Sigurd Torgersen

Startside Opp Thea M. Johnsen Sigurd Torgersen Anna Karina Kaltveit Severin M. Helgeland

 

Anar til Sigurd Torgersen

horizontal rule


Første generasjon

horizontal rule

horizontal rule




1. Sigurd Torgersen, son av Torger S. Jaatten og Ane Malene Hansen, vart fødd den 18. des 1886 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. jan 1887 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 24. apr 1952 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 65 år gamal, og vart gravlagd den 30. apr 1952 i Hinna gravlund, Hetland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: SAST, Jæren sorenskriveri, 4/41/41ABB/L0001: Panteregister nr. 41 ABB1, 1898, s. 448:
Sigiurd Torgersen skjøte fra Torger Sigvedsen for kr 10000- dt 14 tl 3/11 24
Frit husvær for selgeren sålenge kjøperen har gården; i tilfelde salg betale 100 kr årlig ifg skj
Torger Torgersen f. 26/5-1925, skjøte kr. 20000,- df. 27/1 1949
Obligasjon til Sigurd Torgersen kr. 29.000,- df 27/1-1949

• Han finst i folketeljinga på bruk nr. 52 i 1900 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

• Han vart konfirmert godt den 6. okt 1901 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Sigurd gifta seg med Thea Magrethe Johnsen, dotter av Theodor Johnsen og Margrethe Jakobsdotter, den 18. des 1918 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

• Det vart lyst for dei den 15. des 1918 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

• Ho finst i folketeljinga på bruk nr. 24 i 1900 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret:

 

• Det vart lyst for dei den 15. Des 1918 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar:

• Ho finst i folketeljinga i 1900 på bruk nr. 24 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret:

          i.  Margrete Torgersen gifta seg med Sven Idland.

         ii.  Anna Torgersen gifta seg med Sigve Ueland.

        iii.  Tora Torgersen gifta seg med Olav Hjelleseth.

         iv.  Torger Torgersen gifta seg med Signe Tveit.

          v.  Signe Torgersen gifta seg med Selmer Helgeland, son av Severin Martinius Helgeland og Anna Karina Kaltveit.

         vi.  Trygve Torgersen gifta seg med Ingrid Bø.

        vii.  Jon Torgersen vart fødd den 7. Jun 1931 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. Jul 1931 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 8. Jan 1932 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 15. Jan 1932 i Hinna gravlund, Hetland, Rogaland, NOR.

       viii.  Sven Torgersen gifta seg med Orlaug Gundersen. Sven gifta seg så med Inger Marie Edvardsen.




Andre generasjon (Foreldre)

horizontal rule




 

 

 

2. Torger S. Jaatten, son av Sigve Svendsen Jaatten og Ingeborg Torgersdotter, vart fødd den 28. mai 1855 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. jun. 1855 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 21. des. 1935 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 28. des. 1935 i Hinna gravlund, Hetland, Rogaland, NOR. Andre namn for Torger S. var Thorger, Torgir, og Torger S. Jaatten. 

Generelle notat: Ungkar og skibstømmermand Torger Sigvedsen Aksland frå Vikedal vart vigd 12. juni 1881 med Pige Anne Malene Hansen Jaatten.

SAST, Jæren sorenskriveri, 4/41/41ABB/L0001: Panteregister nr. 41 ABB1, 1898, s. 447:
Skylds. thl 26 aug 1882, hvorved T. Sigvedsen faar LNo a
- 1 Ort 11 s og Hans Hansen Junr LNo b = 23 s. B 14 p 934
-------------
LøbeN 139 a af skyld .- 1 Ort 11s revid .-2-8 Skill = 1m 14 øre
-------------
Torger Sigvedsen Skjøde d. 19 Thl 26 August 1882. B14 p 935.
Føderaad til Selgeren Hans Hansen og Hustrue Laurentze i følge dette Skjøde og Brev d. 19 thl 26 Aug 1882. B 14 p 936. (sletta "efter dødsattest thingl 25/9 1909 B26 p 643.")
Oblig til Hans Hansen for 2000 Kroner d. 19 thl 26 August 1882 B14 p 936. (Sletta "Thl 9/10 1909. B26 p655.)

1900-telling for Hetlands på gard nr. 16 Jaatten og bruk nr. 52 finn ein:
Torger Sigvesen "Gaardbruger S og tømmermand" fødd i 1855 i Vigedal med kona Anne Sigvesen Gaardmandskone fødd i 1853. 

Dei har då barna:
Hans Torgersen ug Sømand, udenrigs fart fødd i 1884
Sigurd Torgersen ug Søn fødd i 1886 
Inga Torgersen ug Datter fødd i 1890
Thea Torgersen ug Datter fødd i 1893
Karoline Torgersen ug Datter fødd i 1895
Edvart Torgersen ug Søn fødd i 1891

Då sonasonen Arne Torgersen (eldste sonen til Edvard) vart døypt den 9. mars 1919 i Hetland kyrkje, er faddrane nemnde som:
"Gbr. Torger Sigurdsen Jaatten og h. Anna. Tea Johnsen. Faren."

Dødsannonse:
Vår kjære far, bestefar, svigerfar, bror og svoger
Torger S. Jåtten
døde idag, 80½ år gammel.
Jåtten den 21/12 1935.
Sigurd Torgersen, Thea Torgersen, f. Johnsen
Hans Torgersen, Thea Torgersen, f. Jonasen.
Ingeborg Svenson, f. Torgersen, Edw. Svenson.
Edv. Torgersen. Edvarda Torgersen, f. Jonasen.
Inga, Thea og Karoline Torgersen
Ingeborg Grannes, søster

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga på Lien i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR.

• Han vart konfirmert den 10. Okt. 1869 I Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

• Flytta: 31. mai 1881 til Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1900-teljinga på bruk nr. 52 I Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1910-teljinga på bruk nr. 52 I Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

• Fadder: på sonesonen Arne Torgersen, 9. mar. 1919, Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Torger S. gifta seg med Ane Malene Hansdotter den 12. jun. 1881 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Det vart lyst for dei den 29. Mai 1881 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Laura Marie Torgersen vart fødd den 10. mar. 1882 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. apr. 1882 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 15. feb. 1920 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 37 år gamal, og vart gravlagd den 21. feb. 1920 i Hinna gravlund, Hetland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Kræft. Laura gifta seg med Thore G. Fjogstad den 30. mar. 1913 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         ii.  Hans Emil Torgersen vart fødd den 23. apr. 1884 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. mai 1884 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde den 5. jan. 1963 i Sele, Klepp, Rogaland, NOR, 78 år gamal. Hans gifta seg med Berthea Marie Jonassen, dotter av Hans Sakarias Jonassen og Johanna Dorthea Olsen, den 1. mai 1920 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

1       iii.  Sigurd Torgersen. Sigurd gifta seg med Thea Magrethe Johnsen, dotter av Theodor Johnsen og Margrethe Jakobsdotter, den 18. des. 1918 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         iv.  Ingeborg Torgersen vart fødd den 20. jul. 1888 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. aug. 1888 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i feb. 1981 i Ames, Story, IA, USA, 92 år gamal. Ingeborg gifta seg med Edward Swenson, son av Swen Sigveson Bratteland og Martha Karina Eilivsdotter, cirka 1913 i Crow Wing, MN, USA. 

          v.  Inga Helena Torgersen vart fødd den 13. jan. 1890 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. feb. 1890 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 6. sep. 1973 i Hinna aldersheim, Hetland, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 11. sep. 1973 i Hinna gravlund, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Inga var Inga. 

         vi.  Edvard Torgersen vart fødd den 12. sep. 1891 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. okt. 1891 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 7. feb. 1968 i Hinna, Stavanger, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 13. feb. 1968 i Hinna gravlund, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Edvard var Edvart. Edvard gifta seg med Edvarda Jonassen, dotter av Hans Sakarias Jonassen og Johanna Dorthea Olsen, den 23. mar. 1918 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Edvard gifta seg så med Agnes Jonassen, dotter av Hans Sakarias Jonassen og Johanna Dorthea Olsen, cirka 1966 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

        vii.  Tea Alida Torgersen vart fødd den 18. jul. 1893 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. aug. 1893 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 20. feb. 1958 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 26. feb. 1958 i Hinna gravlund, Hetland, Rogaland, NOR. Andre namn for Tea var Tea og Thea Alida. 

       viii.  Karoline Torgersen vart fødd den 15. okt. 1895 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. nov. 1895 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i 1940, 45 år gamal. 




3. Ane Malene Hansdotter, dotter av Hans Hansson Jåtten og Laurentse Hansine Endresdotter, vart fødd den 31. jul. 1853 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. sep. 1853 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 7. aug. 1926 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 13. aug. 1926 i Hinna gravlund, Hetland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Hjertefeil. Andre namn for Ane Malene var Ane, Ane Malena, Anna Malene, Anne, og Anne Malene. 

Generelle notat: Dødsannonse:
Min kjære kone, vor mor, bestemor, svigermor og søster
Ane Malena Jaatten
døde rolig idag, 73 aar gammel.
Jaatten den 7. august 1926.
Torger S. Jaatten
Barn, barnebarn, svigerbarn og søsken.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga på bruk nr. 52 I Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1910-teljinga på bruk nr. 52 I Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 13. aug. 1926, Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Ane Malene gifta seg med Torger S. Jaatten den 12. jun. 1881 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Tredje generasjon (Besteforeldre)

horizontal rule




4. Sigve Svendsen Jaatten, son av Svend Bjørnson Kvaløy og Gunvor Sigbjørnsdotter, vart fødd den 15. des. 1825 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. des. 1825 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 18. mar. 1898 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 25. mar. 1898 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Sigve Svendsen var Segred og Sigved. 

Generelle notat: Unkarl Sigved Svendsen Øvre Qvalø på 21½ år vart vigd i Vikedal kyrkje 3. juni 1847 med Ingeborg Torgersdtr. Storøen på 22½ år.
Dei budde som Inderst på Storøen under Langeland i 1847 og 1849 då dei to første barna vart døypte. Då tredje barnet vert døypt i 1852 er han kalla "Gaardmand" og budde på Kråkedal. I 1855 då sonen Torger vert døypt er han kalla "Pladsmand Sigved Svendsen Krogedal". I 1858 og 1861 er han kalla husmann på Krogedal. Då dottera Serina vart døypt i 1866 vert han kalla Sigved Sigvedsen Lien under Krogedal.

I 1865 bur husmann Sigve Svends. 41 år og Engebaar Torgisd. 42 år på Lien i Imsland. Dei har då barna Svend (14 år), Torgir (11 år), Engebaar (8 år) og Britha (5 år). 
Dei budde seinare ei tid på Aksland. Treå som dei skal ha budd på må vere Arnfinnstrædet, tilhøyrande Aksland. Kona Ingeborg Torgersdotter var frå Aksland.
Dei må ha flytta til Jåttå etter 1881, for då sonen Torger gifta seg i 1881 er faren kalla "Sigved Svendsen Aksland i Vikedal".

I 1900-telling for Hetlands finn ein på gard nr. 16 Jatten og bruk nr. 4:
Johan Berntsen Gaardbruger S og tømmermand fødd i 1857 med kona Berta Berntsen Gaardmandskone fødd i 1861 i Vigedal.

Dei har då barna:
Maria Berntsen ug Datter husstel fødd i 1882
Bernhart Berntsen (mellombels bustad Tjensvold T) ug Søn gaardsarbeide fødd i 1884
Sigvart Berntsen ug Søn gaardsarbeide fødd i 1886
Tommas Berntsen ug Søn fødd i 1888
Ingeborg Berntsen ug Datter fødd i 1892
Borghild Berntsen ug Datter fødd i 1893
Emma Berntsen ug Datter fødd 03.05.1899

Hjå dei bur også:
Ingeborg Svendsen Mor til Husmor Føderaadsenke fødd i 1824 i Vigedal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga på Lien i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 25. mar. 1898, Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Sigve Svendsen gifta seg med Ingeborg Torgersdotter den 3. jun. 1847 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gunvor Sigvesdotter vart fødd den 17. jun. 1847 i Langeland, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. jul. 1847 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 11. jul. 1927 i Hinna aldersheim, Hetland, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 16. jul. 1927 i Hinna gravlund, Hetland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Kreft. Andre namn for Gunvor var Gunvord og Gurine. Gunvor gifta seg med Anders Mikkelson Møgedal, son av Mikkel Gitleson Møgedal og Berthe Tønnesdotter, den 18. apr. 1870 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Gunvor gifta seg så med Sjur Jakobson Eik, son av Jakob Sjurson Baustad og Eli Rasmusdotter, den 23. jun. 1881 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Gunvor gifta seg så med Tore Kjetilson Eik, son av Kittel Larsson Atletveit og Anna Toresdotter, den 27. jan. 1894 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Gunvor gifta seg så med Rasmus Harestad, son av Samuel Rasmusson Harestad og Elisabeth Pedersdotter, den 21. apr. 1910 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

         ii.  Marta Sigvesdotter vart fødd den 24. nov. 1849 i Langeland, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. nov. 1849 i Langeland, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 8. mar. 1928 i Hinna aldersheim, Hetland, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 13. mar. 1928 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Bronkit. Eit anna namn for Marta var Martha. Marta gifta seg med Hans Hansson Jåtten, son av Hans Hansson Jåtten og Laurentse Hansine Endresdotter, den 7. feb. 1876 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

        iii.  Swen Sigveson Bratteland vart fødd den 17. apr. 1852 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. mai 1852 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR og døydde den 31. okt. 1918 i Randall, Hamilton, IA, USA, 66 år gamal. Andre namn for Swen var Sigved og Svend. Swen gifta seg med Martha Karina Eilivsdotter, dotter av Ellef Jakobson Bratteland og Asjere Pedersdotter, den 6. feb. 1877 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Swen gifta seg så med Carrie Bratteland, dotter av Ellef Jakobson Bratteland og Asjere Pedersdotter, i 1882 i Randall, Hamilton, IA, USA. 

2        iv.  Torger S. Jaatten. Torger gifta seg med Ane Malene Hansdotter, dotter av Hans Hansson Jåtten og Laurentse Hansine Endresdotter, den 12. jun. 1881 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

          v.  Ingeborg Sigvesdotter vart fødd den 23. apr. 1858 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. mai 1858 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 15. aug. 1942 i Hinna, Hetland, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 20. aug. 1942 i Hinna gravlund, Hetland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingeborg var Engebaar. Ingeborg gifta seg med Ole Anton Rasmusson Grannes, son av Rasmus Paulson Hinna og Anne Marie Toresdotter, den 12. apr. 1881 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. 

         vi.  Berta Sigvesdotter vart fødd den 29. mar. 1861 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. mai 1861 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 29. mai 1914 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 53 år gamal, og vart gravlagd den 5. jun. 1914 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Hjerneslag. Andre namn for Berta var Berthe, Brita, og Britha. Berta gifta seg med Johan Bernhard Hinna, son av Bernt Erikson Hinna og Malene Tjølsdotter, den 9. jul. 1882 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        vii.  Serina Sigvesdotter vart fødd den 13. feb. 1866 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. apr. 1866 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1927 i Sandsgaden, Stavanger, Rogaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 24. aug. 1927 i Lagård gravlund, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Serina var Serine og Syrine. Serina gifta seg med Thore Hansen, son av Hans Johannesson Kolstø og Sisilia Toresdotter, den 3. mar. 1892 i St. Petri kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 




5. Ingeborg Torgersdotter, dotter av Torger Torgerson Storøen og Ingeborg Markusdotter, vart fødd den 9. des. 1824 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. des. 1824 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 2. apr. 1918 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 93 år gamal, og vart gravlagd den 9. apr. 1918 i Hinna gravlund, Hetland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssv. Eit anna namn for Ingeborg var Engebaar. 

Generelle notat: Ingeborg Svendsen Jaatten, enk. fødd i 1824 i Strand er ført gravlagd i 1918 på Hinna. Dette er truleg Ingeborg Torgersdotter, men fødestaden skulle vore Vikedal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga på Lien i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga på bruk nr. 4 I Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1910-teljinga i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 9. apr. 1918, Hinna gravlund, Hetland, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Sigve Svendsen Jaatten den 3. jun. 1847 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. 


6. Hans Hansson Jåtten, son av Hans Hansson Krogen og Elen Toresdotter, vart fødd den 11. des. 1816 i Vevergaden, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. des. 1816 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 5. mar. 1900 i Løvdalsgade 36, Stavanger, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 9. mar. 1900 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Influenza. 

Generelle notat: Hans Hansson var knapt 9 år gamal då mora døydde i 1825. I følgje Rogalands Historielag Årshefte 1943 side 34, var han 10½ år då faren døydde i 1827. Hans kom då til morbror sin, Hallvard Toreson på Jåttå og overtok seinare bruket hans der (står det, men dette stemmer ikkje. Sjå nedanfor.)

SAST, Jæren sorenskriveri, 4/41/41ABB/L0001: Panteregister nr. 41 ABB1, 1898, s. 447:
Gno 16 Bno 52 Jåtten
Frue Hoved Sogn
Løbe No 139, Jaaten /: Jaatun:/
nyt Matr No 31, af Skyld 2o(rt) 10 s:
gl Matr No 6/29 af skyld 2 3/4 Spand korn
Hans Hansen 
Skjøde fra Peder Endresen, datert og thinglæst 21de Juli 1842
= Mindelig Udskiftning for LNo 111b th 23/11 1839
= Skyldssætning mellem Peder Endresen og Hans Hansen og Lars Klengsen for LNo 138 afdt 28/5 1839.

Så vart det skilt ut 2¼ Spand til Tørres O Lande, datert 29de September thinglæst 11 November 1843 afl 8 Marts 186.
Peder Endreson var bror Laurense Endresdotter, kona til Hans. Så dei fekk eit nytt bruk utskilt av kona sitt farsbruk.

I folketellinga for 1865 bur Hans Hansson 49 år fødd i Stavanger på "Jaatten". I feltet "Merknad, person" står det "Hans Hansen Z". Han vert ført med 1 hest, 3 "Stort kveg" 10 får, 3/8 tønne bygg, 2½ tønner havre og 2½ tønner poteter. Kona er Laurentse Endresdotter på 49 år. Dei har barna Hans og Halvar begge på 29 år. Hans "hjælper Faderen med Gaardsbruget" medan Halvar er "Søfarende". Hanna L. er 15 år, Ane M. 12 år og Ingevald 10 år. Sonen Endre vert ikkje nemnt i manntalet frå 1865.
Hans Hansen Jaatten, g. fhv. Gaardb." døydde 5. mars av "Influenza" og vart gravlagd "kl. 12 fra Kap" den 9. mars 1900.

SAST, Stavanger skifteforvalter, 5/52/52B/L0002: Dødsfallsprotokoll, 1894-1902, s. 101:
"Gaardbruger Hans Hansen Jaatten 83 Aar gl." er ført død den 5. mars 1900 og registrert den 6. mars. 1900.
Attlevande var "Enke Laurentse, Sønnene Hans, Halvord og Ingvald. Døtrene Hanne og Anne, alle myndige, den sidste gift paa Jaatten, Sønnesøn Hans Emil myndig i Amerika."

I folketellinga for 1900 er kona "Laurentse Jaatten Føderaadskone" hjå sonen Hans på Hetland prestegard.

Enka Laurentse Hansine Hansen døydde 17. februar av "Hjertesygdom" og vart gravlagd 22. februar 1909 "Begrar. fra Stav. Kirkegaard."

Sonen Hans, selde bruket sitt på Jåttå på sine gamle dagar. Han budde seinare i Hetlandsmarka og døydde i høg alder.
Dottera Hanna Larine Hansen døydde ugift 14. mai 1938 på gamleheimen Sommerslyst.
Sonen Ingvald (Enevald) Hansson var skipper og døydde ugift 26. august 1930, 74 år gamal.



I kyrkjeboka finn ein:
2. april 1837 vart sonen Hans døypt, mellom faddrane var halvsystera Elen Johannesdotter.
1. mars 1840 vart sonen Endre døypt, mellom faddrane var halvsystera Elen Johannesdotter.
26. februar vart dottera Ellen Caroline døypt, mellom faddrane var "Ellen Hansdr." og ein "Carl Thornkridt".
4. mai 1845 vart sonen Halvor døypt, mellom faddrane var "Ellen Hans(en)datter." og ein "Carl Thornkridt".
29. desember 1850 vart dottera Hanna Larine døypt, mellom faddrane var "Elen av Jaatun".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1835-teljinga i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

Hans Hansson gifta seg med Laurentse Hansine Endresdotter den 30. des. 1836 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hans Hansson Jåtten vart fødd den 20. mar. 1837 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. apr. 1837 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde den 12. jan. 1924 i Hetland prestegard, Hetland, Rogaland, NOR, 86 år gamal. Hans gifta seg med Marta Sigvesdotter, dotter av Sigve Svendsen Jaatten og Ingeborg Torgersdotter, den 7. feb. 1876 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

         ii.  Endre Hansson Jåtten vart fødd den 23. jan. 1840 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. mar. 1840 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i des. 1872 i Hetlandsgaden, Stavanger, Rogaland, NOR, 32 år gamal. Dødsårsak: Druknede ved Forlis. Endre gifta seg med Malene Nordås, dotter av Kristian Pederson Nordås og Guri Oline Torgersdotter, den 21. mar. 1867 i St. Petri kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Elen Caroline Hansdotter vart fødd den 1. feb. 1843 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. feb. 1843 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 10. des. 1857 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 14 år gamal, og vart gravlagd den 18. des. 1857 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Elen var Ellen Caroline. 

         iv.  Halvor Hansen vart fødd den 27. mar. 1845 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. mai 1845 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 30. jun. 1921 i Hetlandsmarka, Hetland, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 6. jul. 1921 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Andre namn for Halvor var Halvar og Halvard. Halvor gifta seg med Ingeborg Ingebretsdotter, dotter av Ingebret Bårdson og Inger Aslaksdotter, den 11. jan. 1872 i St. Petri kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

          v.  Gretha Marie Hansdotter vart fødd den 2. mai 1848 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. jun. 1848 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 19. apr. 1866 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 17 år gamal, og vart gravlagd den 26. apr. 1866 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         vi.  Hanna Larine Hansen vart fødd den 1. des. 1850 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. des. 1850 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde den 14. mai 1938 i Sommerlyst, Hetland, Rogaland, NOR, 87 år gamal. 

3       vii.  Ane Malene Hansdotter. Ane gifta seg med Torger S. Jaatten, son av Sigve Svendsen Jaatten og Ingeborg Torgersdotter, den 12. jun. 1881 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

       viii.  Enevald Hansen vart fødd den 12. feb. 1856 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. apr. 1856 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 26. aug. 1930 i Stavanger, Stavanger, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 29. aug. 1930 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Enevald var Ingevald og Ingvald. 

         ix.  Enias Hansson Jåtten vart fødd den 11. nov. 1858 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. des. 1858 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 13. jun. 1864 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 5 år gamal, og vart gravlagd den 20. jun. 1864 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Enias var Ænæas. 




7. Laurentse Hansine Endresdotter, dotter av Endre Ellingson Jåtten og Gunnild Pedersdotter, vart fødd den 6. feb. 1817 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. mar. 1817 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 17. feb. 1909 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 92 år gamal, og vart gravlagd den 22. feb. 1909 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Hjertesygdom. Andre namn for Laurentse Hansine var Laurensa, Laurense, Laurensia, og Laurentze. 

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 29. Apr. 1832 I Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1835-teljinga i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Hetland prestegard, Hetland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 22. feb. 1909, Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Laurentse Hansine gifta seg med Hans Hansson Jåtten den 30. des. 1836 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Fjerde generasjon (Oldeforeldre)

horizontal rule


8. Svend Bjørnson Kvaløy, son av Biøren Halvardson Kvaløy og Brithe Svendsdotter, vart fødd i 1783 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 26. jan. 1874 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 29. mar. 1874 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

Generelle notat: Ut frå folketellinga i 1865 er "Svend Bjørnes. Føderaadsmand" 84 år og kona "Gunvor Sigbjørnsd." 81 år. Gunvor var fødd i "Aa Prgj. Lister, Mandals Amt."
I bygdeboka for Kvås (som høyrde til Aa prestegjeld og som frå 1963 vart ein del av Lyngdal kommune) er ho ført fødd i 1786.
Gunvor var trulova med Svend Bjørnson og overtok ein del av bruket på øvre Kvås etter syster til Gunvor i 1810, og i 1811 overtok dei resten av bruket frå far til Gunvor. Dei vart vigde 12. januar 1812 i Kvås og fekk sonen Bjørn på Kvås i 1812.
I 1813 skøytte Svend 7½ engelsk attende til verfaren for 100 riksdalar og samstundes dei resterande 3¾ engelsk til Gunvor sin bror Tollak for 200 riksdalar.
Folgekone Gunvor Sigbjørnsdatter Kvaløen døydde 27. februar og vart gravlagd 19. mars 1871, 85 år gamal. Folgemand Svend Bjørnsen Kvalø døydde 26. januar og vart gravlagd 29. mars 1873, 92 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Dåp stadfesta: 7. sep. 1783, Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga på Qvalø i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR.

Svend Bjørnson gifta seg med Gunvor Sigbjørnsdotter den 26. jan. 1812 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Bjørn Svendson Kvaløy vart fødd i 1812 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 17. mai 1812 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR, døydde den 4. nov. 1892 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 12. nov. 1892 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Bjørn var Bjønne og Bjørne. Bjørn gifta seg med Anna Svendsdotter d.y., dotter av Svend Svaleson Fjetland og Malena Nilsdotter, den 14. jun. 1842 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. 

         ii.  Britta Svendsdotter vart fødd i 1815 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. apr. 1815 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 22. sep. 1821 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, 6 år gamal, og vart gravlagd den 30. sep. 1821 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: af Meslinger. Eit anna namn for Britta var Brithe. 

        iii.  Gunla Svendsdotter vart fødd den 7. okt. 1817 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. okt. 1817 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 22. mar. 1902 i Haugeland nedre, Imsland, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 29. mar. 1902 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Gunla var Gonla, Gundla, Gunella, og Gunhild. Gunla gifta seg med Kristen Osmundson Haugeland, son av Osmund Olson Slettestøl og Lisbet Kristensdotter, den 3. jul. 1841 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

         iv.  Sigved Svendson Kvaløy vart fødd den 22. feb. 1820 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. feb. 1820 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 2. okt. 1821 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 17. okt. 1821 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

          v.  Britta Svendsdotter vart fødd den 4. okt. 1822 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. okt. 1822 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 4. mai 1902 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR, 79 år gamal, og vart gravlagd den 8. mai 1902 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Britta var Brete og Britha. Britta gifta seg med Gisle Gisleson Imslandsjøen, son av Gisle Gisleson Imslandsjøen og Kari Anfinnsdotter, den 11. jul. 1853 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

4        vi.  Sigve Svendsen Jaatten. Sigve gifta seg med Ingeborg Torgersdotter, dotter av Torger Torgerson Storøen og Ingeborg Markusdotter, den 3. jun. 1847 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. 

        vii.  Svend Svendson Kvaløy vart fødd den 1. jul. 1829 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. jul. 1829 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 8. mar. 1911 i Pedersgate 4, Stavanger, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 15. mar. 1911 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Apoplexia debilitas sonilis. Svend gifta seg med Anna Halvorsdotter, dotter av Halvor Johannesson Kvaløy og Astrid Jensdotter, den 6. nov. 1858 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 


9. Gunvor Sigbjørnsdotter, dotter av Sigbiørn Tollakson Kvås og Gunlaug Knudsdotter, vart fødd i 1786 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 30. apr. 1786 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR, døydde den 27. feb. 1871 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 19. mar. 1871 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gunvor var Gundvor. 

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga på Qvalø i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR.

Gunvor gifta seg med Svend Bjørnson Kvaløy den 26. jan. 1812 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. 

10. Torger Torgerson Storøen, son av Torger Torgerson Berget og Helga Jakobsdotter, vart fødd i 1794 i Aksland lille, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. aug. 1794 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 21. des. 1861 i Langeland, Imsland, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 27. des. 1861 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Torger Torgerson var Thorjer og Torjer. 

Generelle notat: 25. september 1814 vert det døypt ei uektefødd jente, Marta, av foreldre Helga Olsdotter Imslandsjøen og Torjer Torjersen Berget.
14. februar 1819 vart Ungkar og Soldat Torjer Torjersen Berget og Britta Jonsdotter Bleschestad av Søvde Sogn vigde, men alt 6. juni same året vert Britta Jonsdotter på 27 år gravlag. Ho døydde i "barselseng uden at blive forløst". Men var ho frå Bleskestad, så må ho truleg vere fødd i 1780.
Enkemann Torjer Torjersen Berget junior gifta seg opp att 2. juli 1820 med Marthe Ellingsdotter Imsland. 
Husmannskone Martha Ellingsdotter Storøen, Langeland vart gravlagd 11. november 1845, 57 år gamal.
Torger Torgerson "Storøen, Sigleskar" gifta seg 13. februar 1853 med Marta Andersdotter. 
"En Sindssyg Legdslem" Torger Torgerson Storøen døydde 21. desember og vart gravlagd 27. desember 1861, 67 år. gamal.
Husmandsenke Marta Andersdotter Storøen under Langeland døydde i 1877, 70 år gamal.
(Storøen var husmannsplass under Langeland, og Sigleskar husmannsplass under Birkeland.)

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR.

Torger Torgerson fekk barn med Helga Olsdotter, dotter av Ole Bjørnson Hustveit og Magla Torkelsdotter. Ekteskapsstatus: ugift.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR.

Barnet deira var:

          i.  Martha Torgersdotter (Uektefødd) vart fødd i 1814 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. sep. 1814 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 29. des. 1891 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 4. jan. 1892 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe. Martha gifta seg med Johne Anfinnson Imslandsjøen, son av Anfin Anfinnson Rønnevik og Lisabeth Holgersdotter, den 5. nov. 1836 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

Torger Torgerson gifta seg så med Britta Jonsdotter, dotter av John Gabrielson Bleskestad og Helga Ivarsdotter, den 14. feb. 1819 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Steine, Suldal, Rogaland, NOR.

Torger Torgerson gifta seg så med Martha Ellingsdotter, dotter av Elling Andersson Tysse og Randi Taraldsdotter, den 2. jul. 1820 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Flytta: frå Bergeland i Jelsa 6. mar. 1820 til Berget, Imsland, Rogaland, NOR.

Torger Torgerson fekk barn med Ingeborg Markusdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

5         i.  Ingeborg Torgersdotter (Uektefødd). Ingeborg gifta seg med Sigve Svendsen Jaatten, son av Svend Bjørnson Kvaløy og Gunvor Sigbjørnsdotter, den 3. jun. 1847 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. 

Torger Torgerson gifta seg så med Martha Andersdotter, dotter av Anders Olson Lægdene og Kari Svendsdotter, den 13. feb. 1853 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 21. Okt. 1821 I Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga på Storøen i Langeland, Imsland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 28. okt. 1877, Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.


11. Ingeborg Markusdotter, dotter av Marcus Olson Berget og Mari Halvardsdotter, vart fødd i 1792 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 19. sep. 1869 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 10. okt. 1869 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingeborg var Ingebor. 

Generelle notat: Den 27. desember 1812 vart det døypt ein uektefødd gutt, Marcus, av foreldre Ingebor Marcusdotter Berget under Birkeland og Elias Johannesson Roalqvam. Drengebarnet Marcus Eliasson Berget vart gravlagd 14. oktober 1813 3/4 år gamal.
Den 30 september vart det fødd ei jente Cathrine, og ho vart døypt i Imsland den 3. oktober 1819. Foreldra var pigen Ingeborg Marcusdotter Berget og Torjer Helleigsen Berget. "Pigens 2det leijermaal".
Den 9. desember 1824 vart det fødd ei jente, Ingebor, og ho vart døypt i Imsland den 26. desember 1824. Foreldra var "Pigen Ingebor Marcus Datter Berget hendes 3de Leijermaal" og faren var "gift Mand Torjer Torjersen Berget den yngre".
I 1865 bur Ingebor Markusdotter som "Leigslem" på Findvik i Imsland.
Lægdslem Pige Ingeborg Markusdotter Berget døydde 19. septembert og vart gravlagd 10. oktober 1869, 77 år gamal. Ho vart gravlagd same dag som broren John Markussen Berget.

Hendingar i livet hennar var:

• Dåp stadfesta: 6. apr. 1792, Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Finnvik, Imsland, Rogaland, NOR.

Ingeborg fekk barn med Elias Johannesson Egeberg, son av Johannes Trondson Gjerde og Britha Olsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

          i.  Marcus Eliasson Berget (Uektefødd) vart fødd i 1812 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. des. 1812 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1813 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 14. okt. 1813 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

Ingeborg fekk så barn med Torger Hellikson Haugeland, son av Hellik Gisleson Ødegården og Mari Helgesdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Haugeland nedre, Imsland, Rogaland, NOR.

Barnet deira var:

          i.  Cathrine Torgersdotter (Uektefødd) vart fødd den 30. sep. 1819 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. okt. 1819 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 15. okt. 1850 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR, 31 år gamal, og vart gravlagd den 24. nov. 1850 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Cathrine gifta seg med Osmund Pederson Rødder, son av Peder Mortenson Rødder og Marta Osmundsdotter, den 16. jul. 1843 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

Ingeborg fekk barn med Torger Torgerson Storøen. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. 

12. Hans Hansson Krogen, son av Hans Torsteinson Østraadt og Sophie Bårdsdotter, vart fødd i 1779 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. jan. 1779 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 15. apr. 1827 i Vevergaden, Stavanger, Rogaland, NOR, 48 år gamal, og vart gravlagd den 23. apr. 1827 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Hans Hansson var Hans Hansen. 

Generelle notat: 20. april 1762 vert Hans Torstensen gift i domkyrkja i Stavanger med "Sophia Baarsdr". Dei har sonen Baar Hansen til dåpen i domkyrkja 30. juni 1765 og sonen Hans Hansen til dåpen i domkyrkja 10. januar 1779. For manntalet i Stavanger 1801, (Vævergaden) nr. 267 står det: 
"Bår Hansen 36 år gift 2. gang Marthe Reiersdtr 50 år gift 2. gang. Hans Hansen 21 år, mannens bror, entr. matros". 
Bår Hansen som var 36 år i 1801 passer på alder med han som vart døypt i 1765, og Hans Hansen på 21 år i 1801 høver med han som vart døypt i 1779. 
Elen Toresdotter budde heime i 1801. 

I kyrkjeboka for Stavanger domkyrkje under vigde:
"Ao 1805.
ligeledes intimeres for matros Hans Hansen Krogen og pigen Elen Thorsdtr. caveres for disse af: Gitle Olsen og Peder Jotten. Stavanger den 12 Januar 1805." "Copulerede Torsdag den 14 Februarii 1805".


Den 11. desember 1816 fekk dei sonen Hans som vart døypt 15. desember 1816. Foreldra er då kalla Hans Hansen Matros og hustru Elen Thorsdtr. "boende i Stavanger".
Den 4. november 1825 døydde "Elen Torsdatter, konen til Hans Hanssen, fødd paa Jotten", og vart gravlagd 10. november 1825, 47 år gamal.
I følgje Rogaland Historielag Årshefte 1943 side 34 døydde Hans Hansson i 1827. Elen og Hans hadde då sonen Hans Hansson på 10½ år. Sonen kom til morbroren sin Hallvard på Jåttå og overtok bruket der.
Den 15. april 1827 døydde "fattig (?) Hans Hansen fødd i Stavanger" og vart gravlagd 23. april 1827, 40 år gamal (alderen hans skulle ha vore 48 år).

I Samlinger til Stavangers historie fjerde bind side 531 - Branntaksasjonsprotokoll for Stavanger 1807-1817 står det for Vævergaden Nordre Side nr. 260:
"Matros Hans Hansen, et Vaaningshus, 1 Et., Tømmerbygning, med B. og S.t.,13x9, til 3 Væ., med 4½ F. Vi., 1 K.o., samt Kiøkken med Skorsten 140 (Rdl)".

SAST, Stavanger byfogd, 5/50/503BB/L0009A: Skifteprotokoll, 1810-1834, s. 371a-372a:
"Skifte efter Indvaaner og fisker Hans Hansen.
Aar 1827 den 8de Augusti blev en Skifteret sat ...., Skiftet efter afgangen Indvaaner og fisker Hans Hansen af Byen. ..... Tilstede Gaardmand Halvor Thorsen, boene paa Gaarden Jotten i Gands Skibrede og Jæderens Fogderie, Som Morbroder til afdødes efterladte eneste Søn og Arving Hans Hansen, for at paasee dennes Laav og Bedste under Skifteforretningen ...".
Lausøyre vart auksjonert og inntekta vart 35 spesidalar og 14 skilling. Så var det "Sterboehuset No 261 i Vævergaden" til 257 spesidalar. Brutto inntekt vart då 292 spesidalar og 14 skilling.
"..., Skyld af Boets Kapital .... 51 Sp 4 ort 3½ s.
hvortil kommer Renter til Afdødes Stifdatter Elen Johannesdttr., af hende i bemeldte Obligation indbefattede Arv, efter Opgivende ............. _"_4_"
Tilsamme Kapital og Renter ............... 52_3_3½.
....
Summa Boets Gjeld og Udgift............. 98_1_17½
og naar Samme fradrages dets ovennævndte Indtægt............. 292_._14
bliver igjend i Behold til arv for den afdødes umyndige 10½ år gamle Søn Hans Hansen, dend Summa..... 193_3_20½s."

"Til formyndet for afdødes umyndiges Søn Hans Hansen, hans hertilfaldne fædrene og forhen tilfalte Mødrene Arvemidller, beskikkes herved hans Morbroder og (???) værge Halvor Thorsen boende paa Gaarden Jotten i Jedderens Fogderie, der har dette Ombud til ...".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga på nr. 267 I Vevergaden, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hans Hansson gifta seg med Elen Toresdotter den 14. feb. 1805 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

6         i.  Hans Hansson Jåtten. Hans gifta seg med Laurentse Hansine Endresdotter, dotter av Endre Ellingson Jåtten og Gunnild Pedersdotter, den 30. des. 1836 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 


13. Elen Toresdotter, dotter av Thor Toreson Jåtten d.e. og Martha Pedersdotter, vart fødd i 1778 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. sep. 1778 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 4. nov. 1825 i Vevergaden, Stavanger, Rogaland, NOR, 47 år gamal, og vart gravlagd den 10. nov. 1825 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Elen var Ellen. 

Generelle notat: I kyrkjeboka for Stavanger domkyrkje under døypte i 1808:
"No 98; Pige, Stav:; Uægte Barn
Qvinde Mennesket Elen Thorsdtr Jotten :/en gift kone/: hendes uægte pigebarn er døbt samme Dag dj, 14de Oct: og kaldet Elen. Baaren til Daaben af Marthe Asserstr. Jotten. Faddr: Halvor Thorsen Jotten, Thore Hansen Jotten, Joren Larsdtr. Jotten og Karen Thorsdtr. Jotten.
Barnets fader sagdes at være en fremed matros ved navn Johannes Ellerman Langback."

SAST, Stavanger byfogd, 5/50/503BB/L0009A: Skifteprotokoll, 1810-1834, s. 326a-327a:
"Skifte efter Indvaaner Hans Hansens Hustrue afgl. Elen Thorsdatter."
Den 31. mars 1826 vart skifteretten sett i "Stavanger Bytingstue" for å halde skifte "efter Indvaaner og Fisker Hans Hansens afdøde Hustrue Elen Thorsdatter". Til stades var "enkemanden Hans Hansen paa egen og umyndig Søns Vegner, Samt Borger og Skibskapitain Thore Gausel som Verge for Afdøde ugifte Datter Elen Johannesdatter, hand anmeldte at Boet intet visted af faste og løse Ejendele er tilhørende, end Hvad ved Registreringsforretningen den 5te Novemb f.A., er optegnet og værdsat.
Boets Intægt udi
1. Sterbohuset No 261 i Vævergaden her i Byen, med Sammens Mur: og naggelfast Indretninger, taxeret faarede... 160 Spd_"_"
2. De registrerede og værdsatte Løsøre Effecter, tillødende...... 10_2_14

som udgjør Boets fulde Indtægt.............................................. 170_2_14s."

"Summa Boets fulde Gield og Udgivt" var 66 spesidalar, 4 ort og 7 skilling.
"bliver igjend til Deling og Arv for Stervboenkemanden og Afdødes efterlevende 2de umyndige Børn....... 103_3_7."

"... halve Deel 51Spc_4_3½s, bliver at dele imellem afdøde efterladte Børn, en Søn, og en Datter, herved
1. Sønnen Hans Hansen 9½ Aar gammel tilfalder som Broderlod i Mødrenearv...... .. 34_2_18 1/3.
og 2, Datteren Elen Johannesdttr, 17½ Aar gammel og Ugivt, paa en Søsterlod.......... 17_1_9 1/6."

"Til formynder for afdødes efterladte umyndige Søn Hans Hansen, beskikket hans fader, Indvaaner Hans Hansen ..., samt for afdødes udenfor Ægteskab avlede og ugifte Datter Elen Johannesdatter, Borger og Skibskapitain Thore Gausel her af Byen, ....".

Ved dåpen til nokre av sonen Hans sine barn, var dottera Elen fadder:
• Den 2. april 1837 vart sonesonen Hans Hansson døypt, mellom faddrane var halvsystera Elen Johannesdotter.
• Den 1. mars 1840 vart sonesonen Endre Hansson døypt, mellom faddrane var halvsystera Elen Johannesdotter.
• Den 26. februar vart sonedottera Ellen Caroline Hansdotter døypt, mellom faddrane var "Ellen Hansdr." og ein "Carl Thornkridt".
• Den 4. mai 1845 vart sonesonen Halvor Hansson døypt, mellom faddrane var "Ellen Hans(en)datter." og ein "Carl Thornkridt".
• Den 29. desember 1850 vart sonedottera Hanna Larine Hansdotter døypt, mellom faddrane var "Elen av Jaatun".

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 31. Mar. 1826 I Stavanger Byting, Stavanger, Rogaland, NOR.

Elen gifta seg med Hans Hansson Krogen den 14. feb. 1805 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Elen fekk barn med ukjend Matros Johannes Ellerman Langback. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

          i.  Elen Johannesdotter (Uektefødd) vart fødd i 1808 i Vevergaden, Stavanger, Rogaland, NOR og vart døypt den 14. okt. 1808 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Elen var Ellen Hansdotter. 


14. Endre Ellingson Jåtten, son av Elling Endreson Austbø og Maren Johannesdotter, vart fødd i 1763 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. nov. 1763 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 16. nov. 1836 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 24. nov. 1836 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Generelle notat: Gunhild Pedersdotter Husebøe og Endre Ellingson Østbøe vart trulova 4. januar 1799 og vigde 11. juni 1799. Endre fekk skøyte av 5.april 1799 på Nore Sunde, Madla, då Jakob Jakobson flytta til Stavanger. Dei budde på Nore Sunde fram til 1804 (det vert nemnt til 1802 i Historielaget sitt årshefte for 1943 side 38) og etterpå budde han på Jåttå
Endre Ellingsons Jottens kone, Gunnild Pedersdotter, døydde 25. oktober og vart gravlagd 2. november 1825, 46 år gamal. Det var skifte etter henne 3. mai 1826. Med Gunhild hadde Endre åtte barn.
Enkemann og gardbrukar Endre Ellingson og jenta Olene Thorsdotter Jotten vart vigde 2. juli 1829. Dei hadde ikkje barn.
Opsetsmann Endre Ellingsen Jotten døydde 16. november og vart gravlagd 24. november 1836, "85 aar" gamal.

SAST, Jæren og Dalane sorenskriveri, 4/41/41AA/L0001: Panteregister nr. 41 AA1a, 1760-1807 (utan sidenr):
Endre Ellingsens erholdte Byggselbrev fra Bispefogden ½ Sp i Grd: Jaatten" datert 20.11.1803 og tinglest 14.07.1804.

SAST, Jæren og Dalane sorenskriveri, 4/41/41AC/L0002: Panteregister nr. 41 AC2, 1824-1870, s. 1017:
Under løpenr. 138 - er det skrive LNo 91a som er overstroke:
Peder Endresen, kongl. Skjøde dat 8 Feb 1833 thl.
23 Novb 1834. B. 15 p.292
- Mindelig Udskifte ifra p 1016
- Skyldsæting tl 28 maij 1839
- Skyldsæting tls 8 Marts 1848 B. 3 p.225

så er det nemnt:
Bygsel Endre Ellingsen dat 20 Novb 1803, thl 14 Juli 1804" og i "Hovedmatriculerings Protokoll for Stavanger Amtsdistrict 1824" er han nemnd på "Løbe no" 91.

Endre Ellingson gifta seg med Gunnild Pedersdotter den 11. jun. 1799 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 4. Jan. 1799 I Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Elling Endreson Sunde vart fødd i 1800 i Sunde nore, Madla, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. mar. 1800 i Revheim kyrkje, Madla, Rogaland, NOR, døydde i 1800 i Sunde nore, Madla, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 19. mar. 1800 i Revheim kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. 

         ii.  Maria Endresdotter vart fødd i 1801 i Sunde nore, Madla, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. mar. 1801 i Revheim kyrkje, Madla, Rogaland, NOR, døydde den 15. apr. 1836 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 35 år gamal, og vart gravlagd den 28. apr. 1836 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Peder Endreson Jåtten vart fødd i 1808 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. jul. 1808 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 28. jul. 1896 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 88 år gamal, og vart gravlagd den 3. aug. 1896 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Eit anna namn for Peder var Per. Peder gifta seg med Johanne Olsdotter, dotter av Ole Johannesson Tjensvoll og Ingebor Torgrimsdotter, den 19. jun. 1834 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         iv.  Rakel Endresdotter vart fødd i 1811 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. mar. 1811 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Buøy, Hetland, Rogaland, NOR,. Andre namn for Rakel var Rachel og Rakild. Rakel gifta seg med Anders Olson Buøy, son av Ole Olson Bjelland og Anna Andersdotter, den 16. apr. 1842 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

          v.  Elen Johanna Endresdotter vart fødd i 1814 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. jul. 1814 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 18. apr. 1886 i Nedre Strandgade, Stavanger, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 27. apr. 1886 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Vattersot. Andre namn for Elen var Elen Johanene, Elen Johanne, og Ellen Johanne. Elen gifta seg med Nils Christian Schouw, son av Niels Kjetilson Schouw og Susanne Ertzager, den 23. nov. 1837 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

7        vi.  Laurentse Hansine Endresdotter. Laurentse gifta seg med Hans Hansson Jåtten, son av Hans Hansson Krogen og Elen Toresdotter, den 30. des. 1836 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        vii.  Gunhild Endresdotter vart fødd den 28. okt. 1819 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. nov. 1819 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde mellom 1885 og 1900 i Øvre Holmegade 2den Rode, Stavanger, Rogaland, NOR, 66 år gamal. Eit anna namn for Gunhild var Gunild. Gunhild gifta seg med Samuel Bloch Isaksen, son av Isaach Samuelson Godeset og Ane Rasmusdotter, den 12. nov. 1846 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

       viii.  Endre Endreson Jåtten vart fødd den 12. okt. 1823 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. okt. 1823 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 3. apr. 1881 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 57 år gamal, og vart gravlagd den 8. apr. 1881 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Brok. Endre gifta seg med Dorthea Elisabeth Jonsdotter, dotter av John Olson Jåttenog Helene Jonsdotter, den 21. nov. 1851 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Endre Ellingson gifta seg så med Olena Toresdotter, dotter av Thor Toreson Jåtten d.e. og Martha Pedersdotter, den 2. jul. 1829 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.


15. Gunnild Pedersdotter, dotter av Peder Olson Husebø og Rachel Larsdotter, vart fødd i 1779 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. nov. 1779 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 25. okt. 1825 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 46 år gamal, og vart gravlagd den 2. nov. 1825 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Gunnild var Gunel, Gunild, og Gunille. 

Gunnild gifta seg med Endre Ellingson Jåtten den 11. jun. 1799 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Femte generasjon (Tippoldeforeldre)

horizontal rule


16. Biøren Halvardson Kvaløy, son av Halvar Torbjørnson Kvaløy og Marthe Tormodsdotter, vart fødd i 1733 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 11. mar. 1812 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Biøren Halvardson var Biønne. 

Generelle notat: Bjørn Halvardson var 20 år i 1754 då han vart konfirmert. I sjelemanntalet for 1758 er Bjørn 26 år på Hogganvik i Vikedal som tenar. Brita Svensdotter 15 år er der òg. I manntal 1801 på Øvre Kvaløy er Halvar Bjørnson 36, gardbrukar, kone Anna Helgesdotter 31. Birthe 3, dotter. Tenarar: Svend Bjørnson 17, Ingeborg Bjørnsdotter 21, Bjørn Bjørnson 12 år. Bjørn Halvorson 70, kone Birthe Svensdotter 58, bondens foreldre. Torbjørn Bjørnson 30, daglønar. Marthe Bjørnsdotter 24 Håndarbeiderske. 
Biøren Halverson Qvaløen vart gravlagd 11. mars 1812, 80 år gamal. Enke Brithe Svendsdotter Qvaløen døydde 8. januar 1815, 72 år gamal.
Ut frå opplysningar frå Jakob Soma, skal Brita Svensdotter vere fødd i 1740, men dette høver dårleg med alderen i sjelemanntalet i 1758 då ho er nemnt 15 år, og i 1759 då ho vert konfirmert 17 år gamal. Alderen på henne då ho døyr passer på at ho var fødd i 1743. Ho hadde ei eldre syster fødd i 1740 som òg heitte Brita. Eg kan ikkje finne denne eldre systera gravlagd i perioden 1740-1743, men ho er truleg død som liten. Namnet Halvard/Halvor er skrivne litt om einannan i denne tidsperioden. Faren er kalla Halvar, men sonen Halvor. Bjørn er kalla Halvarsen som ung, men Halvorsen i manntalet for 1801 og då barn vert fødd på 1780-talet.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR.

Biøren Halvardson gifta seg med Brithe Svendsdotter den 2. jul. 1764 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Halvor Bjørnson Kvaløy vart fødd i 1766 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. jan. 1766 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 21. jun. 1819 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, 53 år gamal, og vart gravlagd den 2. jul. 1819 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Halvor var Halvar. Halvor gifta seg med Anna Helgesdotter, dotter av Helge Sivertson Torstveit og Sigri Larsdotter, den 17. jun. 1798 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. 

         ii.  Ingeborg Bjørnsdotter vart fødd i 1769 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. feb. 1769 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1769 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 12. mar. 1769 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

        iii.  Torbiørn Bjørnson Berget vart fødd i 1771 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. apr. 1771 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Berget, Imsland, Rogaland, NOR,. Torbiørn gifta seg med Britha Larsdotter, dotter av Lars Larsson Kvaløy og Britta Jonsdotter, den 16. apr. 1805 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

         iv.  Marthe Bjørnsdotter vart fødd i 1775 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. apr. 1775 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 7. des. 1827 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, 52 år gamal, og vart gravlagd den 26. des. 1827 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marthe var Martha. Marthe gifta seg med Herman Hermannson Slaatten, son av Hermann Olson Imsland og Synneve Ommundsdotter, den 16. jul. 1815 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

          v.  Ingeborg Bjørnsdotter vart fødd i 1779 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 21. jan. 1853 i Kvaløy nedre, Imsland, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 27. jan. 1853 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingeborg var Ingebor. Ingeborg gifta seg med Lars Larsson Kvaløy d.y., son av Lars Larsson Kvaløy og Britta Jonsdotter, den 14. sep. 1807 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

8        vi.  Svend Bjørnson Kvaløy. Svend gifta seg med Gunvor Sigbjørnsdotter, dotter av Sigbiørn Tollakson Kvås og Gunlaug Knudsdotter, den 26. jan. 1812 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. 

        vii.  Erich Bjørnson Kvaløy vart fødd i 1788 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. apr. 1788 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, 16 år gamal, og vart gravlagd den 6. mai 1804 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Erich var Eric. 


17. Brithe Svendsdotter, dotter av Svend Larsson Hogganvik og Ingeborg Sjursdotter, vart fødd i 1743 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. jun. 1743 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde den 8. mai 1815 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, 72 år gamal. Eit anna namn for Brithe var Berthe. 

Brithe gifta seg med Biøren Halvardson Kvaløy den 2. jul. 1764 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

18. Sigbiørn Tollakson Kvås vart fødd i 1740 i Vest-Agder, NOR, døydde den 18. apr. 1818 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 28. apr. 1818 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. Andre namn for Sigbiørn Tollakson var Sigben og Sigbiørn. 

Generelle notat: Sigbjørn Tollakson vart gift med Gunlu Knutsdotter frå øvre Kvås og hadde ni barn. Det er ikkje nemnt noko om kvar Sigbjørn var frå, men i Lyngdal kyrkjebok for 25. september 1773 står det: "Døbt i Hægebostad Sigben og Gunlu Knudsdatter Qvasens barn Tollach". 
I 1774 skøytte Ånen Kristofferson på Egilstad i Lyngdal, 15½ engelsk i Egilstad og 5 engelsk i Kleivan for 240 riksdalar til Sigbjørn.
Dei budde på Egilstad i Lyngdal frå 1774, men flytta til øvre Kvås ikring 1782 då dei overtok hovudbruket på Kvås etter bror til Gunlu. Han leigde då truleg ut bruket på Egilstad i nokre år før han i 1798 overdrog sine 15½ engelsk i Egilstad og 5 engelsk i Kleivan for 399 riksdalar til sonen Tollak.

I manntalet for 1801 i "Listers Og Mandahls" amt i Lyngdal prestegjeld og "Qvasen" sokn: 
Sigbjørn Tollachson Husbonde 62 år i første ekteskap, gardbrukar og glasmeister. Kone Gunlu Knudsdotter på 49 år i første ekteskap. Anna Sigbjørnsdotter, 24 år og ugift, Gunvor Sigbjørnsdotter 15 år og ugift, Gunlu Cathrine Sigbjørnsdotter 4 år (ho er seinare kalla Katrina).

I 1804 skøytte Sigbjørn halve bruket sitt, 7½ engelsk til dottera Anna for 250 riksdalar. Sigbjørn hadde bygd nytt hus for seg og kona på Kvåsfidjan, og grensa mellom hans og dottera sin eigedom skulle vere på den såkalla Fossbakken.
I 1810 skøytte mannen til dotter Anna, Jens, attende brulet på Kvås til verfaren og svogeren for 500 riksdalar. Samstundes avstod kjøparane alle dei furutrea på eigedommen som kunne nyttast til hustømmer, dessutan 10 tylfter bjørketømmer til løemateriale og nokre småtrer. Alt tømmeret måtte vere hogd og frakta bort innan fire år.
Anna og Jens flytta til Udland i Lyngdal og kom seinare til Nakkestad i Austad. I 1811 skøyte Sigbjørn og kona resten av bruket på 11¼ engelsk til dottera Gunvor og forloveden hennar, Svend Bjørnson, for 800 riksdalar og tok samstundes folge hjå dei.
Sigbjørn Tollakson gardbrukar på Øvre Qvasen døydde 18. april og vart gravlagd 28. april 1818, 78 år gamal. Gunla Knudsdotter Qvasen "Enke efter Gardmand Sigved Qvasen" flytta frå garden Qvasen i Lyngdal til Imsland med attest av 5. mars 1827, og 29. august 1835 døydde Gunlaug Knudsdotter, "Folgekaar paa garden Ø. Qvaløe", og vart gravlagd 6. september 1835, 87 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR.

Sigbiørn Tollakson gifta seg med Gunlaug Knudsdotter cirka 1772 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tollak Sigbjørnson vart fødd i 1773 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 25. sep. 1773 i Hægebostad kyrkje, Hægebostad, Vest-Agder, NOR, døydde den 22. jun. 1836 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 24. jun. 1836 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. Andre namn for Tollak var Tolla og Tollach. Tollak gifta seg med Malena Torgrimsdotter den 5. nov. 1797 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. 

         ii.  Ane Sigbjørnsdotter vart fødd i 1776 i Egilstad, Lyngdal, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 9. jun. 1776 i Lyngdal kyrkje, Lyngdal, Vest-Agder, NOR, døydde den 27. apr. 1856 i Nakkestad, Austad, Vest-Agder, 80 år gamal, og vart gravlagd den 5. mai 1856 i Austad kyrkje, Austad, Vest-Agder, NOR. Eit anna namn for Ane var Anne. Ane gifta seg med Jens Torsteinson den 2. nov. 1806 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. 

        iii.  Berthe Sigbjørnsdotter vart fødd i 1779 i Egilstad, Lyngdal, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 2. aug. 1779 i Lyngdal kyrkje, Lyngdal, Vest-Agder, NOR, døydde i 1780 i Egilstad, Lyngdal, Vest-Agder, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 24. jun. 1780 i Lyngdal kyrkje, Lyngdal, Vest-Agder, NOR. 

         iv.  Berte Sigbjørnsdotter vart fødd i 1781 i Egilstad, Lyngdal, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 7. jul. 1781 i Lyngdal kyrkje, Lyngdal, Vest-Agder, NOR og døydde i Skår, Kvås, Vest-Agder, NOR,. Berte gifta seg med Johannes Reiarson den 17. nov. 1799 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. 

          v.  Gunvor Sigbjørnsdotter vart fødd i 1784 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 7. nov. 1784 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR, døydde i 1785 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 7. feb. 1785 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. 

9        vi.  Gunvor Sigbjørnsdotter. Gunvor gifta seg med Svend Bjørnson Kvaløy, son av Biøren Halvardson Kvaløy og Brithe Svendsdotter, den 26. jan. 1812 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. 

        vii.  Catrina Sigbjørnsdotter vart fødd i 1788 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 10. okt. 1788 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR, døydde i 1793 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, 5 år gamal, og vart gravlagd den 6. jan. 1793 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. 

       viii.  Gunlu Sigbjørnsdotter vart fødd i 1792 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 26. feb. 1792 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR, døydde i 1793 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 6. jan. 1793 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. 

         ix.  Katrine Sigbjørnsdotter vart fødd i 1796 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 7. sep. 1796 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR, døydde den 25. aug. 1874 i Nes, Vikedal, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 18. okt. 1874 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Katrine var Cathrine og Gunlu Catrine. Katrine gifta seg med Helge Halvorson Nes, son av Halvor Bjørnson Kvaløy og Anna Helgesdotter, den 14. apr. 1822 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 


19. Gunlaug Knudsdotter, dotter av Knud Olson Kvås og Anne Hoskuldsdotter, vart fødd i 1751 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 25. apr. 1751 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR, døydde den 29. aug. 1835 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 6. sep. 1835 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Gunlaug var Gunla og Gunlu. 

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR.

• Flytta: frå Qvasen i Lyngdal 5. mar. 1827 til Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR.

Gunlaug gifta seg med Sigbiørn Tollakson Kvås cirka 1772 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. 

20. Torger Torgerson Berget, son av Torger Helgeson Berge og Synneve Larsdotter, vart fødd i 1767 i Berge, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 20. des. 1767 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR, døydde den 14. apr. 1832 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, 65 år gamal, og vart gravlagd den 29. apr. 1832 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Torger Torgerson var Thorjer, Torgier, og Torjer. 

Generelle notat: Den 1. oktober 1791 vart soldat Torgier Torgierson Slotten og pigen Helga Jacobsdotter Koltvedt trulova og dei vart vigde 18. søndag etter Trinitates (23. oktober) 1791 i Strandebarm.
Helga Jakobsdotter Kolltveit (døypt 13. januar 1768) vart i følgje bygdeboka for Strandebarm gift med Torger Bergslåtta, Berge i Tørvikbygd.
Torgier vart døypt 29. desember 1791 i Strandebarm av foreldre Torgier Torgierson Koltvedt og Helga Jacobsdotter.
I bygdeboka for Jondal står det at Helga var fødd i 1773 og at dei flytta ut or bygda. Det er nok deira son som vart gravlagd i Imsland den 11. søndag etter Trinitates 1792 som Torger Torgersen Segleskar ½ år gamal og deira dotter som 9. oktober 1793 vert gravlagd og ført som "Hjemmedøbte pigebarn" Anne Torgersdotter Segleskar 5 dager.
I 1794 då sonen Torger vart døypt 11. søndag etter Trinitates vert faren kalla Torgier Torgiersen Øgaarden eller Axland under Imsland. DomInvocavit (1. søndag i fasta) i 1799 då dottera Anna vert døypt er han kalla Segleskar att. 
I manntalet for 1801 i Imsland på Birkeland: "Thorjer Thorjersen 32, husmann med jord, kone Helga Jacobsdotter 32. Barn: Thorjer 6, Anna 2 år. Sygnie Olsdotr. 66, enke, håndarbeiderske".
20. søndag etter Trinitates i 1801 har dei sonen Jacob til dåpen og bur då på Segleskar under Birkeland. 5. søndag etter Heilage tre kongar i 1802 vart Jens Thorjersen Segleskar 15 uger gamal gravlagd, dette er nok feilskrift for Jacob.
Torger Torgersen Berget, husmand under Birkeland, døydde 14. april og vart gravlagd 29. april 1832, 63 år gamal. Folgekone Helga Jacobsdatter Berget døydde 6. november og vart gravlagd 11. november 1845, 80 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR.

Torger Torgerson gifta seg med Helga Jakobsdotter den 23. okt. 1791 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Torgier Torgerson Birkeland vart fødd i 1791 i Kolltveit, Strandebarm, Hordaland, NOR, vart døypt den 29. des. 1791 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR, døydde i 1792 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 19. aug. 1792 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

         ii.  Anna Torgersdotter vart fødd i 1793 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt i okt. 1793 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1793 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 9. okt. 1793 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

10      iii.  Torger Torgerson Storøen. Torger fekk barn med Helga Olsdotter, dotter av Ole Bjørnson Hustveit og Magla Torkelsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Torger gifta seg med Britta Jonsdotter, dotter av John Gabrielson Bleskestad og Helga Ivarsdotter, den 14. feb. 1819 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Torger gifta seg så med Martha Ellingsdotter, dotter av Elling Andersson Tysse og Randi Taraldsdotter,den 2. jul. 1820 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Torger fekk så barn med Ingeborg Markusdotter, dotter av Marcus Olson Berget og Mari Halvardsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Torger gifta seg så med Martha Andersdotter, dotter av Anders Olson Lægdene og Kari Svendsdotter, den 13. feb. 1853 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

         iv.  Anna Torgersdotter vart fødd i 1799 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. feb. 1799 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 11. feb. 1870 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 22. mai 1870 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Ole Anbjørnson Berget, son av Anbjørn Johannesson Ersdalen og Ingeborg Olsdotter, den 28. nov. 1833 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

          v.  Jacob Torgerson Berget vart fødd i 1801 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. okt. 1801 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1802 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 7. feb. 1802 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Jacob var Jens. 


21. Helga Jakobsdotter, dotter av Jacob Ivarson Kolltveit og Ana Olsdotter, vart fødd i 1768 i Kolltveit, Strandebarm, Hordaland, NOR, vart døypt den 13. jan. 1768 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR, døydde den 6. nov. 1845 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 11. nov. 1845 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR.

Helga gifta seg med Torger Torgerson Berget den 23. okt. 1791 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 

22. Marcus Olson Berget, son av Ole Samuelson Kråkedal og Ingebor Markusdotter, vart fødd i 1744 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. des. 1744 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 3. okt. 1822 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 20. okt. 1822 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

Generelle notat: Den 9. søndag etter Trinitates i 1785 vart ungkar Marcus Olson trulova med "Pigen" Mari Halvarsdotter, forlovarar var Anfind Helgeson og Johannes Helgeson Røe. Dei vart vigde i Imsland kyrkje den 12. søndag etter Trinitates i 1785.
I sjelemanntalet for 1758 på Kåkedal er Ola Samuelson enkemann med barna Samuel 18, Marcus 14, Anphin 10 og Ola 4 år. Dette er truleg far til husmann Marius Olson på Berget under Birkeland.
I manntalet for 1801 i Imsland på Birkeland er Marius Olsen 56, husmann med jord, kone Maren Halvorsdotter 43. Barn: Ingeborg 9, Evind 4 år.
I 1787 fekk dei sonen Jon som døydde rett etter at han vart heimedøypt, og i 1795 fekk dei sonen Ole som også døydde rett etter heimedåp, og i 1800 fekk dei dottera Cathrine som også døydde rett etter heimedåp.
Husmann Marcus Olsen Berget under Birkeland døydde 3. oktober 1822 og vart gravlagd 20. oktober 1822, 81 år gamal. Mari Halvorsdotter Berget på 81 år vart gravlagd 27. mars 1836. Dødsdatoen er ikkje skriven inn verken i kyrkjeboka eller klokkarboka for Imsland, men berre "Begravelses Dagen".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR.

Marcus Olson gifta seg med Mari Halvardsdotter den 14. aug. 1785 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 24. Jul. 1785 I Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Even Markusson Berget vart fødd i 1785 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. nov. 1785 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 11. des. 1785 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Even var Eiven. 

         ii.  Jon Markusson Berget vart fødd i sep. 1787 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1787 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 23. sep. 1787 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

        iii.  John Markusson Berget vart fødd i 1788 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. okt. 1788 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 26. sep. 1869 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 10. okt. 1869 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for John var John, Johne, og Jone. John gifta seg med Inger Hansdotter, dotter av Hans Hansson Lindanger og Ingeri Johannesdotter, den 18. aug. 1838 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

11       iv.  Ingeborg Markusdotter. Ingeborg fekk barn med Elias Johannesson Egeberg, son av Johannes Trondson Gjerde og Britha Olsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Ingeborg fekk så barn med Torger Hellikson Haugeland, son av Hellik Gisleson Ødegården og Mari Helgesdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Ingeborg fekk så barn med Torger Torgerson Storøen, son av Torger Torgerson Berget og Helga Jakobsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. 

          v.  Ole Markusson Berget vart fødd i mai 1795 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 17. mai 1795 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

         vi.  Eivind Markusson Bjortvedt vart fødd i 1796 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. jul. 1796 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 26. aug. 1889 i Bjortveit, Imsland, Rogaland, NOR, 93 år gamal, og vart gravlagd den 4. sep. 1889 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Eivind var Even, Evind, og Eyven. Eivind gifta seg med Malene Levardsdotter, dotter av Levar Danielson Eikesås og Malena Askjellsdotter d.e., den 23. okt. 1823 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

        vii.  Cathrine Markusdotter vart fødd i jul. 1800 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1800 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 3. aug. 1800 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 


23. Mari Halvardsdotter, dotter av Halver Eivindson Berget og Kathrine Helgesdotter, vart fødd i 1758 i Nesheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. mar. 1758 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde i 1836 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 27. mar. 1836 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Mari var Maren og Marj. 

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Vestbø, Sandeid, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR.

Mari gifta seg med Marcus Olson Berget den 14. aug. 1785 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

24. Hans Torsteinson Østraadt, son av Torstein Pederson Alvestad og Margrete Isaksdotter, vart fødd i 1724 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR, døydde i 1794 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 15. nov. 1794 i Fattigkyrkjegarden, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Generelle notat: Hans Torsteinson frå Alvestad i Bokn er kalla Austrått i boka for Bokn. Det er ingen Hans Torsteinson nemnt under Austrått i boka for Høyland, så han har truleg vore hjå søskenbarnet sitt, Hans Toreson, på Austrått. 
Den 25. mars 1753 vert det døypt ei uektefødt jente Martha i Stavanger. Foreldra er Hans Østraad og Malene Christophersd. Dette må truleg vere Hans Torsteinson frå Bokn. 
Den 20. april 1762 vert Hans Torstenson vigd i Stavanger Domkyrkje med Sophia Baarsdotter.

I Samling til Stavangers historie fjerde bind Utkast til branntaksasjonsprotokoll for Stavanger 1765/1766 for Bakken nr. 84: 
Side 403: "Hans Tostensen, Hiørnehuus, Een Stue og kammer Tømred, et paneled kiøkken .. 24 (Rdl.)" 
Det ser ut til at Hans var tømmermann, for det står side 405 at nummer 88-112: "vurdert av Hans Buchoff, borger og Haans Tostensen (sic.), tømmermand".
For skattelikninga i 1773 står under Bakken som nummer 89 (side 434): "Hans Tostensen, tømmermand" og for skattelikninga 1790 under Bakken nr. 100 (side 450): "Hans Tostensen, fattig"

Sophie Baardsdotter, Hans Thorstensons hustrue vart gravlagd 17. juni 1791, 52 år gamal. Ho døydde av Apoplectiske s.... (hjerneslag eller hjerteslag?).
Hans Thorstenson vart gravlagd "Løverdag" 15. november 1794, 70 år gamal.

Hans Torsteinson fekk barn med Malena Kristoffersdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

          i.  Martha Hansdotter (Uektefødd) vart fødd i 1753 i Stavanger, Rogaland, NOR og vart døypt den 25. mar. 1753 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Hans Torsteinson gifta seg med Sophie Bårdsdotter den 20. apr. 1762 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Margareta Hansdotter vart fødd i 1762 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR og vart døypt den 15. aug. 1762 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         ii.  Baar Hansson Krogen vart fødd i 1765 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. jun. 1765 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 22. apr. 1826 i Vevergaden, Stavanger, Rogaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 28. apr. 1826 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Baar var Baard. Baar gifta seg med Inger Knudsdotter, dotter av Knud Kjellson Austbø og Bertha Olsdotter, den 3. mar. 1791 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Baar gifta seg så med Marthe Reiarsdotter, dotter av Reyer Sjurson Austbø og Martha Olsdotter,den 4. sep. 1798 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Baar gifta seg så med Dorthe Jorine Olsdotter, dotter av Ole Enokson Kleppe og Joren Toresdotter, den 21. feb. 1811 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Maren Sophia Hansdotter vart fødd i 1768 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR og vart døypt den 28. feb. 1768 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         iv.  Tobia Hansdotter vart fødd i 1771 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. jan. 1771 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 9. apr. 1826 i Hospitalgaden, Stavanger, Rogaland, NOR, 55 år gamal, og vart gravlagd den 14. apr. 1826 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Tobia gifta seg med Osmund Nilsson Sandnes, son av Niels Osmundson Brualand og Ingeborg Olsdotter, den 11. jul. 1797 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

          v.  Hans Hansson Østraadt vart fødd i 1774 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. jan. 1774 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1778 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, 4 år gamal, og vart gravlagd den 21. feb. 1778 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: BørneKopper. 

         vi.  Thomas Hansson Østraadt vart fødd i 1777 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. aug. 1777 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1778 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 10. mar. 1778 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: BørneKopper. 

12      vii.  Hans Hansson Krogen. Hans gifta seg med Elen Toresdotter, dotter av Thor Toreson Jåtten d.e. og Martha Pedersdotter, den 14. feb. 1805 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 


25. Sophie Bårdsdotter, dotter av Baar Knudson Asheim og Maren Hansdotter, vart fødd i 1738 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. des. 1738 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, 53 år gamal, og vart gravlagd den 17. jun. 1791 i Fattigkyrkjegarden, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Apoplectiske s.... Eit anna namn for Sophie var Sophia. 

Sophie gifta seg med Hans Torsteinson Østraadt den 20. apr. 1762 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

26. Thor Toreson Jåtten d.e. son av Thord Toreson Gausel og Karen Jonsdotter, vart fødd i 1740 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. des. 1740 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 14. mar. 1801 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Thor Toreson var Thord og Thore. 

Generelle notat: Tore Toreson Jåtun og dei to brørne hans vart buande på Jåtun, der dei brukte 1¼ pund smør kvar. I 1778 var det mora sitt søskenbarn, degn (klokkar) Anders Ommundson Braut, som åtte bruka, og dei vert i 1802 verdsette til 700 riksdalar kvar.
I 1767 "Løverdag dj: 21 Augustu er den unge karl Thord Thordsen troloved med Pigen Martha Peders datter. At Intet er som disse Personer i deris forehavende Ægteskab kand være til nogen hinder effetr loven, Ritualet, og Forordningen af 31 Augusti 1695, derfor caverer vi undertegnede Anders Husebøe Ole Persen" og same året "Tirsdag den 13 Octobris blev i kirken viede Thord Thordsen og Martha Pedersdatter".
Marta Pedersdotter var 57 år i 1801. Ho var truleg den Marita som vart døypt i Forsand 31. mai 1744 av foreldre Per Toreson Underberge og kona Eldri Olsdotter (i så fall vert Tore og Marta søskenbarn og måtte ha kongebrev, men dette er ikkje nemnt i kyrkjeboka). Per Toreson døydde i 1745, og Eldri gifta seg opp att i 1748 med Halvar Rasmusson Håheller som vart brukar på Underberge frå 1748 til ikring 1760. Då flytta Eldri og Halvar til Jåttå i Hetland. 
SAST, Jæren og Dalane sorenskriveri, 4/41/41AA/L0001: Panteregister nr. 41 AA1a, 1760-1807 (utan sidenr):
"Tore Torsens udstædde Opsætnings Contract til Halvor Rasmussen og Hustr". datert 22.06.1773 og tinglest same dag.
"Halvor Rasmusen og Hustr erholdte Opsætnings Brev fra Tor Torsen" Tinglest 22. juni 1773.

Sonen Halvar er truleg oppkalla etter stefar eller bror til Marita og dottera Ellen etter mor hennar, Eldri/Ellen.
Sonen Halvard overtok bruket på Jåtun. Sonen Peder Toreson Jåtun var blokkdreiar, ugift og budde på Jåtun.
Thor Thorsen Jaatten vart gravlagd "Løverdagen" 14. mars 1801, 60 år gamal.
Martha Pedersdotter vart gravlagd tirsdag den 17. mars 1801, 58 år gamal. Ho døydde natta til den 13. mars 1801, dagen før mannen vart gravlagd.

Sjå: 
Rogalands Historielag Årshefte 1943 side 33-34
Rogalands Historielag Årshefte 1921 side 52

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

Thor Toreson gifta seg med Martha Pedersdotter den 13. okt. 1767 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 21. Aug. 1767 I Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Thor Toreson Jåtten vart fødd i 1768 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. nov. 1768 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 28 år gamal, og vart gravlagd den 2. sep. 1796 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Thor var Thore. 

         ii.  Toreson Jåtten (Dødfødd) vart fødd i 1771 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 27. apr. 1771 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Peder Toreson Jåtten vart fødd i 1772 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. mai 1772 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 18. okt. 1816 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 44 år gamal, og vart gravlagd den 24. okt. 1816 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         iv.  Halvor Toreson Jåtten vart fødd i 1775 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. des. 1775 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 12. nov. 1844 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 21. nov. 1844 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Halvor var Halver. Halvor gifta seg med Elisabet Olsdotter, dotter av Ole Rasmusson Hinna og Dorthe Toresdotter, den 10. mar. 1803 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

13        v.  Elen Toresdotter. Elen gifta seg med Hans Hansson Krogen, son av Hans Torsteinson Østraadt og Sophie Bårdsdotter, den 14. feb. 1805 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Elen fekk barn med ukjend Matros Johannes Ellerman Langback. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. 

         vi.  Karen Toresdotter vart fødd i 1781 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. mai 1781 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 2. mai 1842 i Kleven, Stavanger, Rogaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 7. mai 1842 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Karen gifta seg med Syvert Arnesen den 18. okt. 1821 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        vii.  Olena Toresdotter vart fødd i 1784 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. apr. 1784 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Olena var Olene. Olena gifta seg med Endre Ellingson Jåtten, son av Elling Endreson Austbø og Maren Johannesdotter, den 2. jul. 1829 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 


27. Martha Pedersdotter, dotter av Peder Toreson Underberge og Ellen Olsdotter, vart fødd i 1744 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. mai 1744 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde den 13. mar. 1801 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 57 år gamal, og vart gravlagd den 17. mar. 1801 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Thor Toreson Jåtten d.e. den 13. okt. 1767 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

28. Elling Endreson Austbø, son av Endre Andersson Austbø og Martha Ellingsdotter, vart fødd i 1730 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. aug. 1730 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, 37 år gamal, og vart gravlagd den 5. jun. 1767 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Elling Endreson gifta seg med Maren Johannesdotter den 17. mar. 1760 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 18. Jan. 1760 I Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anne Ellingsdotter vart fødd i 1760 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. jan. 1761 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 14. des. 1853 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, 93 år gamal, og vart gravlagd den 22. des. 1853 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anne var Anna Maria. Anne gifta seg med Ole Olson Austbø, son av Ole Jonson Hetland d.e. og Ragnild Hansdotter, i 1789 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

14       ii.  Endre Ellingson Jåtten. Endre gifta seg med Gunnild Pedersdotter, dotter av Peder Olson Husebø og Rachel Larsdotter, den 11. jun. 1799 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Endre gifta seg så med Olena Toresdotter, dotter av Thor Toreson Jåtten d.e. og Martha Pedersdotter, den 2. jul. 1829 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

        iii.  Johannes Ellingson Austbø (Tvilling) vart fødd i 1767 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. mai 1767 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, 16 år gamal, og vart gravlagd den 21. mar. 1783 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         iv.  Marthe Ellingsdotter (Tvilling) vart fødd i 1767 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. mai 1767 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 5. mai 1837 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 12. mai 1837 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marthe var Martha. Marthe gifta seg med Bernt Ivarson Berg, son av Ivar Bjørnson Kalvøy og Birthe Andersdotter, den 24. jun. 1795 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 


29. Maren Johannesdotter, dotter av Johannes Olson Tasta og Anna Mikkelsdotter, vart fødd i 1728 i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. apr. 1728 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 2. jun. 1798 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Maren var Mari. 

Generelle notat: Pigen Maren Johannesdotter vart trulova 18. januar 1760 med ungkar Elling Endreson.
Maren Johannesdotter vart vigd 17. mars 1760 med Elling Endreson Østebøe.
Elling Endreson Østbøe vart gravlagd 5. juni 1767, 37 år gamal.
Enka Maren Johannesdotter vart trulova 16. februar med ungkar Joen Erikson.
Maren Johannesdotter vart vart vigd 26. mars 1770 med Jon Erikson Østbøe.
Maren hadde fire barn med Elling og ei dotter med Jon.
Jon Eirikson var fødd i 1748 på Uskjo i Riska og var bonde på Austbø, Hundvåg.
Maren Johannisdotter "John Erichss: Østbøes hustru" vart gravlagd 2. juni 1798, 70 år gamal.
I 1801 bur Anne Ellingsdotter 40 år gift med Ola Olson 42 år. Stefar til Anne er Jon Erikson 53 år og enkemann.
John Erichson Østbøe vart gravlagd 14. juni 1805, 59 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1754-teljinga i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, NOR.

Maren gifta seg med Elling Endreson Austbø den 17. mar. 1760 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Maren gifta seg så med John Erikson Austbø, son av Erich Erikson Usken og Siri Jonsdotter, den 26. mar. 1770 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 16. Feb. 1770 I Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Siri Jonsdotter vart fødd i 1771 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. nov. 1771 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 9. apr. 1772 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 


30. Peder Olson Husebø, son av Ole Henrikson Landa og Gunille Pedersdotter, vart fødd i 1751 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. jan. 1751 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, 54 år gamal, og vart gravlagd den 31. jan. 1805 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Generelle notat: Peder Olson Landa vart konfirmert i 1766. Den 25. november 1773 "er den unge karl Peder Olsøn troloved med Pigen Rachel Laurs datter" i Stavnger Domkyrkje og den 5. juni 1774 i Hesby kyrkje "Copuleret Unge karl Peder Olsen øfre Landa med Pigen Rachel Larsdatter Husebye fra Frue Sogn, med Hændis Sogne Præstes villie".
I 1776 "Peder Husebøes dødfødte barn er begraved i Urtegaarden Onsdag den 28 Februar klokken 12."
I 1778 "Peder Husebøes Datter 3 aar gl: Død i børne Kopper er begraven i Urtegaarden Fredag den 20 Februarii klokken tolv."
I 1779 "Peder Husebøes 2 aar gamle Søn er begraven i Urtegaarden Mandag den 26 Julii klokken tolv."
I 1784 "Peder Husebøes 10 Uger gammel Datter er begraven i Urtegaarden Mandag den 12 Januar klokk: 12."
I 1787 "Peder Husebøes dødfødte Drængebarn er begraven i Urtegaarden Fredag den 5 Octobris klokken 12."
Peder overtok bruket på Husebø. I 1801 var han 50 år og presten sin medhjelpar. 
Peder Olsen Husebøe vart gravlagd 31. januar 1805, 55 år gamal. Rachel Larsdotter, Peder Husebøes enke, vart gravlagd onsdag 24. februar 1808, 58 år gamal.

Peder Olson gifta seg med Rachel Larsdotter den 5. jun. 1774 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 25. Nov. 1773 I Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gunele Pedersdotter vart fødd i 1774 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. sep. 1774 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1778 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, 4 år gamal, og vart gravlagd den 20. feb. 1778 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Død i børne Kopper. 

         ii.  Pedersen (Dødfødd) vart fødd i 1776 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1776 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 28. feb. 1776 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Laurs Pederson Husebø vart fødd i 1777 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. mai 1777 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 26. jul. 1779 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

15       iv.  Gunnild Pedersdotter. Gunnild gifta seg med Endre Ellingson Jåtten, son av Elling Endreson Austbø og Maren Johannesdotter, den 11. jun. 1799 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

          v.  Kirsten Pedersdotter vart fødd i 1781 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. feb. 1781 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 13. feb. 1822 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, 41 år gamal, og vart gravlagd den 23. feb. 1822 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kirsten var Christina. Kirsten gifta seg med Erik Jonasson Austbø, son av Jonas Rasmusson Austbø og Barbro Eriksdotter, den 30. jun. 1808 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         vi.  Rachel Pedersdotter vart fødd i 1783 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. okt. 1783 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 12. jan. 1784 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        vii.  Ole Pederson Husebø vart fødd i 1785 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. jan. 1785 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 23. jul. 1853 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 29. jul. 1853 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Marie Tørresdotter, dotter av Tørres Jonson Austrått og Maria Hansdotter, den 11. jun. 1807 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. 

       viii.  Pederson Husebø vart fødd i 1787 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1787 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 5. okt. 1787 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         ix.  Lars Pederson Riske vart fødd i 1789 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. mar. 1789 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 29. jun. 1835 i Riska, Hetland, Rogaland, NOR, 46 år gamal, og vart gravlagd den 4. jul. 1835 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Berthe Endresdotter, dotter av Endre Endreson Riske og Birte Hansdotter, den 9. okt. 1817 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 


31. Rachel Larsdotter, dotter av Laurs Andersson Husebø og Rachel Jonsdotter, vart fødd i 1750 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. jan. 1750 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1808 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, 58 år gamal, og vart gravlagd den 24. feb. 1808 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Rachel gifta seg med Peder Olson Husebø den 5. jun. 1774 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

Sjette generasjon (Tipptippoldeforeldre)

horizontal rule


32. Halvar Torbjørnson Kvaløy, son av Torbjørn Jonson Kvaløy og Brita Halvardsdotter, vart fødd i 1701 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR 90 år gamal, og vart gravlagd den 6. mar. 1791 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Halvar Torbjørnson var Halver og Halvor. 

Generelle notat: I sjelemanntalet for 1758 er Halvar Torbiørnsen 58 år, Martha Thormodsdotter 53. Barna er Brite 31, Martha 23, Thormod 20 og Ingeborg 9. Sonen Bjørn er i Vikedal i 1758. I Jelsaboka side 228 står det at Halvar Torbjørnson Kvaløy i Imsland var verje for Brita Jensdotter Mehus i Bygda då far hennar Jens Steffenson døydde ikring 1749. 
Kona til Halvar Torbjørnson, Marta Tormodsdotter, var 10 år ved skiftet etter faren. Ho vart gift og budde på Galtåker, står det i Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte for 1942. Men i 1758 er det ingen Marta Tormodsdotter på Galtåker, men på Øvre Kvaløy er det ei Marta Tormodsdotter som er 53 år og som nok er dottera til Tormod Bjørnson Våga. Namna på barna Bjørn og Ingeborg høver godt. Broren Bjørn Tormodson Våga er òg fadder på sonen Halvar i 1744, saman med Jens Halvarsdson Aksland, Ola Rasmusson Galtåker, Mari Jakobsdotter Kvaløy og Dordi Tormodsdotter Nybry. Då ho vart gravlagt i 26. april 1772 står det: "Halver Torbiørnsen Ø. Qvaløyens hustru Marta Tormodsdotter Vaage 68, hadde levet i ægteskab i 48 år".
Dom Esto mihi (6. mars) 1791 vart det kasta jord på "Manden Halvar Torbiørnsen Qvaløen gl 91 år". Halvar er ikkje nemnt i manntalet for 1701, så han må vere fødd ikring den tida manntalet vart teke.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR.

Halvar Torbjørnson gifta seg med Marthe Tormodsdotter cirka 1727 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Brite Halvardsdotter vart fødd i 1728 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Frøvig, Imsland, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 15. mai 1791 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Brite var Berthe. Brite gifta seg med Eric Gabrielson Frøvik, son av Gabriel Erikson Vormestrand og Elin Olsdotter, den 20. nov. 1763 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

16       ii.  Biøren Halvardson Kvaløy. Biøren gifta seg med Brithe Svendsdotter, dotter av Svend Larsson Hogganvik og Ingeborg Sjursdotter, den 2. jul. 1764 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

        iii.  Marthe Halvardsdotter vart fødd i 1735 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 6. mai 1804 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg med Rasmus Rasmusson Berget, son av Rasmus Knudson Gjerde og Ingeborg Bjørnsdotter, den 18. feb. 1776 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

         iv.  Tormod Halvardson Fatland vart fødd i 1737 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. des. 1737 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Fatland øvre, Vikedal, Rogaland, NOR, 54 år gamal, og vart gravlagd den 3. apr. 1791 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Tormod gifta seg med Sophie Osmundsdotter, dotter av Asmon Tjerandson Hundseid og Sophi Pedersdotter, den 7. jul. 1776 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. 

          v.  Torbiørn Halvardson vart fødd i 1741 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR og vart døypt den 29. jan. 1741 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

         vi.  Halvor Halvardson Frøvik vart fødd i 1744 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. aug. 1744 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 7. nov. 1821 i Frøvig, Imsland, Rogaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 18. nov. 1821 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Halvor var Halvar og Halver. Halvor gifta seg med Guraa Håvardsdotter, dotter av Hover Andersson Birkeland og Guro Jensdotter, den 17. okt. 1773 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Halvor gifta seg så med Inga Andersdotter, dotter av Anders Jonson Rønnevik og Gyri Johannesdotter, den 22. jun. 1788 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Halvor gifta seg så med Guraa Sjursdotter, dotter av Siur Steffenson Hustoft og Guro Samuelsdotter, den 7. jul. 1793 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

        vii.  Ingebor Halvardsdotter vart fødd i 1748 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. jul. 1748 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Drengsti, Imsland, Rogaland, NOR, 59 år gamal, og vart gravlagd den 3. mai 1807 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Ingebor gifta seg med Torjer Andersson Drengsti, son av Anders Torgerson Drengsti og Gunla Ingebretsdotter, den 19. jul. 1789 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 


33. Marthe Tormodsdotter, dotter av Tormod Bjørnson Våge og Inger Ivarsdotter, vart fødd i 1704 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 26. apr. 1772 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR.

Marthe gifta seg med Halvar Torbjørnson Kvaløy cirka 1727 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

34. Svend Larsson Hogganvik, son av Lars Monsson Lote og Brite Svendsdotter, vart fødd i 1700 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt den 14. feb. 1700 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR, døydde i 1749 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR, 49 år gamal, og vart gravlagd den 4. apr. 1749 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend Larsson var Sven. 

Generelle notat: Sven Larsson Hogganvik kom frå Aga i Hardanger der han vert nemnt frå 1725 til 1730. Han var frå Lote i Kinsarvik og gift i 1724 med Ingebjørg Sjursdotter Måkestad. Dei fekk barna Sven og Herborg i Ullensvang. Då dottera Birte vart døypt i 1740 er han kalla Sven Hogenvig. Fadrar var Monsr. Søren De Fine von Krogh, Johannes Rød, Ammon Hogenvig og hans moder Helge Syndenaa. Denne dottera døydde truleg lita.
Kona er berre nemnt som Ingebor ibid då dottera Berthe vart døypt i 1743, fadrar er då: Torjus Hougeland, Ole Rougletved, Anne Røe, Helge Bircheland og Marthe Synnenaae. 
I 1751 var Ingebjørg enke og budde i huset hjå oberst Chr. Krogh i Stavanger. I 1758 bur det på Hogganvik ein Johannes Tambour 30 år og innerst, Ingeborg Sjursdotter 50 bur der òg. Dette er truleg enka etter Sven Larsson. Ho er fadder til Herborg Svensdotter sitt barn, og Brita Svensdotter har kalla dotter si Ingeborg. Brita var òg fadder til Herborg sitt barn. 
I 1744 får Sven Haagenvig ein son Sven utanfor ekteskap. Mor til barnet var Joren Haaggenvig, som er den same Joren Huggenviig som fekk eit dødfødd barn med Ole Roaldson Tostenbø i Imsland. Ole Roaldson vart seinare gift med Joren Reiersdotter, truleg den same som Joren Hogganvik. I Rogaland Historie- og Ættesogelag sitt årshefte for 1991 står det side 155 at det var sonen som var faren til barnet, men i same heftet side 167 står det at det var Sven Larsson. Det står ikkje noko i kyrkjeboka om at barnefaren Sven Haagenvig var ein gift mann. Sonen gifta seg i 1750 og det er truleg han som var faren og barnet oppkalla etter farfaren. Fadrane til barnet er Jacob Opsahl, Anders Søndenaae, Elleve Ness, Marthe Søndenaae og Magle Johansdt. ibid.
I 1752 er Ingeborg saman med svigerdottera Olia Jakobsdotter Hogganvik, fadder på Sjur Larsson Hellen sitt barn. 
Svend Larsson Haagenvig vart gravlagd 4. april 1749, 51 år gamal. 2. mars 1777 vart det kasta jord på enka Ingeborg Siursdotter Haagenvig, 74 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Svend Larsson gifta seg med Ingeborg Sjursdotter den 18. jun. 1724 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 5. Jun. 1724 I Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Svend Svendson Holte vart fødd den 11. apr. 1725 i Aga, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde den 23. apr. 1769 i Holte, Vikedal, Rogaland, NOR 44 år gamal, og vart gravlagd den 1. mai 1769 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Svend fekk barn med Joren Reiarsdotter, dotter av Reiar Ommundson Stangeland. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Svend gifta seg med Olie Jakobsdotter, dotter av Jacob Ingvarson Espevoll og Anna Simonsdotter, den 26. jun. 1750 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. 

         ii.  Herbor Svendsdotter vart fødd den 31. mar. 1730 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde i 1811 i Helland, Vikedal, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 22. aug. 1811 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Herbor var Herborg. Herbor gifta seg med Ingvard Jakobson Espevoll, son av Jacob Ingvarson Espevoll og Anna Simonsdotter, den 24. apr. 1753 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. 

        iii.  Berte Svendsdotter (Død som barn) vart fødd i 1740 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. feb. 1740 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR,. 

17       iv.  Brithe Svendsdotter. Brithe gifta seg med Biøren Halvardson Kvaløy, son av Halvar Torbjørnson Kvaløy og Marthe Tormodsdotter, den 2. jul. 1764 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 


35. Ingeborg Sjursdotter, dotter av Sjur Pederson Måkestad og Herborre Børgesdotter, vart fødd i 1702 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde i 1777 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 2. mar. 1777 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Ingeborg var Ingebjørg og Ingebor. 

Ingeborg gifta seg med Svend Larsson Hogganvik den 18. jun. 1724 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. 

38. Knud Olson Kvås, son av Ole Brynjulfson Kvås og Berte Knudsdotter, vart fødd i 1710 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR og døydde før 1801 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR 91 år gamal. 

Generelle notat: Knud Olson var son til Ole Brynjelson Øvre Kvås og kona Berte Knudsdotter frå Ytre Kvås. Mora er ført fødd ikring 1690, og faren døydde som soldat i 1710. Knud var då truleg fødd ikring 1710. Knud vart trulova 26. desember 1728 og vigd i Konsmo 25. juni 1729 med Anna Hoskuldsdotter frå Åbestad i Konsmo. Dei hadde 15 barn, men fleire av dei døydde små. Dei hadde tre søner med namnet Ole, og den eldste var truleg død før 1754-1756. Dei hadde òg tre døtre med namn Gunvor, der truleg to av dei døydde små. To døtre er kalla Anna, der den eldste av dei truleg døydde lita. Knud Olson vert omtala som "svag" i 1744 og som "svag og vanvittig" i 1759 og 1765. I 1772 overdrog han halve bruket sitt, ¾ hud for 220 riksdalar til nest eldste sonen Ole d.e. Den eldste av dei som vaks opp, Ånen, og som hadde odelsretten var i Holland då.
Ved delingsbrev i 1776 bestemte Knud og Anna at alt deira jordegods, 1½ hud i Øvre Kvås og 1 1/8 engelsk i Kvåsneset skulle delast likt mellom sønene Ånen og Ole d.e. Taksten for løysinga av jordegodset vart sett til 15 riksdalar pr. engelsk for Øvre Kvås og 20 riksdalar for Kvåsneset. Same året oppga ekteparet heile buet til deling mellom barna. Då vart jordegodset i Kvås verdsett til 18 riksdalar pr engelsk. Dei to gamle tok føderåd hjå sonen Ole d.e.
I 1739 er det ført død i Qvasen sokn Knud Olsson sitt barn. Dette er truleg sonen Brynild.
For nokre av barna er det berre nemnt at dei var død før foreldra delte buet sitt i 1776. Yngste sonen Ole d.y. tente "øster" i 1776 og desseterte frå det militære i 1778 og rømde då mogleg utanlands. Dottera Berte var gift i 1776 og budde i Holland, der òg dottera Gunvor var, men det er ikkje nemnt om Gunvor var gift.
Kva tid Knud døydde kan eg ikkje finne i kyrkjebøkene, men i 1801 er Anna enke. Enken Anna Hoskuldsdotter Qvasen vart gravlagd 30. juni 1805, 92 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1776 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR.

Knud Olson gifta seg med Anne Hoskuldsdotter den 25. jun. 1729 i Konsmo kyrkje, Konsmo, Vest-Agder, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 26. Des. 1728 I Konsmo kyrkje, Konsmo, Vest-Agder, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Knudson Kvås vart fødd i 1732 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 2. jun. 1732 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR og døydde før 1752 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, 20 år gamal. 

         ii.  Hoschal Knudson Kvås vart fødd i 1734 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 10. jan. 1734 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR og døydde før 1776 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, 42 år gamal. 

        iii.  Brouinld Knudson Kvås vart fødd i 1736 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR og døydde i mai 1736 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR. 

         iv.  Aanen Knudson Saudland vart fødd i 1737 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 18. aug. 1737 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR og døydde i 1825 i Saudland, Austad, Vest-Agder, 88 år gamal. Aanen gifta seg med Karen Ånensdotter cirka 1772 i NLD. Aanen gifta seg så med Rakel Larsdotter i 1811 i Lyngdal kyrkje, Lyngdal, Vest-Agder, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

          v.  Brynil Knudson Kvås vart fødd i 1739 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 21. jun. 1739 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR og døydde i 1739 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR,. 

         vi.  Gundwor Knudsdotter (Død som barn) vart fødd i 1740 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 28. aug. 1740 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR og døydde i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR,. 

        vii.  Berte Knudsdotter vart fødd i 1742 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 24. okt. 1742 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR og døydde i NLD,. 

       viii.  Gundwor Knudsdotter (Død som barn) vart fødd i 1744 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 26. jan. 1744 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR og døydde i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR,. 

         ix.  Gundvor Knudsdotter vart fødd i 1745 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 1. mar. 1745 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR og døydde i NLD,. 

          x.  Anne Knudsdotter (Død som barn) vart fødd i 1747 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 13. okt. 1747 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR og døydde i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR,. 

         xi.  Anna Knudsdotter vart fødd i 1749 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 26. jan. 1749 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR og døydde i Gusa, Kvås, Vest-Agder, NOR,. Anna gifta seg med Stigan Stiganson, son av Stigen Jonson og Gitlu Bjørnsdotter, den 2. apr. 1771 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. Anna gifta seg så med Torstein Olson d.e. den 16. feb. 1786 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. 

19      xii.  Gunlaug Knudsdotter. Gunlaug gifta seg med Sigbiørn Tollakson Kvås cirka 1772 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. 

       xiii.  Ole Knudson Kvås d.e. vart fødd i 1754 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 5. jan. 1754 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR og døydde i 1789 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, 35 år gamal. Ole gifta seg med Gunhild Ånensdotter cirka 1774 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. 

        xiv.  Ole Knudson d.y. vart fødd i 1756 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR og vart døypt den 20. nov. 1756 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. 


39. Anne Hoskuldsdotter, dotter av Haaskuld Rolleivson og Gunvor Børrusdotter, vart fødd i 1713 i Åbestad, Konsmo, Vest-Agder, NOR, døydde i 1805 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR 92 år gamal, og vart gravlagd den 30. jun. 1805 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. Eit anna namn for Anne var Anna. 

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1776 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR.

Anne gifta seg med Knud Olson Kvås den 25. jun. 1729 i Konsmo kyrkje, Konsmo, Vest-Agder, NOR. 

40. Torger Helgeson Berge, son av Helge Endreson Eide og Siri Torgersdotter, vart fødd den 22. mai 1731 i Eide i Tørvikbygd, Jondal, Hordaland, NOR og døydde den 11. nov. 1810 i Berge, Jondal, Hordaland, NOR 79 år gamal. Andre namn for Torger Helgeson var Torgier og Torjer. 

Generelle notat: I kyrkjeboka står det at Helje Torjerson Eie vart trulova 4. søndag etter Trinitates (14. juni) 1761 med pigen Syneve Lauritsdotter Tørrvigen og dei vart vigde 8. søndag etter Trinitates 1761. Men her har nok presten skrive feil, det rette skulle vore Torjer Heljeson.
Synneva og Torger hadde barna Lars (død 8 år gamal), Helje Vik, Peder (han vart døypt 18. juni 1767) og Torjer (han er døypt 4. søndag i advent - 20. desember 1767) som vart gift i 1791 med Helga Jakobsdotter frå Kolltveit i Strandebarm (dei flytta ut av bygda). Peder og Torjer vart begge døypt i 1767 men var ikkje tvillingar, så Peder må truleg ha vorte døypt nokså gamal i høve til Torjer. For foreldra til både Peder og Torjer er førte som Yorjer Heljeson Slotten og Syn(n)eve Larsdotter.
Torger Helgeson vert ført som brukar av plassen Slåttå under Berge i tida 1761-1813. Slåttå vart oppteke som plass ikring 1760 og i 1875 vart det på Slåttå fødde 3 kyr og 8 sauer. Torger Heljeson Slaatten, husmand under Berge, døydde 11. november 1810, 81 år gamal. Husmandsenke Synneve Larsdotter Slotten døydde 1. mai og vart gravlagd 4. mai 1819, 91 år gamal.

Torger Helgeson gifta seg med Synneve Larsdotter den 12. jul. 1761 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lars Torgerson Berge vart fødd i 1763 i Berge, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 26. mar. 1763 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1771 i Berge, Jondal, Hordaland, NOR, 8 år gamal. 

         ii.  Helge Torgerson Vig vart fødd i 1764 i Berge, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 15. des. 1764 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR, døydde den 17. jul. 1835 i Vik i Jondal, Jondal, Hordaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 20. jul. 1835 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Helge var Helje. Helge gifta seg med Herborg Sjursdotter i 1819 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 

        iii.  Peder Torgerson vart fødd i 1767 i Berge, Jondal, Hordaland, NOR og vart døypt den 18. jun. 1767 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 

20       iv.  Torger Torgerson Berget. Torger gifta seg med Helga Jakobsdotter, dotter av Jacob Ivarson Kolltveit og Ana Olsdotter, den 23. okt. 1791 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 


41. Synneve Larsdotter, dotter av Lars Torkelson Tørvik og Sigri Mattisdotter, vart fødd den 13. des. 1728 i Tørvik, Jondal, Hordaland, NOR, døydde den 1. mai 1819 i Berge, Jondal, Hordaland, NOR 90 år gamal, og vart gravlagd den 4. mai 1819 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Synneve var Syneve. 

Synneve gifta seg med Torger Helgeson Berge den 12. jul. 1761 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 

42. Jacob Ivarson Kolltveit, son av Iver Torsteinson Røyrvikneset og Helga Endresdotter, vart fødd den 12. aug. 1734 i Åse, Jondal, Hordaland, NOR, døydde i 1811 i Kolltveit, Strandebarm, Hordaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 2. mai 1811 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 

Generelle notat: Jakob Ivarson frå Røyrvik vart gift Anna Olsdotter får Kolltveit. Dei hadde barna Helga gift med Torger Bergslåttå (Berge i Tørvikbygd), Ola som tok over bruket på Kolltveit og Marta som vart gift til Kvitastein. Jakob var brukar på Kolltveit frå 1766 til 1794. Sonen Ola tok over bruket på Kolltveit frå 1794.
Jacob Iverson Koltvedt vart gravlagd 2. mai 1811, 77 år gamal. Ana Olsdotter Koltvedt døydde 10. februar og vart gravlagd 13. februar 1823, 92 år gamal.

Jacob Ivarson gifta seg med Ana Olsdotter den 2. jul. 1766 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

21        i.  Helga Jakobsdotter. Helga gifta seg med Torger Torgerson Berget, son av Torger Helgeson Berge og Synneve Larsdotter, den 23. okt. 1791 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 

         ii.  Ole Jakobson Kolltveit vart fødd i 1770 i Kolltveit, Strandebarm, Hordaland, NOR, vart døypt den 18. feb. 1770 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR, døydde den 26. okt. 1839 i Kolltveit, Strandebarm, Hordaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 30. okt. 1839 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. Ole gifta seg med Anne Bårdsdotter, dotter av Bård Endreson Ljones og Anna Johannesdotter, den 8. jun. 1794 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 

        iii.  Martha Jakobsdotter vart fødd i 1773 i Kolltveit, Strandebarm, Hordaland, NOR, vart døypt den 6. feb. 1773 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR, døydde den 14. des. 1859 i Kvitastein, Jondal, Hordaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 20. des. 1859 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Maritha. Martha fekk barn med Torkel Torkelson Hjartnes, son av Torkel Olson Hjartnes og Brita Bårdsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Martha gifta seg med Torger Torbjørnson Kvitastein, son av Torbiørn Olson Ljones og Dordie Helgesdotter, den 8. nov. 1818 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 


43. Ana Olsdotter, dotter av Ole Olson Kolltveit og Marita Larsdotter, vart fødd den 18. jun. 1731 i Kolltveit, Strandebarm, Hordaland, NOR, døydde den 10. feb. 1823 i Kolltveit, Strandebarm, Hordaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 13. feb. 1823 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ana var Anna. 

Ana gifta seg med Jacob Ivarson Kolltveit den 2. jul. 1766 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 

44. Ole Samuelson Kråkedal, son av Samuel Jakobson Kråkedal og Gurie Olsdotter, vart fødd i 1710 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR 48 år gamal, og vart gravlagd den 29. sep. 1758 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

Generelle notat: 24. november 1754 vart Ole Kraagedahls Hustrue Ingebor Marcusdotter gravfesta, 41 år gamal.

Rogaland fylke, Ryfylke sorenskriveri, Hemnes, Hesby, Karmsund tinglag, Skifteprotokoll 9 , 1731-1766 side 230a:
I 1754 "Dend 6te December blef skifte holden paa gaarden Krogedahl effter dend afdøde qvinde Ingeborg Markusdatter" der "Dend afdødes børne er":
1) Samuel Olson 14 år
2) Markus Olson 10 år
3) Andfind Olson 6 år
4) Jone Olson 3 år
5) Ole Olson "3 uger gamel"
6) Abraham Olson "ligesaa 3 uger gamel"
7) Guro Olsdotter 4½ år

Sønene arva kvar 4 skilling 4 ort i lausøyre og dottera 2 skilling 2 ort. "Gangklæder 6 - 1 - 4" (6 dalar 1 skilling 4 ort). Verge for barna var "Faderen Olle Samuelsen Krogedahl vederhefftig".

I sjelemanntalet for 1758 er Ola Samuelson enkemann på 50 år med barna Samuel 18, Marcus 14, Anphin 10, Ole 4 og Abraham 4 år. Magle Torgersdotter 28 år er tenar.
Sonen Jone bur på hustveit hos syster til Ole, og vert nemnt som (Ste)barn til Guro Samuelsdotter og Sivard Stephansen.
Ole Samuelson Kraagedahl vart gravfesta 29. september 1758, 48 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR.

Ole Samuelson gifta seg med Ingebor Markusdotter den 12. jul. 1740 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 18. Apr. 1740 I Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Samuel Olson Haugeland vart fødd i 1741 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. feb. 1741 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Haugeland øvre, Imsland, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 11. okt. 1812 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Samuel gifta seg med Magla Torgilsdotter, dotter av Torguls Markusson Vatland og Anne Margreta Tygesdotter,den 3. aug. 1760 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Samuel gifta seg så med Ingeri Osmundsdotter, dotter av Osmund Mikkelson Ås og Berte Olsdotter, den 3. aug. 1800 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

         ii.  Magle Olsdotter vart fødd i 1743 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. apr. 1743 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1750 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, 7 år gamal, og vart gravlagd den 24. jun. 1750 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

22      iii.  Marcus Olson Berget. Marcus gifta seg med Mari Halvardsdotter, dotter av Halver Eivindson Berget og Kathrine Helgesdotter, den 14. aug. 1785 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

         iv.  Anfind Olson Kråkedal vart fødd i 1747 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jul. 1747 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, 37 år gamal, og vart gravlagd den 12. sep. 1784 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anfind var Anphin. Anfind gifta seg med Barbro Tjerandsdotter, dotter av Tjerand Samuelson Ropeid og Marita Larsdotter, i 1776 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. 

          v.  Guraa Olsdotter vart fødd i 1749 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. jun. 1749 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 20. jan. 1820 i Aksland store, Imsland, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 13. feb. 1820 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Guraa var Guro. Guraa gifta seg med Marcus Olson Aksland, son av Ole Markusson Kvaløy og Helge Olsdotter, den 2. jan. 1772 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

         vi.  Jone Olson vart fødd i 1752 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR og vart døypt den 21. feb. 1752 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

        vii.  Ole Olson Kråkedal (Tvilling) vart fødd i 1754 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. nov. 1754 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, 18 år gamal, og vart gravlagd den 23. apr. 1772 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Børne Kopper. 

       viii.  Abraham Olson Kråkedal (Tvilling) vart fødd i 1754 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. nov. 1754 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, 18 år gamal, og vart gravlagd den 8. jun. 1772 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Død i Kopp. 


45. Ingebor Markusdotter, dotter av Markus Anfinnson Hustveit og Magela Torgilsdotter, vart fødd i 1713 i Hustveit, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1754 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR 41 år gamal, og vart gravlagd den 24. nov. 1754 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 6. Des. 1754 I Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR.

Ingebor gifta seg med Ole Samuelson Kråkedal den 12. jul. 1740 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

46. Halver Eivindson Berget, son av Evind Halvorson Nedstrand og Siri Ormsdotter, vart fødd i 1730 i Kvam indre, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb. 1730 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, 52 år gamal, og vart gravlagd den 20. mai 1782 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Halver Eivindson var Halvar og Halvor. 

Generelle notat: Den 4. oktober 1753 i Nedstrand "Døbt et uægte Barn fra Klejven under Hinneraae N: Anders faderen er navngivet at være Halvar Evinds: nu tienende paa Thiul, moderen er Elj Pedersdr. Test: Ole Ladebakken, Anders Pederss: Hinneraae, Knud Olss: ibid, Dorthe under Kleven, Zirj Christophersdr. Tvedt."
Den 19. juni 1757 vart Halvar Evindson Nærstrand og Catharina Heljesdotter Bircheland trulova i Imsland. Kausjonistar var Johannes Bircheland og Osmund Imsland.
Den 3. juli 1757 vart Halvar Evindson Nærstrand vigd i Imsland med Catharina Heljesdotter Bircheland.
Palmesøndag den 19. mars 1758 var det gudsteneste i Sjernarøy kyrkje og då vart det "Døbt et barn fra Næsem N: Marj, Patr: Halvar Evindsen matr: Cathrine Heljesdr., Test: Philip Næsem, Jonas Vinge, Zirj Næsem, Martha Evindsdr. Hinneraae, Malene Knutsdr. Bierge."
I Sjeleregisteret for 1758 finn ein på husmannsplassen Fridichstad under Vestbø i Sandeid:
"Halvar Evensen 32 Aar" med kona "Catrine Heljes D: 30 aar" med dottera "Mari Halvars D: ½ aar". 
Halvard og kona må ha reist til Sandeid i 1758 slik at dei i sjelemanntalet er ført i Sandeid. 
16. juni 1761 vart det "døbt et Drengebarn kaldet Evind, Parent Halvar Friderichstad og Kathrine Heljes D: Test: Michel Tronsvold, Peder Nordhelgevold, Mas og Helge Vesbøe, Gunnilde Scheye."
Den 26. oktober 1765 vart det "døbt et Drengeb. kaldet Helje, Parent: Halvar Berge og Catrine Heljes D: Test: Ole Johaness: U(?) Bircheland, Anphin Tambour, Aanen Qvaløyen, Valbor Bircheland og Lisbet Imsland."
Dom Qvasimodog. i 1782 vart det "kastet Jord paa Eyven Halvers. Berget gl: 21 Aar."
Det vart "Kastet Jord paa Halver Eivens: Berget" 2. pinsedag i 1782, 57 år gamal.
Dom Invocavit i 1783 vart det "kastet Jord paa Kathrine Helgesd. Berget", 74 år gamal. (I 1745 då ho vart komfirmert, er ho nemnd 19 år, ved skiftet etter mora i 1752 er ho nemnt 28 år, og i sjelemanntalet for 1758 er ho nemnt 30 år.)

Hendingar i livet hans var:

• Han budde i 1753 i Tjul, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Vestbø, Sandeid, Rogaland, NOR.

Halver Eivindson fekk barn med Elie Pedersdotter, dotter av Peder Hinderå og Ingeborg Andersdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Baustad, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Barnet deira var:

          i.  Anders Halvardson (Uektefødd) vart fødd i 1753 i Prestegarden Hinderå, Nedstrand, Rogaland, NOR og vart døypt den 4. okt. 1753 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. 

Halver Eivindson gifta seg med Kathrine Helgesdotter den 3. jul. 1757 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 19. Jun. 1757 I Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

23        i.  Mari Halvardsdotter. Mari gifta seg med Marcus Olson Berget, son av Ole Samuelson Kråkedal og Ingebor Markusdotter, den 14. aug. 1785 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

         ii.  Eyven Halvardson Berget vart fødd i 1761 i Vestbø, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. jun. 1761 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, 21 år gamal, og vart gravlagd den 7. apr. 1782 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eyven var Evind. 

        iii.  Helge Halvorson Torsteinbø vart fødd i 1765 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. okt. 1765 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 8. jan. 1855 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, 90 år gamal, og vart gravlagd den 12. jan. 1855 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Helge var Helje. Helge gifta seg med Guro Kristensdotter, dotter av Christen Kristenson Torsteinbø og Guraa Larsdotter, den 22. jun. 1800 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 


47. Kathrine Helgesdotter, dotter av Helge Johannesson Berget og Maren Jørgensdotter, vart fødd i 1726 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 25. feb. 1798 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Kathrine var Catharina og Cathrine. 

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert i 1745 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Vestbø, Sandeid, Rogaland, NOR.

Kathrine gifta seg med Halver Eivindson Berget den 3. jul. 1757 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

48. Torstein Pederson Alvestad, son av Peder Rasmusson Underberge og Åsa Underberge, vart fødd i 1691 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR 50 år gamal. 

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1741 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR.

Torstein Pederson gifta seg med Margrete Isaksdotter cirka 1715 i Bokn kyrkje, Bokn, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Peder Torsteinson vart fødd cirka 1716 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR. 

         ii.  Isak Torsteinson vart fødd cirka 1718 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR. 

        iii.  Elling Torsteinson vart fødd i 1722 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR og døydde i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR. Elling gifta seg med Inger Olsdotter cirka 1746 i Bokn kyrkje, Bokn, Rogaland, NOR. 

         iv.  Aase Torsteinsdotter vart fødd i 1722 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR, døydde i 1776 i Stavanger, Rogaland, NOR 54 år gamal, og vart gravlagd den 6. des. 1776 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Aase gifta seg med Holger Olson cirka 1747 i Bokn kyrkje, Bokn, Rogaland, NOR. 

24        v.  Hans Torsteinson Østraadt. Hans fekk barn med Malena Kristoffersdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Hans gifta seg med Sophie Bårdsdotter, dotter av Baar Knudson Asheim og Maren Hansdotter, den 20. apr. 1762 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 


49. Margrete Isaksdotter, dotter av Isak Asbjørnson og Margrete Berdinesdotter, vart fødd i 1690 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR og døydde i 1753 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR 63 år gamal. 

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1753 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR.

Margrete gifta seg med Torstein Pederson Alvestad cirka 1715 i Bokn kyrkje, Bokn, Rogaland, NOR. 

50. Baar Knudson Asheim, son av Knud Trondson Asheim og Ingeborg Bårdsdotter, vart fødd den 30. nov. 1702 i Asheim, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. des. 1702 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, 62 år gamal, og vart gravlagd den 10. des. 1764 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Baar Knudson var Baard. 

Generelle notat: Soldaten Baar Knudson Assem vart vigd 19. søndag etter Trinitates (11. oktober) 1733 i Stavanger Domkyrkje med Pigen Maren Hansdotter Gaaddesæd.
1. januar 1742 har "Baar på Bakken og Guri HansDatter" sonen Elling til dåpen. Dette er truleg feilskrift for Maren Hansdotter. Bård og Maren budde på Bakken i Stavanger.
12. januar 1742 vart "Baar Knudsøns liden søn" gravlagd.

I Samlinger til Stavangers historie fjerde bind side 358 for Pottemagerstranden Og Baken nr. 72:
"Boer Knudsen, Kommen for 4 Aar siden fra Høylands Sogn, Ejer huus, kand ej viise nogen tilladelse at nedsette sig udj Byen."
Og side 373 Eiendomstaks ("Byens grunder") for 1745 finn ein under "Paa Bakken" nr. 85:
"Boer Knudsens grund"
Og side 386 Estraskattemanntallet for 1764 under "Bachen" nr. 86:
"Baar Knudsen" med kone, 2 tenestefolk og fire andre personar som bur hjå han.

Baar Knudson vart gravlagd mandag 10. desember 1764, 56 år gamal (skulle vore 62 år).
Maren Hansdotter vart vart gravlagd 1. februar 1787, 83 år gamal (som nok er noko for høg alder).

Baar Knudson gifta seg med Maren Hansdotter den 11. okt. 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Elling Bårdson Asheim (Død som barn) vart fødd i 1734 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. mai 1734 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR,. 

         ii.  Knud Bårdson Asheim vart fødd i 1735 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jun. 1735 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde mellom 1776 og 1797 i Stavanger, Rogaland, NOR, 41 år gamal. Knud gifta seg med Kirstin Maria Mikkelsdotter, dotter av Mikkel Torkelson og Anna Pedersdotter, den 25. okt. 1759 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

25      iii.  Sophie Bårdsdotter. Sophie gifta seg med Hans Torsteinson Østraadt, son av Torstein Pederson Alvestad og Margrete Isaksdotter, den 20. apr. 1762 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         iv.  Elling Bårdson Asheim vart fødd i des. 1741 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. jan. 1742 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1742 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 12. jan. 1742 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

          v.  Elling Bårdson Fuglevig vart fødd i 1744 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. feb. 1744 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 19. mar. 1829 i Sømme, Sola, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 28. mar. 1829 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Elling gifta seg med Marthe Henriksdotter d.e., dotter av Henrich Ellingson Lunde og Martha Tørresdotter,den 4. apr. 1765 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR. Elling gifta seg så med Aase Olsdotter, dotter av Ole Henrikson Landa og Berte Hovda, den 27. des. 1777 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR. 

         vi.  Hans Bårdson vart fødd i 1747 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR og vart døypt den 23. apr. 1747 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        vii.  Ingeborg Bårdsdotter vart fødd i 1750 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. nov. 1750 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1800 i Østervåggaden, Stavanger, Rogaland, NOR, 50 år gamal, og vart gravlagd den 1. okt. 1800 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingeborg var Ingebor. Ingeborg gifta seg med Erich Jonson Djøseland, son av Jon Erikson Djøseland og Elisabet Olsdotter, den 23. mai 1775 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

       viii.  Thomas Bårdson vart fødd i 1755 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR og vart døypt den 8. mai 1755 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 


51. Maren Hansdotter, dotter av Hans Hansson Godeset og Margrete Halvorsdotter, vart fødd i 1710 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1787 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 1. feb. 1787 i Fattigkyrkjegarden, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Maren var Maren Godeset. 

Maren gifta seg med Baar Knudson Asheim den 11. okt. 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

52. Thord Toreson Gausel, son av Thore Rasmusson Underberge og Marita Pedersdotter, vart fødd i 1711 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 13. aug. 1763 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Thord Toreson var Thore. 

Generelle notat: Tore Toreson d.e. vart døypt 17. februar 1704 og vart gravlagd i Stavanger 13. august 1763 "52 år gammel" står det i Ættesogelaget sitt årshefte for 1942 side 85. 
I kyrkjeboka for Stavanger domkyrkje under gravlagde i 1763: "Thord Thordsøn Gousell, 52 aar gl: er i Urtegaarden begraved Løverdag den 1e Augusti, for ham er ringed med de 2 mindste klokker, og holdt LiigPrædigen af Pr: hr Kamstrup."
Karen Jonsdotter var berre 13 år då foreldra døydde. I 1730 brukte Tore eit lite rundt signet med forbokstavane T.T., seinare hadde han bumerke med bokstavane T T S i signetet. Tore overtok bruket i Gausel som Madame Sehusens arvingaråtte. Den 20. oktober 1755 fekk bror hans, lensmann Hans Toreson Austrått, tilslaget på auksjon, som høgstbydande for 4 riksdalar 12 skilling pr. spann korn. Leiglendingane Jon og Tore hadde budt 3 riksdalar.
Karen og Tore hadde elleve barn. Sonen Isak Toreson Gausel levde i 1763, men døydde truleg i ung alder. 
Karen Johnsdotter Gousel vart gravlagd 24. januar 1792, 72 år gamal.

Sjå også: 
Rogalands Historielag Årshefte 1943 side 33

Thord Toreson gifta seg med Karen Jonsdotter i 1737 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Martha Toresdotter vart fødd i 1738 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar. 1738 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Lura, Høyland, Rogaland, NOR, 48 år gamal, og vart gravlagd den 22. mar. 1786 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Martha gifta seg med Niels Tjølson Lura, son av Tiøl Nilsson Lura og Karen Eriksdotter, den 29. jun. 1767 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

26       ii.  Thor Toreson Jåtten d.e.. Thor gifta seg med Martha Pedersdotter, dotter av Peder Toreson Underberge og Ellen Olsdotter, den 13. okt. 1767 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Dorthe Toresdotter (Død som barn) vart fødd i 1743 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. jul. 1743 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR,. 

         iv.  John Toreson Jåtten vart fødd i 1745 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. jan. 1745 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 44 år gamal, og vart gravlagd den 29. jan. 1789 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for John var Joen. John gifta seg med Karen Jonsdotter, dotter av Jon Asserson Gausel og Martha Asbjørnsdotter, den 7. jun. 1775 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. John gifta seg så med Marte Assersdotter, dotter av Asser Jonson Gausel og Berthe Halvorsdotter, den 23. jun. 1785 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

          v.  Dorthe Toresdotter vart fødd i 1747 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. nov. 1747 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 15. mar. 1808 i Hinna, Hetland, Rogaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 23. mar. 1808 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Dorthe var Dorothea. Dorthe gifta seg med Ole Rasmusson Hinna, son av Rasmus Olson Braut d.y. og Anna Eriksdotter, den 10. mar. 1772 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dorthe gifta seg så med Lars Larsson Hinna, son av Laurs Andersson Husebø og Rachel Jonsdotter, den 10. des. 1787 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Dorthe gifta seg så med Bernt Knudson Hinna, son av Knud Berntson Hinna og Gitlou Rasmusdotter, den 4. apr. 1805 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

         vi.  Hans Toreson Jåtten (Tvilling) vart fødd i 1750 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. jul. 1750 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 9. nov. 1822 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 16. nov. 1822 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Hans gifta seg med Birthe Larsdotter, dotter av Laurs Erikson Jåtten og Inger Knudsdotter, den 23. jun. 1777 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Hans gifta seg så med Maren Andersdotter, dotter av Andreas Andersson Austrått og Maren Rasmusdotter, den 24. mar. 1784 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. 

        vii.  Karen Toresdotter (Tvilling) vart fødd i 1750 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. jul. 1750 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 1. feb. 1829 i Fattighus, Stavanger, Rogaland, NOR, 79 år gamal, og vart gravlagd den 5. feb. 1829 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Karen gifta seg med Johannes Erikson Røyneberg, son av Erik Rasmusson Røyneberg og Kirsten Johannesdotter, den 14. mai 1783 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med Rasmus Jonson Dahle, son av Jon Madsson Forenes og Malene Olsdotter, den 2. feb. 1797 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

       viii.  Peder Toreson Gausel vart fødd i 1753 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. jan. 1753 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1753 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 22. feb. 1753 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         ix.  Isaak Toreson Gausel (Død ung) vart fødd i 1754 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. mar. 1754 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR,. 

          x.  Anne Toresdotter vart fødd i 1757 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. sep. 1757 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 24. okt. 1835 i Boganes, Hetland, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 31. okt. 1835 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anne var Anna. Anne gifta seg med Even Nilsson Boganes, son av Niels Rasmusson Jåttenog Karen Jonsdotter, den 26. jun. 1784 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         xi.  Thore Toreson Gausel d.y. vart fødd i 1760 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. okt. 1760 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 21. jan. 1828 i Østervåggaden, Stavanger, Rogaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 25. jan. 1828 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Thore var Thor og Thord. Thore gifta seg med Anne Marie Dahlstrøm,dotter av Niels Dahlstrøm og Catharina Margrethe Vogt, den 10. sep. 1795 i Østervåggaden, Stavanger, Rogaland, NOR. 


53. Karen Jonsdotter, dotter av Joen Rasmusson Gausel og Dorthe Tørresdotter, vart fødd i 1720 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. jan. 1720 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1792 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 24. jan. 1792 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Karen gifta seg med Thord Toreson Gausel i 1737 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

54. Peder Toreson Underberge, son av Thore Rasmusson Underberge og Marita Pedersdotter, vart fødd i 1697 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1745 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR 48 år gamal. 

Peder Toreson gifta seg med Ellen Olsdotter den 5. nov. 1730 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifta seg Kongebrev.

Barn av dette paret var:

          i.  Halvor Pederson Underberge vart fødd i 1731 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. sep. 1731 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 8. aug. 1812 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Halvor var Halver. Halvor gifta seg med Kristi Rasmusdotter, dotter av Rasmus Toreson Underberge og Ingeborg Toresdotter d.e., den 24. mai 1761 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Halvor gifta seg så med Kari Pedersdotter, dotter av Peder Pederson Høle d.y. og Jorunn Toresdotter, den 28. mai 1769 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 

         ii.  Peder Pederson Underberge vart fødd i 1735 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR og vart døypt den 20. feb. 1735 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 

        iii.  Ole Pederson Underberge vart fødd i 1740 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1781 i Stavanger, Rogaland, NOR 41 år gamal, og vart gravlagd den 11. jul. 1781 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Inger Larsdotter, dotter av Laurs Erikson Jåtten og Inger Knudsdotter, den 6. nov. 1764 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         iv.  Thore Pederson Underberge vart fødd i 1741 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR og vart døypt den 31. des. 1741 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 

27        v.  Martha Pedersdotter. Martha gifta seg med Thor Toreson Jåtten d.e., son av Thord Toreson Gausel og Karen Jonsdotter, den 13. okt. 1767 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 


55. Ellen Olsdotter, dotter av Ole Jonson Hetland og Siri Torsteinsdotter, vart fødd i 1705 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar. 1705 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1792 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 87 år gamal, og vart gravlagd den 10. mar. 1792 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Ellen var Eldri og Eldrid. 

Generelle notat: Eldri Olsdotter Underberge vart gift med kongebrev 5.november 1730 i Stavanger Domkyrkje med Per Toreson Underberge.
Per var 4 år i manntalet for 1701, og i 1706 var han 9 år. Ved manntalet i 1718 var ikkje Per heime. Det første me høyrer om Per står i tingboka for den 6. og 7. desember 1715. Per var då ein gut i 18-års alderen, så det måtte gjelda å få han friteken for kongen si teneste: "Tore Rasmusson U-Berge (og) hans kone Marita Persdtr. for retten fremkom og i rette la en attest utstedt av hans ærverdighet hr. Peder Rose, sjelesørger til Strands prestekall, datert (den) 7. september 1715, som forklarer om Tore Rasmusson Underberges sønn Per Toreson, at da han var 3nne år gammel (fikk han en) påkommende svakhet, og da han var 10 (år) gammel, er (han) falt ut for et fjell ...".
Per vert nemnt som lagrettemann tre gonger i tida 1740 og 1741. Per levde ikkje lenge, skiftet etter han var 6. juni 1746.
Eldri gifta seg opp att 16. juni 1748 med Halvard Rasmusson Håheller. Dei måtte ha kongebrev av di Halvar var i slekt i 3. led med Eldri sin første mann Per Toreson.
I futen si kassabok for 1755/1758 brukte Halvar 3 vett korn i Underberge. Ved sjelemanntalet for 1758 har Halvar stebarna Per, Ola og Marita. Tenarar var Anna og Marita Reiarsdotter.
Halvar vert nemnt som lagrettemann tre gonger i 1750/1751. Ikring 1760 flytta Halvar og Eldri til Jåttå i Hetland der skiftet etter Halvar var 18. juli 1792.
Eldri hadde fem barn med Per og to med Halvar. Barna med Halvar var døde før skiftet i 1792. Den yngste av døtrene må då vere fødd etter 1758(?). Arvingane etter Halvar var søskena hans.
Dottera Eldri hadde med Per, Marita, vart truleg gif med Tore Toreson frå Gausel, brukar på Jåttå.
Halvor Rasmusson Jaatten vart gravlagd 17. desember 1791, 71 år gamal.
Ellen Olsdotter, enke af afdøde Halvor Rasmusson Jaatten, vart gravlagd 10. mars 1792, 88 år gamal.

Ellen gifta seg med Peder Toreson Underberge den 5. nov. 1730 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Ellen gifta seg så med Halvor Rasmusson Jåtten, son av Rasmus Olson Håheller og Ingeborg Ljødesdotter, den 16. jun. 1748 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifta seg Kongebrev.

Barn av dette paret var:

          i.  Eldri Halvorsdotter vart fødd cirka 1750 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1752 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 2 år. 

         ii.  Anna Halvorsdotter vart fødd cirka 1752 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR og døydde før 1792 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år. 


56. Endre Andersson Austbø, son av Anders Endreson Austbø og Gunille Eriksdotter, vart fødd i 1709 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. mar. 1709 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i 1734 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, 25 år gamal. 

Endre Andersson gifta seg med Martha Ellingsdotter den 1. jan. 1729 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

28        i.  Elling Endreson Austbø. Elling gifta seg med Maren Johannesdotter, dotter av Johannes Olson Tasta og Anna Mikkelsdotter, den 17. mar. 1760 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         ii.  Gunild Endresdotter vart fødd i 1733 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. mar. 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Rosnes, Mosterøy, Rogaland, NOR, 62 år gamal, og vart gravlagd den 2. aug. 1795 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Gunild var Gunil og Gunille. Gunild gifta seg med Ole Jakobson Hodnefjell, son av Jacob Reianes, den 7. jul. 1755 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Gunild gifta seg så med Rasmus Danielson Rosnæs, son av Daniel Johannesson Rosnæs og Malena Rasmusdotter, den 11. apr. 1787 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR. 

        iii.  Anders Endreson Austbø vart fødd i 1734 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. mai 1734 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, 33 år gamal, og vart gravlagd den 15. jan. 1767 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 


57. Martha Ellingsdotter, dotter av Elling Olson Husebø og Kari Kjellsdotter d.y., vart fødd i 1708 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. apr. 1708 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 20. feb. 1786 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe. 

Generelle notat: Martha Ellingsdotter Husebø vart gift første gong i 1. januar 1729 med Endre Andersson Austbø. Med Endre hadde ho tre barn. 
I kyrkjeboka under gravlagde er det eit "holrom" frå januar 1734 til november 1735. Endre må ha døydd i dette tidsrommet, for 1. søndag i advent (27. november) 1735 vert Martha Ellingsdotter trulova med Joen Knudson. Vigselsdatoen finn eg ikkje i kyrkjebka, for det er eit "holrom" frå mai 1736 til april 1738. Med Jon fekk Martha 7 barn.
I lennsmannsmanntal for 1754 bur Jon Knudsen på Austbø med barna Elling 24 år, Gunele 22, Anders 20, Gunele 16, Marte 9 og Knud på 5 år. Men dei tre eldste barna er stebarna til Jon.
Jon Østbøe vart gravlagd 3. juni 1756, 49 år gamal.
Enka Martha Ellingsdotter Østbøe vart gravlagd mandag 20. februar 1786, 79 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1754-teljinga i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Endre Andersson Austbø den 1. jan. 1729 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg så med Jon Knudson Austbø, son av Knud Jonson Dysjaland og Gunhild Rasmusdotter, i 1736 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 27. Nov. 1735 I Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gunele Jonsdotter (Død som barn) vart fødd i 1737 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. feb. 1737 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR,. 

         ii.  Gunele Jonsdotter vart fødd i 1738 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. mai 1738 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde den 17. aug. 1818 i Hodnefjell, Mosterøy, Rogaland, NOR, 80 år gamal. Gunele gifta seg med Jon Knudson Hodnefjell, son av Knud Jonson Hodnefjell og Ingeborg Jakobsdotter, den 5. jul. 1763 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Karen Jonsdotter (Død som barn) vart fødd i 1741 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. jan. 1741 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR,. 

         iv.  Karen Jonsdotter vart fødd i 1743 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 1. jan. 1744 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

          v.  Martha Jonsdotter vart fødd i 1746 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. mai 1746 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde den 3. jun. 1824 i Meling, Kvitsøy, Rogaland, NOR, 78 år gamal. Martha gifta seg med Jakob Jakobson Meling d.y., son av Jakob Jakobson Meling og Gjertrud Toresdotter, den 26. des. 1770 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR. 

         vi.  Endre Jonson vart fødd i 1748 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 18. feb. 1748 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        vii.  Knud Jonson vart fødd i 1749 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 12. des. 1749 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 


58. Johannes Olson Tasta, son av Ole Sørenson Usken og Maren Olsdotter, vart fødd i 1704 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. okt. 1704 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, NOR, 58 år gamal, og vart gravlagd den 16. jul. 1762 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johannes Olson var Johans. 

Generelle notat: Fest Onnuium Sanct (Alle helgens dag - 1. november) 1726 vart Johannes Olsøn Uschen og Pigen Anne Michels Datter Lunde vigde i Stavanger. Anna Michelsdotter vart gravlagd 17. juli 1750, 53 år gamal.
Johannes Olsøn Øvre Tasta vart trulova 5. mars 1751 i Stavanger med Malene Halvers datter Meling, og dei vart vigde 7. juni 1751. Det ser ikkje ut for at Malena og Johannes hadde barn.
I lensmannsmanntalet for 1754 bur Johans Olsen på Øvre Tastad med barna Mari på 26 år og Ole på 21 år. Ole var då i Håland (Sola).
Johannes Olson Tasta vart gravlagd 16. juli 1762, 58 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1754-teljinga i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, NOR.

Johannes Olson gifta seg med Anna Mikkelsdotter den 1. nov. 1726 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

29        i.  Maren Johannesdotter. Maren gifta seg med Elling Endreson Austbø, son av Endre Andersson Austbø og Martha Ellingsdotter, den 17. mar. 1760 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Maren gifta seg så med John Erikson Austbø, son av Erich Erikson Usken og Siri Jonsdotter, den 26. mar. 1770 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         ii.  Ole Johannesson vart fødd i 1733 i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 30. aug. 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Olle. 

Johannes Olson gifta seg så med Malene Halvorsdotter, dotter av Halvor Jakobson Meling og Ingebor Tørresdotter, den 7. jun. 1751 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 5. Mar. 1751 I Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


59. Anna Mikkelsdotter, dotter av Michel Samuelson Lunde og Marthe Torgersdotter, vart fødd i 1696 i Lunde søndre, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. mai 1696 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1750 i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, NOR, 54 år gamal, og vart gravlagd den 17. jul. 1750 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne. 

Anna gifta seg med Johannes Olson Tasta den 1. nov. 1726 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

60. Ole Henrikson Landa, son av Henrich Belestson Landa og Siri Larsdotter, vart fødd i 1723 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. jan. 1723 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1797 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 26. nov. 1797 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

Generelle notat: Før Ola Henrikson gifta seg, fekk han i 1746 dottera Åse med "Berte Vigen under Hovda" (dette kan eg ikkje finne i kyrkjebok). Åsa vart konfirmert på Landa i 1761. Ola Henrikson vart gift i 1748 med Gunhild Pedersdotter Sevheim. Ho er nemnt i skiftet etter halvsystera i 1735. Gunhild vart konfirmert i 1742.
Ved skøyte tinglyst 15. mars 1762 frå Dortea Sofia Ebbel, enka etter Joachim Ebbel, kjøpte Ola Henrikson gardsbruket, 6 vetter korn med overbygsel over 1 vett som kammerrråd Valentinson åtte. Kjøpesummen var 300 spesidalar.
I 1758 var ei tenestejente på garden, og far til Ola budde i huset som folgemann. Ved gåvebrev tinglyst 30.06.1780 overførte Ola 2 vetter av eigedomen til sonen Tore. Han sat med dei resterande 4 vettene vidare, og ved skøyte tinglyst 15. oktober 1791 overførte han også denne parten til sonen, som såleis fekk heile bruket.
Ole Henricson øvre Lande vart gravlagd 26. november 1797, 75 år gamal. Enka Gunnille Pedersdotter Øvre Lande vart gravlagd 1. april 1816.

Ole Henrikson med Berte Hovda. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

          i.  Aase Olsdotter (Uektefødd) vart fødd i 1746 i Hovda, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1814 i Hegraberg, Mosterøy, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 8. mai 1814 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR. Aase gifta seg med Elling Bårdson Fuglevig, son av Baar Knudson Asheim og Maren Hansdotter, den 27. des. 1777 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR. 

Ole Henrikson gifta seg så med Gunille Pedersdotter den 2. jan. 1749 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Olsdotter vart fødd i 1749 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. mar. 1749 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1750 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 6. jan. 1750 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

30       ii.  Peder Olson Husebø. Peder gifta seg med Rachel Larsdotter, dotter av Laurs Andersson Husebø og Rachel Jonsdotter, den 5. jun. 1774 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

        iii.  Siri Olsdotter vart fødd i 1754 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. jan. 1754 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 27. apr. 1824 i Hovda, Finnøy, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 4. mai 1824 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Halvor Torbjørnson Hovda d.e., son av Torbiørn Halvorson Hovda og Malene Knudsdotter, den 24. jun. 1783 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Sevat Rasmusson Hovda, son av Rasmus Sevatson Viga og Mallene Kristensdotter, i 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. 

         iv.  Thor Olson Landa vart fødd i 1756 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. okt. 1756 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 21. okt. 1828 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 30. okt. 1828 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Thor var Thore. Thor gifta seg med Anne Larsdotter, dotter av Laurs Andersson Husebø og Rachel Jonsdotter, den 12. nov. 1780 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Thor gifta seg så med Marthe Pedersdotter, dotter av Peder Pederson Mjølsnes og Britha Jakobsdotter, den 2. jul. 1798 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

          v.  Billest Olson Landa vart fødd i 1759 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. mai 1759 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, 13 år gamal, og vart gravlagd den 2. feb. 1772 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

         vi.  Hendrich Olson Landa vart fødd i 1762 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. jun. 1762 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 12. sep. 1762 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

        vii.  Ole Olson Landa vart fødd i 1764 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. jun. 1764 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, 25 år gamal, og vart gravlagd den 22. feb. 1789 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 


61. Gunille Pedersdotter, dotter av Peder Belestson Sevheim og Lisbeth Toresdotter, vart fødd i 1726 i Sevheim, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. apr. 1726 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1816 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, 90 år gamal, og vart gravlagd den 1. apr. 1816 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gunille var Gunnelle. 

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert i 1742 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR.

Gunille gifta seg med Ole Henrikson Landa den 2. jan. 1749 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

62. Laurs Andersson Husebø, son av Anders Jonson Husebø og Kirsten Larsdotter, vart fødd i 1702 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. apr. 1702 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 25. okt. 1771 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Laurs Andersson var Lars og Lauridtz. 

Generelle notat: 2. pinsedag i 1729 i Høle kyrkje "Desponserit Lauritz Andersen Husebøe med Marite Torsd. Berje" og onsdagen etter 2. søndag etter Trinitates same året i "Hølle Copuleret Lauritz Andersen Husebøe med Marite Torsd. Berje".
Den 23. april 1740 er det i kyrkjeboka for Stavanger domkyrkje under gravlagde ført: "Lars Huusebøes Qvinde Martha Tors Daatter ved ligprædikken af mig sielf".
Den 30. juni 1742 er det ført i kyrkjeboka for Stavanger domkyrkje under trulova: "Lars Anderssøn Huusebøe og Pigen Rachel Jons Daatter Gousel" men kva tid dei vart vigde er ikkje å finne i kyrkjebøkene.
I 1771 er det før i kyrkjeboka for Stavanger domkyrkje: "Laurs Andersøn Husebøe er i sit 70 aar begraved i Urtegaarden fredag den 25 Octobris og blev for ham ringed med kirkens toe mindste klokker."
Rachel Johnsdotter, Lars Husebøes enke, vart gravlagd onsdag 4. januar 1797, 75 år gamal.

Laurs Andersson gifta seg med Martha Toresdotter, dotter av Thore Rasmusson Underberge og Marita Pedersdotter, den 29. jun. 1729 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 6. Jun. 1729 I Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Thore Larsson Husebø vart fødd i 1731 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. mar. 1731 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1731 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 2. mai 1731 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         ii.  Kirsten Larsdotter vart fødd i 1732 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. jul. 1732 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 30 år gamal, og vart gravlagd den 21. mar. 1762 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Kirsten gifta seg med Lars Knudson Mjølhus, son av Knud Larsson Mjølhus og Lucritz Jonsdotter, den 24. mar. 1755 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Thord Larsson Husebø vart fødd i 1735 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. sep. 1735 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Østervåggaden, Stavanger, Rogaland, NOR, 27 år gamal, og vart gravlagd den 22. jul. 1762 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Thord var Thore. Thord gifta seg med Kirsten Samuelsdotter, dotter av Samuel Rasmusson Sandve og Lisbeth Samuelsdotter, den 10. aug. 1756 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         iv.  Anders Larsson Husebø vart fødd i 1738 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. aug. 1738 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 13. jun. 1801 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Laurentia Larsdotter, dotter av Lars Tollakson og Birgethe Gunnbjørnsdotter, den 12. nov. 1761 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Helene Dahlstrøm, dotter av Niels Dahlstrøm og Catharina Margrethe Vogt, den 3. mai 1796 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Laurs Andersson gifta seg så med Rachel Jonsdotter i 1742 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 30. Jun. 1742 I Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jon Larsson vart fødd i 1743 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 22. jul. 1743 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         ii.  Martha Larsdotter vart fødd i 1745 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. apr. 1745 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1800 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, 55 år gamal, og vart gravlagd den 20. okt. 1800 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Martha gifta seg med Omund Asgautson, son av Asgaut Ånenson og Mallina Pedersdotter, den 25. nov. 1773 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Dorothea Larsdotter vart fødd i 1747 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. des. 1747 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, 36 år gamal, og vart gravlagd den 7. feb. 1783 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

31       iv.  Rachel Larsdotter. Rachel gifta seg med Peder Olson Husebø, son av Ole Henrikson Landa og Gunille Pedersdotter, den 5. jun. 1774 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

          v.  Anne Larsdotter vart fødd i 1752 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. jul. 1752 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, 43 år gamal, og vart gravlagd den 11. feb. 1795 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anne var Anna. Anne gifta seg med Thor Olson Landa, son av Ole Henrikson Landa og Gunille Pedersdotter,den 12. nov. 1780 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

         vi.  Lars Larsson Hinna vart fødd i 1761 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. jul. 1761 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Hinna, Hetland, Rogaland, NOR, 42 år gamal, og vart gravlagd den 7. des. 1803 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Laurs. Lars gifta seg med Dorthe Toresdotter, dotter av Thord Toreson Gausel og Karen Jonsdotter, den 10. des. 1787 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 


63. Rachel Jonsdotter, dotter av Joen Rasmusson Gausel og Dorthe Tørresdotter, vart fødd i 1722 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. mar. 1722 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1797 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 4. jan. 1797 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Rachel var Rachell. 

Rachel gifta seg med Laurs Andersson Husebø i 1742 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Sjuande generasjon (3x tippoldeforeldre)

horizontal rule


64. Torbjørn Jonson Kvaløy, son av Jon Torgilsson Kvaløy og Marita Torbjørnsdotter, vart fødd i 1667 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1735 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år. Eit anna namn for Torbjørn Jonson var Thorbiørn. 

Generelle notat: Det er eit skiftebrev som sorenskrivar Jørgen Filipsøn Smidt skreiv ut i 1714 etter Tormod Bjørnson Våga si avferd. Skifte vart halde den 6. juni 1714. Med i skiftinga var lensmann Lars Gudmundson Ile, Torbjørn Kvaløy og Johannes Hustoft. Denne Torbjørn Kvaløy er truleg seinare svigerfar til Tormod si dotter Marta. Då Brita Halvardsdotter og Torbjørn Jonson skulle gifta seg ikring 1696, måtte dei ha kongebrev av di Brita var i slekt i tredje ledd med første kona til Torbjørn, Brynhild Jonsdotter.
29. juli 1742 vart det halde likpreik over Brite Halvarsdotter Qvaløen, 72 år. Ho var andre kona til Torbjørn og var frå Ytre Selland i Sand.
I Skåneviksoga bind IV side 356 står det at Jon Torbjørnson Osvåg frå Øvre Kvaløy var son til Torbjørn Jonson og kona Brølla Jonsdotter Kvaløy. Første kona til Torbjørn var tremenning med andre kona. Difor måtte Torbjørn og andre kona Brita Hallvardsdotter ha kongebrev for å gifta seg.

Sjå: 
Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1967 side 343
Rogaland Historielag Årshefte 1942 side 23

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR.

Torbjørn Jonson gifta seg med Brølla Jonsdotter cirka 1693 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  John Torbjørnson Sandvik vart fødd i 1694 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Sandvik nedre, Skånevik, Hordaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 29. jun. 1766 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Eit anna namn for John var Jon. John gifta seg med Ingebor Eivindsdotter, dotter av Eivind Knudson Aksdal og Anna Aksdal, den 3. jul. 1718 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. John gifta seg så med Gurie Olsdotter, dotter av Ole Torjusson Ropeid d.y. og Marta Bårdsdotter, den 23. jul. 1743 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. John gifta seg så med Ingebor Gunnarsdotter den 9. jul. 1758 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

Torbjørn Jonson gifta seg så med Brita Halvardsdotter cirka 1696 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifta seg Kongebrev.

Barn av dette paret var:

          i.  Brynilde Torbjørnsdotter vart fødd i 1697 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Eikeland, Vikedal, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 19. nov. 1767 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Brynilde var Brynild. Brynilde gifta seg med Torkild Olson Skibevåg, son av Ole Torkelson Skibevåg og Elisabet Anfinnsdotter, i 1718 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Brynilde gifta seg så med Johanes Bjørnson Eikeland, son av Biørn Johannesson Eikeland og Sophi Larsdotter, den 6. aug. 1741 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

32       ii.  Halvar Torbjørnson Kvaløy. Halvar gifta seg med Marthe Tormodsdotter, dotter av Tormod Bjørnson Våge og Inger Ivarsdotter, cirka 1727 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 


65. Brita Halvardsdotter, dotter av Halvard Abrahamson Kvaløy og Anna Jakobsdotter?, vart fødd i 1670 i Selland ytre, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1742 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 29. jul. 1742 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

Brita gifta seg med Torbjørn Jonson Kvaløy cirka 1696 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. 

66. Tormod Bjørnson Våge, son av Biørn Knudson Våge og Borgilla Henriksdotter, vart fødd i 1658 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1714 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR 56 år gamal. Eit anna namn for Tormod Bjørnson var Thormoe. 

Generelle notat: Tormod Biørnson og Inger Iffversdotter Runestad vart trulova 17. april 1688. Tormod (Bjørnson) Waage vart vigd 24. juni 1688 i Finnøy kyrkje med Anger Iffversdotter Runestad. Så står det i kyrkjeboka. Andre stader var namnet hennar skrive Inger. Ho var dotter til Ivar Lauritsson og Dorte Lauritsdotter på Runestad, Fogn i Finnøy, og bror til Tormod, Ola hadde gifta seg i 1684 med mora til Inger, slik at broren vart stefar til Tormod si kone.
Inger Ivarsdotter var død då det vart halde skifte etter morbror hennar, Per Larsson Oppsal 24. mars 1735. Skiftet etter Inger var den 10. mai 1732. Bjørn var bonde på Våga etter faren. Det er eit skiftebrev som sorenskrivar Jørgen Filipsøn Smidt skreiv ut i 1714 etter Tormod Bjørnson Våga si avferd. Skifte vart halde den 6. juni 1714. Med i skiftinga var lensmann Lars Gudmundson Ile, Torbjørn Kvaløy og Johannes Hustoft. Formyndar for Borghild var farbroren Bjørn Kvaløy, for Dorte var farbroren Ola Runestad, og for Marta var Bjørn Bjørheim som alle var til stades ved skiftet.
Av jordegods var det Sukka i Suldal, Rønnevik og Frøvik i Imsland. Av storfe 10 kyr og 1 stut, 2 vetrungar, 5 kalvar, 1 hest med føl, 1 sugge med 3 griser og 1 galt. Av småfe 18 stykke. Men det vart ikkje rekna høgt verde på feet då; dei beste kyrne berre 12½ riksdalar, 1 vaksen gris berre 1 riksdale, 1 ver 3 ort, ein sau 2 ort. Like eins vart det delt ut gull og sølvringar og anna sølv, mykje tinn, messing, og koparstaker, jernfang og trefang, like eins mykje sengkler.
(Sjå: Rogaland Historielag Årshefte 1942 side 22-23)

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Våge, Imsland, Rogaland, NOR.

Tormod Bjørnson gifta seg med Inger Ivarsdotter den 24. jun. 1688 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 17. Apr. 1688 I Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Biørn Tormodson Våge vart fødd i 1691 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1780 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 29. apr. 1780 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Biørn gifta seg med Berta Knudsdotter, dotter av Knud Jonson Bjørheim og Marta Olsdotter, i 1713 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Biørn gifta seg så med Kari Henriksdotter, dotter av Henrik Olson Ringe og Helga Olsdotter, cirka 1730 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Biørn gifta seg så med Kierstie Johannesdotter, dotter av Johannes Ormson Birkeland og Katrine Helgesdotter, den 8. jul. 1750 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

         ii.  Borgille Tormodsdotter vart fødd i 1699 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1776 i Ropeid, Sand, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 22. feb. 1776 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Andre namn for Borgille var Borgele og Borgilla. Borgille gifta seg med Torgiels Olson Ropeid, son av Ole Torjusson Ropeid d.y. og Marta Bårdsdotter, cirka 1718 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

        iii.  Dorthe Tormodsdotter vart fødd i 1701 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Nybru, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Dorthe var Dordi. Dorthe gifta seg med Anders Rasmusson Rose,son av Rasmus Jonasson Rose og Inger Andersdotter, i 1720 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dorthe gifta seg så med Eivind Torgerson Nybru den 27. okt. 1737 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

33       iv.  Marthe Tormodsdotter. Marthe gifta seg med Halvar Torbjørnson Kvaløy, son av Torbjørn Jonson Kvaløy og Brita Halvardsdotter, cirka 1727 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 


67. Inger Ivarsdotter, dotter av Ivar Larsson Runestad og Dorthe Larsdotter, vart fødd cirka 1671 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1732 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år. Eit anna namn for Inger var Anger. 

Inger gifta seg med Tormod Bjørnson Våge den 24. jun. 1688 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

68. Lars Monsson Lote, son av Mons Jakobson Svåsand, vart fødd i 1651 i Svåsand, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1712 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR 61 år gamal. Eit anna namn for Lars Monsson var Lauridtz.

Generelle notat: Det står at Lars Monsson frå Svåsand i Jondal vart gift i 1677 med Ranveig Larsdotter og dei vert nemnde med fire barn, og budde på Lote i Kinsarvik frå 1684 og utetter til 1712, då sonen Ola overtok garden. 
Men i 1679 då dottera Guro vart døypt og i 1681 då sonen Ole vart døypt er foreldra Lauridst Mogenson Lote og Randved Lauridsdotter, men i 1700 då sonen Svend vart døypt og 1705 då sonen Siver vart døypt i Qvam er foreldra kalla Lars Mogenson Lote og Brite Svendsdotter.
I 1701 budde Lars Monson på Lotte og var då 50 år. Han er då nemnd med sønene Lars på 8 år og Svend på 1½ år. Lars må vere han som vart døypt i 1681 og i kyrkjeboka er kalla Ole.
Lars vart gift 6. januar 1677 i Kinsarvik med Randved Lauridsdotter. 9. mars 1696 vart Lars Mogenson Lote trulova med Brite Svendsdotter og dei vart vigde i Kinsarvik 20. juni 1696. Første kona må truleg ha døydd ikring 1694. Lars hadde tre barn med kvar av konene, men eit barn frå kvart ekteskap døydde liten.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Lars Monsson gifta seg med Randved Larsdotter den 6. jan. 1677 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marithe Larsdotter vart fødd i 1677 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt den 4. des. 1677 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR og døydde i 1677 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR,. 

         ii.  Guro Larsdotter vart fødd i 1679 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt den 13. mar. 1679 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR og døydde i 1712 i Utne, Kinsarvik, Hordaland, NOR, 33 år gamal. Guro gifta seg med Odd Svendson Utne, son av Svend Ormson Utne og Kari Nilsdotter, i 1701 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR. 

        iii.  Ole Larsson Lote vart fødd i 1681 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt den 30. sep. 1681 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR og døydde i 1758 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR, 77 år gamal. Eit anna namn for Ole var Lars. Ole gifta seg med Madli Oddsdotter, dotter av Odd Larsson Alsåker og Gyrid Didriksdotter, i 1714 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR. 

Lars Monsson gifta seg så med Brite Svendsdotter den 20. jun. 1696 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 9. Mar. 1696 I Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Nae Larsson Lote vart fødd i 1697 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt den 10. okt. 1697 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR og døydde i des. 1697 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR,. 

34       ii.  Svend Larsson Hogganvik. Svend gifta seg med Ingeborg Sjursdotter, dotter av Sjur Pederson Måkestad og Herborre Børgesdotter, den 18. jun. 1724 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. 

        iii.  Siur Larsson Løvik vart fødd i 1705 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt i mai 1705 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR, døydde i 1772 i Løvik, Vikedal, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 21. jun. 1772 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Siur var Sivard og Siver. Siur gifta seg med Anna Sjursdotter, dotter av Siur Larsson, cirka 1740 i Ulvik kyrkje, Ulvik, Hordaland, NOR. Siur gifta seg så med Berthe Ormsdotter, dotter av Orm Larsson Haugeland og Ragne Hansdotter, den 6. jun. 1751 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Siur gifta seg så med Elsa Markusdotter den 18. nov. 1770 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 


69. Brite Svendsdotter vart fødd cirka 1670 og døydde i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR. 

Brite gifta seg med Lars Monsson Lote den 20. jun. 1696 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR. 

70. Sjur Pederson Måkestad, son av Peder Isaksson Måkestad og Torbjørg Hallsteinsdotter, vart fødd i 1659 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1732 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR 73 år gamal. Eit anna namn for Sjur Pederson var Siver. 

Generelle notat: Sjur Pederson åtte halve bruket i Måkestad etter kjøpet i 1688 og løyste bygsleretten til alt av Jan Bolstad i 1704. Ved skiftet etter faren i 1708 fekk yngste broren utlagd den andre halvparten på 3 spann smør og tok det i bruk. I 1711 kravde Sjur at han skulle ta mot løysepengar og gje frå seg jorda, og han fekk medhald i retten.
Året etter er det Hallstein som stemner Sjur som ikkje hadde gjort opp for seg. Sjur sa at grunnen var usemje om summen. Hallstein kravde 52 riksdalar, men Sjur ville berre betale 42. Dei vart forlikte om 47 riksdalar.
Sjur vart gift i 1691 med Herborg Bergesdotter frå Brattabø i Jondal. Dei hadde 9 barn.

Sjur Pederson gifta seg med Herborre Børgesdotter den 7. jun. 1691 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Samson Sjurson Måkestad vart fødd i 1692 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 25. jan. 1692 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde i 1751 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, 59 år gamal, og vart gravlagd den 25. mar. 1751 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. Samson gifta seg med Jorond Knudsdotter d.y., dotter av Knud Jonson Bleie og Helga Simonsdotter, i 1715 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. Samson gifta seg så med Sigri Mattisdotter, dotter av Mattis Asbjørnson Kvalnes og Ranveig Torsteinsdotter, i 1750 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. 

         ii.  Torbjørg Sjursdotter vart fødd i 1695 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 30. jul. 1695 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1782 i Hildal, Odda, Hordaland, NOR, 87 år gamal. Torbjørg gifta seg med Svend Pederson Skåltveit i 1721 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. Torbjørg gifta seg så med Ole Halvardson Hildal d.e., son av Halvard Erikson Buer og Brita Steffensdotter, i 1724 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. 

        iii.  Brita Sjursdotter vart fødd i 1698 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 14. feb. 1698 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1774 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, 76 år gamal. 

35       iv.  Ingeborg Sjursdotter. Ingeborg gifta seg med Svend Larsson Hogganvik, son av Lars Monsson Lote og Brite Svendsdotter, den 18. jun. 1724 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. 

          v.  Herborg Sjursdotter vart fødd i 1703 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1786 i Bleie ytre, Ullensvang, Hordaland, NOR 83 år gamal. Herborg gifta seg med Arne Knudson Bleie i 1734 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. 

         vi.  Vigleik Sjurson Måkestad vart fødd i 1707 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1782 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR 75 år gamal. Vigleik gifta seg med Angjerd Jakobsdotter,dotter av Jacob Trondson Hildal og Aase Jørgensdotter, i 1737 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR. 

        vii.  Guro Sjursdotter vart fødd i 1709 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1787 i Hildal, Odda, Hordaland, NOR 78 år gamal. Guro gifta seg med Trond Jakobson Hildal, son av Jacob Trondson Hildal og Aase Jørgensdotter, den 26. jun. 1737 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. Guro gifta seg så med Amund Ommundson Tveit, son av Omund Ellingson Sandvin og Sissel Gunnarsdotter, i 1764 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

       viii.  Eli Sjursdotter vart fødd i 1715 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde før 1801 i Tveito indre, Ulvik, Hordaland, NOR 86 år gamal. Eli gifta seg med Nils Jonson Tveito, son av Jon Jonson Måkestad og Marta Arnesdotter, i 1740 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. 

         ix.  Marta Sjursdotter vart fødd i 1716 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 15. nov. 1716 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1798 i Baggegard, Jondal, Hordaland, NOR, 82 år gamal. Eit anna namn for Marta var Marita. Marta gifta seg med Samson Larsson Baggegard, son av Lars Ivarson Reiseter d.e. og Marita Olsdotter, i 1751 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. Marta gifta seg så med Sjur Sjurson Baggegard, son av Sjur Sjurson Kopre og Brita Oddsdotter, i 1755 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. 


71. Herborre Børgesdotter, dotter av Børge Larsson Brattabø og Brita Didriksdotter, vart fødd i 1674 i Brattabø, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 18. jan. 1674 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR, døydde i 1751 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 25. mar. 1751 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Herborre var Herborg. 

Herborre gifta seg med Sjur Pederson Måkestad den 7. jun. 1691 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. 

76. Ole Brynjulfson Kvås, son av Brynjulf Olson Kvås og Aase Andersdotter, vart fødd cirka 1680 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR og døydde i 1710 i Fredrikstad, Østfold, NOR i ein alder av omkring 30 år. 

Ole Brynjulfson gifta seg med Berte Knudsdotter cirka 1709 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR.

Barnet av dette paret var:

38        i.  Knud Olson Kvås. Knud gifta seg med Anne Hoskuldsdotter, dotter av Haaskuld Rolleivson og Gunvor Børrusdotter, den 25. jun. 1729 i Konsmo kyrkje, Konsmo, Vest-Agder, NOR. 


77. Berte Knudsdotter, dotter av Knud Ommundson Lundevoll og Gundvor Olsdotter, vart fødd cirka 1690 i Kvås ytre, Kvås, Vest-Agder, NOR, døydde i 1744 i Rudjord, Kvås, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 54 år, og vart gravlagd den 1. jul. 1744 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. 

Generelle notat: Berte Knudsdotter frå Ytre Kvås vart gift første gong med Ole Brynjelson Øvre Kvås. Ole døydde som soldat i Fredrikstad i 1710, og seinhaustes same året vart det halde skifte etter han. Berte var sjølv fødd ikring 1690, og kan ikkje ha gifta seg så mykje før 1710, og sonen ho fekk med Ole må vere fødd ikring 1710. Ved skiftet i 1710 var bruket hans på Øvre Kvås totalt på ½ hud, der 3½ engelsk var pantegods og 1½ engelsk var odelsgods og arv etter far til Ole. Bondegodset utgjorde til saman 7 7/9 engelsk medan resten av bruket var gods som høyrde til prestebolet.
I 1713 fekk enka Berte skøyte på noko gods i Kvås frå Ole sin svoger, Gunder Olson Ydestad og av ein Corneli Peterson i Amsterdam. Corneli kan ha vore enkemann eller son til Ole si syster Barbra. 
Berte gifta seg opp att ikring 1720 med Tolli Tostenson Rudjord. Han var heime som soldat i 1718, men vert nemnt som oppsittar på Kvås i tida 1723 til 1727. I denne tida avanserte han frå korporal til sersjant i det militære. Dei flytta til Moi etter 1727, og straks deretter til Rudjord. Han fekk seinare underoffisergraden "capitaines des armes".
Berte og Tolli fekk tre søner. Berte Knudsdotter Rudjord vart gravlagd 1. juli 1744, 54 år gamal. Tolli (Tollef) gifta seg opp att 13. juni 1746 med Torbør Salvesdotter Rosfjord. Ho var enke etter Nils Nilsson Kvelland. Tolli hadde ikkje barn med Torborg.
I 1743 heiter det at Tolli hadde tent som soldat i tretti år. Då betalte han formueskatt av 125 riksdalar i gods og 100 riksdalar i utlånte pengar. Ved skiftet etter Berte i 1744 åtte buet 1¼ hud i Rudjord til ei verde av 200 riksdalar og 1 1/8 engelsk i Kvåsneset med nye hus for i alt 19 riksdalar. Bruttoformua kom opp i mest 1.015 riksdalar, og netto vart det att verdiar for over 801 riksdalar til deling på arvingane. Tolli flytta til Kvelland med andre kona si og skøytte i 1747 bruket på Rudjord for 360 riksdalar til eldste sonen Ole.
Tolly Tostenson Qvelland vart gravlagd 10. januar 1770, 78 år gamal.

Berte gifta seg med Ole Brynjulfson Kvås cirka 1709 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR.

Berte gifta seg så med Tolly Torsteinson cirka 1720 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Tollison vart fødd i 1721 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, døydde i 1753 i Rudjord, Kvås, Vest-Agder, NOR 32 år gamal, og vart gravlagd den 3. mar. 1753 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. Ole gifta seg med Gitlu Stigansdotter, dotter av Stigen Jonson og Lisbet Ånensdotter, i 1744 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. 

         ii.  Tosten Tollison vart fødd i 1724 i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, døydde i 1753 i Kvelland, Lyngdal, Vest-Agder, NOR 29 år gamal, og vart gravlagd den 3. feb. 1753 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. Tosten gifta seg med Anna Sveinungsdotter i 1746 i Lyngdal kyrkje, Lyngdal, Vest-Agder, NOR. 

        iii.  Tolli Tollison vart fødd i 1729 i Moi, Kvås, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 9. mar. 1729 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR, døydde i 1746 i Rudjord, Kvås, Vest-Agder, NOR, 17 år gamal, og vart gravlagd den 30. jan. 1746 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. Eit anna namn for Tolli var Tollef. 


78. Haaskuld Rolleivson døydde mellom 1731 og 1752 i Åbestad, Konsmo, Vest-Agder, NOR,. 

Generelle notat: Enke Gunvor Børrusdotter Aabstad vart gravlagd 22. mai 1752, 64 år gamal.

Haaskuld gifta seg med Gunvor Børrusdotter cirka 1707 i Konsmo kyrkje, Konsmo, Vest-Agder, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Børru Hoskuldson Moi vart fødd i 1707 i Åbestad, Konsmo, Vest-Agder, NOR, døydde i 1791 i Moi, Kvås, Vest-Agder, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 26. des. 1791 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. Børru gifta seg med Astri Kristensdotter den 19. jun. 1736 i Konsmo kyrkje, Konsmo, Vest-Agder, NOR. 

         ii.  Guri Hoskuldsdotter vart fødd i 1711 i Åbestad, Konsmo, Vest-Agder, NOR, døydde i 1752 i Helle, Konsmo, Vest-Agder, NOR 41 år gamal, og vart gravlagd den 29. jul. 1752 i Konsmo kyrkje, Konsmo, Vest-Agder, NOR. Guri gifta seg med Eiel Ånenson den 20. jun. 1728 i Konsmo kyrkje, Konsmo, Vest-Agder, NOR. 

39      iii.  Anne Hoskuldsdotter. Anne gifta seg med Knud Olson Kvås, son av Ole Brynjulfson Kvås og Berte Knudsdotter, den 25. jun. 1729 i Konsmo kyrkje, Konsmo, Vest-Agder, NOR. 

         iv.  Ranni Hoskuldsdotter vart fødd i 1726 i Åbestad, Konsmo, Vest-Agder, NOR, vart døypt den 16. nov. 1726 i Konsmo kyrkje, Konsmo, Vest-Agder, NOR og døydde i Kvås øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR,. 

          v.  Karen Hoskuldsdotter vart fødd i 1731 i Åbestad, Konsmo, Vest-Agder, NOR og vart døypt den 3. jun. 1731 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR. 


79. Gunvor Børrusdotter vart fødd cirka 1688, døydde i 1752 i Åbestad, Konsmo, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 64 år, og vart gravlagd den 22. mai 1752 i Konsmo kyrkje, Konsmo, Vest-Agder, NOR. 

Gunvor gifta seg med Haaskuld Rolleivson cirka 1707 i Konsmo kyrkje, Konsmo, Vest-Agder, NOR. 

80. Helge Endreson Eide, son av Endre Ivarson Eide og Dorthe Pedersdotter, vart fødd i 1688 i Eide i Tørvikbygd, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1732 i Eide i Tørvikbygd, Jondal, Hordaland, NOR 44 år gamal. Eit anna namn for Helge Endreson var Helie. 

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Eide i Tørvikbygd, Jondal, Hordaland, NOR.

Helge Endreson gifta seg med Siri Torgersdotter i 1716 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Endre Helgeson Eide vart fødd i 1716 i Åse, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1789 i Eide i Tørvikbygd, Jondal, Hordaland, NOR 73 år gamal. Endre gifta seg med Eli Larsdotter, dotter av Lars Børgeson Brattabø og Inga Oddsdotter, den 24. jun. 1739 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 

         ii.  Dordie Helgesdotter vart fødd i 1717 i Åse, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 26. mar. 1717 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR, døydde den 24. mar. 1791 i Ljones, Strandebarm, Hordaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 26. mar. 1791 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Dordie var Dorthe. Dordie gifta seg med Torbiørn Olson Ljones, son av Ole Heineson Ljonesog Mari Olsdotter, den 11. nov. 1742 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 

        iii.  Marita Helgesdotter vart fødd i 1720 i Åse, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 5. mai 1720 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1785 i Tørvik, Jondal, Hordaland, NOR, 65 år gamal. Marita gifta seg med Tollef Ivarson Tørvik, son av Ivar Ivarson Tørvik og Anna Pedersdotter, den 26. des. 1746 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 

         iv.  Helge Helgeson Eide vart fødd i 1723 i Åse, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 6. jan. 1723 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1789 i Eide i Tørvikbygd, Jondal, Hordaland, NOR, 66 år gamal. Helge gifta seg med Guro Olsdotter, dotter av Ole Olson Kolltveit og Marita Larsdotter, den 23. mai 1751 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. Helge gifta seg så med Helga Johannesdotter i 1769 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR. 

          v.  Siri Helgesdotter vart fødd i 1726 i Eide i Tørvikbygd, Jondal, Hordaland, NOR og vart døypt den 5. mai 1726 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 

         vi.  Siri Helgesdotter vart fødd den 20. jan. 1728 i Eide i Tørvikbygd, Jondal, Hordaland, NOR, døydde i 1786 i Sandvoll, Skånevik, Hordaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 12. mar. 1786 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigrid. Siri gifta seg med Peder Salomonson Sandvoll, son av Salomon Pederson Augastad og Brita Knudsdotter, den 29. sep. 1761 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 

40      vii.  Torger Helgeson Berge. Torger gifta seg med Synneve Larsdotter, dotter av Lars Torkelson Tørvik og Sigri Mattisdotter, den 12. jul. 1761 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 


81. Siri Torgersdotter, dotter av Torger Sjovatson Åse og Marita Tormodsdotter, vart fødd i 1693 i Åse, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 24. sep. 1693 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR, døydde i 1776 i Eide i Tørvikbygd, Jondal, Hordaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 25. feb. 1776 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 

Generelle notat: Sigrid Torgersdotter Åse vart gift i 1716 med Helge Endreson Eide (men eldste dottera vert ført fødd i 1713 som nok er feil og skal vere i 1717. Vigsla kan eg ikkje finne i kyrkjeboka, då det manglar deler av siden for året 1716). Dei budde på Åse i tida 1716-1725. Helge vert ført på Eide frå 1725-1735, men Helge Eie døydde i 1732, 45 år gamal. Så det må vere enka som sat med bruket til ho gifta seg opp att i 1735 med Asgaut Jakobson frå Augastad.
Asgaut vert ført på Eide frå 1735 til 1769. Sigrid døydde i 1776, men det vert ikkje nemnt kva tid Asgaut døydde, men han var i live i 1775. Sigrid hadde seks barn med Helge og sonen Jakob med Asgaut. Siri Eie vart gravlagd 1. søndag i fasten (25. februar) 1776, 85 år gamal.

Siri gifta seg med Helge Endreson Eide i 1716 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

Siri gifta seg så med Asgaut Jakobson Eide, son av Jacob Salomonson Augastad og Brita Torsteinsdotter d.e., den 4. des. 1735 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Jacob Asgautson Trå vart fødd den 29. aug. 1736 i Eide i Tørvikbygd, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1816 i Trå nedre, Jondal, Hordaland, NOR 80 år gamal. Jacob gifta seg med Sissel Samsonsdotter i 1760 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 


82. Lars Torkelson Tørvik, son av Torkill Torsteinson Tørvik og Marta Larsdotter, vart fødd i 1703 i Tørvik, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 16. sep. 1703 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1783 i Tørvik, Jondal, Hordaland, NOR, 80 år gamal. 

Generelle notat: Lars Torkelson Tørvik var fødd i 1699 står det i bygdeboka for Jondal, men andre kjelder har at han vart han døypt 16. september 1703. Han vart gift med Sigrid Mattisdotter frå Byrkjenes i Strandebarm. Lars prøvde med odelsretten sin å ta att bruk nr. 8, men det gjekk ikkje sidan bruket hadde vore fråskilt i 57 år.

Lars Torkelson gifta seg med Sigri Mattisdotter den 10. nov. 1726 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marita Larsdotter vart fødd i 1727 i Tørvik, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 13. nov. 1727 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i Jondal, Hordaland, NOR,. 

41       ii.  Synneve Larsdotter. Synneve gifta seg med Torger Helgeson Berge, son av Helge Endreson Eide og Siri Torgersdotter, den 12. jul. 1761 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 

        iii.  Torkel Larsson Tørvik vart fødd i 1730 i Tørvik, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 11. mar. 1730 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1784 i Tørvik, Jondal, Hordaland, NOR, 54 år gamal. Torkel gifta seg med Sigri Larsdotter, dotter av Lars Larsson Tveiti og Guro Sylfestdotter, den 9. jun. 1754 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. Torkel gifta seg så med Guri Salomonsdotter, dotter av Salomon Pederson Augastad og Brita Knudsdotter, den 23. jul. 1758 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. Torkel gifta seg så med Siri Isaksdotter den 21. nov. 1773 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 

         iv.  Kristi Larsdotter vart fødd i 1733 i Tørvik, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 29. des. 1733 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1795 i Hjellestad søndre, Fana, Hordaland, NOR, 62 år gamal. Eit anna namn for Kristi var Christi. Kristi gifta seg med Ivar Pederson Hjellestad, son av Peder Ivarson Tveiti og Guro Larsdotter, den 24. jun. 1768 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 

          v.  Lars Larsson vart fødd i 1735 i Tørvik, Jondal, Hordaland, NOR og vart døypt den 6. jul. 1735 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 

         vi.  Niels Larsson Tørvik (Død som barn) vart fødd i 1739 i Tørvik, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 13. feb. 1739 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i Tørvik, Jondal, Hordaland, NOR,. 

        vii.  Niels Larsson Tørvik (Død som barn) vart fødd i 1740 i Tørvik, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 27. mai 1740 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i Tørvik, Jondal, Hordaland, NOR,. 

       viii.  Niels Larsson Kolltveit vart fødd i 1741 i Tørvik, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 7. sep. 1741 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1822 i Kolltveit, Strandebarm, Hordaland, NOR, 81 år gamal. Niels gifta seg med Anna Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Ivarson Røyrvik d.e. og Synneva Mattisdotter, i 1784 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 


83. Sigri Mattisdotter, dotter av Matthis Steinson Byrkjenes og Syneve Larsdotter, vart fødd i 1708 i Byrkjenes, Strandebarm, Hordaland, NOR og døydde i 1788 i Tørvik, Jondal, Hordaland, NOR 80 år gamal. 

Sigri gifta seg med Lars Torkelson Tørvik den 10. nov. 1726 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 

84. Iver Torsteinson Røyrvikneset, son av Tosten Ivarson Samland og Guro Arnesdotter, vart fødd i 1701 i Samland, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 28. aug. 1701 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR, døydde i 1765 i Røyrvik, Strandebarm, Hordaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 5. mai 1765 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. Andre namn for Iver Torsteinson var Iffver og Iwer. 

Generelle notat: Ivar Torsteinson frå Samland gifta seg med enka på Åse, Helga Endresdotter. Ivar vert ført på Åse frå 1733 til 1752, men flytta sidan til Røyrvikneset i Strandebarm der dei truleg var husmannsfolk og Ivar vert ført der i tida 1750-1768. Helga og Ivar hadde sonen Jakob. Helga døyddde i 1756 (eg kan ikkje finne henne ført gravlagd i kyrkjebøkene), og treeiningssøndag (21. mai) 1758 vart Iwer Tostenson Rørvignæset trulova med Maritha Olsdotter Ljones og dei vart vigde 5. søndag etter Trinitates (25. juni) i 1758. Ivar hadde tre søner med Marta. Iwer Tostenson Rørvignæset vart gravlagd 4. søndag etter påske (5. mai) 1765, 65 år gamal.

Iver Torsteinson gifta seg med Helga Endresdotter den 31. okt. 1733 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

42        i.  Jacob Ivarson Kolltveit. Jacob gifta seg med Ana Olsdotter, dotter av Ole Olson Kolltveit og Marita Larsdotter, den 2. jul. 1766 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 

Iver Torsteinson gifta seg så med Martha Olsdotter, dotter av Ole Larsson Ljones og Siri Jonsdotter, den 25. jun. 1758 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1787-teljinga i Røyrvik, Strandebarm, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Johannes Ivarson Røyrvik vart fødd i 1758 i Røyrvik, Strandebarm, Hordaland, NOR og døydde i 1834 i Røyrvik, Strandebarm, Hordaland, NOR 76 år gamal. Johannes gifta seg med Sigrid Olsdotter i 1796 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 

         ii.  Ivar Ivarson Skogasel vart fødd i 1760 i Røyrvik, Strandebarm, Hordaland, NOR og døydde i Skogasel, Strandebarm, Hordaland, NOR. Ivar gifta seg med Sissel Hansdotter, dotter av Hans Larsson Tørvikog Elen Pedersdotter d.y., i 1792 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 

        iii.  Ole Ivarson Samland vart fødd i 1762 i Røyrvik, Strandebarm, Hordaland, NOR og døydde i 1832 i Samland, Jondal, Hordaland, NOR 70 år gamal. Ole gifta seg med Siri Vigleiksdotter, dotter av Vigleik Jonson Eide og Sigrid Endresdotter, i 1804 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 


85. Helga Endresdotter, dotter av Endre Ivarson Eide og Dorthe Pedersdotter, vart fødd i 1694 i Eide i Tørvikbygd, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 18. mar. 1694 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1756 i Røyrvik, Strandebarm, Hordaland, NOR, 62 år gamal. 

Helga gifta seg med Jacob Torgerson Åse, son av Torger Torbjørnson Åse og Marita Ivarsdotter, den 5. okt. 1721 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marita Jakobsdotter vart fødd i 1723 i Åse, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 18. jul. 1723 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1805 i Kysnes, Strandebarm, Hordaland, NOR, 82 år gamal. Marita gifta seg med Tosten Torsteinson Kysnes, son av Tosten Salomonson Eide og Anna Jørgensdotter, den 4. jul. 1762 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 

         ii.  Torgier Jakobson Fatland vart fødd den 16. feb. 1727 i Åse, Jondal, Hordaland, NOR, døydde i 1762 i Fatland, Fjelberg, Hordaland, NOR 35 år gamal, og vart gravlagd den 21. nov. 1762 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Torgier var Torger. Torgier gifta seg med Helga Tolleivsdotter, dotter av Tollef Pederson Tørvik og Brita Larsdotter, den 30. apr. 1758 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 

        iii.  Lisbet Jakobsdotter vart fødd den 13. nov. 1731 i Åse, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1811 i Røyrvik, Strandebarm, Hordaland, NOR 80 år gamal. Lisbet gifta seg med Samson Sjurson Røyrvik, son av Sjur Larsson og Brita Samsonsdotter, den 23. jun. 1765 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 

Helga gifta seg så med Iver Torsteinson Røyrvikneset den 31. okt. 1733 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. 

86. Ole Olson Kolltveit, son av Ole Heineson Ljones og Mari Olsdotter, vart fødd i 1701 i Ljones, Strandebarm, Hordaland, NOR, vart døypt den 25. sep. 1701 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR og døydde i 1780 i Kolltveit, Strandebarm, Hordaland, NOR, 79 år gamal. 

Generelle notat: Den 11. februar 1726 vart det døypt i Strandebarm "Ole Olsen faderen Ole Olsen Lionæs Moderen Marita Larsdr." som dei fekk utanfor ekteskapet.
Den 2. søndag i fasten i 1726 vart Ole Olson og Marita Larsdotter trulova i Strandebarm og "Caveret Lars Coltvedt, Lars Ols Liones". Sjølve vigsla er ikkje å finne i kyrkjeboka (som har ark for året 1726 som ikkje er heile og kan vere ført på dei manglande bitane av sidene eller dei kan ha blitt vigde i 1727 som det ikkje er ført vigsler for).
Den 6. søndag etter påske vart "Ole Olss Lionæs" sin son gravlagd i Strandebarm.
Ein kjenner berre til barna Guro gift med Helge H. Eide, Straumastein, og dottera Anna som vart gift med Jakob Ivarson og tok over brukte på Kolltveit. Ola var brukar på Kolltveit i tida 1731 til 1766.
Den 1. august 1766 vart "Ole Koltvedts Hustrue" gravlagd i Strandebarm.

Ole Olson gifta seg med Marita Larsdotter i 1726 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 26. Feb. 1726 I Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Olson Ljones (Uektefødd) vart fødd i 1726 i Kolltveit, Strandebarm, Hordaland, NOR, vart døypt den 11. feb. 1726 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR, døydde i 1726 i Ljones, Strandebarm, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 26. mai 1726 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 

         ii.  Guro Olsdotter vart fødd den 9. mai 1728 i Kolltveit, Strandebarm, Hordaland, NOR og døydde i 1768 i Eide i Tørvikbygd, Jondal, Hordaland, NOR 40 år gamal. Guro gifta seg med Helge Helgeson Eide, son av Helge Endreson Eide og Siri Torgersdotter, den 23. mai 1751 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 

43      iii.  Ana Olsdotter. Ana gifta seg med Jacob Ivarson Kolltveit, son av Iver Torsteinson Røyrvikneset og Helga Endresdotter, den 2. jul. 1766 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 


87. Marita Larsdotter, dotter av Lars Sjurson Kolltveit og Guro Torsteinsdotter, vart fødd i 1690 i Kolltveit, Strandebarm, Hordaland, NOR, døydde i 1766 i Kolltveit, Strandebarm, Hordaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 1. aug. 1766 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 

Marita gifta seg med Ole Olson Kolltveit i 1726 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. 

88. Samuel Jakobson Kråkedal, son av Jacob Abrahamson Kråkedal og Svendsdotter, vart fødd i 1668 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1732 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR 64 år gamal. 

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 26. Apr. 1732 I Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR.

Samuel Jakobson gifta seg med Gurie Olsdotter den 25. jun. 1699 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marthe Samuelsdotter vart fødd i 1706 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1763 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 57 år. Marthe gifta seg med Orm Danielson Hiim, son av Daniel Larsson Herabakka og Marita Ormsdotter, cirka 1727 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg så med Jørgen Bjørnson Hiim, son av Biørn Johannesson Eikeland og Sophi Larsdotter, cirka 1743 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. 

44       ii.  Ole Samuelson Kråkedal. Ole gifta seg med Ingebor Markusdotter, dotter av Markus Anfinnson Hustveit og Magela Torgilsdotter, den 12. jul. 1740 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

        iii.  Guro Samuelsdotter vart fødd i 1713 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Hustveit, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Guro var Guri. Guro gifta seg med Siur Steffenson Hustoft, son av Steffen Jensson Birketveit og Britte Ormsdotter, den 12. jul. 1740 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

         iv.  Jacob Samuelson Imslandsjøen vart fødd i 1717 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 21. jul. 1782 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Sissel Olsdotter, dotter av Ole Knudson Fjetland og Magela Pedersdotter, cirka 1747 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. 


89. Gurie Olsdotter, dotter av Ole Torjusson Ropeid d.y. og Marta Bårdsdotter, vart fødd i 1681 i Ropeid, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1755 i Osvåg, Etne, Hordaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 12. jan. 1755 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Andre namn for Gurie var Guro og Gyri. 

Generelle notat: Guri Olsdotter vart gift 25. juni 1699 med Samuel Jakobsen. 

I skifteprotokollen finn ein i året 1732:
"Dend 28de April er Skiffte holden paa Krogedal effter Samuel Jacobsen, Imellem Enken Guro Olsdaatter og deris børn".
Barna var:
1) "Olle Samuelsen 23 aar gammel tilstæde" "Arvet udj Løstøre 5...3...11 1/3. Hiemmen følge Løsøre 25...5...8. Udj gaarden Malmøe paa Jedren 2 Spand Korn 6..,..." "Orm Hiim Som Curator".
2) "Jacob Samuelsen 14 aar gammel tilstæde" "Løstøre 5...3...11 1/3. Hiemmen følge Løsøre 25...5...8. Udj gaarden Malmøe2 Spand Korn 6..,..." Anders Strand var kurator
3) "Marthe Samuelsd daatter giffte med Orm Hiim tilstæde." "Arvet udj Løsøre 2..4..13 2/3"
4) "Guro Samuls daatter 19 aar gammel tilstæde" "Løstøre udj Arf 2...4...13 2/3. Hiemmen følge Løsøre 25...5...8. Udj gaarden Malmøe paa Jedren 2 Spand Korn 6..,..." Jacob Leerdahl var kurator.

Då Jon Torbiørnson Osvaag vart trulova 23. mai 1743 i Imsland med Guro Olsdotter "Kraagedahl", er bror til Jon, Halvar (Torbjørnson) Qvaløyen og Torjus (Olson) Ropei forlovarar.
Jon Osvog vart vigd i Gjerde kyrkje 23. juli 1743 med enka Guraa Olsdotter.
Jon Osvåg er fadder på Ole Samuelson sitt barn i 1747, Ole var då steson til Jon Osvåg. Same året er Jon Osvåg fadder for barnet til Guro Samuelsdotter.
Jon vart gift første gong med enka Ingeborg Eivindsdotter (Eriksdotter) Osvåg i 1718. I Gjerde kyrkje Dom Prima past Epiph (første søndag etter heilage tre kongar - 12. januar) 1755 står det begravet en Quinde 73 aar 6 Maaneder, Gurie Olsdatter. 
Jon sa frå seg bruket på Osvåg i 1756 og flytta til Skånevik.

Gurie gifta seg med Samuel Jakobson Kråkedal den 25. jun. 1699 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Gurie gifta seg så med John Torbjørnson Sandvik, son av Torbjørn Jonson Kvaløy og Brølla Jonsdotter, den 23. jul. 1743 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 23. Mai 1743 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR.


90. Markus Anfinnson Hustveit, son av Anfinn Knudson Høyvik og Ingeborg Henriksdotter, vart fødd i 1669 i Høyvik indre, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1732 i Hustveit, Imsland, Rogaland, NOR 63 år gamal. Eit anna namn for Markus Anfinnson var Marchus. 

Generelle notat: Av ein matrikkel i 1730 går det fram at Markus Anfinnson fekk skøyte på 1 pund 12 merker smør og 1 spann korn i Hustveit i 1698. Han hadde òg handla til seg 1 pund 5 merker smør i Indre Høyvik av broren Knut Anfinnson. Han kjøpte i 1711 og 1714 garden Store Aksland i Imsland.
Markus Anfinnson vart stamfar til ei ætt med sterkt innslag av underoffiserar. Dei tenestegjorde ved det 2. Ryfylkiske kompani ved det 2. Vesterlenske regiment. I 1695 møtte han for far sin som var innstemna av Ola Jakobson, "Ola skreddar" på Skreddarneset under Indre Høyvik. Ola hadde stemna faren av di han ikkje ville betala for som han hadde lova, for at Markus skulle lærast opp i skreddarfaget. Ola hadde kledd guten opp med nye kler og anna, og kravde 17 riksdalar. Markus sa at faren nekta kravet, for Ola hadde sjølv lova Markus fri kler medan han var i lære hjå han. Saka vart utesett til Anfinn kunne møta i retten sjølv.
Sjå også: Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1961 side 34-35

I skifteprotokollen for året 1732 finn ein:
"Dend 17de Maij holdtes Skiffte paa Huustvet effter Sahl: Marcus Anfindsen og Sahl Magela Torgiers daatter Imellum deres bør":
1) Torgiuls Markusson "myndig tilstæde" arva "Udj Huustvedt ½ Løb Smør" og "Løsøre 31..4..9 1/5"
2) "Andfind Markussen død og effterladt sig 2de børn. 1. Guro Andfinds daatter 2 aar gammel." som arva "Udj Stoere Axland 4de (merker) Smør" og "Udj Indre Høivigen 4 (merker) Smør" og "Løsøre 8..,..10 3/10" og Halfvor Lille Axland var verge for ho. 2. "Magele Andfinds daatter 5 maaneder gammel" arva "Udj Indre Høivigen 7 (merker) Smør" og "Løsøre 8..2..10 3/10" og Olle Vatland var verge for henne. 3) "Andfind Markussens Sterfboe "arva "Udj Store Axland 17 (merker) Smør" og "Løsøre 16..4..4 3/5"
3) Olle Markusson "myndig tilstæde" arva "Udj Indre Høivigen 1 pund 5 (merker) Smør" og "Løsøre 32..4..9 1/5"
4) Anne Markusdotter 22 år arva "Udj Store Axland 18 (merker) Smør" og "Løsøre 15..5..4 35" og verge var Helge Birkeland
5) Ingeborg Markusdotter 19 år arva "Udj Store Axland 18 (merker) Smør" og "Løsøre 15..5..4 35" og verge var Johannes Røed
6) Karij Markusdotter 16 år arva "Udj Store Axland 18 (merker) Smør" og "Løsøre 15..5..4 35" og verge var Olle Birkeland
7) Maleene Markusdotter 13 år arva "Udj Huustved 3 (merker) Smør" og "Udj Axland 15 (merker) Smør" og "Løsøre 15..5..4 35" og verge var Torgiuls Huustvedt.

Det vart halde skifte på Imsland den 12. september 1748 etter "dend afdøde pige Mallene Markusdatter" og arvingane var "Dend afdødes sødskinde":
1) Torgiuls Markusson som arva "udj Løsøre 4-3-9 1/3"
2) Andfind Markusson som var død og etterlet seg dottera Mallene Andfindsdotter på 16 år som arva "udj Løsøre 4-3-9 1/3" med stefaren Asbiørn Imsland som verge
3) Olle Markusson som arva "udj Løsøre 4-3-9 1/3"
4) Anne Markusdotter 38 år og enke som arva "udj Løsøre 2-1-13 2/3"
5) Ingeborg Markusdotter gift som arva "udj Løsøre 2-1-13 2/3"
6) Karij Markusdotter 32 år som arva "udj Løsøre 2-1-13 2/3" med broren Olle Markusson Waagen som verge.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Hustveit, Imsland, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 17. Mai 1732 i Hustveit, Imsland, Rogaland, NOR.

Markus Anfinnson gifta seg med Magela Torgilsdotter cirka 1699 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Torguls Markusson Vatland vart fødd i 1700 i Hustveit, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Vatland i Refsbygda, Jelsa, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 11. des. 1766 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Andre namn for Torguls var Torgils og Torjus. Torguls gifta seg med Anne Margreta Tygesdotter cirka 1725 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Torguls gifta seg så med Britte Nilsdotter,dotter av Nils Ormson Haugeland og Liva Pedersdotter, den 12. jul. 1759 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

         ii.  Andfind Markusson Imslandsjøen vart fødd i 1701 i Hustveit, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1732 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR 31 år gamal. Eit anna namn for Andfind var Anfind. Andfind gifta seg med Berthe Jensdotter, dotter av Jens Aslakson Skimling og Skimling, cirka 1728 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

        iii.  Ole Markusson Kvaløy vart fødd i 1703 i Hustveit, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1762 59 år gamal. Ole gifta seg med Helge Olsdotter, dotter av Ole Henrikson Vågen d.y. og Olsdotter, cirka 1732 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

         iv.  Anna Markusdotter vart fødd i 1710 i Hustveit, Imsland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1757 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 47 år. Anna gifta seg med Biørn Eilivson Aksland, son av Ellef Johannesson Bratteland og Aldis Bjørnsdotter, cirka 1733 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Jens Øysteinson, son av Østen Halvorson Østhus og Margrete Jensdotter, den 11. jan. 1757 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

45        v.  Ingebor Markusdotter. Ingebor gifta seg med Ole Samuelson Kråkedal, son av Samuel Jakobson Kråkedal og Gurie Olsdotter, den 12. jul. 1740 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

         vi.  Karen Markusdotter vart fødd i 1716 i Hustveit, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Manufakturhuset, Bergen, Hordaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 8. feb. 1772 i St. Jørgen Hospital, Bergen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Karen var Caren. Karen fekk barn med Helge Johannesson Berget, son av Johannes Ormson Birkeland og Katrine Helgesdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Karen gifta seg med Lars Jonson den 3. des. 1750 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

        vii.  Malene Markusdotter vart fødd i 1719 i Hustveit, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1748 i Hustveit, Imsland, Rogaland, NOR 29 år gamal, og vart gravlagd den 28. jul. 1748 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 


91. Magela Torgilsdotter, dotter av Torgils Olson Hustveit, vart fødd cirka 1675 i Hustveit, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1732 i Hustveit, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 57 år. 

Magela gifta seg med Markus Anfinnson Hustveit cirka 1699 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

92. Evind Halvorson Nedstrand, son av Halvor Pederson Dalva og Eivindsdotter, vart fødd i 1686 i Dalva, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1749 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 10. aug. 1749 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Evind Halvorson var Eifwind. 

Generelle notat: Eivind Halvorson Dalva var gift to gonger, men første kona er ukjent. Eivind budde på Dalva med første kona som han hadde to søner og ei dotter med:
1) den 26. februar 1741 "Gravfæst Evind Evinds: lille Qvam ætat 34 aar" (bygdeboka for Nedstrand oppgjev at han var fødd i 1708. Det var skifte etter han 28. februar 1741 og som syner at han var gift).
2) den 24. desember 1741 "gravfæst ... item Peder Evindsen Qvam ætat: 30 aar" (han kan ha vore ugift, men det er ikkje å finne skifte etter han).
3) dottera Malena.
Eivind er nemnt som utskriven soldat i 1708-1709.
Eivind gifta seg andre gong med Siri Ormsdotter Indre Kvam og flytta då dit. I 1721 tok han over bruket etter svigerfaren på Indre Kvam. 
I 1723 og 1731 brukte han 1½ laup smør som var den skylda bruket hadde sidan. I 1740 kjøpte Jon Reiarson Solheim bruket av Lars Smith. Jon flytta då til Indre Kvam der han døydde i 1746. Men Eivind var framleis brukar og bygsla bruket av Jon. Då bruket vart selt i 1746, flytta Eivind til Strannå der han døydde i 1749. Siri og Eivind er nemnde med fire barn, men dei hadde truleg ei dotter til, Marta, som var 34 år og tenar på prestegarden i 1758.
Den 10. august 1749 i Nedstrand "Liigpræd: Holdet over Evind Halvars: Nærstrand ætat: 70 aar".
Det er ikkje kjent kva tid Siri var fødd eller kva tid ho døydde, men det må vere henne som bur som "Strandsitter" i 1758 og er då nemnt som "Sirj Ormsdr. Enke" på 66 år.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Dalva, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Evind Halvorson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Evind Eivindson Kvam vart fødd i 1707 i Dalva, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Kvam ytre, Nedstrand, Rogaland, NOR 34 år gamal, og vart gravlagd den 26. feb. 1741 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Evind var Even. Evind fekk barn med Ingeborg Olsdotter, dotter av Ole Askjellson Espevik og Anna Olsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Evind gifta seg med Barbroe Sigbjørnsdotter, dotter av Sigbiørn Halvorson Nårstad og Magnhild Ormsdotter, i 1740 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. 

         ii.  Peder Eivindson Kvam vart fødd i 1711 i Dalva, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Kvam ytre, Nedstrand, Rogaland, NOR 30 år gamal, og vart gravlagd den 24. des. 1741 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. 

        iii.  Malena Eivindsdotter vart fødd cirka 1713 i Dalva, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde etter 1740 i Kvam ytre, Nedstrand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 27 år. 

Evind Halvorson gifta seg så med Siri Ormsdotter i 1720 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Martha Eivindsdotter vart fødd i 1723 i Kvam indre, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Fattland, Sand, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 18. mai 1807 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Martha gifta seg med Svend Torkelson Fatland, son av Torkel Nilsson Fatland og Ranveig Ommundsdotter, den 15. okt. 1763 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. 

         ii.  Britta Eivindsdotter vart fødd i 1727 i Kvam indre, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. apr. 1727 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Kvam indre, Nedstrand, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 13. nov. 1791 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Andre namn for Britta var Birthe og Brithe. Britta gifta seg med Hans Toreson Nådeberget, son av Tore Hansson Sørheim og Inger Bjørnsdotter, den 5. jul. 1752 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. 

46      iii.  Halver Eivindson Berget. Halver fekk barn med Elie Pedersdotter, dotter av Peder Hinderå og Ingeborg Andersdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Halver gifta seg med Kathrine Helgesdotter, dotter av Helge Johannesson Berget og Maren Jørgensdotter, den 3. jul. 1757 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

         iv.  Guri Eivindsdotter vart fødd i 1733 i Kvam indre, Nedstrand, Rogaland, NOR og vart døypt den 28. feb. 1733 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Guri var Gurie. 

          v.  Siri Eivindsdotter vart fødd i 1736 i Kvam indre, Nedstrand, Rogaland, NOR og vart døypt den 2. feb. 1736 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Andre namn for Siri var Sigri og Ziri. 


93. Siri Ormsdotter, dotter av Orm Øysteinson Kvam og Marta Lydiksdotter, vart fødd i 1692 i Kvam indre, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigrid. 

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Evind Halvorson Nedstrand i 1720 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. 

94. Helge Johannesson Berget, son av Johannes Ormson Birkeland og Katrine Helgesdotter, vart fødd i 1700 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 25. jun. 1786 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

Generelle notat: Den 29. januar 1740 vart det døypt i Imsland "Karen Marcusdatters uægte barn, nom: Anfind, faderen dertil Helle Bircheland, faddere: Jens Axland, Nel Findeland, Ole Slettestøel, Helge Vaagen, Ingeborg Marcusdatter."
At ein gift mann fekk eit barn utanfor ekteskapet skapte ekstra vanskar - både i heimen og i bygda. Lova sa at han skulle bøte med halve formua for ein slik "forseelse", og begge måtte stå offentleg skrifte same år. Kari skrifta først på 2. søndag etter Trinitates og han 5. søndag etter Trinitates.
Odelsgods var unnateke slik at Helge fekk ha garden vidare. Han åtte halve garden på 1½ laup smør i 1730. Den andre halvparten hadde svogeren Ola Olson fått to år før.
Kari vart gift i Imsland 5. oktober 1750 med matros Lars Jonson. Ho var truleg busett i Bergen i 1760.

Den 5. juni 1752 vart Helje Birchelands kone Maren Jørgensdotter Smit gravfesta, 58 år gamal. 
Det vart halde skifte den 21. juni 1752 "paa gaarden Birkeland effter den afdøde qvinde Maren Jørgensdatter" og "Dend afdødes børn" var:
1) Johannes Heljesen 18 år som arva "Løst og fast gods 64-5-11"
2) Catrine Heljesdotter 28 år som arva "Løst og fast gods 32-2-13"
3) Sidselje Helgesdotter 24 år som arva "Løst og fast gods 32-2-13"
Verge for dei alle var "Faderen Helje Birkeland".
Ved skiftet fekk barna halvparten av bruket som Helge hadde hatt, og det var sonen Johannes som tok over dette. Den andre halvparten fekk sonen Johannes då Helge flytta til Berget, i staden for folge. 

Den 1. januar 1753 vart Helje Johanson Bircheland trulova med Tørrela Andersdotter Drengstie. Kausjonistar var Johannes Røe og Ole Raugletved.
Den 27. juni 1753 vart Helje Johansen Bircheland vigd med Tørrela Andersdotter Drengstie.
Den 30. september 1753 vart Mari døypt av foreldre Helje Bircheland og Tørela Andersdotter med faddrar: Johannes gl: Røe, Ole Raugletvedt, Liva Imsland, Magle Bircheland og Cecilia Waage.
Den 2. mars 1754 "graffested Helje Birchelands lille Datter Maren gl: 15 uger."
Den 5. desember 1754 "døbt et Drengeb. kaldet Anders, Parent: Helje Bircheland og Tørrela Anders D: Test: Kittel Rørtved, Ole Skaffer, Peder Berge, Justine Henning og Martha Imsland."
Den 2. mars 1776 "kastedt og Jord paa Tambour Anders Heljesen gl: 21 Aar."
Den 28. august 1757 "døbt et Pigeb. Mari, Parent: Helje Bircheland og Tørrela Anders D: Test: Jacob og Thore Imsland, Magle og Valborg Bircheland og Martha Schibevog."
Den 5. november 1760 "døbt et Drengeb. kaldet Helje, Parent: Helje Johans Bircheland og Tørela Anders D: Test: Johanes Ols Bircheland, Biørn Waage, Ole Berge, Cecilia Bircheland og Sigri Evens Datter."
Den 17. oktober 1761 "Graffested Helje Birchelands K. Tørela Anders D: gl 28 Aar
Saa og Hs Søn Helje Heljes gl: 1 aar."

Den 20. juni 1762 vart Helje Johansen Berge og Osni Kolbensdotter trulova i Imsland. Kausjonistar var Roal Hustved og Ole Lierbøe.
Den 25. oktober vart Helje Johanson og Osni Kolbeinsdotter vigde.
Den 20. februar 1763 "døbt et Drengebarn kaldet Kolbein, Parent: Helje Berge og Osni Kolbeins D: Test: Tiæran Hustved, Eilof Imsland, Aschild Haagenvig, Magle Imsland og Astri Reinen."
Den 30. juli 1766 "døbt et Drebgeb. kaldet Helje, Parent: Helje Johans Berge og Osni Kolbeins, Test: Kittel Rørtved, Halvar Berge, Thormod Qvaløyen, Martha Imsland og Helge Hallingstad."
Den 22. januar 1769 "Døbt et Pigebarn, Nom: Kari; Par: Hellije Johansen Berge, og Aasni Kaalbeensdatter: Test: Kittel Rørtved, Knud Øvreland, Daniel Sigleschar, Waldborg Bircheland og Magle Raugletved."
Den 16. juni 1771 "Kasted Jord paa Helje Johansens Hustrue Nom: Aasne Kaalbeens datter, som døde i Barnsnød uforløst, gl: 41 Aar."

Den 26. april 1772 vart Enkemanden Helje Johannesson Berget og Pigen Marthe Tollewsdotter trulova i Imsland. Kausjonistar var Johannes Røe og Johannes Heljeson Bircheland. Den 18. oktober 1772 vart Helje Johannesson Berget og Marthe Tollewsdotter vigde.
Under gravlagde i kyrkjeboka for Vikedal har presten på slutten av året 1775 skrive:
"Hvilke dette Aars Døde = 1775. Tilligemed Eet Helje Berg Tilhørende Dødfødt Drengebarn ere Tilsammen = 27."
Den 28. februar 1778 "Confirmeret et Pigebarns Hiemedaab, forrettet af faderen sielv: Barnets navn: Osni. Parentes: Helge Johans Berge og Marrite Tolløwsdat. Faddere Amdfind Helgesen Imslandsøen, Halvor Eivinds. Berge, Ole Olsen Røgletved, Kirsti Kolbeinsd: Kirstie Johansdatter."

Den 2. søndag etter Trinitates i 1786 "Gravfæstet Sergeant og Regiments-Tambur Anfind Helgesen Imslandsøen. gl: 46 Aar 4 Maaneder.
Eodem Die kasted Jord paa Helge Johaness: Berget gl: 85½ Aar".
Helge og den uektefødde sonen hans, Anfind, vart altså gravlagde på same dag.

Det vart "kastet Jord paa Enken Marthe Thollefsd: Qvaløbierg" den 17. søndag etter Trinitates i 1803, 70 år gamal.
Det vart "kastet Jord paa Pigen Aasnie Heljesd: Almisselem" den 3. februar 1811, 33 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR.

Helge Johannesson gifta seg med Maren Jørgensdotter cirka 1725 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

47        i.  Kathrine Helgesdotter. Kathrine gifta seg med Halver Eivindson Berget, son av Evind Halvorson Nedstrand og Siri Ormsdotter, den 3. jul. 1757 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

         ii.  Sidselle Helgesdotter vart fødd i 1728 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1797 i Vikedal nedre, Vikedal, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 4. jun. 1797 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Sidselle var Cecele, Cecilia, og Cidcele. Sidselle gifta seg med Jone Ivarson Vikedal, son av Iver Gabrielson Balle og Agathe Bårdsdotter, den 23. nov. 1758 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

        iii.  Johanes Helgeson Gammelrød vart fødd i 1734 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1816 i Gammelrød, Imsland, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 9. jun. 1816 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johanes var Johannes. Johanes gifta seg med Waldborg Holgersdotter, dotter av Holger Holgerson Vikedal og Helga Sjursdotter, den 18. jul. 1756 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Johanes gifta seg så med Magle Olsdotter, dotter av Ole Torkelson Rogletveit d.e. og Sophie Olsdotter, den 25. jun. 1775 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

Helge Johannesson fekk barn med Karen Markusdotter, dotter av Markus Anfinnson Hustveit og Magela Torgilsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

          i.  Anfind Helgeson Imsland (Uektefødd) vart fødd i 1740 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. jan. 1740 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR, 46 år gamal, og vart gravlagd den 25. jun. 1786 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anfind var Anphind. Anfind gifta seg med Haldis Anfinnsdotter, dotter av Anphin Eilivson Imsland og Svanke Rasmusdotter, den 17. okt. 1771 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

Helge Johannesson gifta seg så med Tørela Andersdotter den 17. jun. 1753 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 1. Jan. 1753 I Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert i 1751 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Maren Helgesdotter vart fødd i 1753 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. sep. 1753 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1754 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 2. mar. 1754 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Maren var Mari. 

         ii.  Anders Helgeson Imsland vart fødd i 1754 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. des. 1754 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1776 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR, 22 år gamal, og vart gravlagd den 2. mar. 1776 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

        iii.  Mari Helgesdotter vart fødd i 1757 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. aug. 1757 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Mari var Maren. Mari gifta seg med Hellik Gisleson Ødegården, son av Gidsle Torgerson Stølsmark og Marie Helliksdotter, den 6. jul. 1788 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. 

         iv.  Helje Helgeson Birkeland vart fødd i 1760 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. nov. 1760 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1761 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 17. okt. 1761 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

Helge Johannesson gifta seg så med Aasne Kolbeinsdotter den 25. okt. 1762 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 20. Jun. 1762 I Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Ohm, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kolbein Helgeson Haugeland vart fødd i 1763 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. feb. 1763 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 1. jun. 1844 i Haugeland nedre, Imsland, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 30. jun. 1844 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Kolbein var Colbeen og Colben. Kolbein gifta seg med Kari Rasmusdotter, dotter av Rasmus Sørenson Vikedal og Susana Gabrielsdotter, den 24. jun. 1790 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Kolbein gifta seg så med Marthe Sjursdotter, dotter av Siur Sjurson Rødneog Ragnilde Toresdotter, den 13. nov. 1817 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Kolbein gifta seg så med Astrid Svendsdotter, dotter av Svend Knudson Vatland og Gitlau Danielsdotter, den 1. jul. 1822 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. 

         ii.  Helje Helgeson Suldalseidet vart fødd i 1766 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. jul. 1766 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 10. mar. 1864 i Valskår, Suldal, Rogaland, NOR, 98 år gamal, og vart gravlagd den 15. mar. 1864 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Andre namn for Helje var Helge og Hilje. Helje gifta seg med Eli Toresdotter, dotter av Thore Ingvaldson Valskår og Brita Jonsdotter, den 15. okt. 1794 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

        iii.  Kari Helgesdotter vart fødd i 1769 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR og vart døypt den 22. jan. 1769 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

Helge Johannesson gifta seg så med Marthe Tolleivsdotter den 18. okt. 1772 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 26. Apr. 1772 I Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Aasnie Helgesdotter vart fødd i 1778 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR 33 år gamal, og vart gravlagd den 3. feb. 1811 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Aasnie var Osni. 


95. Maren Jørgensdotter, dotter av Jørgen Filipson Smith og Sissel Mikkelsdotter, vart fødd i 1694 i Nesheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde i 1752 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 5. jun. 1752 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Maren var Maren Smith. 

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 21. Jun. 1752 I Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR.

Maren gifta seg med Helge Johannesson Berget cirka 1725 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. 

96. Peder Rasmusson Underberge, son av Rasmus Pederson Underberge og Marita Torgersdotter, vart fødd i 1640 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år. 

Generelle notat: Per Rasmusson UnderBerge var gift med ei Åsa ikring 1660. Dei var gift og hadde barn før skiftet vart halde etter faren i 1677.
I manntalet for 1673 var det fem brukarar på UnderBerge, og mellom dei var det òg ein Per som me reknar med var Per Rasmusson. Per kan først ha hatt ein part av faren sitt bruk.
Ved eit møte på Forsand den 20.09.1678 der ein skulle fastsette skylda til UnderBerge og øydegardane, var det Per Rasmusson og Tore Person (farbror til Per) som var brukarar av Toreparten. Mora til Per var truleg framleis enke (det må vere stemora Marita Andersdotter). Per kan ha hatt bruk IIA ei tid og at bruket vart delt då (ste)mora gifta seg opp att ikring 1680.
Då det var skifte etter Isak Vigleison Helle i Stavanger i 1677 står det at far til Per, Rasmus Person, var død og at Per møtte i staden for han.
I tingboka for Isse skipreide for 26.11.1678 står det at "Per Rasmusson U-Berge lot lese et kjøpebrev på 4 spann korn (=12 mrk smør) av hans syskenlag i forne U-Berge datert Stavanger marked 1678."
Per vert nemnt som lagrettemann 6 gonger frå 1681 til 1690, og to gonger vert han nemnt med fullt namn per Rasmusson UnderBerge. Åsa og Per hadde fem barn. Per døydde truleg ikring 1695.

Peder Rasmusson gifta seg med Åsa Underberge cirka 1663 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingebret Pederson Underberge vart fødd i 1663 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 19. nov. 1741 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Ingebret gifta seg med Marita Torsteinsdotter cirka 1690 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 

         ii.  Marita Pedersdotter vart fødd i 1664 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1734 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 26. mar. 1734 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Marita gifta seg med Thore Rasmusson Underberge, son av Rasmus Jonson Underberge og Magla Halvardsdotter, cirka 1690 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 

        iii.  Peder Pederson Haukali vart fødd i 1681 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Haukali, Forsand, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 19. nov. 1741 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Haukali i 1701 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Anna Andersdotter, dotter av Anders Tjerandson Brekke, den 28. jan. 1703 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Gunhild Nilsdotter, dotter av Nils Olson Eskeland og Berite Ingebretsdotter, den 7. jun. 1740 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 

         iv.  Lisbeth Pedersdotter vart fødd i 1685 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Røynlid, Høle, Rogaland, NOR. Lisbeth gifta seg med Thore Rasmusson Røynlid, son av Rasmus Rasmusson Røynlid, den 1. jul. 1714 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 

48        v.  Torstein Pederson Alvestad. Torstein gifta seg med Margrete Isaksdotter, dotter av Isak Asbjørnson og Margrete Berdinesdotter, cirka 1715 i Bokn kyrkje, Bokn, Rogaland, NOR. 


97. Åsa Underberge vart fødd cirka 1645 og døydde i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR. 

Åsa gifta seg med Peder Rasmusson Underberge cirka 1663 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 

98. Isak Asbjørnson, son av Asbjørn Bendiksson Alvestad og Kari Knudsdotter, vart fødd i 1652 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR og døydde i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Isak var Jacob. 

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR.

Isak gifta seg med Margrete Berdinesdotter cirka 1685 i Bokn kyrkje, Bokn, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Elling Isakson vart fødd i 1686 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR. 

         ii.  Helga Isaksdotter vart fødd i 1688 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR og døydde i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR. Helga gifta seg med Peder Mikkelson i Bokn kyrkje, Bokn, Rogaland, NOR. 

49      iii.  Margrete Isaksdotter. Margrete gifta seg med Torstein Pederson Alvestad, son av Peder Rasmusson Underberge og Åsa Underberge, cirka 1715 i Bokn kyrkje, Bokn, Rogaland, NOR. 

         iv.  Isak Isakson vart fødd i 1694 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR. 

          v.  Ole Isakson vart fødd i 1697 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR. 

         vi.  Kristine Isaksdotter vart fødd cirka 1699 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR. 

        vii.  Berta Isaksdotter vart fødd cirka 1702 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR. 

       viii.  Asbjørn Isakson vart fødd i 1704 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR. 


99. Margrete Berdinesdotter vart fødd cirka 1665 og døydde cirka 1724 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år. 

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1724 i Alvestad, Bokn, Rogaland, NOR.

Margrete gifta seg med Isak Asbjørnson cirka 1685 i Bokn kyrkje, Bokn, Rogaland, NOR. 

100. Knud Trondson Asheim, son av Trond Høiland, vart fødd i 1659 i Høyland, Helleland, Rogaland, NOR og døydde i Asheim, Høyland, Rogaland, NOR. 

Generelle notat: Assheim var husmannsplass under Hove frå slutten av 1617 til ut på 1800-talet. 
Knut Trondson Høyland var fødd i Helleland ikring 1659 og kom til Asseim ikring 1697. 
Det er berre sønene Tron som døydde 17. desember og vart gravlagd 22. desember 1709, "12 aar og 3 uger" gamal og sonen Baar fødd i 1702 som er nemnde i bygdeboka for Høyland, men i 1701 er Knud Troenson 42 år nemnd saman med sønene: Troen på 5 år, Bård på 3 år og Anders på 1 år, som alle var med første kona. Knud Assei sin son Baar vart fødd på Asseim 18. august og døypt 21. august 1698 døydde 6. april og vart gravlagd 9. april 1702, "3 aar 8 maaneder" gamal. Knud Assej sin son Anders vart fødd 4. september 1700 og døypt same dag i Soma kyrkje. Så Knud må ha hatt mins fire barn med første kona.
Første kona kjenner ein ikkje namnet til, men det var truleg Ingeborg Bårdsdotter som døydde 12. september og gravlagd 20. september 1716, 63 år gamal.
Knut vart gift andre gong 1. januar 1717 med Todni Ånensdotter. Det vert ikkje nemnt barn med Todni.
Ei syster til Knut, Ragnil Tronsdotter døydde på Asseim 24. desember 1709 og vart gravlagd 1. januar 1710, 62 år gamal. Ragnil var fødd på Høyland i Helleland sokn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Asheim, Høyland, Rogaland, NOR.

Knud Trondson gifta seg med Ingeborg Bårdsdotter cirka 1690 i Helleland kyrkje, Helleland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tron Knudson Asheim vart fødd i 1697 i Asheim, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 17. des. 1709 i Asheim, Høyland, Rogaland, NOR 12 år gamal, og vart gravlagd den 22. des. 1709 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tron var Troen. 

         ii.  Baar Knudson Asheim vart fødd den 18. aug. 1698 i Asheim, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. aug. 1698 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 6. apr. 1702 i Asheim, Høyland, Rogaland, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 9. apr. 1702 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Baar var Bård. 

        iii.  Anders Knudson vart fødd den 4. sep. 1700 i Asheim, Høyland, Rogaland, NOR og vart døypt den 4. sep. 1700 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. 

50       iv.  Baar Knudson Asheim. Baar gifta seg med Maren Hansdotter, dotter av Hans Hansson Godeset og Margrete Halvorsdotter, den 11. okt. 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Knud Trondson gifta seg så med Todni Ånensdotter den 1. jan. 1717 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


101. Ingeborg Bårdsdotter vart fødd cirka 1654, døydde den 12. sep. 1716 i Asheim, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 62 år, og vart gravlagd den 20. sep. 1716 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. 

Ingeborg gifta seg med Knud Trondson Asheim cirka 1690 i Helleland kyrkje, Helleland, Rogaland, NOR. 

102. Hans Hansson Godeset, son av Hans Simonson Godeset og Siri Einarsdotter, vart fødd i 1685 i Godeset, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR 48 år gamal, og vart gravlagd den 30. mai 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Generelle notat: I manntalet for 1701 vert Hans Hansen 16 år på "Goudeset" nemnt som steson til Peder Toreson.
I Samlinger for Stavanger historie tredje bind - Stavanger rettsprotokoller 1617-1722 1 utdrag side 396/397 ei sak for Bytinget 19. juli 1719:
"Følgende brannpenger utdelt som den øvrige rest av de av tolder Ebbell tilstilte penger: ...., Hans Gaadesæde og interessenter 1 - 57, ...".
Og side 405 for Bytinget 22. mai 1720: 
"Hans Hansen Gaadesæd hans kvinne Margrete Halvorsdtr. skyldte 6 rd. til borger Anders Andersen. - Byfogd Wallendahls bestallingsbrev av 4. januar 1710 omtales. - Avkall til Nils Olsen Langaard for hans myndling Maren Johansdtr. Prahl. dat. Kbh. 19. mars 1720."
I Samlinger til Stavangers historie fjerde bind side 344 - Næringsmanntall for 1722 Pottemagerstranden og Backen nr. 61:
"Hans Gaadesæd, En gl. Soldat. Urolig i hovedet." 
Og side 359 - Næringsmanntall for 1736 Gaden fra Pottemager Stranden Og Baken nr. 87:
"Hans Godesødes Enke, Spinder for sin føde."

Matros Hans (Hansson eller Goddesæd?) og Margethe Halvorsdotter vart vigde 15. november 1709 i Stavanger Domkyrkje.
Dei var truleg foreldra til Maren Hansdotter Gaadesæd som vart gift med Bård Knutson Assem.
Margarethae Halvorsdotter Megeland var fadder på broren Cornelius si dotter Asselina som vart døypt i 1713.
Då dottera Steenvor vart døypt i 1719 var faddrane:
Cornellis Halfverson, Thomas Halfverson, Michel Jensson, Anna Pedersdotter, Birgitte(?) Eriksdotter og Inger Halfversdotter.
Då sonen Thore vert døypt i 1721 er faddrane:
Olle Erikson, Isach Olson, Peder Larsson, Alhed Sandolin, Ragnilla Halvorsdotter og Anna Torkildsdotter.
Cornelius Halvorson var gift med Alhed Sandolin og var bror til Ragnilla og Inger Halvorsdotter.
Margrethe var truleg også av same syskenflokk.

Hans Hansson og Marite Torkelsdotter vart vigde Dom Oculi (19. mars) 1724 i Stavanger Domkyrkje. Første kona Margrete Halvorsdotter må truleg ha døydd i 1723, då det er svært mangelfult ført i kyrkjeboka over gravlagde for dette året.
Hans Hansson Gaaddesæd vart gravlagd 30. mai 1733. Matha Torkildsdotter, Hans Godesæds enke, vart gravlagd 30. april 1754, 70 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Godeset, Hetland, Rogaland, NOR.

Hans Hansson gifta seg med Margrete Halvorsdotter den 25. nov. 1709 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

51        i.  Maren Hansdotter. Maren gifta seg med Baar Knudson Asheim, son av Knud Trondson Asheim og Ingeborg Bårdsdotter, den 11. okt. 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         ii.  Steenvor Hansdotter vart fødd i 1719 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR og vart døypt den 29. des. 1719 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Thore Hansson Godeset vart fødd i 1721 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR og vart døypt den 5. okt. 1721 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Hans Hansson gifta seg så med Martha Torkelsdotter den 19. mar. 1724 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


103. Margrete Halvorsdotter, dotter av Halfvor Korneliusson Megeland og Asseline Bentsdotter, vart fødd cirka 1685 i Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i 1723 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 38 år. Andre namn for Margrete var Margrete og Margarethe Megeland. 

Hendingar i livet hennar var:

• Fadder: 26. jul. 1713, Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Margrete gifta seg med Hans Hansson Godeset den 25. nov. 1709 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

104. Thore Rasmusson Underberge, son av Rasmus Jonson Underberge og Magla Halvardsdotter, vart fødd i 1651 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR 90 år gamal, og vart gravlagd den 30. mar. 1741 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Thore Rasmusson var Tore. 

Generelle notat: Tore Rasmusson Underberge i Forsand vart gift ikring 1690 med Marita Persdotter Underberge. Tore sat på det mellombels bruket som Gard Rasmusson ein gong hadde, før han kom til hovudbruket (Rasmusbruket bruk IA).
Då Tore så vidt hadde sett seg til på bruket, vart det strid mellom brukarane på Underberge og Forsand imot brukarane på Gøysa. Dei på Gøysa pleidde ikkje driva krøttera sine til støls om sommaren, slik som Berge- og Forsandbøndene gjorde. Dei haldt buskapen sin heime og beitte opp graset på bøen.
Tore tok tidleg til med å løysa inn jordegodset i Bergegarden. Kvar han fekk pengane frå til dette, veit ein ikkje. Han kjøpte noko av far sin i 1689, av Bergete Larsdotter Kvam i 1701 (ho var enke etter Lars Jonson) og av Einar Rasmusson Hetland i Gand i 1715. 02.08.1717 var Tore med å forsegla eit brev om kjøp av gods i Haukali og i 1723 eit brev om kjøp av gods i Oanes.
I 1718 var Tore 60 år og garden hadde han "antatt 1698". han hadde då ein son heime "Hans, udyktig og svak". Hans vart seinare lensmann i Gand skipreide.
Nå tok den store striden med matros Knut Person til. Ingeborg, syster til Tore, hadde fått lov (truleg av far deira) til å driva bruk IB saman med mannen sin, Per Gunnbjørnson frå Rossavik. Men når Per og Ingeborg vart gamle, ville ikkje Tore sjå på at sonen deira fekk overta bruket, slik at bruket gjekk over i ei kvinneline. Tore høyrde til mannslina, og han ville at sonen sin skulle overta bruket. Det vart ein stor strid mellom "Knut Matros" og morbroren Tore Rasmusson. Etter lova var det klart at Tore sigra i dette dragsmålet. Då storkaksen Tore Rasmusson UnderBerge fekk medhald i lagretten til å nekta Knut å få Rasmusparten (bruk IB), var eldste sonen, Rasmus, alt plassert på dette bruket, og han måtte gje frå seg til faren det partsbruket av bruk IA som han hadde hatt til nå. Det var det bruket som Gard-folket hadde tidlegare. Faren fekk såleis eit stort bruk på 72 merker smør og som tilsvarer 2/3 av Rasmusparten, samansett av to bruk på 36 merker smør, medan eldste sonen sat på eit lite bruk som var på 36 merker smør.
Då så den nest eldste sonen, Per, vart gift med Eldri Olsdotter, som var av eldste lina i Berge-ætta, Jon folket som hadde Rasmusparten bruk Ia eller "Hoved-Underberge", fekk Per dette bruket då faren slutta av drifta. Ei skulle tru at eldste sonen hadde fått hovudbølet, men den nest eldste hadde gifta seg inn i den gamle ættelina som hadde hovudbruket. Dette var ekteskapspolitikk. Per kom ved dette giftarmålet sitt nærare dei som hadde "beste odelsretten". I matrikkelen for 1723 ser me såleis at faren Tore sat med begge bruka på til saman 1 pund korn. Det står at "Tore eier og påbor 4 vetter (=72 merker smør), Hans (Toreson Austrått) eier og påbor 4½ spann (=13½ merker smør)".
I tingboka for 5. desember 1731 finn me "Anders Kjærandson Brekkes utgivne obligasjon på 26 rdlr. til Tore Rasmusson U-Berge, datert 1 juli. 1731". Men då Tore slutta som brukar i 1733, jamna han jordegodset ut mellom dei to brørne Per og Rasmus, så frå 1734 var desse to bruka av rasmusparten alltid like store, kvart av dei på 54 merker smør.
Då Tore og kona hans Marita vart gamle, skifta dei med barna sine. Det var to store gjennomtenkte brev dei sette opp. Det syner seg at dei ikkje berre var rike, men òg fromme folk som ville sikre seg i det neste livet og "roliggjøre sinnet til Guds ære og evighetens betraktning". det var viktig for dei å slå fast at andre sonen Per, som var gift med odelsdottera på hovudbruket, "Hovud-Underberge" som det vart kalla ein stad, skulle ha dette bruket, medan eldste sonen rasmus skulle ha eit anna bruk i Rasmusparten.
Breva var datert 29. desember 1730 og 19. november 1733, tinglyst 15. juli 1734 på Forsand då sommartinget for Isse skipreide vart halde. På same tinget var del lese to adkomstbrev som begge var sett opp 19. november 1733. Det var Rasmus Toreson sitt brev på 3 vett korn i UnderBerge, og broren Per Toreson sitt brev på 3 vett i same garden. Det var Tore Rasmusson og kona hans saman med barna som sette opp brevet om dette godset.
Marita og Tore hadde 8 barn der to døydde små. Dottera Magla var død før foreldra haldt skifte med barna i 1734.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR.

Thore Rasmusson gifta seg med Marita Pedersdotter cirka 1690 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Rasmus Toreson Underberge vart fødd i 1694 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1769 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR 75 år gamal. Rasmus gifta seg med Ingeborg Toresdotter d.e.,dotter av Thore Tormodson Nordland og Kristi Eriksdotter, den 1. mai 1718 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 

54       ii.  Peder Toreson Underberge. Peder gifta seg med Ellen Olsdotter, dotter av Ole Jonson Hetland og Siri Torsteinsdotter, den 5. nov. 1730 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Hans Toreson Sandve vart fødd i 1700 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1776 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 14. jan. 1776 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Hans gifta seg med Anna Pedersdotter, dotter av Peder Enokson Stangeland og Marit Ommundsdotter, den 1. nov. 1725 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Hans gifta seg så med Karen Olsdotter d.e., dotter av Ole Tolleivson Austvoll og Kari Gitlesdotter, den 16. des. 1765 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. 

         iv.  Thore Toreson Underberge vart fødd i 1704 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. feb. 1704 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1704 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 6. apr. 1704 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 

          v.  Marita Toresdotter vart fødd i 1705 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. jan. 1705 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1705 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 25. mar. 1705 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 

         vi.  Magle Toresdotter (Død ung) vart fødd i 1706 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. mai 1706 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR og døydde i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR,. 

        vii.  Martha Toresdotter vart fødd i 1707 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. des. 1707 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1740 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, 33 år gamal, og vart gravlagd den 23. apr. 1740 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Martha var Marite og Marte. Martha gifta seg med Laurs Andersson Husebø, son av Anders Jonson Husebø og Kirsten Larsdotter, den 29. jun. 1729 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 

52     viii.  Thord Toreson Gausel. Thord gifta seg med Karen Jonsdotter, dotter av Joen Rasmusson Gausel og Dorthe Tørresdotter, i 1737 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 


105. Marita Pedersdotter, dotter av Peder Rasmusson Underberge og Åsa Underberge, vart fødd i 1664 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1734 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 26. mar. 1734 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 

Marita gifta seg med Thore Rasmusson Underberge cirka 1690 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 

106. Joen Rasmusson Gausel, son av Rasmus Sigvardson Kylles og Ingebor Rasmusdotter, vart fødd i 1653 i Kylles, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 23. jul. 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Generelle notat: Jon Rasmusson var gift første gong med Karen Torgersdotter Gausel, enka etter Tore Pederson Gausel. Det vart halde "Liigpr" for "Jon Gousels Qv" den 30. juni 1718. Jon hadde ikkje barn med Karen.
Den 23. juli 1693 vart det døypt ein gut med mor Anna Hansdotter Goddeset som skulda Jon Rasmusson Gausel for å vere far til barnet. Men seinare stod Anna Hansdotter fram med offentleg skrifte og erkjende at far til barnet var soldat Johannes Aanendson.
Jon Rasmusson gifta seg andre gong med Dorthe Tørresdotter frå Grannes i Sola. Ho er ikkje å finne døypt i kyrkjeboka, men var truleg fødd i 1693 der det manglar eit ark i kyrkjeboka mellom 6. juni og 25. juni. Vigsla finn ein heller ikkje i kyrkjeboka, men den 6. august 1719 er Dorethe Gausel fadder på Halvor, son til Abraham Helland (i Sola), så ho må ha kome til Gausel før den tid. Bror hennar, Tørres på Stangeland i Sola var også fadder.
Jon Rasmusson Gousels Quinde Dorthe Tøresdotter, vart gravlagd 18. juli 1733. Joen Rasmusson Gousel vart gravlagd 23. juli 1733, 5 dagar etter kona. Skiftet etter dei begge vart halde 7. september 1733.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 7. Sep. 1733 I Gausel, Hetland, Rogaland, NOR.

Joen Rasmusson gifta seg med Karen Torgersdotter, dotter av Torger Klemmetson Tjensvoll og Marit Pedersdotter, cirka 1680 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 10. Okt. 1718 I Gausel, Hetland, Rogaland, NOR.

Joen Rasmusson gifta seg så med Dorthe Tørresdotter i 1719 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

53        i.  Karen Jonsdotter. Karen gifta seg med Thord Toreson Gausel, son av Thore Rasmusson Underberge og Marita Pedersdotter, i 1737 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

63       ii.  Rachel Jonsdotter. Rachel gifta seg med Laurs Andersson Husebø, son av Anders Jonson Husebø og Kirsten Larsdotter, i 1742 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Ingebor Jonsdotter (Tvilling) vart fødd i 1724 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 2. apr. 1724 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         iv.  Dorethe Jonsdotter (Tvilling) vart fødd i 1724 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. apr. 1724 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Kolnes nordre, Sola, Rogaland, NOR, 47 år gamal, og vart gravlagd den 30. nov. 1771 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Andre namn for Dorethe var Dordi, Dorte, Dortea, og Dorthe. Dorethe gifta seg med Svend Svendson Kolnes, son av Svend Helgeson Kolnes og Anna Nilsdotter, den 12. des. 1743 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. 


107. Dorthe Tørresdotter, dotter av Tørres Tørreson Grannes og Ragnhild Jonsdotter, vart fødd i 1693 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR 40 år gamal, og vart gravlagd den 18. jul. 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Dorthe var Dorethe. 

Hendingar i livet hennar var:

• Fadder: 6. aug. 1719, Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 7. Sep. 1733 I Gausel, Hetland, Rogaland, NOR.

Dorthe gifta seg med Joen Rasmusson Gausel i 1719 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. 

108. Thore Rasmusson Underberge, son av Rasmus Jonson Underberge og Magla Halvardsdotter, vart fødd i 1651 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR 90 år gamal, og vart gravlagd den 30. mar. 1741 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Thore Rasmusson var Tore. 
(Same som person 104 på side 1) 

109. Marita Pedersdotter, dotter av Peder Rasmusson Underberge og Åsa Underberge, vart fødd i 1664 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1734 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 26. mar. 1734 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 
(Same som person 105 på side 1) 

110. Ole Jonson Hetland, son av Jon Rasmusson Underberge og Eldri Arnesdotter, vart fødd i 1672 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1759 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 30. jun. 1759 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Ole Jonson gifta seg med Siri Torsteinsdotter cirka 1695 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jon Olson Riska vart fødd i 1696 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1756 i Riska, Hetland, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 27. feb. 1756 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Jon var Jone. Jon gifta seg med Berthe Olsdotter, dotter av Ole Svertingson Usken og Berit Rasmusdotter, den 11. jun. 1719 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Jon gifta seg så med Birthe Endresdotter, dotter av Endre Ivarson Riska og Birgethe Olsdotter d.y., cirka 1744 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

         ii.  Anders Olson Myklebust vart fødd i 1701 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1745 i Myklebust, Høyland, Rogaland, NOR 44 år gamal, og vart gravlagd den 6. aug. 1745 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Marta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Kjetilson Li og Marite Ingebretsdotter, den 6. jun. 1728 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Martha Olsdotter vart fødd i 1704 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR. Andre namn for Martha var Berthe og Marite. Martha gifta seg med Erich Ellingson Austbø i 1736 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Martha gifta seg så med Reyer Sjurson Austbø, son av Sjur Rasmusson Meling og Anna Reiarsdotter, den 8. jan. 1738 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

55       iv.  Ellen Olsdotter. Ellen gifta seg med Peder Toreson Underberge, son av Thore Rasmusson Underberge og Marita Pedersdotter, den 5. nov. 1730 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ellen gifta seg så med Halvor Rasmusson Jåtten, son av Rasmus Olson Håheller og Ingeborg Ljødesdotter, den 16. jun. 1748 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 

          v.  Rasmus Olson vart fødd i 1713 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR og vart døypt den 13. sep. 1713 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 

         vi.  Peder Olson vart fødd i 1713 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR og vart døypt den 13. sep. 1713 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 


111. Siri Torsteinsdotter vart fødd cirka 1675 og døydde i 1741 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år. 

Generelle notat: Ola Jonson UnderBerge vart gift ikring 1696 med ei Siri Torsteinsdotter. Ola var brukar på UnderBerge før 1697 til 1710. Han vert nemnt i eit brev frå 1697 og var då den tredje av tre menn som vert nemnt på Rasmusparten.
I manntalet for 1701 var Ola nr. 5 av seks brukarar på heile UnderBerge. Han vert då nemnt 29 år. Han hadde då ein son Jon på 4 år. Tenar var Ola Toreson på 12 år og som var fødd i Sirdal.
Ved manntalet for 1706 var Ola 35 år og den femte av seks brukarar. Han vert då nemnt som fødd på UnderBerge og brukte 12 spann korn og hadde då to søner, Jon 10 år og Anders 5 år.
I 1702 kjøpte Ola 6 merker smør i UnderBerge av "Valchard Risbrich, commissarius uti Bergen".
14. juni 1697 stemna brukarane på Rasmusparten grannane sine på Toreparten for dei ikkje ville vere med å gjera med dei.
I 1701 kjøpte Ola 3½ spann i Berge av Birgitta Larsdotter. I 1709 vart Ola stemna av lagmann Villum Wassard for lagmanntoll. Same året stemna farbroren til Ola, Tore Rasmusson, Ola for Tore meinte han hadde meir rett på bruket som Ola hadde, og i 1710 vert det tinglyse eit kjøpebrev frå Ola til Tore på 3½ spann korn og Ola flytta nok då til Riska.
Siri og Ola hadde seks barn. Det står i bygdeboka for Riska at Siri døydde i 1741, men i bygdeboka for Forsand står det at Siri vart gift opp att med Samuel Mikkelson Uskjo? - men dette vert ikkje nemnt i boka om Riska der Samuel Mikalson vert ført død i 1751 medan Ola Jonson vart gravlagd i 1759 ikring 100 år gamal.

Siri gifta seg med Ole Jonson Hetland cirka 1695 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. 

112. Anders Endreson Austbø, son av Endre Andersson Skjelbreid og Åsny Skjelbreid, vart fødd i 1678 i Skjelbreid, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 20. apr. 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Generelle notat: 7 søndag etter Trinitates (18. juli) 1706 vart Anders Endreson Schelbred trulova med Gunnele Eriksdotter Øsbøe på Hundvaag og dei vart vigde 11. søndag etter treeing (15. august) 1706 i Stavanger.
Anders Østbøe vart gravlagd 20. april 1733. "Salig Anders Østbøes enke Gunille Eriksd." vart gravlagd 27. mai 1740.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Skjelbreid, Høyland, Rogaland, NOR.

Anders Endreson gifta seg med Gunille Eriksdotter den 15. aug. 1706 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Erich Andersson vart fødd i 1707 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 20. feb. 1707 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

56       ii.  Endre Andersson Austbø. Endre gifta seg med Martha Ellingsdotter, dotter av Elling Olson Husebø og Kari Kjellsdotter d.y., den 1. jan. 1729 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Peder Andersson vart fødd i 1712 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 24. jul. 1712 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         iv.  Aase Andersdotter vart fødd i 1715 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 10. mar. 1715 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

          v.  Anders Andersson Hundvåg vart fødd i 1718 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. jan. 1718 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Hundvåg, Hetland, Rogaland, NOR, 55 år gamal, og vart gravlagd den 2. apr. 1773 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 


113. Gunille Eriksdotter, dotter av Erich Mikkelson Austbø og Austbø, vart fødd cirka 1681 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1740 i Austbø, Hetland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år, og vart gravlagd den 27. mai 1740 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gunille var Gunnele. 

Gunille gifta seg med Anders Endreson Austbø den 15. aug. 1706 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

114. Elling Olson Husebø, son av Ole Mikkelson Odland og Berit Ellingsdotter, vart fødd i 1660 i Odland, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde i 1722 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 9. apr. 1722 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Generelle notat: Elling Olson var frå Odland i Varhaug og var visstnok gift to gonger. Første kona er ukjent. Den einaste dottera til Elling er kalla Martha, så første kona kan ha heitt Martha.
I 1701 bur Elling Olufson på "Huusebøe, Kongl. Mayts gård, beboes af gemene Bønder" og er då nemnd som 46 år. Han er ikkje nemnd med søner.
"Elling Husebøe paa Hundvaag" vart trulova Dom. Reminiscere (4. mars) 1703 med Karen Kjellsdotter "af Scheie paa Hundvaag". Dei vart vigde Festo Joh. Bapt. (24. juni) same året.
Det vart halde "Liigpræchn" for Elling Husebø 9. april 1722. Karj Kieldsdotter Huusebøe vart gravlagd 19. februar 1740, litt over 60 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 24. feb. 1666-teljinga i Odland, Varhaug, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR.

Elling Olson gifta seg med Kari Kjellsdotter d.y. den 24. jun. 1703 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Elling Ellingson Husebø vart fødd i 1704 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. feb. 1704 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1739 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, 35 år gamal, og vart gravlagd den 21. des. 1739 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Elling gifta seg med Kirsten Simonsdotter, dotter av Simon Simonson Lunde og Martha Eriksdotter, den 22. jun. 1727 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         ii.  Kiel Ellingson Husebø vart fødd i 1706 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. apr. 1706 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1706 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 22. aug. 1706 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

57      iii.  Martha Ellingsdotter. Martha gifta seg med Endre Andersson Austbø, son av Anders Endreson Austbø og Gunille Eriksdotter, den 1. jan. 1729 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Martha gifta seg så med Jon Knudson Austbø, son av Knud Jonson Dysjaland og Gunhild Rasmusdotter, i 1736 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         iv.  Kield Ellingson Hesby vart fødd i 1711 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. aug. 1711 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Hesby, Finnøy, Rogaland, NOR, 30 år gamal, og vart gravlagd den 7. jan. 1741 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kield var Kiel. Kield gifta seg med Haldri Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Belestson Hauske og Anna Toresdotter, i 1734 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

          v.  Ole Ellingson Tasta vart fødd i 1714 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. aug. 1714 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, NOR, 53 år gamal, og vart gravlagd den 29. mai 1767 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Martha Simonsdotter, dotter av Simon Simonson Lunde og Martha Eriksdotter, i 1737 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Kari Abrahamsdotter, dotter av Abraham Andersson Skjørestad og Mallene Tørresdotter, den 4. des. 1764 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 


115. Kari Kjellsdotter d.y. dotter av Kield Andersson Skeie og Anna Jonsdotter, vart fødd i 1679 i Skeie, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1740 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 19. feb. 1740 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kari var Karen. 

Kari gifta seg med Elling Olson Husebø den 24. jun. 1703 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

116. Ole Sørenson Usken, son av Søren Simonson Usken og Helga Ommundsdotter, vart fødd i 1668 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1710 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR 42 år gamal, og vart gravlagd den 20. mar. 1710 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Ole Sørenson var Olle og Oluf. 

Generelle notat: Ola Sevrinson (han er kalla Olle Sørenson i kyrkjeboka) vart trulova 13. desember 1695 med Inger Larsdotter Tasta og vigd 1. søndag etter Trinitates (14. juni) 1696. Han var gardbrukar på Nedre Tasta medan første kona levde. Olle Sørenson nedre tasta si Quinde vart gravlagd 26. september 1700, 38 år gamal. Ola hadde tre barn med Inger, men dei døydde alle små.
Olle Sørenson Usken vart trulova 3. påskedag (18. april) og vigd Maria festo vis. (2. juli) 1702 med Maren Olsdotter Lunde. Dei fekk ein part av den garden Uskjo som farfar hans hadde hatt.
Ole Sørenson af Usken vart gravlagd 20. mars 1710, 46 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Tasta nedre, Hetland, Rogaland, NOR.

Ole Sørenson gifta seg med Inger Larsdotter, dotter av Lars Bergeson Tasta, den 14. jun. 1696 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 13. Des. 1695 I Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Søren Olson Tasta vart fødd i 1696 i Tasta nedre, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. nov. 1696 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1696 i Tasta nedre, Hetland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 6. des. 1696 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         ii.  Lauritz Olson Tasta vart fødd i 1698 i Tasta nedre, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. apr. 1698 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1700 i Tasta nedre, Hetland, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 15. jun. 1700 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Inger Olsdotter vart fødd i 1700 i Tasta nedre, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. sep. 1700 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1702 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 23. aug. 1702 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Ole Sørenson gifta seg så med Maren Olsdotter den 2. jul. 1702 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 18. Apr. 1702 I Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

58        i.  Johannes Olson Tasta. Johannes gifta seg med Anna Mikkelsdotter, dotter av Michel Samuelson Lunde og Marthe Torgersdotter, den 1. nov. 1726 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg så med Malene Halvorsdotter, dotter av Halvor Jakobson Meling og Ingebor Tørresdotter, den 7. jun. 1751 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         ii.  Ole Olson Usken vart fødd i 1710 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jun. 1710 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1710 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 16. jun. 1710 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 


117. Maren Olsdotter, dotter av Ole Lunde, vart fødd i 1675 i Døvik litle, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1749 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 15. mar. 1749 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Generelle notat: Då Ola døydde i 1710, sat Maren med garden til ho gifta seg opp att 1. søndag etter Trinitates (29. mai) 1712 med Lars Torson frå Søra Hogstad. Lars brukte så parten i Uskjo frå 1712 og til han døydde i 1732. I 1718 fekk han òg kjøpa gardsbruket sitt av bymannen Søfren Nielson Sandborg.
Maren hadde 2 barn med Ola Sevrinson, og 5 barn med Lars Torson.
Laers Uschen vart gravlagd 24. mai 1732. "Ole Laurson Uschens Moder 74 år" vart gravlagd 15. mars 1749.

Maren gifta seg med Ole Sørenson Usken den 2. jul. 1702 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Maren gifta seg så med Laers Toreson Usken, son av Tore Einarson Hogstad og Anna Larsdotter, den 29. mai 1712 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Dorothea Larsdotter vart fødd i 1714 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. jun. 1714 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1748 i Jødestad, Hetland, Rogaland, NOR, 34 år gamal, og vart gravlagd den 16. feb. 1748 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Dorothea var Dorethe. Dorothea gifta seg med Erich Salomonson Jødestad, son av Salomon Erikson Oftedal, den 2. apr. 1736 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         ii.  Ole Larsson Usken vart fødd i 1717 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. feb. 1717 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR, 50 år gamal, og vart gravlagd den 15. jun. 1767 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Ingeborg Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Olson Usken og Magdalena Einarsdotter, i 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Anna Vermundsdotter, dotter av Wermund Torgerson Lauvås og Anna Gunnarsdotter, i 1755 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Larsson Usken vart fødd i 1719 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1719 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 19. des. 1719 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         iv.  Thore Larsson Usken vart fødd i 1721 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. apr. 1721 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1721 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 16. apr. 1721 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

          v.  Thore Larsson Usken (Død som barn) vart fødd i 1722 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. jun. 1722 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR,. 


118. Michel Samuelson Lunde, son av Samuel Erikson Håvarstein og Ranveg Mikkelsdotter, vart fødd i 1671 i Håvarstein, Rennesøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. apr. 1671 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR, døydde i 1740 i Lunde søndre, Hetland, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 29. okt. 1740 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Generelle notat: Mikal Samuelson frå Håvarstein på Rennesøy vart gift i Stavanger Domkyrkje 20. juni 1688 med Marta Torgersdotter frå Lunde på Åmøy.
I 1701 budde "Michel Samuelsen" på Lunde (Åmøy) og var då 32 år gammal. Han hadde då sønene Torgier 9 år og Samuel 2 år.
"Michel Lundes quinde Marthe Torjesd." vart gravlagd 13. mai 1733.
I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1734: Den 5te Martij blev arveskifte holden paa Gaarden Søre Lunde i Aschøe Skibbrede efter den afdøde Qvinde Marte Torgiers Dater mellem hendes igienlevende mand Michel Samuelsen paa den eene og deris Sammen auflende børnhe: Torgier Michelsøn gifft med Mallene Jens (Jons) Datter, Samuel Michelsøn og gift, Anne Michels Datter Tastad, Maren Michels Datter var død og efterladt sig 5 børn. Knud Iversen, Michel Iversen, Iver Iversen, Maren og Marte Ivers Døtre, Og Randveig Michels Datter Gift med Biørn Biørnsøn alle paa den andre side."

Michel Lunde vart gravlagd 29. oktober 1740.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Lunde søndre, Hetland, Rogaland, NOR.

Michel Samuelson gifta seg med Marthe Torgersdotter den 20. jun. 1688 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Maren Mikkelsdotter vart fødd i 1689 i Lunde søndre, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. feb. 1689 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1732 i Stavanger, Rogaland, NOR, 43 år gamal, og vart gravlagd den 16. feb. 1732 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Maren gifta seg med Ivar Knudson, son av Knud Ivarson og Birgethe Halvorsdotter, den 24. nov. 1715 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         ii.  Torgir Mikkelson Lunde vart fødd i 1691 i Lunde søndre, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. feb. 1691 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1691 i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 11. mar. 1691 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Torgir Mikkelson Håvarstein vart fødd i 1692 i Lunde søndre, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. jan. 1692 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1752 i Håvarstein, Rennesøy, Rogaland, NOR, 60 år gamal, og vart gravlagd den 20. aug. 1752 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Torgir var Torgier. Torgir gifta seg med Malena Jonsdotter d.e., dotter av Joen Kristofferson Gard og Mallene Jonsdotter, den 25. jun. 1724 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

         iv.  Samuel Mikkelson Lunde vart fødd i 1695 i Lunde søndre, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. jan. 1695 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Lunde søndre, Hetland, Rogaland, NOR,. 

59        v.  Anna Mikkelsdotter. Anna gifta seg med Johannes Olson Tasta, son av Ole Sørenson Usken og Maren Olsdotter, den 1. nov. 1726 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         vi.  Samuel Mikkelson Usken vart fødd i 1699 i Lunde søndre, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. sep. 1699 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1750 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR, 51 år gamal, og vart gravlagd den 22. jan. 1750 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Samuel gifta seg med Magdalena Einarsdotter, dotter av Eener Rasmusson Hetland og Eldri Arnesdotter, den 23. jun. 1720 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        vii.  Michel Mikkelson vart fødd i 1702 i Lunde søndre, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 8. okt. 1702 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

       viii.  Ranveg Mikkelsdotter vart fødd i 1706 i Lunde søndre, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. mar. 1706 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1739 i Lunde søndre, Hetland, Rogaland, NOR, 33 år gamal, og vart gravlagd den 18. jun. 1739 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Ranveg var Randveg og Randvey. Ranveg gifta seg med Bjørn Bjørnson Lunde d.y., son av Bjørn Olson Aske og Ingrid Ommundsdotter, den 9. jul. 1730 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 


119. Marthe Torgersdotter, dotter av Torger Knudson Lunde, vart fødd i 1665 i Lunde søndre, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Lunde søndre, Hetland, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 13. mai 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Marthe var Marith og Marithe. 

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 5. Mar. 1734 I Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR.

Marthe gifta seg med Michel Samuelson Lunde den 20. jun. 1688 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

120. Henrich Belestson Landa, son av Belest Matthisson Kindingstad og Marit Kindingstad, vart fødd i 1685 i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. mai 1685 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 19. mai 1765 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Henrich Belestson var Hendrich. 

Generelle notat: Henrik Belestson vart gift med Siri Larsdotter Landa og dei hadde fire barn. Henrik tok folga då han overlet bruket til sonen Ola ikring 1750. I bygdeboka for Finnøy er Siri og Henrik førte med ein son Osmund fødd i 1720, men dette er feil. Osmund Henrikson fødd i 1720 var son til Henrik Jensson og Malena Osmundsdotter på nedre Landa og i kyrkjeboka er det ført i 1720 "dj: 13 October døbt Hendrich Landes første barn, kaldet Aasmund" som syner at han ikkje var son til Siri og Henrik på øvre Landa.
I 1755 "dj 16 April: Nedsatt og gravfæst Sjrj Lande af medtieneren gl: 67 aar". I sjeleregisteret 1758 er det opplyst at han var gamal og svak og at han hadde "sitt ophold av gården". "Henrich Billestson Øvre Lande gl: 80 Aar" vart gravfesta den 6.s søndag etter påske i 1765. Skiftet etter han var den 9. november 1765.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 9. Nov. 1765 I Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR.

Henrich Belestson gifta seg med Siri Larsdotter cirka 1715 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lars Henrikson Hesby vart fødd i 1717 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Hesby, Finnøy, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 26. feb. 1795 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Gjøa Andersdotter, dotter av Anders Jensson Bø og Inger Johannesdotter, den 10. jun. 1742 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

         ii.  Bellest Henrikson Kindingstad vart fødd i 1719 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. okt. 1719 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1746 i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR, 27 år gamal, og vart gravlagd den 5. jan. 1746 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Bellest gifta seg med Margrethe Jakobsdotter, dotter av Jacob Eivindson Faa og Karen Eriksdotter, den 13. jan. 1743 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

60      iii.  Ole Henrikson Landa. Ole med Berte Hovda. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Ole gifta seg med Gunille Pedersdotter, dotter av Peder Belestson Sevheim og Lisbeth Toresdotter, den 2. jan. 1749 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 


121. Siri Larsdotter, dotter av Lars Toreson Landa og Siri Olsdotter, vart fødd i 1688 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. jan. 1688 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1755 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 16. apr. 1755 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sirie. 

Siri gifta seg med Henrich Belestson Landa cirka 1715 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

122. Peder Belestson Sevheim, son av Belest Belestson Byre og Roaldsdotter, vart fødd i 1701 i Byre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1747 i Sevheim, Finnøy, Rogaland, NOR 46 år gamal, og vart gravlagd den 3. sep. 1747 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

Generelle notat: Peder Belestson frå Byre gifta seg med enka på Sevheim, Lisbet Toresdotter og dei hadde fire barn.. Peder var 33 år i 1734. Ved skiftet etter Lisbet si dotter Berta Rasmusdotter i 1735 var arvingane mora og broren Ola, samt halvsøskena Gunhild og Kirsti Pedersdotter. Ved skifte etter Peder Belestson 25.09.1747 var det dottera Gunhild og sonen Belest som stod som arvingar, ved sida av enka Lisbet Toresdotter. På Belest fall det 113 riksdalar 3 ort 12 skilling og på Gunhild det halve. Ved sida av mora var formuyndar for barna Roald Belestson Byre, farbror til barna. Etter at Peder Belestson døydde, vart bruk A på Sevheim delt i to. Lisbet sat med eine halvparten medan sonen Ola vart brukar på den andre parten.
Den 14. søndag etter Trinitates i 1747 "Gravfæst Peder Sævejm ætat: 47 aar". "Lisbeth Thorsdr Sævejm" vart gravfesta Dom: Bacchan i 1757, 62 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 1. Jul. 1723 I Sevheim, Finnøy, Rogaland, NOR.

Peder Belestson gifta seg med Lisbeth Toresdotter den 2. jul. 1724 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

61        i.  Gunille Pedersdotter. Gunille gifta seg med Ole Henrikson Landa, son av Henrich Belestson Landa og Siri Larsdotter, den 2. jan. 1749 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

         ii.  Christi Pedersdotter vart fødd i 1730 i Sevheim, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. mar. 1730 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1730 i Sevheim, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 24. sep. 1730 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

        iii.  Christi Pedersdotter vart fødd i 1735 i Sevheim, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Sevheim, Finnøy, Rogaland, NOR, 6 år gamal, og vart gravlagd den 19. nov. 1741 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

         iv.  Billets Pederson Sæbø vart fødd i 1739 i Sevheim, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. mar. 1739 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 2. mar. 1783 i Sæbø, Finnøy, Rogaland, NOR, 44 år gamal, og vart gravlagd den 9. mar. 1783 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Døde af kulde i Baaden. Billets gifta seg med Gunnild Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jonson Lauvsnes og Gunille Jakobsdotter, den 5. jul. 1758 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 


123. Lisbeth Toresdotter, dotter av Tore Larsson Sørbø og Kristi Olsdotter, vart fødd i 1695 i Sørbø, Rennesøy, Rogaland, NOR, døydde i 1757 i Sevheim, Finnøy, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 20. feb. 1757 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lisbeth var Elisabet. 

Generelle notat: Ved skiftet etter Lisbet (tinglyst 28. juni 1757) vart jordegodset på 12 spann korn i Sevheim delt med 4 4/5 spann på sonen Belest og 2 2/5 spann på dottera Gunhild. Formyndarar var Hans Vignes og Ola Henrikson Landa, mannen til Gunhild. Arvedelinga resulterte ikkje i oppstykking av gardsbruket.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 28. Jun. 1757 I Sevheim, Finnøy, Rogaland, NOR.

Lisbeth gifta seg med Rasmus Olson Sevheim, son av Ole Rasmusson Sevheim d.y. og Berta Olsdotter, i 1718 i Sørbø kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 17. Jul. 1718 I Sørbø kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 1. Jul. 1723 I Sevheim, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Berthe Rasmusdotter vart fødd i 1719 i Sevheim, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. sep. 1719 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1735 i Sevheim, Finnøy, Rogaland, NOR, 16 år gamal. 

         ii.  Ole Rasmusson Sevheim vart fødd i 1721 i Sevheim, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1749 i Sevheim, Finnøy, Rogaland, NOR 28 år gamal, og vart gravlagd den 9. mar. 1749 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Elen Oddsdotter, dotter av Odd Eilivson Vignes og Elisabet Enoksdotter, i 1744 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

Lisbeth gifta seg så med Peder Belestson Sevheim den 2. jul. 1724 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

124. Anders Jonson Husebø, son av Jon Jonson Øvrabø og Inger Reiarsdotter, vart fødd i 1665 i Øvrabø, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1728 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 11. okt. 1728 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Generelle notat: I 1705 finn ein eit tinglyst skøyte frå Reiar Bjørnson Hesby på Finnøy og Anders Husebø, som har selt ½ laup smør i Randveteig i Årdal, til bror sin Jon Jonson Mjølhus.

I bygdeboka for Sjernarøy side 206 står det:
Ola Asgautson på nordre Hidle var gift med Anna Pedersdotter, enka etter Ola Simonson. Ola Asgautson fekk til ymse tider kjøpa ein del jord i Hidle: i 1686 fekk han kjøpe 16½ merker smør av sivert Johannesson Musland, svigerson til Anna frå hennar første ekteskap. Den 26. og 27. juni 1692 fekk han så kjøpa 2 bismarpund og 1¾ merker smør av dei andre barn og svigerbarna til Anna. Våren 1718 fekk han kjøpa yttarlegare 16½ merker smør av svograne sine Ola Henrikson Spanne, Gunnar Bellestson og Anders Jonson Husebø. Her må "svoger" vere noko tøyeleg. Anders Jonson Husebø var gift med dotterdotter til Ola Simonson og Anna Pedersdotter, og dermed dotter til Ola Asgautson si stedotter.

Anders Huusebøe sin Quinde vart gravlagd 28. mars 1727. Det vart halde "Liigpredikken" for Anders Huusebøe 11. oktober 1728.

Anders Jonson gifta seg med Kirsten Larsdotter den 18. nov. 1694 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jon Andersson vart fødd i 1695 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 15. sep. 1695 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

         ii.  Gunille Andersdotter vart fødd i 1697 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. mai 1697 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 16. des. 1757 i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, NOR, 60 år gamal, og vart gravlagd den 20. des. 1757 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Gunille gifta seg med Einer Monsson Tasta, son av Mons Einarson Østhus og Karen Kjellsdotter d.e., den 24. jun. 1725 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        iii.  Inger Andersdotter vart fødd i 1699 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. nov. 1699 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Stavanger, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 15. des. 1766 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Inger gifta seg med Kield Monsson Lauvås, son av Mons Einarson Østhus og Karen Kjellsdotter d.e., den 3. jan. 1723 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Inger gifta seg så med Evind Jonson Lauvås, son av Jon Asserson Gausel og Martha Asbjørnsdotter, den 16. jun. 1743 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

62       iv.  Laurs Andersson Husebø. Laurs gifta seg med Martha Toresdotter, dotter av Thore Rasmusson Underberge og Marita Pedersdotter, den 29. jun. 1729 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Laurs gifta seg så med Rachel Jonsdotter, dotter av Joen Rasmusson Gausel og Dorthe Tørresdotter, i 1742 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

          v.  Ziri Andersdotter vart fødd i 1704 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. feb. 1704 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 22. sep. 1768 i Ladstein ytre, Finnøy, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 29. sep. 1768 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Ziri var Siri og Sirj. Ziri fekk barn med Rasmus Rasmusson Skeie, son av Rasmus Olson Skeie og Aase Kjellsdotter. Ekteskapsstatus: trulova. Dette paret gifta seg ikkje. Ziri gifta seg med Jens Jensson Tasta, son av Jens Øysteinson Tasta og Inger Madsdotter, den 20. nov. 1729 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ziri gifta seg så med Helje Simonson Tasta, son av Simon Simonson Lunde og Martha Eriksdotter, i 1742 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ziri gifta seg så med Knud Andersson Ladstein, son av Anders Andersson Nærland og Ingeborg Knudsdotter, den 10. okt. 1755 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

         vi.  Kirsten Andersdotter vart fødd i 1706 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 17. mar. 1706 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

        vii.  Jon Andersson Østhus vart fødd i 1709 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. aug. 1709 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Østhus, Rennesøy, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 13. jun. 1783 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Jon var Joen. Jon gifta seg med Anna Monsdotter, dotter av Mons Einarson Østhus og Karen Kjellsdotter d.e., den 21. jun. 1733 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Jon gifta seg så med Malene Kristoffersdotter, dotter av Christopher Jonson Skjørvestad og Karen Knudsdotter, den 17. jun. 1736 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. 

       viii.  Kirsten Andersdotter vart fødd i 1713 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jul. 1713 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1774 i Skeie, Hetland, Rogaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 11. jan. 1774 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Kirsten gifta seg med Anders Knudson Skeie, son av Knud Pederson Skote og Aase Kjellsdotter, den 2. jul. 1732 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Kirsten gifta seg så med Kield Rasmusson Skeie, son av Rasmus Kjetilson Li og Siri Rasmusdotter, den 24. jun. 1747 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 


125. Kirsten Larsdotter, dotter av Lars Toreson Landa og Siri Olsdotter, vart fødd i 1676 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. nov. 1676 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1727 i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR, 51 år gamal, og vart gravlagd den 28. mar. 1727 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 

Kirsten gifta seg med Anders Jonson Husebø den 18. nov. 1694 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. 

126. Joen Rasmusson Gausel, son av Rasmus Sigvardson Kylles og Ingebor Rasmusdotter, vart fødd i 1653 i Kylles, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 23. jul. 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. 
(Same som person 106 på side 1) 

127. Dorthe Tørresdotter, dotter av Tørres Tørreson Grannes og Ragnhild Jonsdotter, vart fødd i 1693 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR 40 år gamal, og vart gravlagd den 18. jul. 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Dorthe var Dorethe. 
(Same som person 107 på side 1) 


Åttande generasjon (4x tippoldeforeldre)

horizontal rule


128. Jon Torgilsson Kvaløy vart fødd i 1616 og døydde i 1687 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR 71 år gamal. 

Generelle notat: Jon Torgilsson Øvre Kvaløy er nemnt 48 år i 1664 og 50 år i 1666, skifte etter Jon var i 1687.
I 1666 er på øvre Kvaløy nemnd ein Joen Torgilsson på 50 år, ein Jørn Lauritzon på 49 år, Vidna Magle på 72 år med sonen Røyer på 38 år.
Så kjem det "sønner" Arne Haffuer ("Sønner som er hans Stebsønner som er bortreiste Thiæren") og Morten som begge er nemnde som Eleffsøner.
Så kjem Lauritz på 6 år og Jens på 3 år (fars namn er ikkje nemnd, men det er truleg Jørn Lauritzon som er far til desse to).
Det kan vere Jon Torgilsson som har gifta seg med enka etter Eleff og har stesonene Arne og Morten, som truleg er reiste til "Haffuer" (Haver i Ogna) på Thiæren (Jæren).

Bjørn Bjørnson var truleg gift med enka etter Jon, Marita Torbjørnsdotter.
I 1701 er Bjørn Bjørnson nemnt på Øvre Kvaløy og er 46 år og er ført med Osmund Jonson 30, ståande soldat, Thorgius Jonson 28, Johannes Jonson 26, "seigler fra Bergen" alle tre ført i rubrikken for "børn". Dei er nok barn til Jon Torgilsson og Marita Torbjørnsdotter. Samstundes bur Torbjørn Jonson på Øvre Kvaløy og er 34 år som også var son til Jon og Marita. Sonen Johannes Jonson er 26 år i 1701 og "seigler fra Bergen". 

I skifteprotokollen finn ein i året 1732:
"Dend 16de Maij halden Skiffte paa Huustoft effter Sahlig Johannes Jonsen, Imellem Enchen Marite Siovats daatter og den Sahl. mands Sødskende" som var:
1) "Torbiørn øfre Qvaløen fuldmyndig og tilstæde" arva "Løsøre 29..,.."
2) "Torgiuls Nedre Vigedahl, myndig og tilstæde" arva "Løsøre 29..,.."
3) "Omund Joensen Langeland død, og effterladt sig 3de børn Saasom Christen Omundsen 30 aar gammel, der er hendømt til Jerneverket i arbeide." arva "Løsøre 11..3..9 3/5" og farbroren Torbjørn øfre Qvaløy var verge for han. "Joen Omundsen 26 aar gammel tilstæde" arva "Ligesaa 11..3..9 3/5" og farbroren Torbjørn øfre Qvaløy var verge for han også. "Ingerj Omunds daatter 23 aar gammel nærværende" arva "Iligemaade 5..4..12 4/5" og farbroren Torgiuls Nedre Vigedahl var verge for ho.
4) "Karj Joens daatter Stølsmarch Som har været gifft tilforne og er endnu en Enche, tilstæde" som arva "Løsøre till 14..3..".

Sjå også: 
Rog. Historie- og Ættesogelag: Ætt og Heim 1974 side 104
Rog. Historie- og Ættesogelag: Ætt og Heim 1954 side 95

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR.

Jon Torgilsson gifta seg med Kvaløy cirka 1655 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Jon Torgilsson gifta seg så med Marita Torbjørnsdotter cirka 1666 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

64        i.  Torbjørn Jonson Kvaløy. Torbjørn gifta seg med Brølla Jonsdotter cirka 1693 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Torbjørn gifta seg så med Brita Halvardsdotter, dotter av Halvard Abrahamson Kvaløy og Anna Jakobsdotter?, cirka 1696 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. 

         ii.  Cari Jonsdotter vart fødd i 1671 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1754 i Stølsmarken, Vikedal, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 26. okt. 1754 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Cari gifta seg med Halvor Jensson Stølsmarken i 1694 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. 

        iii.  Omund Jonson Langeland vart fødd i 1671 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR og døydde før 1732 i Langeland, Imsland, Rogaland, NOR 61 år gamal. Eit anna namn for Omund var Osmund. Omund gifta seg med ukjend. 

         iv.  Torgiuls Jonson Soland vart fødd i 1673 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Soland, Jelsa, Rogaland, NOR 68 år gamal. Eit anna namn for Torgiuls var Thorgius. Torgiuls gifta seg med ukjend. 

          v.  Johannes Jonson Hustoft vart fødd i 1675 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1732 i Hustoft, Imsland, Rogaland, NOR 57 år gamal. Johannes gifta seg med Marta Sevatsdotter, dotter av Sevat Olson Sandvik og Marit Torbjørnsdotter, i 1726 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 


129. Marita Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Olson Birketveit og Ragna Osmundsdotter, vart fødd cirka 1645 i Birketveit, Imsland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1720 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år. 

Marita gifta seg med Jon Torgilsson Kvaløy cirka 1666 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Marita gifta seg så med Biørn Bjørnson Kvaløy, son av Biørn Knudson Våge og Borgilla Henriksdotter, cirka 1688 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Våge, Imsland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR.


130. Halvard Abrahamson Kvaløy, son av Abraham Oveson Nes og Halvardsdotter, vart fødd i 1630 i Fattland, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1712 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 82 år. Eit anna namn for Halvard Abrahamson var Halvor. 

Generelle notat: Hallvard Abrahamsen, frå Nes i Sauda, fylgde etter Torkel Pedersen på Selland kring 1670 og gifta seg med enkja hans. Hallvard vart i 1671 stemna av Knut Lunde i Suldal og bror hans for ryd-ningsretten til Selland. Knut Lunde, som elles ik-kje er omtala i ættesoga for Suldal, har vore ein etterkomar av Roald Selland. Men Hallvard kun-ne prova at føremannen hans hadde kjøpt ryd-ningsretten, og han vart fri for søksmålet. På 1670-talet hadde Hallvard Selland saker med grannen på Ropeid om skifta mellom gardane.
I 1681 hadde Hallvard Selland sjau med buk-kane sine og måtte gje erstat-ning til Ådne Lilleland i Vikedal. Han vart forlikt med Ådne. I forliket kan vi sjå at det har vore vik-tig for Hallvard å presisera at om nokon - for skuld det som hadde hendt - skulle tala ille om Hallvard sitt ærlege namn, så skulle det vera han fritt å dra vedkommande til ansvar for dette. Anna og Hallvard var leiglendingar på Selland, men åtte sjølv jordegods i Hustveit i Imsland (1 pund smør og 5 spann korn), som dei i 1712 pantsette til svigersonen Torbjørn Kvaløy. Hall-vard vart elles ein del nytta som lagrettemann.
Anna og Hallvard Selland hadde 3 barns som ein kjenner til. Anna og Hallvard Selland sa opp garden for sonen Abraham kring 1711. Abraham hadde vore soldat, men vart ikkje sendt austetter, vernte-leg avdi han var einaste heimeverande son og den som måtte ta over garden. Hallvard sjølv døydde året etter i Kvaløynå i Imsland, hos dottera og svigersonen Torbjørn.
Anna og Hallvard frå Nes si slekt sat på garden frametter, generasjon etter generasjon, på det eine bruket (br. l) like fram til i våre dagar. Gar-den var einbølt like fram til kring 1818. Oppsit-jarane var leiglendingar under Jelsa prestebol, mann etter mann.

Halvard Abrahamson gifta seg med Anna Jakobsdotter? cirka 1670 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

65        i.  Brita Halvardsdotter. Brita gifta seg med Torbjørn Jonson Kvaløy, son av Jon Torgilsson Kvaløy og Marita Torbjørnsdotter, cirka 1696 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. 

         ii.  Anna Halvardsdotter vart fødd i Selland ytre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1700 i Selland ytre, Sand, Rogaland, NOR. 

        iii.  Abraham Halvardson Selland vart fødd i 1679 i Selland ytre, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1747 i Selland ytre, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år. Abraham gifta seg med Hallgjerd Olsdotter, dotter av Ole Torjusson Ropeid d.y. og Marta Bårdsdotter, i 1704 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. 


131. Anna Jakobsdotter? vart fødd cirka 1633 og døydde i 1724 i Selland ytre, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 91 år. 

Generelle notat: Anna Selland var ei kvinne som sto godt på eigne bein. I 1694 stemna ho - og ikkje mannen - Ola Herheim i Sauda for arvesvik ho meinte han hadde begått i arveskifte etter første kona hans. Anna meinte at dotter hennar Gjøa Brommeland òg skulle ha erstatning, som enkja etter Njell Olsen. I 1713 stemna ho som enkja sonen Abraham av di han ikkje ville gje henne livsopphald (folga) som bytte mot at ho hadde sagt opp garden for han. Abraham baud seg ta imot henne dersom "ingen af hindes andre barn och suogre wil antage och forsørge hende". Abraham skulle forsørga henne livet ut og gje henne ein "hederlig begrafuelse", mot å overta alt ho åtte etter henne. Så ville ho li­kevel ikkje vera hos Abraham, men kom til dotte­ra i Kvaløynå straks etter, der ho var i 4 år. Då flytta ho til sonen Peder Haug, "formedelst Tor­biørn Qvaløens uchristelige medhandling". Ho akta no vera hos Peder til ho døydde og stemna i 1718 svigersonen for pengar og gods ho hadde ståande hos han. Ho levde så seint som i 1721, då Peder stemna halvbroren Abraham, på vegne av mora, for leiga av 2 kyr og nokre sauer som mora åtte og hadde gåande på Selland. I alt skulda han mora 11 dalar. Saka vart forlikt ved at Abraham år­leg skulle gje mora 1 tønne korn og 1 kvarter malt så lenge ho levde. Anna var truleg identisk med den Anna Jakobsdotter Selland som d. 1724, 105 år. Men alderen må ha vore for høg. Abra­ham Selland stemna for sin del svogeren Torbjørn Kvaløynå for farsarv i 1718, meinte han sat inne med eitkvart lausøyre, forutan at han anka på jor­degodset i Hustveit. Torbjørn vart pålagt å syta for skifte etter svigerfaren. Så det var mykje sjau i familien.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1721 i Haug, Jelsa, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Torkel Pederson Selland cirka 1650 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gunhild Torkelsdotter vart fødd cirka 1650 i Selland ytre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Mosbakka, Sauda, Rogaland, NOR. Gunhild gifta seg med Jone Sanderson Østebø cirka 1670 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Gunhild gifta seg så med Daniel Gjertson Østebø, son av Gjert Nilsson Tysseland og Marta Tysseland, cirka 1670 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Gunhild gifta seg så med Anders Larsson Mosbakka, son av Lars Andersson Risvoll og Mari Olsdotter, cirka 1690 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

         ii.  Peder Torkelson Kjølvik vart fødd i 1660 i Selland ytre, Sand, Rogaland, NOR og døydde før 1753 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR 93 år gamal. Peder gifta seg med Ingeborg Bjørnsdotter, dotter av Biørn Knudson Våge og Borgilla Henriksdotter, cirka 1685 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Peder gifta seg så med Anna Jonsdotter, dotter av Jon Pederson Tveita og Marta Steinsdotter, i 1701 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Peder gifta seg så med Margrete Jonsdotter, dotter av Jon Olson Kjølvik og Eli Larsdotter, den 6. jul. 1716 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. 

        iii.  Gjøa Torkelsdotter vart fødd cirka 1661 i Selland ytre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1722 i Brommeland, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år. Gjøa gifta seg med Njel Olson Brommeland, son av Ole Torjusson Herheim d.e. og Marta Andersdotter, cirka 1681 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Gjøa gifta seg så med Halvor Nilsson Brommeland, son av Niels Halvorson Ritland og Birgit Osmundsdotter, cirka 1694 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. 

         iv.  Niels Torkelson Rønnevik vart fødd i 1663 i Selland ytre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1704 i Rønnevik, Imsland, Rogaland, NOR 41 år gamal. Niels gifta seg med ukjend. 

Anna gifta seg med Halvard Abrahamson Kvaløy cirka 1670 i Sand Kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. 

132. Biørn Knudson Våge, son av Knud Bjørnson Bjørheim og Udbjørg Tormodsdotter, vart fødd i 1595 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1680 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR 85 år gamal.