).

1945 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 284.

1946 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 442).

1947 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Hå sokneprestkontor, 30BA/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1815-1825, s. 95-96.

1948 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Skudenes sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0008: Ministerialbok nr. A 5, 1882-1912, s. 173.

1949 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 244).

1950 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Skudenes sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 3.2, 1847-1863, s. 341.

1951 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Skudenes sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1770-1842, s. 161.

1952 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Skudenes sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 3.1, 1847-1863, s. 55.

1953 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Skudenes sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 4, 1864-1881, s. 7.

1954 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Skudenes sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 4, 1864-1881, s. 55.

1955 Arnvid Lillehammer - 1982, Bygdebok for Karmøy. Skudenes og Skudeneshavn (1982), (foreldre: side 691).

1956 Arnvid Lillehammer - 1982, Bygdebok for Karmøy. Skudenes og Skudeneshavn (1982), side 460.

1957 Arnvid Lillehammer - 1982, Bygdebok for Karmøy. Skudenes og Skudeneshavn (1982), (foreldre: side 469).

1958 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Skudenes sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1770-1842, s. 70.

1959 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 91).

1960 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 278.

1961 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 278).

1962 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt III (Time kommune 2008), side 233.

1963 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt III (Time kommune 2008), (foreldre: side 233).

1964 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt III (Time kommune 2008), (foreldre: side 314).

1965 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 248).

1966 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 248.

1967 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 17).

1968 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), side 164.

1969 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 164).

1970 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 287).

1971 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 287.

1972 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 139.

1973 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 459).

1974 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 223).

1975 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 166).

1976 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 139).

1977 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 605.

1978 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 595).

1979 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 964).

1980 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 964.

1981 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 968.

1982 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 146).

1983 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 146.

1984 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 346).

1985 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 158).

1986 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 618).

1987 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 618.

1988 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 878).

1989 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 878.

1990 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 555).

1991 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 876).

1992 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Røyken: 1782-1813, Ministerialbok.

1993 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Røyken: 1833-1856, Ministerialbok.

1994 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (foreldre: side 204).

1995 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), side 204.

1996 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 351).

1997 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 365.

1998 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 365).

1999 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 477).

2000 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 368.

2001 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Fjelberg: 1816-1822, Ministerialbok.

2002 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 368).

2003 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Fjelberg: 1851-1867, Ministerialbok.

2004 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 457).

2005 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), sie 417.

2006 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), side 417.

2007 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 359).

2008 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 359.

2009 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 487.

2010 Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 1 (ODDA del 1) (utgjeve i 1967), (foreldre: side 296).

2011 Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 1 (ODDA del 1) (utgjeve i 1967), side 296.

2012 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 207.

2013 Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 1 (ODDA del 1) (utgjeve i 1967), (foreldre: side 295).

2014 Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 2 (ODDA del 2) (utgjeve i 1967), (foreldre: side 133).

2015 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 2 (ULLENSVANG del 2) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 317).

2016 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 490).

2017 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 490.

2018 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 482).

2019 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), (foreldre: side 320).

2020 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 491.

2021 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre side 490).

2022 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 276.

2023 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 276).

2024 Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 2 (ODDA del 2) (utgjeve i 1967), side 307.

2025 Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 2 (ODDA del 2) (utgjeve i 1967), (foreldre: side 306).

2026 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ullensvang: 1669-1732, Ministerialbok.

2027 E. Bakkevik, Sunnhordland-slekter Bind I (3. opplag utgjeve i 1984), side 103.

2028 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 469).

2029 L. Kindem, Vossaboki band II - Gardssoga I (utgjeve i 1935), (foreldre: side 243).

2030 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 702).

2031 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 478).

2032 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 478.

2033 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 469.

2034 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 2 (ULLENSVANG del 2) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 33).

2035 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 308).

2036 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 558).

2037 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 491).

2038 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ullensvang / Ullensvang: 1719-1733, Ministerialbok.

2039 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ullensvang / Ullensvang: 1669-1718, Ministerialbok.

2040 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Etne / Grindheim: 1755-1782, Ministerialbok.

2041 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), side 60.

2042 Utarbeidd av Jess Selvåg, Mjølsnes - ætta. Finnøy (Tau, septembet 1985.), side 23.

2043 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 322).

2044 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 30.

2045 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), side 232.

2046 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), side 59.

2047 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 569).

2048 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 569.

2049 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 593.

2050 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 568).

2051 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 531).

2052 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 593).

2053 Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 2 (ODDA del 2) (utgjeve i 1967), (foreldre: side 54).

2054 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 594).

2055 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 594.

2056 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 496.

2057 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 396).

2058 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 482.

2059 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 2 (ULLENSVANG del 2) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 211).

2060 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 483).

2061 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 483.

2062 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 2 (ULLENSVANG del 2) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 309).

2063 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 2 (ULLENSVANG del 2) (utgjeve i 1971), side 309.

2064 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 323.

2065 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 2 (ULLENSVANG del 2) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 538).

2066 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 178).

2067 Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 2 (ODDA del 2) (utgjeve i 1967), side 306.

2068 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 286.

2069 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 285).

2070 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 285.

2071 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 223.

2072 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 223.

2073 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ullensvang / Kinsarvik: 1669-1719, Ministerialbok.

2074 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ullensvang / Ullensvang: 1758-1788, Ministerialbok.

2075 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 495).

2076 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 2 (ULLENSVANG del 2) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 28).

2077 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 190).

2078 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ullensvang: 1804-1835, Ministerialbok.

2079 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ullensvang / Ullensvang: 1788-1804, Ministerialbok.

2080 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 508).

2081 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 547.

2082 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 225).

2083 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 495.

2084 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 494).

2085 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 2 (ULLENSVANG del 2) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 295).

2086 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 551).

2087 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 550).

2088 Ulvik bygdeboknemnd, Ulvik Gards og Ættesoge II (utgjeve i 1987), (foreldre: side 131).

2089 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 502.

2090 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 286).

2091 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), side 163.

2092 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), side 265.

2093 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), (foreldre: side 265).

2094 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 2 (KINSARVIK del 2) (utgjeve i 1974), side 174.

2095 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 2 (ULLENSVANG del 2) (utgjeve i 1971), side 503.

2096 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 377).

2097 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 2 (ULLENSVANG del 2) (utgjeve i 1971), (foreldre. side 28).

2098 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 513).

2099 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 513.

2100 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 315.

2101 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 315).

2102 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 311).

2103 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 455.

2104 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAB, Ullensvang Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1669-1718, s. 87.

2105 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAB, Ullensvang Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 4 /1, 1732-1758.

2106 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAB, Ullensvang Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 2, 1669-1732.

2107 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), side 559.

2108 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 581.

2109 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 581).

2110 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), side 321.

2111 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 281).

2112 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), (foreldre: side 351).

2113 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 550.

2114 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side490.

2115 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Strandebarm: 1670-1726, Ministerialbok.

2116 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 556).

2117 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 591).

2118 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), (foreldre: side 215).

2119 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 658).

2120 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 287.

2121 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), side 215.

2122 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 2 (ULLENSVANG del 2) (utgjeve i 1971), side 483.

2123 Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 2 (ODDA del 2) (utgjeve i 1967), (foreldre: side 24).

2124 Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 2 (ODDA del 2) (utgjeve i 1967), side 330.

2125 Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 2 (ODDA del 2) (utgjeve i 1967), (foreldre: side 73).

2126 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 396.

2127 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 823).

2128 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 345).

2129 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 588).

2130 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 587).

2131 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 588.

2132 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 354.

2133 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 354).

2134 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), side 494.

2135 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 2 (ULLENSVANG del 2) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 412).

2136 Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 2 (ODDA del 2) (utgjeve i 1967), (foreldre: side 325).

2137 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), side 453.

2138 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 2 (KINSARVIK del 2) (utgjeve i 1974), (foreldre: side 258).

2139 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 2 (ULLENSVANG del 2) (utgjeve i 1971), side 51.

2140 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 342.

2141 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 342).

2142 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 193.

2143 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 469-470.

2144 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 3 (Rennesøy kommune 1993), side 1224.

2145 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 75).

2146 E. Bakkevik, Sunnhordland-slekter Bind I (3. opplag utgjeve i 1984), side 169.

2147 Utarbeidd av Jess Selvåg, Mjølsnes - ætta. Finnøy (Tau, septembet 1985.), (foreldre: side 70).

2148 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 73.

2149 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 73).

2150 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 72).

2151 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 76).

2152 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 76.

2153 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stord: 1744-1777, Ministerialbok.

2154 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 74).

2155 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 308.

2156 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 457).

2157 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 458.

2158 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 405).

2159 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 399.

2160 Lars Viland, Viland - ei slekt frå Ølen (utgjeve i 1994), side 150-154.

2161 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 38).

2162 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 23).

2163 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 135).

2164 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 135.

2165 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 77).

2166 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 77.

2167 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 380).

2168 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 38(.

2169 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 533).

2170 A. Næss, Slegten paa Sundnes og Hammersland (utgitt i 1914), side 11.

2171 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (foreldre: side 64).

2172 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 74.

2173 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 75.

2174 E. Bakkevik, Sunnhordland-slekter Bind I (3. opplag utgjeve i 1984), side 168.

2175 Ola Høyland, Stord bygdebok I. Stord i gamal og ny tid, (foreldre: side 196).

2176 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 72.

2177 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 279.

2178 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 279.

2179 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 82.

2180 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 101).

2181 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 99).

2182 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 116).

2183 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 82).

2184 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 129).

2185 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 129.

2186 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 134).

2187 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 380.

2188 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 561).

2189 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (mor: side 96).

2190 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (far: side 77).

2191 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), side 96.

2192 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stord / Stord: 1878-1913, Ministerialbok.

2193 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (foreldre: side 34).

2194 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 29.

2195 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 38.

2196 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stord: 1826-1840, Ministerialbok.

2197 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 163).

2198 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 164.

2199 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 95.

2200 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 89).

2201 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 79 og 85.

2202 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 90.

2203 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stord: 1725-1744, Ministerialbok.

2204 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 549).

2205 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 561).

2206 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 561.

2207 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 612.

2208 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 610).

2209 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 610.

2210 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 611.

2211 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Gravlagde i Stord 1725-1777.

2212 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 64.

2213 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 651.

2214 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 650.

2215 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 266.

2216 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 266).

2217 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nesodden: 1769-1780, Ministerialbok.

2218 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Vigde i Lærdal 1752-1821.

2219 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675-1852.

2220 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døypte i Hamre prestegjeld 1677-1691.

2221 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Sogndal / Stedje: 1747-1768, Ministerialbok.

2222 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Trøgstad: 1815-1844, Ministerialbok.

2223 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Trøgstad: 1855-1864, Ministerialbok.

2224 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Trøgstad / Trøgstad: 1899-1919, Ministerialbok.

2225 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høland: 1814-1827, Ministerialbok.

2226 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 203.

2227 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 203).

2228 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 207.

2229 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 394.

2230 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 394).

2231 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 25.

2232 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 247.

2233 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 408.

2234 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 408).

2235 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 417).

2236 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 417.

2237 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 416).

2238 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 4407).

2239 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 407).

2240 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 399.

2241 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 453).

2242 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 399-400.

2243 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 400).

2244 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 400.

2245 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Første bandet: Frå dei eldste tider til 1660 (Etne bygdeboknemnd 1968), (foreldre: side 461).

2246 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 263.

2247 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 263).

2248 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), side 286.

2249 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 505.

2250 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 508).

2251 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 471.

2252 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 265.

2253 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 356).

2254 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 336.

2255 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 354).

2256 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 355).

2257 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 207).

2258 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 319.

2259 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skånevik: 1815-1828, Ministerialbok.

2260 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 410.

2261 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Fjelberg: 1822-1834, Ministerialbok.

2262 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Avaldsnes II (utgjeve i 1993), (foreldre: side 237).

2263 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Avaldsnes II (utgjeve i 1993), side 237.

2264 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Avaldsnes II (utgjeve i 1993), side 238.

2265 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 208.

2266 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Avaldsnes II (utgjeve i 1993), (foreldre: side 83).

2267 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Avaldsnes II (utgjeve i 1993), side 83.

2268 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 538).

2269 Utarbeidd av Jess Selvåg, Mjølsnes - ætta. Finnøy (Tau, septembet 1985.), (foreldre: side 64).

2270 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 373.

2271 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 411).

2272 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 323.

2273 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 401).

2274 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 383).

2275 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 461.

2276 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Avaldsnes / Avaldsnes: 1825-1841, Ministerialbok.

2277 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 49).

2278 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 213.

2279 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), (foreldre: side 29).

2280 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), side 29.

2281 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 402.

2282 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), (foreldre: side 311).

2283 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skånevik: 1790-1824, Ministerialbok.

2284 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 448).

2285 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), side 448.

2286 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 447).

2287 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 413).

2288 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 422).

2289 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 402).

2290 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 219).

2291 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 403.

2292 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 454).

2293 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 455.

2294 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foredldre: side 402).

2295 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 393).

2296 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 217.

2297 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 224).

2298 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 217 og 223.

2299 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Avaldsnes II (utgjeve i 1993), side 234.

2300 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 203.

2301 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Avaldsnes II (utgjeve i 1993), side 233.

2302 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 142).

2303 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 233.

2304 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 407.

2305 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 214).

2306 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 179).

2307 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 223).

2308 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stord / Stord: 1862-1877, Ministerialbok.

2309 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 299).

2310 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), side 30.

2311 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 639.

2312 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 638).

2313 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 229).

2314 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 229.

2315 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 56.

2316 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 422.

2317 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 54.

2318 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 215).

2319 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 544.

2320 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 264.

2321 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 544).

2322 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 264).

2323 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 223.

2324 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 691.

2325 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 690).

2326 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 607.

2327 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 263-264.

2328 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 606-607.

2329 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 212.

2330 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 333).

2331 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), side 333.

2332 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), side 471.

2333 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 39).

2334 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 297).

2335 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), side 297.

2336 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 692).

2337 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), side 39.

2338 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 609).

2339 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 343.

2340 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 25).

2341 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), side 104.

2342 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 157).

2343 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 104).

2344 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), side 189.

2345 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 574).

2346 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 358).

2347 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), side 435.

2348 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 157.

2349 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 156).

2350 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), side 219.

2351 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 149).

2352 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 403).

2353 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 180).

2354 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), side 438.

2355 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 208).

2356 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 302.

2357 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 278).

2358 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 281.

2359 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 251).

2360 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 281 og 302.

2361 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 228).

2362 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 228.

2363 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 1 (ULLENSVANG del 1) (utgjeve i 1971), (foreldre: side 191).

2364 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 225).

2365 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 486).

2366 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Første bandet: Frå dei eldste tider til 1660 (Etne bygdeboknemnd 1968), side 461.

2367 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 266.

2368 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 142.

2369 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 204.

2370 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Avaldsnes II (utgjeve i 1993), side 241.

2371 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 475).

2372 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), side 475.

2373 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 223).

2374 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 7).

2375 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 401.

2376 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 308).

2377 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 281.

2378 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 300).

2379 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 300.

2380 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 673).

2381 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 299.

2382 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 469.

2383 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (foreldre: side 247).

2384 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 151.

2385 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 151).

2386 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 396).

2387 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 396.

2388 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 488).

2389 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 315.

2390 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 435).

2391 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 213).

2392 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 204).

2393 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), side 205.

2394 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 284).

2395 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 285.

2396 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 70).

2397 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 70.

2398 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), side 184.

2399 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 184).

2400 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 461).

2401 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), side 7.

2402 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 281).

2403 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 84.

2404 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 393).

2405 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), side 119.

2406 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), side 114.

2407 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 114).

2408 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Etne: 1782-1807, Ministerialbok.

2409 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 473).

2410 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 343.

2411 A. Haugland, Skåneviksoga bind 3, Sævareid - Skånevik (utgjeve i 1988), (foreldre: side 122).

2412 A. Haugland, Skåneviksoga bind 3, Sævareid - Skånevik (utgjeve i 1988), (foreldre: side 143).

2413 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 246).

2414 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 358.

2415 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 357).

2416 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 257).

2417 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 412.

2418 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 421.

2419 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 413).

2420 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 190).

2421 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 357.

2422 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 421).

2423 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 105).

2424 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), side 105.

2425 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 255.

2426 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 267).

2427 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 255).

2428 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 363).

2429 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 363.

2430 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stord: 1800-1815, Ministerialbok.

2431 Simon Steinsbø, Sveio Gards og ættesoge I: Gamle Valestrand kommune (utgjeve i 1986), (foreldre: side 252).

2432 Simon Steinsbø, Sveio Gards og ættesoge I: Gamle Valestrand kommune (utgjeve i 1986), side 252.

2433 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 363 og 381.

2434 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 39).

2435 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skånevik / Holmedal: 1879-1917, Ministerialbok.

2436 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), side 27.

2437 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 25).

2438 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 315).

2439 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 27).

2440 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), side 26.

2441 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 247).

2442 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 293.

2443 Ernst Berge Drange, Tysnes Gards- og ættesoge bind 2 (1986
(Tysnes Sogelag 2000)), (foreldre: side 713).

2444 Ernst Berge Drange, Tysnes Gards- og ættesoge bind 2 (1986
(Tysnes Sogelag 2000)), side 713.

2445 Ernst Berge Drange, Tysnes Gards- og ættesoge bind 2 (1986
(Tysnes Sogelag 2000)), (foreldre: side 712).

2446 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Vigde i Tysnes 1723-1815.

2447 Ernst Berge Drange, Tysnes Gards- og ættesoge bind 2 (1986
(Tysnes Sogelag 2000)), (foreldre: side 779-780).

2448 Ernst Berge Drange, Tysnes Gards- og ættesoge bind 2 (1986
(Tysnes Sogelag 2000)), 713.

2449 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tysnes: 1804-1816, Ministerialbok.

2450 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tysnes: 1762-1793, Ministerialbok.

2451 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Gravlagde i Tysnes 1860-1886.

2452 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tysnes: 1816-1826, Ministerialbok.

2453 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tysnes: 1837-1848, Ministerialbok.

2454 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tysnes / Tysnes: 1887-1906, Ministerialbok.

2455 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tysnes: 1848-1859, Ministerialbok.

2456 Ernst Berge Drange, Tysnes Gards- og ættesoge bind 2 (1986
(Tysnes Sogelag 2000)), side 719.

2457 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 741).

2458 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 649).

2459 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Strandebarm / Strandebarm: 1750-1787, Ministerialbok.

2460 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 304.

2461 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), side 25.

2462 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), (foreldre: side 579).

2463 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Strand / Høle: 1833-1854, Ministerialbok.

2464 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høgsfjord / Forsand: 1885-1897, Ministerialbok.

2465 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høgsfjord / Forsand: 1876-1884, Ministerialbok.

2466 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høgsfjord / Forsand: 1854-1875, Ministerialbok.

2467 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høgsfjord / Forsand: 1898-1917, Ministerialbok.

2468 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Os: 1826-1839, Ministerialbok.

2469 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Os: 1860-1873, Ministerialbok.

2470 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Os: 1839-1851, Ministerialbok.

2471 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Samnanger / Samnanger: 1879-1897, Klokkerbok.

2472 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 930).

2473 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 930.

2474 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (mor: side 927).

2475 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 2091).

2476 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 932.

2477 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 952).

2478 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 952.

2479 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 934.

2480 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 105).

2481 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 932).

2482 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 449).

2483 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 449.

2484 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 604.

2485 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (forldre: side 419).

2486 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 439).

2487 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (foreldre: side 96).

2488 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), (foreldre: side 137).

2489 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), side 137.

2490 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del, Gards- og ættesoge, Gilja, Giljabrekka, Vatne, Moen og Kvidaland (Gjesdal kommune 2001), side 296.

2491 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del, Gards- og ættesoge, Gilja, Giljabrekka, Vatne, Moen og Kvidaland (Gjesdal kommune 2001), (foreldre: side 187).

2492 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del, Gards- og ættesoge, Gilja, Giljabrekka, Vatne, Moen og Kvidaland (Gjesdal kommune 2001), side 187.

2493 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del, Gards- og ættesoge, Gilja, Giljabrekka, Vatne, Moen og Kvidaland (Gjesdal kommune 2001), (foreldre: side 186).

2494 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del, Gards- og ættesoge, Gilja, Giljabrekka, Vatne, Moen og Kvidaland (Gjesdal kommune 2001), (foreldre: side 296).

2495 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), side 124.

2496 Gudtorm Mikkelson, Gjesdal indre del
Gards- og Ættesoge
Frafjorddalen og Østabødalen
Band 1
(Gjesdal kommune 1994), (foreldre: side 139).

2497 Gudtorm Mikkelson, Gjesdal indre del
Gards- og Ættesoge
Frafjorddalen og Østabødalen
Band 1
(Gjesdal kommune 1994), side 267.

2498 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del, Gards- og ættesoge, Gilja, Giljabrekka, Vatne, Moen og Kvidaland (Gjesdal kommune 2001), side 297.

2499 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 182).

2500 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 182.

2501 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), side 108.

2502 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 310).

2503 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (foreldre: side 108).

2504 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAB, Kvinnherad Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1873-1886, s. 273.

2505 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (foreldre: side 128).

2506 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), side 110.

2507 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAB, Kvinnherad Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1811-1835, s. 184.

2508 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (foreldre: side 133).

2509 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 243).

2510 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), side 243.

2511 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Etne: 1808-1817, Ministerialbok.

2512 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 667).

2513 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 194).

2514 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 258).

2515 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 395.

2516 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), (foreldre: side 330).

2517 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), side 330.

2518 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 329).

2519 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 614).

2520 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 618.

2521 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 280).

2522 A. Haugland, Skåneviksoga bind 3, Sævareid - Skånevik (utgjeve i 1988), (foreldre: side 83).

2523 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del, Gards- og ættesoge, Gilja, Giljabrekka, Vatne, Moen og Kvidaland (Gjesdal kommune 2001), (foreldre: side 317).

2524 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 226.

2525 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), (foreldre: side 349).

2526 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 226).

2527 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 276).

2528 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), side 474.

2529 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), side 349.

2530 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 207).

2531 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 268.

2532 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 100).

2533 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 267).

2534 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 138.

2535 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 339).

2536 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 445).

2537 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 445.

2538 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 658).

2539 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 138.

2540 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 62).

2541 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 62.

2542 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 606.

2543 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 274).

2544 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 354).

2545 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 605).

2546 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 605.

2547 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 602).

2548 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 654).

2549 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 606).

2550 Rudolf Dreyer, SUKKA-ÆTTA (utgjeve i 1952), (foreldre: side 53).

2551 Rudolf Dreyer, SUKKA-ÆTTA (utgjeve i 1952), (foreldre: side 465).

2552 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 479).

2553 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 242).

2554 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 242.

2555 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Jelsa: 1695-1737, Ministerialbok.

2556 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 434).

2557 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 391).

2558 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 327).

2559 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 327.

2560 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 242.

2561 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 222).

2562 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 242).

2563 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 68).

2564 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 214.

2565 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 214).

2566 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 116.

2567 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vikedal / Imsland: 1817-1850, Ministerialbok.

2568 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 209.

2569 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 228).

2570 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vikedal / Imsland: 1868-1885, Ministerialbok.

2571 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 113).

2572 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), side 113.

2573 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vikedal / Imsland: 1886-1929, Ministerialbok.

2574 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 514).

2575 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vikedal / Vikedal: 1868-1883, Ministerialbok.

2576 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hetland / Frue: 1884-1911, Ministerialbok.

2577 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vikedal / Sandeid: 1868-1885, Ministerialbok.

2578 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 34).

2579 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 449).

2580 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 450.

2581 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 201.

2582 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 159).

2583 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 151.

2584 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 150).

2585 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 64).

2586 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 371).

2587 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 201).

2588 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 651).

2589 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 350.

2590 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 616).

2591 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 316.

2592 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 221).

2593 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 222 og 261.

2594 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 317.

2595 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Første bandet: Frå dei eldste tider til 1660 (Etne bygdeboknemnd 1968), (foreldre: side 463).

2596 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 98).

2597 A. Haugland, Skåneviksoga bind 3, Sævareid - Skånevik (utgjeve i 1988), (foreldre: side 212).

2598 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 328.

2599 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 222.

2600 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 221, 261 og 316.

2601 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 368).

2602 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 317).

2603 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), side 446.

2604 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 328).

2605 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 257-258.

2606 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre:side 300).

2607 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Avaldsnes II (utgjeve i 1993), side 369.

2608 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Avaldsnes II (utgjeve i 1993), (foreldre: side 369).

2609 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Avaldsnes II (utgjeve i 1993), (foreldre: side 348).

2610 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Avaldsnes II (utgjeve i 1993), side 43.

2611 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 399).

2612 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), side 742.

2613 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 528).

2614 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 528.

2615 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 37.

2616 Ulvik bygdeboknemnd, Ulvik Gards og Ættesoge I (utgjeve i 1987), (foreldre: side 523).

2617 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 389).

2618 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 96).

2619 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 14).

2620 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 14.

2621 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 13).

2622 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 37).

2623 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 166).

2624 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 167.

2625 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 96.

2626 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 390.

2627 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 22).

2628 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 488).

2629 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 45).

2630 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 448.

2631 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 13.

2632 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 21).

2633 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 21.

2634 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 753).

2635 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 752).

2636 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 423.

2637 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 199).

2638 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 208.

2639 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 422.

2640 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 648).

2641 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 203.

2642 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 58).

2643 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kvam / Vikøy: 1743-1795, Ministerialbok.

2644 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kvam / Vikøy: 1696-1741, Ministerialbok.

2645 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 207).

2646 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kvam: 1796-1832, Ministerialbok.

2647 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Avaldsnes II (utgjeve i 1993), side 373.

2648 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 345).

2649 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), side 401.

2650 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 179).

2651 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy, Avaldsnes II (utgjeve i 1993), (foreldre: side 373).

2652 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 279.

2653 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 279).

2654 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), side 143.

2655 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 143).

2656 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 200).

2657 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), side 213.

2658 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 211).

2659 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 283.

2660 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 387).

2661 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 282).

2662 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 283-284.

2663 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 263.

2664 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 567).

2665 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 567.

2666 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 456.

2667 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 560).

2668 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 581).

2669 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 438).

2670 Utarbeidd av Jess Selvåg, Mjølsnes - ætta. Finnøy (Tau, septembet 1985.), (foreldre: side 22).

2671 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 456).

2672 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 457.

2673 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 582.

2674 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt II (Time kommune 2006), (foreldre: side 475).

2675 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt II (Time kommune 2006), side 475.

2676 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt II (Time kommune 2006), (foreldre: side 474).

2677 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 207).

2678 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Klepp: 1793-1819, Ministerialbok.

2679 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lye: 1872-1881, Ministerialbok.

2680 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, TIME Gard og ætt I (Time kommune 2004), (foreldre: side 434).

2681 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lye / Time: 1904-1920, Ministerialbok.

2682 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lye / Time, Gjesdal: 1856-1871, Ministerialbok.

2683 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døypte i Sogn og Fjordane.

2684 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 177.

2685 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 587.

2686 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 9.

2687 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 10.

2688 Johannes Elgvin, En by i kamp Stavanger bys historie 1536-1814 (utgjeve i 1956), (foreldre: side 63).

2689 Utarbeidd av Jess Selvåg, Mjølsnes - ætta. Finnøy (Tau, septembet 1985.), side 74.

2690 Johannes Elgvin, En by i kamp Stavanger bys historie 1536-1814 (utgjeve i 1956), side 63.

2691 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 36).

2692 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 36.

2693 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 37.

2694 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 267).

2695 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 35).

2696 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 142).

2697 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt II (Time kommune 2006), side 422.

2698 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 299).

2699 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 440).

2700 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 165.

2701 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt III (Time kommune 2008), side 447.

2702 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 318.

2703 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 105).

2704 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 318).

2705 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 244).

2706 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 147.

2707 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: 355).

2708 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 345).

2709 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 147).

2710 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 574.

2711 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 127).

2712 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Lye sokneprestkontor, 30BA/L0005: Ministerialbok nr. A 5.1, 1842-1855, s. 7.

2713 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Lye sokneprestkontor, 30BA/L0008: Ministerialbok nr. A 7, 1872-1881, s. 314.

2714 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1091).

2715 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1798).

2716 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Lye sokneprestkontor, 30BA/L0007: Ministerialbok nr. A 6, 1856-1871, s. 250.

2717 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Egersund sokneprestkontor, Ministerialbok nr. A 7, 1815-1827.

2718 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Lye sokneprestkontor, A/L0001: Ministerialbok nr. A 12, 1904-1920, s. 269.

2719 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt V (Time kommune 2011), (foreldre: side 446).

2720 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt V (Time kommune 2011), side 446.

2721 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Lye sokneprestkontor, 30BA/L0009: Ministerialbok nr. A 8, 1881-1892, s. 255.

2722 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt V (Time kommune 2011), (foreldre: side 576).

2723 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt V (Time kommune 2011), (foreldre: side 465-466).

2724 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 419).

2725 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt V (Time kommune 2011), side 450.

2726 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Lye sokneprestkontor, 30BA/L0009: Ministerialbok nr. A 8, 1881-1892, s. 209.

2727 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt V (Time kommune 2011), (far: side 450; mor: side 365).

2728 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Lye sokneprestkontor, 30BA/L0005: Ministerialbok nr. A 5.1, 1842-1855, s. 100.

2729 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Lye sokneprestkontor, A/L0001: Ministerialbok nr. A 12, 1904-1920, s. 282.

2730 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (far: side 418; mor side 434).

2731 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt II (Time kommune 2006), side 720.

2732 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Håland: 1815-1845, Klokkerbok.

2733 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 271).

2734 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 48).

2735 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Håland: 1815-1829, Ministerialbok.

2736 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hetland / Randaberg: 1816-1856, Ministerialbok.

2737 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Håland: 1871-1882, Ministerialbok.

2738 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 2
(Utgitt av Randaberg kommune 1984), (foreldre: side 127).

2739 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1337).

2740 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 409).

2741 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 409.

2742 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Jelsa / Jelsa: 1884-1906, Ministerialbok.

2743 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 445).

2744 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 339).

2745 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 411).

2746 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 411.

2747 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Jelsa / Jelsa: 1854-1866, Ministerialbok.

2748 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 359).

2749 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 409).

2750 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 420.

2751 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 422).

2752 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 409-410.

2753 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 253).

2754 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 253.

2755 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 61).

2756 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 439).

2757 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 439.

2758 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 537).

2759 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 358).

2760 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 106).

2761 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 242).

2762 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Suldal / Suldal: 1777-1780, Ministerialbok.

2763 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 254.

2764 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 751).

2765 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Suldal / Suldal: 1854-1868, Ministerialbok.

2766 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 106.

2767 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 500).

2768 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 189.

2769 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), side 91.

2770 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 106).

2771 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 241).

2772 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 140).

2773 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 343).

2774 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 343.

2775 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 345.

2776 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 774).

2777 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (mor: side 345).

2778 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (far: side 91).

2779 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 514.

2780 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 422).

2781 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 514 og 345.

2782 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 229).

2783 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 107).

2784 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 389).

2785 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 448.

2786 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 445.

2787 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 450).

2788 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 560.

2789 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 430).

2790 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 499).

2791 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 438.

2792 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 561.

2793 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 596.

2794 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 596).

2795 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 560-561.

2796 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 457 og 582.

2797 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 642).

2798 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 642.

2799 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 500.

2800 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Suldal / Suldal: 1800-1816, Ministerialbok.

2801 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 332.

2802 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 457).

2803 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 332).

2804 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 568.

2805 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 580).

2806 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 580.

2807 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 232.

2808 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 23).

2809 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 45).

2810 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), (foreldre: side 232).

2811 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 233.

2812 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 482.

2813 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nedstrand / Sjernarøy: 1816-1870, Ministerialbok.

2814 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 585).

2815 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 234.

2816 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 62).

2817 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 403.

2818 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 445).

2819 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 592).

2820 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 330).

2821 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 379).

2822 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), side 59.

2823 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 143).

2824 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Suldal / Suldal: 1816-1836, Ministerialbok.

2825 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Suldal: 1885-1916, Klokkerbok.

2826 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Suldal / Suldal: 1836-1853, Ministerialbok.

2827 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Suldal / Suldal: 1878-1900, Ministerialbok.

2828 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Suldal / Suldal: 1917-1946, Klokkerbok.

2829 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Suldal / Suldal: 1869-1878, Ministerialbok.

2830 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 82.

2831 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 308).

2832 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 308.

2833 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 155).

2834 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 82).

2835 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 83.

2836 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 127).

2837 Magnus Våge, Erfjord Bygdebok: Frå ætte- og kultursoga i Erfjord. (Utgjevar Erfjord Kommune - 1959), side 144.

2838 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 552).

2839 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), side 553.

2840 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 327).

2841 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 39).

2842 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 37).

2843 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 286).

2844 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 298).

2845 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 298.

2846 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 271.

2847 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 302).

2848 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 89.

2849 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 84.

2850 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 95).

2851 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 302.

2852 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 277).

2853 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 52).

2854 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 151).

2855 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 58).

2856 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 58.

2857 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 265).

2858 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 509.

2859 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 509).

2860 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 320, 509 og 572.

2861 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 513).

2862 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 513.

2863 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 165.

2864 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 461.

2865 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 171).

2866 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 59.

2867 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk II: Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden (gard nummer 61-72) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 846).

2868 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 164.

2869 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 86).

2870 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 374).

2871 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 374.

2872 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 301.

2873 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 301).

2874 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 421).

2875 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 171.

2876 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 170).

2877 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 344.

2878 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hjelmeland / Årdal: 1842-1861, Ministerialbok.

2879 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 344).

2880 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 128).

2881 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 127.

2882 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 460).

2883 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 460.

2884 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 461.

2885 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 287).

2886 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 287.

2887 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 290.

2888 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 427).

2889 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 290 og 461.

2890 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 187).

2891 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 187.

2892 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 34).

2893 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 299).

2894 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 188.

2895 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 314).

2896 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 298).

2897 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), side 316.

2898 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 189.

2899 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 315).

2900 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 340).

2901 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 273).

2902 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Klepp: 1871-1885, Ministerialbok.

2903 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Klepp / Klepp, Orre, Bore: 1853-1870, Ministerialbok.

2904 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lye / Time: 1881-1892, Ministerialbok.

2905 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt II (Time kommune 2006), side 478.

2906 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 126).

2907 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 126.

2908 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hjelmeland / Hjelmeland: 1816-1834, Ministerialbok.

2909 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 133).

2910 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 413).

2911 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt II (Time kommune 2006), side 555.

2912 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 195).

2913 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 411).

2914 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 411.

2915 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 417).

2916 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 373 og 411.

2917 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 310.

2918 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 386.

2919 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 381).

2920 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 680.

2921 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 342.

2922 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 358).

2923 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), (foreldre: side 73).

2924 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 681.

2925 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 389.

2926 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 354-355.

2927 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 373.

2928 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 92).

2929 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 66).

2930 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 412.

2931 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 452.

2932 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 451).

2933 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 511.

2934 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 188.

2935 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 540).

2936 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 346).

2937 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 454.

2938 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 57).

2939 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 497.

2940 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Jelsa / Jelsa: 1867-1883, Ministerialbok.

2941 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 56).

2942 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 111).

2943 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 57.

2944 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), (foreldre: side 98).

2945 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 98.

2946 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 680).

2947 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 486).

2948 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 394.

2949 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Jelsa / Sand: 1816-1828, Klokkerbok.

2950 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 271).

2951 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 563).

2952 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 563.

2953 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 507.

2954 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 408).

2955 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 507).

2956 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 500).

2957 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 500.

2958 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 338.

2959 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 338).

2960 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 512.

2961 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 785).

2962 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 513).

2963 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 327.

2964 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 750).

2965 Ole M. Kinnapel, Slekten Trane frå Viborg (utgitt i 1978), (foreldre: side 10).

2966 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 447).

2967 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 2 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 308).

2968 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 2 (utgjeve i 1967), side 308.

2969 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Os / Fusa: 1669-1719, Ministerialbok.

2970 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 2 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 430).

2971 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 2 (utgjeve i 1967), side 290 og 316.

2972 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 84.

2973 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 84).

2974 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 180).

2975 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 92).

2976 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Klepp / Orre: 1886-1912, Ministerialbok.

2977 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt II (Time kommune 2006), (foreldre: side 702).

2978 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lye / Time: 1893-1903, Ministerialbok.

2979 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 194).

2980 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1062).

2981 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1062.

2982 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1057).

2983 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), (foreldre: side 69).

2984 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1818-1821, s. 114-115.

2985 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BA/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1832-1856.

2986 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ullensaker: 1702-1710, Ministerialbok.

2987 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ullensaker: 1721-1723, Ministerialbok.

2988 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet: 1705-1730, Ministerialbok.

2989 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet: 1648-1704, Ministerialbok.

2990 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Røyken: 1814-1856, Klokkerbok.

2991 Utarbeidd av Jess Selvåg, Mjølsnes - ætta. Finnøy (Tau, septembet 1985.), side 113 (foreldre: side 112).

2992 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døpte Asker 1800-1878.

2993 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Røyken: 1857-1875, Ministerialbok.

2994 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre. side 26).

2995 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 2 (utgjeve i 1967), side 630.

2996 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 19).

2997 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 441).

2998 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 441.

2999 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 466).

3000 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 2 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 121).

3001 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Os / Strandvik: 1669-1760, Ministerialbok.

3002 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 2 (utgjeve i 1967), side 121.

3003 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 2 (utgjeve i 1967), side 113.

3004 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 459).

3005 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 321.

3006 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 484).

3007 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 492).

3008 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 344.

3009 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 123).

3010 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 255).

3011 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 325.

3012 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døde i Kvinnherad 1754-1835.

3013 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 683).

3014 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 683.

3015 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), side 252.

3016 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 364).

3017 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 213.

3018 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 498).

3019 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 144).

3020 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 212).

3021 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 66).

3022 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 160.

3023 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 463).

3024 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 373.

3025 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 163).

3026 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 373).

3027 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 379.

3028 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 201 og 373.

3029 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 526.

3030 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 472.

3031 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 526).

3032 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skjold / Vats: 1830-1856, Ministerialbok.

3033 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 57).

3034 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 503.

3035 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 343).

3036 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 527.

3037 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 440).

3038 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 440.

3039 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), side 207.

3040 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 212.

3041 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 219.

3042 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 327).

3043 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 78.

3044 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 41).

3045 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 184).

3046 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 545).

3047 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 464.

3048 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 235.

3049 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 253).

3050 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 465).

3051 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 465.

3052 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 479.

3053 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 466 og 629.

3054 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 479).

3055 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 480.

3056 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 482).

3057 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 482.

3058 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 459).

3059 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), (foreldre: side 192).

3060 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 456.

3061 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 512).

3062 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 533.

3063 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 483).

3064 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 424 og 581.

3065 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1127.

3066 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 442.

3067 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 438).

3068 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 441.

3069 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 480).

3070 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1560).

3071 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 170.

3072 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 527).

3073 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind I (utgjeve i 1980), side 754.

3074 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 497.

3075 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 499).

3076 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 499.

3077 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 549).

3078 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 497).

3079 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 372).

3080 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), side 34.

3081 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 563).

3082 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 969.

3083 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 484 og 631.

3084 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), side 110.

3085 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 518).

3086 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 518.

3087 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1271).

3088 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 428).

3089 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 428.

3090 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), (foreldrre: side 184).

3091 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), side 67.

3092 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), (foreldre: side 66).

3093 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1141.

3094 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1171).

3095 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1814.

3096 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 630.

3097 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), side 184.

3098 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), (foreldre: side 423).

3099 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), side 243.

3100 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), side 198.

3101 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tinn: 1810-1814, Ministerialbok.

3102 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tinn / Atrå: 1851-1883, Klokkerbok.

3103 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kvinnherad: 1778-1811, Ministerialbok.

3104 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Herøy / Herøy: 1842-1873, Ministerialbok.

3105 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Herøy / Herøy: 1816-1841, Ministerialbok.

3106 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 92).

3107 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 92.

3108 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 91).

3109 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 408).

3110 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 418).

3111 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 438).

3112 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 119.

3113 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 93.

3114 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 437).

3115 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 201).

3116 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 93).

3117 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 484.

3118 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tinn / Atrå: 1815-1843, Ministerialbok.

3119 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 246).

3120 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hjelmeland: 1799-1816, Ministerialbok.

3121 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 28).

3122 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Mo: 1800-1814, Ministerialbok.

3123 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 28.

3124 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 251).

3125 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hjelmeland / Hjelmeland: 1834-1845, Ministerialbok.

3126 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hjelmeland / Hjelmeland: 1846-1860, Ministerialbok.

3127 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 357.

3128 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), side 28.

3129 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 468).

3130 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 468.

3131 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 500.

3132 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 500 og 531.

3133 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 195).

3134 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 556).

3135 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 556.

3136 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 20).

3137 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 524.

3138 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 523).

3139 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 466.

3140 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1299).

3141 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 522).

3142 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 524).

3143 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 532.

3144 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 542).

3145 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 448.

3146 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 89).

3147 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 152).

3148 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skjold / Vats: 1815-1830, Ministerialbok.

3149 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tinn / Dal: 1815-1843, Ministerialbok.

3150 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 267.

3151 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 321).

3152 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 24).

3153 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 213).

3154 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 252).

3155 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 155.

3156 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 116).

3157 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 276.

3158 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Sand / Sand: 1828-1853, Ministerialbok.

3159 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (far: side 413).

3160 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (mor: side 390).

3161 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 176.

3162 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 376).

3163 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 377.

3164 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 279).

3165 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 360.

3166 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 95).

3167 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 96.

3168 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 245).

3169 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 382).

3170 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 353).

3171 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 204).

3172 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 208.

3173 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 149).

3174 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 270).

3175 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind V (utgitt i 1992), (foreldre: side 304).

3176 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind V (utgitt i 1992), side 304.

3177 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind V (utgitt i 1992), side 306.

3178 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind V (utgitt i 1992), (foreldre: side 306).

3179 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind V (utgitt i 1992), side 308.

3180 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 648).

3181 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 89).

3182 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 301).

3183 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 302.

3184 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 299).

3185 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 194).

3186 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 173).

3187 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 279).

3188 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 302 og 306.

3189 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy: Stangaland og Koparvik (utgitt i 1985), (foreldre: side 420).

3190 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 96).

3191 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 45.

3192 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Klepp / Klepp, Orre, Bore: 1842-1852, Ministerialbok.

3193 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 99.

3194 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 9.

3195 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 99).

3196 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 464.

3197 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 100.

3198 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 99-100.

3199 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vik: 1846-1865, Ministerialbok.

3200 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vik: 1821-1831, Ministerialbok.

3201 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vik: 1831-1845, Ministerialbok.

3202 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Egersund sokneprestkontor, Ministerialbok nr. A 2, 1720-1757.

3203 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 913).

3204 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 196.

3205 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 217.

3206 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 248).

3207 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 217).

3208 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 388.

3209 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 362).

3210 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 363.

3211 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 252).

3212 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 219.

3213 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 172).

3214 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 231.

3215 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 219 og 231.

3216 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 248.

3217 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 127).

3218 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), side 367.

3219 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 18.

3220 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 55).

3221 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), side 791.

3222 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 413).

3223 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 317.

3224 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 343).

3225 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 133).

3226 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vikedal / Vikedal: 1884-1907, Ministerialbok.

3227 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 102.

3228 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 174).

3229 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 85).

3230 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 54.

3231 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 475).

3232 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 665.

3233 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 3 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 1349).

3234 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 54).

3235 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 95.

3236 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 95).

3237 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 660.

3238 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), SIDE 365.

3239 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 346).

3240 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 373.

3241 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 434).

3242 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 373).

3243 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 360.

3244 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 359).

3245 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 348).

3246 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 327).

3247 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 348.

3248 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 194).

3249 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 327.

3250 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 350.

3251 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 171).

3252 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 569).

3253 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 419.

3254 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (foreldre: side 170).

3255 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (forreldre: side 392).

3256 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 461).

3257 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 145).

3258 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 145.

3259 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 70.

3260 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 475.

3261 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 70).

3262 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 85.

3263 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 108).

3264 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 158.

3265 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 71.

3266 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 426).

3267 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), side 75.

3268 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 555).

3269 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 555.

3270 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 365.

3271 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 554).

3272 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 622).

3273 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 364).

3274 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 553).

3275 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 553.

3276 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 365).

3277 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), side 453.

3278 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), side 405.

3279 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 327.

3280 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 328.

3281 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 120).

3282 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), side 246.

3283 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), (foreldre: side 186).

3284 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), side 247.

3285 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 447).

3286 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 173.

3287 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), side 223.

3288 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 194).

3289 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), side 225.

3290 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 328).

3291 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 596).

3292 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), 0(foreldre: side 222).

3293 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 611.

3294 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 19).

3295 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 19.

3296 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 329.

3297 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 18).

3298 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 801).

3299 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 303.

3300 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 330.

3301 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 611).

3302 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 680.

3303 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 71).

3304 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 328 og 611.

3305 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 258).

3306 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 258.

3307 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 222).

3308 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 192).

3309 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 329).

3310 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 21).

3311 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), side 226.

3312 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 616).

3313 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 54).

3314 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 650).

3315 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 618.

3316 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 448.

3317 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 618 og 448.

3318 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 326.

3319 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 461).

3320 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 460).

3321 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 222).

3322 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 222.

3323 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 326).

3324 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 36).

3325 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), side 131.

3326 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 363).

3327 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 165).

3328 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 46).

3329 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 46.

3330 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 357.

3331 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 45.

3332 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 357).

3333 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 186.

3334 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skjold / Vats: 1857-1882, Ministerialbok.

3335 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 127).

3336 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 415).

3337 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), side 283.

3338 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), side 197 og 283.

3339 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 252).

3340 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 253.

3341 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), side 314.

3342 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 281).

3343 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 272).

3344 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 187 og 337.

3345 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 181).

3346 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skjold / Vats: 1899-1915, Ministerialbok.

3347 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 446).

3348 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 111).

3349 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 442).

3350 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 394).

3351 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 463.

3352 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 568).

3353 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 394.

3354 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 483.

3355 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 472).

3356 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1311).

3357 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 466).

3358 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 473).

3359 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 166).

3360 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind V (utgitt i 1992), (foreldre: side 212).

3361 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind V (utgitt i 1992), side 149.

3362 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 28).

3363 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), side 32.

3364 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), (foreldre: side 415).

3365 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 297).

3366 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), side 297.

3367 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 32).

3368 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 580).

3369 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 368).

3370 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1731.

3371 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1731).

3372 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1729).

3373 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 876).

3374 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 692.

3375 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Mo (Nord-Rana): 1883-1903, Ministerialbok.

3376 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stord / Stord: 1913-1925, Ministerialbok.

3377 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nykirken: 1904-1916, Ministerialbok.

3378 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 295).

3379 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 295.

3380 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 282).

3381 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 705.

3382 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 258).

3383 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 695).

3384 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 695.

3385 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 660).

3386 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 213).

3387 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 213.

3388 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 286).

3389 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 427).

3390 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 397).

3391 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 232).

3392 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 232.

3393 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt IV (Time kommune 2003), side 306.

3394 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 273).

3395 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt IV (Time kommune 2003), (foreldre: side 552).

3396 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 102).

3397 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 125.

3398 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 34).

3399 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 204).

3400 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 5 Grinde (utgjeve i 1999), (foreldre: side 532).

3401 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 137).

3402 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 138.

3403 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 117.

3404 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 265).

3405 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 24.

3406 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 260).

3407 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 23).

3408 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 24 og 51.

3409 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 143).

3410 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 143.

3411 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 418.

3412 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 247).

3413 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 418.

3414 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 392).

3415 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 348).

3416 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 348.

3417 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 336).

3418 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 282).

3419 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 319.

3420 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 291).

3421 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 291.

3422 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 389).

3423 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 380).

3424 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 127.

3425 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), (foreldre: side 28).

3426 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 189).

3427 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), side 189.

3428 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 147).

3429 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 267.

3430 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 224).

3431 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), side 99.

3432 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 366.

3433 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 211).

3434 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tinn: 1844-1856, Ministerialbok.

3435 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 67.

3436 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 79).

3437 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 244.

3438 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 196).

3439 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 67).

3440 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 373).

3441 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 66.

3442 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 373.

3443 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 132).

3444 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 165.

3445 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 30).

3446 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 66).

3447 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 234.

3448 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 133.

3449 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 165 (foreldre: side 164).

3450 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 527.

3451 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 527 og 288.

3452 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 288).

3453 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 687).

3454 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 687.

3455 E. Bakkevik, Sunnhordland-slekter bind II (3. opplag utgjeve i 1984), side 6.

3456 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 259).

3457 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 434).

3458 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 560).

3459 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 259.

3460 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 351).

3461 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), side 351.

3462 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 113).

3463 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 350).

3464 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 103).

3465 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 103.

3466 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 456).

3467 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 628).

3468 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nedstrand: 1764-1779, Ministerialbok.

3469 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 86).

3470 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 297).

3471 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 442.

3472 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 441).

3473 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 530.

3474 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 202).

3475 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 531.

3476 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), Nedstrand / Hinderå: 1839-1860, Ministerialbok.

3477 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 86).

3478 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), Nedstrand / Hinderå: 1877-1887, Ministerialbok.

3479 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 255).

3480 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 293).

3481 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 631.

3482 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 326).

3483 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 594).

3484 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 633.

3485 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 631).

3486 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 275).

3487 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 476).

3488 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 594.

3489 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 446).

3490 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 103).

3491 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 633).

3492 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 72.

3493 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 46).

3494 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nedstrand / Hinderå: 1877-1887, Ministerialbok.

3495 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), side 301.

3496 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 629).

3497 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 629.

3498 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 429).

3499 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 476.

3500 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 177.

3501 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nedstrand / Hinderå: 1848-1933, Klokkerbok.

3502 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 376).

3503 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 459.

3504 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)).

3505 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 580.

3506 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 429.

3507 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 295).

3508 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 703.

3509 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 703).

3510 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 712.

3511 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 271.

3512 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), Nedstrand / Hinderå: 1816-1838, Ministerialbok.

3513 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Strand / Strand: 1855-1881, Ministerialbok.

3514 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høyland / Høyland: 1889-1898, Ministerialbok.

3515 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høyland / Høyland: 1857-1877, Ministerialbok.

3516 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høyland / Sandnes: 1899-1911, Ministerialbok.

3517 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høyland / Sandnes: 1890-1898, Ministerialbok.

3518 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høyland / Høyland: 1899-1911, Ministerialbok.

3519 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høyland / Høyland: 1899-1911, Ministerialbok.

3520 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Håland / Sola: 1901-1913, Ministerialbok.

3521 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Håland / Sola: 1913-1927, Ministerialbok.

3522 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt IV - rettingar og register (utgjeve i 1998), (foreldre: side 5).

3523 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt IV - rettingar og register (utgjeve i 1998), side 5.

3524 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 370).

3525 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 228.

3526 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 232).

3527 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 232.

3528 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 228).

3529 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 2 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 822).

3530 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 2 (Utgjeve i 1995), side 822.

3531 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 3 (Utgjeve i 1995), side 1312.

3532 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 174).

3533 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 155.

3534 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 152).

3535 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), side 140.

3536 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 140).

3537 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 276).

3538 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 227).

3539 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Strand / Strand: 1904-1934, Klokkerbok.

3540 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Strand / Strand: 1877-1908, Ministerialbok.

3541 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hetland / Frue: 1910-1931, Klokkerbok.

3542 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nedstrand / Sjernarøy: 1724-1740, Ministerialbok.

3543 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 362).

3544 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 262.

3545 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 67.

3546 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 414).

3547 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 414.

3548 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 136).

3549 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 28).

3550 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Strand / Strand: 1834-1854, Ministerialbok.

3551 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnøy / Finnøy (Hesby): 1879-1890, Ministerialbok.

3552 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 148).

3553 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 148.

3554 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 93).

3555 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 153).

3556 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Strand: 1744-1768, Ministerialbok.

3557 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 153.

3558 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 233.

3559 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 185).

3560 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 291).

3561 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 173).

3562 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 136.

3563 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 447).

3564 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 226).

3565 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 349).

3566 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 349.

3567 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 28.

3568 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 83).

3569 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 415.

3570 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 3 (Utgjeve i 1995), side 1261.

3571 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 3 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 1261).

3572 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1744-1768, s. 38-39.

3573 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 187).

3574 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 2 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 664).

3575 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Strand / Strand: 1816-1833, Ministerialbok.

3576 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 202).

3577 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 177).

3578 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 52).

3579 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 349).

3580 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 349.

3581 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 242.

3582 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnøy: 1717-1734, Ministerialbok.

3583 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 242).

3584 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), side 317.

3585 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 173.

3586 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 325).

3587 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 233).

3588 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 2 (Utgjeve i 1995), side 758.

3589 Sigleif Engen, Forsandboka bind III, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1989), (foreldre: side 36).

3590 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 325.

3591 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 426).

3592 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 348).

3593 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken: 1832-1856, Ministerialbok.

3594 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 139.

3595 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hetland / Frue: 1850-1868, Klokkerbok.

3596 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 398).

3597 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 188).

3598 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 189.

3599 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnås / Bremnes: 1851-1870, Klokkerbok.

3600 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 95).

3601 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 201).

3602 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnås: 1836-1850, Ministerialbok.

3603 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 152).

3604 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnås: 1823-1835, Ministerialbok.

3605 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 201.

3606 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnås / Bremnes: 1871-1881, Klokkerbok.

3607 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 577).

3608 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 117).

3609 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 199).

3610 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 199.

3611 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), (foreldre: side 463).

3612 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), side 463.

3613 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), (foreldre: side 436).

3614 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), side 436.

3615 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 376).

3616 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 437).

3617 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), (foreldre: side 485).

3618 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), side 485.

3619 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), (foreldre: side 389).

3620 B. Kjetland, Bygdebok for Karmøy, Torvastad (utgjeve i 1979), (foreldre: side 303).

3621 B. Kjetland, Bygdebok for Karmøy, Torvastad (utgjeve i 1979), side 303.

3622 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ullensvang / Kinsarvik: 1758-1788, Ministerialbok.

3623 B. Kjetland, Bygdebok for Karmøy, Torvastad (utgjeve i 1979), (foreldre: side 236).

3624 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy - Avaldsnes I (utgjeve i 1991), (foreldre: side 324).

3625 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ullensvang / Kinsarvik: 1719-1733, Ministerialbok.

3626 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ullensvang / Kinsarvik: 1788-1804, Ministerialbok.

3627 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), side 643.

3628 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 643).

3629 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 643.

3630 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ullensvang / Kinsarvik: 1732-1758, Ministerialbok.

3631 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kvam / Øystese: 1743-1795, Ministerialbok.

3632 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 579).

3633 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 579.

3634 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 578).

3635 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), side 495.

3636 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 207).

3637 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), side 207.

3638 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 55).

3639 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), (foreldre: side 495).

3640 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ullensvang / Kinsarvik: 1883-1916, Ministerialbok.

3641 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), side 474.

3642 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 420).

3643 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 403).

3644 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), (foreldre: side 474).

3645 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), side 424.

3646 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), (foreldre: side 390).

3647 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), side 420.

3648 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), (foreldre: side 475).

3649 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), side 475.

3650 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), (foreldre: side 404).

3651 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), side 404.

3652 Odda, Ullensvang og Kinsarvik V, 1 (KINSARVIK del 1) (utgjeve i 1974), side 454.

3653 Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 2 (ODDA del 2) (utgjeve i 1967), (foreldre: side 305).

3654 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 455).

3655 Ulvik bygdeboknemnd, Ulvik Gards og Ættesoge I (utgjeve i 1987), (foreldre: side 440).

3656 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 348).

3657 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 337.

3658 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 337).

3659 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAB, Ullensvang Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 1 /2, 1669-1719, s. 14.

3660 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAB, Ullensvang Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 6 /2, 1758-1788, s. 254.

3661 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 322.

3662 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 412).

3663 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), side 413.

3664 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 322).

3665 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 70).

3666 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), side 70.

3667 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), side 233.

3668 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 274).

3669 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), side 274.

3670 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 242).

3671 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 233).

3672 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAB, Etne Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 7, 1831-1847, s. 207.

3673 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Femte bandet. Folket i Grindheim sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 12).

3674 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAB, Etne Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 4, 1782-1807, s. 71.

3675 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), side 162.

3676 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Femte bandet. Folket i Grindheim sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 7).

3677 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 162).

3678 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 400).

3679 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 400.

3680 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 303).

3681 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 319).

3682 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 319.

3683 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), side 163.

3684 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Femte bandet. Folket i Grindheim sokn (Etne kommune 1995), side 7.

3685 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 364).

3686 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 65).

3687 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 377.

3688 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 259).

3689 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 259.

3690 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Første bandet: Frå dei eldste tider til 1660 (Etne bygdeboknemnd 1968), (foreldre: side 460).

3691 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 713).

3692 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 57).

3693 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 57.

3694 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 426).

3695 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), side 172.

3696 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 419).

3697 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 168).

3698 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 288).

3699 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 172).

3700 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Etne / Stødle: 1755-1782, Ministerialbok.

3701 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Etne / Gjerde: 1755-1782, Ministerialbok.

3702 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Etne: 1815-1831, Ministerialbok.

3703 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 339).

3704 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Fjerde bandet. Folket i Stødle sokn (Etne kommune 1995), side 169.

3705 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 57.

3706 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 51 og 57.

3707 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 50).

3708 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 50.

3709 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 693).

3710 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 51.

3711 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 120).

3712 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 427.

3713 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 399).

3714 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 37).

3715 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 121.

3716 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 113).

3717 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk II: Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden (gard nummer 61-72) (Suldal kommune - 2004), (far: side 717; mor: side 1072).

3718 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 121).

3719 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 405.

3720 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 401).

3721 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 126.

3722 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 427).

3723 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 401.

3724 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 134).

3725 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 111).

3726 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 354).

3727 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 432.

3728 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 458).

3729 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Suldal / Sauda: 1808-1816, Ministerialbok.

3730 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 242).

3731 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 432).

3732 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Suldal / Sauda: 1817-1838, Ministerialbok.

3733 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Jelsa / Erfjord: 1878-1898, Ministerialbok.

3734 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), side 234.

3735 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 118).

3736 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 426-427.

3737 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 37.

3738 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 426-427).

3739 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 145).

3740 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), side 463.

3741 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 215).

3742 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), side 215.

3743 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), side 506.

3744 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 463).

3745 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 435).

3746 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), side 435.

3747 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 156.

3748 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 111).

3749 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 328).

3750 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), side 461.

3751 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), side 464.

3752 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 464).

3753 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tysvær / Bokn: 1847-1856, Ministerialbok.

3754 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 484).

3755 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), (foreldre: side 553).

3756 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), side 553.

3757 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), (foreldre: side 672).

3758 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), (foreldre: side 551).

3759 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tysvær / Tysvær: 1897-1918, Ministerialbok.

3760 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 197).

3761 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), side 468.

3762 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), side 43.

3763 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), side 42.

3764 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), side 948.

3765 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre side 42).

3766 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 394).

3767 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), side 394.

3768 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 42).

3769 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 298).

3770 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 298.

3771 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 390).

3772 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 484.

3773 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 147).

3774 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 106.

3775 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 505).

3776 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), side 505.

3777 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), (foreldre: side 590).

3778 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), (foreldre: side 546).

3779 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), (foreldre: side 781).

3780 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), side 781.

3781 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), (foreldre: side 1004).

3782 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), side 343.

3783 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), side 458.

3784 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 458).

3785 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), (foreldre: side 635).

3786 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), (foreldre: side 682).

3787 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), side 682.

3788 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 393).

3789 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), (foreldre: side 465).

3790 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), side 465.

3791 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 465).

3792 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 361).

3793 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 374.

3794 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 549).

3795 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 361.

3796 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 359).

3797 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 101.

3798 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 101).

3799 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), (foreldre: side 182).

3800 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), side 182.

3801 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 506).

3802 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), side 596.

3803 Samlinger til Stavangers historie fjerde bind, side 403, 405, 434 og 450.

3804 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 385).

3805 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kvam / Vikøy: 1880-1908, Ministerialbok.

3806 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (forelødre: side 385).

3807 Ættarbok for KVAM bind III, Vikøy sokn etter 1900 (utgjeve i 1972), side 167.

3808 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kvam / Vikøy: 1917-1945, Klokkerbok.

3809 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ullensvang / Kinsarvik: 1882-1921, Ministerialbok.

3810 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døypte i Røyken 1731-1782.

3811 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Gravlagde i Røyken 1731-1782.

3812 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), Helgerud.

3813 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), (foreldre: Østre Sandåker).

3814 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hurum: 1733-1757, Ministerialbok.

3815 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hurum: 1771-1810, Ministerialbok.

3816 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), Viker.

3817 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), (foreldre: Huseby).

3818 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lier: 1749-1764, Ministerialbok.

3819 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), Søre Ask.

3820 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lier: 1777-1794, Ministerialbok.

3821 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), Søndre Linnes.

3822 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 674.

3823 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 317).

3824 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 675.

3825 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 549).

3826 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 688).

3827 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 688.

3828 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 464).

3829 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 597).

3830 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 742).

3831 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 742.

3832 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 741).

3833 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 687).

3834 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 687.

3835 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 784).

3836 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 711).

3837 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 482).

3838 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 482.

3839 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 71).

3840 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 78).

3841 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 407).

3842 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 235).

3843 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 640).

3844 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 680).

3845 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 267).

3846 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 730).

3847 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 686).

3848 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 683.

3849 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 528).

3850 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 744.

3851 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nedstrand / Hinderå: 1861-1876, Ministerialbok.

3852 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 117).

3853 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 124.

3854 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 640.

3855 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 218).

3856 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 717).

3857 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 105.

3858 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), (foreldre: side 389).

3859 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 355).

3860 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 110.

3861 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), side 267.

3862 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 266).

3863 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 166).

3864 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 730.

3865 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 221.

3866 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 673).

3867 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), side 352.

3868 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 508).

3869 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 675).

3870 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 93.

3871 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 73.

3872 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 105.

3873 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 150.

3874 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 101).

3875 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 73).

3876 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 67).

3877 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 150).

3878 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 170).

3879 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 625).

3880 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 625.

3881 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 239).

3882 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 624).

3883 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 238).

3884 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 610-611.

3885 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 611-612.

3886 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 188).

3887 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 155).

3888 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 594.

3889 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), (foreldre: side 544).

3890 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 239).

3891 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Suldal / Sauda: 1780-1808, Ministerialbok.

3892 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 237.

3893 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 237).

3894 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 600-601.

3895 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 602.

3896 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 69).

3897 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 85).

3898 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 74.

3899 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 684.

3900 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 114).

3901 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 683).

3902 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 35).

3903 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 684).

3904 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 218).

3905 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 529).

3906 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 343).

3907 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tysvær / Tysvær: 1865-1878, Ministerialbok.

3908 Utarbeidd av Jess Selvåg, Mjølsnes - ætta. Finnøy (Tau, septembet 1985.), (foreldre: side 65).

3909 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 176).

3910 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), side 248.

3911 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 251).

3912 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tysvær / Tysvær: 1856-1865, Ministerialbok.

3913 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 374).

3914 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 239).

3915 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), side 239.

3916 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 149.

3917 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 130).

3918 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 739).

3919 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 132.

3920 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 182.

3921 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 624.

3922 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 604.

3923 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 607.

3924 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 234.

3925 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 673.

3926 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 35).

3927 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 594).

3928 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 406.

3929 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 405).

3930 Utarbeidd av Jess Selvåg, Mjølsnes - ætta. Finnøy (Tau, septembet 1985.), side 72.

3931 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), side 144.

3932 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 545).

3933 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 545.

3934 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 144).

3935 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 307).

3936 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 529).

3937 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 436).

3938 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 359).

3939 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 598-600.

3940 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 599-600.

3941 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 13).

3942 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 13.

3943 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1855-1881, s. 286.

3944 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 73).

3945 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 367.

3946 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 261.

3947 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Hjelmeland sokneprestkontor, IV/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1816-1834, s. 195.

3948 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 160).

3949 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 160.

3950 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Hjelmeland sokneprestkontor, IV/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1760-1799, s. 90-91.

3951 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1855-1881, s. 295.

3952 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 447).

3953 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 87).

3954 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Hjelmeland sokneprestkontor, IV/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1799-1816, s. 246-247.

3955 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 261).

3956 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4 /1, 1816-1833, s. 62-63.

3957 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 603.

3958 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 185).

3959 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 540.

3960 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 239.

3961 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 602-604.

3962 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 144).

3963 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 144.

3964 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 159.

3965 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 517).

3966 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 227).

3967 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 508.

3968 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 257).

3969 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 257.

3970 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 256).

3971 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 159).

3972 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 680).

3973 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 566.

3974 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 567.

3975 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 154).

3976 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 597.

3977 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 269).

3978 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 269.

3979 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 113).

3980 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 96).

3981 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 323).

3982 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 352).

3983 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 284).

3984 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), side 111.

3985 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 110).

3986 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), side 325.

3987 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 324).

3988 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 72).

3989 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 72.

3990 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 347).

3991 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 740).

3992 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 289).

3993 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 127.

3994 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 218.

3995 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 73).

3996 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 312.

3997 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 711.

3998 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 263.

3999 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 2 (Utgjeve i 1995), (mor: side 545).

4000 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 305.

4001 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 2 (Utgjeve i 1995), side 533.

4002 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 2 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 675).

4003 Gudtorm Mikkelson, Gjesdal indre del
Gards- og Ættesoge
Frafjorddalen og Østabødalen
Band 1
(Gjesdal kommune 1994), (foreldre: side 362).

4004 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 2 (Utgjeve i 1995), side 545.

4005 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 2 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 545).

4006 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 288).

4007 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 288.

4008 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 305).

4009 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 306.

4010 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 146.

4011 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 471).

4012 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 668.

4013 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 263).

4014 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 171.

4015 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), side 436.

4016 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 415).

4017 Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 1 (ODDA del 1) (utgjeve i 1967), (foreldre: side 344).

4018 Ernst Berge Drange, Tysnes Gards- og ættesoge bind 1 (Tysnes sogelag - 1986), (foreldre: side 144).

4019 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 151).

4020 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Avaldsnes / Avaldsnes, Kopervik: 1853-1865, Ministerialbok.

4021 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 152.

4022 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 72).

4023 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 72.

4024 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 248.

4025 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 186).

4026 Sigleif Engen, Forsandboka bind III, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1989), (foreldre: side 190).

4027 Sigleif Engen, Forsandboka bind III, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1989), side 190.

4028 Sigleif Engen, Forsandboka bind III, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1989), (foreldre: side 187).

4029 Sigleif Engen, Forsandboka bind III, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1989), (foreldre: side 406).

4030 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 248).

4031 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 433).

4032 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 247).

4033 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 247.

4034 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 248).

4035 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 398).

4036 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 314).

4037 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 626.

4038 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Sand / Sauda: 1838-1859, Ministerialbok.

4039 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 614-615.

4040 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 498).

4041 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 30.

4042 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 37.

4043 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 559).

4044 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 275.

4045 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 593.

4046 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 460.

4047 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 496).

4048 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 602 og 610.

4049 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 429-430.

4050 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 620).

4051 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 626).

4052 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Sand / Sauda: 1899-1928, Ministerialbok.

4053 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 75).

4054 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 65.

4055 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 676.

4056 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 676).

4057 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 72.

4058 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 664).

4059 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 664.

4060 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 577).

4061 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 606 og 624.

4062 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 147.

4063 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 147).

4064 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 148.

4065 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 35).

4066 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), side 35.

4067 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 182).

4068 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 183.

4069 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 333.

4070 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 202).

4071 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 202.

4072 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 334).

4073 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 334.

4074 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 404.

4075 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 151).

4076 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 73).

4077 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 180.

4078 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 180).

4079 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 375.

4080 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 375).

4081 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 181).

4082 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 181.

4083 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 686.

4084 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 80).

4085 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 87).

4086 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldere: side 281).

4087 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 114.

4088 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 312).

4089 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 116.

4090 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 419.

4091 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 367).

4092 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Hjelmeland sokneprestkontor, IV/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1816-1834, s. 5.

4093 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, St. Johannes sokneprestkontor, 30/30BA: Ministerialbok nr. A 5, 1898-1919, s. 5.

4094 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 262.

4095 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1855-1881, s. 245.

4096 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 316).

4097 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1855-1881, s. 265.

4098 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Suldal sokneprestkontor, IV/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1817-1838, s. 27.

4099 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1855-1881, s. 299.

4100 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1834-1854, s. 54-55.

4101 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1834-1854, s. 184-185.

4102 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 261-262).

4103 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1855-1881, s. 33.

4104 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 408).

4105 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, St. Petri sokneprestkontor, 30/30BA/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1879-1892, s. 15.

4106 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, St. Johannes sokneprestkontor, 30/30BA: Ministerialbok nr. A 8, 1899-1917, s. 23.

4107 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1834-1854, s. 52-53.

4108 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1855-1881, s. 306.

4109 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4 /1, 1816-1833, s. 2-3.

4110 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1882-1929, s. 102.

4111 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 3 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 1028).

4112 Sigleif Engen, Forsandboka bind I del 2, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1981), (foreldre: side 866).

4113 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 148).

4114 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), side 363.

4115 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 251.

4116 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 240).

4117 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 240.

4118 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1855-1881, s. 309.

4119 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 240-241).

4120 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 313).

4121 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 239-240).

4122 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Finnøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1816-1846, s. 195.

4123 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 30).

4124 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 30.

4125 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Finnøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1773-1816, s. 124.

4126 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1855-1881, s. 310.

4127 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 29).

4128 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 274).

4129 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 52.

4130 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 615).

4131 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 591).

4132 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), side 214.

4133 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 600.

4134 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 433.

4135 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 249.

4136 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 2 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 779).

4137 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 415).

4138 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 12).

4139 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 115.

4140 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 495).

4141 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 536).

4142 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 67).

4143 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 469).

4144 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 388.

4145 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 247.

4146 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 189).

4147 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 740.

4148 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 2 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 561).

4149 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 211.

4150 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 210).

4151 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 205).

4152 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 311).

4153 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 46).

4154 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 83.

4155 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 82).

4156 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 3 (Utgjeve i 1995), side 1334.

4157 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 3 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 1231).

4158 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 298).

4159 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 3 (Utgjeve i 1995), side 1234.

4160 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 625).

4161 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 626.

4162 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 292.

4163 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 281.

4164 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 180).

4165 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 163).

4166 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 163.

4167 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 583).

4168 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 36).

4169 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 36.

4170 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 46.

4171 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), (foreldre: side 164).

4172 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hjelmeland / Fister: 1887-1910, Ministerialbok.

4173 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 208 og 71.

4174 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 459.

4175 Sigleif Engen, Forsandboka bind I del 2, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1981), (foreldre: side 618).

4176 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 273).

4177 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 465.

4178 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 104).

4179 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 231).

4180 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 217).

4181 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 460.

4182 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 658.

4183 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 503).

4184 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), side 370.

4185 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 152.

4186 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 151).

4187 Arnvid Lillehammer, Bygdebok for Karmøy: Stangaland og Koparvik (utgitt i 1985), (foreldre: side 232.

4188 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 230).

4189 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 230.

4190 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 658).

4191 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 251.

4192 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), side 50.

4193 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 74.

4194 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 74).

4195 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 451).

4196 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 398.

4197 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 709.

4198 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 56).

4199 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 636).

4200 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 86.

4201 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 473).

4202 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 473.

4203 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 708.

4204 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 702.

4205 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 466).

4206 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 61).

4207 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 430).

4208 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 646.

4209 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 467).

4210 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 549.

4211 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 127).

4212 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 407.

4213 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 668).

4214 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 777.

4215 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 419).

4216 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 678.

4217 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 678).

4218 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 619).

4219 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 142).

4220 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 359.

4221 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 457.

4222 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 445.

4223 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 309).

4224 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 76.

4225 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 539.

4226 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 381).

4227 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 537).

4228 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 340.

4229 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 475).

4230 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 444.

4231 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 644.

4232 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 633.

4233 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 353).

4234 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 456).

4235 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 318).

4236 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 643.

4237 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 643).

4238 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 495.

4239 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 50).

4240 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 629-630.

4241 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 472-473.

4242 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 630.

4243 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), side 378.

4244 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 239).

4245 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 373).

4246 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 250.

4247 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 267.

4248 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 143).

4249 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 634.

4250 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 514.

4251 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 354.

4252 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 633-635.

4253 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 634 og 340-341.

4254 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 473).

4255 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 238.

4256 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), side 544.

4257 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), (foreldre: side 529).

4258 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), (foreldre: side 385).

4259 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 382.

4260 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 544).

4261 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 382-383.

4262 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 537).

4263 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 457).

4264 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 594).

4265 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Sand / Sauda: 1859-1880, Ministerialbok.

4266 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 498).

4267 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Suldal / Sauda: 1816-1845, Klokkerbok.

4268 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), side 491.

4269 A. Haugland, Skåneviksoga bind 3, Sævareid - Skånevik (utgjeve i 1988), (foreldre: side 65).

4270 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 68).

4271 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), side 538.

4272 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Første bandet. Gardar og ætter: Gnr. 1-Gnr. 27 (Sauda kommune 1973), (foreldre: side 355).

4273 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 746).

4274 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 746.

4275 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 93).

4276 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 32.

4277 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 622.

4278 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 20).

4279 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skjold / Vats: 1882-1898, Ministerialbok.

4280 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nedstrand / Sjernarøy: 1861-1887, Ministerialbok.

4281 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Sand / Sand: 1854-1879, Ministerialbok.

4282 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (fore: side 491).

4283 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 369).

4284 Ernst Berge Drange, Tysnes Gards- og ættesoge bind 2 (1986
(Tysnes Sogelag 2000)), side 292.

4285 Ernst Berge Drange, Tysnes Gards- og ættesoge bind 2 (1986
(Tysnes Sogelag 2000)), (foreldre: side 291).

4286 Ernst Berge Drange, Tysnes Gards- og ættesoge bind 2 (1986
(Tysnes Sogelag 2000)), side 291.

4287 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tysnes: 1723-1731, Ministerialbok.

4288 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Os: 1779-1788, Ministerialbok.

4289 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nes: 1813-1827, Ministerialbok.

4290 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nes: 1827-1851, Ministerialbok.

4291 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vinger / Eidskog: 1766-1813, Ministerialbok.

4292 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vardal: 1854-1866, Ministerialbok.

4293 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vardal: 1831-1853, Ministerialbok.

4294 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vardal: 1867-1878, Ministerialbok.

4295 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Korskirken: 1823-1835, Ministerialbok.

4296 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vestre Toten: 1825-1837, Ministerialbok.

4297 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken: 1855-1860, Klokkerbok.

4298 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / St. Petri: 1861-1868, Ministerialbok.

4299 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Biri: 1843-1854, Ministerialbok.

4300 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken: 1855-1867, Ministerialbok.

4301 Utarbeidd av Jess Selvåg, Mjølsnes - ætta. Finnøy (Tau, septembet 1985.), (foreldre: side 112).

4302 Utarbeidd av Jess Selvåg, Mjølsnes - ætta. Finnøy (Tau, septembet 1985.), side 112.

4303 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 242).

4304 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 227).

4305 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 93).

4306 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), side 243.

4307 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 100).

4308 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 40).

4309 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 115).

4310 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 327).

4311 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 327.

4312 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lye / Time, Gjesdal: 1826-1841, Ministerialbok.

4313 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 60).

4314 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), side 60.

4315 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 117).

4316 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), side 117.

4317 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), side 118.

4318 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lye: 1799-1817, Ministerialbok.

4319 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 32).

4320 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lye / Gjesdal: 1725-1800, Ministerialbok.

4321 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), side 40.

4322 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lye / Gjesdal: 1816-1826, Klokkerbok.

4323 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 118).

4324 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 71).

4325 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 396).

4326 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 396.

4327 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 95.

4328 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 118).

4329 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 76).

4330 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), (foreldre: side 174).

4331 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 95).

4332 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 602).

4333 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), side 602.

4334 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 594).

4335 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Strandebarm / Jondal: 1751-1787, Ministerialbok.

4336 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 600).

4337 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 592).

4338 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lindås: 1791-1813, Ministerialbok.

4339 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lindås: 1848-1862, Ministerialbok.

4340 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lindås: 1816-1823, Ministerialbok.

4341 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lindås / Lindås: 1886-1900, Ministerialbok.

4342 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lindås: 1823-1836, Ministerialbok.

4343 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vinger: 1826-1839, Ministerialbok.

4344 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Skien: 1659-1679, Ministerialbok.

4345 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vinger: 1847-1855, Ministerialbok.

4346 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Grue: 1830-1847, Ministerialbok.

4347 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vinger: 1871-1880, Ministerialbok.

4348 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Grue: 1749-1774, Ministerialbok.

4349 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Grue: 1792-1805, Ministerialbok.

4350 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Grue: 1814-1830, Ministerialbok.

4351 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Grue: 1805-1814, Ministerialbok.

4352 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vinger: 1855-1861, Ministerialbok.

4353 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vinger: 1862-1870, Ministerialbok.

4354 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), (Berfløt).

4355 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), Berfløt.

4356 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), Ellevog.

4357 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lier: 1764-1777, Ministerialbok.

4358 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAK, Tvedestrand sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1885-1916, s. 24.

4359 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Øyer: 1733-1784, Ministerialbok Matrikkelutkastet av 1950 for Oppland, Øyer herad, Øyer sokn: gard nr. 3.

4360 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Øyer: 1733-1784, Ministerialbok.

4361 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Øyer: 1784-1824, Ministerialbok.

4362 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 143).

4363 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Finnøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1879-1890, s. 7.

4364 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Hå sokneprestkontor, B/L0001: Ministerialbok nr. A 11, 1897-1924, s. 292.

4365 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1677).

4366 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Lye sokneprestkontor, 30BA/L0011: Ministerialbok nr. A 9, 1893-1903, s. 233.

4367 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, TIME Gard og ætt I (Time kommune 2004), side 699-700.

4368 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 66.

4369 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), side 133.

4370 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), Kopperud.

4371 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), Eriksrud og Kopperud.

4372 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ulvik: 1743-1792, Ministerialbok.

4373 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ulvik: 1689-1706, Ministerialbok.

4374 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ulvik: 1706-1715, Ministerialbok.

4375 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hetland / Riska: 1882-1925, Ministerialbok.

4376 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hå / Nærbø: 1842-1853, Ministerialbok.

4377 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 34.

4378 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1833-1854, s. 50-51.

4379 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Suldal sokneprestkontor, IV/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1816-1836, s. 96.

4380 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 462).

4381 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 462.

4382 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 535).

4383 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), (foreldre: side 31).

4384 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), (foreldre: side 269).

4385 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 223.

4386 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1288).

4387 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), (foreldre: side 88).

4388 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 223).

4389 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 224.

4390 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 224-225.

4391 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 2110).

4392 Per Seland, Sirdal gard og ætt Bind IV (1988), (foreldre: side 281).

4393 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind V (utgitt i 1992), (foreldre: side 61).

4394 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 260).

4395 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 138.

4396 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 256).

4397 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 845).

4398 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 554.

4399 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 202).

4400 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 553.

4401 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 862).

4402 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 554 og 129.

4403 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 166).

4404 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 166.

4405 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 195).

4406 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), side 465.

4407 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vikedal / Sandeid: 1884-1933, Ministerialbok.

4408 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 408).

4409 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 225.

4410 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 224).

4411 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 225).

4412 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 279.

4413 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 48).

4414 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 48.

4415 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 2304).

4416 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1628).

4417 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 75).

4418 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 2266).

4419 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 2266.

4420 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1743).

4421 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 956).

4422 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 49.

4423 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Helleland / Bjerkreim: 1791-1817, Ministerialbok.

4424 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 116).

4425 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 292).

4426 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 292.

4427 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 253).

4428 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 104).

4429 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 497).

4430 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 497.

4431 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 201 og 497.

4432 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 201).

4433 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 49.

4434 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 629).

4435 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), ((foreldre: side 1991).

4436 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1991.

4437 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 165).

4438 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 784).

4439 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1329).

4440 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1991).

4441 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1916.

4442 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 2085.

4443 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1970.

4444 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 2020.

4445 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 195).

4446 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), side 14.

4447 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), side 69.

4448 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), side 60 og 69.

4449 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 226.

4450 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 227).

4451 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 279).

4452 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 226).

4453 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 571).

4454 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 571.

4455 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 227.

4456 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 235.

4457 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 588).

4458 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 785).

4459 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 278).

4460 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 279 og 227.

4461 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 196).

4462 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 334).

4463 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 58.

4464 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt VI (Time kommune 2012), (foreldre: side 673).

4465 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 301).

4466 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt II (Time kommune 2006), side 41.

4467 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 6=.

4468 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 58).

4469 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 292.

4470 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 316).

4471 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 294.

4472 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 235).

4473 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt II (Time kommune 2006), (foreldre: side 41).

4474 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt II (Time kommune 2006), (foreldre: side 555).

4475 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 185).

4476 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt II (Time kommune 2006), side 43.

4477 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 175 og 58.

4478 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 303.

4479 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 408.

4480 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 22).

4481 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 399).

4482 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 186).

4483 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 474.

4484 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 436).

4485 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 437.

4486 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 617).

4487 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 228.

4488 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 653.

4489 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 343).

4490 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 344.

4491 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 2306).

4492 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 2306.

4493 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 2307.

4494 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), side 292.

4495 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 2307).

4496 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1881.

4497 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1880).

4498 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 74).

4499 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), side 261.

4500 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 397.

4501 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 308).

4502 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 2263).

4503 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 2263.

4504 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 2274.

4505 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 2262).

4506 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 788).

4507 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 2265).

4508 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 829).

4509 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 2275).

4510 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 2275.

4511 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1742).

4512 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 2243.

4513 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 2242).

4514 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 140.

4515 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 140).

4516 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1732).

4517 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1732.

4518 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1852).

4519 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 2267.

4520 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 2283).

4521 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 724).

4522 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 317.

4523 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 468).

4524 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 35).

4525 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 303.

4526 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 303).

4527 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 71).

4528 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 225).

4529 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 33.

4530 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 33).

4531 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1940).

4532 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 161.

4533 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 328).

4534 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 112.

4535 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 189).

4536 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 40.

4537 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 35.

4538 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 250).

4539 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 407.

4540 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 121).

4541 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 124.

4542 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 8).

4543 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), (foreldre: side 7o).

4544 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 40).

4545 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 37.

4546 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 229).

4547 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 130).

4548 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 42.

4549 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 277.

4550 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 14).

4551 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 42).

4552 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 45.

4553 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hå / Nærbø: 1853-1878, Ministerialbok.

4554 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 245).

4555 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 246.

4556 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 42 og 71.

4557 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 207.

4558 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 215).

4559 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 387.

4560 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 387).

4561 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døpte i domkirken i Stavanger 1752-1790.

4562 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 181).

4563 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 37).

4564 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 159.

4565 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 159).

4566 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 146).

4567 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 255).

4568 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 412).

4569 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 412.

4570 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 460).

4571 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 34.

4572 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 34).

4573 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 446).

4574 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 90.

4575 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Klepp: 1816-1833, Ministerialbok.

4576 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 219.

4577 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 472).

4578 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 472.

4579 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), (foreldre: side 279).

4580 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 83).

4581 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 197).

4582 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 282).

4583 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 282.

4584 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 233.

4585 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 192-193).

4586 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 281.

4587 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 170).

4588 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 233).

4589 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), side 197.

4590 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 186).

4591 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 116).

4592 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 228).

4593 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høyland: 1734-1754, Ministerialbok.

4594 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 382).

4595 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 83).

4596 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 382.

4597 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), side 228.

4598 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 243).

4599 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 335).

4600 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), side 335.

4601 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 34).

4602 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), side 195.

4603 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), side 196.

4604 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 506).

4605 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 506.

4606 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 133.

4607 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 133).

4608 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 134.

4609 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 735).

4610 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 735.

4611 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 703.

4612 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 700).

4613 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 703).

4614 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 764).

4615 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 676).

4616 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 726-727.

4617 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 727.

4618 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 505.

4619 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 502).

4620 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 450).

4621 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 505).

4622 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 202).

4623 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), (foreldre: side 277).

4624 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 785.

4625 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 205-206.

4626 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 782).

4627 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 207).

4628 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 206.

4629 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 205).

4630 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), sde 207.

4631 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 784 og 789.

4632 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 206).

4633 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 208.

4634 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 728.

4635 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 144).

4636 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 785-786.

4637 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), side 436.

4638 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), side 69.

4639 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 297.

4640 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 68.

4641 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1527.

4642 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1558).

4643 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1581).

4644 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1564 og 1581.

4645 Rolf Fladby (band 1 og 2), Ola Bjerkås (band 2 og 4) og Steffen Gausemel (band 5), Liers Historie tilrettelagt for internett og CD-ROM av Kollfinn Sogn Scanning Service 2003 (Utgitt av Lier Bygdeboknemnd
Band 1 i 1953, Band 2 i 1963, Band 3 i 1975, Band 4 i 1977), (foreldre: Nedre (Nordre) Egge).

4646 Sigleif Engen, Forsandboka bind I del 2, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1981), (far: side 579, mor side 580).

4647 Sigleif Engen, Forsandboka bind I del 2, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1981), side 580.

4648 Sigleif Engen, Forsandboka bind I del 2, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1981), (foreldre: side 579).

4649 Sigleif Engen, Forsandboka bind I del 1, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1981), side 444.

4650 Sigleif Engen, Forsandboka bind I del 1, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1981), (foreldre: side 424).

4651 Sigleif Engen, Forsandboka bind I del 1, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1981), (foreldre: side 361).

4652 Sigleif Engen, Forsandboka bind I del 1, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1981), side 361.

4653 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 392).

4654 Sigleif Engen, Forsandboka bind I del 1, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1981), (foreldre: side 454).

4655 Sigleif Engen, Forsandboka bind I del 1, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1981), (foreldre: side 444).

4656 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), side 444.

4657 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), (foreldre: side 396).

4658 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), side 418.

4659 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kråkstad: 1736-1785, Ministerialbok.

4660 Eivind Johannessen og Bjørg Heie, Kråkstad Bygdebok Bind II med Innhold (Ski Kommune), side 66.

4661 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kråkstad: 1786-1814, Ministerialbok.

4662 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 469).

4663 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 184).

4664 A. Haugland, Skåneviksoga bind 3, Sævareid - Skånevik (utgjeve i 1988), (foreldre: side 56).

4665 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døypte i Manger 1759-1815.

4666 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), (foreldre: side 68).

4667 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 1 (Bokn kommune 2001), side 68.

4668 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 232).

4669 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 232.

4670 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 231).

4671 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 475).

4672 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 359).

4673 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 359.

4674 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 253).

4675 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 204.

4676 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 180.

4677 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 475).

4678 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 205).

4679 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 205.

4680 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 182).

4681 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 107.

4682 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 107).

4683 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 550).

4684 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), side 550.

4685 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Avaldsnes sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1801-1817, s. 113.

4686 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 648).

4687 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Avaldsnes sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1765-1800, s. 247-248.

4688 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 171.

4689 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 37).

4690 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Jelsa sokneprestkontor, IV: Ministerialbok nr. A 3, 1768-1796, s. 86-87.

4691 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), side 33.

4692 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Avaldsnes sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1816-1825, s. 96.

4693 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Avaldsnes sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1765-1800, s. 66-67.

4694 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Avaldsnes sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1765-1800, s. 189-190.

4695 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 636).

4696 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 636.

4697 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 820).

4698 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 104).

4699 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 82).

4700 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), (foreldre: side 458).

4701 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), side 458.

4702 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), side 459.

4703 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), side 459 (foreldre: 518).

4704 Utarbeidd av Jess Selvåg, Mjølsnes - ætta. Finnøy (Tau, septembet 1985.), side 24.

4705 Knut og Alma Dalen, Røldal bygdebok (utgjeven av Røldal kommune i 1960), (foreldre: side 459).

4706 Odda, Ullensvang og Kinsarvik III, 2 (ODDA del 2) (utgjeve i 1967), (foreldre: side 58).

4707 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 305).

4708 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 141).

4709 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 141.

4710 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 191.

4711 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 54.

4712 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), side 136.

4713 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 190).

4714 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 190.

4715 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Avaldsnes / Avaldsnes: 1801-1817, Ministerialbok.

4716 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 208).

4717 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 191).

4718 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), (foreldre: side 54).

4719 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 37).

4720 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 3 (utgjeve i 1993), side 53.

4721 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 136).

4722 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 2 (utgjeve i 1990), side 132.

4723 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), side 342.

4724 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 214.

4725 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 47).

4726 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), side 47.

4727 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnøy: 1672-1708, Ministerialbok.

4728 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnøy: 1735-1746, Ministerialbok.

4729 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 216).

4730 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 407).

4731 Jon Bergsåker, Høle gjennom hundreåra (utgjeve i 1964), (foreldre: side 96).

4732 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 35).

4733 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 353).

4734 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), side 354.

4735 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 536).

4736 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 359).

4737 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 145.

4738 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 724).

4739 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 220).

4740 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Jelsa / Jelsa: 1890-1928, Klokkerbok.

4741 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), side 338.

4742 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 335).

4743 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 334).

4744 Ståle Dyrvik, ETNE-SOGA - Andre bandet. Bygde- og gardssoge: 1660-1800 (Etne bygdeboknemnd 1972), (foreldre: side 338).

4745 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), side 181 og 395.

4746 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 392).

4747 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 399).

4748 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 160).

4749 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 395).

4750 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), side 395.

4751 Nils Dybdal-Holthe, Tysvær Gard og Ætt bind 1 (utgjeve i 1990), (foreldre: side 181).

4752 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Moss: 1784-1808, Ministerialbok.

4753 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Moss: 1753-1779, Ministerialbok.

4754 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind I (utgjeve i 1980), (foreldre: side 467).

4755 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind I (utgjeve i 1980), (foreldre: side 333).

4756 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind I (utgjeve i 1980), (foreldre: side 446).

4757 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind III (utgitt i 1988), (foreldre: side 376).

4758 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), (foreldre: side 113).

4759 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 396).

4760 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Hjelmeland sokneprestkontor, IV/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1816-1841, s. 109.

4761 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 393.

4762 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Hjelmeland sokneprestkontor, IV/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1760-1799, s. 236-237.

4763 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 220).

4764 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt IV (Time kommune 2003), side 479.

4765 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 259.

4766 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Etne: 1848-1862, Ministerialbok.

4767 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), (foreldre: side 196).

4768 Sigleif Engen, Forsandboka bind I del 2, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1981), (foreldre: side 683).

4769 Ernst Berge Drange, Tysnes Gards- og ættesoge bind 2 (1986
(Tysnes Sogelag 2000)), (foreldre: side 783).

4770 Ernst Berge Drange, Tysnes Gards- og ættesoge bind 2 (1986
(Tysnes Sogelag 2000)), side 783.

4771 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), )foreldre: side 233).

4772 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 146).

4773 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 146.

4774 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 148.

4775 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 522).

4776 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 184).

4777 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 148).

4778 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 778).

4779 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), side 778.

4780 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Rennesøy / Hausken, Sørbø, Utstein kloster: 1838-1859, Ministerialbok.

4781 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 766).

4782 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 88).

4783 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), side 88.

4784 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 87).

4785 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Rennesøy / Hausken: 1885-1917, Ministerialbok.

4786 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 767).

4787 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), side 767.

4788 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 134).

4789 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 285).

4790 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1815-1835, s. 113.

4791 Nils Olav Østrem, Tysvær Gard og Ætt bind 4, Skjoldastraumen (utgjeve i 1999), (foreldre: side 284).

4792 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 44).

4793 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 531).

4794 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 492.

4795 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 529.

4796 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 270).

4797 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 270).

4798 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997).

4799 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 234).

4800 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 270.

4801 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døpte i Stavanger 1752-1790.

4802 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnøy: 1863-1878, Ministerialbok.

4803 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 384).

4804 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 384.

4805 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 378).

4806 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 110).

4807 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 111.

4808 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 326.

4809 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 703).

4810 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 399.

4811 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 399.

4812 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 168.

4813 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 380).

4814 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 168).

4815 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 39).

4816 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 220).

4817 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 509).

4818 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 509.

4819 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Eigersund: 1720-1757, Ministerialbok.

4820 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Eigersund: 1758-1775, Ministerialbok.

4821 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nykirken: 1775-1820, Klokkerbok.

4822 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nykirken: 1765-1775, Ministerialbok.

4823 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nykirken: 1759-1775, Ministerialbok.

4824 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), (foreldre: side 326).

4825 Gudtorm Mikkelson, Gjesdal indre del
Gards- og Ættesoge
Frafjorddalen og Østabødalen
Band 1
(Gjesdal kommune 1994), (foreldre: side 441).

4826 Gudtorm Mikkelson, Gjesdal indre del
Gards- og Ættesoge
Frafjorddalen og Østabødalen
Band 1
(Gjesdal kommune 1994), side 442.

4827 Jon Bergsåker, Høle gjennom hundreåra (utgjeve i 1964), side 64.

4828 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 248.

4829 Anders Haugland, Ølen - Gard og ætt. Ølen skulekrins (IB) (Ølen kommune - 2001), side 98.

4830 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 248).

4831 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 170.

4832 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 371).

4833 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 404).

4834 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 501).

4835 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), side 501.

4836 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), side 506.

4837 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 506).

4838 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 739).

4839 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), side 739.

4840 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), side 99.

4841 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 99).

4842 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 261).

4843 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 261.

4844 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hjelmeland / Fister: 1851-1871, Ministerialbok.

4845 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 43).

4846 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk II: Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden (gard nummer 61-72) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 1048).

4847 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 102.

4848 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 234.

4849 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hjelmeland / Fister: 1834-1850, Ministerialbok.

4850 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 102).

4851 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 625).

4852 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 104.

4853 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hjelmeland / Fister: 1816-1834, Ministerialbok.

4854 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Hjelmeland sokneprestkontor, IV/L0012: Ministerialbok nr. A 12, 1862-1886, s. 239.

4855 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 47).

4856 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 185).

4857 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 52.

4858 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), side 24.

4859 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 352).

4860 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 352.

4861 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 353).

4862 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 24).

4863 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 216.

4864 Odda, Ullensvang og Kinsarvik IV, 2 (ULLENSVANG del 2) (utgjeve i 1971), side 211.

4865 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind I, Vikøy sokn (utgjeve i 1958), (foreldre: side 568).

4866 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 213).

4867 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 355.

4868 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 238).

4869 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 211).

4870 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 355).

4871 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 421).

4872 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 2
(Utgitt av Randaberg kommune 1984), (foreldre: side 128).

4873 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 1
(Utgitt av Randaberg kommune 1983), side 71.

4874 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Randaberg: 1760-1781, Klokkerbok.

4875 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 317).

4876 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 2
(Utgitt av Randaberg kommune 1984), (foreldre: side 381).

4877 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 3 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 1196).

4878 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 1
(Utgitt av Randaberg kommune 1983), (foreldre: side 317).

4879 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 1
(Utgitt av Randaberg kommune 1983), side 317.

4880 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 1
(Utgitt av Randaberg kommune 1983), (foreldre: side 370).

4881 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 1
(Utgitt av Randaberg kommune 1983), (foreldre: side 71).

4882 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Randaberg: 1727-1737, Ministerialbok.

4883 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 2
(Utgitt av Randaberg kommune 1984), side 128.

4884 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 2
(Utgitt av Randaberg kommune 1984), (foreldre: side 92).

4885 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Randaberg: 1738-1760, Ministerialbok.

4886 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 654).

4887 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 249).

4888 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 249.

4889 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 419).

4890 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 275.

4891 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 118).

4892 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 58).

4893 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 551.

4894 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 434).

4895 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 434.

4896 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 227.

4897 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 485).

4898 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 62).

4899 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 198.

4900 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 182.

4901 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 227).

4902 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 228.

4903 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 68).

4904 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 264.

4905 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 263).

4906 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 195).

4907 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 233).

4908 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 34.

4909 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 338).

4910 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), side 338.

4911 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), side 450.

4912 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 343).

4913 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 438).

4914 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 395).

4915 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), Kvinnherad: 1754-1777, Ministerialbok.

4916 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 451).

4917 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), side 451.

4918 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 588.

4919 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 288).

4920 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), side 288.

4921 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 207).

4922 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 207.

4923 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk II: Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden (gard nummer 61-72) (Suldal kommune - 2004), side 1201.

4924 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk II: Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden (gard nummer 61-72) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 1200).

4925 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 459).

4926 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk II: Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden (gard nummer 61-72) (Suldal kommune - 2004), side 1202.

4927 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 84).

4928 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 301).

4929 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 338.

4930 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 399).

4931 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 362.

4932 Magnus Våge, Erfjord Bygdebok: Frå ætte- og kultursoga i Erfjord. (Utgjevar Erfjord Kommune - 1959), side 28.

4933 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 783).

4934 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 783.

4935 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 787.

4936 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 722).

4937 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 700).

4938 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 700.

4939 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 698).

4940 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 701).

4941 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 701.

4942 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 722.

4943 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 728.

4944 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), side 171.

4945 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 728).

4946 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), side 199.

4947 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), side 171 og 199.

4948 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 454.

4949 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 467.

4950 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 145).

4951 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 467).

4952 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 306).

4953 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 306.

4954 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 132).

4955 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 132.

4956 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), side 301.

4957 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 762).

4958 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 762.

4959 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 345).

4960 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 98).

4961 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 98.

4962 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 99).

4963 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 99.

4964 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 151.

4965 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 114.

4966 Simon Steinsbø, Sveio Gards og ættesoge I: Gamle Valestrand kommune (utgjeve i 1986), side 185.

4967 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 169).

4968 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 101.

4969 Toralf Tvedt, Bygdebok for Ølen - Tredje bandet: Gardar og ætter på Bjoa (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), (foreldre: side 283).

4970 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 406).

4971 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), side 403.

4972 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), side 466.

4973 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 437).

4974 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 255.

4975 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 164.

4976 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 52).

4977 E. Bakkevik, Sunnhordland-slekter Bind I (3. opplag utgjeve i 1984), (foreldre: side 56).

4978 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 164).

4979 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 15).

4980 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 11.

4981 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 108.

4982 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 108).

4983 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 11 og 108.

4984 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 50.

4985 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 15.

4986 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 48).

4987 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 196).

4988 Ernst Berge Drange, Tysnes Gards- og ættesoge bind 2 (1986
(Tysnes Sogelag 2000)), (foreldre: side 92-93).

4989 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 311.

4990 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 397).

4991 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 613).

4992 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), side 613.

4993 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 408.

4994 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 383).

4995 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 355.

4996 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 355 og 431.

4997 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), (foreldre: side 60).

4998 A. Haugland, Skåneviksoga bind 4, Skånevikstrondo (utgjeve i 1990), side 60.

4999 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), (foreldre: side 72).

5000 Ståle Dyrvik, ETNESOGA - Tredje bandet. Folket i Gjerde sokn (Etne kommune 1995), side 80.

5001 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 704).

5002 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 704.

5003 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kvinnherad: 1843-1853, Ministerialbok.

5004 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 715.

5005 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 717).

5006 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 717.

5007 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 633).

5008 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 38).

5009 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 477).

5010 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 251).

5011 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 300).

5012 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre. side 322).

5013 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 391.

5014 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 454).

5015 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 454.

5016 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 195).

5017 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 454 (foreldre: side 406).

5018 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 236).

5019 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 201.

5020 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 283).

5021 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 283.

5022 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 47).

5023 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 47.

5024 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 98).

5025 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 87).

5026 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 87.

5027 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 23).

5028 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 48.

5029 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 86.

5030 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 86 (foreldre: side 398).

5031 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 86).

5032 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 381).

5033 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 422.

5034 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 321.

5035 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 357.

5036 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 144.

5037 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 433).

5038 Anders Haugland, Bygdebok for Ølen - Andre bandet: Gardar og ættar i Vågen (Ølen Bygdeboknemnd - 1986), side 314.

5039 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 549).

5040 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 549.

5041 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 443.

5042 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 443).

5043 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hjelmeland / Årdal: 1816-1841, Ministerialbok.

5044 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 426).

5045 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 593.

5046 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 14).

5047 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 696).

5048 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 188).

5049 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 58).

5050 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 187).

5051 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 593).

5052 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 494.

5053 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), (foreldre: side 76).

5054 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 594.

5055 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 365.

5056 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 647).

5057 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 523.

5058 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 188.

5059 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 523).

5060 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 49).

5061 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 565.

5062 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 81).

5063 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 82.

5064 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 577).

5065 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 189.

5066 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), (foreldre: side 233).

5067 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 196.

5068 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre:side 374.

5069 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 169).

5070 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 169.

5071 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 170.

5072 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 297).

5073 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 232).

5074 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 153.

5075 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 576).

5076 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 428).

5077 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 170 og 561.

5078 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 576.

5079 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 331.

5080 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 347).

5081 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 42.

5082 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 42).

5083 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 43.

5084 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 371).

5085 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 372).

5086 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 438).

5087 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 372.

5088 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1580).

5089 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 319).

5090 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 115).

5091 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 451.

5092 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 98).

5093 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 98.

5094 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 97).

5095 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 65).

5096 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 99.

5097 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 44).

5098 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 371).

5099 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 192.

5100 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (far: side 99; mor: side 44).

5101 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 44.

5102 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnøy / Finnøy (Hesby): 1891-1910, Ministerialbok.

5103 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 192).

5104 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), side 192.

5105 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnøy / Talgje: 1879-1888, Ministerialbok.

5106 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 192).

5107 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 377).

5108 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 217.

5109 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 193.

5110 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 18.

5111 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 363).

5112 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 3 (Utgjeve i 1995), side 1349.

5113 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 3 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 1247).

5114 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 3
Fister og sørsida av Randøy
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 147).

5115 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 611).

5116 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 361).

5117 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 361.

5118 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 347.

5119 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 569).

5120 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 365.

5121 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 181).

5122 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 314).

5123 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 314.

5124 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 193).

5125 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 365).

5126 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 602).

5127 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 603.

5128 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Gifte i Røyken 1701-1730.

5129 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Vigde i Røyken 1731-1782.

5130 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hurum: 1756-1770, Ministerialbok.

5131 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døpte i Røyken 1704-1730.

5132 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Gravlagte i Røyken 1701-1730.

5133 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hurum: 1715-1732, Ministerialbok.

5134 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hurum: 1816-1826, Ministerialbok.

5135 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 399).

5136 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 66.

5137 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 64 og 66.

5138 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 413).

5139 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 405.

5140 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 66).

5141 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 409).

5142 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 468.

5143 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 468).

5144 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 708).

5145 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 459.

5146 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 149).

5147 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 458).

5148 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 462.

5149 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 810).

5150 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 810.

5151 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 293).

5152 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 2
(Utgitt av Randaberg kommune 1984), (foreldre: side 40).

5153 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 2
(Utgitt av Randaberg kommune 1984), side 40.

5154 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Randaberg: 1783-1815, Klokkerbok.

5155 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 1
(Utgitt av Randaberg kommune 1983), (foreldre: side 423).

5156 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), (foreldre: side 103).

5157 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), (foreldre: side 309).

5158 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 2
(Utgitt av Randaberg kommune 1984), (foreldre: side 98).

5159 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 245.

5160 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 266).

5161 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 267).

5162 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 267.

5163 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 207).

5164 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 2
(Utgitt av Randaberg kommune 1984), side 375.

5165 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 2
(Utgitt av Randaberg kommune 1984), (foreldre: side 375).

5166 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 164).

5167 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 119.

5168 Samlinger til Stavangers historie fjerde bind, side 336.

5169 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 145.

5170 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 136.

5171 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 172.

5172 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 417).

5173 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 965).

5174 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), side 965.

5175 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 3 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 1237).

5176 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 296).

5177 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 99).

5178 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 163).

5179 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BA/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1789-1815, s. 153.

5180 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 3 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 1396).

5181 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 360).

5182 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 360.

5183 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 113).

5184 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), (foreldre: side 43).

5185 Sigurd Eikeland, Årdal II - Gardane og folket (Utgivar: Bygdeboknemnda for Årdal - 1971), side 44.

5186 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge 3 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 1109).

5187 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 233).

5188 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 109).

5189 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 109.

5190 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 107.

5191 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 334).

5192 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 107).

5193 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 103).

5194 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 375).

5195 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 20.

5196 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Strandebarm / Varaldsøy: 1751-1787, Ministerialbok.

5197 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 478).

5198 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 430).

5199 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 20 og 207.

5200 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 20).

5201 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 444).

5202 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 207.

5203 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid I, (foreldre: side 360).

5204 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 418).

5205 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 207).

5206 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 619).

5207 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 93).

5208 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 93.

5209 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hå / Nærem/Nærbø: 1826-1841, Ministerialbok.

5210 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 458).

5211 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), side 97.

5212 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 366).

5213 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), side 366.

5214 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa I: Nærbø (utgivar Hå kommune 1971), (foreldre: side 97).

5215 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 262).

5216 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 69.

5217 Sigleif Engen, Forsandboka bind I del 1, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1981), side 136.

5218 Sigleif Engen, Forsandboka bind III, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1989), (foreldre: side 56).

5219 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), (foreldre: side 490).

5220 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), side 490.

5221 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 68.

5222 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 524).

5223 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 524.

5224 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 525.

5225 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 511).

5226 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 26).

5227 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 527.

5228 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 256).

5229 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 4 (utgjeve i 1967), side 141 og 526.

5230 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 551).

5231 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 3 (utgjeve i 1967), side 551.

5232 Simon Steinsbø, Sveio Gards og ættesoge I: Gamle Valestrand kommune (utgjeve i 1986), (foreldre: side 283).

5233 Simon Steinsbø, Sveio Gards og ættesoge I: Gamle Valestrand kommune (utgjeve i 1986), side 284.

5234 Simon Steinsbø, Sveio Gards og ættesoge I: Gamle Valestrand kommune (utgjeve i 1986), (foreldre: side 277).

5235 Simon Steinsbø, Sveio Gards og ættesoge I: Gamle Valestrand kommune (utgjeve i 1986), side 277.

5236 Simon Steinsbø, Sveio Gards og ættesoge I: Gamle Valestrand kommune (utgjeve i 1986), (foreldre: side 275).

5237 Simon Steinsbø, Sveio Gards og ættesoge I: Gamle Valestrand kommune (utgjeve i 1986), (foreldre: side 284).

5238 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), side 215.

5239 Anders Haugland, Ølen Gard og ætt - Ølen Skulekrins (IA) (Ølen kommune - 2001), (foreldre: side 215).

5240 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 397).

5241 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 434.

5242 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 434 og 435.

5243 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 433).

5244 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 401.

5245 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 413 og 485.

5246 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 485).

5247 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 485.

5248 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt II (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 230).

5249 Nils Olav Østrem, Skjold Gard og ætt I (Vindafjord kommune 1999), (foreldre: side 264).

5250 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kristiansand: 1734-1793, Ministerialbok.

5251 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BA/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1744-1782, s. 91.

5252 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken, Frue: 1752-1790, Klokkerbok.

5253 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 138).

5254 Magnus Våge, Erfjord Bygdebok: Frå ætte- og kultursoga i Erfjord. (Utgjevar Erfjord Kommune - 1959), side 150.

5255 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 482).

5256 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 715).

5257 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 715.

5258 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 680).

5259 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 87).

5260 Ulvik bygdeboknemnd, Ulvik Gards og Ættesoge II (utgjeve i 1987), (foreldre: side 265).

5261 Ulvik bygdeboknemnd, Ulvik Gards og Ættesoge II (utgjeve i 1987), side 265.

5262 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre. side 299).

5263 Olav Kolltveit, Jondal i gamal og ny tid (utgitt i 1953), (foreldre: side 704).

5264 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Ulvik: 1718-1725, Ministerialbok.

5265 Ole M. Kinnapel, Slekten Trane frå Viborg (utgitt i 1978), (foreldre: side 13).

5266 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken, Frue: 1791-1813, Klokkerbok.

5267 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hetland / Frue: 1882-1912, Ministerialbok.

5268 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hetland / Frue, Randaberg: 1849-1869, Ministerialbok.

5269 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken, Frue: 1844-1854, Ministerialbok.

5270 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hetland: 1869-1884, Ministerialbok.

5271 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind I (utgjeve i 1980), (foreldre: side 493).

5272 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind I (utgjeve i 1980), side 494.

5273 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind I (utgjeve i 1980), (foreldre: side 568).

5274 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 131.

5275 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 131).

5276 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 708.

5277 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 708).

5278 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tysnes / Tysnes: 1732-1804, Ministerialbok.

5279 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 737).

5280 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 737.

5281 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 723).

5282 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 650).

5283 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 650.

5284 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), side 182.

5285 E. Vaage, Kvinnherad 4, Gards- og ættesoga for Husnes (utgjeve i 1991), (foreldre: side 171).

5286 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 653).

5287 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 278.

5288 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken: 1850-1858, Klokkerbok.

5289 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 283).

5290 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 235).

5291 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Leikanger: 1810-1838, Ministerialbok.

5292 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Leikanger: 1770-1791, Ministerialbok.

5293 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Leikanger: 1792-1809, Ministerialbok.

5294 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nord-Fron / Kvam: 1884-1914, Ministerialbok.

5295 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Fron: 1816-1827, Ministerialbok.

5296 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Fron: 1799-1816, Ministerialbok.

5297 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tveit: 1820-1830, Ministerialbok.

5298 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tveit: 1794-1819, Ministerialbok.

5299 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kristiansand: 1821-1827, Ministerialbok.

5300 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kristiansand: 1818-1821, Ministerialbok.

5301 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Aurdal: 1763-1781, Ministerialbok.

5302 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nord-Aurdal: 1816-1828, Ministerialbok.

5303 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Aurdal: 1781-1804, Ministerialbok.

5304 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Aurdal: 1800-1808, Ministerialbok.

5305 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Øvre Kvinesdal / Fjotland: 1710-1760, Ministerialbok.

5306 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Øvre Kvinesdal / Fjotland: 1760-1826, Ministerialbok.

5307 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), (foreldre: side 205).

5308 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 347).

5309 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 36).

5310 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 506).

5311 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 684.

5312 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 678).

5313 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 678.

5314 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 346).

5315 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 684).

5316 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), side 681.

5317 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), (foreldre: side 305).

5318 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), side 305.

5319 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 155.

5320 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 324).

5321 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 54).

5322 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 269).

5323 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 239).

5324 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 593).

5325 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), side 593.

5326 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 17).

5327 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 109).

5328 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Borge: 1815-1836, Ministerialbok.

5329 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Borge / Torsnes: 1878-1902, Ministerialbok.

5330 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Borge / Torsnes: 1836-1852, Ministerialbok.

5331 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hvaler / Hvaler: 1878-1895, Ministerialbok.

5332 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Vestre Fredrikstad: 1878-1907, Ministerialbok.

5333 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Borge / Torsnes: 1853-1877, Ministerialbok.

5334 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 336).

5335 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 336).

5336 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Klepp: 1853-1870, Ministerialbok.

5337 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 461).

5338 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Asker: 1767-1807, Ministerialbok.

5339 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Røyken: 1814-1832, Ministerialbok.

5340 Utarbeidd av Jess Selvåg, Mjølsnes - ætta. Finnøy (Tau, septembet 1985.), (foreldre: side 109).

5341 Ola Høyland, Stord bygdebok II. Gards og ættesoga (2. utgåve) (utgjeve i 1985), (foreldre: side 801).

5342 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 179.

5343 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 200).

5344 Samlinger til Stavangers historie fjerde bind, side 16, 54, 118, 142 og 144, 148-151, 171, 352 og 367.

5345 Samlinger til Stavangers historie fjerde bind, side 330 og 348.

5346 E.Gundersen, Samlinger til Stavanger Historie tredje bind, rettsprotok. 1617-1722 (utgjeve i 1953), side 126.

5347 Ættesoge av Ola Aurenes - Gardssoge og redigering av Roald Undheim, Time Gards- og Ættesoge (Utgitt av Time kommune 1973), (foreldre: side 152).

5348 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 373.

5349 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 373).

5350 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 113).

5351 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 572).

5352 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind I (utgjeve i 1980), foreldre: side 468).

5353 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind I (utgjeve i 1980), side 468.

5354 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind I (utgjeve i 1980), (foreldre: side 448).

5355 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind I (utgjeve i 1980), side 448.

5356 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind I (utgjeve i 1980), (foreldre: side 447).

5357 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind I (utgjeve i 1980), (foreldre: side 393).

5358 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind I (utgjeve i 1980), (foreldre: side 468).

5359 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), side 136.

5360 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), (foreldre: side 150).

5361 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), side 150.

5362 Oddleif Lian, Kvås Gard og Folk (Lyngdal IV) (utgjeve i 1989), (foreldre: side 187).

5363 Oddleif Lian, Kvås Gard og Folk (Lyngdal IV) (utgjeve i 1989), side 187.

5364 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lyngdal: 1750-1803, Ministerialbok.

5365 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1797).

5366 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1797.

5367 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1843).

5368 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1975).

5369 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1879.

5370 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1888).

5371 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1878).

5372 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 1879).

5373 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), side 1880.

5374 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), (foreldre: side 286).

5375 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), side 164.

5376 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Eigersund / Eigersund: 1790-1808, Ministerialbok.

5377 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), (foreldre: side 162).

5378 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), side 153.

5379 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 317).

5380 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 453).

5381 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 453.

5382 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 49).

5383 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 823).

5384 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 823.

5385 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 499).

5386 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 129).

5387 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 454).

5388 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 454.

5389 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 770.

5390 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1833-1854, s. 122-123.

5391 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Høgsfjord sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0002: Klokkerbok nr. B 2, 1855-1882, s. 372.

5392 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Strand sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1833-1854, s. 136-137.

5393 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), SAST, Hetland sokneprestkontor, 30/30BB/L0009: Klokkerbok nr. B 9, 1910-1931, s. 218-219.

5394 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 201).

5395 A. Haugland, Skåneviksoga bind 2, Åkra (utgjeve i 1984), (foreldre: side 456).

5396 Simon Steinsbø, Sveio Gards og ættesoge I: Gamle Valestrand kommune (utgjeve i 1986), (foreldre: side 185).

5397 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 200.

5398 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Torvastad: 1801-1817, Ministerialbok.

5399 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 288).

5400 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 288.

5401 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 394).

5402 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 244.

5403 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 505).

5404 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 174 og 229.

5405 A. Haugland, Skåneviksoga bind 1, Holmedal (utgjeve i 1981), (foreldre: side 318).

5406 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 250.

5407 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), (foreldre: side 101).

5408 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 157 og 199.

5409 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 176.

5410 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 709).

5411 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 777).

5412 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 265).

5413 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 176).

5414 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 944).

5415 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 344.

5416 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 345).

5417 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 344).

5418 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 346.

5419 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 598).

5420 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 136).

5421 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 320.

5422 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 167.

5423 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 347.

5424 L.H. Torpe, Ættarbok for KVAM bind II, Øystese sokn (utgjeve i 1957), (foreldre: side 118).

5425 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 169.

5426 A. Havnelid, Kvinnherad 5, Gards- og ættesoga for Eid og Fjelberg (utgjeve i 1992), side 167-169.

5427 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 242).

5428 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 497).

5429 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 183).

5430 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 288.

5431 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 288 (foreldre: side 287).

5432 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 233.

5433 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 196).

5434 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 233).

5435 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 471).

5436 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 228.

5437 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 196).

5438 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 418.

5439 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 512).

5440 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 94).

5441 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 94.

5442 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 102.

5443 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 268).

5444 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), (foreldre: side 102).

5445 Hallvard M. Hoftun, GAMLE SULDAL: GARDS- OG ÆTTESOGE (Utgjevar: SULDAL KOMMUNE - 1972), side 103.

5446 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 223.

5447 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 229.

5448 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 273).

5449 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 173.

5450 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 367.

5451 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 278).

5452 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 182).

5453 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 46.

5454 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 255).

5455 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 381).

5456 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 404).

5457 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 317.

5458 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 149).

5459 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Sokndal: 1762-1811, Ministerialbok.

5460 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 2
(Utgitt av Randaberg kommune 1984), (foreldre: side 95).

5461 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 2
(Utgitt av Randaberg kommune 1984), side 95.

5462 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 246).

5463 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 2
(Utgitt av Randaberg kommune 1984), side 219.

5464 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 2
(Utgitt av Randaberg kommune 1984), (foreldre: side 218).

5465 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 1
(Utgitt av Randaberg kommune 1983), side 191.

5466 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 1
(Utgitt av Randaberg kommune 1983), (foreldre: side 190).

5467 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 43).

5468 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 64).

5469 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 126).

5470 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 237).

5471 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 211.

5472 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), side 237.

5473 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 230).

5474 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 275).

5475 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 74).

5476 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 224).

5477 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), side 234.

5478 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), ide 234.

5479 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 234).

5480 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 60.

5481 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 59).

5482 Jørg Eirik Waula, Gjesdal indre del
Gards- og ættesoge
Maudal og Byrkjedal
Band 2
(Gjesdal kommune 1998), (foreldre: side 72).

5483 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), (foreldre: side 405).

5484 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind III (utgitt i 1988), side 391.

5485 Sigleif Engen, Forsandboka bind I del 2, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1981), (foreldre: side 681).

5486 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind I (utgjeve i 1980), (foreldre: side 417).

5487 Sigleif Engen, Forsandboka bind I del 2, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1981), (foreldre: side 682).

5488 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 202).

5489 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), side 203.

5490 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hå: 1812-1817, Ministerialbok.

5491 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 393).

5492 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 183).

5493 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), side 204.

5494 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 87).

5495 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1214).

5496 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1214.

5497 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), side 196.

5498 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1209).

5499 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1406).

5500 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1455).

5501 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 1210.

5502 Søren Arneson, Gards- og ættesoga for Gjestal (utgjevi av Gjestal Kommune 1939 - 2. opplag 1964), (foreldre: side 196).

5503 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Time Gard og ætt V (Time kommune 2011), side 226.

5504 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 761).

5505 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), side 761.

5506 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 741).

5507 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 765).

5508 Lisabet Risa, Bjerkreimboka III
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
Sparebank 1 SR-Bank
2000), (foreldre: side 2281).

5509 Lisabet Risa, Bjerkreimboka II
Folket og eigedomane gjennom dei fem siste hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1998), (foreldre: side 1418).

5510 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 193).

5511 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), side 193.

5512 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 203).

5513 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Hå: 1815-1825, Ministerialbok.

5514 Torgeir Edland, Gards- og ættesoga for Haa III: Ogna (utgivar Hå Kommune 1975), side 207.

5515 Torgeir Edland, Gards og Ættesoga for Haa II: Varhaug og Vigrestad (utgivar Hå kommune 1972), (foreldre: side 319).

5516 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 359).

5517 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 359.

5518 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), side 311.

5519 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 59).

5520 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 294).

5521 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), side 294.

5522 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 51).

5523 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 287).

5524 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 311).

5525 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 186).

5526 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 119.

5527 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), side 313 og 418.

5528 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høyland / Soma: 1825-1841, Ministerialbok.

5529 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Helleland / Helleland: 1762-1791, Ministerialbok.

5530 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Høyland: 1815-1825, Ministerialbok.

5531 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Håland / Sola: 1889-1900, Ministerialbok.

5532 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 126).

5533 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 126.

5534 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 680.

5535 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 75.

5536 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 238).

5537 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), (foreldre: side 75).

5538 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 90.

5539 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), (foreldre: side 163).

5540 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 371.

5541 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), side 68.

5542 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 41, 75 og 90.

5543 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 226 og 371.

5544 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 163.

5545 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt 6 Nedstrand I (Tysvær Kommune 2001), side 320.

5546 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 577).

5547 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), (foreldre: side 165).

5548 Jan Alsvik, Folk i Strand: Ei gards- og ættesoge - 1 (Utgjeve i 1995), side 165.

5549 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 35.

5550 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 219).

5551 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 400).

5552 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), side 401.

5553 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 398).

5554 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 2 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 556).

5555 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), side 87.

5556 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 76).

5557 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 261).

5558 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 401).

5559 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 1 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 324).

5560 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 723).

5561 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 723.

5562 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 303).

5563 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 488.

5564 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), (foreldre: side 512).

5565 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), side 393.

5566 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 488).

5567 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 2
Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik
(Hjelmeland Kommune - 1990), (foreldre: side 411).

5568 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), side 134.

5569 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 3 (Rennesøy kommune 1993), side 1154.

5570 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 371).

5571 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), (foreldre: side 357).

5572 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind I (utgjeve i 1980), (foreldre: side 364).

5573 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind I (utgjeve i 1980), side 364.

5574 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 143.

5575 Per Seland, Sirdal gard og ætt, bind II (utgjeve i 1987), (foreldre: side 519).

5576 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 143).

5577 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 119.

5578 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 288).

5579 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 368).

5580 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 89.

5581 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 138).

5582 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), side 564.

5583 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 201).

5584 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 88).

5585 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken: 1816-1821, Ministerialbok.

5586 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 87).

5587 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 412).

5588 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 508.

5589 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), side 765.

5590 Arnvid Lillehammer, Soga om Sauda - Andre bandet. Gardar og Ætter: Gnr. 28 - Gnr. 54 (Sauda Kommune 1974), (foreldre: side 765).

5591 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 342).

5592 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 36).

5593 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 113.

5594 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 114.

5595 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 35).

5596 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 112).

5597 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 114).

5598 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 318.

5599 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 309).

5600 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 317.

5601 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 115.

5602 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 39).

5603 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 113-114.

5604 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 69.

5605 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 459).

5606 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), side 459.

5607 Lisabet Risa, Bjerkreimboka I
Folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra.
(Bjerkreim kommune
SpareBank 1 SR-Bank
1997), (foreldre: side 510).

5608 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 682).

5609 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 226).

5610 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 355).

5611 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Lund: 1724-1737, Ministerialbok.

5612 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 460).

5613 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), (foreldre: side 467).

5614 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), side 467.

5615 Ingjald Mehus, Lunds Historie I
Gårdens og Slektens liv
(Utgitt av Lund bygdeboklag 1961), side 524.

5616 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 3 (Rennesøy kommune 1993), (foreldre: side 1402).

5617 Birger Lindanger og Jørg Eirik Waula, Rennesøy Gard og ætt Band 3 (Rennesøy kommune 1993), side 1402.

5618 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), (foreldre: side 259).

5619 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 175).

5620 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), side 176.

5621 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 119).

5622 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 289).

5623 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), side 289.

5624 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 349).

5625 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt II (utgjeve i 1995), (foreldre: side 176).

5626 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Tysvær / Bokn: 1898-1925, Ministerialbok.

5627 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), (foreldre: side 675).

5628 Birger Lindanger, Bokn Gard og ætt Band 2 (Bokn kommune 2002), side 675.

5629 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Finnøy / Finnøy (Hesby): 1900-1934, Klokkerbok.

5630 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 287.

5631 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt I (utgjeve i 1993), side 172.

5632 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kinn: 1729-1785, Ministerialbok.

5633 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kinn: 1822-1840, Ministerialbok.

5634 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kinn: 1785-1821, Ministerialbok.

5635 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Klæbu: 1749-1782, Ministerialbok.

5636 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kinn / Bru (Svanøy): 1854-1868, Klokkerbok.

5637 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Kinn: 1841-1852, Ministerialbok.

5638 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døde i Innvik prestegjeld 1815-1877.

5639 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døde i Innvik 1750-1815.

5640 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Innvik døpte 1750-1815.

5641 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Innvik: 1832-1846, Ministerialbok.

5642 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 184).

5643 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 184.

5644 Erling Brunes, Klepp gards- og ættesoga gjennom 400 år (utgjeve ved Klepp kommune (1963)), (foreldre: side 268).

5645 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), side 184 (foreldre: side 460).

5646 Ola Aurenes, Høyland Gards- og Ættesoge gjennom 400 år (1500-1900) (Utgjeven ved Høyland kommune 1952), (foreldre: side 331).

5647 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 409.

5648 Rudolf Dreyer, SUKKA-ÆTTA (utgjeve i 1952), side 45.

5649 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 681).

5650 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), (foreldre: side 165).

5651 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 166.

5652 Erns Berge Drange, Sand Gardar og Folk III: Sand og strandstaden Sandslandet (Suldal kommune - 2000), side 168.

5653 Erns Berge Drange, Sand Gardar og folk II: Eide, Sandsbygdå og fjordgardane (Suldal kommune - 1998), side 572.

5654 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døde i Hamre 1750-1826.

5655 Digitalarkivet på Internett (Om Digitalarkivet
Digitalarkivet presenterer dokument frå arkiva i digital form. Du kan søkje i strukturerte data, lese fulltekstavskrifter, bla i bilete og/eller høyre digitalisert lyd.

Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.), Døypte i Hamre prestegjeld 1750-1815.

5656 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 735).

5657 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 735.

5658 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Helleland / Helleland, Bjerkreim: 1834-1863, Ministerialbok.

5659 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 235).

5660 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 48).

5661 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 186.

5662 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 428).

5663 Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år.
Bind I: Heskestad sokn
Gard, Ætt og Folk.
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), side 428.

5664 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 734).

5665 Av Petrus Valand og Olav Heskestad, Hetland skipreide i 450 år
Bind II: Helleland sokn
Gard, Ætt og Folk
Gard, ætt og folk
(Utgitt av Eigersund og Lund kommuner 1971), (foreldre: side 186).

5666 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Helleland / Helleland: 1815-1834, Ministerialbok.

5667 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 50).

5668 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 50.

5669 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Nedstrand / Sjernarøy: 1887-1915, Ministerialbok.

5670 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 49).

5671 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), (foreldre: side 130).

5672 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), side 31.

5673 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 81).

5674 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 49.

5675 Trygve Brandal, Hjelmeland Gardar og folk bind 1
Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøseneset og i Jøsenfjorden
(Hjelmeland Kommune - 1989), (foreldre: side 72).

5676 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 31).

5677 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 92).

5678 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken: 1905-1922, Ministerialbok.

5679 E.Gundersen, Samlinger til Stavanger Historie tredje bind, rettsprotok. 1617-1722 (utgjeve i 1953), side 412.

5680 Samlinger til Stavangers historie fjerde bind, 327 og 347.

5681 Sigleif Engen, Forsandboka bind III, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1989), side 486.

5682 Sigleif Engen, Forsandboka bind III, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1989), (foreldre: side 469).

5683 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), (født stad: side 140).

5684 Samlinger til Stavangers historie fjerde bind, side 327.

5685 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 140.

5686 Sigurd Refheim, Gard og ætt i Sola (utgjevar Sola kommune 1974), (foreldre: side 503).

5687 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 711).

5688 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 536.

5689 Berge Velde, Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter (utgjeve i 1957), side 372.

5690 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 617.

5691 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 536).

5692 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 583).

5693 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 159.

5694 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 158.

5695 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 271).

5696 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk II: Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden (gard nummer 61-72) (Suldal kommune - 2004), side 1200.

5697 Jacob Sverre Løland, SJERNARØY BYGDEBOK I, GARD OG ÆTT (Utgjevar: Finnøy kommune - 1972), side 391.

5698 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt V. Sjernarøy 2
Gardar på Kyrkjøy, Tjul, Talgje, Helgøy og Ombo
(Finnøy kommne 2006), side 58.

5699 Halvard Bjørkvik, Finnøy Gard og Ætt III (utgjeve i 1997), (foreldre: side 119).

5700 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 210.

5701 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), (foreldre: side 51).

5702 Hans Eyvind Næss, Finnøy Gard og ætt IV. Sjernarøy 1
Gardar på Ombo, Hidle Bjerøy, Aubø og Kyrkjøy.
(Finnøy kommune 206), side 52.

5703 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 407.

5704 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 158-159 og 191.

5705 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (mor: side 580).

5706 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (far: side 293).

5707 Ernst Berge Drange, Erfjord, Gardar og folk I: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (gard nr. 48-60) (Suldal kommune - 2004), (foreldre: side 344).

5708 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 2 (utgjeve i 1967), side 306.

5709 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 2 (utgjeve i 1967), (foreldre: side 306).

5710 O.B. Skaathun, Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik bind 2 (utgjeve i 1967), side 307.

5711 Utarbeidd av Jess Selvåg, Mjølsnes - ætta. Finnøy (Tau, septembet 1985.), side 63.

5712 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 335).

5713 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 336.

5714 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 159).

5715 Utarbeidd av Jess Selvåg, Mjølsnes - ætta. Finnøy (Tau, septembet 1985.), (foreldre: side 63).

5716 Utarbeidd av Jess Selvåg, Mjølsnes - ætta. Finnøy (Tau, septembet 1985.), side 64.

5717 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 192.

5718 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), (foreldre: side 191).

5719 Ola Foldøy, Jelsa I: Gards- og Ættesoga (Utgjevar: Suldal kommune (Jelsa, Erfjord, Sand og Suldal) - 1967), side 158, 336 og 192.

5720 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 175.

5721 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), side 702.

5722 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), (foreldre: side 304).

5723 Sigleif Engen, Forsandboka bind II, Gards og Ættesoge (utgjeve i 1985), side 305.

5724 Gudtorm Mikkelson, Gjesdal indre del
Gards- og Ættesoge
Frafjorddalen og Østabødalen
Band 1
(Gjesdal kommune 1994), (foreldre: side 359).

5725 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 89).

5726 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), (foreldre: side 421).

5727 Ernst Berge Drange, Sand Gardar og folk I: Vintraleå og Hylsstronnå (Suldal kommune - 1997), side 421.

5728 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 219.

5729 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 327).

5730 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 169).

5731 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), side 169.

5732 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Stavanger / Domkirken, Frue, Randaberg: 1841-1851, Ministerialbok.

5733 Axel Kielland, Stavanger Borgerbog 1436-1850 (utgjeve i 1935), side 235.

5734 Birger Lindanger, Randaberg
Gard og ætt 1
(Utgitt av Randaberg kommune 1983), (foreldre: side 373).

5735 Eivind Smith, Riska; Gardar og tettstad (Utgjeve av Sandnes kommune
1993), (foreldre: side 139).

5736 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), (foreldre: side 292).

5737 Sigurd Refheim, Gard og Ætt i Madla frå ikring 1600 til først på 1900-talet (utgjevar Stavanger kommune 1981), side 292.

5738 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), (foreldre: side 546.

5739 Nils Dybdal-Holte, Soga om Vats: Gard og ætt i gamle Vats herad. (Utgjevar: Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune - 1984), side 546.

5740 Hans Eyvind Næss, Tysvær Gard og Ætt bind 7, Nedstrand II (Tysvær Kommune 2001), (foreldre: side 695).

5741 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 23.

5742 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 169.

5743 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 42).

5744 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 198.

5745 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 86).

5746 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 123.

5747 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 59).

5748 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), side 587.

5749 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 587).

5750 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 272).

5751 E. Bakkevik, Sunnhordland-slekter Bind I (3. opplag utgjeve i 1984), (foreldre: side 98).

5752 Ernst Berge Drange, Tysnes Gards- og ættesoge bind 1 (Tysnes sogelag - 1986), side 508.

5753 Ernst Berge Drange, Tysnes Gards- og ættesoge bind 1 (Tysnes sogelag - 1986), (foreldre: side 508).

5754 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 134).

5755 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 135.

5756 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), (foreldre: side 476).

5757 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 157).

5758 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 161.

5759 E. Vaage, Kvinnherad 2, Gards- og ættesoga for Ølve, Hatlestrand og Ænes (utgjeve i 1987), side 94.

5760 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 192).

5761 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, (foreldre: side 135).

5762 A. Næss og O. Kolltveit, Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid II, side 220.

5763 A. Havnelid, Kvinnherad 3, Gards- og ættesoga for hovudsokna Kvinnherad (utgjeve i 1988), (foreldre: side 14).

5764 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Strandebarm: 1788-1817, Ministerialbok.

5765 Kyrkjebok (Church Records) (Skannede kirkebøker (Digitised parish registers)), Strandebarm: 1826-1843, Ministerialbok.