Severin M. Helgeland

Startside Opp Thea M. Johnsen Sigurd Torgersen Anna Karina Kaltveit Severin M. Helgeland

 

 

Anar til Severin Martinius Helgeland

horizontal rule


Første generasjon

horizontal rule

horizontal rule1. Severin Martinius Helgeland, son av Salomon Salomonsen Helgeland og Martha Torgilsdotter, vart fødd den 26. feb 1900 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. mar 1900 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 1. aug 1969 i Hedlot, Sauda, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 6. aug 1969 i Saudasjøen kapell, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Då Severin vart innført som døypt i kyrkjeboka står det om han: "Døbt af faderen hjemme, stadfæstelses datum 29.04.1900".
Severin Helgeland vart gift .. .... 1924 med Anna Karina Kaltveit. Dei var begge frå Ombo i Hjelmeland. Sevrin og Anna Karina pakta Prestegarden frå 1946 til 1950. Kona Anna Karina døydde 22. februar 1948 og vart gravlagd på Hjelmeland kyrkjegard. På gravsteinen er inskripsjonen: "Høgt elska sårt sakna". Severin hadde då vorte enkjemann, og han flytte då til Sauda, der han gifta seg opp att med enka Martha Helene Hebnes.
Side 183 i boka for Jelsa står det at Marta var fødd i 1890 og busett i Sauda, barn til Lars Gudmundson som var brukar nr. 16 på Hebnes. Ho var enke etter Ingemund Saua. Foreldra til Ingemund Saua budde på Hedlotsjøen under Hedlot i 1900. Ingemund kjøpte Hedlot av Sjur Danielson. Sevrin vart enkemann for andre gong i 1966 og budde sidan på Hedlot til han døydde i 1969.
Sevrin hadde seks søner og ei dotter i første ekteskap, men ikkje barn i andre ekteskap.
I folketeljinga for 1900 står det feilaktig at Severin var fødd 01031900.

• Dåp stadfesta: 29. apr 1900, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Severin Martinius gifta seg med Anna Karina Kaltveit, dotter av Rasmus Kaltveit og Kristine Espeland, i 1924 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret:

          i.  Selmer Helgeland. Selmer gifta seg med Signe Torgersen, dotter av Sigurd Torgersen og Thea Magrethe Johnsen.

         ii.  Rasmus Helgeland. Rasmus gifta seg med Margit Husevåg.

        iii.  Martin Helgeland. Martin gifta seg med Olga Dyrøy.

         iv.  Kristoffer Helgeland.

          v.  Arthur Sigfred Helgeland. Arthur Sigfred gifta seg med Kari Dalane.

         vi.  Svein Helgeland. Svein gifta seg med Berit Olene Hoftun, dotter av Johannes Hoftun og Oline Gunnarsrød.

        vii.  Anna Karina Helgeland. Anna Karina gifta seg med Gudmund Skår, son av Johannes Skår og Ada Antonie Riskedal.

Severin Martinius gifta seg så med Martha Serina Hebnes i Sep 1951 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR, dotter av Gudmund Hebnes d.e. og Guri Helene Hebnes. Dei fekk ikkje barn.Andre generasjon (Foreldre)

horizontal rule
 

 

 

2. Salomon Salomonson Helgeland, son av Salomon Salomonson Helgeland og Anna Jonsdotter d. e., vart fødd den 2. jun 1833 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. jun 1833 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15. nov 1915 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 23. nov 1915 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Gards nr. 11 Helgeland i Hjelmeland.
Helgeland ligg på nordaustsida av Ombo, ovanfor Buer. Garden ligg så høgt at han vel må kallast fjellgard. Gardstunet ligg 285 meter over havet. Plassen Brakeholå låg noko lågare, på 232 meter over havet. Bakken opp frå sjøen er bratt, men når ein kjem oppå, flatar og vidar terrenget seg ut.
Gardsnamnet Helgeland skriv seg truleg frå adjektivet heilag, og det må då tyda at staden har stått i eitt eller anna forhold til den gamle gudsdyrkinga. For garden er eldre enn kristendommen her til lands. Det er vanleg å rekna med at dei fleste -landgardane vart rydda i folkevandringstida (400-600 e.Kr.). Det einaste vitnemålet vi i dag har om den eldste tida på garden, er ei rundrøys på åtte meter i diameter. I denne må det ha blitt gravlagt ein person frå garden.
Sannsynlegvis har det vore jamn busetjing på garden ut gjennom vikingtida og høgmellomalderen. Men i tida etter Svartedauden, 1349-1350, må det ha blitt folketomt på Helgeland. Anten har brukarfamilien døydd ut, eller så har dei flytt til betre gardar som vart ledige. Det skulle gå ikring 250 år før det igjen trakka folk over tunet.
Ikring 1600 kom ein Torbjørn og kona hans til gards og tok fatt på å nyrydda garden av øyde. Dei åtte ikkje garden. Det var det brørne Ola Aukland og Jon Tøtland som gjorde. Deira heimel til garden vart gjenstand for fleire rettsaker. Ola Aukland og broren Jon Skår, seinare Tøtland, kjøpte Helgeland i 1605. Det var ein Baltser Gunnarson som selde på vegne av to mindreårige brorsøner som han var formyndar for. Barna heitte Assar og Gunnar og var søner av ein Ola Gunnarson. Truleg hadde denne Ola vore eigar av garden utan å ha budd på han. Assar Gunnarson hadde ei dotter som heitte Liva. Ho la tre rettsaker mot Ola og Bjørn Aukland om heimelen til Helgeland. Den første saka vart ført for lagtinget i Stavanger i 1641. Då stemna Hallvard Håkonson (Halduor Haagensen paa Helleland paa Omboe), som Liva var gift med, inn Ola Aukland for retten fordi han meinte at det hadde gått ulovleg for eg då Ola Aukland og Jon Tøtland hadde kjøpt av far og farfar til kona til Hallvard. Han nådde ikkje fram, og det enda med at det vart inngått semje mellom Hallvard og Bjørn Aukland fem år seinare. I 1655 stemna Lars Larsson på Jelsa, som var andre mannen til Liva og sidan budde på Buer, Bjørn Olson Aukland for retten. Framleis var det heimelen til Helgeland det galdt. Lars meinte at kona Liva var nærare enn Bjørn til å løysa på odelen og eiga Helgeland. Men heller ikkje han nådde fram, heimelen til Bjørn vart funnen i orden. Liva gav likevel ikkje opp. Fjorten år seinare, i 1669, la ho sak igjen mot Bjørn Aukland om Helgeland. No var det eit makeskifte mellom Ola Aukland og foreldra hennar om Helgeland og Eide på Ombo ho ville ha omgjort. Etter ein lang prosess enda det med tap for Liva. Domen gjekk ut på at Bjørn Aukland var i sin gode rett som eigar til Helgeland og han og arvingane kunne rolig "njude och beholde" garden. Heile denne tida vart garden brukt under Aukland, slik mange andre gardar på Ombo også vart. Aukland var på den tida ein stor gard med velståande folk. Gjennom mesteparten av 1600-talet dreiv dei Tjeltveit, Helgeland, Indre Skår og Haug så vel som Nårstad, Vatland og Buer som underbruk under hovudgarden. I matrikkelen frå 1668 heiter det om Tjeltveit og Helgeland at dei er "bebiugt och besiddes aff Thuennde huusmend, bruges dog under hoffued Jorden".
Då Salomon vart konfirmert i 1848 budde foreldra på Riskedal i Årdal. Salomon kom til Helgeland på Ombo truleg ikring 1850. Farmora døydde i 1849 på Riskedal, men farfaren døydde på Helgeland i 1851. Ikring 1856 kom faren også til Helgeland, så det vart tre generasjonar Salomon Salomonson som døydde på Helgeland. Salomon har truleg drive garden på Helgeland som ungdom (17-18 år gamal) og teke seg av farfaren og sidan også faren. Salomon Salomonson fekk skøyte på garden Helgeland av Peder Gudmundson i 1856.
Det er fortald (av folk som kjende Salomon) at han ofte vart nytta til å syngja i gravferder.
I 1865 hadde bruket 14 mål åker og dyrka eng og 176,5 mål natur eng. Innmarka var til dels berget og vassjuk. Det vart rekna med at bruket kunne fø hest, 7 kyr, 6 ungdyr og 90 sauer. Her kunne avlast 28 tønner havre, 13 tønner poteter og 40 skippund (6,4 tonn) høy.
Salomon døypte sjølv fire av barna sine frå første ekteskap i heimen på Helgeland: Andreas i 1861, Anna i 1863, Anne Maria i 1867 og Nils i 1868.
Utanfor ekteskapet hadde Salomon to barn med tenestejenta Margrete Endresdotter. Anmerkning i kyrkjeboka då sonen Edvard Berdines vart ført døypt 16. juli 1882: "Begges 2det innbyrdes lejemaal."
I kyrkjeboka står det: "Uægte barn Edvard Berdines Salomonson" fødd i 1882 utvandra til Amerika 15. juni 1883, han var då snaut eit år gamal, og det er ikkje nemnt nokon som han reiste saman med!

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 8.Okt 1848 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1910-teljinga i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 23.Nov 1915, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Salomon Salomonson gifta seg med Tobia Nilsdotter, dotter av Niels Nilsson Tjeltveit og Mallin Andersdotter, den 18. jul 1855 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Salomon Salomonson Helgeland vart fødd den 7. mai 1855 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. jun 1855 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 1. jul 1856 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 7. jul 1856 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Salomon Salomonson Nådland vart fødd den 23. apr 1857 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. jun 1857 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Rørheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR,. Andre namn for Salomon var Salmon og Salmund. Salomon gifta seg med Liva Osmundsdotter, dotter av Osmund Olson Kleivaland og Britha Kristoffersdotter, den 16. feb 1893 i Fort Dodge, Webster, IA, USA. Salomon gifta seg så med Elen Dorthea Jonsdotter i 1932 i Jørstad kapell, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Mallene Helgeland vart fødd den 4. des 1858 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. feb 1859 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Mallene var Mallin. Mallene gifta seg med Ole Andreas Lien, son av Anders Olson Aukland og Martha Olsdotter, den 1. mai 1880 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Andrias Salomonson Helgeland vart fødd den 25. des 1860 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. mar 1861 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5. aug 1870 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 9 år gamal, og vart gravlagd den 6. aug 1870 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Andrias var Andreas.

          v.  Anne Salomonsdotter vart fødd den 22. jan 1863 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 1. mar 1863 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Anne Maria Salomonsdotter vart fødd den 9. apr 1865 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. apr 1865 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18. mai 1865 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 27. mai 1865 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anne var Anna Maria.

        vii.  Anne Maria Salomonsdotter vart fødd den 5. mar 1867 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. mar 1867 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 19. apr 1867 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 27. apr 1867 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Niels Salomonson Helgeland vart fødd den 12. apr 1868 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. apr 1868 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23. apr 1868 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 29. apr 1868 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ix.  Anna Maria Salomonsdotter vart fødd den 14. mai 1869 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. jul 1869 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23. feb 1881 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 11 år gamal, og vart gravlagd den 2. mar 1881 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Nervefeber. Eit anna namn for Anna var Anna Marie.

Salomon Salomonson fekk barn med Margrethe Endresdotter, dotter av Endre Aslakson Buer og Britha Bjørnsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barna deira var:

          i.  Berta Salomonsdotter (Uektefødd) vart fødd den 10. sep 1873 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. nov 1873 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1934 i Eike øvre, Fister, Rogaland, NOR, 61 år gamal. Andre namn for Berta var Bertha og Britta. Berta gifta seg med Ånen Eike, son av Jakob Ånenson Sandanger og Dorthe Sofie Pedersdotter, den 15. okt 1896 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Edvard Berdines Salomonson Helgeland (Uektefødd) vart fødd den 26. jun 1882 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. jul 1882 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,.

Salomon Salomonson gifta seg så med Martha Torjusdotter den 23. jan 1886 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tobias Amandius Helgeland vart fødd den 4. okt 1886 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. nov 1886 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Divide, ND, USA,. Tobias gifta seg med Barbara Mæland, dotter av Håvard Mæland og Barbro Eivindsdotter, cirka 1911 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         ii.  Teodor Helgeland vart fødd den 26. jul 1889 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. aug 1889 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1958 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Teodor var Theodor. Teodor gifta seg med Martha Lovra, dotter av Nils Lovra og Lisebeth Serine Olsdotter, den 16. nov 1910 i St. Petri kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

        iii.  Andreas Helgeland vart fødd den 5. jun 1891 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. jul 1891 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 20. mai 1952 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 60 år gamal, og vart gravlagd den 4. jun 1952 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andreas gifta seg med Lina Helena Nesvik, dotter av Salomon Nesvik og Serina Nilsdotter, den 4. nov 1910 i St. Petri kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         iv.  Levin Helgeland vart fødd den 7. okt 1893 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. nov 1893 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 1. apr 1955 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 6. apr 1955 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Levin gifta seg med Bergit Nikoline Østlid, dotter av Ole Østlid og Inger Johannesdotter, cirka 1927 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

          v.  Nils Helgeland vart fødd den 16. okt 1895 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. des 1895 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 19. mai 1982 i Helgøy, Finnøy, Rogaland, NOR, 86 år gamal. Nils gifta seg med Eli Sofie Jacobsen, dotter av Jakob Kåda og Oliana Sjursdotter, i 1923 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         vi.  Osmund Andreas Helgeland vart fødd den 21. feb 1898 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. apr 1898 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 4. jan 1971 i Bandeberg, Finnøy, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 9. jan 1971 i Jørstad kapell, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Osmund var Aasmund. Osmund gifta seg med Anna Nærheim, dotter av Gjertin Olaus Tobiasson Edland og Seline Olsdotter, cirka 1920 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

1       vii.  Severin Martinius Helgeland. Severin gifta seg med Anna Karina Kaltveit, dotter av Rasmus Kaltveit og Kristine Espeland, i 1924 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Severin gifta seg så med Martha Serina Hebnes, dotter av Gudmund Gudmundson Hebnes d. e. og Guri Helene Hebnes, i sep 1951 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

       viii.  Marie Helgeland vart fødd den 9. feb 1905 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. apr 1905 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 3. jan 1979 i Madla, Stavanger, Rogaland, NOR, 73 år gamal. Eit anna namn for Marie var Maria. Marie gifta seg med Leonard Rødne, son av Reinert Rødne og Ane Kristine Jensdotter, den 28. feb 1931 i Revheim kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. Marie fekk barn med Godtfred Johannesson. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.
3. Martha Torjusdotter, dotter av Torgils Hansson Berg og Lisbeth Olsdotter, vart fødd den 16. okt 1865 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. nov 1865 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 5. apr 1931 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 65 år gamal. Dødsårsak: Blodprop. Eit anna namn for Martha var Marta.

Generelle notat: Rogaland fylke, Hjelmeland lensmann, Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100439/Ggb/L0004), 1929-1950:
side 17 nr. 11 i 1931 finn ein "Martha Torgersdtr. Helgeland, folge enke, Helgeland" meldt av Osmund Helgeland den 9. april 1931. Martha døydde den 5. april 1931, 66 år gamal av "Blodpropp, overl P.K. Pedersen". "Mannen Salemon Helgeland døde i 1916. Efterl. sig 9 fellesbarn." Og så står det "Intet å skifte 9/4 31 m. Sognepr og d."
(Det må vere skrivefeil her og skal vere 8 fellesbarn men så er truleg dottera Berta, som Salomon fekk med Margrete Endresdotter, medrekna. Eller så er det eit barn me ikkje kjenner til?)

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga på Bakke i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho vart konfirmert den 3.Okt 1880 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1910-teljinga i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Salomon Salomonson Helgeland den 23. jan 1886 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Tredje generasjon (Besteforeldre)

horizontal rule


4. Salomon Salomonson Helgeland, son av Salomon Salomonson Helgeland og Liva Karina Larsdotter, vart fødd i 1802 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. okt 1802 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 12. jul 1880 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 19. jul 1880 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Eit anna namn for Salomon Salomonson var Salmund.

Generelle notat: "Salmund Salmundsen fød paa Ramsfield" vart døypt den 17. oktober 1802. Salomon Ramsfield vart konfirmert 14. oktober 1821, 19 år gamal.
Salomon og kona Anna Jonsdotter fekk skøyte på garden Indre Ramsfjell av faren hans i 1826. Dei kjøpte bruk C på Sæbø i 1846 av Halldor Halldorson og flytta dit.
I følgje Årdalsboka kjøpte han saman med verbroren, Lars Jonson, Riskedal i 1847. Kjøpesum 700 dalar. Salomon fekk Øyane og Lars hovudbruket. Salomon fekk skøyte på bruk 3, Øvre Øyane i 1848 frå Eivind Reiarson. Han bygde hus same året. Han blei ikkje verande lenge på Riskedal, etter 3-4 år overtok han farsgarden på Ombo og flytta dit (står det i boka for Årdal, men dei flytta truleg til sonen på Helgeland, Ombo, og budde der som folgefolk).
Han selde Øvre Øyane, men hadde delt frå Perstykket til Tron Rasmusson, skøyte 1854, og ein del til Osmund Helgeson (Slåtto), skøyte 1854, og må då ha flytta til Helgeland på Ombo, for når dottera Anna gifta seg 6. juli 1854, og Sonen 8. juli 1854, er far deira kalla Salomon Salomonson Helgeland.
Anna Johnsdotter Helgeland døydde 2. april og vart gravlagd 10. april 1856, 50 år gamal.
Då Salomon vart enkemann gifte han seg med Åsa Rasmusdotter. Ho gifte seg opp att 5 år etter Salomon var død, med Lars Nilsson Flotene.
I 1865 bur "Salmund Salmundsen den ældre" på 63 år som folgemann hjå sonen på Helgeland på Ombo.
Folgemand Salomon Salomonsen Helgeland døydde 12. juli og vart gravlagd 19. juli 1880, dødsårsak var Alderdomsvaghed.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 14.Okt 1821 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 19.Jul 1880, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Salomon Salomonson gifta seg med Anna Jonsdotter d. e. den 19. jun 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Carrie Salomonsdotter vart fødd den 15. aug 1828 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. aug 1828 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1890 i Humboldt, Humboldt, IA, USA, 62 år gamal. Andre namn for Carrie var Anna Karina, Carlin, og Liva Karine. Carrie gifta seg med Osmund Knudson, son av Knud Osmundson Riskedal og Borghilda Gunnarsdotter, den 14. jan 1849 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Salomonsdotter vart fødd den 17. mar 1832 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. apr 1832 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5. jul 1832 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 13. jul 1832 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

2       iii.  Salomon Salomonson Helgeland. Salomon gifta seg med Tobia Nilsdotter, dotter av Niels Nilsson Tjeltveit og Mallin Andersdotter, den 18. jul 1855 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Salomon fekk barn med Margrethe Endresdotter, dotter av Endre Aslakson Buer og Britha Bjørnsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Salomon gifta seg så med Martha Torjusdotter, dotter av Torgils Hansson Berg og Lisbeth Olsdotter, den 23. jan 1886 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Salomonsdotter vart fødd den 31. mar 1836 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. apr 1836 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Anna gifta seg med Osmund Nilsson Tjeltveit, son av Niels Nilsson Tjeltveit og Mallin Andersdotter, den 6. jul 1854 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Liva Salomonsdotter vart fødd den 22. aug 1841 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. sep 1841 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17. sep 1908 i Foldøy, Jelsa, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 25. sep 1908 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Liva gifta seg med Peder Pederson Foldøen, son av Peder Berntson Tjuvenes og Siri Olsdotter, den 24. jul 1860 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Salomon Salomonson gifta seg så med Aasa Rasmusdotter, dotter av Rasmus Rasmusson Helgeland og Brita Gudmundsdotter, den 11. nov 1857 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


5. Anna Jonsdotter d. e. dotter av Johne Jonson Vadla og Anna Gudmundsdotter d. e., vart fødd i 1805 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. des 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2. apr 1856 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 51 år gamal, og vart gravlagd den 10. apr 1856 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Salomon Salomonson Helgeland den 19. jun 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


6. Torgils Hansson Berg, son av Hans Hansson Bakke og Martha Torgilsdotter d. y., vart fødd den 4. mai 1845 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mai 1845 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 25. mai 1931 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 86 år gamal. Dødsårsak: Alderdom. Andre namn for Torgils Hansson var Thorjuls, Torgels, Torjel, Torjuls, og Torjus Tuftene.

Generelle notat: Torgils og Lisbet budde på Bakken under Tuftene dei par første åra etter at dei var gifte i 1864.
I 1865 bur "Thorjuls Hanss. Husfader Logerende samt Fisker 21" på Bakke med "Lesbet Olsd. hans Kone 24" med sonen Ole på 3 år og dottera Marta på 1 år. Etterpå flytte dei til Tonå u. Tjeltveit der første kona Elisabet Olsdotter døydde.
Torgils var lenge husmann, men i 1904 fekk han saman med andre kona si Ingeborg Helgesdotter som var frå Vats, skøyte på b.nr. 2, Tonå under Tjeltveit, og vart sjølveigar.
I 1907 kjøpte dei br.nr. 2, Berg under Tuftene og flytta dit.
I tellinga for 1900 bur "Torgils Toen Husmand m J. jorddyrk. fisker" med kona Ingeborg Helgesdotter frå Vats. Hjå seg har dei Mandius Mikkelson fødd i 1881 i Sjernarøy og Helge Mikkelson fødd i 1886 i Sjernarøy. Desse to er Ingeborg sine barn med første mannen Mikkel Nygård. Ingeborg var frå Eikanes i Vats men då dei vert vigde vert ho ført som Ingebor Tollefsdotter frå Sjernarøy og dotter til Helge Tollefson.
I folketeljinga i 1910 for Hjelmeland finn ein Torjus Berg fødd 4. mai 1845 som "gardmfiskar" på bruk nr. 2: Berg under gard nr. 9: Tuftene.
Dei har då hjå seg tenesteguten Andreas Aasmundson fødd i Fister 21. juli 1899 samt fosterdottera Ovidia Olsdotter fødd 25. januar 1905 i Stavanger (Margit Ovidia var fødd 25. januar 1905 og døypt i Stavanger domkyrkje den 9. april 1905 av foreldre Slagter Olaf Olsen fødd i 1883 og kona Marie fødd i 1882 som då budde i øvre Klevegata 28).
Ingeborg Helgesdotter døydde på Tjeltveit i 1912 og er då ført som kone til Torgils Tona Tjeltveit.
Torjus Hansen Tuftene gifta seg for tredje gong 25. november 1917 i St. Johannes kyrkja i Stavanger med enka Bertha Marie Ørke. Ho var fødd i Hetland og far hennar er førd som husmann Johannes Johannesen, men i Lysningsprotokollen er faren ført som husmann Johannes Johnsen (som truleg er det rette).
Ekteskapa var "Opløst ved død. Skifteattest fra Ryfylke skifterett datert 11/11 1915 og fra Karmsund skifterett av 13/11 1915".

I Rogaland fylke, Hjelmeland lensmann, Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100439/Ggb/L0002), 1910-1923:
side 14 nr. 8 i 1919 finn ein "Bertha Marie Johannesdatter Tuftene" ført død den 30. januar og meldt til lensmannen den 30. januar 1919, 59 år gamal. "Efterlader Manden Torjus Hansen Tuftene og en uegtet Datter, der skal ophalde sig i Amerika."

Kone Seline Olsdotter Berg, kona til "Gbr. Torjus Hanssen Berg", fødd i 1879 i Stavanger og som budde på Ombo i Hjelmeland, "Død paa sghuset i Eigersund" den 3. april 1921 av "Barselsykdom" og vart gravlagd i Varhaug den 9. april 1921.

I Rogaland fylke, Hjelmeland lensmann, Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100439/Ggb/L0002), 1910-1923:
side 18 og nr. 12 i 1921 finn ein "Silena Berg 41 År." ført død den 10. april 1921 og medlt den 16. april 1921. "Manden lever. 3 born. 1 myndig og 2 umyndige born. (Nyresygdom). - Egersund." Skiftet vart halde den 2. mai og arven vart delt den 6. mai 1921.

Rogaland fylke, Hjelmeland lensmann, Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100439/Ggb/L0004), 1929-1950.
side 17 nr. 14 i 1931 finn ein "Torgils Hansen Berg, fhv. gårdbruker, Berg, Tuftene. 86 år" døydde den 25. mai 1931 av Alderdom og vart meldt av Severin Larsen den 26. mai 1931. "Intet å skifte Kfr. reg. sendt skifteretten".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga på Bakke i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1900-teljinga på Toen i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1910-teljinga på Berg i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Torgils Hansson gifta seg med Lisbeth Olsdotter den 18. mai 1864 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Torjusson (Uektefødd) vart fødd den 1. nov 1863 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 29. nov 1863 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

3        ii.  Martha Torjusdotter. Martha gifta seg med Salomon Salomonson Helgeland, son av Salomon Salomonson Helgeland og Anna Jonsdotter d. e., den 23. jan 1886 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Serina Torjusdotter vart fødd den 23. apr 1869 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. mai 1869 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 6. apr 1924 i Løland, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 54 år gamal, og vart gravlagd den 14. apr 1924 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Serina var Serine. Serina gifta seg med Tor Løland, son av Johannes Olson Rørheim og Rakel Toresdotter, den 22. jul 1891 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Hanna Kristine Torjusdotter vart fødd den 14. des 1873 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. jan 1874 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Bækkegaten 4a, Stavanger, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Hanna var Hanne. Hanna gifta seg med Johannes Henrikson Løland, son av Henrik Johannesson Løland og Inger Gudmundsdotter, den 11. sep 1897 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

          v.  Nikoline Torjusdotter vart fødd den 6. aug 1876 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. aug 1876 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 27. jun 1905 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 28 år gamal, og vart gravlagd den 3. jul 1905 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Nikoline gifta seg med Ole Johannes Aplavik, son av Ivar Helgeson Aplavik og Liva Knudsdotter, den 6. mar 1899 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Olava Marie Torjusdotter vart fødd den 18. jan 1883 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. jan 1883 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1935 i Grønnestad nora, Bokn, Rogaland, NOR, 52 år gamal. Andre namn for Olava var Maria og Olava. Olava fekk barn med Knut Holle, son av Mikkel Holle og Ranveg Knudsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Olava gifta seg med Lars Andreas Eliasson Høines, son av Elias Eliasson Høynes og Anne Nilsdotter, den 20. des 1906 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Olava gifta seg så med Nils Elisæus Grønnestad, son av Hans Nilsson Grønnestad og Anna Kristine Eriksdotter, den 7. apr 1926 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Torgils Hansson gifta seg så med Ingeborg Helgesdotter, dotter av Helge Osmundson Eikanes og Malene Knudsdotter, den 8. jun 1894 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Torgils Hansson gifta seg så med Bertha Marie Johannesdotter, dotter av Johannes Jonson Grødem og Kristi Pedersdotter, den 25. nov 1917 i St. Johannes kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Torgils Hansson gifta seg så med Seline Olsdotter, dotter av Ole Svendson Tjemsland og Anne Andreasdotter, cirka 1920 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


7. Lisbeth Olsdotter, dotter av Ole Nilsson Låtveit d. y. og Siri Nilsdotter, vart fødd den 16. mar 1842 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. mar 1842 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 12. aug 1891 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 49 år gamal, og vart gravlagd den 18. aug 1891 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Tæring. Andre namn for Lisbeth var Lesbet og Lisabet.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga på Bakke i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Lisbeth gifta seg med Torgils Hansson Berg den 18. mai 1864 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Fjerde generasjon (Oldeforeldre)

horizontal rule


8. Salomon Salomonson Helgeland, son av Salomon Salomonson Ramsfjell og Liva Jonsdotter, vart fødd i 1770 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. feb 1770 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 28. apr 1851 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 3. mai 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Salomon Salomonson var Salamo og Salmund.

Generelle notat: Salomon Salomonson fekk skøyte på bruket på Indre Ramsfjell i 1790. Han var gift med Kari Larsdotter og dei er nemnde med fem barn.
Kari Larsdotter Ærøen vart konfirmert 12. oktober 1788. Det vart lyst for pigen Kari Larsdotter Aas og Salomon Salomonson 2. juni 1798 i Jelsa og dei vart vigde 29. juli 1798 i Jelsa. Då dottera Lispeth vart døypt langfredag (3. april) 1801, er ein av fadrane Lars Aas, far til Kari. Då sonen Lars vert døypt 29. september 1807, er Henrik Aas ein av fadrane. Dette er bror til Kari. Foreldra til Kari Larsdotter var Elisabeth Larsdotter og Lars Henrikson som budde på Erøy i Erfjord. Dei hadde dottera Livia Karina til dåpen i 1763, og det er nok ho som er kalla Kari Larsdotter Ås då ho gifta seg i 1798. Lars Henrikson var flytta til Ås i Erfjord før 1801.
Folgekone Liva Karina Larsdotter Riskedal døydde 17. mars og vart gravlagd 24. mars 1849, 86 år gamal.

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Folgemand Salomon Salomonsens afd. Hustrue Liva Karine Larsdr. Riskedal af Aardals tinglaug. Begyndt 14 April 1849, sl. 19 October. S.A."
Skiftet vart halde hjå sorenskrivaren på Opsal i Vikedal.
"Summa Intægter 25.3.2" Buet hadde gjeld til "Salomon S. Riskedal d. yngre - 3.3.18" - som var sonen deira og som dei budde hjå og "Summa Udgifter 13.1.8". Det vart då att 12.1.18 til deling på arvingane som var enkemannen og:
1) sonen Salomon Salomonson "den yngre"
2) barna til den avlidne dottera Lisbet som hadde vore gift med Lars Kristenson Tveit i Erfjord: a) Christen Larsson "mindreaarig", b) Salomon Larsson 17 år, c) Lars Larsson "d. ældre" 12 år, d) Lars Larsson "d. yngre" 10 år, e) Inger Larsdotter 20 år, f) Liva Larsdotter 7 år.

Folgemann og enkemann Salomon Salomonson Helgeland på Ombo døydde 28. april og vart gravlagd 3, mai 1851, 81¼ år gamal.
Liva Karina og Salomon budde hjå sonen på Riskedal der Liva Karina døydde, og Salomon må så ha flytta saman med sonesonen Salomon til Helgeland på Ombo ikring 1850.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Salomon Salomonson gifta seg med Liva Karina Larsdotter den 29. jul 1798 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Liva Salomonsdotter vart fødd i 1799 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. okt 1799 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11. mar 1830 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 31 år gamal, og vart gravlagd den 16. mar 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Lisbeth Salomonsdotter vart fødd i 1801 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. apr 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8. jun 1843 i Tveit, Erfjord, Rogaland, NOR, 42 år gamal, og vart gravlagd den 15. jun 1843 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Andre namn for Lisbeth var Lisbet og Lispeth. Lisbeth gifta seg med Lars Kristenson Tveit, son av Christen Larsson Tveit og Inger Askjellsdotter, den 5. jul 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

4       iii.  Salomon Salomonson Helgeland. Salomon gifta seg med Anna Jonsdotter d. e., dotter av Johne Jonson Vadla og Anna Gudmundsdotter d. e., den 19. jun 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Salomon gifta seg så med Aasa Rasmusdotter, dotter av Rasmus Rasmusson Helgeland og Brita Gudmundsdotter, den 11. nov 1857 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Lars Salomonson Ramsfjell vart fødd i 1806 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. sep 1806 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 1. apr 1830 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 24 år gamal, og vart gravlagd den 8. apr 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Johne Salomonson Ramsfjell vart fødd i 1808 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. sep 1808 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5. mar 1830 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 22 år gamal, og vart gravlagd den 14. mar 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johne var Jone.


9. Liva Karina Larsdotter, dotter av Lars Henrikson Ås og Elisabeth Larsdotter, vart fødd i 1763 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. des 1763 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 17. mar 1849 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 24. mar 1849 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Andre namn for Liva Karina var Kari og Livia Karina.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 12.Okt 1788 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 19.Okt 1849 i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR.

Liva Karina gifta seg med Salomon Salomonson Helgeland den 29. jul 1798 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

10. Johne Jonson Vadla, son av Johne Jonson Vadla d. e. og Anne Eivindsdotter, vart fødd i 1779 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. jul 1779 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 15. okt 1844 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 65 år gamal, og vart gravlagd den 23. okt 1844 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jone Jonson fekk skøyte i 1804 på 1 laup 2 pund 10 merker smør i Vadla og 10 mark i Kromshagen. Dette utgjorde 5/6 av eigedomen. Ti år seinare vart han eigar også av resten. Sonen Jone overtok etter han i 1834.
Folgemann Johne Johnson Wadla døydde 15. oktober og vart gravlagd 23. oktober 1844, 68¼ år gamal.
Enke Anna Gudmundsdotter Wadla døydde 4. april og vart gravlagd 11. april 1851, 66½ år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Johne Jonson gifta seg med Anna Gudmundsdotter d. e. den 2. jul 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

5         i.  Anna Jonsdotter d. e.. Anna gifta seg med Salomon Salomonson Helgeland, son av Salomon Salomonson Helgeland og Liva Karina Larsdotter, den 19. jun 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Jonsdotter d. y. vart fødd i 1808 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. jun 1808 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 9. jun 1850 i Fyljesvoll, Erfjord, Rogaland, NOR, 42 år gamal, og vart gravlagd den 15. jun 1850 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Aage Olson Fyljesvoll, son av Ole Henrikson Bakken d. e. og Borghilda Ågesdotter, den 16. jun 1831 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Johne Jonson Vadla vart fødd i 1810 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. mar 1810 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 9. jun 1853 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 43 år gamal, og vart gravlagd den 15. jun 1853 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Johne gifta seg med Mallene Olsdotter, dotter av Ole Olson Sandanger d. y. og Malene Knudsdotter, den 25. jun 1840 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Gudmund Jonson Eiane vart fødd i 1812 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. des 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 6. feb 1888 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 11. feb 1888 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Gudmund gifta seg med Inger Olsdotter, dotter av Ole Øysteinson Vormeland og Karen Jensdotter, den 17. okt 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Gudmund gifta seg så med Kari Larsdotter, dotter av Lars Jonson Kløv og Siri Larsdotter d. y., den 13. sep 1872 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Eivin Jonson Fevold vart fødd i 1815 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. des 1815 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 7. apr 1869 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 54 år gamal, og vart gravlagd den 14. apr 1869 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Eivin var Even og Evin. Eivin gifta seg med Anna Jakobsdotter, dotter av Jakob Johannesson Dale og Siri Paulsdotter, den 27. jun 1848 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Lars Jonson Riskedal vart fødd den 19. nov 1818 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. nov 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8. aug 1888 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 15. aug 1888 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Martha Nilsdotter, dotter av Niels Jonson Nessa og Malene Svendsdotter, den 20. okt 1845 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        vii.  Martha Jonsdotter vart fødd den 2. mai 1825 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. mai 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 22. jun 1845 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 20 år gamal, og vart gravlagd den 27. jun 1845 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


11. Anna Gudmundsdotter d. e. dotter av Gudmund Larsson Eiane og Anna Pedersdotter d. e., vart fødd i 1784 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. nov 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 4. apr 1851 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 11. apr 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Johne Jonson Vadla den 2. jul 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

12. Hans Hansson Bakke, son av Hans Kristoffer Hansson Bakken og Magla Samsonsdotter, vart fødd den 1. des 1822 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. des 1822 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11. mar 1899 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 17. mar 1899 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Hans Hansson var Hans Christopher og Hans Kristoffer.

Generelle notat: Hans Kristoffer Hansson var gift med Marta Torgilsdotter frå Norda Knutsvik og dei hadde 8 barn. Første sonen fekk dei før dei vart gifte. Denne sonen var heimedøypt. Marta var truleg tenar på Tuftene då.
Hans Kristoffer budde som husmann på Bakken under Tuftene i 1865 og er då nemnt som fiskar. Kona vert då kalla Marta Tjærandsdotter som er feil.
Husmann Hans Hansen Bakke døydde 11. mars og vart gravlagd 17. mars 1899 og budde då på Tuftene.
I 1900 budde Marta Bakken på Toen under Tjeltveit som enke hjå sonen Torgils Toen.
I 1902 er husmannsenke Martha Torgilsdotter gravlagd (men dåpsdatoen er ført som 26. juli 1812 som er dåpsdatoen til den eldre systera med same namn).

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga på Bakke i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 17.Mar 1899, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hans Hansson gifta seg med Martha Torgilsdotter d. y. den 27. mai 1843 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hans Kristoffer Hansson Buøy d. e. (Uektefødd) vart fødd den 5. okt 1842 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. okt 1842 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Buøy, Hetland, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Hans var Hans Christopher. Hans gifta seg med Berthe Olsdotter den 12. aug 1867 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

6        ii.  Torgils Hansson Berg. Torgils gifta seg med Lisbeth Olsdotter, dotter av Ole Nilsson Låtveit d. y. og Siri Nilsdotter, den 18. mai 1864 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Torgils gifta seg så med Ingeborg Helgesdotter, dotter av Helge Osmundson Eikanes og Malene Knudsdotter, den 8. jun 1894 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Torgils gifta seg så med Bertha Marie Johannesdotter, dotter av Johannes Jonson Grødem og Kristi Pedersdotter, den 25. nov 1917 i St. Johannes kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Torgils gifta seg så med Seline Olsdotter, dotter av Ole Svendson Tjemsland og Anne Andreasdotter, cirka 1920 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Magla Hansdotter vart fødd den 18. jun 1848 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jul 1848 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5. nov 1881 i Mølleberget, Stavanger, Rogaland, NOR, 33 år gamal, og vart gravlagd den 10. nov 1881 i St. Petri kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Mavetæring. Magla gifta seg med Ole K. Bakke, son av Kittel Einarsen og Kari Levardsdotter, den 29. jul 1870 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Peder Hansson Knudsvik vart fødd den 3. aug 1851 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. aug 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR,. Peder gifta seg med Eli Gunnarsdotter, dotter av Gunder Pederson Øyehavn og Martha Torgilsdotter d. e., den 13. apr 1871 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Tjerand Bjerga vart fødd den 22. apr 1854 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. mai 1854 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1940 i Bjerga, Jelsa, Rogaland, NOR, 86 år gamal. Andre namn for Tjerand var Tjeran og Tjerran. Tjerand gifta seg med Anna Larsdotter, dotter av Lars Torgerson Saltkjervig og Inger Knudsdotter, den 17. apr 1883 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Kari Hansdotter vart fødd den 16. feb 1857 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. apr 1857 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR,.

        vii.  Hans Kristoffer Hansson Øye d. y. vart fødd den 18. okt 1859 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. nov 1859 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Almendingsgade, Stavanger, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Hans var Hans Christoffer. Hans gifta seg med Martha Olsdotter, dotter av Ole Svendson Øye og Kari Gunnarsdotter, den 22. mar 1888 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Samson Hansson Bakken vart fødd den 16. okt 1862 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 22. nov 1862 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


13. Martha Torgilsdotter d. y. dotter av Torgir Tjerandson Saltkjervig og Kari Larsdotter, vart fødd den 19. feb 1820 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. feb 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23. aug 1902 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 28. aug 1902 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga på Bakke i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga på Toen i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 28.Sep 1902, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Hans Hansson Bakke den 27. mai 1843 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

14. Ole Nilsson Låtveit d. y. son av Niels Larsson Tytlandsvik og Siri Olsdotter d. y., vart fødd i 1797 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. sep 1797 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 7. des 1849 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 52 år gamal, og vart gravlagd den 12. des 1849 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Nilsson budde som husmann på Låtveit under Hagalid.
Husmann Ole Nilson Laatvedt vart gravlagd døydde 7. desember 1849 og vart gravlagd 12. desember 1849, 53 år gamal.
Fattiglem og enke Siri Nilsdotter Laatvedt døydde 9. juni 1886 og vart gravlagd 12. juni 1886.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han vart konfirmert den 23.Jan 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Nilsson gifta seg med Siri Nilsdotter den 8. jul 1828 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Niels Olson Låtveit d. e. vart fødd den 2. feb 1829 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. mar 1829 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24. jun 1873 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 44 år gamal, og vart gravlagd den 30. jun 1873 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Siri Nilsdotter, dotter av Niels Nilsson Stykket og Gunla Bjørnsdotter, den 10. jul 1857 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Niels Olson Fevold d. y. vart fødd den 17. feb 1831 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. feb 1831 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Niels gifta seg med Oline Andersdotter, dotter av Anders Klengson Byrkja og Soffi Olsdotter, den 15. jul 1854 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Barbro Olsdotter vart fødd den 6. jul 1833 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 4. aug 1833 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Barbro fekk barn med Knud Halvorson Berge. Ekteskapsstatus: ugift.

         iv.  Ole Olson Låtveit d. e. vart fødd den 31. okt 1836 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. nov 1836 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11. nov 1877 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 41 år gamal, og vart gravlagd den 18. nov 1877 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole fekk barn med Karen Nilsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Ole gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Johne Knudson Foss og Aasa Olsdotter, den 18. apr 1861 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Sjur Olson Forus (Tvilling) vart fødd den 5. sep 1839 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. sep 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Høyland, Rogaland, NOR,. Sjur gifta seg med Ane Kirstine Nerisdotter, dotter av Nere Olson Groven og Elen Salomonsdotter, den 8. nov 1861 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Christen Olson (Tvilling) vart fødd den 5. sep 1839 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 15. sep 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

7       vii.  Lisbeth Olsdotter. Lisbeth gifta seg med Torgils Hansson Berg, son av Hans Hansson Bakke og Martha Torgilsdotter d. y., den 18. mai 1864 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Ole Olson d. y. vart fødd den 25. apr 1845 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 13. mai 1845 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ix.  Anders Olson Låtveit vart fødd den 21. nov 1847 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. des 1847 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15. okt 1874 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 26 år gamal, og vart gravlagd den 21. okt 1874 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Tæring.


15. Siri Nilsdotter, dotter av Niels Kristenson Vassvik og Lisbeth Andersdotter, vart fødd i 1810 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. jul 1810 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 9. jun 1886 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 12. jun 1886 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga på Laatvet under Hagelie i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 12.Jun 1886, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Ole Nilsson Låtveit d. y. den 8. jul 1828 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Femte generasjon (Tippoldeforeldre)

horizontal rule


16. Salomon Salomonson Ramsfjell, son av Salomon Salomonson Ramsfjell og Barbro Ådnesdotter, vart fødd i 1744 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i jan 1779 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 35 år gamal.

Generelle notat: Salomon Salomonson Indre Ramsfjell gifta seg med Liva Jonsdotter Østerhus og dei er nemnde med tre barn. Salomon fekk gåvebrev på bruket av faren i 1762.

Den 23. februar 1779 vart det halde skifte på Indre Ravnsfield "effter den afdøde mand Salomon Salomonsøn" mellom "hans effterlevende Enke Liva Jonsdatter og deris sammenaflede 3 børn N. Salomon Salomonsøn 8 aar gl, Jon Salomonsøn 4 aar gl og Liva Salomonsdatter 7 aar". I lausøyre var det 198-3-10. Av jordegods blir det nemnt 6 merker(?) smør i Indre Ravnsfjell med bygsel frå 22. oktober 1762. Buet var netto på 209-1-19 og av dette fekk enka 104-2-14 og dei to sønene fekk 90-1-20 på deling (45-.-19 kvar) og dottera 22-2-6.
I Kyrkjeboka for Hjelmeland for åra 1778-1781 er det berre ført talet på døde av kvinner og menn, men sidan skiftet etter Salomon var 23. februar 1779, må Salomon truleg ha døydd i januar 1779. Enka Liva Jonsdotter giftar seg opp att 24. juni 1779.

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Ungkarl Jon Salomonsen Ravnsfield, begyndt 30te Maij og sluttet 2 September 1801". Arvingane var "Hans Moder Liva Jonsdr., nu gift med Halver Johannesøn Ravnsfield", "Hans Broder Salomon Salomonsøn Indre Ravnsfield, fuldmyndig" og "Hans Søster Liva Salomonsdr, 28 aar gl, ugift, aldsaa umyndig". Ved skiftesamlinga den 11. juli "er Morbroderen den vælagte Dannemand Jonas Jonsøn Østerhus af Hjelmelands Skibrede, udnevnt til hendes Formynder".
I skiftet blir det nemt "fremlagde Skiftebrev efter Afdødes Fader Salomon Salomonsøn Indre Ravnsfield" datert 23. februar 1779 og "afdøde var da 4 aar gl, altsaa ved hans død omtrent 26 aar; at hans Arv beløb 45rd 19s, Udlagt i Jordegods".
Arven på 24-2-1 vart delt mellom mora og dei to syskena hans. Mora og broren fekk likt: "til Broderen Salomon Salomonsen Indre Ravnsfield en Broderlod eller 2/5 Deel 9-8-6 2/5" og "til den umyndige Søster Liva Salomonsdr, 28 aar en Søsterlod eller 1/5 Deel 4-3-15 1/5".

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 1.Nov 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 23.Feb 1779 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Salomon Salomonson gifta seg med Liva Jonsdotter den 25. jun 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

8         i.  Salomon Salomonson Helgeland. Salomon gifta seg med Liva Karina Larsdotter, dotter av Lars Henrikson Ås og Elisabeth Larsdotter, den 29. jul 1798 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Liva Salomonsdotter vart fødd i 1772 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. jul 1772 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 12. jun 1843 i Tveit, Erfjord, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 17. jun 1843 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Liva gifta seg med Johannes Olson Tveit, son av Ole Johannesson Tveit d. e. og Liva Olsdotter, den 12. jul 1803 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Johne Salomonson Tveit vart fødd i 1775 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. mar 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Tveit, Erfjord, Rogaland, NOR, 26 år gamal, og vart gravlagd den 26. jan 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johne var Joen.


17. Liva Jonsdotter, dotter av Johne Jonasson Østerhus og Liva Ågesdotter, vart fødd i 1744 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15. okt 1820 i Tveit, Erfjord, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 22. okt 1820 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Liva var Live.

Generelle notat: Liva Jonsdotter gifta seg opp att i 1779 med Hallvard Johannesson frå Tveit i Erfjord som tok over på Ramsfjell. I 1801 bur Halver Johannesen på 50 år saman med kona Liva Johnsdotter på 57 år på Indre Ramsfjell hjå Liva sin son, Salomon. Dei flytta til Tveit i Erfjord. Liva "Salomonsdotter" Tveit døydde 15. oktober 1820 og vart gravlagd 22. oktober 1820, 76 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 1.Nov 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Futens kassabok: 1762, i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg med Salomon Salomonson Ramsfjell den 25. jun 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg så med Halver Johannesson Tveit, son av Johannes Halvardson Tveit og Siri Olsdotter, den 24. jun 1779 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


18. Lars Henrikson Ås, son av Hendrik Larsson Erøy og Helvig Jonsdotter, vart fødd i 1729 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. jul 1729 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Ås, Erfjord, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 30. jun 1803 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Lars Henrikson Erøy vart gift første gong med Elisabeth Larsdotter som er kalla Knutsdotter i sjelemanntalet for 1758.
Lars Henrikson fekk skøyte på bruket etter faren 2. januar 1775. Elisabeth og Lars hadde 7 barn.
Elisabeth Ærøen vart gravlagd 4. april 1764, 40 år gamal og det var skiftet etter Elisabet 12. november 1764.
Siri Hansdotter og Lars Henrichson Ærøen vart vigde 30. juni 1765 i Hjelmeland. Siri er registrert i 1762 på øvre Hauge i Hjelmeland som tenar. Sonen deira Henrik vart fødd og døydde på øvre Hauge. Elles hadde dei ei dotter Elisabeth.
Siri Hansdotter vart gravlagd 5. juli 1783, 50 år ganal. Det var skifte etter Siri 10. september 1783.
Lars gifta seg for tredje gong i 1783 med Marta Ånundsdotter frå Surnavik under Vik og dei flytta saman med sonen Henrik til Ås i 1795. Lars hadde ikkje barn med Marta.
Folgemand Lars Henrikson Aas vart gravlagd 30. juni 1803, 71 år gamal. Enken Marta Aas døydde 1. desember og vart gravlagd 10. desember 1823, 82 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Ås, Erfjord, Rogaland, NOR.

Lars Henrikson gifta seg med Elisabeth Larsdotter den 28. okt 1753 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Helvig Larsdotter vart fødd i 1754 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. feb 1754 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 29. nov 1841 i Ås, Erfjord, Rogaland, NOR, 87 år gamal, og vart gravlagd den 7. des 1841 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Helvig gifta seg med Gjert Jakobson Baasen, son av Jacob Gunnarson Vik og Malena Gjertsdotter, den 5. jul 1779 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Lars Larsson vart fødd i 1755 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.

        iii.  Mette Larsdotter (Tvilling) vart fødd i 1757 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. apr 1757 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde før 1822 i Stautland, Bremnes, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Mette var Helvig. Mette gifta seg med Jacob Andersson Stoutland den 14. jul 1784 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Gunnilde Larsdotter (Tvilling) vart fødd i 1757 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. apr 1757 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, 16 år gamal, og vart gravlagd den 20. jun 1773 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gunnilde var Gunle.

          v.  Lisbet Larsdotter vart fødd i 1760 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. mar 1760 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1761 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 18. okt 1761 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lisbet var Lisbeth.

         vi.  Henrik Larsson Ås d. e. vart fødd i 1761 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. des 1761 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 2. feb 1834 i Ås, Erfjord, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 12. feb 1834 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Henrik var Henrich. Henrik gifta seg med Anna Gunnarsdotter, dotter av Gunder Halvardson Natland og Britha Larsdotter, den 21. jun 1795 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

9       vii.  Liva Karina Larsdotter. Liva gifta seg med Salomon Salomonson Helgeland, son av Salomon Salomonson Ramsfjell og Liva Jonsdotter, den 29. jul 1798 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Lars Henrikson gifta seg så med Siri Hansdotter den 30. jun 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Henrich Larsson Hauge d. y. vart fødd i 1766 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jun 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 4. okt 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Lisbet Larsdotter vart fødd i 1767 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR og vart døypt den 3. mai 1767 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Lars Henrikson gifta seg så med Marta Ånensdotter, dotter av Aanen Nilsson Surnevik og Marthe Torbjørnsdotter, den 18. jul 1784 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 20.Jun 1784 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


19. Elisabeth Larsdotter, dotter av Lars Halvorson Ramsfjell og Gunille Pedersdotter, vart fødd i 1723 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR 41 år gamal, og vart gravlagd den 4. apr 1764 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Elisabeth var Lisbeth.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 12.Nov 1764 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.

Elisabeth gifta seg med Lars Henrikson Ås den 28. okt 1753 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

20. Johne Jonson Vadla d. e. son av Jon Ormson Vadla og Marthe Olsdotter, vart fødd i 1748 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 21. des 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Johne Jonson var Joen og Jone.

Generelle notat: Det står at kona til Jone Jonson, Anna Eivindsdotter, var fødd på Nedre Hauge i 1760, men det er ikkje nemnt nokon Eivind der i bøkene for Hjelmeland. Eg kan heller ikkje finna nokon Eivind med dottera Anna i futens kassabok for 1762-1763 i Hjelmeland, men derimot ei Anna Eivindsdotter på Østre Sedberg i Årdal. Denne Anna er i boka for Årdal nemnd som fødd i 1752 og er dotter til Eivind Sveinson.
Joen Joensen Valde og Anna Evens Datter Houe blei trulova i Hjelmeland 1. pinsedag i 1773. Kausjonistar var Joen Østerhuus og Lars Houe. Joen Joensen Valde og Anna Evens Datter Houe vart vigde i Hjelmeland 1. søndag etter Trinitates i 1773.
Jone og Anna var brukarar på Fuglestein frå ikring 1775 til ikring 1790, då dei kom heim og overtok farsgarden hans. Dei tre eldste barna er fødde på Fuglestein. Jone vart eigar av halve Vadla i 1787 og av den andre halvparten fem år seinare. Jone døydde i 1807, og andre kona hans, Sissel gifte seg året etter med Rasmus Andersson Økstra, Jelsa.
I 1784 har dei dottera Elen til dåpen, men i manntalet for 1801 er dottera Martha 17 år. Det må vere Martha som vart døypt i 1784. Dottera Eli er 20 år i 1801 og døypt i 1782.
Anna Walde vart gravlagd 14. juli 1801, 48 år gamal (altså fødd ikring 1753). Johne Walle vart gravlagd 21. desember 1807, 58 år gamal.
Skifte etter Jone Jonson Walde i Hjelmeland byrja den 4. og slutta den 6. april 1808. Enka var Sidsilla Knudsdotter og dei hadde ikkje barn saman, men Jone hadde 5 barn med første kona si, Anna Evensdotter: 1) Jone Jonson "den yngre, fuldmyndig", 2) Elie Jonsdotter som var gift med Peder Pederson Adsem i Hjelmeland, 3) Marta Jonsdotter som var gift med Jone Olson Nedre Houge i Hjelmeland, 4) Anna Jonsdotter "16 1/3 Aar dl: ugift", 5) Sirie Jonsdotter "omtrent paa 15 Aar gl.".
Formyndar for Anna Jonsdotter var svogeren Peder Pederson Adsem og for Sirie Jonsdotter var det broren Jone Jonson Walde. "Antagen Laugværge" for enka var Niels Larsson Nedre Houge.Det vart lagt fram "Skiftebrevet efter afdødes første hustrue Anna Evensdatter Walde, sluttet 17de August 1801, saa og bekræftede lodsedler af Opgivelsen skiftet efter Elie Olsdatter Hauge, sluttet 30ti Maij 1804, som viiste at afdøde var formynder for hans 2de umyndige Døtteres arvelodt ved bemeldte 2de Skifter."
"Iligemaade er Afdøde Formynder for Brodersønnen Svend Olsøns Arv efter Moderen paa Gaarden Eeg i Stiernerøe Skibrede, men Afdøde har intet af Arven modtaget, da samme for det meste er udlaft i Jordegodset og Resten i løsøre, som er blivende hos faderen Ole Jonsen Eeg ..". "Denne sidste, tillige med Afdødes nu mødende anden Broder Peder Jonsøn Rande, blev paalagt, under denne Registrering at være tilstæde og paasee de 2de umyndige Døtters Beste."
Det blir nemt midler "som Afdøde med Opgiørelses Skiftet af Moderen Marta Olsdatter og Osmund Jonsøn Wormelandsvig". Mora hadde som enke gifta seg opp att med Osmund Jonson. Og det blir nemnt jordegods i garden Steinsland i Hjelmeland "ifølge Skiftebrev efter Afdødes første Kone Anna Evensdtr. Walde" av 17. august 1801. Dei to umynde døttrene hadde rest etter "Opgivelses Skifte" etter mormora Elie Olsdotter Houge av 30 mai 1804.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Johne Jonson gifta seg med Anne Eivindsdotter den 5. jun 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 30.Mai 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Elen Jonsdotter (Død som barn) vart fødd i 1777 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. jan 1777 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR,.

10       ii.  Johne Jonson Vadla. Johne gifta seg med Anna Gudmundsdotter d. e., dotter av Gudmund Larsson Eiane og Anna Pedersdotter d. e., den 2. jul 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Eli Jonsdotter vart fødd i 1782 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. feb 1782 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 20. jun 1845 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 28. jun 1845 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Eli var Elen og Elj. Eli gifta seg med Peder Pederson Assheim, son av Peder Gudmundson Assheim og Marthe Knudsdotter, den 25. jun 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eli gifta seg så med Ole Olson Assheim d. e., son av Ole Halvorson Hagalid og Kari Olsdotter, den 24. jun 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Martha Jonsdotter vart fødd i 1784 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. aug 1784 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 26. nov 1851 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 4. des 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Martha var Elen og Marte. Martha gifta seg med Johne Olson Hauge, son av Ole Ågeson Tysse og Siri Jonsdotter, den 25. jun 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Even Jonson Fuglestein (Død som barn) vart fødd i 1786 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. nov 1786 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR,.

         vi.  Siri Jonsdotter (Død som barn) vart fødd i 1788 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. apr 1788 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR,.

        vii.  Evind Jonson Vadla vart fødd i 1789 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. mai 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 4. okt 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Siri Jonsdotter (Død som barn) vart fødd i 1790 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. okt 1790 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.

         ix.  Anna Jonsdotter vart fødd i 1791 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17. des 1830 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR 39 år gamal, og vart gravlagd den 27. des 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Halvor Olson Hagalid, son av Ole Halvorson Hagalid og Kari Olsdotter, den 7. jul 1809 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          x.  Siri Jonsdotter vart fødd i 1793 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. mai 1793 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17. mai 1883 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 90 år gamal, og vart gravlagd den 25. mai 1883 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Johne Jonasson Østerhus d. y., son av Jonas Jonson Østerhus og Magla Jonsdotter, den 29. jun 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Johne Jonson gifta seg så med Sisela Knudsdotter, dotter av Knud Olson Eiane og Katrine Jonsdotter, den 7. jul 1802 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


21. Anne Eivindsdotter, dotter av Eivind Svendson Sedberg og Eli Olsdotter, vart fødd i 1754 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 47 år gamal, og vart gravlagd den 14. jul 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.

• Ho vart konfirmert den 25.Nov 1770 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anne gifta seg med Johne Jonson Vadla d. e. den 5. jun 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

22. Gudmund Larsson Eiane, son av Lars Gudmundson Eiane og Anna Jensdotter, vart fødd i 1746 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 10. jun 1822 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 15. jun 1822 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Gudmund Larsson fekk skøyte på Ytre Eiane av faren i 1785. Han let frå seg garden 23 år seinare (1808) og fekk då ei liknande folge som han sjølv hadde gitt til foreldra. Dyretalet var akkurat det same, kornvarene var noko endra.
Anna og Gudmund skulle ha 7½ tønne havre, ½ tønne reint korn, 1 skjeppe rug og 1 tønne "Jordæbler".
Gudmund Ejene vart gravlagd 15. juni 1821, 75 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Gudmund Larsson gifta seg med Anna Pedersdotter d. e. den 18. jun 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Gudmundsdotter vart fødd i 1781 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. apr 1781 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1781 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.

         ii.  Lars Gudmundson Eiane vart fødd i 1782 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. des 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 27. feb 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

11      iii.  Anna Gudmundsdotter d. e.. Anna gifta seg med Johne Jonson Vadla, son av Johne Jonson Vadla d. e. og Anne Eivindsdotter, den 2. jul 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Gudmundsdotter d. y. vart fødd i 1789 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. nov 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 13. jan 1820 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 31 år gamal, og vart gravlagd den 23. jan 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Johne Jonson Eiane, son av Johne Jonson Atletveit og Britha Jonsdotter, den 7. okt 1808 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Lars Gudmundson Eiane vart fødd i 1793 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1794 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 14. feb 1794 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


23. Anna Pedersdotter d. e. dotter av Peder Gudmundson Assheim og Anna Ormsdotter, vart fødd i 1751 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Gudmund Larsson Eiane den 18. jun 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

24. Hans Kristoffer Hansson Bakken, son av Hans Christopher Mikalson Langballe og Gjertrud Bjørnsdotter, vart fødd i 1782 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. sep 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 10. aug 1849 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 16. aug 1849 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Hans Kristoffer Hansson var Hans Christofer.

Generelle notat: Hans Kristoffer Hansson var fødd utanfor ekteskapet. Faren var Hans Kristoffer Langballe. Mora Gjertrud Bjørnsdotter vart gift på Aukland, Ombo, og Hans vaks opp hjå mora og stefaren på Haug under Aukland.
I bygdeboka for Hjelmeland er det ikkje nemnt noko om kvar kona Magla Samsonsdotter var frå. Dei er ikkje vigde i Hjelmeland. Det er ei Magla Samsonsdotter som er 23 år i 1801 (fødd 1777/1778) og tenar hjå enka "generalmajorinne" Katrine Nikolava von Krogh på Hogganvik i Vikedal. Magla er ført fødd i 1777 i boka for Hjelmeland. Magla får ei død uektfødd dotter som vert gravlag 19. trin. i 1806 i Imsland. Faren er Kristen Olson Vågen i Imsland.
I 1808 vert Magla Samsonsdotter gift med Hans Hansson i Imsland (dato er ikkje nemnd for året 1808 i kyrkjeboa). Dette er nok Hans Kristoffer Hansson og Magla Samsonsdotter som til slutt budde på Svartops under Tuftene. Hans Kristoffer og kona flytta ein del før dei slo seg ned på Svartops. Berre den eldste sonen vart fødd på Svartops under Tuftene i 1810 (då er foreldra kalla Hans Hansson og Magla Samsonsdotter). Peder vart fødd på Bakken under Tjeltveit (då er foreldra kalla Hans Pederson (etter stefaren) og Magla Samsonsdotter) og dei to yngste på Haug under Aukland. Hans Kristoffer var strandsitjar og fiskar i 1835.
"Huusmdskone og Fattiglem Magla Samsonsdatter Svartops under Bergeland (i Jelsøe) døydde 15. oktober og vart gravlagd i Hjelmeland 22. oktober 1840, 63 år gamal (som truleg skal vere Svartops under Tuftene).
Då Magla var død gifta Hans seg opp att med Ingeborg Torgersdotter frå Kolstø i Erfjord.
I 1849 vert fattiglem og fiskar Hans Kristoffer Bakken på 67 år gravlagd.
Ingeborg flytta frå Tuftene då Hans Kristoffer var død. I 1855 budde ho hjå stesonen Hans på Bakken under Tuftene. I 1865 var ho budeie på Gropa under Tuftene. Dei siste åra levde ho på legd. Ho døydde som legdslem på Assheim i 1883.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hans Kristoffer Hansson gifta seg med Magla Samsonsdotter i 1808 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Samson Hansson Nesvik vart fødd i 1810 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. mar 1810 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 27. apr 1899 i Nesvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 89 år gamal, og vart gravlagd den 3. mai 1899 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Samson gifta seg med Lisabeth Johannesdotter, dotter av Johanes Johannesson Vodalen og Martha Olsdotter, den 23. jan 1833 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Peder Hansson Tuftene vart fødd i 1813 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. sep 1813 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2. mai 1831 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 18 år gamal, og vart gravlagd den 8. mai 1831 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Hans Hansson Aukland vart fødd den 29. des 1817 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. jan 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18. jan 1818 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 25. jan 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

12       iv.  Hans Hansson Bakke. Hans gifta seg med Martha Torgilsdotter d. y., dotter av Torgir Tjerandson Saltkjervig og Kari Larsdotter, den 27. mai 1843 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hans Kristoffer Hansson gifta seg så med Ingeborg Torgersdotter, dotter av Torgier Torgerson Kolstø og Thorborg Knudsdotter, den 28. aug 1841 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


25. Magla Samsonsdotter, dotter av Samson Abrahamson og Lisbeth Larsdotter, vart fødd i 1777 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. jan 1777 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 15. okt 1840 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 22. okt 1840 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Magla var Magle.

Generelle notat: Magla Samsonsdotter Nyebro vart konfirmert i Vikedal kyrkje Maria bebudelsesdag i 1797, 19 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 25.Mar 1797 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR.

Magla fekk barn med Christen Olson Yrke, son av Ole Øysteinson Langeland og Torborg Jonsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

          i.  Kristensdotter (Uektefødd - dødfødd) vart fødd i 1806 i Vågen, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1806 i Vågen, Imsland, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 12. okt 1806 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Magla gifta seg med Hans Kristoffer Hansson Bakken i 1808 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

26. Torgir Tjerandson Saltkjervig, son av Tierand Mortenson Saltkjervig og Kari Torgilsdotter, vart fødd i 1781 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. jul 1781 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 20. jul 1850 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 26. jul 1850 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Torgir Tjerandson var Torgels, Torgiels, Torgier, Torgils, Torgiuls, og Torjuls.

Generelle notat: Torgils Tjerandson Saltkjervik under Norda Knutsvik vart gift med Kari Larsdotter Segadal og dei hadde 9 barn. Dei budde som husmannsfolk i Saltkjervik etter foreldra hans.
Husmann Torgir Tjerandson Saltkjervig døydde 20. juli og vart gravlagd 26. juli 1850, 69 år gamal.
Fattiglem og enke Kari Larsdotter Saltkjervig døydde 11. mars og vart gravlagd 16. mars 1872, 90 år gamal.

Torgir Tjerandson gifta seg med Kari Larsdotter den 21. jun 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kari Torgilsdotter d. e. vart fødd i 1807 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. okt 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 7. aug 1881 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 10. aug 1881 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Kari med Peder Pederson Assheim, son av Peder Pederson Assheim og Eli Jonsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

         ii.  Eli Torgilsdotter vart fødd i 1809 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. aug 1809 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 13. apr 1831 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 22 år gamal, og vart gravlagd den 21. apr 1831 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Martha Torgilsdotter d. e. vart fødd i 1812 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. jul 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15. mai 1855 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 43 år gamal, og vart gravlagd den 19. mai 1855 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Martha fekk barn med Gunder Pederson Øyehavn, son av Peder Knudson Haug og Britha Knudsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Martha gifta seg med Ole Olson Tvedten den 29. jun 1843 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Kari Torgilsdotter d. y. vart fødd i 1815 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. mai 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Kari gifta seg med Ole Samsonson Hauge, son av Samson Larsson Nesvik og Britha Olsdotter d. e., den 25. jul 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Guro Torgilsdotter vart fødd den 18. nov 1817 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. nov 1817 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Guro gifta seg med Halvor Knudson Knudsvik, son av Knud Olson Åsland og Sidsele Halvardsdotter, den 28. jul 1849 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

13       vi.  Martha Torgilsdotter d. y.. Martha gifta seg med Hans Hansson Bakke, son av Hans Kristoffer Hansson Bakken og Magla Samsonsdotter, den 27. mai 1843 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Lars Torgerson Saltkjervig vart fødd den 8. mai 1822 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. mai 1822 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 12. okt 1916 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 94 år gamal, og vart gravlagd den 21. okt 1916 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Inger Knudsdotter, dotter av Knud Olson Sabakken og Anna Paulsdotter, den 29. okt 1855 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Brynild Torgilsdotter vart fødd den 22. aug 1825 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. sep 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2. des 1825 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 10. des 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Brynild var Brønilde og Brønla.

         ix.  Tjerand Torgilsson Saltkjervig vart fødd den 28. jul 1828 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. aug 1828 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Eit anna namn for Tjerand var Tjærand. Tjerand gifta seg med Inger Olsdotter, dotter av Ole Olson Tvedten og Britha Øysteinsdotter, den 23. jul 1861 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


27. Kari Larsdotter, dotter av Lars Pederson Segadal og Eli Torsteinsdotter, vart fødd i 1782 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jan 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11. mar 1872 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 90 år gamal, og vart gravlagd den 16. mar 1872 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga på Saltkjærvik i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg med Torgir Tjerandson Saltkjervig den 21. jun 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

28. Niels Larsson Tytlandsvik vart fødd i 1760, døydde i 1815 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 20. nov 1815 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Niels Larsson gifta seg med Siri Olsdotter d. y. den 14. jul 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Bjørn Nilsson Maurland vart fødd i 1791 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 25. jan 1858 i Maurland, Nedstrand, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 2. feb 1858 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Andre namn for Bjørn var Biøren og Biørn. Bjørn gifta seg med Anna Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Larsson Bjelland og Gunla Toresdotter, den 31. okt 1816 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Nilsson Eltervåg d. e. vart fødd i 1793 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 31. mar 1887 i Eltarvåg, Rennesøy, Rogaland, NOR 94 år gamal, og vart gravlagd den 7. apr 1887 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Kari Paulsdotter, dotter av Pouel Tolleivson Aarvaagen og Dorthe Kristensdotter, den 4. jul 1826 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Nilsson Tytlandsvik vart fødd i 1794 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. feb 1794 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18. nov 1829 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 35 år gamal, og vart gravlagd den 27. nov 1829 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Jøri Halvorsdotter, dotter av Halvor Ånenson Laugaland og Siri Larsdotter, den 22. okt 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Cesselle Nilsdotter vart fødd i 1796 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. jul 1796 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 2. okt 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

14        v.  Ole Nilsson Låtveit d. y.. Ole gifta seg med Siri Nilsdotter, dotter av Niels Kristenson Vassvik og Lisbeth Andersdotter, den 8. jul 1828 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Niels Nilsson Stykket vart fødd i 1800 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. okt 1800 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 16. sep 1875 i Hetland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 24. sep 1875 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Gunla Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Larsson Bjelland og Gunla Toresdotter, den 5. jul 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Niels gifta seg så med Eli Nilsdotter, dotter av Niels Toreson Gil og Sidsele Olsdotter, den 19. jul 1843 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Leif Nilsson Einervoll vart fødd i 1803 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. apr 1803 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 14. des 1871 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 20. des 1871 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Leif var Leiv. Leif gifta seg med Britta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Olson Einervoll og Kari Ellingsdotter, den 25. jun 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Niels Larsson fekk barn med Anna Villumsdotter, dotter av Villum Villumson Vigene og Gunla Olsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

          i.  Gunelde Nilsdotter (Uektefødd) vart fødd i 1805 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. des 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 29. des 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


29. Siri Olsdotter d. y. dotter av Ole Leivson Einervoll og Zitzele Olsdotter, vart fødd i 1762 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. apr 1762 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 31. aug 1848 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 8. sep 1848 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Siri Olsdotter vart først gift med Bjørn Osmundson Vormelandsvik. Bjørn vart eigar av halve Vormelandsvik (9 merker) i 1785 då han løyste ut søskena sine. Biørn TytlansWigen vart gravlagd 25. mai 1789, 33 år gamal. Siri og Bjørn hadde sonen Osmund.
Siri gifta seg opp att med Nils Larsson som vart neste brukar, og dei hadde sju barn. Dei to eldste barna kan eg ikkje finne døypt verken i Hjelmeland, Jelsa eller Finnøy.
Siri Olsdotter arva halve bruket på Vormelandsvik ved skiftet etter første mannen Bjørn Osmundson i 1789. I 1798 selde ho og Nils Larsson parten til Siri sin son, Osmund Bjørnson, og bygsla parten av han att. Osmund hadde sjølv arva 9 merker, og var dermed eigar av halve garden 18 merker.
Nils Larsson fekk dottera Gunnhild i 1805 med Anna Villumsdotter (Indre Bjelland).
Niels Larsson Tytlandsvig vart gravlagd 20. november 1815, 55 år gamal.
Folgeenke Siri Olsdotter Gjerdet (på Einervoll) døydde i 1848, 86½ år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Biørn Osmundson Tytlandsvik, son av Osmund Jonson Vormelandsvig og Liva Bjørnsdotter, den 27. jun 1787 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Osmund Bjørnson Tytlandsvik vart fødd i 1788 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. mar 1788 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 3. sep 1875 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 87 år gamal, og vart gravlagd den 10. sep 1875 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Osmund gifta seg med Britha Ormsdotter, dotter av Orm Svendson Vormelandsvig og Brithe Pedersdotter, den 18. mar 1811 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Osmund gifta seg så med Gunla Osmundsdotter, dotter av Osmund Osmundson Lund og Ingeborg Markusdotter, den 15. nov 1851 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Siri gifta seg så med Niels Larsson Tytlandsvik den 14. jul 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

30. Niels Kristenson Vassvik, son av Christen Nilsson Hauskevåg og Siri Mikkelsdotter, vart fødd i 1784 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. des 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17. mai 1865 i Døvik, Fister, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 4. jun 1865 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Niels Christenson vart gift i Jelsa 14. mars 1810 med Lisbeth Andersdotter Watland. Dei budde i Hauskevågen under Hauske i 1810 då eldste dottera vart fødd. Dei flytta seinare til Vassvik under Døvik.
Husmannskone Lisbeth Andersdotter Vaswig døydde 12. mai 1836 og vart gravlagd 19. mai 1836, 56 år gamal.
Enkemand Niels Christenson Vassvig på 52 år gifta seg 30. juni 1837 med pigen Ingeborg Gjertsdotter Vasvig på 33 år.
Niels Christenson Vasvig under Døvig døydde 17. mai 1865 og vart gravlagd 4. juni 1865, 81 år gamal.
Fattiglem og enke Ingeborg Gjertsdotter på Børøen, fødd i 1799 døydde 6. september 1879 og vart gravlagd 11. september 1879. Eg kan ikkje finne Ingeborg som døypt i kyrkjeboka for Hjelmeland. I 1801 er ho nemnd 4 år. Ei Madli Gjertsdotter vert døypt i 1799, men Madli er ikkje nemnd i folketeljinga for 1801. Kan dette vere same person. Innført døypt som Madli i kyrkjeboka og seinare kalla Ingeborg?

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Niels Kristenson gifta seg med Lisbeth Andersdotter den 14. mar 1810 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Det vart lyst for dei den 25.Feb 1810 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

15        i.  Siri Nilsdotter. Siri gifta seg med Ole Nilsson Låtveit d. y., son av Niels Larsson Tytlandsvik og Siri Olsdotter d. y., den 8. jul 1828 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Anders Nilsson Viga vart fødd i 1813 i Døvik, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. apr 1813 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Anders gifta seg med Anna Josefsdotter, dotter av Joseph Johannesson Vigavågen og Britha Olsdotter, den 4. jun 1832 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Niels Kristenson gifta seg så med Ingeborg Gjertsdotter, dotter av Gjert Torbjørnson Hagen og Siri Jonsdotter, den 30. jun 1837 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Christen Nilsson Vassvik vart fødd den 20. des 1838 i Døvik, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. jan 1839 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 13. jul 1860 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 21 år gamal, og vart gravlagd den 18. jul 1860 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Gjert Nilsson Vassvik vart fødd den 7. aug 1842 i Døvik, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. sep 1842 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 25. feb 1843 i Døvik, Fister, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 3. mar 1843 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


31. Lisbeth Andersdotter, dotter av Anders Nilsson Vatland og Martha Jonsdotter, vart fødd i 1780 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. des 1780 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 12. mai 1836 i Døvik, Fister, Rogaland, NOR, 56 år gamal, og vart gravlagd den 19. mai 1836 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Andre namn for Lisbeth var Elisabeth og Lispet.

Generelle notat: Elisabet tente i 1803 hjå Rasmus Jonson Tjul og fekk ein son med han. Denne sonen, Niels Rasmusson, døypt 13. januar 1805 i Fister, er far til den seinare så kjende fabrikkeigar Ole Nielsen på Ålgård.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Bergeland, Jelsa, Rogaland, NOR.

Lisbeth fekk barn med Rasmus Jonson Tjul, son av Johne Rasmusson Vestersjø d. e. og Martha Olsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift.

Barnet deira var:

          i.  Niels Rasmusson (Uektefødd) vart fødd i 1805 i Tjul, Sjernarøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 13. jan 1805 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Lisbeth gifta seg med Niels Kristenson Vassvik den 14. mar 1810 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Sjette generasjon (Tipptippoldeforeldre)

horizontal rule


32. Salomon Salomonson Ramsfjell, son av Salomon og Ukjend, vart fødd i 1705, døydde i 1776 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 28. feb 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ramsfjellgardane ligg på nordsida av Jøsenfjorden mellom Indre Eiane og Dale. Dei ligg høgt over havet, tunet på Ytre Ramsfjell på 420 meter over havet og Indre ramsfjell på vel 400 meter. Dermed er gardane mellom dei høgastliggande i Hjelmeland. Det er styggbratt frå sjøen og til gards. Gardane vart fråflytta i 1950-åra. Då hadde det budd folk samanhengande der i ikring 350 år. Før den tid hadde garden låge øyde i meir enn 200 år etter Svartedauden i 1350. men før 1350, i mellomalderen, budde det folk der, utan at me veit meir om dei. Ramsfjell var ei lita grend. I 1865 budde det til dømes 57 personar innafor gardsgrensene på Indre og Ytre Ramsfjel - oppe på gardsbruka og på husmannsplassane på Ramsliå nede ved sjøen. Skrivemåten av gardsnamnet har variert ein del. I 1567 Raffnnefield, Raffnfieldt i 1602, Rambsfield i 1606, Ramsfield i 1610, Raffnsfield i 1661 og Ravnsfield i 1723. Uttalen er Ramsjed'l. Siste leddet -fjell må vere ei feilskriving som dei danske embetsmennene har gjort seg skuld i. Det skal nok vere -hjell, som tyder hylle. Slik garden ligg på ei hylle i terrenget høgt over havet passar det godt. Garsnamnet skulle difor "eigentleg" ha vore skrive Ramshjell. Førsteleddet kan vere to ord, anten fuglen ramn eller planta rams. Dei eldste skrivemåtane tyder på den første meininga, medan det faktum at det veks ein del rams på garden peikar mot den andre tydinga. Garden er første gong nemnt i dei skriftlege kjeldene i 1567. I leidangslista frå det året står det "aff Raffnnfield øtt j giedskinnd". Det tyder at garden låg øyde då. Likevel var det nokon som åtte garden, og eigaren skulle betale eitt geiteskinn årleg i leidangskatt. I skattelistene frå ikring 1520 er Ramsfjell ikkje nemnt. Garden må ha vorte rydda og folkesett i mellomalderen ein gong før 1350. Men etter svartedauden 1349-1350 vart garden liggande øyde. Her var folketomt i over to hundre år. Ein gong mellom 1567 og 1603 må garden på ny ha fått fast busetnad. Skattelistene tek til i 1603, og frå då av er det oppført brukarar på garden. Me er ikkje sikre på kor gamal todelinga i ein ytre og ein indre gard er. Truleg skjedde ho då garden vart nyrydda i slutten av 1500-talet. I 1567 står det berre "Raffnnfield", femti år seinare i 1617 er det ført opp Indre og Ytre Ramsfjell. Skattelistene i lensrekneskapa opererer med to brukarar på Ramsfjell frå starten i 1603. Gardane vart rekna for bra gardar før i tida, men det var tungvint å driva dei. Skuldsettinga av gardane var eit uttrykk for verdsettinga. Den gamle skulda på Ytre Ramsfjell var frå 1668 på 4 pund smør. Med det hamnar den på 64. plass mellom gardar i Hjelmeland og Fister. I 1838 var den på 76. plass, men i 1889 var den på 74. plass. Indre Ramsfjell var lågare skuldsett enn Ytre Ramsfjell. Etter den gamle skulda frå 1600-talet var skulda på Indre Ramsfjell 5/8 av skulda på Ytre, 2 ½ pund mot 4 pund.
I "RYFYLCKE FOGDERIES LEG RULLE" frå 1682 vert det nemnt ein reservesoldat "Ole Samuelsen Rafnfield". Kan denne Ole Samuelson (Salomonson?) ha nokon slektsamanheng med Salomon Salomonson?

Salomon Salomonson fekk skøyte på bruket (1 pund 6 merker) av Ola Nilsson Øye i 1744. Etter at han hadde gitt frå seg garden, fekk han folgebrev av sonen i 1769. Folga var på 2½ tønne havre, ½ tønne reint korn, fór til ei ku og 6 sauer og fri bruk av sin eigande halvpart av plassen Liå. Det er ikkje nemnt noko om kvar han var frå.

(På Veka i Suldal budde det i 1701 ein Salomon Jakobson med sønene Ola og Jakob. Etter Salomon Jakobson var det Salomon Salomonson som var brukar. Han var gift med enka etter Narve Paulson Veka, Ingeborg Salomonsdotter. Narve døydde i 1734 og dei to sønene etter Narve og Ingeborg vart foreldrelause medan dei var umyndige. Det vert nemnt at Ingeborg selde eigedommen sin i Veka i 1734 (det står 1743) til Peder Bjørnson Vik. Ingeborg døydde før 1738, for då vart sonen Paul sett bort til Jon Dalva. Ingeborg var truleg dotter til Salomon Jakobson, mor til Salomon Jakobson heitte Ingeborg. Dersom Salomon Salomonson hadde vore son til Salomon Jakobson, hadde han truleg brukt Veka etter far sin, men då Ingeborg var død, hadde han vel ikkje rett til å bruka Veka lenger. Salomon kan så ha gifta seg opp att og flytta til Indre Ramsfjell.)
Salomon Salomonsen Ramsfield vart gravlagd onsdag 28. februar 1776, 71 år gamal.
Kona Barbro har truleg døydd i tida 1778-1781. I denne perioden er det i kyrkjeboka berre ført talet på døde av kvart kjønn.

Salomon Salomonson gifta seg med Ingeborg Salomonsdotter, dotter av Salomon Jakobson Veka og Ukjend, cirka 1735 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Ekteskapsstatus: truleg. Dei fekk ikkje barn.

Salomon Salomonson gifta seg så med Barbro Ådnesdotter i 1743 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

16        i.  Salomon Salomonson Ramsfjell. Salomon gifta seg med Liva Jonsdotter, dotter av Johne Jonasson Østerhus og Liva Ågesdotter, den 25. jun 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Jacob Salomonson Ramslien vart fødd i 1749 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23. jan 1825 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 4. feb 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Siri Johannesdotter, dotter av Johannes Olson Skartveit og Sissel Hansdotter, den 6. aug 1786 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg så med Sofie Bjørnsdotter, dotter av Biørn Jakobson Erfjord og Britta Olsdotter d. y., den 2. jul 1806 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


33. Barbro Ådnesdotter, dotter av Aadne Anfinnson Laavigen og Karen Gunnarsdotter, vart fødd i 1720 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. sep 1720 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1780 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, i ein alder av omkring 60 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barbro gifta seg med Salomon Salomonson Ramsfjell i 1743 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

34. Johne Jonasson Østerhus, son av Jonas Johannesson Østerhus og Marit Oddsdotter, vart fødd i 1707 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1793 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 17. nov 1793 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jone Jonasson fekk skøyte av faren i 1754 på 12 merker smør i Kromshagen, som var "beliggende under min paaboende gaard Østerhus". Østerhus fekk han skøyte på fire år seinare.
I Futens kassabok for 1762-1763 er det på Østerhus nemnd:
John Jonæsen, Live Ågesdtr. Barn: Åge, Jonas, Jonæ, Martha, Kari, Borgilla, Live. Martha Ådsdtr., innerst.
I tillegg til barna som er nemnde i futen si kassabok, er dei i bygdeboka for Hjelmeland førde med sonen Åge d.e. som døydde ung og truleg var ugift.
Johne Østerhuus vert gravlagd 25. søndag etter trieining 1793, 87 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Futens kassabok: 1762, i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Johne Jonasson gifta seg med Liva Ågesdotter cirka 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Martha Jonsdotter vart fødd cirka 1737 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Kari Jonsdotter vart fødd i 1739 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Seltveit, Jelsa, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 20. apr 1807 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Ole Jonson Seltveit, son av Jon Olson Rørheim d. y. og Birthe Bjørnsdotter, den 26. jun 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Aage Jonson Østerhus d. e. vart fødd i 1741 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1769 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR 28 år gamal, og vart gravlagd den 8. aug 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Borgilde Jonsdotter vart fødd i 1742 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Håland, Sola, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 13. okt 1811 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Andre namn for Borgilde var Borgele, Borgelle, og Borgilla. Borgilde gifta seg med Jens Syverson Østerlien, son av Syver Jensson Vestersjø og Kari Larsdotter, den 2. jul 1778 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

17        v.  Liva Jonsdotter. Liva gifta seg med Salomon Salomonson Ramsfjell, son av Salomon Salomonson Ramsfjell og Barbro Ådnesdotter, den 25. jun 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Liva gifta seg så med Halver Johannesson Tveit, son av Johannes Halvardson Tveit og Siri Olsdotter, den 24. jun 1779 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Aage Jonson Hauge d. y. vart fødd i 1745 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 21. des 1818 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 25. des 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Aage gifta seg med Britha Jørgensdotter, dotter av Jørgen Ånenson Hauge og Aasa Nilsdotter, den 24. jun 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Jonas Jonson Østerhus vart fødd i 1746 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 14. apr 1811 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg med Magla Jonsdotter, dotter av Johne Ormson Hauge og Kari Olsdotter, den 7. feb 1779 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg så med Walborg Olsdotter, dotter av Ole Knudson Eiane og Walbor Jonsdotter, den 8. feb 1797 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Johne Jonson Atletveit vart fødd i 1750 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1800 i Atletveit, Sjernarøy, Rogaland, NOR 50 år gamal, og vart gravlagd den 16. feb 1800 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Johne var Joen, John, Jon, Jone, og Jonæ. Johne gifta seg med Britha Jonsdotter, dotter av Johne Ormson Hauge og Kari Olsdotter, den 29. okt 1779 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


35. Liva Ågesdotter, dotter av Aage Jonson Hauge og Karen Jonsdotter d. y., vart fødd i 1711 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Liva var Live.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Fadder: på barnebarnet Salomon, 24.Feb 1770, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg med Johne Jonasson Østerhus cirka 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

36. Hendrik Larsson Erøy, son av Lars Bjørnson Erøy og Anna Steinsdotter, vart fødd i 1693 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde cirka 1740 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 47 år.

Generelle notat: Henrik Larsson Erøy vart gift med Helvig Jonsdotter Åsland og det er nemnd sju barn.
3. april 1737 er det ei skøyte på Erøy frå Jon Jonson på 5 1/3 merker smør, Lars Jonson, Tore Jonson, Jens Jonson på kvar 5 1/3 merker smør og Borghild Larsdotter 8 merker smør til broren Henrik Larsson som sjølv åtte 1 laup 6 2/3 merker smør.
Det var skifte etter Henrik 18. august 1740.
Helvig gifta seg opp att med Ola Larsson frå Fjellberg (Suldal) og at dei budde som innerster hjå sonen Lars Henrikson i sejelemanntalet for 1758. Då er det nemnd Ole Larsson 44 år, Helvig Johnsdotter 74 år, innerster.
Helvig Ærøen vart gravlagd 27. juli 1761, 70 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 18.Aug 1740 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.

Hendrik Larsson gifta seg med Helvig Jonsdotter den 12. okt 1722 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ane Henriksdotter vart fødd i 1723 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. mar 1723 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1723 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 4. apr 1723 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ane var Anne.

         ii.  Martha Henriksdotter vart fødd i 1724 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. nov 1724 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 26. des 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Maritte. Martha gifta seg med Endre Tjølson Tøtland d. e., son av Jøel Endreson Hovland og Kari Pedersdotter, cirka 1750 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Henriksdotter vart fødd i 1728 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. jan 1728 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1728 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 25. jan 1728 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

18       iv.  Lars Henrikson Ås. Lars gifta seg med Elisabeth Larsdotter, dotter av Lars Halvorson Ramsfjell og Gunille Pedersdotter, den 28. okt 1753 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Siri Hansdotter den 30. jun 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Marta Ånensdotter, dotter av Aanen Nilsson Surnevik og Marthe Torbjørnsdotter, den 18. jul 1784 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Jone Henrikson Lervig vart fødd i 1732 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 10. jul 1803 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Jone gifta seg med Marthe Kristensdotter, dotter av Christen Olson Surnevik og Gundbiør Trondsdotter, den 9. jun 1754 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         vi.  Biørn Henrikson Erøy (Tvilling - død som barn) vart fødd i 1736 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. jan 1736 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR,.

        vii.  Mette Henriksdotter (Tvilling) vart fødd i 1736 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. jan 1736 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1736 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 30. mar 1736 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


37. Helvig Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Åsland og Mette Toresdotter, vart fødd i 1691 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1761 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 27. jul 1761 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.

Helvig gifta seg med Hendrik Larsson Erøy den 12. okt 1722 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Helvig gifta seg så med Ole Larsson Kjølvik d. y., son av Lars Johannesson Hjorteland og Dise Børgesdotter, cirka 1742 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


38. Lars Halvorson Ramsfjell, son av Halvor Levardson Røgenes og Lisbet Røgenes, vart fødd i 1688 i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1726 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 38 år.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1726 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Lars Halvorson gifta seg med Gunille Pedersdotter cirka 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Torborg Larsdotter vart fødd i 1721 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1754 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 33 år gamal. Torborg gifta seg med Bjørn Larsson Ramsfjell cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

19       ii.  Elisabeth Larsdotter. Elisabeth gifta seg med Lars Henrikson Ås, son av Hendrik Larsson Erøy og Helvig Jonsdotter, den 28. okt 1753 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Halvar Larsson Vågane vart fødd i 1724 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 7. jun 1795 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Halvar var Halvor. Halvar gifta seg med Cicilia Larsdotter, dotter av Lars Pederson Rød og Ragnele Danielsdotter, i 1750 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Halvar gifta seg så med Sidsel Navarsdotter, dotter av Navar Klengson Marvik og Kari Ellingsdotter, den 17. jun 1779 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Halvar gifta seg så med Lisbet Eriksdotter, dotter av Erich Erikson Osnes og Mari Olsdotter, den 7. okt 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


39. Gunille Pedersdotter, dotter av Peder Olson Vågane og Karen Larsdotter, vart fødd i 1686 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1775 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 16. jan 1775 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Andre namn for Gunille var Gunilla og Gunla.

Generelle notat: Gunhild Pedersdotter vart gift første gong i 1710 i Jelsa med Ola Olson Ramsfjell. Med Ola hadde ho fire barn. Ola fekk skøyte på 1 pund smør av garden i 1713 frå enka etter Søren Gunnbjørnson på Nedstrand. Ola er nemnt som brukar på Ytre Ramsfjell i 1711 og 1718. Det var skifte etter Ola i 1720, buet var på 55 dalar netto.
Gunnhild er nemnt som brukar i 1720, men vart ikring denne tida gift opp att med Lars Hallvorson frå Røykjenes på Ombo. Med Lars hadde Gunhild tre barn.
Lars er nemnt som brukar av heile det eine bruket på 2½ pund smør på Ytre Ramsfjell i 1723. Han åtte sjølv ½ pund i garden, resten bygsla han. Bygslebrevet hadde han fått i 1720 på 1½ pund frå Ommund Nilsson Øye og på ½ pund frå Elling Olson. Det var skifte etter Lars i 1726. Knut Tolleivson overtok garden etter Lars, der Knut fekk bygslebrev på 2 pund 6 merker i 1728 av Ommund Øye med fleire. Han var gift med enka etter Lars, Gunhild Pedersdotter. Knut brukte Ramsfjell frå 1728 til 1739/1740. Då flytta dei til Vågane. Det var skifte etter Knut 18. juni 1745. Knut hadde barna Gunhild i 1730, Ola i 1734 og Marita i 1735.

Det vart halde skifte etter dottera Gunille Knudsdotter Ravnsfield den 19. januar 1757 og "De Umyndiges Navne og Alder" av arvingane og "Formyndernes Navne og Tilholds Stæd" var:
1) Marte Knudsdotter 24 år (heilsyster) som arva -.-2-23 med formyndar Halvor Larsson Waagene i Jelsa (Erfjord han var halvbror til Marte)
2) Elrij Torkelsdotter 16 år (dotter til halvsyster) som arva -.-1-12 med formyndar Ole Sørhuus i Jelsa (Erfjord. I 1758 er Ildrie Torkildsdotter på 17 år "Tienestefolk" hjå formyndaren Ole Knudson Sørhus på 60 år og kona hans Karen Torkildsdotter på 52 år. Dei må ha slektsamband til Eldri)
3) Brite Biødnesdotter 9 år (dotter til halvsyster) som arva -.-1-16 med formyndar Biødne Rafnsfield i Hjelmeland (faren til Brite).

Sonen til Gunhild, Hallvard Larsson, overtok garden på Vågane etter stefaren. Enka budde som folgekone hjå sonen på Vågane i Erfjord i 1758. Gunille Vaagene vart gravlagd 16. januar 1775, 90 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR.

Gunille gifta seg med Ole Olson Ramsfjell, son av Ole Ellingson Ramsfjell og Ukjend, den 9. sep 1710 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Olsdotter vart fødd i 1711 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1741 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 30 år. Anna gifta seg med Torkel Pederson Ramsfjell, son av Peder Toreson Fjellberg og Eldri Fjellberg, cirka 1740 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Olson Ramsfjell vart fødd i 1714 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Joren Kjetilsdotter cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Kari Olsdotter vart fødd i 1716 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1801 i Romsbotn, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kari var Karen. Kari gifta seg med Lars Bjørnson Romsbotn, son av Biørn Johannesson Erøy og Berte Larsdotter, cirka 1737 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Kari gifta seg så med Osmund Pederson cirka 1744 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Peder Olson Ramsfjell vart fødd i 1718 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 7. jun 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Birthe Nilsdotter, dotter av Niels Klengson Ørekvam og Magdele Einarsdotter, cirka 1746 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Gunille gifta seg så med Lars Halvorson Ramsfjell cirka 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Gunille gifta seg så med Knud Tolleivson Vågane, son av Tolleff Ommundson Ropeid og Ukjend, cirka 1727 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gunille Knudsdotter vart fødd i 1730 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1757 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 27 år gamal. Eit anna namn for Gunille var Gunilla.

         ii.  Ole Knudson Håland vart fødd i 1734 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Håland, Erfjord, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 5. apr 1812 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Ingeri Osmundsdotter, dotter av Osmund Olson Kilane og Liva Larsdotter, den 24. jun 1756 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Marte Knudsdotter vart fødd i 1735 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR. Marte gifta seg med Jens Jonson Erøy, son av Jone Jonson Åsland og Mette Toresdotter, den 2. jul 1758 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


40. Jon Ormson Vadla, son av Orm Jonson Mæle og Malena Larsdotter, vart fødd i 1716 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 14. okt 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Jon Ormson var Jone.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 15.Mar 1787 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Jon Ormson gifta seg med Marthe Olsdotter i 1747 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

20        i.  Johne Jonson Vadla d. e.. Johne gifta seg med Anne Eivindsdotter, dotter av Eivind Svendson Sedberg og Eli Olsdotter, den 5. jun 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Johne gifta seg så med Sisela Knudsdotter, dotter av Knud Olson Eiane og Katrine Jonsdotter, den 7. jul 1802 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Mallene Jonsdotter vart fødd i 1750 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1808 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR 58 år gamal. Mallene gifta seg med Osmund Pederson Stokka, son av Peder Osmundson Stokka og Kari Pedersdotter, den 5. jun 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Jonson Eik d. e. vart fødd i 1752 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1811 i Eik, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år. Ole gifta seg med Siri Jakobsdotter, dotter av Jacob Johannesson Erfjord og Kari Bjørnsdotter, den 29. apr 1780 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Marta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Halvorson Hauge og Guri Ellingsdotter, den 15. jul 1799 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Siri Jonsdotter vart fødd i 1755 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR 31 år gamal, og vart gravlagd den 10. mar 1786 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Ole Ågeson Tysse, son av Aage Jonson Hauge og Eli Olsdotter, den 29. jun 1777 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Ole Jonson Hauske d. y. vart fødd i 1755 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5. des 1816 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 16. des 1816 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Anne Svendsdotter, dotter av Svend Øysteinson Hauske og Anna Ormsdotter, den 3. apr 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Orm Jonson Hiim vart fødd i 1759 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 19. okt 1831 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 20. nov 1831 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Orm gifta seg med Ragnele Hadlesdotter, dotter av Hadle Larsson Hamra og Britha Larsdotter, den 12. okt 1791 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Orm gifta seg så med Liv Olsdotter, dotter av Ole Danielson og Liva Sjursdotter, den 3. jul 1796 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

        vii.  Svend Jonson Filtveit vart fødd i 1761 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 13. des 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Anna Jonsdotter vart fødd i 1765 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. nov 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 22. des 1855 i Byre, Fister, Rogaland, NOR, 90 år gamal, og vart gravlagd den 29. des 1855 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Johne Ågeson Byre, son av Aage Jonson Hauge og Eli Olsdotter, cirka 1786 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ix.  Eli Jonsdotter vart fødd i 1769 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. jan 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1800 i Byre, Fister, Rogaland, NOR, 31 år gamal, og vart gravlagd den 11. jul 1800 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eli var Elen. Eli gifta seg med Ole Svendson Byre, son av Svend Johannesson Hauske og Mallene Olsdotter, den 23. jun 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          x.  Peder Jonson Randa vart fødd i 1772 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. jan 1772 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18. nov 1840 i Randa, Fister, Rogaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 26. nov 1840 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Malena Svendsdotter, dotter av Svend Olson Randa og Mallene Olsdotter, i 1798 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Eli Olsdotter, dotter av Ole Ågeson Tysse og Siri Jonsdotter, den 26. jun 1819 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         xi.  Marthe Jonsdotter vart fødd i 1774 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. jan 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1774 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 20. feb 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        xii.  Jone Jonson Naarstad d. y. vart fødd i 1776 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. jun 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23. feb 1824 i Nårstad, Jelsa, Rogaland, NOR, 48 år gamal, og vart gravlagd den 3. mar 1824 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Andre namn for Jone var Joen og Johne. Jone gifta seg med Eli Sofie Haldorsdotter, dotter av Haldor Larsson Øvrehus og Brønle Børgesdotter, den 20. jun 1800 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


41. Marthe Olsdotter, dotter av Ole Ormson Fister og Siri Svendsdotter, vart fødd i 1730 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 21. sep 1826 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 96 år gamal, og vart gravlagd den 28. sep 1826 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marthe var Martha.

Generelle notat: I Hjelmelandsboka for Fister (bind III) side 43 står det at Marta Olsdotter er barn av Ola Ormson og Sissel Olsdotter, 1. kona til Ola.
Dette må vera feil då Marta vart fødd ikring 1730, og Sissel var død 1722! Mora til Marta må difor vera andre kona til Ola, Siri Sveinsdotter. Dette høver og betre med namnet Marta, sidan bestemor til Siri Sveinsdotter heitte Marta.
Marta vart gift med Jone Ormson frå Øvre Mæle i Årdal, brukar på Vadla i Hjelmeland. Jone inngjekk eit makeskifte med fastera si Anna Assheim i 1742. Jone fekk 1 laup 22 merker i Vadla og 12 merker i Kromshagen mot å gje til Anna ein laup i Øvre Mæle i Årdal, 18 merker i Nedre Hauge og 18 riksdalar 3 ort i pengar. Året før hadde han arva resten av garden etter besteforeldra, så no var han eigar av heile Vadla.
Jon Ormson vart gravlagd 14. oktober 1786, 72 år gamal (men i skiftet etter farfaren i 1741 er han nemnt 24 år gamal).
Etter at Marta hadde vorte enke og hadde gifta seg opp att med Osmund Jonson Vormelandsvik, fekk ho ei rikeleg folge av sonen i 1792: 6½ tønne havre, 15 spann reint korn, ¼ tønner rug og vinterfor til to kyr, eit ungnaut og 18 sauer.
Folgeenke Marthe Walde døydde 21. september og vart gravlagd 28. september 1826, 96 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Marthe gifta seg med Jon Ormson Vadla i 1747 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Marthe gifta seg så med Osmund Jonson Vormelandsvig, son av Jone Ågeson Kilane d. y. og Liva Larsdotter, den 16. mai 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


42. Eivind Svendson Sedberg, son av Svend Eivindson Østigård og Helga Samsonsdotter, vart fødd i 1700 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1754 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR 54 år gamal.

Generelle notat: Eivind Sveinson Midt-Sedberg var gift med Anna Olsdotter. Det var skifte etter Anna Olsdotter Østre Sedberg 22. juli 1752 og umyndige arvingar var sønene Ole Evenson 13 år, Lars 7 år og Jone 3 år.
Far til Eivind, Svein Eivindson hadde fått skøyte i 1713 på ½ laup 2 pund smør og 1 vett korn med bygsel i Østre Sedberg av "sitt søskenbarn" Rasmus Johannesson. Denne Svein var lensmann, og har så vidt ein kan sjå ikkje sjølv brukt Østre Sedberg, truleg ei kort tid hatt leiglending. Skøytet galdt heller ikkje heile garden, men nå overtok altså sonen garden, etter odelsjordeboka blei han eigar i 1727 og 1734. Ved matrikkelopptaket 1731 står han oppført her saman med Svein Eivindson, det må vere faren. Det varte ikkje lenge før han hadde heile garden.
Ved taksering 1744 etter flaumskaden året før står Eivind Sveinson som eigar og brukar av garden Østre Sedberg med skyld 2½ laup smør. Taksten fastsette at skylda skulle setjast ned med 15 bismark smør for skade Storånå hadde gjort på Ø. Sedberg, og 21 bismark for skade Lille Elven (Bønarånå) hadde gjort, tilsaman 1 pund 12 merker smør, slik at skylda på garden her etter skulle vera 2 laup smør. Dei andre Sedberg-gardane hadde ikkje hatt skade av Bønarånå. Det er sagt at Eivind Sveinson flytta til Riskedal, som grunn er oppgitt at sonen Svein Eivindson budde der då han blei lensmann. Rette grunnen til at Svein Eivindson overtok Riskedal er at han blei gift med enka Kari Klengsdotter og overtok garden hennar.
Det var skifte etter Even Svendsen Østre Sedberg den 22. april 1754 og umyndige arvingar var: Ole Evenson 15 år, Lars Evenson 9 år, John Evenson 5 år og dottera Anne ¼ år.
Formyndar for Ole var Svend Midsedberg. Formyndar for Lars var broren Svend (Evenson). Formyndar for John var Biørn Riskedal. Formyndar for Anna var Aage Johnson Østre Sedberg. Ved skiftet etter Eivind i 1752 var nettosummen 752 - 4 ¼, eit rikt bu.
I bygdeboka for Årdal står det at ein svoger fekk garden etter Eivind. I 1762 er det i futen si kassabok ført på Østre Sedberg:
Peder Reyersen, Syneve Evindsdtr. Tjenere Aslach Ellingsen, Peder Tollefsen, Gunille Kielsdtr., Inger Olsdtr. Anna Evinsdtr., innerst.
Daniel Thorsen, innerst, Berthe Svendsdtr.
Elling Aslachsen, husmann, Åse Peersdtr. Barn: Berete.
Er Synneve Evensdotter ei dotter til Even Svendson? Berthe Svendsdotter er syster til Even Svendson. Anna Evensdotter må truleg vere dottera til Even Svendson og som budde hjå Synneve Evindsdotter (halvsystera?).
Sonen John bude hjå broren Svend på Riskedal og vart konfirmert i 1765 som "Joen Evensen Rischedal" og var då 15 år. Dottera "Anna Evens Datter Houe" vart konfirmert i Hjelmeland i 1770, 16 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 22.Apr 1754 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.

Eivind Svendson gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Olson Vadla og Marthe Pedersdotter, cirka 1723 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Svend Eivindson Riskedal vart fødd i 1723 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 13. jun 1785 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Kari Klengsdotter, dotter av Kleng Asserson Døvik og Marta Reiarsdotter, cirka 1750 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Ole Eivindson Østigård d. e. vart fødd i 1732 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 13. jun 1791 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Ingebor Toresdotter, dotter av Tore Toreson Valheim og Malena Jonsdotter, cirka 1755 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Eivindson d. y. vart fødd i 1739 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Lars Eivindson vart fødd i 1745 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.

          v.  John Eivindson Riskedal vart fødd i 1749 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 24. jun 1837 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 30. jun 1837 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for John var Joen. John gifta seg med Anna Knudsdotter, dotter av Knud Jonson Fevold og Siri Andersdotter, den 25. jun 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. John gifta seg så med Martha Nilsdotter, dotter av Niels Knudson Nessa og Elisabet Kristoffersdotter, den 1. nov 1786 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Eivind Svendson gifta seg så med Eli Olsdotter i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

21        i.  Anne Eivindsdotter. Anne gifta seg med Johne Jonson Vadla d. e., son av Jon Ormson Vadla og Marthe Olsdotter, den 5. jun 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


43. Eli Olsdotter, dotter av Ole Ormson Fister og Siri Svendsdotter, vart fødd i 1734 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 2. des 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eli var Elen.

Generelle notat: Åge Jonson var brukar på Nedre Hauge frå ikring 1755. Han vart sjølveigar ved skøyter i 1745, 1755 og 1758. Han vart gift med Eli Olsdotter, som var enke etter Even Svendson Østre Sedberg i Årdal.
I boka for Hjelmeland er Åge ført med to barn med første kona, men i boka for Erfjord står det at Ola Ågeson Tysse var son til Eli og Åge.
Det vart "kasted Jord paa Eli Houe" den 2. desember 1812, 77 år gamal.
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifteforretning efter Sal. Kone Elen Olsdatter Hauge af Hjelmeland Skibrede, begyndt den 21 April og sluttet 31t Maij 1813."
"Aar 1813 den 21 April indfandt Skifteretten sig paa Gaarden Matr. (?) Hauge i Hjelmeland Skibrede, for efter foregaaende af Skibredets lænsmand betjendtgiort Berammelse, at afholde en lovlig Registrerings- og Vurderingsforretning efter Salige Enke Elen Olsdtr, som ved Døden afgåt her paa Gaarden den 25 Novbr sidst aar(?). Skifteretten blev blev betjent af mig Andreas Sansberg, saa Skifte forvalteren .... Den Afdødes Arvinger blev registrert at være":
1) sonen Ole Aageson Fosse "død og efterladt sig følgende Børn": a) Johne Olson gift og "boende paa Gaarden", b) Aage Olson "gift og boende paa Gaarden Rosaaen her i Skibredet" og c) Elen Olsdotter "gift med Johne Helgesen Halsnøe i Stiernerøe."
2) sonen Johne Aageson "gift paa Gaarden Byhre i Stiernerøe Skibrede."
3) sonen Aage Aageson "gift og boende paa Gaarden Halsnøe i Samme Skibrede"
4) sonen Svend Aageson "Westersøe, død og efterladt sig en Søn med Navn Aage Svendsen 6 Aar gl."
5) "Ældste Datter Anna Evensdatter død og efterladt sig følgende Børn": a) Johne Johnson "gift og boende paa Gaarden Walle her i Skibredet", b) Elen Olsdotter "gift med Ole Olsen Adseim her i samme Skibrede.", c) Martha Johnsdotter "gift med Johne Olsen Hauge", d) Anna Johnsdatter "gift med Halver Olsen Hagelid", e) Sirid Johnsdotter 19 år og ugift
6) "Yngste Datter Sirid Aagesdtr. gift med Valentin Valentinsen Foldøen af Jelsøe Skibrede" "Til formynder for de Umyndige blev udnævnt, for Sønnesønnen Aage Svendsen Aage Olsen Rosaaen og for Datterdatteren Sirid, Johne Johnsen Walle begge formynderne Trodfaste og formende og boer som før er meldt her i Hjelmelands Skibrede."
I skiftet blir det nemnt to "Sølvtage" med bokstavane "E O D" og "1 Søvskee" med bokstavane "W I S E O D". Skiftet sluttar med: "Ballancerer med Indtægter - 104 Dl - 12 s Og Hvormed denne Skifte forretning paa lovlig Maade er sluttet og til ebdebragt."
Men så kjem det:
"Efter at dette Skifte saaledes var sluttet og ladnet(?), inløb for Valentin Valentinsen Foldøen hans Breff af 16 Augt 1813 og der har en Udskrift af Skifteforreningen efter dend bemeldte Enke Elen Olsdatter forhen afdøde Mand Aage Johnsen Houge sluttet den 22 Febr 1790, hvormed han oplyser og beviser at hans efterladte Gangklæder eeene og allene blev de Arf imellem hans igienlevende Sønner og Sønnesønner imod at Døtrene og deres Børn skulle behalde Moderens Gangklæder ...". Så måtte feilen rettast opp og døttrene få den delen dei var lova etter skifte frå faren 22. februar 1790. Så til slutt stod skiftet "fuld Indtægt Summa --- 104 -. - 13 Hvormed Skiftet er sluttet".

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 31.Mai 1813 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Eli gifta seg med Eivind Svendson Sedberg i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Eli gifta seg så med Aage Jonson Hauge, son av Jone Ågeson Eiane d. e. og Marthe Reidarsdotter, i 1755 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Ågeson Tysse vart fødd i 1756 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR 30 år gamal, og vart gravlagd den 10. mar 1786 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Siri Jonsdotter, dotter av Jon Ormson Vadla og Marthe Olsdotter, den 29. jun 1777 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Johne Ågeson Byre vart fødd i 1759 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 30. aug 1831 i Byre, Fister, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 7. sep 1831 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Johne gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Jon Ormson Vadla og Marthe Olsdotter, cirka 1786 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Aage Ågeson Halsne vart fødd i 1763 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. apr 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 20. okt 1834 i Halsne, Fister, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 29. okt 1834 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Aage gifta seg med Britha Pedersdotter, dotter av Peder Nilsson Halsne og Sophi Bjørnsdotter, den 5. jul 1786 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Siri Ågesdotter vart fødd i 1766 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. mai 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11. mar 1840 i Foldøy, Jelsa, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 21. mar 1840 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Falentin Valentinson Foldøy, son av Valentin Tårnson Aubø og Siri Bjørnsdotter, den 5. jul 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Svend Ågeson Vestersjø vart fødd i 1769 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. des 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 40 år gamal, og vart gravlagd den 28. des 1809 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Britha Jonsdotter, dotter av Johne Jonson Vestersjø d. y. og Mallene Johannesdotter, den 20. jul 1803 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Marthe Ågesdotter (Død som barn) vart fødd i 1777 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt i jun 1777 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.


44. Lars Gudmundson Eiane, son av Gudmund Jonson Røgelstad og Anna Larsdotter, vart fødd i 1710 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 2. jun 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Lars Gudmundson var brukar på Ytre Eiane frå 1740. Han arva truleg den eine halvparten av garden ved skiftet etter faren i 1740. Den andre halvparten åtte broren Jone. Lars bygsla av han i 1740 og fekk kjøpe parten (21 merker) i 1752. Dermed var Lars sjølveigar.
Lars må ha hatt litt pengar til overs, og i ei tid utan bankar var der to måtar å plassera pengar på. Anten låne dei ut mot rente, eller investere dei i jord. Han valde det siste. Han kjøpte 12 merker smør i Sør-Føre i 1749 for 24 dalar. Men allereie to år etter selde han att til Peder Vrålson Føre. Han heldt då unna eit slåttestykke på stranda i Føre. Dette vart tilhøyrande eigarane på Ytre Eiane heilt til 1907.
I 1752 vart det sak mellom Lars og eigaren av nabogarden Kilane i Erfjord, sokneprest Claus Vinter i Stavanger. Striden stod om "een Schouge hogst af Souge Tømmer", som Lars meinte tilhøyrde Eiane, og som han difor hadde begynt å hogga i. Det kom til forlik mellom partane. Retten synte til eit 140 år gammalt dokument frå 1613, der 12 lagrettemenn frå Jelsa og Hjelmeland skipreider gjekk opp grensa mellom Ytre Eiane og Kilane. I følgje denne grensa høyrde det hogde tømmeret til leiglendingen Jone på Kilane. Han kunne henta det der det var, men Lars skulle vera fri for tiltale.
Då Lars og Anna let frå seg garden til sonen i 1785, fekk dei ei årleg folge på 4 tønner havre, 3 tønner reint korn og 1 tønne malt, fór til 2 kyr, 6 sauer og 6 geiter.
Lars Ejene vart gravlagd 2. juni 1791, 81 år gamal.
Anna Ejene vart gravlagd 2. søndag i fasta 1796, 82 år gamal.
Det er ikkje nemnt noko om kvar Anna Jensdotter var frå, men ho var truleg frå Vestersjø. Ho er ført fødd i 1714 (truleg ut frå alderen i kyrkjeboka då ho vart gravlagd), men då ho får barn så seint som 1763, var ho truleg fødd noko seinare og det kan høve bra med Anna Jensdotter frå Vestersjø som var fødd i 1718 og var ugift i 1743. Dottera Siri er då truleg oppkalla etter Anna si mor.

Lars Gudmundson gifta seg med Anna Jensdotter cirka 1745 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

22        i.  Gudmund Larsson Eiane. Gudmund gifta seg med Anna Pedersdotter d. e., dotter av Peder Gudmundson Assheim og Anna Ormsdotter, den 18. jun 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Siri Larsdotter vart fødd i 1750 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18. jun 1834 i Skår ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 24. jun 1834 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Johne Pederson Foss d. e., son av Peder Olson Foss og Anna Jonsdotter, den 18. jun 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Larsdotter vart fødd i 1750 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24. feb 1834 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 4. mar 1834 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Jens Larsson Helland vart fødd i 1763 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. feb 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23. feb 1834 i Helland, Sand, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 2. mar 1834 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Jens gifta seg med Inger Sivertsdotter, dotter av Siver Olson Breivik og Inger Olsdotter, den 21. jul 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jens fekk barn med Karen Olsdotter, dotter av Ole Knudson Eiane og Walbor Jonsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Jens gifta seg så med Ragnille Knudsdotter, dotter av Knud Johannesson Lovra og Anna Larsdotter, den 10. jan 1802 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


45. Anna Jensdotter, dotter av Jens Sivertson Vestersjø og Siri Halvorsdotter, vart fødd i 1718 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 21. feb 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Lars Gudmundson Eiane cirka 1745 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

46. Peder Gudmundson Assheim, son av Gudmund Pederson Assheim og Anna Jonsdotter, vart fødd i 1728 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 26. mar 1804 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Peder Gudmundson budde på Øvre Mæle i Årdal frå faren døydde i 1742. Ved skadetaksten i 1744 etter flaumskaden åtte han halve Øvre Mæle, det vil seie 1½ laup smør. Etter opplysningar i lista over odelsjordegods fekk han bruket i 1742. Då mora døydde i 1749, og stefaren flytte til Økstra, flytte Peder heim til Assheim. Han makeskifte då til seg partar som systrene Anna og Sofie hadde arva etter mora, mot å gje dei like store partar i Øvre Mæle, der systrene budde og var gifte.
Anna Ormsdotter Assem vart gravlagd 16. januar 1760, 35 år gamal, og det var skifte etter henne i 1761.
Peder gifta seg opp att med Marta Knutsdotter frå Store Nessa i Årdal.
Peder Gudmundson vart gravlagd 26. mars 1804, 77 år gamal.

Peder Gudmundson gifta seg med Anna Ormsdotter cirka 1745 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Mallene Pedersdotter vart fødd i 1745 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR 41 år gamal, og vart gravlagd den 8. jan 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Mallene gifta seg med Jens Larsson Pundsnes d. e., son av Lars Jensson Pundsnes og Sophie Jensdotter, den 13. jun 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Gudmund Pederson Assheim (Tvilling) vart fødd i 1751 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1794 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 43 år gamal, og vart gravlagd den 30. okt 1794 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

23      iii.  Anna Pedersdotter d. e. (Tvilling). Anna gifta seg med Gudmund Larsson Eiane, son av Lars Gudmundson Eiane og Anna Jensdotter, den 18. jun 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Johne Pederson Assheim vart fødd i 1754 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 44 år gamal, og vart gravlagd den 1. jul 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Johne fekk barn med Kari Mikkelsdotter, dotter av Michel Hansson Tjuvenes og Anna Gunnarsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

          v.  Sofie Pedersdotter (Død som barn) vart fødd i 1760 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Peder Gudmundson gifta seg med Marthe Knudsdotter, dotter av Knud Jørgenson Nessa og Marta Jonasdotter, den 21. jun 1761 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Pedersdotter d. y. vart fødd i 1763 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 20. nov 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Marthe Pedersdotter vart fødd i 1765 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. mai 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1834 i Marvik, Jelsa, Rogaland, NOR, 69 år gamal. Marthe gifta seg med Jens Ånenson Marvik, son av Aanen Jensson Marvik og Anna Gudmundsdotter d. y., i 1790 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Gjøri Pedersdotter vart fødd i 1766 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24. okt 1847 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 30. okt 1847 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gjøri var Giøri. Gjøri gifta seg med Orm Torsteinson Førre, son av Tosten Ormson Førre og Sissel Olsdotter, den 26. mai 1795 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Knud Pederson Assheim vart fødd i 1768 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. mar 1768 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1768 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 19. jun 1768 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Sophie Pedersdotter vart fødd i 1773 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. feb 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 30. jun 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Knud Pederson Assheim vart fødd i 1774 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. okt 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 21 år gamal, og vart gravlagd den 22. mai 1795 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Peder Pederson Assheim vart fødd i 1776 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. okt 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 35 år gamal, og vart gravlagd den 22. mai 1811 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Eli Jonsdotter, dotter av Johne Jonson Vadla d. e. og Anne Eivindsdotter, den 25. jun 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Jørgen Pederson Hjelmelandsvåg vart fødd i 1782 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. aug 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 28. jul 1836 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 54 år gamal, og vart gravlagd den 2. aug 1836 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jørgen gifta seg med Joren Arnesdotter, dotter av Arne Helgeson Hjelmelandsvåg og Jorond Ivarsdotter, den 5. jul 1813 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


47. Anna Ormsdotter, dotter av Orm Jonson Mæle og Malena Larsdotter, vart fødd i 1725 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1760 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 35 år gamal, og vart gravlagd den 17. jan 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Peder Gudmundson Assheim cirka 1745 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

48. Hans Christopher Mikalson Langballe, son av Michael Jørgenson Langballe og Maren Sophia Hansdotter, vart fødd i 1762 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. aug 1762 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde den 18. okt 1843 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 26. okt 1843 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Hans Christopher Langballe fekk ein son, Hans Kristoffer, i 1782 med Gjertrud Bjørnsdotter i Hjelmeland (eit år før Gjertrud vart gift med Peder Hansson på Haug under Aukland i Hjelmeland).
Hans Christopher vart gift 27. mars 1792 i Stavanger med Hulleborg Andersdotter Sandborg Smidt, dotter til gullsmed i Stavanger, Anders Hansson Smidt og kona Anna Margretha Isaksdotter Krass, og dei hadde 8 barn.
Hans Christopher var landhandlar, gjestgjevar og strandsitjar på Nedstrand. I 1790 pantsette han gjestgjevarstaden til futen Dahl på Sandsgård, regimentskvartermeister Hjelm for 500 spesidalar, og broren (det står farbroren!) Børge Langballe for 200 spesidalar. Han tok over den eigedomen faren hadde hatt. I 1795 tok han over eigedomen der Peder Berg og enka Jannike Valentinsdotter hadde budd. I 1812 fekk han bygsla fleire "Jordstrækninger" ovanfor denne eigedomen, bygslebrevet vart tinglyst 5. juni 1812.
Hans Christopher Langballe døydde 18. oktober og vart gravlagd 26. oktober 1843, 82 år gamal.
Enkemadame Huldebor Langbaldde døydde 15. mai og vart gravlagd 21. mai 1847, 75 år gamal.

Hans Christopher Mikalson fekk barn med Gjertrud Bjørnsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

24        i.  Hans Kristoffer Hansson Bakken (Uektefødd). Hans gifta seg med Magla Samsonsdotter, dotter av Samson Abrahamson og Lisbeth Larsdotter, i 1808 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Hans gifta seg så med Ingeborg Torgersdotter, dotter av Torgier Torgerson Kolstø og Thorborg Knudsdotter, den 28. aug 1841 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hans Christopher Mikalson gifta seg så med Huldebor Andersdotter, dotter av Anders Hansson Smidt og Anne Margrete Isaksdotter, den 27. mar 1792 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Maren Sofie Hansdotter vart fødd i 1794 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. mar 1794 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i Kleven, Stavanger, Rogaland, NOR,. Andre namn for Maren var Maren Sophie Kras og Maren Sophie Langballe. Maren gifta seg med Anders Jonson, son av Jon Andersson Kalsheim og Siri Karlsdotter, den 18. okt 1836 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

         ii.  Andreas Hansson Langballe vart fødd i 1795 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. feb 1795 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 17. feb 1796 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

        iii.  Michael Hansson Langballe vart fødd i 1796 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1873 i Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, NOR 77 år gamal. Michael gifta seg med Marianne Pedersdotter den 28. sep 1838 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

         iv.  Anne Margrete Hansdotter vart fødd i 1798 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. des 1798 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde den 16. apr 1888 i Nessa store, Nedstrand, Rogaland, NOR, 90 år gamal, og vart gravlagd den 25. apr 1888 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anne var Anna Magretha Krass Langballe. Anne gifta seg med Tormod Tormodson Nessa, son av Tormod Tormodson Nessa og Marta Reiarsdotter, den 13. jan 1819 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Anne gifta seg så med Ole Bjørnson Nessa, son av Biørn Knudson Solheim og Marthe Endresdotter d. e., den 9. des 1852 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Hans Christopher Ohnsorg Hansson Langballe (Tvilling) vart fødd i 1800 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. des 1800 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1802 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 5. aug 1802 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

         vi.  Søren Krass Hansson Langballe (Tvilling) vart fødd i 1800 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. des 1800 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde den 27. apr 1885 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 2. mai 1885 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Søren gifta seg med Margrete Sjursdotter, dotter av Sjur Gunnarson Ådland og Annike Tormodsdotter, den 16. apr 1831 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Søren gifta seg så med Anna Serina Nilsdotter den 24. nov 1842 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

        vii.  Hans Jørgen Hansson Langballe vart fødd i 1803 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. mar 1803 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde den 29. aug 1880 i Hidle, Strand, Rogaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 2. sep 1880 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Hans gifta seg med Ingeborg Margrete Olsdotter, dotter av Ole Olson Stuvik d. e. og Ingeborg Toresdotter, den 19. jul 1831 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

       viii.  Elen Sofie Hansdotter vart fødd i 1809 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. sep 1809 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 30. jan 1811 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Elen var Eleen Sophie Ohnsorg Langballe.


49. Gjertrud Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Olson Sæbø og Anna Olsdotter, vart fødd i 1760 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. jan 1760 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 9. okt 1834 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 14. okt 1834 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gjertrud var Giertrud.

Generelle notat: 25. september 1782 vert det døypt ein uektefødd gutt av foreldre Hans Christofer Langballe og Gertrud Biørnsdotter Sebø. Denne gutten vaks opp hjå Gjertrud og mannen hennar Peder Hansson Aukland.
Peder Hansson var i 1776 mellom dei frå Hjelmeland som fekk premie frå Det kongelege danske landhusholdningsselskapet. Han fekk tre sølvmedaljar til ein verdi av 30 riksdalar for å ha "ryddet, dyrket, plantet, hjulpet sine gamle Foreldre". Dei budde som husmannsfolk på Haug under Aukland. Med Peder hadde Gjertrud fem barn.
Peder Hansson Houg døydde 2. november og vart gravlagd 8. november 1833, 81 år gamal.
Gjertrud Bjørnsdotter døydde 9. oktober på Haug og vart gravlagd 14. oktober 1834, 77 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Gjertrud fekk barn med Hans Christopher Mikalson Langballe. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Gjertrud gifta seg med Peder Bjørnson Haug, son av Hans Pederson Haug og Ingebor Jensdotter, den 6. jan 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hans Pederson Haug vart fødd i 1785 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. mar 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 4 år gamal, og vart gravlagd den 13. des 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Pedersdotter vart fødd i 1788 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 27. des 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingeborg Pedersdotter vart fødd i 1791 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jan 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11. jul 1882 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 91 år gamal, og vart gravlagd den 14. jul 1882 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingeborg var Ingebor.

         iv.  Bjørn Pederson Bakken vart fødd i 1794 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. feb 1794 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 21. mai 1864 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 26. mai 1864 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Bjørn var Biøren.

          v.  Hans Pederson vart fødd i 1798 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


50. Samson Abrahamson, son av Abraham Njelson Fløgstad og Magla Torgersdotter, vart fødd i 1750 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde før 1801 i Rogaland, NOR.

Generelle notat: Samson Abrahamson (som må vere frå Fløgstad i Sauda) vart trulova i Jelsa den 7. juli 1776 med Lisbet Larsdotter (som må vere frå Torsteinsbø i Imsland). "Spons: Ole Rørvig og Ole Nyebru" og dei vart vigde i Jelsa den 13. oktober 1776.
I kyrkjeboka for Jelsa er det ført i 1777 "dj 5 Jan: døbt ved Imslands Kirke Samson Abrahamsens D: K: Magle. Test: Christen Tostenbøe, Lars Bratland, Siur Findeland, Guri Tostenbøe og Berte Findvig."
Den 25. desember 1783 vart "Samson Abrahamsøn Førelands Datter; Lisbeth" døypt i Strand. Faddrane var: "Anna Jørpeland, Berthe Tungland, Anna Føreland, Iver ibid: Thore Svendsen Fielle".
Namnet på mora til døttrene er ikkje nemnt. Men det må vere Lisbet Larsdotter og Samson Abrahamson som er foreldra til desse to jentene. Lisbeth Larsdotter må vere ho som vart døypt i Imsland 15. april 1753 av foreldre Lars Vigleikson og Lisbeth Sjursdotter Torsteinbu.
Elisabet Larsdotter budde i 1801 på Finnvik i Imsland 60 år gamal og var då "Enke eft. 1ste ægtesk. Haandarbeyde".
Enke og Fattiglem Lisbeth Larsdotter Køjlen under Langeland døydde 24. november og vart gravlagd 13. desember 1829, 79 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Samson gifta seg med Lisbeth Larsdotter den 13. okt 1776 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 7.Jul 1776 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

25        i.  Magla Samsonsdotter. Magla fekk barn med Christen Olson Yrke, son av Ole Øysteinson Langeland og Torborg Jonsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Magla gifta seg med Hans Kristoffer Hansson Bakken, son av Hans Christopher Mikalson Langballe og Gjertrud Bjørnsdotter, i 1808 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         ii.  Lisbeth Samsonsdotter vart fødd i 1783 i Førland, Strand, Rogaland, NOR og vart døypt den 25. des 1783 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


51. Lisbeth Larsdotter, dotter av Lars Vigleikson Torsteinbø og Lisbeth Sjursdotter, vart fødd i 1753 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. apr 1753 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 24. nov 1829 i Langeland, Imsland, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 13. des 1829 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Lisbeth var Elisabeth og Lisbet.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Finnvik, Imsland, Rogaland, NOR.

Lisbeth gifta seg med Samson Abrahamson den 13. okt 1776 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

52. Tierand Mortenson Saltkjervig vart fødd i 1736, døydde i 1790 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR 54 år gamal, og vart gravlagd den 4. apr 1790 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Det er ikkje nemnt husmannsplassar på Norda Knutsvik før på 1700-talet. I 1701 og 1706 budde Peder Torgilsson og Knut Torgilsson som husmenn her. Dei var truleg brør. Peder er nemnt som husmann åleine i 1711. Sidan må me fram til 1760-talet for å få opplysningar om nye husmenn. Det er ikkje utruleg at det budde husmannsfolk i den mellomliggande tida, men det kjenner me ikkje til. I 1762 er det nemnt ein husmannsfamilie her. I 1784 bur det folk i Saltkjervik. Det hadde det gjort i nesten tjue år då.
Tjerand Mortenson, Kari Torgilsdotter og Dorte Torgilsdotter var tenarar hjå John Johnson på Norda Knutsvik i 1762/1763. Tjerand og Kari vart gifte i 1767, og dei flytta truleg til Saltkjervik ikkje lenge etter. I alle fall budde dei der i 1773 då ein son vert fødd og døydde som spedbarn same året.
Tierand Saltkiervigen vart gravlagd 4. april 1790, 54 år gamal.
I Manntalet for 1801 på Knutsvik står det at Kari "Torbjørnsdotter" er 61 år og enke på husmannsplassen.
Kari Saltkiervig vart gravlagd 16. mars 1813, 78 år gamal.
Etter dei budde det folk på Saltkjervik til ikring midten av vårt århundre.
Sonen Torgils Tjerandson og kona Kari Larsdotter vart husmann på Saltkjervik under Norda Knutsvik etter foreldra.

Hendingar i livet hans var:

• Futens kassabok: 1762, i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Tierand Mortenson gifta seg med Kari Torgilsdotter den 24. jun 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Morten Tjerandson Knudsvik vart fødd i 1773 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. mar 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 3. okt 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingebor Tjerandsdotter vart fødd i des 1774 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jan 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 29. jul 1868 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 93 år gamal, og vart gravlagd den 2. aug 1868 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingebor var Ingeborg. Ingebor gifta seg med Halvar Toreson Fosså, son av Thore Toreson Bukken og Maren Halvardsdotter, den 26. jun 1806 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Marthe Tjerandsdotter d. e. (Tvilling) vart fødd i 1778 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. aug 1778 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 27 år gamal, og vart gravlagd den 29. apr 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Gauthe Tjerandson (Tvilling) vart fødd i 1778 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 16. aug 1778 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

26        v.  Torgir Tjerandson Saltkjervig. Torgir gifta seg med Kari Larsdotter, dotter av Lars Pederson Segadal og Eli Torsteinsdotter, den 21. jun 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Martha Tjerandsdotter d. y. vart fødd i 1784 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. mai 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17. okt 1865 i Skartveit, Fister, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 3. nov 1865 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe. Martha gifta seg med Anders Svendson Skartveit, son av Svend Pederson Hovda og Ingeborg Andersdotter, den 2. jul 1809 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


53. Kari Torgilsdotter vart fødd i 1739 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1813 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 16. mar 1813 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kari var Karen.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg med Tierand Mortenson Saltkjervig den 24. jun 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

54. Lars Pederson Segadal, son av Peder Knudson Segadal og Karen Larsdotter, vart fødd i 1750 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1782 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 32 år.

Generelle notat: Lars Pederson Segadal vart trulova den 3. april 1774 med Elen Tostensdotter. Kausjonistar var Jørgen Houe og Lars Houe. Lars Pedersen Segadal og Elne Tostensdotter vart vigde i Hjelmeland kyrkje den 24. mai 1774. Elen og Lars er nemnde med fire barn. Dei budde på Indre Ramsfjell ei tid ikring 1775. Dei to eldste barna er fødde der. Etterpå flytta dei til Segadalsvågen og budde der som husmannsfolk. Kva tid Lars døydde er ukjent, men i 1801 bur Eli Thorsdotter (skal vere Torstensdotter) på Tøtland som enke og inderst. Eli Torstensdotter Fossaaen (under Tøtland) døydde 7. mai og vart gravlagd 12. mai 1831, 81 år gamal.

Lars Pederson gifta seg med Eli Torsteinsdotter den 24. mai 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 3.Apr 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Peder Larsson Ramsfjell vart fødd i 1774 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. aug 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1774 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 4. sep 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Peder Larsson Auglendsøen vart fødd i 1775 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. des 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2. sep 1861 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 7. sep 1861 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Brønla Olsdotter, dotter av Ole Halvardson Leiranger og Ingrid Nilsdotter, den 19. jul 1810 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Torsten Larsson Ritland vart fødd i 1779 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. mar 1779 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 9. jan 1841 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 62 år gamal, og vart gravlagd den 16. jan 1841 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Torsten var Tosten. Torsten gifta seg med Kari Olsdotter den 31. mai 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

27       iv.  Kari Larsdotter. Kari gifta seg med Torgir Tjerandson Saltkjervig, son av Tierand Mortenson Saltkjervig og Kari Torgilsdotter, den 21. jun 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


55. Eli Torsteinsdotter vart fødd i 1750, døydde den 7. mai 1831 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 12. mai 1831 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eli var Elen.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Eli gifta seg med Lars Pederson Segadal den 24. mai 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

58. Ole Leivson Einervoll, son av Lev Olson Gjesfjell og Siri Kristoffersdotter, vart fødd i 1724 i Vasshus, Suldal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1780 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år.

Generelle notat: I 1763 vart Ola Leivson eigar av eit pund smør på Einarvoll. Første kona, Sissel Olsdotter, er berre nemnt fødd 1724 men ikkje kvar ho var frå, men ho var truleg frå Einervoll og dotter til Ola Hallvorson og Anna Pedersdotter.
I futens kassabok for 1762-1763 står det at Sissel døydde 3. februar 1763. Ziztele Olsdotter Enervold vart gravlagd 11. februar 1763, 39 år gamal.

I "Specification over De Umyndiges midler og De Anordnede Formynderes Nafne udj Ryefølche Carmsund og Hæsbye for Aar 1763" finn ein at det vart halde skifte etter Sisille Olsdotter Enervold den 10. mars 1763. Umyndige arvingar som blir nemt var:
1) Ole Olson 19 år som arva 21-2-13 i lausøyre
2) Siri Olsdotter 15 år som arva 10-3-7 i lausøyre
3) Anne Olsdotter 6 år som arva 10-3-7 i lausøyre
4) Siri Olsdotter 1 år som arva 10-3-7 i lausøyre
Formyndar for dei alle var "Faderen Ole Levsen Enervold".

3. søndag etter Trinitates (19. juni) 1763 gifta Ole Levson Enervold seg med Guri Gundersdotter Ritland i Hjelmeland kyrkje.
Guro Enervold vart gravlagd 10. februar 1792, 60 år gamal.
Ole har truleg sjølv døydd i tida 1778-1781 då kyrkjeboka har berre tal på døde av kvart kjønn i denne tida.

Ole Leivson gifta seg med Zitzele Olsdotter cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Olson Maalandsbøen d. e. vart fødd i 1744 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1813 i Måland, Årdal, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 28. feb 1813 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Ingeri Eivindsdotter, dotter av Eivind Torgerson Nybru og Dorthe Tormodsdotter, den 11. jun 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole fekk barn med Martha Børgesdotter, dotter av Børge Larsson Breiland og Ranveig Johannesdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

         ii.  Siri Olsdotter d. e. vart fødd i 1748 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1816 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 24. nov 1816 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Ole Olson Riskedal den 8. apr 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Joen Olson Einervoll vart fødd i 1753 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR 10 år gamal, og vart gravlagd den 6. mar 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Lev Olson Einervoll vart fødd i 1754 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR 9 år gamal, og vart gravlagd den 6. mar 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Olsdotter vart fødd i 1756 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 19. feb 1817 i Jørmeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 28. feb 1817 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Jacob Jakobson Jørmeland, son av Jacob Pederson Jørmeland og Guro Gudmundsdotter, den 25. jun 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Ingeborg Olsdotter vart fødd i 1760 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1777 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR 17 år gamal, og vart gravlagd den 11. nov 1777 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

29      vii.  Siri Olsdotter d. y.. Siri gifta seg med Biørn Osmundson Tytlandsvik, son av Osmund Jonson Vormelandsvig og Liva Bjørnsdotter, den 27. jun 1787 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Niels Larsson Tytlandsvik den 14. jul 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Leivson gifta seg så med Guro Gunnarsdotter, dotter av Gunder Ånenson Ritland og Aase Gunnarsdotter, den 19. jun 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Sissele Olsdotter vart fødd i 1764 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. jul 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8. jul 1849 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 13. jul 1849 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Sissele var Cecelle og Cissele. Sissele gifta seg med Johne Jakobson Einervoll, son av Jacob Pederson Jørmeland og Guro Gudmundsdotter, den 24. jun 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Lev Olson Einervoll vart fødd i 1770 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. mar 1770 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1770 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 12. apr 1770 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Torbiørn Olson Einervoll vart fødd i 1771 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. feb 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 28. nov 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Olson vart fødd i 1774 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 9. jan 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Ole Olson d. y. vart fødd i 1776 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 26. mai 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


59. Zitzele Olsdotter, dotter av Ole Halvorson Einervoll og Anna Pedersdotter d. e., vart fødd i 1724 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 3. feb 1763 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR 39 år gamal, og vart gravlagd den 11. feb 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 10.Mar 1763 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Zitzele gifta seg med Ole Leivson Einervoll cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

60. Christen Nilsson Hauskevåg, son av Niels Kristenson Kleppa og Cesselle Jakobsdotter, vart fødd i 1761 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. feb 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1814 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 53 år gamal, og vart gravlagd den 27. mar 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: I kyrkjeboka for trulova i 1781: "2den Juledag trolovet Christen Niels og Siri Michelsd. Caut: Jon Bielland Lars Rande ..." (Jon Bjelland var Jon Knudson frå Nedre Fevoll og bror til Anders som var fadder på sonen til Kristen og Siri, Nils, som vart døypt i 1784. Lars Rande var Lars Osmundson Randa frå Kilane i Erfjord).
I kyrkjeboka for vigde i 1782: "Christen Nielsen og Siri Michelsd blev Søndag etter nytaar Copuleret i Fister Kirke"
I 1784: "Niels Christensen fød i Hauschevaagen Døbt den 4de Søndag i advent Test: Kleng Berche Sevat Wiige Anders Feevold Cecel Klæpholm Mallene Svendsd. Hausche"
I 1789: "Michel Christensen Housche Waagen døbt den 20 Martij fadrenn Knud Øye Ole Bree Wiig Gudmund Øglend Anna og Siri Housche"
Siri Houskevaagen vart gravlagd 1. søndag etter Trinitates i 1803, 56 år gamal.
Enkemand Christen Houske-Waagen vart vigd i Hjelmeland 7. søndag etter Trinitates 1804 med Kisti Larsdotter Melhus. Caut: Jens Pundsnes (gift med syster til Kisti) og Peder Wige.
5. august 1806 vart Siri Christensdotter fød i Houschevaagen døypt i Hjelmeland. Foreldra var Christen Nielson og Kisti Larsdotter. Faddrane var: Johne Melhuus, Gudmund Pundsnes, Siri Dyvig, Britha Endresdotter Røgelstad og Anna Olsdotter Houschevaag.
I kyrkjeboka for Hjelmeland i 1814: "vj 27 Martii kasted jord paa Christen Houschevaagen" 54 år gamal. og Fattiglem Kisti Larsdotter Houschevaagen døydde 3. juli og vart gravlagd 10. juli 1821, 60 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Christen Nilsson gifta seg med Siri Mikkelsdotter den 6. jan 1782 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 26.Des 1781 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

30        i.  Niels Kristenson Vassvik. Niels gifta seg med Lisbeth Andersdotter, dotter av Anders Nilsson Vatland og Martha Jonsdotter, den 14. mar 1810 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Niels gifta seg så med Ingeborg Gjertsdotter, dotter av Gjert Torbjørnson Hagen og Siri Jonsdotter, den 30. jun 1837 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Michel Kristenson vart fødd i 1789 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 20. mar 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Christen Nilsson gifta seg så med Kisti Larsdotter, dotter av Lars Larsson Mjølhus og Mallene Knudsdotter, den 15. jul 1804 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Siri Kristensdotter vart fødd i 1806 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. aug 1806 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18. mar 1876 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 24. mar 1876 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Torjer Andersson Hetlevig, son av Andres Olson Berakvam og Brita Torbjørnsdotter, den 3. nov 1854 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


61. Siri Mikkelsdotter, dotter av Michel Jensson Govik og Anna Ommundsdotter, vart fødd i 1747 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 12. jun 1803 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Christen Nilsson Hauskevåg den 6. jan 1782 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

62. Anders Nilsson Vatland, son av Niels Sandangervaagen og Lisebet Ormsdotter, vart fødd i 1740 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 18. sep 1803 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anders Nilsson var Andreas.

Generelle notat: "Anders Nielsen Sandanger og Marthe Joensdatter" vart trulova i Fister kyrkje 3. påskedag (24. april) 1764. Kausjonistar var Svend Fister og Børge Lie.
Anders Nielson og Marthe Joensdotter vart vigde 24. juni 1764 i Hjelmeland kyrkje
Anders hadde fleire barn i første ekteskap, men det er berre nemnt fire i bygdeboka og difor har truleg fleire døydd små. Den 17. april 1768 vert Anders Vatlands son, Anders, døypt (dette kan vere feilføring i kyrkjeboka og kan ha vore Niels). Den 16. august 1778 vart Anders Watlands son Niels gravlagd, 9½ år gamal.
Martha Jonsdotter Vatland vart gravlagd 15. juni 1788, 50 år gamal.
Anders Nilsson gifta seg oppatt i 1789 med Johanna Henriksdotter Kalheim. Med henne hadde Anders ein son. Johanna døydde i 1791, 33 år gamal.
I 1792 gifta Anders Nilsson seg med Brita Larsdotter Flåtene. Ho var då 23 år gamal og han ikring 60 år.
Med Brita hadde Anders to døtre.

Anders fekk bygsla bruket på Vatland etter Knut Ånonson i 1764 og fekk skøyte datert 6. juni 1792 på bruket for 264 riksdalar. Han kjøpte bruket av Rasmus Lauvsnes som var gift med Sissel Bjørnsdotter, dotter til Bjørn Hovda, og medarvingar, som hadde skøyte frå 1754.

Folgemann Anders Vatland på Ombo vart gravlagd 18. september 1803, 80 år gamal. Skiftet etter han slutta 17. november 1803.
Enka Brita Larsdotter gifta seg så i 1804 med enkemann Lars Halvarson Vågane i Erfjord.
Dersom Anders var son til Nils og Elisabet Ormsdotter på ytre Sandanger, må han vere fødd ikring 1740, for far til Elisabet Ormsdotter var fødd i 1704, og Elisabet Ormsdotter må då ha vore fødd ikring 1724.

Hendingar i livet hans var:

• Futens kassabok: 1762, i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR.

Anders Nilsson gifta seg med Martha Jonsdotter den 24. jun 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 24.Apr 1764 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anders Andersson Vatland (Død som barn) vart fødd i 1768 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. apr 1768 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR,.

         ii.  Niels Andersson Vatland vart fødd i 1769 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1778 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR 9 år gamal, og vart gravlagd den 16. aug 1778 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Johne Andersson Aukland vart fødd i 1771 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. des 1771 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 15. mar 1838 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 23. mar 1838 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johne var Jon. Johne gifta seg med Susanna Nilsdotter, dotter av Niels Olson Øye og Mallene Pedersdotter, den 16. mai 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anders Andersson Hjelmelandsvåg vart fødd i 1775 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. feb 1775 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 28. okt 1830 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 55 år gamal, og vart gravlagd den 6. nov 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Malene Larsdotter, dotter av Lars Olson Flaadene og Brita Jakobsdotter, den 14. nov 1798 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Anders gifta seg så med Hanna Christina Paulsdotter, dotter av Poul Knudsen og Dorthe Magrete Larsdotter, den 25. sep 1821 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. vigsel enda i skilsmisse i 1830.

          v.  Brita Andersdotter vart fødd i 1777 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Brita var Berta. Brita gifta seg med Nils Andersson Garthun cirka 1800 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

31       vi.  Lisbeth Andersdotter (Tvilling). Lisbeth fekk barn med Rasmus Jonson Tjul, son av Johne Rasmusson Vestersjø d. e. og Martha Olsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Lisbeth gifta seg med Niels Kristenson Vassvik, son av Christen Nilsson Hauskevåg og Siri Mikkelsdotter, den 14. mar 1810 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        vii.  Marthe Andersdotter (Tvilling - død som barn) vart fødd i 1780 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og vart døypt den 31. des 1780 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Anders Nilsson gifta seg så med Johane Henriksdotter, dotter av Hendrich Olson Kalheim og Karen Andersdotter, den 2. jul 1789 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Henrik Andersson Bjerga vart fødd i 1791 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. apr 1791 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 9. jan 1871 i Bjerga, Jelsa, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 17. jan 1871 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Henrik gifta seg med Brita Jakobsdotter, dotter av Jacob Olson Flaadene og Torber Nilsdotter, den 12. jul 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Henrik gifta seg så med Torborg Jakobsdotter, dotter av Jacob Olson Flaadene og Torber Nilsdotter, den 16. jul 1842 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anders Nilsson gifta seg så med Britta Larsdotter, dotter av Lars Olson Flaadene og Brita Jakobsdotter, den 5. jul 1792 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marta Johanna Andersdotter vart fødd i 1795 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. mar 1795 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Eit anna namn for Marta var Marthe. Marta gifta seg med Osmund Sjurson Marvik, son av Siur Sjurson Rødne og Ragnilde Toresdotter, den 12. nov 1825 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Britta Andersdotter vart fødd i 1799 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. nov 1799 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 11. des 1879 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 16. des 1879 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Lungebetændelse. Eit anna namn for Britta var Britha. Britta gifta seg med Anders Andersson Kvaløy, son av Anders Andersson Kvaløy og Malene Larsdotter, den 14. apr 1830 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


63. Martha Jonsdotter, dotter av Jone Pederson Ur d. y. og Birthe Ommundsdotter, vart fødd i 1738 i Ur, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1788 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR 50 år gamal, og vart gravlagd den 15. jun 1788 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe.

Martha gifta seg med Anders Nilsson Vatland den 24. jun 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Sjuande generasjon (3x tippoldeforeldre)

horizontal rule


64. Salomon .

Generelle notat: I "Specification over De Umyndiges midler og De Anordnede Formynderes Nafne udj Ryefølche Carmsund og Hæsbye" finn ein at det var skifte den 12. desember 1758 på Krosleide under Walde og Østerhus etter Kirsten Salmonsdotter og umyndige arvingar var Knud Knudson 6 år (skal truleg vere Svend) og Maritha 3 år som arva henne.
"Salomon Raufnsfield i Hielmeland" var formyndar for sonen Knud og "Faderen Knud Svendsen under ansvar af John Østerhuus" var formyndar for dottera Maritha.
Ein skulle tru at Kirsten Salomonsdotter Vadla og Salomon Salomonson Ramsfjell var sysken.

Salomon gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

32        i.  Salomon Salomonson Ramsfjell. Salomon gifta seg med Ingeborg Salomonsdotter, dotter av Salomon Jakobson Veka og Ukjend, cirka 1735 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Ekteskapsstatus: truleg. Dei fekk ikkje barn. Salomon gifta seg så med Barbro Ådnesdotter, dotter av Aadne Anfinnson Laavigen og Karen Gunnarsdotter, i 1743 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Kirsten Salomonsdotter vart fødd cirka 1715 og døydde i 1758 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år. Kirsten gifta seg med Knud Svendson Tyskevig, son av Svend Knudson Vadla og Anna Gunnarsdotter, cirka 1751 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


66. Aadne Anfinnson Laavigen, son av Anfinn Helland og Tyri Ådnesdotter, vart fødd i 1675 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1745 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år.

Generelle notat: Ådne Annfinnson var lotbrukar på Buer i 1706. Han er son av Annfinn Helland frå Sauda. Faren er død i 1706 og mora, Tyri Ådnesdotter, fylgjer med son sin til Buer. Eldste bror til Ådne, Gunnar, bur i Ilstadvika i Sand i 1706, ein yngre bror Knut Annfinnson f. 1687 bur hjå mor si på Buer i 1706.
Aadne Andfindson Buer vart vigd i Jelsa 23. januar 1707 med Karen Gundersdotter. Dei bruka Buer til ikring 1708.
25. januar 1711 vert Aadne Laavigens dotter Turij døypt. Denne dottera er i bygdeboka ført som gravlagd 13. desember 1711. I kyrkjeboka er det ført gravlag ei Turij denne dato, men faren bur då på Bergeland og eg klarer ikkje sjå at førenamnet på faren er Aadne. Derimot er det i kyrkjeboka ført Aadne Laavigens barn gravlagd 6. mars 1712. Dette må truleg vere Turij.
Då dottera Barbro vert døypt i 1720, ser namnet hans ut til å vere skrive Onund
Ådne var husmann på Bergeland i 1711. Han hadde då kone og to barn. Dette er truleg Ådne Anfinnson som seinare flytta til Låvik under Nådland der dei budde seinare.
Både Aadne og kona Kari Gunnarsdotter har truleg døydd i tidsromet der det manglar kyrkjebøker for Jelsa: 1738-1752

Aadne Anfinnson gifta seg med Karen Gunnarsdotter den 23. jan 1707 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Karen Ådnesdotter vart fødd i 1707 i Buer, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. okt 1707 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Gongenes, Rennesøy, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Karen var Kari.

         ii.  Turij Ådnesdotter vart fødd i 1711 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. jan 1711 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1712 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 6. mar 1712 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Anfinn Ådneson Gangenes vart fødd i 1712 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. okt 1712 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Gongenes, Rennesøy, Rogaland, NOR, 55 år gamal, og vart gravlagd den 12. jun 1767 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Anfinn var Andfind og Anfin. Anfinn gifta seg med Anna Nilsdotter cirka 1746 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Tyrij Ådnesdotter vart fødd i 1716 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR og vart døypt den 5. apr 1716 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

          v.  Gunder Ådneson vart fødd i 1719 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR og vart døypt den 22. jan 1719 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

33       vi.  Barbro Ådnesdotter. Barbro gifta seg med Salomon Salomonson Ramsfjell, son av Salomon og Ukjend, i 1743 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


67. Karen Gunnarsdotter vart fødd cirka 1680 og døydde cirka 1750 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år.

Karen gifta seg med Aadne Anfinnson Laavigen den 23. jan 1707 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

68. Jonas Johannesson Østerhus, son av Johannes Jonson Østerhus og Børild Bjørnsdotter, vart fødd i 1678 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1756 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 78 år.

Generelle notat: Jonas Johannesson fekk skøyte av faren på ein halv laup av garden i 1706. Frå våren 1708 bygsla han like mykje av faren saman med halvparten av husmannsplassen Krossleitet og 6 mark i Kromshagen. I 1709 kjøpte broren Bjørn ein halv laup med odelsrett. Jonas protesterte på at det var odelsrett på den parten. Den meinte han var hans. Det enda med at Jonas fekk kjøpe ½ laup 22 merker i Østerhus og Kromshagen av broren same året for 90 dalar. Jonas auka sin eigarpart i garden ved å kjøpa 1 pund 6 ½ merker av Gudmund Røgjelstad og Jørgen Øye i 1720. Det var skifte etter Jonas i 1756. Då kona Marit Oddsdotter var blitt enke, fekk ho folge av garden. Den var på 3 tønner havrekorn, 1 tønne gammalt korn, ½ tønne reint korn, 2 pund rug og fór til to kyr og seks smalar. I tillegg skulle ho ha fritt husrom, lys og varme "og alderdoms opvartning som et gl. Meniske tilkommer".

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1756 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Jonas Johannesson gifta seg med Marit Oddsdotter i 1707 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

34        i.  Johne Jonasson Østerhus. Johne gifta seg med Liva Ågesdotter, dotter av Aage Jonson Hauge og Karen Jonsdotter d. y., cirka 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Marta Jonasdotter vart fødd cirka 1710 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1758 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR. Marta gifta seg med Knud Jørgenson Nessa, son av Jørgen Knudson Nessa og Kari Nilsdotter, cirka 1737 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


69. Marit Oddsdotter, dotter av Odd Jonasson Kvame og Karen Hansdotter, vart fødd cirka 1682 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marit var Martha.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Marit gifta seg med Jonas Johannesson Østerhus i 1707 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

70. Aage Jonson Hauge, son av Jon Oddson Hauge og Liva Bjørnsdotter, vart fødd i 1664 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1728 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år.

Generelle notat: Åge Jonson Nedre Hauge vart gift med Kari Jonsdotter Vadla og det er nemnt seks barn etter dei. Åge er nemnd som brukar av Nedre Hauge frå 1701 til 1723. Nettoformua hans ved skiftet i 1728 var på heile 274 dalar.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1728 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Aage Jonson gifta seg med Karen Jonsdotter d. y. i 1688 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jone Ågeson Eiane d. e. vart fødd i 1692 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1759 i Eiane indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år. Jone gifta seg med Marthe Reidarsdotter cirka 1710 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Jone Ågeson Kilane d. y. vart fødd i 1694 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1770 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 10. jun 1770 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Jone var Jon. Jone gifta seg med Liva Larsdotter, dotter av Laurits Olson Blank og Ingrid Olsdotter, den 17. okt 1723 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Jone gifta seg så med Ragnilde Pedersdotter, dotter av Peder Jakobson Sørestad og Ingeborg Sørestad, den 2. nov 1763 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Odd Ågeson Kalsheim vart fødd i 1697 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1765 i Kalsheim, Nedstrand, Rogaland, NOR 68 år gamal. Odd gifta seg med Kari Rasmusdotter cirka 1727 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

         iv.  Åge Ågeson Hauge vart fødd i 1702 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde etter 1740 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Sofie Ågesdotter vart fødd i 1705 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1761 i Øystad, Suldal, Rogaland, NOR 56 år gamal. Sofie gifta seg med Albert Larsson Øystad, son av Lars Albertson Havrevoll og Brita Gabrielsdotter, cirka 1723 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

35       vi.  Liva Ågesdotter. Liva gifta seg med Johne Jonasson Østerhus, son av Jonas Johannesson Østerhus og Marit Oddsdotter, cirka 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


71. Karen Jonsdotter d. y. dotter av Jone Jonson Vadla og Sofie Bjørnsdotter, vart fødd i 1668 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Karen var Kari.

Karen gifta seg med Aage Jonson Hauge i 1688 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

72. Lars Bjørnson Erøy, son av Biørn Knudson Våge og Borgilla Henriksdotter, vart fødd i 1650 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, døydde i 1736 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 7. mar 1736 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars Bjørnson var Lauritz.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Våge, Imsland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.

Lars Bjørnson gifta seg med Anna Steinsdotter cirka 1685 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Bjørn Larsson vart fødd i 1688 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.

         ii.  Borgele Larsdotter vart fødd cirka 1690 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, døydde i 1754 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år, og vart gravlagd den 25. mar 1754 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Borgele var Baarille. Borgele gifta seg med Christen Danielson Vik, son av Daniel Økstra og Elen Torbjørnsdotter, den 9. jul 1713 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

36      iii.  Hendrik Larsson Erøy. Hendrik gifta seg med Helvig Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Åsland og Mette Toresdotter, den 12. okt 1722 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Lars Bjørnson gifta seg så med Mette Toresdotter i 1712 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


73. Anna Steinsdotter, dotter av Sten Tollakson Barkeland og Ellen Steinsdotter, vart fødd cirka 1655 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1706 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 51 år, og vart gravlagd den 6. jun 1706 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Lars Bjørnson Erøy cirka 1685 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

74. Jone Jonson Åsland, son av Jone Osmundson Framnes og Helvig Hermannsdotter, vart fødd i 1660 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde cirka 1710 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 50 år. Eit anna namn for Jone Jonson var Jonas.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Jone Jonson gifta seg med Mette Toresdotter cirka 1688 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jone Jonson Åsland vart fødd i 1689 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde etter 1740 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jone gifta seg med Siri Pedersdotter, dotter av Peder Pederson Flaadene og Ukjend, cirka 1715 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

37       ii.  Helvig Jonsdotter. Helvig gifta seg med Hendrik Larsson Erøy, son av Lars Bjørnson Erøy og Anna Steinsdotter, den 12. okt 1722 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Helvig gifta seg så med Ole Larsson Kjølvik d. y., son av Lars Johannesson Hjorteland og Dise Børgesdotter, cirka 1742 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Lars Jonson Helgøy vart fødd i 1695 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Helgøy, Sjernarøy, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 18. okt 1767 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Malena Rasmusdotter, dotter av Rasmus Danielson Amdal og Marta Ånensdotter, den 3. jul 1728 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Lars gifta seg så med Kirsten Sjursdotter, dotter av Sjur Tørreson Silgjerd og Kari Knudsdotter, den 14. jul 1738 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Lars gifta seg så med Barbro Kristensdotter, dotter av Christen Isaksson Jelsaneset og Liva Oddsdotter, den 6. jul 1762 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Thore Jonson Rødne vart fødd i 1699 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1754 i Rødne indre, Imsland, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 10. feb 1754 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Thore gifta seg med Ragnhild Isaksdotter, dotter av Isak Sjurson Bratland og Sygni Bratland, den 8. jul 1737 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Thore gifta seg så med Sidselle Jakobsdotter, dotter av Jakob Olson Hebnes og Torborg Olsdotter, i 1742 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

          v.  Jens Jonson Erøy vart fødd i 1705 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR. Jens gifta seg med Berte Larsdotter, dotter av Lars Johannesson Hjorteland og Kari Olsdotter, den 6. jul 1732 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Jens fekk barn med Gunilla Pedersdotter, dotter av Peder Olson Tysse og Ingebor Botolvsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Jens gifta seg så med Marte Knudsdotter, dotter av Knud Tolleivson Vågane og Gunille Pedersdotter, den 2. jul 1758 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


75. Mette Toresdotter, dotter av Tore Johannesson Eide og Kari Jensdotter, vart fødd i 1660 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1740 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.

Generelle notat: Første mannen til Mette Toresdotter var Jone (Jonas) Jonson, son av Jone (Jonas) Osmundson frå Åsland, men som budde på Framnes i Sunnhordland. Då Mette Toresdotter vart enke dreiv ho garden fram til 1711. Då sonen Jone tok over bruket på 1½ laupar smør, gifta ho seg med enkemann Lars Bjørnson og flytte til Erøy i Erfjord. Mette hadde ikkje barn med Lars, men det er kjend 3 barn frå Lars sitt første ekteskap med Anna Steinsdotter. Lars Ærøens Quinde vart gravlagd 6. juni 1706, 51 år gamal.
Mette fekk folge av sonen på 4 tønner havrekorn, ½ tønne reint korn, 2 spann rug og fór til 2 kyr, 9 sauer og 3 geiter. Sonen skulle også "des foruden beuise ald Sønlig Lydighed, som hand for Gud och dend Christen øfrighed Wil ansuare".
Denne folgekontrakten vart skriven og tinglyst i desember 1711. Allereie på neste ting i april i 1712 vart det for retten opplese ein "Revers", der folga vart bestemt annleis. Mette skulle no få to tønner havrekorn og beite for tre gjeldnaut, som sonen skulle henta på Erøy og føra dit att om hausten.
Bjørn Erøy og Mette Erøy er fadder på barnet til Jens Klengson Erfjord i 1727. Lars Ærøen vart gravlagd 7. mars 1736.
Mette må vere død før 1736 då det var skifte etter Lars Bjørnson. Det kan ha vore skifte etter dei begge då, for arvingane var begge sine barn frå tidlegare ekteskap (eller ho skifta med barna sine samstundes som det var skifte etter Lars, og døydd i perioden 1737-1753 då det manglar kyrkjebøker for Jelsa).

Hendingar i livet hennar var:

• Fadder: 1727, Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Mette gifta seg med Jone Jonson Åsland cirka 1688 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Mette gifta seg så med Lars Bjørnson Erøy i 1712 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

76. Halvor Levardson Røgenes, son av Levard Gjesfjell og Ukjend, vart fødd i 1638 i Gjesfjell, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Halvard (Halvor) Levardson bygsla Røykjenes i 1685. Då var det to bruk på Røykjenes med 1 laup smør på kvar. Det bruket Halvard bygsla var truleg det austre.
Halvor overlet bruket til versonen Elling Kristenson frå Laugaland og busette seg på Kuneset under Røykjenes.
14. februar 1703 vart Halvor Røgenæs quinde Lisbet gravlagd, og 26. august 1703 vart Halvor Røgenæs dotter Lisbet gravlagd.
Halvard hadde då fire barn som ein kjenner til.

Halvor Levardson gifta seg med Lisbet Røgenes cirka 1684 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marta Halvorsdotter vart fødd cirka 1685 i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR. Marta gifta seg med Elling Kristenson Røgenes, son av Christen Johannesson Laugaland og Gunhild? Pedersdotter, i 1703 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

38       ii.  Lars Halvorson Ramsfjell. Lars gifta seg med Gunille Pedersdotter, dotter av Peder Olson Vågane og Karen Larsdotter, cirka 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Tormod Halvorson Bergeland vart fødd i 1691 i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1761 i Bergeland, Årdal, Rogaland, NOR 70 år gamal.

         iv.  Lisbet Halvorsdotter vart fødd cirka 1693 i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1703 i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 10 år, og vart gravlagd den 26. aug 1703 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


77. Lisbet Røgenes vart fødd cirka 1660, døydde i 1703 i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år, og vart gravlagd den 14. feb 1703 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Lisbet gifta seg med Halvor Levardson Røgenes cirka 1684 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

78. Peder Olson Vågane vart fødd i 1650, døydde i 1702 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 17. sep 1702 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR.

Peder Olson gifta seg med Karen Larsdotter cirka 1685 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

39        i.  Gunille Pedersdotter. Gunille gifta seg med Ole Olson Ramsfjell, son av Ole Ellingson Ramsfjell og Ukjend, den 9. sep 1710 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Gunille gifta seg så med Lars Halvorson Ramsfjell, son av Halvor Levardson Røgenes og Lisbet Røgenes, cirka 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Gunille gifta seg så med Knud Tolleivson Vågane, son av Tolleff Ommundson Ropeid og Ukjend, cirka 1727 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Sitzella Pedersdotter vart fødd i 1689 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1714 i Jelsa Prestegard, Jelsa, Rogaland, NOR 25 år gamal, og vart gravlagd den 21. des 1714 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sitzella var Sissilla. Sitzella gifta seg med Børild Ivarson Håland den 25. okt 1711 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Daarte Pedersdotter vart fødd cirka 1691 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1714 i Jelsa Prestegard, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 23 år, og vart gravlagd den 21. des 1714 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Lars Pederson vart fødd i 1693 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR.

          v.  Liva Pedersdotter vart fødd cirka 1695 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1745 i Ås, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 50 år. Liva gifta seg med Ivar Ommundson Ås, son av Omund Halvorson Øverland og Allis Ivarsdotter, cirka 1726 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

         vi.  Ole Pederson Ås d. e. vart fødd i 1697 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Ås, Erfjord, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 21. des 1766 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Ragnilla Sjursdotter, dotter av Sjur Gauteson Ås og Ragnilla Ormsdotter, den 9. feb 1719 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Berte Olsdotter, dotter av Ole Ellingson Ramsfjell og Ukjend, cirka 1723 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Elen Pedersdotter den 9. nov 1758 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        vii.  Ole Pederson Vågane d. y. (Død som barn) vart fødd i 1701 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. mar 1701 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR,.


79. Karen Larsdotter, dotter av Laurits Olson Blank og Liva Hidle, vart fødd i 1658 i Stokkedal, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1738 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.

Generelle notat: Kona til Peder Olson er kalla Kari Larsdotter frå Rosså, Hjelmeland, i Jelsaboka side 79. Kari vart truleg fødd på Stokkedal i Vats av foreldre Lars Olson Blank og Liva. Faren flytta mykje og budde på Sjernarøy, men flytta til Rosså etter at mora Liva var død.
Kari og mannen Peder Olson budde på Vatland (Ombo) i Jelsa ei tid på sluttten av 1600-talet. Dei flytta til Vågane i Erfjord i 1701. Peder Waagene vart gravlagd 17. september 1702.
I 1706 manntalet var skylda 3½ pund smør, Stavanger prestebol eigar. Då var brukaren Elling Olson som gifta seg i 1703 med Kari, enka etter Peder, og overtok bruket.
Elling levde i 1735 og Kari levde i 1730, men dei har truleg begge døydd i perioden der kyrkjebøkene for Jelsa manglar (1730-1752).

Karen gifta seg med Peder Olson Vågane cirka 1685 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Karen gifta seg så med Elling Olson Vågane, son av Ole Ellingson Ramsfjell og Ukjend, den 1. jul 1703 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Peder Ellingson Vågane vart fødd i 1704 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. jan 1704 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1704 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 28. jan 1704 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


80. Orm Jonson Mæle, son av Jone Jonson Vadla d. e. og Anna Ormsdotter, vart fødd i 1690 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR 50 år gamal.

Generelle notat: Foreldra budde på Øvre Mæle då han vart fødd. Orm Jonson hadde bruket på Øvre Mæle ved matrikkeltakseringa i 1723, hadde halve garden då. Ved matrikkelopptaket i 1731 hadde han garden, men er borte i 1744 ved takseringa etter flaumskaden i Storånå.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR.

Orm Jonson gifta seg med Malena Larsdotter cirka 1713 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

40        i.  Jon Ormson Vadla. Jon gifta seg med Marthe Olsdotter, dotter av Ole Ormson Fister og Siri Svendsdotter, i 1747 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

47       ii.  Anna Ormsdotter. Anna gifta seg med Peder Gudmundson Assheim, son av Gudmund Pederson Assheim og Anna Jonsdotter, cirka 1745 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Sohie Ormsdotter vart fødd i 1728 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Gudmund Ormson vart fødd i 1734 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR.


81. Malena Larsdotter vart fødd cirka 1690 og døydde i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malena var Marit ?.

Malena gifta seg med Orm Jonson Mæle cirka 1713 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

82. Ole Ormson Fister, son av Orm Olson Fister og Anna Oddsdotter, vart fødd i 1678 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1755 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.

Generelle notat: Ola og Sissel budde først på Nådland, Jelsa frå kring 1705 til 1720. I 1704 skreiv Ola Ormson kontrakt med stefaren sin, Ola Bjørnson: "hvorved Ole Ormsen der er eneste søn og odelsberettiget etter hans far Orm Olsen, når moren Anna Oddsdatter dør, overdrager til stiffar Ole Bjørnsen bruksrettet til 3 l. sm. i Fister midtre for hans livstid, mot at han bøgsler Ole Ormsen gården Nådland og halvparten av Vatland. Datert 24. nov. 1704, tgl. 1705."
I skiftet etter Ola Bjørnson Fister hadde Jens Aukland arva halvparten av Nådland etter farbror sin. Han ville då få bygselkontrakten på Nådland frå 1704 til Ola Ormson kjent ugyldig. Jens Aukland var eldste brorson til Ola Bjørnson og meinte seg nærmare til å få bygsla Nådland enn Ola Ormson. I lagtingsretten tapte Jens Aukland, ville då søkja saka inn for overhoffretten.
Men for å spara stor kostnad og anna vondt som kunne fylgja ein slik prosess, "har vi etternevnte Ole Ormsen Fister og Jens Gudmundsen Øchland inngået en venlig kontrakt og en uryggelig forlikelse og nytt makeskifte som består i etterfølgende poster således: at jeg Ole Ormsen Fister, lensmann for Hjelmeland skiprede, kjennes og hermed for alle vitterliggjør at jeg med min egen fri vilje, velberåd hu og sinn, har inn-gået en venlig kontrakt og forening samt makeskifte fra meg og mine arvinger dette mitt tilforn tilskiftede odelsgods / : som er på Omboden a Jelse skiprede : / nemlig den halve del uti ovenbemeldte gård Nådland skylder årligen landskyld smør ½ 1. og korn 1 vett, og det imot den halve del i Nordre Mønster i Bergenhus len, skylder årligen landskyld korn 3 vetter o. s. v." - - - " og til dess fastere forsikring og fornøyelse på begge sider har jeg lovet og tilsagt bemeldte Jens Øchland hans hustru børn og arvinger, at nyte og skal ha av meg fra Nådland årligen fra dato 1722 5 tn. havrekorn 8 spand i hver tønne, og det så lenge en av mine sønner som eier blir voksen og til manns skal inngå / : om Gud så behager : / et venlig ekteskap med en av Jens Øchlands døtre, hvem Gud dertil har beskikket, og antage gården Nådland og bo der og bruke all gården så lenge jeg lever foruten bøgsel og landskyld både av meg og Jens Øchland, og etter min død skal de flytte til Fister, såsom eldste søn vedbør etter loven, dog deretter å ha fri rett og tilstand både de, deres børn og arvinger, både til gods og bunestaden i Nådland med all dets tilliggende herlighet som før meldt. Men dersom min søn ikke skulle ville etterleve sin faders løfte å inngå et venlig ekteskap med Jens Øchlands datter, som dog ikke formodes, da skal Jens Øchland, hans børn og arvinger ha fri rett og tilstand til bunestaden i bemte Nådland, og gifte seg med hevm hun val og deretter nyte, bruke og beholde gården Nådland med bøgsel og herlighet til evindelig odel og eiendom fritt og frelst, uhindret og upåanket av meg og mane arvinger i alle måter. Øchland 14. januar 1722.
Ole Ormsen Fister J. G. Øchland."
Ola og Sissel kom heim og overtok odelsgarden hans då stefaren døydde i 1719. Ola var lensmann i Hjelmeland 1721-1732. Han var svært velståande. Skiftet etter første kona Sissel i 1722 hadde ein netto formue på 962 riksdalar. Vel halvparten av eiga var jordegods. Sissel vart i skiftet kalla "fornemme Quinde". Ola Ormson åtte mellom anna heile Midt-Fister på 3 laupar smør. Frå kring 1743 bruka han Bjelland i Fister som tillegsjord. Han åtte heile garden minus dei 20 mark som tilhøyrde Hjelmeland prestebord. Han er nemnt som brukar på Bjelland i 1745. Tre år seinare kjøpte han 2 pund 1½ merker i garden av Inger.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1755 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR.

Ole Ormson gifta seg med Sissele Olsdotter, dotter av Ole Larsson Norheim d. y. og Kari Børgesdotter, cirka 1705 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Olson Fister vart fødd i 1707 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. feb 1707 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR,.

         ii.  Orm Olson Bjelland vart fødd i 1709 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. mai 1709 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1737 i Bjelland, Fister, Rogaland, NOR, i ein alder av omkring 28 år. Orm gifta seg med Inger Johanne Pedersdotter, dotter av Peder Sørenson Hielm og Margrete Jonasdotter, cirka 1729 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Berge Olson Nådland vart fødd i 1711 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. nov 1711 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, 32 år gamal. Eit anna namn for Berge var Børge. Berge gifta seg med Kirsten Jensdotter, dotter av Jens Gudmundson Aukland og Brønelle Olsdotter, i 1732 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Olsdotter vart fødd i 1714 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. nov 1714 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1777 i Hovda, Fister, Rogaland, NOR, 63 år gamal. Anna gifta seg med Biørn Jonson Hovda, son av Jone Jonson Vadla og Sofie Bjørnsdotter, cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Biørn Nilsson Hovda, son av Niels Pederson Bokn og Marithe Sevatsdotter, cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

          v.  Peder Olson Talgje vart fødd i 1717 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. sep 1717 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Talgje (nord), Sjernarøy, Rogaland, NOR, 48 år gamal, og vart gravlagd den 2. jan 1765 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Eli Ommundsdotter, dotter av Omund Nilsson Øye og Ingrid Torbjørnsdotter, den 11. jul 1741 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ole Ormson gifta seg så med Siri Svendsdotter cirka 1725 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Olson Sandanger d. e. vart fødd i 1725 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 14. apr 1804 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Margarethe Jonasdotter, dotter av Jonas Oddson Sandanger og Margrete Larsdotter, cirka 1750 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Martha Olsdotter, dotter av Ole Gudmundson Håland og Anna Kristensdotter, den 16. jul 1760 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Sidsela Olsdotter vart fødd i 1727 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 28. mar 1801 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Sidsela gifta seg med Aage Bjørnson Norheim, son av Biørn Jonson Hovda og Marit Ågesdotter, i 1745 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

41      iii.  Marthe Olsdotter. Marthe gifta seg med Jon Ormson Vadla, son av Orm Jonson Mæle og Malena Larsdotter, i 1747 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg så med Osmund Jonson Vormelandsvig, son av Jone Ågeson Kilane d. y. og Liva Larsdotter, den 16. mai 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

43       iv.  Eli Olsdotter. Eli gifta seg med Eivind Svendson Sedberg, son av Svend Eivindson Østigård og Helga Samsonsdotter, i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eli gifta seg så med Aage Jonson Hauge, son av Jone Ågeson Eiane d. e. og Marthe Reidarsdotter, i 1755 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

          v.  Sofie Olsdotter vart fødd i 1734 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1820 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland, NOR 86 år gamal. Eit anna namn for Sofie var Sophie. Sofie gifta seg med Ole Ormson Ålgård, son av Orm Olson Igland og Johanna Rasmusdotter, cirka 1759 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         vi.  Mallene Olsdotter vart fødd i 1736 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1788 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 12. jun 1788 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Mallene gifta seg med Svend Johannesson Hauske, son av Johannes Johannesson Hauske og Malena Svendsdotter, cirka 1755 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        vii.  Svend Olson Randa vart fødd i 1746 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 22. jan 1823 i Randa, Fister, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 1. feb 1823 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Mallene Olsdotter, dotter av Ole Gudmundson Håland og Anna Kristensdotter, i 1768 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

       viii.  Ole Olson Høyland d. y. vart fødd i 1750 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1786 i Høyland, Strand, Rogaland, NOR 36 år gamal. Ole gifta seg med Sidselle Olsdotter, dotter av Ole Larsson Høyland og Elisabet Kristoffersdotter, i 1774 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


83. Siri Svendsdotter, dotter av Svend Svendson Fister og Eli Andersdotter, vart fødd i 1708 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 3. mai 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Siri Sveinsdotter arva mesteparten av Bjelland då første mannen hennar døydde i 1755. Resten av odelsgodset i garden vart ho eigar av i 1760, då ho fekk skøyte frå sønene Ola og Peder. Siri gifta seg opp att med Jone Knutson frå Nedre Fevoll. Jone budde saman med med Siri på Bjelland i Fister frå dei gifta seg i 1763 (skal vel vere 1759) til 1787, då dei selde Bjelland til Ola Olson Ytre Sandanger som var son til Siri og første mannen hennar. Dei flytta då til Tøtland. Siri og Jone var velståande folk og åtte jord i mange gardar.
Då Siri vart gravlagd i 1796 skreiv soknepresten Munthe eit inlegg i Bergen Adresseavis. Det er den eldste gravferdsreportasje me kjenner til frå våre bygder. Innlegget lyder:
"Hermed tager jeg meg den frihet, at meddele Publikum noget som er ualmindelig. Jeg som stedets Prest, fulgte en Kone i Hjelmeland Prestegjeld til sin grav den 3 mai d.a. ved navn Siri Svendsdtr., der hadde just fylt 88 år, med den talrigste sørgeskare, jeg som nu er 78 år, nogen gang har hørt, Undtagen barnene var alle hennes avkom, thi hun hadde med sin første mand, Ole Ormsen Fister, 10 børn, hvorav 6 levde, 65 barnebørn, hvorav 41 levde, 101 barnebørns-børn, hvorav 67 levde og 2 barnebørn børnbørn som begge levde. I alt hennes avkom, før hun forlot verden, ett Hundre Halvfirsens Tyve og Otte (178), hvorav Hundre og Sexten levde. Med sin siste efterlatte mand, som hun boede med i 38 år, hadde hun naturligvis ingen. Vilket syn å se, alle disse hendes avkom stående omkring hendes grav!
Ednu ett, som er noget usedvanlig: At i denne hennes efterlatte talrike Skare fantes ikke en husmand, men alle gaardmend, i den Velstand, som almindelig her findes hos bønder undtagen en som var gift med hendes barnebarn.
Hjelmelands Prestegaard i Christiandsands Stift og Stavanger Amt den 17. mai 1796. Jens C. Munthe."

Siri gifta seg med Ole Ormson Fister cirka 1725 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg så med Johne Knudson Tøtland, son av Knud Jonson Fevold og Siri Andersdotter, i 1759 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


84. Svend Eivindson Østigård, son av Eivind Jonson Byrkja og Gunhild Andersdotter d. y., vart fødd i 1674 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 17. okt 1765 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Svein Eivindson Midt Sedberg var gift med Helga Samsonsdottter frå Kvame i Hjelmeland og dei er nemnde med barna Eivind og Berta.
I manntalet for 1701 er Svein Eivindson oppført på Fremre Sedberg og Jon Jonson på Midtre Sedberg. Folk som har granska denne ætta finn at dei må bytast om, m. a. A. Ellingsen og Jakob J. Jåthun. Faren Eivind Jonson hadde flytta til Byrkja.
Det er skøyte frå Elisabeth Jørgensdotter Kvame til Sven Evensen Midt Sedberg på 2 pund 2 merker smør med bygsel i Midt Sedberg som "han selv påbor", for 50 ruksdalar. Med kona si har han dessutan fått 1 pund 22 merker smør i same gard, så eig i alt 4 pund smør. Datert Stavanger 6. juli 1709.
Skøyte frå Rasmus Johannesson Østre Sedberg til sitt syskenbarn Sven Eivindson Midt Sedberg på ½ laup 2 pund smør og 1 vett korn i Østre Sedberg med bygsel og bo Datert Stavanger 1713.
Svein Eivindson Austigard var lensmann i Årdal skipreide frå 1723 til 1748.
Midt Sedberg hadde ved matrikkeltakseringa 1723 i skyld 2 laup smør, garden var landlegg, hadde 1 støl, brensel, Svein brukar 2 laup, sår 6 tønner avlar 35 tønner før 1 hest, 13 naut, 20 sauer.
8 år seinare, ved matrikkelopptaket 1731 brukte og Svein Eivindson alt.
Ved taksering 1744 etter storflaumen året før, brukte Svein Eivindson garden Midt Sedberg som er på 2 laup smør. Han sjølv eig 1 laup 1 pd smør. Dei andre 2 pund eig Daniel Tysdal og Jon Mjølhus. Etter skaden elva hadde gjort fekk Midt Sedberg skylda sett ned med 12 bismarmark smør.
Svein Eivindson kjøpte Borgen og hadde ein leiglending sitjande der, Pål Osmundson. Då Svein var borte, gjekk Borgen inn under Kyrkhus, som var kyrkjegods.
Svein samla seg mykje jordegods og blei ein velståande mann. Han står som eigar på odelsmanntalslista fram til 1758, då overtok Ola Eivindson, barnebarnet.
Svend Evensen Østigaard vart gravlagd 17. oktober 1765, 89 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Futens kassabok: 1762, i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR.

Svend Eivindson gifta seg med Helga Samsonsdotter cirka 1699 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

42        i.  Eivind Svendson Sedberg. Eivind gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Olson Vadla og Marthe Pedersdotter, cirka 1723 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eivind gifta seg så med Eli Olsdotter, dotter av Ole Ormson Fister og Siri Svendsdotter, i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Berthe Svendsdotter vart fødd i 1702 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 6. mai 1764 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Andre namn for Berthe var Berit og Brita. Berthe gifta seg med Daniel Toreson Østigård, son av Tore Danielson Tysdal og Marit Samsonsdotter, cirka 1722 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


85. Helga Samsonsdotter, dotter av Samson Jonson Kvame og Elisabet Jørgensdotter, vart fødd i 1675 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1760 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR.

Helga gifta seg med Svend Eivindson Østigård cirka 1699 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

86. Ole Ormson Fister, son av Orm Olson Fister og Anna Oddsdotter, vart fødd i 1678 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1755 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.
(Same som person 82 på side 1)

87. Siri Svendsdotter, dotter av Svend Svendson Fister og Eli Andersdotter, vart fødd i 1708 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 3. mai 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.
(Same som person 83 på side 1)

88. Gudmund Jonson Røgelstad, son av Jone Jonson Vadla og Sofie Bjørnsdotter, vart fødd i 1682 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR 58 år gamal.

Generelle notat: Gudmund Jonson er nemnd som brukar på Røgelstad frå 1711. Ætta hans åtte 1 laup smør, omlag 2/3 av garden, frå 1662, då Jone Jonson Vadla, faren eller farfaren hans, kjøpte denne parten av Hartvig Sørenson Gotzen i Stavanger.

Den 14. oktober 1740 vart det halde skifte etter Gudmund Jonson Røgelstad mellom enka Anne Larsdotter og barna:
1) Jone Gudmundson "myndig" som arva "udj Løsøre og Fast gods 22-,-15"
2) Lars Gudmundson "myndig" som arva "udj Løsøre og Fast gods Sampt Hiemefølge 36-3-15"
3) Malene Gudmundsdotter "gifft" som arva "udj Løsøre og Fast 11-,-7½"
4) Sophij Gudmundsdotter "gifft" som arva "udj Løsøre og Fast 11-,-7½"
5) Anne Gudmondsdotter 22 år som arva "udj Løsøre og Fast sampt Hiemmefølge 25-3-7½"
6) Guroe Gudmundsdotter 18 år som arva "udj Løsøre og Fast sampt Hiemmefølge 25-3-7½"
Gudmund (Jonson) Foss (gift med Malene) var verge for Anne og Torbiørn (Larsson) Sande (som var gift med Sophij) for Guroe.
Ved skifte var det 264 riksdalar å dele mellom arvingane.

I skifteprotokollen for året 1747 finn ein:
"Debd 10de April blef skiffte holden paa gaarden Samde i Hielmelands skibbrede effter dend afdøde Qvinde Anne Lars datter som ophold sig paa Dito gaard".
Arvingane var "Dend afdødes børn":
1) Sonen Joen Gudmundson arva i "Løsøre 5-1-1 3/4"
2) Lars Gudmundson arva i "Løsøre 5-1-1 3/4"
3) Sophie Gudmundsdotter gift arva i "Løsøre 2-3-8 7/8"
4) Anne Gudmundsdotter gift arva i "Løsøre 2-3-8 7/8"
5) Guro Gudmundsdotter gift arva i "Løsøre 2-3-8 7/8"
6) Malene Gudmundsdotter som var død og etterlet seg barna: Joen Gudmundson umyndig (arva i "Løsøre 1-1-12 7/16") og Gudmund Gudmundson umyndig (arva i "Løsøre 1-1-12 7/16"). Det var faren Gudmund Jonson Foss som var verge for desse to.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 14.Okt 1740 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Gudmund Jonson gifta seg med Anna Larsdotter cirka 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Malene Gudmundsdotter vart fødd cirka 1703 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1742 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 39 år. Malene gifta seg med Gudmund Jonson Foss, son av Jon Rasmusson Foss og Siri Jonsdotter, i 1723 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Joen Gudmundson Røgelstad vart fødd i 1706 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 11. aug 1772 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Joen var Jone. Joen gifta seg med Brita Endresdotter cirka 1733 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Joen gifta seg så med Kirsten Gunnarsdotter, dotter av Gunder Erikson Åsland og Brita Olsdotter, cirka 1758 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

44      iii.  Lars Gudmundson Eiane. Lars gifta seg med Anna Jensdotter, dotter av Jens Sivertson Vestersjø og Siri Halvorsdotter, cirka 1745 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Sophie Gudmundsdotter vart fødd i 1710 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1754 i Sande, Hjelmeland, Rogaland, NOR 44 år gamal. Sophie gifta seg med Torbiørn Larsson Kvam, son av Lars Toreson Einervoll og Marit Olsdotter, cirka 1738 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Ane Gudmundsdotter vart fødd i 1718 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 27. nov 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ane var Anna. Ane gifta seg med Jon Jonson Åsland d. e., son av Jone Jonson Åsland og Siri Pedersdotter, cirka 1740 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Guro Gudmundsdotter vart fødd i 1723 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Jørmeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 15. mai 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Guro var Guri. Guro gifta seg med Jacob Pederson Jørmeland, son av Peder Brattson Jørmeland og Brita Pedersdotter, cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


89. Anna Larsdotter vart fødd cirka 1675 og døydde i 1747 i Sande, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 72 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 10.Apr 1747 i Sande, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Gudmund Jonson Røgelstad cirka 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

90. Jens Sivertson Vestersjø, son av Sivert Osmundson Vestersjø og Sofie Bjørnsdotter, vart fødd i 1676 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR 67 år gamal.

Generelle notat: Jens bygsla ein laup i Vestersjø i 1700 av Hartvig Godtzen "Prædicant til Stavanger Menighed". I 1705 fekk han bygsla ein laup til, slik at han vart brukar av halve Vestersjø. Kanskje var det mora som hadde bruka denne laupen til då.
I skifteprotokollen i året 1743 finn ein:
"Dend 19. februarij blev skiffte halden paa gaarden Vestersøe i Hielmelands Skibrede effter 2de afdøde ægtefolch - Jens Syversen og Sirij Halvorsdaatter". Arvingane var barna deira:
1) Halvor Jensson som var død og etterlet seg dottera Karij Halvorsdotter 5 år
2) Syver Jensson - myndig
3) Sophi Jensdotter 30 år
4) Anne Jensdotter 25 år
Dei fire barna fekk til saman 123 dalar i arv og heimafølgje. Formua til Jens var altså ein halv gong så stor som det faren etterlet seg knapt femti år før.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Jens Sivertson gifta seg med Siri Halvorsdotter cirka 1700 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Halvor Jensson Vestersjø vart fødd i 1701 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1739 i Vik, Erfjord, Rogaland, NOR 38 år gamal. Eit anna namn for Halvor var Hallvard. Halvor gifta seg med Karen Jensdotter, dotter av Jens Gudmundson Aukland og Brønelle Olsdotter, i 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Halvor gifta seg så med Karen Olsdotter, dotter av Ole Svendson Fuglestein og Kari Ormsdotter, den 8. nov 1737 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Syver Jensson Vestersjø vart fødd i 1703 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1754 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 51 år. Syver gifta seg med Kari Larsdotter, dotter av Lars Larsson Eike og Siri Olsdotter, den 29. jun 1744 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Sophie Jensdotter vart fødd i 1713 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 28. apr 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Sophie gifta seg med Lars Jensson Pundsnes, son av Jens Larsson Pundsnes og Sidselle Larsdotter, cirka 1740 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

45       iv.  Anna Jensdotter. Anna gifta seg med Lars Gudmundson Eiane, son av Gudmund Jonson Røgelstad og Anna Larsdotter, cirka 1745 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


91. Siri Halvorsdotter, dotter av Halvor Knudson Einervoll og Anna Olsdotter, vart fødd cirka 1675 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år.

Siri gifta seg med Jens Sivertson Vestersjø cirka 1700 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

92. Gudmund Pederson Assheim, son av Peder Torbjørnson Assheim og Anna Gudmundsdotter, vart fødd i 1698 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 44 år gamal.

Gudmund Pederson gifta seg med Anna Jonsdotter i 1725 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Gudmundsdotter d. e. vart fødd i 1725 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Valheim nedre, Årdal, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 26. sep 1783 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Anders Danielson Valheim, son av Daniel Andersson Valheim og Eli Pedersdotter, cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

46       ii.  Peder Gudmundson Assheim. Peder gifta seg med Anna Ormsdotter, dotter av Orm Jonson Mæle og Malena Larsdotter, cirka 1745 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Marthe Knudsdotter, dotter av Knud Jørgenson Nessa og Marta Jonasdotter, den 21. jun 1761 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Sophie Gudmundsdotter vart fødd i 1729 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1815 i Tysdal søre, Årdal, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 23. apr 1815 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Sophie gifta seg med Thore Danielson Tysdal, son av Daniel Toreson Østigård og Berthe Svendsdotter, cirka 1748 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Gudmundsdotter d. y. vart fødd i 1738 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1793 i Marvik, Jelsa, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 1. feb 1793 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Aanen Jensson Marvik, son av Jens Ånenson Kopervik d. e. og Anna Olsdotter, den 12. jul 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


93. Anna Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Vadla d. e. og Anna Ormsdotter, vart fødd i 1695 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1749 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 54 år gamal.

Generelle notat: Anna Jonsdotter vart først gift med Gudmund Pederson. Ved skiftet etter mora i 1726 var Gudmund soldat i det vesterlandske regiment. Han auka rikdomen frå foreldra. Då han var komen under torva i 1742 og det var skifte etter han, var det tett opp under 1.000 riksdalar i buet. Kona fekk halvparten, sonen 200 og kvar av dei tre døtrene 100 dalar, slik arvereglane var.
Anna Jonsdotter gifta seg opp att med Anders Sveinson frå Fister som tok over bruket på Assheim. Han dreiv bruket til Anna Jonsdotter døydde i 1749. Då flytta Anders til Økstra i Jelsa som han hadde kjøpt i 1747. Der gifta han seg opp att og fekk mange barn.

Anna gifta seg med Gudmund Pederson Assheim i 1725 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Anders Svendson Økstra, son av Svend Svendson Fister og Eli Andersdotter, cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


94. Orm Jonson Mæle, son av Jone Jonson Vadla d. e. og Anna Ormsdotter, vart fødd i 1690 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR 50 år gamal.
(Same som person 80 på side 1)

95. Malena Larsdotter vart fødd cirka 1690 og døydde i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malena var Marit ?.
(Same som person 81 på side 1)

96. Michael Jørgenson Langballe, son av Jørgen Mikkelson Langballe og Sidsele Larsdotter, vart fødd i 1721 i Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 5. mai 1779 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Stavanger Domkyrkje i 1756:
"Tirsdag den 30 novembris ere Hieme i Husset effter Kongelig allernaadigst Tilladelse viede Michael Langballe og Maren Sophia Ohnsorg".
Mikal Jørgenson Langballe var gift med Maren Sofie Ohnsorg og dei er nemnde med sju barn.
Mikal overtok handelsverksemda og gjestgjevarstaden etter faren. Han arva Sandsgård ved skiftet etter faren datert 1. juli og tinglyst 8. november 1756, og dreiv den til han selde den i 1766.
Michael Langballe vart gravlagd 5. mai 1779, 58 år gamal.
Madame Maren Sophia, salige Langballes vart gravlagd 24 mai 1789, 52 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Michael Jørgenson gifta seg med Maren Sophia Hansdotter den 30. nov 1756 i Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jørgen Mikalson Langballe vart fødd i 1758 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. feb 1758 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1762 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, 4 år gamal.

         ii.  Hans Christopher Mikalson Langballe vart fødd i 1759 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. sep 1759 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1759 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR,.

        iii.  Marta Sissel Mikalsdotter vart fødd i 1761 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. jul 1761 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1761 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Marta var Martha Cecilia Langballe.

48       iv.  Hans Christopher Mikalson Langballe. Hans fekk barn med Gjertrud Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Olson Sæbø og Anna Olsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Hans gifta seg med Huldebor Andersdotter, dotter av Anders Hansson Smidt og Anne Margrete Isaksdotter, den 27. mar 1792 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

          v.  Marta Sofia Mikalsdotter vart fødd i 1765 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. jan 1765 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1842 i Årnes, Lyngdal, Vest-Agder, NOR, 77 år gamal. Eit anna namn for Marta var Marthe Sofie Langballe. Marta gifta seg med Peter Durborg den 27. sep 1799 i Valle kyrkje, Sør-Audnedal, Vest-Agder, NOR.

         vi.  Jørgen Mikalson Langballe vart fødd i 1766 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. aug 1766 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1770 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, 4 år gamal.

        vii.  Børge Mikalson Langballe vart fødd i 1768 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. jan 1769 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde etter 1790 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR,.


97. Maren Sophia Hansdotter, dotter av Hans Christopher Ohnsorg og Martha Børgesdotter, vart fødd i 1736 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR 53 år gamal, og vart gravlagd den 26. mai 1789 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Maren Sophia var Maren Sofia Ohnsorg.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Maren Sophia gifta seg med Michael Jørgenson Langballe den 30. nov 1756 i Stavanger, Rogaland, NOR.

98. Bjørn Olson Sæbø, son av Ole Ellingson Sæbø og Giertrud Bjørnsdotter, vart fødd i 1727 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 30. okt 1803 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Bjørn Olson frå Sæbø i Hjelmeland vart gift med Anna Olsdotter på Øvre Eie, Fogn. Dei overtok bruket på Eie etter stefar til Anna og mor hennar. Søskena til Anna, Knut Olson på Meling, Rasmus Eliasson på Gard (halvbror) og Siri Olsdotter avhenda i 1764 eigedomspartane i Øvre Eie til Bjørn Olson, slik at Bjørn vart eigar av heile bruk B. Han hadde tidlegare sikra seg odelsløysings- og åsetesretten.
I 1767 flytta dei til Hjelmeland og overtok drifta av bruket etter faren, og same året selde han "Hålå", bruket på Øvre Eie, med odels- og åsetesretten til svogeren Knut Olson Meling, 82 riksdalar for gardsbruket og 14 riksdalar for odels- og åsetesretten.
I 1775 fekk Bjørn Olson skøyte på bruket sitt i Sæbø. I 1779 fekk han løyve frå Kong Kristian 7., gjeve på Kristianborg slott 29. mars, til å oppføra ny sag på Sæbø. "Sæbøs Borg Saug" hadde eksistert lenge.
Første kona er berre nemnt som Anna Olsdotter, skifte 1780, i boka for Hjelmeland. Men i Sjelemanntalet for 1758 i "Taljøe Annex" bur det på "Øvre Ejde" Elias Rasmusson 64 år og kone Sirj Olsdotter 67 år. Dei har sonen Rasmus på 21 år. Stebarn til Elias er Anna Olsdotter 27 år, gift med "Biørn Olssen" 30 år og tenar på Øvre Eie.
Anna Olsdotter døydde i 1780, men i kyrkjeboka er det då berre ført talet på døde. Bjørn gifta seg opp att i 1780 med Disa Børgesdotter Breiland. Dei fekk folgebrev av sonen Ola i 1790. Dei gamle skulle ha fem tønner havre, for til ei ku og smalar og 1/3 av det nota fiska.
Bjørn Sebøe blei gravlagd 30. oktober 1803, 77 år gamal.
Disa Bergesdotter Brejland døydde 10. februar og vart gravlagd 20. februar 1823, 80 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR.

Bjørn Olson gifta seg med Anna Olsdotter den 27. jun 1758 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Bjørnsdotter vart fødd i 1758 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 10. sep 1758 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Zirj.

49       ii.  Gjertrud Bjørnsdotter. Gjertrud fekk barn med Hans Christopher Mikalson Langballe, son av Michael Jørgenson Langballe og Maren Sophia Hansdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Gjertrud gifta seg med Peder Bjørnson Haug, son av Hans Pederson Haug og Ingebor Jensdotter, den 6. jan 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Bjørnson Sæbø vart fødd i 1763 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. feb 1763 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 18. jan 1836 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 26. jan 1836 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Karen Bårdsdotter, dotter av Baard Hansson Kindingstad og Christi Knudsdotter, den 28. nov 1784 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Elling Bjørnson Sæbø vart fødd i 1765 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. sep 1765 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 6 år gamal, og vart gravlagd den 31. des 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Bjørnsdotter vart fødd i 1771 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. jul 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 31. des 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Bjørn Olson gifta seg så med Disa Børgesdotter, dotter av Børge Larsson Breiland og Ranveig Johannesdotter, den 22. jun 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


99. Anna Olsdotter, dotter av Ole Knudson Eie og Siri Olsdotter, vart fødd i 1730 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. jan 1730 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1780 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 50 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Bjørn Olson Sæbø den 27. jun 1758 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

100. Abraham Njelson Fløgstad, son av Njel Njelson Hølland og Britta Samsonsdotter, vart fødd i 1719 i Brekke, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Abraham Njellson budde på Øyrå under Fløgstad i 1758. Han var gift med Magla Torgersdotter. Dei budde på Øvre Lindvoll ei tid, men ikring 1748 kom dei til Øyrå.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Abraham Njelson gifta seg med Magla Torgersdotter cirka 1742 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Nield Abrahamson Moen vart fødd i 1743 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1808 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 11. jun 1808 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Nield gifta seg med Ragnhild Torjusdotter, dotter av Torjus Danielson Fløgstad og Gunvor Samuelsdotter, cirka 1774 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

50       ii.  Samson Abrahamson. Samson gifta seg med Lisbeth Larsdotter, dotter av Lars Vigleikson Torsteinbø og Lisbeth Sjursdotter, den 13. okt 1776 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingeri Abrahamsdotter vart fødd i 1753 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.


101. Magla Torgersdotter vart fødd i 1718 og døydde i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Magla gifta seg med Abraham Njelson Fløgstad cirka 1742 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

102. Lars Vigleikson Torsteinbø, son av Vigleik Nilsson Selland og Ragna Svendsdotter, vart fødd i 1710 i Selland indre, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. feb 1710 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1793 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 21. apr 1793 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars Vigleikson var Lauritz.

Generelle notat: I skifte etter Elling (Guri Pedersdotter sin første mann) finn vi nemnd enkja sin "tilkom(ende) festem(and) Knud Pedersen". Vi finn ikkje giftarmålet deira, og det må ha vore han som døydde som Knut Ersdalen i 1732. Han vart gjerne råka av same sjukdommen han òg. I staden vart Guri gift opp att 1734 med ein ung mann frå fjellgarden Selland i Hylsfjorden, Lars Villeikson. Han hadde elles ein bror som gifta seg til Vela året før, Nils Villeikson. Nils sine etterkomarar bur framleis på Vela.
Elling og Guri Ersdalen sin son Hermann vart fødd i 1717. Han gifta seg kring 1741 med ei syster av dei to nemnde brørne frå Selland (altså syster til stefar sin). Ho heitte Ingeborg Villeiksdotter. Dei overtok i Ersdalen medan mor hans Guri og stefaren Lars, som altså var bror hennar, flytta ut til eit plass på Nevøynå. Guri døydde forresten straks etter. Bustaden dei budde på var ikkje lenge i bruk - på det meste berre to år - og det er ukjent kvar den var. Det heiter seg berre "Pladset under Neføen" då det vart skifta der i 1742 etter Guri Pedersdotter.
Lars gifta seg så opp att same året i Imsland med Lisbet Sjursdotter Torsteinbu. I ei sak i 1769 heitte det at Lars hadde budd på Torsteinbu i 27 år då, altså frå 1742.
I kyrkjeboa er det for 21. juli 1743 ført døypt ein gut, Siur, av foreldre Lars Tostenbu og Lisbet Siursdotter. Men denne Siur er ikkje ført død, og i 1745 vert ein Sivard ført døypt. I Sjelemanntalet for 1758 er det dottera Guro som er nemnd 15 år, og Sivard er då nemnd 13 år. Sonen Siur fødd i 1743 må ha døydd liten. Guro må då vere fødd i 1744 og kan hende døypt i Jelsa? Då ho vart konfirmert i 1761 vert ho nemnd 16 år gamal og då ho vart gravlagd i 1822 vert ho nemnd 79 år gamal. Dottera Anna kan vere ho som vart gift i 1795 i Finnøy med Torsten Markusson frå Sauda og som i 1801 budde i Steinnesvågen under Hesby. Anna Larsdotter er då nemnt 51 år og har syster si Ingeborg Larsdotter på 40 år hjå seg.
Dom. Jubilate (21. april) 1793 vart Lars Willechsen Tostenbu gravlagd, 84 år gamal.
Lisbeth Siursdotter Tostenbøe vart gravlagd XIV etter Trinitates (28. august) 1796, 76 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR.

Lars Vigleikson gifta seg med Guri Pedersdotter, dotter av Peder Torbjørnson og Guri Knudsdotter, den 16. jan 1734 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Elling Larsson Ersdalen (Tvilling - død som barn) vart fødd i 1734 i Ersdalen, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jul 1734 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Ersdalen, Sand, Rogaland, NOR,.

         ii.  Karen Larsdotter (Tvilling) vart fødd i 1734 i Ersdalen, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jul 1734 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1734 i Ersdalen, Sand, Rogaland, NOR,.

        iii.  Ellen Larsdotter (Død som barn) vart fødd i 1736 i Ersdalen, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. aug 1736 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Ersdalen, Sand, Rogaland, NOR,.

         iv.  Ragna Larsdotter vart fødd i 1740 i Ersdalen, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1783 i Mykje, Avaldsnes, Rogaland, NOR 43 år gamal. Ragna gifta seg med Povel Reiarson Falkeid, son av Reiar Paulson Langeland og Siri Knudsdotter, den 24. jun 1770 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Lars Vigleikson gifta seg så med Lisbeth Sjursdotter den 5. nov 1742 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 8.Jul 1742 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siur Larsson Torsteinbø vart fødd i 1743 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. jul 1743 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR,.

         ii.  Guraa Larsdotter vart fødd i 1744 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 31. jan 1822 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 17. feb 1822 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Guraa var Guri. Guraa gifta seg med Christen Kristenson Torsteinbø, son av Christen Torgerson Smedsvik og Guro Askjellsdotter, den 8. jul 1770 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

        iii.  Sivard Larsson vart fødd i 1745 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR.

         iv.  Willich Larsson Stuvik vart fødd i 1747 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. feb 1747 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1810 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 10. jun 1810 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Willich var Willeich. Willich gifta seg med Guri Olsdotter den 9. jul 1775 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Willich gifta seg så med Britha Bårdsdotter, dotter av Baard Nilsson Findeland og Kristi Sjursdotter, den 30. okt 1791 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

          v.  Ingebor Larsdotter vart fødd i 1749 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. apr 1749 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, 9 år gamal, og vart gravlagd den 27. aug 1758 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         vi.  Anna Larsdotter vart fødd i 1751 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. apr 1751 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 15. feb 1834 i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 25. feb 1834 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Anna var Ane og Anne. Anna gifta seg med Thorsteen Markusson Naadøen, son av Marcus Torsteinson Kvamen og Madli Torbjørnsdotter, den 19. apr 1795 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

51      vii.  Lisbeth Larsdotter. Lisbeth gifta seg med Samson Abrahamson, son av Abraham Njelson Fløgstad og Magla Torgersdotter, den 13. okt 1776 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

       viii.  Lars Larsson vart fødd i 1756 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR og vart døypt den 14. mai 1756 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Lauritz.

         ix.  Ingebor Larsdotter vart fødd i 1760 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. okt 1760 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Brattland (i Refsbygda), Imsland, Rogaland, NOR,. Ingebor gifta seg med Samuel Mikkelson Bratland, son av Mikkel Samuelson Risvoll og Ragnille Olsdotter, den 14. aug 1825 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


103. Lisbeth Sjursdotter, dotter av Siur Roaldson Torsteinbø og Ingeborg Olsdotter, vart fødd i 1719 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 28. aug 1796 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lisbeth var Lisbet.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR.

Lisbeth gifta seg med Lars Vigleikson Torsteinbø den 5. nov 1742 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

108. Peder Knudson Segadal, son av Knud Olson Segadal og Ukjend, vart fødd i 1720 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR 53 år gamal, og vart gravlagd den 28. apr 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Peder Knutson Segadal vart gift med Karen Larsdotter frå Øvre Hauge og dei hadde fem barn. Dei overtok bruket etter foreldra til peder på Segadal.
Peder Knudsen Siggedahl og kona Karen Larsdotter vart begge to gravlagde 28. april 1773. Peder er då nemnd 52½ år gamal og Karen 53 år gamal.

Peder Knudson gifta seg med Karen Larsdotter cirka 1749 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

54        i.  Lars Pederson Segadal. Lars gifta seg med Eli Torsteinsdotter den 24. mai 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Pederson Segadal vart fødd i 1752 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17. mar 1839 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 25. mar 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Siri Pedersdotter, dotter av Peder Vrålson Vormeland og Anna Olsdotter, den 3. jul 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Kari Pedersdotter vart fødd i 1760 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. apr 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1760 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 2. jul 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Berthe Pedersdotter vart fødd i 1761 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. mai 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Berthe gifta seg med Peder Jonson Laugaland, son av Johne Rasmusson Tøtland og Zidzele Pedersdotter, den 21. jun 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Joren Pedersdotter vart fødd i 1764 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt i jan 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1787 i Dale ytre, Fister, Rogaland, NOR, 23 år gamal, og vart gravlagd den 6. apr 1787 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Joren gifta seg med Kleng Johannesson Dale, son av Johannes Larsson Dale og Ane Olsdotter, den 19. feb 1787 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


109. Karen Larsdotter, dotter av Lars Askjellson Hauge og Brita Johannesdotter, vart fødd i 1720 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR 53 år gamal, og vart gravlagd den 28. apr 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Karen var Kari.

Karen gifta seg med Peder Knudson Segadal cirka 1749 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

116. Lev Olson Gjesfjell, son av Ole Osmundson og Ukjend, vart fødd i 1689 i Øystad, Suldal, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Gjesfjell, Årdal, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 23. mai 1763 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lev Olson var Lef.

Generelle notat: Leiv Olson budde på Vasshus i Suldal i 1725 og hadde to barn. Han flytta seinare til Gjessfjell i Årdal. Han var lagrettedommar i 1739 i den store laksesaka på Svadberg.
Lev Olson Giesfield vart gravlagd 2. pinsedag (23. mai) 1763, 78 år gamal.
Siri Christophersdotter Giesfield vart gravlagd 24. søndag etter Trinitates (13. november) 1768, 81 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Øystad, Suldal, Rogaland, NOR.

Lev Olson gifta seg med Siri Kristoffersdotter cirka 1720 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Magla Leivsdotter vart fødd i 1721 i Vasshus, Suldal, Rogaland, NOR, døydde i 1810 i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 8. apr 1810 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Magla gifta seg med Halvor Olson, son av Ole Larsson Byrkja og Siri Rasmusdotter, cirka 1747 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Magla gifta seg så med Aanen Olson Byrkja, son av Ole Ånenson Staurland og Ingeborg Torsteinsdotter, den 16. okt 1763 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Aasnøe Leivsdotter vart fødd i 1722 i Gjesfjell, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 11. apr 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Aasnøe gifta seg med Hauschold Rasmusson Steinsland, son av Rasmus Hoskuldson Steinsland og Ukjend, cirka 1748 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

58      iii.  Ole Leivson Einervoll. Ole gifta seg med Zitzele Olsdotter, dotter av Ole Halvorson Einervoll og Anna Pedersdotter d. e., cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Guro Gunnarsdotter, dotter av Gunder Ånenson Ritland og Aase Gunnarsdotter, den 19. jun 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


117. Siri Kristoffersdotter vart fødd i 1687, døydde i 1768 i Gjesfjell, Årdal, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 13. nov 1768 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Siri Kristoffersdotter vart kalla Siri Olsdotter ved sjeleregister i 1758, men det er all grunn til å tru at det er feil. Her må ein stole meir på kyrkjeboka, og Leiv kan ikkje ha vore gift to gonger. Dei hadde tidlegare budd på Vashus i Suldal.

Siri gifta seg med Lev Olson Gjesfjell cirka 1720 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

118. Ole Halvorson Einervoll, son av Halvor Knudson Einervoll og Anna Olsdotter, vart fødd i 1671 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR 71 år gamal.

Generelle notat: Ole Hallvorson var gift med Anna Pedersdotter Tuntland. Dei er nemnde med fire døtre. Det er berre ei dotter som er nemnt med fødselsår, og ho er truleg den same som vart gift med Ola Leivson, brukar på Einervoll.
Ole var svoger til Endre Olson Hagalid og Jens Sjurson Vestersjø. Ole er nemnt på Einervoll frå 1701. Også han fornya bygsla på bruket sitt på ein smørlaup i 1720, då han fekk nytt bygslebrev av sokneprest Peder Sørenson.

Det vart halde skifte på Einervoll i Hjelmeland den 12. april 1742 "effter afdøde Ole Halvorsen" og arvingane var "Dendn afdødes børn":
1) Anne Olsdotter myndig (ho var då gift) som arva "udj Løst og fast gods 11-2-15 2/5"
2) Lisbet Olsdotter myndig (ho var då gift) som arva "udj Løst og fast gods 11-2-15 2/5"
3) Sidsille Olsdotter 18 år som arva "udj Løst og fast gods 11-2-15 2/5" med Ole Hetland som verge
4) "Anne Olsdatter død og effterladt sig Een søn ved nafn Iver Iversen 1½ Aar gl." som arva "udj Løst og fast gods 11-2-15 2/5" med Iver Espeland som verge
Det var vel 90 riksdalar å dela mellom arvingane.

Det var skifte på Einervoll i Hjelmeland den 12. april 1742 "effter afdøde Anne Olsdaatter" og arving var "Dendn afdødes Søn Iver Iversen 1½ aar gl:" som arva "udj Løsøre 10-,-1" med "Faderen Iver Iversen" som verge.

I futen si kassabok for 1762-1763 under Espeland er det ført:
"Iver Iversen, Kari Danielsdtr. Barn: Iver. Tjenere: Ingeborg Erichsdtr., Anna Johansdtr., Kari Andersdtr.
Ole Halversen, husmann, Brønille Erichsdtr."

Dette er enkemannen til Anna Olsdotter Einervoll som har gifta seg opp att med enka Kari Danielsdotter. Sonen Ivar som blir nemnt i 1762 er Anna Olsdotter sin son.

Ei Anna Olsdotter vart gravlagd i Hjelmeland 22. november 1761, 62 år gamal. Dette må truleg vere eldste dottera til Anna og Ole.
"Tiirsdagen 22. Xber (1761) blev Anna Pedersdatter Enervolden begrv. i H.krgd. 81 Aar."

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 12.Apr 1742 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Halvorson gifta seg med Anna Pedersdotter d. e. i 1700 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Olsdotter d. e. vart fødd i 1700 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1761 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 22. nov 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Lisbet Olsdotter vart fødd cirka 1705 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Olsdotter d. y. vart fødd cirka 1710 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 32 år. Anna gifta seg med Iver Ivarson Espeland, son av Iver Olson Valheim og Kirsti Olsdotter, cirka 1738 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

59       iv.  Zitzele Olsdotter. Zitzele gifta seg med Ole Leivson Einervoll, son av Lev Olson Gjesfjell og Siri Kristoffersdotter, cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


119. Anna Pedersdotter d. e. dotter av Peder Erikson Tuntland og Anna Danielsdotter, vart fødd i 1680 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1761 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 22. des 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Ole Halvorson Einervoll i 1700 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

120. Niels Kristenson Kleppa, son av Christen Andersson Viga og Brita Nilsdotter, vart fødd i 1736 i Kyrkhus, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 17. apr 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Futens kassabok: 1762, i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR.

Niels Kristenson gifta seg med Cesselle Jakobsdotter den 12. okt 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 31.Aug 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

60        i.  Christen Nilsson Hauskevåg. Christen gifta seg med Siri Mikkelsdotter, dotter av Michel Jensson Govik og Anna Ommundsdotter, den 6. jan 1782 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Christen gifta seg så med Kisti Larsdotter, dotter av Lars Larsson Mjølhus og Mallene Knudsdotter, den 15. jul 1804 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Berthe Nilsdotter vart fødd i 1763 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. feb 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 22 år gamal, og vart gravlagd den 11. sep 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Jacob Nilsson vart fødd i 1764 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. sep 1764 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Rogaland, NOR,. Jacob gifta seg med Elen Olsdotter, dotter av Ole Andersson Hamra og Kari Olsdotter, den 28. mar 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Klaus Nilsson Hauskevåg vart fødd i 1767 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. apr 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2. jul 1851 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 5. jul 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Klaus var Claus og Klas. Klaus gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Sjurson Kleppa og Anna Endresdotter, den 6. jun 1797 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Mallena Nilsdotter vart fødd i 1769 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. mar 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 13. sep 1852 i Viga, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 18. sep 1852 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Mallena var Madli og Mallene. Mallena gifta seg med Ole Jonson Hauskevåg, son av Jone Taraldson Furre og Borgele Toresdotter, den 28. mai 1799 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Siri Nilsdotter vart fødd i 1771 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. des 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Eike nedre, Fister, Rogaland, NOR,. Siri gifta seg med Rasmus Hansson Eike, son av Hans Hansson Eike og Berthe Kristensdotter, den 8. nov 1801 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ekteskapsstatus: truleg.

        vii.  Zitzele Nilsdotter vart fødd i 1777 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. mar 1777 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1778 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år.

       viii.  Sidsele Nilsdotter vart fødd i 1779 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. jul 1779 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 29. okt 1853 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 5. nov 1853 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Andre namn for Sidsele var Cecilia og Zezelle. Sidsele gifta seg med Hilje Johannesson Egesøen, son av Johannes Helgeson Vodalen og Kristi Jakobsdotter, den 14. jul 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ix.  Ragnilde Nilsdotter vart fødd i 1781 i Viga, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. mai 1781 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 13. nov 1855 i Eike øvre, Fister, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 17. nov 1855 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Andre namn for Ragnilde var Ragnilla og Ragnille. Ragnilde gifta seg med Knud Johannesson Eike, son av Johanes Hadleson Finnvik og Magle Knudsdotter, den 20. jul 1809 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


121. Cesselle Jakobsdotter, dotter av Jacob Jakobson Vaagen og Ukjend, vart fødd i 1738 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 22. des 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Cesselle var Cissele og Zitselle.

Generelle notat: Sissel Jakobsdotter er i bygdeboka for Hjelmeland ført som dotter til Jakob Olson og Anna Olsdotter på Viga, men dette er neppe rett. Då Anna Olsdotter vart enke i 1776, overtok Ole Sjurson og Ellen Olsdotter på Viga som enka Anna "for ham godvillig opsagt og afstaaet i sin Alderdom og Svaghed" mot å få folge. Dersom Sissel var dottera deira, så skulle det vore naturleg at Nils Kristenson og Sissel Jakobsdotter hadde teke over på Viga. Sissel var nok heller fødd i Hjelmelandsvågen og dotter til Jakob Jakobson Vågen som døydde i 1763. Denne Jakob var truleg son til Jakob Jakobson og ei Sissel, og oppkalla etter farmora si.
Den 31. august 1760 vart Niels Christensen Vige og Zizelle Jacobsdatter trulova i Hjelmeland. Kausjonistar var Jacob Vogen og Knud (Jonson) Fævold (gift med fastera til Niels). Og den 12. oktober 1760 vart dei vigde. Nils Kristenson vert i soldatrulle for 1758 nemnt som 22 år. I futen si kassabok for 1762/1763 vert dei nemnde under Indre Sandanger i Fister der sonen Jakob vart fødd i 1764. Dei flytta så til Kleppeholmen under Kleppa. Etter knapt 20 år på Kleppeholmen flytte dei truleg til Viga på slutten av 1770-talet. Den yngste dottera vart fødd på Viga.
I 1796 lånte Nils 38 riksdalar av Ola Olson Ytre Sandanger. Mesteparten hadde vorte brukt til eit huskjøp tre år før. Han gav pant i hus med iståande jernkakkelomn og sengestad, eit naust og eit båthus på Kleppeholmen. Vidare pant i to gryter, kvern og kvernhus, ein firæringsbåt med segl og utstyr, to åkle og to "fiedder høyend" (fjørputer). Denne lista vitnar om at Nils ikkje hadde vore nokon særleg fattig husmann. Han må truleg ha drive handel.
Då sonen Christen vart døypt 18. februar 1761 budde dei på "Hielm-Vaagen", og mellom faddrane var Giert Kønig (gift med Maren Jakobsdotter), Knud (Jonson) Fævold, Anve (Ove Evenson) Meeland.
Då dottera Berthe vart døypt 8. februar 1763 var Sørine Hielm, Jacob Viige og Mallen Viige mellom faddrane.
Då sonen Jacob vart døypt i 1764 er det vanskeleg å lese kven som var faddrar, men ein/ei var frå Sandanger, Anders Fævold, Lars Rande og ei Ingeborg.
Då sonen Claus vart døypt Onsdag 1. april (1767) var faddrane Jacob Vaagen, Johanes Klepholmen, Maren i Vaagen, Halver Pundsnes og Guri (Hansdotter) Kleppe.
Då dotter Mallene vart døypt 10. mars 1769 var faddrane Lars Pundsnes, Peder Kleppe jun., Anna Kleppe, Kirsten (Jakobsdotter) Sandanger og Jorend i Vaagen.
Då dottera Siri vart døypt 17de Xber 1771 var faddrane Tollev Nielsen Vaagen, Joen Tuntland, Ane Aschevig, Mellene Tuntland og ...
Då dottera Zitzele vart døypt 27. mars 1777 var faddrane Kleng Birche, Ole Brevig, Marthe Breland, Soffi Espeland og Mallene Housche.
Då dottera Zezelle vart døypt i 1779 var faddrane Syver Kleppe, Cecelle Vaagen, Christi (Jakobsdotter) Vodahlen og Mallene Kleppe.
Då dottera Ragnille vart døypt i 1781 var faddrane Jon Bielland, Lars Flaaden, Berhe Qvame, Siri Westersøe og Lisbeth Øye.
Og i 1788 då Johannes Helgeson og Kristi Jakobsdotter på Indre Sandanger døyper sonen Helge, er Cecile Viga mellom faddrane.

Niels Klæpholmen vart gravlagd 3. påskedag i 1796, og Sissel gifte seg opp att med enkemann Ola Lorentsen (men eg kan ikkje finne dei vigde i kyrkjebøkene for Hjelmeland). Ola Lorentsen hadde tidlegare budd som husmann saman med første kona Åse Bellestdotter på Sæbø ei tid. Sidan flytta dei til Hjelmelandsvågen. Her budde Ola saman med Sissel. Det står ikkje noko om kvar Ola var frå, og i manntalet for 1801 vert han kalla Ola Larsson og bur då saman med Sissel hjå dotter si frå første ekteskap, Inger Maria, i Hjelmelandsvågen.
Cesselle Klæpsholmen vart gravlagd 4. søndag i advent 1805, 67 år gamal. 28. mars 1815 vart det kasta jord på Ole Lorentsen, 92 år gamal.

Dottera Malena og mannen budde på Pundsnes som husmannsfold i 1801, og dottera Sissela var truleg ho som var 23 år gammal og tenar på Pundsnes i 1801.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Cesselle gifta seg med Niels Kristenson Kleppa den 12. okt 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Cesselle gifta seg så med Ole Lorentson Hjelmelandsvåg, son av Lorentz Olson Holck og Ragnhild Ingebretsdotter, i 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


122. Michel Jensson Govik, son av Jens Bjørnson Soppeland og Siri Mikkelsdotter, vart fødd i 1701 i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Randa, Fister, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 23. feb 1783 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: I Futens kassabok for 1762-1763 er Michel Jensson husmann på Nord Øye med kona Anna Ommundsdotter og er då nemnde med dottera Siri. Dei flytta truleg til Govik under Randa der dei døydde samstundes i 1783.
Michel Godvig vart gravlagd Sexagesima (1783) 83 år gamal. Michel Godvigs kone vart gravlagd i februar (namn og dato ikkje nemnt), 75 år gamal.
Mikkel Jensson var truleg frå Soppeland i Årdal, son til Jens Bjørnson og Siri Mikkelsdotter og fødd ikring 1701.

Michel Jensson gifta seg med Anna Ommundsdotter cirka 1730 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

61        i.  Siri Mikkelsdotter. Siri gifta seg med Christen Nilsson Hauskevåg, son av Niels Kristenson Kleppa og Cesselle Jakobsdotter, den 6. jan 1782 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


123. Anna Ommundsdotter vart fødd i 1708, døydde i 1783 i Randa, Fister, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd i feb 1783 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Michel Jensson Govik cirka 1730 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

124. Niels Sandangervaagen døydde før 1757 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Det var skifte den 25. april 1757 i "Sandangervog" etter "Lisebet Orms Datter. "De Umyndiges Navne og Alder" var "Anders, Tollef og Jacob Niels Sønner" som arva "Løsøre 2-,-," kvar med "Ole Olsen Sandanger" som formyndar.
Skiftet er det einaste sporet etter denne familien. Faren til barna må truleg vere død sidan Ole Olson Sandanger var verge for barna.

Niels gifta seg med Lisebet Ormsdotter cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

62        i.  Anders Nilsson Vatland. Anders gifta seg med Martha Jonsdotter, dotter av Jone Pederson Ur d. y. og Birthe Ommundsdotter, den 24. jun 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Johane Henriksdotter, dotter av Hendrich Olson Kalheim og Karen Andersdotter, den 2. jul 1789 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Britta Larsdotter, dotter av Lars Olson Flaadene og Brita Jakobsdotter, den 5. jul 1792 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Tollev Nilsson Hjelmelandsvåg vart fødd i 1741 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR 45 år gamal, og vart gravlagd den 22. feb 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Tollev var Tollef og Tolleif. Tollev gifta seg med Cessele Olsdotter, dotter av Ole Ingebretson Hjelmelandsvåg og Ingeborg Jakobsdotter, den 9. jul 1770 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Jacob Nilsson vart fødd cirka 1744 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR.


125. Lisebet Ormsdotter vart fødd cirka 1715 og døydde i 1757 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 42 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 25.Apr 1757 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR.

Lisebet gifta seg med Niels Sandangervaagen cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

126. Jone Pederson Ur d. y. son av Peder Jonson Sand og Marta Jonsdotter, vart fødd i 1703 i Sand, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. sep 1703 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1752 i Ur, Årdal, Rogaland, NOR, i ein alder av omkring 49 år. Eit anna namn for Jone Pederson var Jon.

Jone Pederson gifta seg med Birthe Ommundsdotter i 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingrid Jonsdotter vart fødd i 1720 i Ur, Årdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1747 i Sørskår, Årdal, Rogaland, NOR. Ingrid gifta seg med Knud Oddson Skår, son av Odd Knudson Skår og Guri Klengsdotter, i 1738 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Engeri Jonsdotter vart fødd i 1724 i Ur, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Lid, Fister, Rogaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 17. nov 1785 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Engeri gifta seg med Berge Kristofferson Lid, son av Christopher Kristofferson Lid og Anna Olsdotter, cirka 1746 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Ommund Jonson vart fødd i 1737 i Ur, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Ur, Årdal, Rogaland, NOR 25 år gamal, og vart gravlagd den 5. sep 1762 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

63       iv.  Martha Jonsdotter. Martha gifta seg med Anders Nilsson Vatland, son av Niels Sandangervaagen og Lisebet Ormsdotter, den 24. jun 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


127. Birthe Ommundsdotter, dotter av Omund Nilsson Øye og Ingrid Torbjørnsdotter, vart fødd i 1700 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. mai 1700 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1768 i Ur, Årdal, Rogaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 6. mar 1768 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Andre namn for Birthe var Birgitta og Brita.

Generelle notat: I bind 1 for Sand side 270 står det at Brita Ommundsdotter vitna i mordsaka mot broren Torbjørn i 1719 og gjekk då med barn som drengen Ola Torsteinson Mjølhus var far til og ville gifta seg med han, heitte det. Brita vart sidan gift med Jone Pederson. Jone og Berta må då ha gifta seg i 1720, og eldste dottera må vere fødd ikring 1720.
Jone Pederson var død før 1758. Han var gift med Brita (Berta/Birgitta) Ommundsdotter fødd på Tjelmeland i Sand og vart gravlagd 6. mars 1768, 75 år gamal.
Jone overtok visstnok bruket på Ur i 1729 og hadde det kun ei kort tid. Han døydde kanskje før broren Peder tok over. Berta Ommundsdotter vart likevel buande på Ur og er kalla innerst i 1763.

Birthe gifta seg med Jone Pederson Ur d. y. i 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Åttande generasjon (4x tippoldeforeldre)

horizontal rule


132. Anfinn Helland vart fødd cirka 1640 og døydde før 1706 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR.

Anfinn gifta seg med Tyri Ådnesdotter cirka 1669 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gunnar Anfinnson Østebø vart fødd cirka 1669 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Østabø, Sand, Rogaland, NOR. Gunnar gifta seg med ukjend cirka 1700 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

66       ii.  Aadne Anfinnson Laavigen. Aadne gifta seg med Karen Gunnarsdotter den 23. jan 1707 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Knud Anfinnson Buer vart fødd i 1686 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Buer, Jelsa, Rogaland, NOR.


133. Tyri Ådnesdotter vart fødd cirka 1645 og døydde etter 1706 i Buer, Jelsa, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ådne Annfinnson var lotbrukar på Buer i 1706. Han er son av Anfinn Helland frå Sauda. Faren er død i 1706 og mora, Tyri Ådnesdotter, fylgjer med son sin til Buer. Eldste bror til Ådne, Gunnar, bur i Ilstadvika i Sand i 1706, ein yngre bror Knut Annfinnson f. 1687 bur hjå mor si på Buer i 1706.
Ei Tyri Østebø i Sand vart gravlagd 25. mai 1733. Sonen Gunnar Anfinnson budde på Østabø, og det kan ha vore hans dotter som vart gravlagd, eller så er det mor til Gunnar som har budd hjå sonen og døydd i høg alder.

I bygdebøkene for Sauda kan eg ikkje finna denne Anfinn. Han kan ha kome frå Telemark eller Hordaland og budd berre ei kort tid i Sauda. I Sauda er det ingen gard som heiter Helland, men ein gard som heiter Hølland. Det er ei samling av gardar som er kalla Hellandsbygd, og her er det kontaktar mot Røldal, Odda, Ullensvang og Kinsarvik og vidare til Telemark.

Tyri gifta seg med Anfinn Helland cirka 1669 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

136. Johannes Jonson Østerhus, son av Jone Jonson Vadla og Siri Johannesdotter, vart fødd i 1644 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1712 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år.

Generelle notat: Johannes Jonson er nemnt som brukar på Østerhus frå 1661 til 1706. Han åtte 1½ laup i garden i 1661. Då det vart halde skifte etter første kona Børild i 1687, vart buet gjort opp med ein nettoformue på 180 dalar. Andre kona var ei dotter til Odd Jonson på Nedre Hauge. Tredje kona Astrid Reiarsdotter er det ikkje nemnt noko meir om verken i boka for Hjelmeland eller Årdal. Astrid gifta seg opp att i 1713 med Anders Danielson Mæle i Årdal. Johannes må då vere død i tidsrommet 1706-1713. Sonen Jon døydde før 1704.

Johannes Jonson gifta seg med Børild Bjørnsdotter i 1666 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Johannesdotter vart fødd i 1667 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Håland søndre, Sandeid, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 10. okt 1741 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Håkon Jonson Håland, son av Jon Tolleivson Skjold og Marta Helgesdotter, cirka 1688 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Ole Einarson Håland i 1707 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         ii.  Jon Johannesson vart fødd cirka 1670 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Kari Johannesdotter d. e. vart fødd cirka 1673 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Johannesdotter vart fødd cirka 1675 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1753 i Tveit, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 78 år. Anna gifta seg med Ole Danielson Tveit, son av Daniel Olson Tveit og Anna Tveit, cirka 1702 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Johannes Olson Li den 20. jun 1728 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

68        v.  Jonas Johannesson Østerhus. Jonas gifta seg med Marit Oddsdotter, dotter av Odd Jonasson Kvame og Karen Hansdotter, i 1707 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Biørn Johannesson Erøy vart fødd i 1683 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1731 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR 48 år gamal, og vart gravlagd den 2. sep 1731 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Biørn gifta seg med Berte Larsdotter, dotter av Lars Johannesson Hjorteland og Kari Olsdotter, cirka 1713 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

        vii.  Kari Johannesdotter d. y. vart fødd i 1687 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Kyle, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Klaus Nilsson Kyle, son av Niels Klausson Kyle og Berta Jonsdotter, den 25. jul 1706 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Johannes Jonson gifta seg så med Oddsdotter, dotter av Odd Jonson Hauge og Elisabet Tolleivsdotter, cirka 1690 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Odd Johannesson Mæle vart fødd i 1696 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1771 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR 75 år gamal. Odd gifta seg med Berit Torsteinsdotter, dotter av Torstein Oddson og Malena Reiarsdotter, i 1727 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Johannes Jonson gifta seg så med Astrid Reiarsdotter, dotter av Reiar Asserson og Ukjend, cirka 1699 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


137. Børild Bjørnsdotter, dotter av Biørn Olson Aukland og Kari Gudmundsdotter, vart fødd i 1645 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1687 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 42 år.

Børild gifta seg med Johannes Jonson Østerhus i 1666 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

138. Odd Jonasson Kvame, son av Jonas Johannesson Hidle og Elisabet Oddsdotter, vart fødd i 1652 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1726 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 74 år.

Generelle notat: Odd Jonasson er nemnt som brukar på Segadal frå noko før 1690. Han fekk overdragningsdokument på Segadal av foreldra i 1690. Mora var dotter av Odd Jonson på Nedre Hauge, og Segadal var hennar arvegods etter faren. Odd skulle få garden etter at mora var død, men brukar vart han med det same. Foreldra hadde beiterett for tre kyr og nokre sauer i Segadal. Odd hadde i 1690 bygsla ei tid av morfaren Odd Hauge og hadde då bygd nye hus på garden og forbetra både åker og eng. Han vart enkemann og gifte seg opp i 1711 og flytte til Kvame. Han var brukar på Kvame til han døydde i 1726. Då han gifta seg 2. gong i 1711 med enka Elisabet Jørgensdotter, sette dei opp eit gjensidig testamente. "Formedelst Alderdom" venta dei ikkje å få barn og avgjorde difor på førehand korleis arven skulle delast etter dei.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1726 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Odd Jonasson gifta seg med Karen Hansdotter cirka 1680 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

69        i.  Marit Oddsdotter. Marit gifta seg med Jonas Johannesson Østerhus, son av Johannes Jonson Østerhus og Børild Bjørnsdotter, i 1707 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Jonas Oddson Sandanger vart fødd i 1686 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1760 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 22. feb 1760 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg med Margrete Larsdotter, dotter av Lars Bjørnson Sandanger og Margrete Jensdotter, cirka 1715 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Odd Jonasson gifta seg så med Elisabet Jørgensdotter i 1711 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


139. Karen Hansdotter, dotter av Hans Sevatson Skiftun og Siri Klengsdotter, vart fødd cirka 1654 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1711 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Karen gifta seg med Odd Jonasson Kvame cirka 1680 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

140. Jon Oddson Hauge, son av Odd Jonson Hauge og Elisabet Tolleivsdotter, vart fødd i 1624 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1672 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år.

Jon Oddson gifta seg med Liva Bjørnsdotter cirka 1663 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

70        i.  Aage Jonson Hauge. Aage gifta seg med Karen Jonsdotter d. y., dotter av Jone Jonson Vadla og Sofie Bjørnsdotter, i 1688 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Malena Jonsdotter vart fødd cirka 1668 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1720 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år. Malena gifta seg med Joen Knudson Kleivaland, son av Knud Kleivaland og Anna Jonsdotter d. e., cirka 1688 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Malena gifta seg så med Stein Larsson Skartveit, son av Lars Larsson Jørstad og Siri Steinsdotter, cirka 1690 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Odd Jonson Hauge vart fødd i 1672 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1725 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 53 år gamal. Eit anna namn for Odd var Aad. Odd gifta seg med Bergitta Olsdotter, dotter av Ole Gudmundson Håland og Sissel Børgesdotter, cirka 1703 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Odd gifta seg så med Anna Endresdotter, dotter av Endre Olson Hiim og Siri Jonsdotter, cirka 1715 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.


141. Liva Bjørnsdotter, dotter av Biørn Knudson Våge og Borgilla Henriksdotter, vart fødd i 1640 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde cirka 1729 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 89 år.

Generelle notat: Første mannen til Liva Bjørnsdotter var Jon Oddson som er nemnt som brukar av Nedre Hauge frå 1664. I 1666 brukte Jon 1 laup av garden. Denne parten fekk han gåvebrev på frå faren i 1672. Han må ha døydd same året, eller rett etter årsskifte, for Liva Bjørnsdotter er gift på ny og får barn i 1673. Ho gifte seg opp att med Osmund Olson og dei budde på Nedre Hauge i 1686.
Osmund er nemnt som eigar og brukar av ein laup smør i Kleppa i 1693. Fem år seinare bygsla han ein part på ein halv laup, slik at han vart brukar av halve Kleppa. I 1707 sel han gods i Århus til Pål Olson Århus. Osmund og Liva hadde til salt i grauten. Ved skiftet etter henne i 1729 var der 224 riksdalar å dela mellom arvingane.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1729 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg med Jon Oddson Hauge cirka 1663 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg så med Osmund Olson Kleppa, son av Ole Osmundson Vormestrand og Kari Johannesdotter, cirka 1673 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jon Osmundson Ullanes vart fødd i 1679 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1749 i Ullanes, Rennesøy, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 16. nov 1749 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Jon gifta seg med Anna Rasmusdotter, dotter av Rasmus Sjurson Randa og Kari Alfsdotter, i 1704 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Jon gifta seg så med Mallene Henriksdotter, dotter av Henrich Olson Byre og Kari Sevatsdotter d. e., i 1743 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Osmundson Breivik vart fødd i 1684 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1741 i Breivik, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 57 år. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Eli Sjursdotter, dotter av Sjur Sjurson Breivik og Anna Pedersdotter, cirka 1707 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


142. Jone Jonson Vadla, son av Jone Jonson Vadla og Siri Johannesdotter, vart fødd i 1638 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1700 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 62 år gamal.

Generelle notat: Jone Jonson overtok etter faren i 1660. Han åtte 1 laup 1 pund i garden i 1661 og ½ pund i Kromshagen. Systrene Brynhild og Anna åtte då 2 pund og 1½ pund. Deira partar kjøpte Jone i 1676 og 1678.
Det var velstand på Vadla. Jone døydde i 1700, skiftet same året, og han etterlet seg ein formue på 494 riksdalar. Der var jordegods på ni laupaur smør tilsaman. Då Sofia Bjørnsdotter vart enke i 1700, dreiv ho garden åleine fram til i allefall 1711. I 1700 heiter det om sonen Åge Jonson at han hadde reist bort "i fremmede Land" for 13 år sidan.

Jone Jonson gifta seg med Sofie Bjørnsdotter cirka 1661 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Karen Jonsdotter d. e. vart fødd i 1662 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Jone Jonson Vadla d. e. vart fødd i 1664 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 77 år gamal. Eit anna namn for Jone var Joen. Jone gifta seg med Anna Ormsdotter, dotter av Orm Olson Fister og Anna Oddsdotter, i 1685 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        iii.  Aage Jonson vart fødd cirka 1666 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

71       iv.  Karen Jonsdotter d. y.. Karen gifta seg med Aage Jonson Hauge, son av Jon Oddson Hauge og Liva Bjørnsdotter, i 1688 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Siri Jonsdotter vart fødd i 1668 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1731 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR 63 år gamal. Siri gifta seg med Jon Rasmusson Foss, son av Rasmus Pederson Foss og Marta Oddsdotter, cirka 1693 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Biørn Jonson Hovda vart fødd i 1670 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Hovda, Fister, Rogaland, NOR 70 år gamal. Biørn gifta seg med Malena Larsdotter, dotter av Lars Jonson Landsnes og Guri Pedersdotter, cirka 1696 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Biørn gifta seg så med Marit Ågesdotter, dotter av Aage Nilsson Norheim og Berta Olsdotter, i 1719 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Biørn gifta seg så med Anna Olsdotter, dotter av Ole Ormson Fister og Sissele Olsdotter, cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

88      vii.  Gudmund Jonson Røgelstad. Gudmund gifta seg med Anna Larsdotter cirka 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Jone Jonson d. y. vart fødd i 1683 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


143. Sofie Bjørnsdotter, dotter av Biørn Olson Aukland og Kari Gudmundsdotter, vart fødd i 1640 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1701-teljinga i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Sofie gifta seg med Jone Jonson Vadla cirka 1661 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

144. Biørn Knudson Våge, son av Knud Bjørnson Bjørheim og Udbjørg Tormodsdotter, vart fødd i 1595 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1680 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR 85 år gamal.

Generelle notat: Bjørn Knutson budde på Erøy i Erfjord frå slutten av 1630 åra til 1654. I Erfjord åtte Bjørn garden Erøy 3 laupar smør, Sandvik 1 pund smør, Tednes ½ laup smør, Håland 2 pund smør (visstnok Hålandsosen), Bogland ½ laup smør. Og utanom Erfjord åtte Bjørn og Borghild mange gardar eller gardpartar, såleis i 1665 åtte dei Frøvik i Vikedal ½ laup smør og 1 vett tak, Rønnevik 1 laup smør, Vågen ½ laup smør, Kvaløy 1 laup smør, Sørheim 1½ vett korn (9 spann korn), Hustveit 1 pund smør 5 spann korn, Erøy 3 laupar smør, Sandvik 1 pund smør, Tennes ½ laup smør, Håland 2 pund smør, Kleppa 1 laup smør, Askvik 1 laup smør 1 vett korn, Bjørheim 3 laupar smør, Rivjaland ½ laup smør, Runestad 2 laupar smør, Kyle ½ laup smør, Berge 2½ laupar smør, Tufteskog ½ pund smør, Sukka 2½ pund smør, Bjerga 21 merker smør, Bogland ½ laup smør.
Bjørn Våga var såleis eigar av 21 gardar og hadde attåt Våga som enno var bygslegods. I 1654 fekk Bjørn feste på krongarden Våga i Imsland, 3 laupar smør, som verfaren avstod, og Bjørn flytta dit. Det eldste dokumentet som er funne i Våga, er ein søknad til oberst Gersdorf om å få sleppa grunnleiga av sagbruket, som Bjørn Knutson skuldar på er lite brukt. Han har sjølv skrive under med eiga hand i 1678 (Biørn Knudsen Vaage).
(Sjå også: Rogaland Historielag Årshefte 1942 side 18-19)

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Våge, Imsland, Rogaland, NOR.

Biørn Knudson gifta seg med Borgilla Henriksdotter cirka 1635 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Bjørnsdotter vart fødd cirka 1636 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1699 i Tednes, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år. Ingeborg gifta seg med Johannes Tolleivson Tednes, son av Tolleff Bjørnson Norheim og Birgitta Nilsdotter, cirka 1658 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg så med Peder Torkelson Kjølvik, son av Torkel Pederson Selland og Anna Jakobsdotter?, cirka 1685 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Henrik Bjørnson Bjørheim vart fødd i 1639 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde cirka 1684 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år. Henrik gifta seg med Kari Larsdotter d. e., dotter av Lars Olson Hogganvik og Ingeborg Pedersdotter, i 1668 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

141     iii.  Liva Bjørnsdotter. Liva gifta seg med Jon Oddson Hauge, son av Odd Jonson Hauge og Elisabet Tolleivsdotter, cirka 1663 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Liva gifta seg så med Osmund Olson Kleppa, son av Ole Osmundson Vormestrand og Kari Johannesdotter, cirka 1673 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Knud Bjørnson Erøy vart fødd i 1644 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, døydde i 1711 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 7. feb 1711 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Johanna Torkelsdotter, dotter av Torkel Nilsson Fatland og Kirsten Samuelsdotter, cirka 1690 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Knud gifta seg så med Gunilla Henriksdotter, dotter av Henrich Johannesson Erfjord og Magla Jonsdotter, den 8. aug 1706 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

72        v.  Lars Bjørnson Erøy. Lars gifta seg med Anna Steinsdotter, dotter av Sten Tollakson Barkeland og Ellen Steinsdotter, cirka 1685 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Mette Toresdotter, dotter av Tore Johannesson Eide og Kari Jensdotter, i 1712 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Ole Bjørnson Runestad vart fødd i 1656 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Dorthe Larsdotter, dotter av Lars Larsson Kvam d. y. og Ukjend, den 29. jun 1684 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Tormod Bjørnson Våge vart fødd i 1658 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1714 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR 56 år gamal. Eit anna namn for Tormod var Thormoe. Tormod gifta seg med Inger Ivarsdotter, dotter av Ivar Larsson Runestad og Dorthe Larsdotter, den 24. jun 1688 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

       viii.  Biørn Bjørnson Kvaløy vart fødd i 1664 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1745 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 24. jan 1745 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Biørn gifta seg med Marita Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Olson Birketveit og Ragna Osmundsdotter, cirka 1688 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Biørn gifta seg så med Mari Jakobsdotter, dotter av Jacob Sørenson Hofmann og Ingeborg Larsdotter, i 1721 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.


145. Borgilla Henriksdotter, dotter av Henrich Henrikson Blank og Ingeborg Larsdotter, vart fødd i 1615 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1679 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR 64 år gamal.

Borgilla gifta seg med Biørn Knudson Våge cirka 1635 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

146. Sten Tollakson Barkeland, son av Tollak Larsson Barkeland og Ingrid Reidarsdotter, vart fødd i 1610 i Vatland i Refsbygda, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1657 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 47 år.

Generelle notat: Stein Tallakson tok over garden etter faren i 1636. Han må ha vore ein vørd mann i sokna sidan han var prestens medhjelpar. Stein var òg skrivefør. På skipreidetinget i 1634 spør Sofie, prestakona, kvifor han har lagt fram i retten ein seddel i presten hr. Markus sitt namn når han sjølv har skrive han. Stein svara at han aldri har lagt fram noko slikt skriv. Stein var gift med Eli Steinsdotter Jelsa og hadde åtte barn med henne. Stein døydde ikring 1657.

Sten Tollakson gifta seg med Ellen Steinsdotter cirka 1636 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Talag Steinson Vik vart fødd i 1636 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1705 i Vik, Erfjord, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 27. jan 1705 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Talag gifta seg med Haugen cirka 1666 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         ii.  Sten Steinson Barkeland vart fødd cirka 1638 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Steinson Berakvam vart fødd i 1640 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1723 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR 83 år gamal. Lars gifta seg med Torborg Oddsdotter, dotter av Odd Osmundson Berakvam og Jonsdotter, cirka 1678 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Bergitta Steinsdotter vart fødd cirka 1643 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år. Bergitta gifta seg med Ånen Oddson Tysse, son av Odd Johannesson Tysse og Randi Tysse, cirka 1670 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Bergitta gifta seg så med Hermann Johannesson Tysse, son av Johannes Hermannson Tysse og Ukjend, cirka 1679 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Bergitta gifta seg så med Nils Sivertson Tysse, son av Sivert Nilsson Haugsland og Martha Knudsdotter, cirka 1691 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Reidar Steinson Knudsvik vart fødd i 1646 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR 49 år gamal. Reidar gifta seg med Knudsvik cirka 1670 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ekteskapsstatus: truleg. Dei fekk ikkje barn. Reidar fekk barn med Torborg Jørgensdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Reidar gifta seg så med Anna Bjørnsdotter, dotter av Biørn Pederson Hidle og Martha Hadlesdotter, cirka 1680 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Markus Steinson Barkeland vart fødd i 1652 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Bergen, Hordaland, NOR.

        vii.  Sevat Steinson Byre vart fødd i 1654 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1731 i Byre, Fister, Rogaland, NOR 77 år gamal. Sevat gifta seg med Kari Eriksdotter, dotter av Erich Olson Byre og Marta Larsdotter, cirka 1675 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Sevat gifta seg så med Kiøn Andersdotter cirka 1710 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

73     viii.  Anna Steinsdotter. Anna gifta seg med Lars Bjørnson Erøy, son av Biørn Knudson Våge og Borgilla Henriksdotter, cirka 1685 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


147. Ellen Steinsdotter, dotter av Steen Siverson Jelsa og Birgit Andersdotter, vart fødd cirka 1618 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1685 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år.

Ellen gifta seg med Sten Tollakson Barkeland cirka 1636 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Ellen gifta seg så med Lars Larsson Barkeland, son av Lars Larsson Opsahl og Marit Jonsdotter, cirka 1657 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Larsdotter (Omstridt) vart fødd cirka 1657 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1709 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år. Ingeborg gifta seg med Jacob Sørenson Hofmann, son av Søren Sørenson Hofmann og Marit Helgesdotter, cirka 1677 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Lars Larsson Barkeland vart fødd i 1662 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1722 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 23. jul 1722 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Sissela Jonsdotter, dotter av Jon Knudson Høyland og Anna Pedersdotter, cirka 1690 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Marta Olsdotter, dotter av Ole Gudmundson Håland og Sissel Børgesdotter, den 6. nov 1701 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Borgille Larsdotter vart fødd i 1664 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1752 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR 88 år gamal. Borgille gifta seg med Even Jakobson Faa, son av Jacob Johannesson Faa og Ukjend, cirka 1682 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Borgille gifta seg så med Jon Knudson Tau, son av Knud Jonson Bjørheim og Marta Olsdotter, den 26. jun 1729 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


148. Jone Osmundson Framnes, son av Osmund Olson Kilane og Siri Jonsdotter, vart fødd i 1630 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1688 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 58 år. Eit anna namn for Jone Osmundson var Jonas.

Generelle notat: Jonas (Jone) Aasmundson frå Kilen i Erfjord var 36 år i 1665. Han var komen til garden Framnes i Vikebygd i 1657 og fødde då 2 hestar, 16 storfe, 14 smalar og 13 geiter. Han var brukar til 1665 då han delte garden og lot sonen Aasmund få bruka halve garden. Jonas sat med halve garden til 1688 og døydde truleg då. Han var gift første gong med enka etter Lars (Monsson Kvamme?) Framnes. Lars hadde teke over bruket etter Erik Larsson Framnes i 1649 og var brukar til 1651. Det er ikkje kjende barn etter Lars Framnes og heller ikkje etter Jonas og første kona. Andre kona til Jonas var Helvig Hermensdotter. Alderen hennar er ukjend, men ho var i live i 1690. Ho var truleg enke då ho vart gift med Jonas. Det er kjent fem barn etter Helvig og Jonas.
Men Jone skal ha hatt ein son Ole som han må ha fått før han vart gift med Helvig. I 1651 måtte Jone båta for leigemål med ei Anne Steinsdotter. Truleg må dette vere sonen Ole som vart fødd, Ole vart visst fostra på Kilane. Ole er nemnd 56 år i 1701, men han må truleg vere fødd ikring 1650.
Jonas var kyrkjeverje i 1675-1677 og var lagrettemann i mange år. Han var ein mann som ikkje var redd for å gå på tvers av øvrigheta sine pålegg. I 1663(? det står 1633 i boka) vart han stemna av di han hadde kjøpt naut. "Andre til forsprang". Han sa han hadde kjøpt 4 naut av frenden sin, Ola Skjerven i Vats, som han hadde tapt 2 mark pengar på og dertil foret han brukte til å fø dei fram. Han vedgjekk òg å ha kjøpt 9 bukkar, men dei hadde han brukt i hushaldet, - sa han. Klosterombudsmannen kravde at Jone skulle bøta 8 ortugar og 13 mark (ei standardbot for ymse mindre lovbrot), men Jone meinte at han ofte hadde ført slakt for andre på si eiga jekt, og dei 4 naut han hadde kjøpt og ført til byen hadde han tapt pengar på, og meinte difor at han ikkje burde bøta. Me veit ikkje korleis saka enda.
I 1664 vart han stemna av di han ikkje ville føra landskylda til Klosteret. Eit nytt påfunn, men han måtte bøta 1 riksdalar i sakskostnader og 1 ½ riksdalar til leigemannen. Han vart stemna ein gong til same året, men då møtte han ikkje og måtte bøta for stemnefall. Han var og stemna for landskyld av 1 hud i bruket sitt, men her vart han frikjend.
I 1671 var han framme på tinget att, men denne gongen var det på vegne av stesonen sin. Han ville då at Svein Alne skulle prova korleis han hadde betalt bestefar deira sitt gods som Svein hadde skrive skøyte på.
I 1675 stemna han - som kyrkjeverje for Vikebygd kyrkje - Peder Dommarsnes for kuleige.
I 1676 vart Jonas stemna av di han hadde overfalle ein soldat, Jon Sjurson "med hug og slag, samt Haardraget". Dette fordi Jon hadde sagt at Jone hadde søner sjølv som var pliktige til militærteneste. Jone sa at han hadde ein steson, Elias Eliasson (truleg son til Helvig) som tente kapellanen til Skjold, Dominicus Nagell. Han hadde 2 søner sjølv, men dei var berre 14 og 11 år gamle. Elles sa han at han og Jon Sjurson var forlikte då dei skildest. Elles var han framme på tinget eit par gonger til, der han stemna andre, men det var berre for småsaker. Jone vert nemnt som svoger til Johannes Vågen.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Jone Osmundson fekk barn med Anna Steinsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

          i.  Ole Jonson Tednes (Uektefødd) vart fødd i 1650 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde i Tednes, Erfjord, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Søneve Tednes cirka 1678 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Jone Osmundson gifta seg så med Helvig Hermannsdotter cirka 1656 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

74        i.  Jone Jonson Åsland. Jone gifta seg med Mette Toresdotter, dotter av Tore Johannesson Eide og Kari Jensdotter, cirka 1688 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Jonsdotter vart fødd cirka 1660 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i 1734 i Førde, Vikebygd, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 74 år. Anna gifta seg med Jon Ommundson Emberland, son av Omund Eidsvåg og Gyri Eidsvåg, cirka 1680 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

        iii.  Osmund Jonson Framnes vart fødd i 1663 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Osmund var Aasmund. Osmund gifta seg med Holgersdotter, dotter av Holger Olson Lindanger og Ukjend, cirka 1700 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

         iv.  Jonsdotter vart fødd cirka 1663 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR. Jonsdotter gifta seg med Knud Jonson Framnes, son av Jon Ervesvåg og Brita Kristoffersdotter, cirka 1690 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

          v.  Dordi Jonsdotter vart fødd cirka 1665 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Erve, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dordi gifta seg med Michel Knudson Erve, son av Knud Ove og Ukjend, cirka 1693 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.


149. Helvig Hermannsdotter vart fødd cirka 1630 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1690 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Helvig gifta seg med Elias Framnes cirka 1650 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Elias Eliasson vart fødd i 1654 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Helvig gifta seg så med Jone Osmundson Framnes cirka 1656 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

150. Tore Johannesson Eide, son av Johannes Larsson Mjølhus og Toresdotter, vart fødd i 1620 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1684 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år.

Generelle notat: Tore Johannesson vart med garden etter foreldra sine. Johannes, far åt Tore, måtte nok i si tid ha bruka heile garden. Det kan me rekna oss til når me ser på dei partane i garden som Tore sine søsken hadde arva, og som dei seinare selde åt Tore. Lars selde parten sin, 18 merker smør, til Tore 23. juli 1672. Då hadde sjølvsagt og Tore arva 18 merker i garden. Omlag samstundes fekk han kjøpe 3 systerpartar i garden, kvar på 9 mark, til saman 27 merker. Av systera Magla som var spedalsk, fekk han hennar 9 merker smør jordegods i Eide, mot at ho skulle ha hus og tilsyn hos han. Om me nå summerer opp to brorpartar på 18 merker og 4 systerpartar på 9 merker, så får me summen 72 merker smør, som er det same som ein laup. Då vanta det 6 merker smør, men det hadde truleg Tore fått tidlegare. At Tore kjøpte søskena sine partar i Eide, fekk seinare eit rettsleg etterspel. Den 19. september 1672 heldt futen Nils Kristenson ting med ålmugen, "for deris schatters Erlegelsea". Det heiter frå dette tinget om Tore, at "Item var och Steffnt Thorre Eie for hans goedtzes tilkomst han fritager i Eye, nemblig j Løb och Sex Mrk". Tore la fram kjøpebrev på 27 merker, kjøpt av dei 3 systrene sine. Så nemner han systera Magla som er spedalsk og seier at han har fått odelsgodset hennar, 9 merker mot at ho skal ha underhald av han. Vidare legg han fram kjøpebrev frå broren Lars i Stavanger på brorparten hans i Eide, 18 merker Desse 18 merker hadde nok ikkje Tore gjeve opp at han åtte. Det var nemleg ikkje skattlagt og fall til kongen, eller som det står i tingboka: "Aff Huilket goedtz som Nyelig er meldt ey findes Nogen Schat wdgifuit, derwdinden Fougden paa dedtz Forbrydellse protesterir. Herom saa sludted att efferdj iche aff dj 18 Mark godtz findes schatet til Ko:Ma: er dj som billigt forbrudt, och Thorre Landschylden til Ko:Ma: foget her efter deraff att Lehuere." Då eldste son åt Tore og Kari, Jens, ikkje kom heim att - han var truleg sjømann - tok yngste sonen Johannes over garden. Det var skifte etter Tore 25. mai 1684. Det var skifte etter kona Kari Jensdotter 18.05.1688. Dei hadde tre barn.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 25.Mai 1684 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Tore Johannesson gifta seg med Kari Jensdotter cirka 1656 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jens Toreson vart fødd i 1657 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

75       ii.  Mette Toresdotter. Mette gifta seg med Jone Jonson Åsland, son av Jone Osmundson Framnes og Helvig Hermannsdotter, cirka 1688 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Mette gifta seg så med Lars Bjørnson Erøy, son av Biørn Knudson Våge og Borgilla Henriksdotter, i 1712 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Johannes Toreson Eide vart fødd i 1661 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1741 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år. Johannes gifta seg med Siri Larsdotter, dotter av Lars Larsson Jørstad og Siri Steinsdotter, cirka 1684 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.


151. Kari Jensdotter, dotter av Jens Hansson Våge og Åsa Olsdotter, vart fødd i 1620 i Bandeberg, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1688 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 18.Mai 1688 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg med Tore Johannesson Eide cirka 1656 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

152. Levard Gjesfjell vart fødd i 1617 og døydde i Gjesfjell, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Levard (Larsson?) Gjesfjell hadde eit barn som er kjent, sonen Halvard. I 1666 heiter det at Levard brukar garden på lod, det er presten si jord.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Gjesfjell, Årdal, Rogaland, NOR.

Levard gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

76        i.  Halvor Levardson Røgenes. Halvor gifta seg med Lisbet Røgenes cirka 1684 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


158. Laurits Olson Blank, son av Ole Henrikson Blank og Karin Eriksdotter, vart fødd i 1630 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Rosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år.

Generelle notat: Laurits Olavson Blank var gift to gonger, men namnet på første kona er ukjent. Sidan første dottera i andre ekteskapet til Laurits heiter Liva, er det stor grunn til å tru at første kona heitte Liva. Familien flytte mykje. Dei budde på Hidle nordre i Sjernarøy, Velde i Vats (der han er nemnt 1645, 1652 og 1657), Stokkedal i Vats (der han er nemnt i 1664) og på Nedre Fister før dei kom til Rosså . Dei var kommne til Rosså i alle fall i 1686. Laurits må ha site brukbart i det økonomisk. Nettoformua i buet hans var på 93 dalar. Det var skifte etter han i 1695. Enka Ingrid Olsdotter gifta seg då opp att med Torgeir Sjurson som fekk bygslebrev på garden i 1696 av Johanna Kristensdotter som var enka etter Gudmund Aukland. Ingrid og Torgeir er nemnt som brukarar i 1701, 1706 og 1711. Dei dreiv garden til sonen hennar Ola Larsson var gamal nok til å ta over. Ola Larsson bygsla garden etter mora og stefaren i 1717.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1695 i Rosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Laurits Olson gifta seg med Liva Hidle cirka 1664 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

79        i.  Karen Larsdotter. Karen gifta seg med Peder Olson Vågane cirka 1685 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med Elling Olson Vågane, son av Ole Ellingson Ramsfjell og Ukjend, den 1. jul 1703 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Larsdotter vart fødd cirka 1662 i Stokkedal, Vats, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Larsson vart fødd i 1665 i Stokkedal, Vats, Rogaland, NOR.

         iv.  Eli Larsdotter vart fødd i 1667 i Stokkedal, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1739 i Kvam indre, Nedstrand, Rogaland, NOR 72 år gamal. Eli gifta seg med Rasmus Larsson Kvam cirka 1701 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eli gifta seg så med Gudmund Sigveson Skeie, son av Sigve Osmundson Skeie og Brynhild Jonsdotter, i 1723 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Laurits Olson gifta seg så med Ingrid Olsdotter, dotter av Ole Sevatson Skiftun og Gunhild Olsdotter, cirka 1679 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Larsson Rosså vart fødd i 1680 i Rosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1728 i Rosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år. Ole gifta seg med Brita Nilsdotter cirka 1721 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Liva Larsdotter vart fødd i 1684 i Rosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 12. des 1762 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Liva var Livia. Liva gifta seg med Osmund Olson Kilane, son av Ole Osmundson Kilane og Anna Andersdotter, cirka 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Liva gifta seg så med Jone Ågeson Kilane d. y., son av Aage Jonson Hauge og Karen Jonsdotter d. y., den 17. okt 1723 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Knud Larsson Mjølhus vart fødd i 1689 i Rosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 13. mar 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Malena Pedersdotter d. e., dotter av Peder Osmundson Valheim og Berte Pedersdotter, cirka 1717 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Knud gifta seg så med Lucritz Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Mjølhus og Ingeborg Johannesdotter, cirka 1729 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


159. Liva Hidle døydde cirka 1678 i Hidle nordre, Sjernarøy, Rogaland, NOR,.

Liva gifta seg med Laurits Olson Blank cirka 1664 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

160. Jone Jonson Vadla d. e. son av Jone Jonson Vadla og Sofie Bjørnsdotter, vart fødd i 1664 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 77 år gamal. Eit anna namn for Jone Jonson var Joen.

Generelle notat: Jone Jonson d.e. budde på Øvre Mæle, Årdal i 1701, men var komne til Vadla i 1718. Jone og kona Anna Ormsdotter var i slekt og måtte ha kongebrev for å gifta seg. Dei bygsla eitt pund smør i garden på Vadla i 1720 av Jone Foss og Odd Nedre Hauge.
I 1728 kjøpte Jone eitt pund smør i garden av Bjørn Halsne og Albert Øyestad. Velstanden på garden berre auka.
I skifteprotokollen finn ein for året 1741:
"Dend 16 October blef arveskiffte holden paa gaarden Walle, effter afdøde Egtefolch nafnlig Jone Joensen og Anne Orms daatter, imellum deris børn og børne-børn":
1) "Sønnen Orm Jonsen død og effterladt sig 4 børn Nafnlig": Jone Ormson 24 aar, Gudmund Ormson 7 år, Anne Ormsdotter 17 år og Sophie Ormsdotter 13 år.
2) "de afdødes daatter Anne Jons daatter gifft".

Formua var på 849 riksdalar. Dei skal ha hatt ei dotter Siri i følgje bygdeboka for Årdal, men ho er ikkje nemt i skiftet og var truleg ikkje deira dotter.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR.

Jone Jonson gifta seg med Anna Ormsdotter i 1685 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifta seg Kongebrev.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Jonsdotter (Omstridt) vart fødd i 1685 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR 55 år gamal. Siri gifta seg med Anders Kristenson Fevold, son av Christen Bjørnson Riskedal og Siri Andersdotter, cirka 1703 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

80       ii.  Orm Jonson Mæle. Orm gifta seg med Malena Larsdotter cirka 1713 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

93      iii.  Anna Jonsdotter. Anna gifta seg med Gudmund Pederson Assheim, son av Peder Torbjørnson Assheim og Anna Gudmundsdotter, i 1725 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Anders Svendson Økstra, son av Svend Svendson Fister og Eli Andersdotter, cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


161. Anna Ormsdotter, dotter av Orm Olson Fister og Anna Oddsdotter, vart fødd cirka 1665 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 76 år.

Anna gifta seg med Jone Jonson Vadla d. e. i 1685 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

164. Orm Olson Fister, son av Ole Nilsson Fister og Anna Olsdotter, vart fødd i 1634 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1686 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR 52 år gamal.

Generelle notat: Orm Olson Midt-Fister var gift med Anna Oddsdotter frå Nedre Hauge og dei hadde fem barn. Orm Olson som er nemnt som brukar på Midt-Fister frå 1661. I 1670 var det registreringsforretning hjå Orm for 20 dalar i leigemålsbot. Gjelda hans var då oppgjeve til 307 riksdalar og hans aktiva til 229 riksdalar. Stefar til Orm, Daniel Mæle tilbaud då Orm eit lån på dei 20 dalar. Korleis pengetilhøva var så dårleg i 1670 er ikkje godt å forstå, for då det var skifte etter han 12. mai 1686, same året som han døydde, synte det seg at han var forholdsvis ein rik mann.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 12.Mai 1686 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR.

Orm Olson gifta seg med Anna Oddsdotter cirka 1661 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

161       i.  Anna Ormsdotter. Anna gifta seg med Jone Jonson Vadla d. e., son av Jone Jonson Vadla og Sofie Bjørnsdotter, i 1685 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Marit Ormsdotter vart fødd i 1670 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1749 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år. Marit gifta seg med Peder Jonson Foss, son av Jon Pederson Foss og Kari Jonsdotter, cirka 1690 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Børge Osmundson Foss, son av Osmund Gudmundson Stokka og Anna Børgesdotter, cirka 1714 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Malena Ormsdotter vart fødd i 1674 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1759 i Bergeland, Jelsa, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 24. okt 1759 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Malena gifta seg med Christen Gudmundson Bergeland, son av Gudmund Bjørnson Aukland og Johanna Kristensdotter, cirka 1707 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Kari Ormsdotter vart fødd cirka 1675 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1746 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 71 år. Kari gifta seg med Ole Svendson Fuglestein, son av Svend Olson Skeie og Siri Tormodsdotter, cirka 1700 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

82        v.  Ole Ormson Fister. Ole gifta seg med Sissele Olsdotter, dotter av Ole Larsson Norheim d. y. og Kari Børgesdotter, cirka 1705 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Siri Svendsdotter, dotter av Svend Svendson Fister og Eli Andersdotter, cirka 1725 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


165. Anna Oddsdotter, dotter av Odd Jonson Hauge og Elisabet Tolleivsdotter, vart fødd i 1640 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1719 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR 79 år gamal.

Anna gifta seg med Orm Olson Fister cirka 1661 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Ole Bjørnson Fister, son av Biørn Olson Aukland og Kari Gudmundsdotter, cirka 1687 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


166. Svend Svendson Fister, son av Svend Olson Skeie og Siri Tormodsdotter, vart fødd i 1666 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1737 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR 71 år gamal.

Generelle notat: Svein Sveinson frå Skeie i Sand gifta seg med enka på Nedre Fister, Siri Eriksdotter. Siri døydde ikring 1704 i følgje Rogaland Historielag Årshefte 1952 side 57. Svein fekk bygslebrev på heile garden av Nils Osmundson Øye i 1693. Seinare skifte garden eigar. Svein bygsla to laupar smør av Jørgen Nessa i 1720. I 1736, året før han døydde, kjøpte han denne parten av Jørgen for 500 riksdalar. Den siste tredjeparten av garden hadde andre kona hans, Eli, fått gåvebrev på i 1717 frå faren Anders Larsson Riskedal.

Svend Svendson gifta seg med Siri Eriksdotter, dotter av Erich Olson Byre og Marta Larsdotter, cirka 1691 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Svend Svendson gifta seg så med Eli Andersdotter cirka 1705 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

83        i.  Siri Svendsdotter. Siri gifta seg med Ole Ormson Fister, son av Orm Olson Fister og Anna Oddsdotter, cirka 1725 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Johne Knudson Tøtland, son av Knud Jonson Fevold og Siri Andersdotter, i 1759 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Malena Svendsdotter vart fødd i 1714 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Bergeland, Jelsa, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 29. mar 1795 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Malena gifta seg med Johannes Johannesson Hauske, son av Johannes Torsteinson Hauske og Ingeri Larsdotter, cirka 1732 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Malena gifta seg så med Orm Kristenson Bergeland, son av Christen Gudmundson Bergeland og Malena Ormsdotter, i 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Svend Svendson Fister d. e. vart fødd i 1715 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1802 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 16. mai 1802 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Swend. Svend gifta seg med Siri Larsdotter, dotter av Lars Haldorson Øvrehus og Brønelle Johannesdotter, cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Svend gifta seg så med Kari Jensdotter, dotter av Jens Børgeson Laugaland og Brita Hansdotter, den 13. jun 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Anders Svendson Økstra vart fødd i 1718 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Økstra, Jelsa, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 14. feb 1805 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Vadla d. e. og Anna Ormsdotter, cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Anders gifta seg så med Marta Rasmusdotter d. y., dotter av Rasmus Olson Laland og Brønla Gudmundsdotter, i 1750 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Kari Bjørnsdotter, dotter av Biørn Nilsson Hovda og Anna Olsdotter, den 12. nov 1769 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Kari Eriksdotter, dotter av Eric Jakobson Faa og Maren Osmundsdotter, den 5. jul 1798 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Niels Svendson Kindingstad vart fødd i 1722 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 1. sep 1804 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Margrethe Jakobsdotter, dotter av Jacob Eivindson Faa og Karen Eriksdotter, i 1746 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Niels gifta seg så med Anne Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Eivindson Mjølsnes og Elen Eriksdotter, den 17. jul 1781 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Sven Svendson Nådland d. y. vart fødd i 1728 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 6. sep 1795 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sven var Svend. Sven gifta seg med Brønnla Bergesdotter, dotter av Berge Olson Nådland og Kirsten Jensdotter, i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


167. Eli Andersdotter, dotter av Anders Larsson Riskedal og Malena Nilsdotter, vart fødd cirka 1685 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1762 i Øvrabø, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.

Generelle notat: "Enchen Elj" er nemnt som brukar av Øvrabø i 1745 og på slutten av 1750-talet.

Eli gifta seg med Svend Svendson Fister cirka 1705 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

168. Eivind Jonson Byrkja, son av Jon Larsson Sedberg og Randi Johannesdotter, vart fødd i 1650 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Eivind Jonson Østre Sedberg var gift med Gunhild Andersdotter Byrkja og dei er nemnde med seks barn. Sonen Ola var sjukleg.
Eivind fekk skøyte på Sedberg Midtre frå bror sin Johannes datert Stavanger 1683. Eivind og kona flytta til Byrkja før 1701, og sonen Sven overtok Sedberg.
I 1701 budde Eivind på Byrkja og vert då nemnd 53 år. Han åtte i 1702 2 laup 2 pund smør i Byrkja, 18 merker smør i Nes i Årdal og 1 pund smør i Austre Sedberg.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR.

Eivind Jonson gifta seg med Gunhild Andersdotter d. y. cirka 1671 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marita Eivindsdotter vart fødd i 1672 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Nes, Årdal, Rogaland, NOR. Marita gifta seg med Ole Torbjørnson cirka 1690 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Marita gifta seg så med Omund Eilivson cirka 1712 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

84       ii.  Svend Eivindson Østigård. Svend gifta seg med Helga Samsonsdotter, dotter av Samson Jonson Kvame og Elisabet Jørgensdotter, cirka 1699 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Kari Eivindsdotter vart fødd i 1676 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Lars Jørgenson Byrkja, son av Jørgen Jørgenson Byrkja og Gunhild Olsdotter, cirka 1700 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Eivindson vart fødd i 1682 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR.

          v.  Gunnhild Eivindsdotter vart fødd i 1690 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Gunnhild gifta seg med Samson Ølmodson Fevold, son av Ølmod Nilsson Fevold og Anna Samsonsdotter, cirka 1711 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Gunnhild gifta seg så med Ole Åsulvson Steinsland, son av Åsulv Einarson Steinsland og Ukjend, cirka 1725 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Jon Eivindson vart fødd i 1691 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR.


169. Gunhild Andersdotter d. y. dotter av Anders Tjerandson Byrkja og Marite Finnsdotter, vart fødd cirka 1642 i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR.

Gunhild gifta seg med Eivind Jonson Byrkja cirka 1671 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

170. Samson Jonson Kvame, son av Jon Hauge og Anna Ånensdotter, vart fødd i 1602 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1692 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 90 år.

Generelle notat: Samson Jonson frå Øvre Hauge vart gift i 1633 med enka på Kvame, Helga Toresdotter, og tok over bruket på Kvame. Helga og Samson hadde ikkje barn. Samson vart gift opp att med Elisabet Jørgensdotter frå Hauskje og hadde seks barn med henne. Samson høyrde til dei velståande i bygda. Ved skiftet etter han i 1692 var det ei nettoformue på 400 riksdalar å dela mellom arvingane.

Samson Jonson gifta seg med Helga Toresdotter, dotter av Tore Svendson Breiland og Ragnhild Steinsdotter, i 1633 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Samson Jonson gifta seg så med Elisabet Jørgensdotter cirka 1667 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Samsonsdotter vart fødd cirka 1667 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Svend Larsson Fevold, son av Lars Finnson Fevold og Brynhild? Toresdotter, cirka 1687 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Anna gifta seg så med Ølmod Nilsson Fevold, son av Nils og Osmundsdotter, i 1689 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Kleng Hansson Fevold, son av Hans Sevatson Skiftun og Siri Klengsdotter, i 1698 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

85       ii.  Helga Samsonsdotter. Helga gifta seg med Svend Eivindson Østigård, son av Eivind Jonson Byrkja og Gunhild Andersdotter d. y., cirka 1699 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Marit Samsonsdotter vart fødd cirka 1678 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Tysdal søre, Årdal, Rogaland, NOR. Marit gifta seg med Tore Danielson Tysdal, son av Daniel Ingemundson Tysdal og Siri Assersdotter d. y., cirka 1701 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Jørgen Samsonson Øye vart fødd i 1680 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1748 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR 68 år gamal. Jørgen gifta seg med Susanne Jonsdotter, dotter av Jon Rasmusson Foss og Siri Jonsdotter, cirka 1713 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jørgen gifta seg så med Berthe Øysteinsdotter cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


171. Elisabet Jørgensdotter, dotter av Jørgen Knudson Hauske og Brita Reiarsdotter, vart fødd cirka 1650 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Elisabet gifta seg med Samson Jonson Kvame cirka 1667 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Elisabet gifta seg så med Ole Knudson Kvame, son av Knud Torbjørnson Laugaland og Anna Olsdotter, cirka 1693 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Eldri Olsdotter (Tilhøve til mor: Omstridt) vart fødd i 1700 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 9. jun 1762 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eldri gifta seg med Samson Jørgenson Øye, son av Jørgen Samsonson Øye og Susanne Jonsdotter, cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Elisabet gifta seg så med Odd Jonasson Kvame i 1711 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

176. Jone Jonson Vadla, son av Jone Jonson Vadla og Siri Johannesdotter, vart fødd i 1638 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1700 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 62 år gamal.
(Same som person 142 på side 1)

177. Sofie Bjørnsdotter, dotter av Biørn Olson Aukland og Kari Gudmundsdotter, vart fødd i 1640 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.
(Same som person 143 på side 1)

180. Sivert Osmundson Vestersjø vart fødd i 1638 og døydde i 1697 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR 59 år gamal. Eit anna namn for Sivert Osmundson var Sjur.

Generelle notat: Sjur Osmundson vert nemnt som brukar på Vestersjø (Ombo) berre i 1665/1666.
Han brukte då ein fjerdepart av garden (1 laup). Skiftet etter han i 1697 var på 104 dalar brutto og 87 dalar netto. Sjur var gift med Sofie Bjørnsdotter frå Vestersjø og fekk garden med henne. Sofie og Sjur vert nemnde med 8 barn.

Sivert Osmundson gifta seg med Sofie Bjørnsdotter cirka 1665 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Osmund Sivertson vart fødd cirka 1666 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Biørn Sivertson Kaltveit vart fødd i 1668 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR 65 år gamal. Biørn gifta seg med Ingeborg Markusdotter, dotter av Markus Olson Kaltveit og Anna Kaltveit, den 24. jun 1698 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Torber Sivertsdotter vart fødd cirka 1670 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1727 i Kolstø, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 57 år, og vart gravlagd den 16. sep 1727 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Andre namn for Torber var Torbor og Taarber. Torber gifta seg med Markus Olson Kaltveit, son av Ole Larsson Kaltveit og Eli Markusdotter, cirka 1699 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Torber gifta seg så med Peder Endreson Kolstø, son av Endre Pederson Kolstø og Svaala Kolstø, den 28. jun 1711 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

90       iv.  Jens Sivertson Vestersjø. Jens gifta seg med Siri Halvorsdotter, dotter av Halvor Knudson Einervoll og Anna Olsdotter, cirka 1700 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Hallrid Sivertsdotter vart fødd cirka 1680 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Eli Sivertsdotter vart fødd cirka 1683 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Lars Sivertson Vestersjø vart fødd i 1687 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Sophie Sivertsdotter vart fødd cirka 1690 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1713 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 23 år. Sophie gifta seg med Johannes Halvorson Baustad, son av Halvor Halvorson Eike og Marthe Johannesdotter, i 1713 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


181. Sofie Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Johannesson Vestersjø og Ukjend, vart fødd cirka 1645 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Sofie gifta seg med Sivert Osmundson Vestersjø cirka 1665 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

182. Halvor Knudson Einervoll, son av Knud Jonson Einervoll og Marita Halvorsdotter d. e., vart fødd i 1640 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1697 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR 57 år gamal.

Generelle notat: Hallvor Knutson Einervoll var gift med Anna Olsdotter og dei er nemnde med tre barn. Hallvor fekk skøyte på 1 pund smør i garden frå Ola Pederson Foss i 1683. Det var truleg ikring 1670 han kom hit. Ved skiftet etter han i 1697 var buet godt for 134 riksdalar i netto formue.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1697 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Halvor Knudson gifta seg med Anna Olsdotter cirka 1665 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marit Halvorsdotter vart fødd cirka 1668 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1723 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år. Marit gifta seg med Endre Olson Hagalid, son av Ole Taraldson Hagalid og Birgitte Endresdotter, cirka 1693 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

118      ii.  Ole Halvorson Einervoll. Ole gifta seg med Anna Pedersdotter d. e., dotter av Peder Erikson Tuntland og Anna Danielsdotter, i 1700 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

91      iii.  Siri Halvorsdotter. Siri gifta seg med Jens Sivertson Vestersjø, son av Sivert Osmundson Vestersjø og Sofie Bjørnsdotter, cirka 1700 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


183. Anna Olsdotter vart fødd cirka 1640 og døydde i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Halvor Knudson Einervoll cirka 1665 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

184. Peder Torbjørnson Assheim, son av Torbjørn Pederson Assheim og Siri Halvardsdotter, vart fødd i 1656 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1732 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal.

Generelle notat: Peder Torbjørnson Assheim bygsla garden av mora i 1688. I løpet av ei tredveårsperiode frå 1686 til 1717 kjøpte han dei partane av garden som søskena hadde arva etter foreldra og vart dermed eineeigar av Assheim. Peder åtte og garden Tjeltveit på Ombo og brukte truleg den som underbruk under Assheim. Vidare sat han med to tredjepartar i Rosså (ein smørlaup) og ein part i Fosså. Denne parten på 10 merker smør og 1/6 i "Fossaaens Sougebrug" hadde kjøpt av svigermora Johanna Kristensdotter Bergeland i 1705. Han sat godt i det økonomisk. 290 riksdalar netto var der i buet etter han. Det var skifte etter kona Anna Gudmundsdotter i 1726.

Det var skifte den 17. juli 1732 etter Peder Torbiørnson Adtzem "Imellum hans effterladte børn":
1) Gudmund Pedersen Adtzem myndig tilstæde" som arva "Udj gaarden Adtzem 1 Løb 3(merker) Smør", "Udj Fossaaen 10 (merker) Smør og 1/6 i Sougen" og Løsøre 57..3..15"
2) Siri Pedersdotter "gifft med Olle Neswigen" som arva "Udj Einervold 6 (merker) Smør", "Udj Adtsem 3 7/2 (merker) Smør", "Gaarden Thieltvedt skylder ½ Løb Smør" og "Løsøre till 29..,..7½"
3) Johanne Pedersdotter 18½ år som arva "Udj Kyhle i Stiernerøen 1 pund 8 (merker) Smør", "Udj Adtzem 11½ (merker) Smør", "Løsøre til 29..,..7½" og "Hiemmefølge 22..,..,".

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 17.Jul 1732 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Peder Torbjørnson gifta seg med Anna Gudmundsdotter cirka 1698 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

92        i.  Gudmund Pederson Assheim. Gudmund gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Vadla d. e. og Anna Ormsdotter, i 1725 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Siri Pedersdotter vart fødd i 1698 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Nesvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 26. aug 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Ole Pederson Foss, son av Peder Jonson Foss og Marit Ormsdotter, cirka 1716 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Johanna Pedersdotter vart fødd i 1714 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i apr 1772 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 12. apr 1772 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Johanna gifta seg med Tollef Tolleivson Sigmundstad, son av Tollef Oddson Sigmundstad og Brønelle Olsdotter, cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Johanna gifta seg så med Peder Mikkelson Mosnes, son av Ukjend og Britte Knudsdotter, cirka 1738 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


185. Anna Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Bjørnson Aukland og Johanna Kristensdotter, vart fødd cirka 1678 i Bergeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1726 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1726 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Peder Torbjørnson Assheim cirka 1698 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

186. Jone Jonson Vadla d. e. son av Jone Jonson Vadla og Sofie Bjørnsdotter, vart fødd i 1664 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 77 år gamal. Eit anna namn for Jone Jonson var Joen.
(Same som person 160 på side 1)

187. Anna Ormsdotter, dotter av Orm Olson Fister og Anna Oddsdotter, vart fødd cirka 1665 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 76 år.
(Same som person 161 på side 1)

192. Jørgen Mikkelson Langballe, son av Michel Mikkelson Langballe og Ane Mariche Bertelsdotter, vart fødd den 18. jan 1692 i Nebel, Hillerslev, Denmark, vart døypt den 20. jan 1692 i Vester Vandet Sogn, Thy, Sjælland, Denmark, døydde i 1756 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 28. mai 1756 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Dåpsnotat: Kirkebog f. Vester Vandet sogn, Thy, 1691-1731.

Generelle notat: Av Henning Kristensen, Egely 45, DK-9340 Asaa i Danmark har eg fått meir informasjonen:
Jørgen (Michelsen) Langballe, fødd 18/1-1692 på Nebel, Vester Vandet sogn, Hillerslev Herred,Thisted Amt i Danmark. "1692, D. 18. Januari, om morgenen klocken 5, fødd Signieur Michel Langballe (....) Anne Mariche paa Nebel, deres lille søn, Jørgen. Baaret til daaben D. 20 dito aff Bodil Hr. Anders Lyngbyes. Faddere: Peder Bendixen, Hans Casten Langballe, Karen Thomasdatter hos Hr. Anders i Nors, Maren Agerholm i Præstegaarden. Moderen i kirke D. 6. Martii."
Jøgen Langballe boede i Århus, da skiftet efter hans far blev foretaget i 1711. Ved skiftet 1752 efter farbroderen Hans Casten Langballe på Nørhaagård, oplyses Jørgen Langballe at være bosat i Neerstrand ved Stavanger i Norge.
Det er sikkert efterkommere af Jørgen Langballe hvilke er registrede i 1801 folketællingen for Næstrand (Nedstrand), Rogaland: Hans Christopher Langballe, 39 år, gift med Hulleborg Langballe, 29 år. Deres registrede børn er: Maren Sophie Langballe, 7 år og Michael Langballe, 5 år - desuden var der i husstanden hvad betegnes som anden slægtning Daarthe Langballe, 72 år, hvilken betegnes som ugift!
I forbindelse med samme folketælling (1801) angives andetsteds yderligere 3 børn af Hans Christopher Langballe, hvilke er: Anne Margrethe (Kras) Langballe, 3 år; Hans Christopher (Ohmsorg) Langballe, 1 år og Søren (Kras) Langballe, 1 år. (Nerstrand i Ryfylke provsti er identisk m. Nedstrand præstegjeld i Rogaland - hvor kirkebøgerne findes for flg. perioder: 1724-40 (1 bind, film nr.: HF 838); 1741-64 (2 bind, film nr.: HF 839); 1764-79 (3 bind, film nr.: HF 839).

Kilder:
Dueholm, Ørum og Vestervig Amter's skifteprotokol, 1705-20, fol. 160-164 (begge incl.).
Dueholm, Ørum og Vestervig amters arkiv - Kommisionsskifte efter Hans Casten Langballe og hustru Maren Wahre på Nørhågaard 1752-55.
Folketælling, Næstrand sogn, Rogaland, 1801.

Sjølv har eg funne:
I kyrkjeboka for Vestby den 8. søndag etter Trinitates i 1716 "Døbt Jørgen Langeballes Daatter: Anne Kirstine. Fadd: Mathis Skredders Hustrue paa Moss. Hans Pedersens Hustrue i Sogen. Contreleur Christopher. Henric paa Moss. Niels Tanck og Frideric Bærøe." og 18. søndag etter Trinitates same året "introd Jørgen Langeballes Hustrue." Og Dom Rogate i 1716 "begr: Jørgen Langeballes Daatter Anne Kirstine 9 maand: gl:".
I borgerboka for Stavanger av Axel Kielland for 1719 side 106:
"Jørgen Michelsen Langballe f. i Aalborg ca. 1688; havde nedsat sig som kjøbmand i Moss, "hvor han ved svenskernes indfald under krigen blev berøvet alle sine der oplagte kornvarer"; b. 26 jun., "borgerlig handel"; boede nogle aar i Stavanger og flyttede saa til Nedstrand; begr. der 28. mai 1756. g. Sidsele Larsdatter, + paa Nerstrand 21. apr. 1748."
I klokkarboka for Stavanger domkyrkje finne ein for 26. september 1718:
"Jørgen Langebal oc Zidselle Larsdatter, deris datter blef forud Hieme Døbt oc kaldet Anna Chirstina, .."
Sonen Michael må vere fødd ikring 1721, men er ikkje å finne i kyrkjeboka for Stavanger eller Nedstrand.
I kyrkjeboka for Nedstrand er det ført:
13. november 1724: blev Monsr Langebals Sal. Datters liig, .. heed Anna Marichen nedsat i Hinneraae hovedkirche under Choret, i den aaben grav."
7. oktober 1725: "blev et Pigebarns hiemedaab Stadfestet i Hinneraae kirke, barnet hed Anna Maricken Langball, forældrene Jørgen Langball Sissele Michelsdtr."
12. november 1727: "blev døbt her ved Hinneraae et Drengebarn fraa Stranden namlig Lars. Forælderne Monsr Jørgen Langball Sidzele Larsdtr."
24. januar 1728: "blev nedsat et lidet Drengebarns liig som hed Lars Jørgensen Langeball. Forældrene: Jørgen Langeball, Sidsele Miichelsdtr. gl: 2 Maaneder 13 dage. Same liig blev nedsat og muldkastet i Kirkens Chor, i den aaben begravelse."
29. mai 1729: blev døbt et Pigebarn fra Stranden kaldet i daaben Dorthe. Forældrene Monsieur Jørgen Langbal, borger til Stavangger, og boesiddet paa Neerstrand, Madame Sitzele Mikelsdtr."
"NB: betiente paa Syge-Seng dette aar efterfølgende" og mellom dei kjem i april: "dj 21: Segr Giørgen Langbals Hustrue som og døde" og seinare "Gravfæst dj 30 April: Madam Langballe og parenteret."

I Nedstrand bind 2 side 258:
Jørgen var borgar og kjøpmann og budde på Strannå. Han kjøpte Sand (Sandsgård) på auksjon etter Peter Peterson i 1728 med "hus og grunder". Skøytet vart datert 17. mars og tinglyst 6. april 1728. Han dreiv garden og leigde ut hus til futen Nils Hundt. I 1731 står Jørgen Langballe som brukar av heile garden.
Kona til Jørgen er kalla Sissel Larsdotter då dei har barn til dåpen i Stavanger Domkyrkje, men Sissel Mikkelsdotter i Nedstrand bygdebok. Sissel og Jørgen er førte med seks barn.
Jørgen busette seg først i Moss, men i 1719 tok han borgarskap i Stavanger og busette seg på Nedstrand som handelsmann og gjestgjevar.
I 1758 bur dottera Dorte Langballe hjå broren Mikal på Nedstrand og er 30 år.
28. mai 1756 vart "Seigr" Jørgen Langballe "af Nærstrand, borger til Stavanger" gravlagd, 68 år gamal.

Jørgen Mikkelson gifta seg med Sidsele Larsdotter cirka 1712 i Moss kyrkje, Moss, Østfold, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Marichen Jørgensdotter vart fødd i 1713 i Vestby, Akershus, NOR, døydde i 1724 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR 11 år gamal, og vart gravlagd den 13. nov 1724 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Anna Marichen Langballe.

         ii.  Anne Kirstine Jørgensdotter vart fødd i 1716 i Vestby, Akershus, NOR, vart døypt den 2. aug 1716 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR, døydde i 1717 i Vestby, Akershus, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 2. mai 1717 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

        iii.  Anne Kirstine Jørgensdotter vart fødd i 1718 i Vestby, Akershus, NOR, døydde i 1786 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 24. nov 1786 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Andre namn for Anne var Chirstine, Stine, og Anna Chirstina Langballe. Anne gifta seg med Ole Jonson Skeie, son av Jon Tollakson Skeie og Berete Asbjørnsdotter, den 12. jan 1739 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

96       iv.  Michael Jørgenson Langballe. Michael gifta seg med Maren Sophia Hansdotter, dotter av Hans Christopher Ohnsorg og Martha Børgesdotter, den 30. nov 1756 i Stavanger, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Mariken Jørgensdotter vart fødd i 1725 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Stavanger, Rogaland, NOR 48 år gamal, og vart gravlagd den 22. nov 1773 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Anna Maricken Langballe. Anna gifta seg med Hermann Mikkelson Høyer, son av Michel Valentinson Talgje og Maren Hermannsdotter, den 17. jul 1760 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         vi.  Lars Jørgenson Langballe vart fødd i 1727 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. nov 1727 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1728 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 24. jan 1728 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Lars Langballe.

        vii.  Dorthe Jørgensdotter vart fødd i 1729 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. mai 1729 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 7. mar 1801 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Dorthe var Daarthe Langballe.


193. Sidsele Larsdotter vart fødd cirka 1690, døydde den 21. apr 1748 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år, og vart gravlagd den 30. apr 1748 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sidsele var Zidzelle.

Sidsele gifta seg med Jørgen Mikkelson Langballe cirka 1712 i Moss kyrkje, Moss, Østfold, NOR.

194. Hans Christopher Ohnsorg, son av Hans Jørgenson og Maren Mikkelsdotter, vart fødd i 1707 i Rudkøbing, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark, vart døypt den 19. mar 1707 i Rudkøbing kyrkje, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark, døydde i 1792 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 24. apr 1792 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Hans Christopher var Hans og Hans Christopher Hansson.

Generelle notat: I borgerboka for Stavanger av Axel Kielland for 1757 side 144:
"Michael Jørgensen Langballe, søn af borger Jørgen Michelsen Langballe og Sidsele Larsdatter, f. ca. 1721, b. 25. mai, "handel og kjøbmandskab"; boede paa Nerstrand, var gjæstgiver, begr. der 5. mai 1779.
g. 30. jan. 1756 Maren Sophia Ohnsorg datter af overtoldbetjent m.m. Hans Christopher Ohnsorg. f. 1707 + 17. april 1792 og Marthe Børgesdotter Hielm, f. 1710, begr. 24. oktober 1775 -, f. ca 1736, begr. paa Nerstrand 26. mai 1789."
Og i same bok for 1763 side 158 står det at Hans Christopher Ohnsorg vart gift 25. februar 1783 med enka Anna Engel Povelsen, dotter til Lars Povelsen frå Skjold i Nordhordland, og som tok borgarskap i Bergen 9. januar 1718. Anna Engel var gift første gong i Rennesøy 22. november 1770 med Henrich Henrichsen Aboe, son av borgar Henrich Olsen Aboe og Guri Sandersdotter Helt. "Henrich forsvant med sit førende fartøi "Det gode Haab" høsten 1775 under hjemreise fra St. Martin." Henrich var gift første gong 20. januar 1767 med Birthe Christine Gundersdotter.

I kyrkjeboka for Stavanger domkyrkje finn ein at tirsdag den 25. februar 1783 "er efter Kongl: aller naadigste tilladelse Hiemme i Huuset viede" Hans Christopher Onsorg og Madame Anna Engell.

I Rogaland Historielag Årshefte 1943 side 61 står det:
"Marthe Sofie Dürborg hadde ein bror som heitte Hans Christoffer Langballe og var gift med Huldeborg, datter av gullsmed Smidt i Stavanger. Faren hennar (og Christoffer) heitte Mikal Langballe og mora Maren Sofia Ohnsorg, dotter av veier og måler Hans Christoffer Ohnsorg, Stavanger. Denne Mikal må vera den same som er nemnd på Mel."

Hans Kristofferson Ohnsorg var meklar, vrakar og til sist overtollbetjent i Stavanger. Sonen Børge Ohnsorg omkom på ei reis frå London til Stavanger i oktober 1795. Børge var skipper og fungerte som tolk i portugisisk.
Martha Børresdotter Hielm vart gravlagd 24. oktober 1775, 66 år gamal.
Hans Christopher Ohnsorg vart gravlagd 24. april 1792, 85 år gamal. Og det vart halde skifte etter Hans Christopher Hansson Ohnsorg 26. og 28. januar 1793. Til stades var Børge Rosenkilde på vegne av enka Anna Engel Larsdotter, sonen Børge Ohnsorg som var sjømann, Thore (Andersson) Husebøe (som var gift med Martha Sophia Hansdotter Ohnsorg, dottera til sonen Hans Jørgen Ohnsorg som var død), Hans Christoffer Langballe (som var dotterson - dottera Maren Sohia og mannen hennar Michel Langballe var begge døde) og Hans Bchholm Sundt på vegne av dottera Eriche Christine Ohnsorg og hennar avdøde mann Peter Carstenson.

Hans Christopher gifta seg med Martha Børgesdotter cirka 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

97        i.  Maren Sophia Hansdotter. Maren gifta seg med Michael Jørgenson Langballe, son av Jørgen Mikkelson Langballe og Sidsele Larsdotter, den 30. nov 1756 i Stavanger, Rogaland, NOR.

         ii.  Børge Hansson (Død som barn) vart fødd i 1738 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. aug 1738 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Børge var Børge Ohnsorg.

        iii.  Elen Sophie Hansdotter vart fødd i 1740 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. okt 1740 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 3. okt 1741 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Elen var Elen Sophie Ohnsorg.

         iv.  Hans Jørgen Hansson vart fødd i 1742 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. aug 1742 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1769 i Stavanger, Rogaland, NOR, 27 år gamal, og vart gravlagd den 7. sep 1769 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Hans var Hans Jørgen Ohnsorg. Hans gifta seg med Martha Elisabeth Johansdotter, dotter av Johan Storch Enevaldson Kønig og Rebecha Henriksdotter, den 27. jun 1765 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

          v.  Elen Sophie Hansdotter vart fødd i 1744 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. apr 1744 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Bergen, Hordaland, NOR, 27 år gamal, og vart gravlagd den 17. okt 1771 i Bergen Domkyrkje, Bergen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Elen var Elen Sophia Ohnsorg. Elen gifta seg med Johan Henrich Lambertson von der Ohe, son av Lambert Janson von der Ohe og Anna Meyer, den 13. des 1770 i Stavanger, Rogaland, NOR.

         vi.  Erika Christina Hansdotter vart fødd i 1747 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. apr 1747 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1749 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 4. jun 1749 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: BørneKopper. Eit anna namn for Erika var Erika Christina Ohnsorg.

        vii.  Børge Hansson vart fødd i 1748 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. jun 1748 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i okt 1795, 47 år gamal. Eit anna namn for Børge var Børre Ohnsorg. Børge gifta seg med Dorthea Johansdotter, dotter av Johan Storch Enevaldson Kønig og Rebecha Henriksdotter, den 22. mar 1774 i Stavanger, Rogaland, NOR.

       viii.  Ericha Christina Hansdotter vart fødd i 1752 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. sep 1752 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Printssens Gade, Trondheim, Sør-Trøndelag, NOR,. Andre namn for Ericha var Erika, Erika Christina, Eritzia Christiane, og Ericha Christina Ohnsorg. Ericha gifta seg med Jørgen Hansson Hiort, son av Hans Jørgenson Hiort og Maren Larsdotter, den 8. feb 1774 i Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ericha gifta seg så med Peter Karstenson, son av Casten Pederson Skudeneshavn og Margrete Jakobsdotter, den 6. aug 1776 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ericha gifta seg så med Engebrect Møller den 11. okt 1799 i Printssens Gade, Trondheim, Sør-Trøndelag, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hans Christopher gifta seg så med Anna Engel Larsdotter, dotter av Lars Paulson og Margrethe Larsdotter, den 25. feb 1783 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


195. Martha Børgesdotter, dotter av Børge Børgeson Tøtland og Elen Sophie Jonasdotter, vart fødd i 1709 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18. okt 1775 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 24. okt 1775 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe Hielm.

Martha gifta seg med Hans Christopher Ohnsorg cirka 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

196. Ole Ellingson Sæbø, son av Elling Olson Sæbø og Berithe Danielsdotter, vart fødd i 1694 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 24. des 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Futens kassabok: 1762, i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Ellingson gifta seg med Giertrud Bjørnsdotter cirka 1726 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

98        i.  Bjørn Olson Sæbø. Bjørn gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Knudson Eie og Siri Olsdotter, den 27. jun 1758 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Bjørn gifta seg så med Disa Børgesdotter, dotter av Børge Larsson Breiland og Ranveig Johannesdotter, den 22. jun 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Elling Olson Sæbø vart fødd i 1728 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1762 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR 34 år gamal. Elling gifta seg med Torborg Eriksdotter, dotter av Erich Sevatson Sørbø og Guro Gunnarsdotter, den 2. mai 1761 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Ole Olson Selvåg vart fødd i 1737 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR 42 år gamal, og vart gravlagd den 16. okt 1779 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Anik Olsdotter, dotter av Ole Larsson Mæle og Kari Reiarsdotter, den 16. jun 1776 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Britha Olsdotter vart fødd i 1743 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1816 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 26. mai 1816 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Britha var Berthe og Birthe. Britha gifta seg med Arne Nilsson Hjelmelandsvåg den 30. jun 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


197. Giertrud Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Olson Hjelmelandsvåg og Ditlefsdotter, vart fødd i 1699 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Gjertrud Bjørnsdotter var gift med Ola Ellingson og dei er nemnde med fire barn. Ola vart eigar av bruket på Sæbø i 1736. Allereie same året selde han knapt 1 pund 16 merker til broren Daniel Ellingson. Han overlet bruket til eldste sonen i 1762, men då denne døydde kort tid etter, vart Ola brukar ein del år att før nest eldste sonen tok over.
Det er ikkje nemnt noko om kvar Gjertrud var frå. Syster til Ola Ellingson, Brita Ellingsdotter Sæbø vart gift med Ola Bjørnson og budde på Hjelmelandsvågen. Dei har ei dotter Gjertrud som vart fødd ikring 1730. Ola Bjørnson kan vera broren til Gjertrud og far deira Ole Bjørnson som er nemnd mellom husmenn og innerstar under Sæbø i 1701.
Ole Ellingson Sebø vart gravlagd 24. desember 1767, 75 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Giertrud gifta seg med Ole Ellingson Sæbø cirka 1726 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

198. Ole Knudson Eie, son av Knud Olson Eide og Ranveig Toresdotter, vart fødd i 1694 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. jan 1694 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, 39 år gamal. Andre namn for Ole Knudson var Olle og Oluf.

Generelle notat: Ola Knutson på Øvre Eie vart gift med Siri Olsdotter. Like etter at Ola tok over drifta av garden på Eie, kjøpte han gardsbruket og vart sjølveigar.
Då sonen Anders vart døypt i 1723 var faddrane:
Reinert Ladsten, Henrich Spanne, Aslag Søre Vignæs, Randj Stenæs og Anne Rasmusdotter.
Då dottera Karen vart døypt i 1725 var faddrane:
Ole Hansson Vignæs, Hans Olson Vignæs, Lisbeth Sævem, Kirsten ibiden (Sævem) og Sirj Hansdotter Vignæs.
Då sonen Knud vart døypt i 1726 var "Gudmoderen Birgitte Gaard" og faddrane:
Knud Eje, Peder Hofde, Knud Eje og Birgitte Hofde.
Då sonen Ole vart døypt Hesby kyrkje i 1728 er det ikkje nemnt faddrar.
Då dottera Anna vart døypt i Hesby kyrkje i 1730 er det ikkje nemnt faddrar.
Då dottera Siri vart døypt i 1733 var faddrane:
Peder Eje, Ole Eraas, Biørn Eje, Saarthe Runestad og Gundvaar Knudsdotter.
Tre av barna døydde små. Ved skiftet etter Ola i 1733 var netto formue nær 149 riksdalar.
Enka var då gift opp att med Elias Rasmusson frå Østhus i Rennesøy.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1733 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR.

Ole Knudson gifta seg med Siri Olsdotter cirka 1722 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anders Olson (Død som barn) vart fødd i 1723 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. okt 1723 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR,.

         ii.  Karen Olsdotter (Død som barn) vart fødd i 1725 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb 1725 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR,.

        iii.  Knud Olson Meling vart fødd i 1726 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar 1726 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1802 i Meling, Finnøy, Rogaland, NOR, 76 år gamal. Knud gifta seg med Marta Kristoffersdotter, dotter av Kristoffer Rasmusson Østebø og Ukjend, i 1755 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Olson vart fødd i 1728 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb 1728 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1735 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, 7 år gamal.

99        v.  Anna Olsdotter. Anna gifta seg med Bjørn Olson Sæbø, son av Ole Ellingson Sæbø og Giertrud Bjørnsdotter, den 27. jun 1758 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Siri Olsdotter vart fødd i 1733 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb 1733 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Solberg, Sjernarøy, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Siri var Zirj. Siri gifta seg med Henrich Henrikson Solberg, son av Henrich Pederson Helgeland og Ragnild Nilsdotter, den 22. sep 1761 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


199. Siri Olsdotter vart fødd i 1690 og døydde i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sirj.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Ole Knudson Eie cirka 1722 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg så med Elias Rasmusson Eide, son av Rasmus Eliasson Østhus og Guri Trulsdotter, i 1734 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Rasmus Eliasson Gard vart fødd i 1735 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. jul 1735 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1800 i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR, 65 år gamal, og vart gravlagd den 16. okt 1800 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Samuelson Gard og Ingeborg Olsdotter, den 26. jun 1760 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


200. Njel Njelson Hølland, son av Njell Steinson Tengesdal og Ranveig Sørensdotter, vart fødd i 1670 i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1741 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 71 år.

Generelle notat: Dei eldste opplysningane om eigedomstilhøva i Hølland finn me i nokre skattelister frå 1567. Det året er kongen ført som eigar av ½ laup smør medan 1 laup smør 1½ pund tak var "Stigtens gods." I røynda åtte kongen alt dette då. "Stigtens gods" var nemleg slikt som i den katolske tida hadde lege under bispestolen i Stavanger, og som kongen hadde sikra seg ved reformasjonen til liks med anna geistleg jordegods.
I odelsjordeboka frå 1617 er 1½ laup smør i Hølland ført som krongods medan 4 spann korn var odelsgods. 1½ pund smør var "Kirkenns". Det er det same som seinare vart rekna for 1 bolle tjøre og som låg til Sauda kyrkje. Odelsgodset gjekk over på Matias Tanche i 1688. Krongodset gjekk i byrjinga av 1660-åra over til admiralen Ove Gjedde sine ervingar i Danmark som dekking av skuld. Ein av desse arvingane var oberst Frederik Gersdorf som var gift med ei dotter til Gjedde. Gersdorf overtok det meste av Gjedde sitt gods i Rogaland, mellom anna Løland, Tverrånå, det meste av Hølland, Indre Molla, Lindvoll og Kjølberg i Sauda skipreide.
Ein gong mellom 1688 og 1702 kjøpte futen Niels Christensen obersten sitt gods i Hølland, så i matrikkelen frå 1702 er futen ført som eigar av 1 ½ laup smør, Matias Tanche av 1 pund smør og Sauda kyrkje av 1 bolle tjøre i denne garden. Søren Nilson Sandborg arva dei 1½ laup då mora døydde og selde dei våren 1704 med faren sitt samtykke til sorenskrivaren Jørgen Philipson Smith. Sorenskrivaren handla også til seg odelsgodset slik at han til saman vart eigar av 5½ pund smør med bygsel og bygslerett over 1 bolle tjøre meir i Hølland. 12. juni 1718 selde han dette til Njell Njellsson. Tida som leiglendingar på Hølland var til ende. Njell Njellsson var fødd på Tengesdal i Hylsfjorden ikring 1671. Foreldra hans var Njell Steinson og Rannveig Sørensdotter Tengesdal. Han var såleis bror til Johannes Brekke, Omund Tengesdal og Jakob Hylen. I 1699 gifta Njell seg med Brita Samsonsdotter, dotter til Samson Person Hamre i Røldal og stedotter til broren Johannes Brekke. Den første tida etter at dei var gifte, ser det ut til at dei har butt på Årtun. Det må vere Njell den "Niels Nielszen Aartun" som er nemnt i manntalet frå 1701. Der vart truleg dottera Rannveig fødd. I 1703 budde dei i Tengesdal. Der kom sonen Njell til verda. Mellom 1705 og 1709 budde dei på Handeland. Der må me tru dottera Gyrid vart fødd. Så flytta dei til Ørland der dei er nemnde frå 1711 til 1713. Der vart dottera Ragnhild og sonen Orm fødde. Og så i 1715 flytte dei til Brekke der dei sette seg til som husfolk under bror hans og stefar hennar, Johannes Njellsson. På Brekke kom sønene Samson og Abraham til verda. Og endeleg i 1720 flytta dei ned på Hølland som Njell hadde kjøpt to år før. Der vart dottera Kari fødd.
Ikring 1733 døydde Brita Samsonsdotter. Det vart halde skifte etter henne 18. november det året. Lausøyre og jordegodset vart delt mellom enkemannen og dei åtte barna. Halve garden, 2 pund 18 merker smør, fall på gamle Njell sjølv. Sønene arva 11 mark og døtrene 5½ merker smør kvar.
Ikkje lenge etter gifta Njell seg opp att med ei enke frå Brattland i Imsland som heitte Ingeborg Sørensdotter. Han var då ein mann på over 60 år. Ingeborg hadde vore gift to gonger før. Første mannen hennar var Ola Gauteson Brattland.
Andre mannen hennar heitte Anders Brattland.
Med Njell fekk ho dottera Brita, oppkalla etter første kona hans. Åtte av dei ni barna til gamle Njell Hølland vart gifte. Rannveig vart gift med Ola Jarandson, yngste son til Jarand Ormson og Mari Jonsdotter Grøve i Røldal. Njell vart visstnok gift i Imsland. Gyrid vart gift med Bjørn Andersson, nest yngste son til Anders Oveson og Madli Larsdotter på Bakka og såleis bror til Sjur Åbø, Lars Hordland, Kristen Svandal og Ove Fløgstad. Ragnhild vart gift med Ola Torsteinson, eldste son til Torstein Olson og Marta Albertsdotter Løland i Sand. Orm vart gift med Ragnhild Johannesdotter, syster til Torjus Johannesson Brekke, Abraham vart gift med ei Magla Torgersdotter. Kari vart gift med Erik Andersson, son til Anders Erikson og Lisbet Pålsdotter Fløgstad. Og Brita vart gift med Osmund Jakobson Brekke. Samson døydde ugift ikring 35 år gamal i 1751. Johannes Njellsson samla heile Brekke på ei hand. Broren Njell vart eineeigar av Hølland. Men i 1737 var det ikkje langt frå at han hadde måtta gå frå garden. Han vart stemna til sommartinget det året av sjølvaste futen for å "producere sit ihendehavende skiøde paa gaarden Hølleland". Sorenskrivaren Jørgen Philipson Smith hadde nemleg, den gongen han selde garden til Njell, vore kausjonist for Peder Jensson Smith. Og denne Peder Smith hadde vore skuldig kongen nokre pengar. På hausttinget same året viste Njell fram skøyte som vart opplese. Futen ba om avskrift som han skulle sende til Rentekammeret, der dei skulle kontrollere om sorenskrivaren hadde "solt de ting hand iche kunde hiemle". Seinare høyrer me ikkje meir til saka og gamle Njell styrte heime på Hølland som han ville.
Matrikkelen frå 1723 skriv seg frå den tida gamle Njell sat på Hølland. Der finn me denne vurderinga av garden: "Hølleland. Smør 5½ pund, tiere 1 bolde, landlæg, en Støel hvori 6 Mand interessere, en beche qvern, letvunden, siden opsiderne vare fraværende, forklarede Aadne heirem at de saar 6 tr. Adl. 24 tr. Føder 2 hester 14 Nøed 18 Smaler."
Hølland var ikkje den einaste garden Njell hadde interesser i. Han vart ein rik mann etter kvart, kunne låna ut pengar til folk og handla med gardar.
(Det står at sonen Abraham Abrahamson var fødd i 1718 og døydde same år. Ein annan Abraham som levde, var fødd ikring 1717. Det må vel vere motsatt. Den som døydde var fødd først, og så kalla dei opp neste bror med same namn?)

Njel Njelson gifta seg med Britta Samsonsdotter den 9. jul 1699 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ranveig Njelsdotter vart fødd i 1699 i Årtun, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ranveig var Ragne. Ranveig gifta seg med Ole Jarandson Hølland, son av Jarand Ormson Grøve og Mari Jonsdotter, cirka 1725 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Ranveig gifta seg så med Baar Olson Fløgstad, son av Ole Gauteson Hamre d. e. og Marta Pedersdotter, cirka 1742 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Ekteskapsstatus: truleg.

         ii.  Niel Njelson Bjørndalen vart fødd i 1703 i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1749 i Bjørndalen søndre, Vikedal, Rogaland, NOR 46 år gamal, og vart gravlagd den 10. mai 1749 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Niel gifta seg med Sigri Tørresdotter i 1723 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Guri Njelsdotter vart fødd i 1704 i Handeland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1764 i Risvoll, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Guri gifta seg med Bjørn Andersson Risvoll, son av Anders Oveson Bakka og Malena Larsdotter d. e., cirka 1724 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Ragnhild Njelsdotter vart fødd i 1710 i Ørland, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1769 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år. Eit anna namn for Ragnhild var Ragnille. Ragnhild gifta seg med Ole Torsteinson Bakka d. e., son av Torstein Olson Drarvik og Marta Albertsdotter, cirka 1731 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

          v.  Orm Njelson Fløgstad vart fødd i 1713 i Ørland, Sand, Rogaland, NOR og døydde før 1801 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR. Orm gifta seg med Ragnil Johannesdotter, dotter av Johannes Jakobson Åbø og Brita Olsdotter, cirka 1743 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         vi.  Samson Njelson Lindvoll vart fødd i 1716 i Brekke, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1751 i Lindvoll, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 35 år.

        vii.  Abraham Njelson Brekke vart fødd i 1718 i Brekke, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1718 i Brekke, Sauda, Rogaland, NOR.

100    viii.  Abraham Njelson Fløgstad. Abraham gifta seg med Magla Torgersdotter cirka 1742 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ix.  Kari Njelsdotter vart fødd i 1724 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1808 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 11. jun 1808 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Erich Andersson Moen, son av Anders Erikson Fløgstad og Elisabet Pålsdotter, cirka 1747 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Njel Njelson gifta seg så med Ingeborg Sørensdotter cirka 1737 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Brita Njelsdotter vart fødd i 1739 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde før 1801 i Brekke, Sauda, Rogaland, NOR. Brita gifta seg med Osmund Jakobson Brekke, son av Jacob Osmundson Brekke og Ukjend, cirka 1763 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


201. Britta Samsonsdotter, dotter av Samson Pederson Hamre og Kari Olsdotter, vart fødd cirka 1675 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1733 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år.

Britta gifta seg med Njel Njelson Hølland den 9. jul 1699 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

204. Vigleik Nilsson Selland vart fødd i 1660 og døydde i Selland indre, Sand, Rogaland, NOR. Andre namn for Vigleik Nilsson var Vidlegg, Vigleiv, og Villeik.

Generelle notat: Selland, Indre - gard nr. 21 i gamle Sand og nr. 90 i Suldal kommune.
"Er en farlig jord, så mange folk faller ned fra fjel-let", heiter det i matrikkelen 1668 (noko norma-lisert). Tilhøva på Selland må ha skremt matrikkelkommisjonen, jamvel om utsegna nok vert brukt meir som eit bilete på ein tilstand enn ei faktaopplysning. Det er nemleg ikkje langt fram frå stovehusa på Selland før det ber stupbratt flei-re hundre meter rett ned i fjorden. "Pass dykk i Uradn" (urane), sa dei på Selland når barna skul-le ut.
Det er ein skikkeleg heiagard dette. Innmarka ligg i særs bratt lende på mellom 400 og 500 meter over havet. Sjølve tunet ligg på omlag 425 meter over havet, i overgangen mellom li og hei. Ovanfor innmarka stig lendet noko slakare vidare oppetter i heiå, som i hovudsak ligg på mellom 600 og 1.000 meter over havet. Men Svartanuten og Dyrskarnuten, i kom-munegrensa mot Sauda, ligg på 1.137 og 1.370 meter over havet. Derfrå er det ikkje langt til Skaulen (1.540 meter over havet).
Det har elles ikkje budd folk på Selland sidan 1910. Men heiå var lenge nytta til beite av eit bei-telag ute frå Rennesøynå.
Sjoarvegen går bratt og i svingar ned til rett ut-forbi Lingvongs-fossen. Der ligg den såkalla Sel-lands-sjøen, med så vidt plass til eit sjøhus.
Tidleg på- 1690-talet kom det nye folk til Selland og bygsla av Sands-kyrkjå. Det var Villeik Nilsson og Ragna Sveinsdotter. Ho var frå Litlehamar i Sul-dal. Han kom truleg og innante. Dei fekk mange barn og vart mellom anna stamforeldre til Vela- slekta, ute i Sandsfjorden. Ragna og Villeik sto seg godt oppe på den tungvindte heiagarden, trass i ei klimatisk vanskeleg tid. Men mjøl måtte dei for ein stor del kjøpa, og i 1711 vart Villeik stemna for 1 våg mjøl. Det hadde i si tid vorte le-vert han frå ein Knut Eeg.
Ragna Selland vart gravfesta 29. juni 1732 (alder ikkje nemnt).

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Selland indre, Sand, Rogaland, NOR.

Vigleik Nilsson gifta seg med Ragna Svendsdotter cirka 1693 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Knud Vigleikson vart fødd i 1694 i Selland indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde før 1759. Knud gifta seg med Inga Larsdotter i 1725 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         ii.  Dordi Vigleiksdotter vart fødd i 1696 i Selland indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1759 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR 63 år gamal. Dordi gifta seg med Hågen Nilsson Søndenå, son av Niels Jakobson Søndenå og Larsdotter, i 1734 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Brita Vigleiksdotter vart fødd i 1698 i Selland indre, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jul 1698 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1763 i Bleskestad, Suldal, Rogaland, NOR, 65 år gamal. Brita gifta seg med Gabriel Jonson Bleskestad, son av Jon Kolbeinson Bleskestad og Valborg Gabrielsdotter, cirka 1726 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Vigleiksdotter vart fødd i 1700 i Selland indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde før 1759.

          v.  Alis Vigleiksdotter vart fødd i 1702 i Selland indre, Sand, Rogaland, NOR og vart døypt den 27. des 1702 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         vi.  Svend Vigleikson Selland vart fødd i 1704 i Selland indre, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. nov 1704 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1762 i Selland indre, Sand, Rogaland, NOR, 58 år gamal. Eit anna namn for Svend var Sven. Svend gifta seg med Valborg Håvardsdotter, dotter av Håvard Sjurson Roaldkvam og Ingeborg Jonsdotter, cirka 1733 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

        vii.  Nils Vigleikson Vela vart fødd i 1707 i Selland indre, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. apr 1707 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1768 i Vela, Sand, Rogaland, NOR, 61 år gamal. Nils gifta seg med Gunhild Aslaksdotter, dotter av Aslak Torbjørnson Vela og Marta Andersdotter, den 7. jun 1733 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

102    viii.  Lars Vigleikson Torsteinbø. Lars gifta seg med Guri Pedersdotter, dotter av Peder Torbjørnson og Guri Knudsdotter, den 16. jan 1734 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Lisbeth Sjursdotter, dotter av Siur Roaldson Torsteinbø og Ingeborg Olsdotter, den 5. nov 1742 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         ix.  Ingeborg Vigleiksdotter vart fødd i 1712 i Selland indre, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. jun 1712 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1749 i Ersdalen, Sand, Rogaland, NOR, i ein alder av omkring 37 år. Ingeborg gifta seg med Hermann Ellingson, son av Elling Hermannson Ersdalen og Guri Pedersdotter, cirka 1741 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.


205. Ragna Svendsdotter, dotter av Svend Sjurson Litlehamar og Knudsdotter, vart fødd cirka 1670 i Litlehamar, Suldal, Rogaland, NOR, døydde i 1732 i Selland indre, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 62 år, og vart gravlagd den 29. jun 1732 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Ragna gifta seg med Vigleik Nilsson Selland cirka 1693 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

206. Siur Roaldson Torsteinbø, son av Roal Sjurson Torsteinbø og Ukjend, vart fødd i 1684 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1746 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 62 år.

Generelle notat: Sjur Roaldson var 17 år i 1701. Den 29. mars 1767 vart enka Ingeborg Olsdotter Tostenbø gravfesta, 84 år gamal. Ho budde i 1758 hjå Anna Sjursdotter og Ola Rasmusson Galtåker og var då 74 år. Ho er truleg mor til Anna Sjursdotter. Anna Sjursdotter er komfirmert saman med Elisabet Sjursdotter Torsteinsbu i 1739 og var nok dotter til Sjur Roaldson. Elisabet har ei dotter med namnet Ingeborg som òg kan tyda på at Ingeborg var kona til Sjur og dermed mor til Anna og Elisabet.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR.

Siur Roaldson gifta seg med Ingeborg Olsdotter cirka 1710 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

103       i.  Lisbeth Sjursdotter. Lisbeth gifta seg med Lars Vigleikson Torsteinbø, son av Vigleik Nilsson Selland og Ragna Svendsdotter, den 5. nov 1742 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Sjursdotter vart fødd i 1721 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Nybru, Imsland, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 16. jul 1786 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Ole Rasmusson Anvik, son av Rasmus Olson og Ranveig Eriksdotter, den 25. jun 1752 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

        iii.  Roald Sjurson Anvik vart fødd i 1723 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Anvik, Imsland, Rogaland, NOR 40 år gamal, og vart gravlagd den 12. jun 1763 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Roald gifta seg med Anna Jakobsdotter den 3. jul 1757 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Sjurson Nybru vart fødd i 1724 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1793 i Nybru, Imsland, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 8. des 1793 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Ingebor Johannesdotter, dotter av Johannes Aksland og Marta Nilsdotter, den 8. jul 1759 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

          v.  Birthe Sjursdotter vart fødd i 1728 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 1. nov 1803 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Birthe gifta seg med Truls Asgautson Kalhagen, son av Aschaud Trulsson Helland og Barbro Halvardsdotter, den 23. sep 1759 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.


207. Ingeborg Olsdotter vart fødd i 1685, døydde i 1767 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 29. mar 1767 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Galtåker, Imsland, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Siur Roaldson Torsteinbø cirka 1710 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg så med Rasmus Olson den 5. nov 1747 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


216. Knud Olson Segadal, son av Ole Knudson Kvame og Ukjend, vart fødd i 1678 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Knut Olson er nemnt som brukar på Segadal frå 1717. Bygslebrev fekk han året etter frå eigaren Jonas Oddson som var stebroren hans. Namnet på kona veit ein ikkje, men ein kjenner til sønene Peder og Ola. Sonen Peder vart brukar av Segadal etter faren.

Knud Olson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Ole Knudson Eiane vart fødd i 1718 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Eiane indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 4. des 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Walbor Jonsdotter, dotter av Jone Ågeson Eiane d. e. og Marthe Reidarsdotter, cirka 1747 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

108      ii.  Peder Knudson Segadal. Peder gifta seg med Karen Larsdotter, dotter av Lars Askjellson Hauge og Brita Johannesdotter, cirka 1749 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


218. Lars Askjellson Hauge, son av Askjell Torgrimson og Jonsdotter, vart fødd i 1664 i Helganes, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i 1730 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 66 år gamal.

Generelle notat: Lars Askjellson fekk bygslebrev i 1685 og skulle overta bruket på Øvre Hauge året etter - "Een Løb Smørs leye i Øvre Hauge, Hilemland Kierkis Jord, som Orm Hallortsen ofwer hofwe (Øvre Hauge) for hannem oppgivet haver". I 1720 fornya Lars bygsla, og han var nok brukar til han døydde i 1730.
Mor til Lars vart som enke gift med Nils Tormodson. I 1716 vart Nils Tormodson stemna av styksonen Lars Øvre Hauge i Hjelmeland for rudningsretten til Helganes. Men det kom i stand forlik: "Lars Øfre Hauge for sig, sine børn och arfuinger affstod och oploed for bemelte hans stibfader Nils Tormodsen Helgenes, hans svoger Colben Joensen och alle deres arfuinger ald hans rødningsret och tilstand til ald den gaaerd och jord Helgenes, och derfore betalte ham efter nøye i alle maader".
Lars var gift tre gonger, men andre kona er ukjent (kan ho ha heitt Åsa Nilsdotter, sidan andre dottera i 3. ekteskapet er kalla Åse). Ho var mora til sonen Nils som vart fødd i 1700, men ho må vere død før 1710.

(I bygdeboka for Fister står det at Johannes Larsson indre Sandanger var frå Øvre Hauge (20f) og då son til Lars Askjellson og tredje kona Brita Johannesdotter som begge var frå Suldal. Men på same sida står det om Johannes Knutson og Margreta Olsdotter på indre Sandanger:
"I 1751 fekk dottersonen Johannes Larsson bygsla garden. Dei skulle ha ei romsleg folge. Av korn fekk dei seks tønner havre og ei tønne reint korn (bygg). Brukaren skulle vidare fø 3 kyr og 18 sauer for dei og gje dei eit slaktenaut annakvart år. Dei skulle få ha ståande ei sengebu og ei "tøystue" og få nyttigjera seg skogen på Kvaløy.")

Lars Askjellson gifta seg med Helga Ormsdotter, dotter av Orm Halvorson Hauge og Jonsdotter, cirka 1685 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marit Larsdotter vart fødd cirka 1687 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Elen Larsdotter vart fødd cirka 1690 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Lars Askjellson gifta seg så med Aase Nilsdotter, dotter av Niels Taraldson Bergøy og Torborg Steinsdotter, cirka 1699 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Niels Larsson Hauge vart fødd i 1700 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1774 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 30. nov 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Anna Endresdotter, dotter av Endre Olson Hiim og Siri Jonsdotter, cirka 1726 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Lars Askjellson gifta seg så med Brita Johannesdotter cirka 1709 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Helga Larsdotter vart fødd i 1710 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Aase Larsdotter vart fødd i 1713 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Johannes Larsson vart fødd i 1718 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

109      iv.  Karen Larsdotter. Karen gifta seg med Peder Knudson Segadal, son av Knud Olson Segadal og Ukjend, cirka 1749 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Aschield Larsson Varland vart fødd i 1723 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Varland, Finnøy, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 16. feb 1783 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Aschield var Asgaut, Asgiel, og Asgield. Aschield gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Jon Jensson Haga og Mareta Olsdotter, den 30. jun 1750 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


219. Brita Johannesdotter, dotter av Johannes Larsson Fjellberg og Ukjend, vart fødd cirka 1680 i Fjellberg, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Brita gifta seg med Lars Askjellson Hauge cirka 1709 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

232. Ole Osmundson vart fødd i 1651 og døydde i Øystad, Suldal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Osmundson var 50 år og husmann på Øystad i 1701 og hadde då sønene Peder 20, Lef 12 og Knud 16 år.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Øystad, Suldal, Rogaland, NOR.

Ole gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Peder Olson vart fødd cirka 1681 i Øystad, Suldal, Rogaland, NOR.

         ii.  Knud Olson vart fødd i 1685 i Øystad, Suldal, Rogaland, NOR.

116     iii.  Lev Olson Gjesfjell. Lev gifta seg med Siri Kristoffersdotter cirka 1720 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.


236. Halvor Knudson Einervoll, son av Knud Jonson Einervoll og Marita Halvorsdotter d. e., vart fødd i 1640 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1697 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR 57 år gamal.
(Same som person 182 på side 1)

237. Anna Olsdotter vart fødd cirka 1640 og døydde i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR.
(Same som person 183 på side 1)

238. Peder Erikson Tuntland, son av Erich Gauteson Tuntland og Ukjend, vart fødd i 1645 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1725 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.

Generelle notat: Peder Erikson Tuntland vart gift med Anna Danielsdotter frå Ullestad i Årdal og dei er nemnde med sju barn.
Peder fekk kjøpebrev i 1678 på odels- og bunestadretten til to laupar smør av farbroren Halldor Gauteson. I 1714 kjøpte han eitt pund smør i garden av sorenskrivar Jørgen Filipson Smith og enka etter Edvard Hammond. Dei hadde fått parten utlagd frå Peder Pederson Store Døvik for utgifter med ein prosess.
Dei sat bra i det økonomisk. Då det vart halde skifte etter Peder i 1725, etterlet han seg ein netto-formue på knapt 182 riksdalar.
Om dottera Sissel står det berre at ho døydde ung.

Peder Erikson gifta seg med Anna Danielsdotter cirka 1678 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

119       i.  Anna Pedersdotter d. e.. Anna gifta seg med Ole Halvorson Einervoll, son av Halvor Knudson Einervoll og Anna Olsdotter, i 1700 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Brita Pedersdotter vart fødd cirka 1680 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Jørmeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år. Brita gifta seg med Peder Brattson Jørmeland, son av Bratt Jakobson Jørmeland og Pedersdotter, cirka 1710 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingrid Pedersdotter vart fødd cirka 1685 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1742 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 57 år. Ingrid gifta seg med Endre Olson Hagalid, son av Ole Taraldson Hagalid og Birgitte Endresdotter, cirka 1724 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Anna Pedersdotter d. y. vart fødd i 1689 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1778 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 20. jan 1778 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Aanen Osmundson Kvame, son av Osmund Olson Kvame og Anna Jonsdotter, cirka 1719 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Kari Pedersdotter vart fødd i 1690 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Sissel Pedersdotter (Død ung) vart fødd cirka 1693 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Erich Pederson Tuntland vart fødd i 1696 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 46 år gamal. Erich gifta seg med Siri Olsdotter, dotter av Ole Olson Staurland d. y. og Siri Torbjørnsdotter, i 1726 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


239. Anna Danielsdotter, dotter av Daniel Andersson Ullestad og Anna Reiarsdotter, vart fødd i 1658 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Peder Erikson Tuntland cirka 1678 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

240. Christen Andersson Viga, son av Anders Kristenson Fevold og Siri Jonsdotter, vart fødd i 1705 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Viga, Hjelmeland, Rogaland, NOR 38 år gamal.

Generelle notat: Kristen Andersson frå Øvre Mæle vart gift ikring 1726 med Brita Nilsdotter frå Østerhus. Dei måtte ha kongebrev av di dei var i slekt i tredje ledd. Dei budde først på Østerhus, så på Kyrkhus og Tysdal i Årdal før dei kom til Viga i Hjelmeland.
I 1727 er det på lensmannsgarden Sedberg skrive dette skøytet: "Ole Osmundson (Øvre Tysdal) selger til sin svoger Kristen Andersen Østhus sin hustrus arvelige odelsgods som er 5½ merker smør i Østhus og 1 pund 3 merker smør i Randa. Kristen Andersens hustru Berete Nilsdtr. har selv fått samme(?) arv i Østhus og Randa slik at de nå eier 11 mrk. sm. i Østhus og 2 pund 6 merker smør i Randa, alt m. bygsel".
Kristen står som oppsitjar på eit av dei to bruka på Østerhus ved matrikkelopptaket 1731. Det må vere denne Berte Østhus som vert nemnt som vitne i 1739 i laksesaka mellom Mæle og Svadberg. Same året vert òg mannen hennar nemnt som vitne. Dei flytta truleg til Øvre Tysdal ikring 1739, og dei fekk bygslebrev på bruket på Viga i 1741. Brita døydde alt året etter og Kristen levde berre to år som enkemann før han døydde.
Dei sat bra i det økonomisk. Brita etterlet seg 152 riksdalar til deling mellom arvingane. Dottera Malena og mannen hennar overtok bruket på Viga. Kvar det vart av dei andre barna står det ikkje noko om, men sonen Nils vart truleg gift med Sissel Jakobsdotter frå Viga.

Det vart halde skifte den 20. mai 1743 etter Christen Andersson Viga i Hjelmeland. Arvingane var barna:
1) Niels Christenson 7½ år - verge var Niels Østerhus (morbroren)
2) Mallene Christensdotter 15½ år - verge var Anders Melle (farfaren)
3) Sirij Christensdotter 12½ år - verge var Orm Kirch huus
4) Ragnille Christensdotter 9½ år - verge var Knud Fevold (onkelen)
5) Maritte Christensdotter 4½ år - verge var Jens Imbs (farbroren)

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 20.Mai 1743 i Viga, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Christen Andersson gifta seg med Brita Nilsdotter i 1726 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifta seg Kongebrev.

Barn av dette paret var:

          i.  Mallene Kristensdotter vart fødd i 1727 i Østerhus, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Viga, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 4. mai 1803 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Mallene gifta seg med Peder Klengson Viga, son av Kleng Asserson Døvik og Marta Reiarsdotter, cirka 1745 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Mallene gifta seg så med Rasmus Sevatson Viga, son av Sivart Sevatson Varland og Anna Jonsdotter, den 12. jun 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Siri Kristensdotter vart fødd i 1730 i Østerhus, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Haga, Sola, Rogaland, NOR 32 år gamal, og vart gravlagd den 15. jun 1762 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Anve Larsson Haga, son av Lars Ormson Meland og Anech Olsdotter, cirka 1757 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Ragnille Kristensdotter vart fødd i 1733 i Østerhus, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Bjerga vestre, Sjernarøy, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 7. mai 1809 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Ragnille gifta seg med Lars Torgerson Bjerga den 18. jul 1762 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ragnille gifta seg så med Jens Larsson Bjerga d. y., son av Lars Jensson Pundsnes og Sophie Jensdotter, den 15. jun 1775 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

120      iv.  Niels Kristenson Kleppa. Niels gifta seg med Cesselle Jakobsdotter, dotter av Jacob Jakobson Vaagen og Ukjend, den 12. okt 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Marit Kristensdotter vart fødd i 1738 i Tysdal øvre, Årdal, Rogaland, NOR.


241. Brita Nilsdotter, dotter av Niels Nilsson Østerhus d. y. og Malena Pedersdotter d. e., vart fødd i 1697 i Østerhus, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Viga, Hjelmeland, Rogaland, NOR 45 år gamal.

Brita gifta seg med Christen Andersson Viga i 1726 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

242. Jacob Jakobson Vaagen, son av Jacob Jakobson Vaagen og Sidselle Josefsdotter, vart fødd i 1715 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR 48 år gamal, og vart gravlagd den 13. sep 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: I skifteprotokollen finn ein for året 1736:
"Dend 13 October blef Skiffte holden i Hielmelands Waagen effter dend afdøde qvinde Walborg Jacobsdaatter." Og "umyndige" arvingar var:
1) "Walborg Rubersdaatter 45 aar gammel" arva "Løsøre 32..3..14" og "Gangklede 8..5..4" med Ole Tøtland som verge
2) Jacob Jacobsen 21 aar arva "Løsøre 13..5..3/5" og "Gangklede 3..3..4" med Jacob Christopherson som verge
3) Ingebor Jacobsdotter 23 år arva "Løsøre 6..3..2" og Gangklede "1..4..10 2/5" med Jacob Christopherson som verge.

Jakob Christopherson var gift med enka Sidselle Josepsdotter som det var skifte etter i 1751:
"Dend 13de Augustij blef skiffte holden i Hiælmelands vaagen effter dend afdøde qvinde Sidselle Joseps datter" og arvingane var "Dend afdødes børn":
"1) Jacob Jacobs gifft og myndig" som arva "udj Løst og fast gods 98-3-2½"
"2) Ragnille Jacobs datter gifft" som arva "udj Løst og fast gods 49-1-9 3/7"
"3) Maren Jacobs datter gifft" som arva "udj Løst og fast gods 49-1-9 3/7"
"4) Ingeborg Jacobs datter gifft" som arva "udj Løst og fast gods 49-1-9 3/7"
Jakob Kristofferson var då stefar til Jakob Jakobson og Ingeborg Jakobsdotter.

I futen si kassabok for 1762-1763 finn ein under Sæbø (Hjelmelandsvågen):
"Jacob Christophersen, husmann, Sophie Jensdtr.
Sergeant Kønig, Maren Jacobsdtr. Jacob Olsen, stesønn, Catharina Nielsdtr., tjener.
Jacob Jacobsen, innerst, død sept. 63.
Innerster: Gunille Sivertsdtr., Marchus Marchussen, Catharina Olsdtr., Lisbeth Olsdtr., Lisbeth Mouritsdtr, Johannes Willumsen, Birthe Olsdtr.
Ole Ingebrethsen, innerst, Ingeborg Jacobsdtr. Barn: Jacob, Ingebret."

"Jacob Jacobsen af Sæbøe Vaagen blev Tirsdagen dj. 13de Sept: begr: i H: Kgr: 47 Aar" i 1763

Den 31. august 1760 vart Niels Christensen Vige og Zizelle Jacobsdatter trulova i Hjelmeland. Kausjonistar var Jacob Vogen og Knud (Jonson) Fævold (gift med fastera til Niels).
Siri Jakobsdotter vart trulova i Hjelmeland kyrkje den 29. mars 1761 med Lars Belestson, og då var Jacob Vaagen og Ole Lorentsen kausjonistar.
Jacob Jacobson Vågen var truleg far til Siri og Sissel.

Hendingar i livet hans var:

• Futens kassabok: 1762, i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Jacob Jakobson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

121       i.  Cesselle Jakobsdotter. Cesselle gifta seg med Niels Kristenson Kleppa, son av Christen Andersson Viga og Brita Nilsdotter, den 12. okt 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Cesselle gifta seg så med Ole Lorentson Hjelmelandsvåg, son av Lorentz Olson Holck og Ragnhild Ingebretsdotter, i 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Siri Jakobsdotter vart fødd i 1740 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Lars Belestson Askvik, son av Belest Larsson Rørheim og Ingrj Gautesdotter, den 4. jun 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


244. Jens Bjørnson Soppeland vart fødd i 1668 og døydde i 1734 i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR 66 år gamal.

Generelle notat: Det vart halde den 11. september 1734 "paa Gaarden Soppeland effter afdøde Jens Biørnsen Mellum hans igienlevende Eenke Sirj Mikkels Datter paa den eene Og deris Sammen auflede børn anden Side Navnl:"
1) Knud Jensson "myndig"
2) Biørn Jensson "myndig"
3) Michel Jensson "Gifft"
4) Jens Jensson "myndig"
5) Elj Jensdotter "ugift"
6) Sirj Jensdotter "ugift"
7) Sidsele Jensdotter "Død og efterladt sig 1 Datter Sirj Ols Datter 4½"
"Boens fornue er 23 rdr 3-12. Derimod af boe Reininger lige saa meget - 23 rdr 3 ort 12 s: altsaa bliver inted for Eenken og børnene at dele ...".
I skiftet er det nemnt "Sønnen Knud Jensen Brylups Gierd 3 rdr 3 ort 10 2/5 s: udlagt" som syner at sonen Knud var ugift då skiftet vart halde. Det same gjeld sønene Biørn og Jens som "tilfalder Brylupsgierd 3 rdr 3 ort 10 2/5 s: udlagt". Og døttrene Elj Jensdotter og Sirj Jensdotter fekk "Brylupsgierd 3 rdr 3 ort 10 2/5 s: udlagt".
"Til formynder for Elj er Broderen Biørn. Hvormed dette Skiffte hermed Slutter og tilendebragt Saaledes vorden."

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 11.Sep 1734 i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR.

Jens Bjørnson gifta seg med Siri Mikkelsdotter cirka 1695 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Knud Jensson Fundingsland vart fødd i 1696 i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Fundingsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 16. mai 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Ingeborg Kristensdotter, dotter av Christen Olson Vadla og Kari Toresdotter, i 1734 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Biørn Jensson vart fødd i 1698 i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Eli Jensdotter vart fødd cirka 1699 i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR.

122      iv.  Michel Jensson Govik. Michel gifta seg med Anna Ommundsdotter cirka 1730 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

          v.  Siri Jensdotter vart fødd cirka 1702 i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR.

         vi.  Jens Jensson vart fødd cirka 1704 i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR.

        vii.  Sissel Jensdotter vart fødd i 1706 i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1732 i Tungland, Strand, Rogaland, NOR 26 år gamal. Sissel gifta seg med Ole Torgerson Tungland, son av Torger Tolleivson Seljeskog og Olsdotter, i 1728 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


245. Siri Mikkelsdotter vart fødd cirka 1670 og døydde i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Jens Bjørnson Soppeland cirka 1695 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

252. Peder Jonson Sand, son av Jon Ormson Hauge og Marta Pedersdotter, vart fødd i 1666 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Ur, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Peder Jonson og Ola Kristenson let i 1690 lesa bygselsetel på 1 laup smør i Lagarhus frå Hartvig Godtzen, "predikant" (sokneprest) til domkyrkja i Stavanger. På same tida må dei ha fått bygsla kvar sine halvpartar i garden Sand av Jelsa prestebol. Dermed skulle dei to sitja kvar med 1 3/4 laupar smør i Sand og Lagarhus.
Det var to karar frå Hjelmeland dette, som no på eit vis starta eit nytt kapittel i garden Sand si soga. Peder var frå garden Øvre Haua i Jøsenfjorden. Ola var frå Laugaland. Han var gift med Peder si syster, Ingeborg Jonsdotter, slik at dei altså var svograr.
Ola Laugaland fekk ei heller kort tid på Sand. Han tykkjest ha hatt problem med økonomien. Alt i 1694 vart han stemna for 3 års landskyld av Lagarhus-parten. Og i 1697 flytta familien til plasset Sillaliå under Vatland i Jelsa. Det må ha vore på Ola sin part at noko åker var usådd i 1695. Det får vi nemleg opplyst då. Såleis mang-la det 3 spann på den årlege kongekorntienda på 8 spann korn dette året. Så seint som i 1698 vart Ola Sand-Sillali stemna for resterande landskyld av prestebolet sin part, 1 laup 18 merker smør. I saka om Sandsstølen 1721 går han under namnet Ola sagmeister, så då har han drive i dette faget attåt Sillaliå. Det forklarar og kan hende kvifor det var han og Anders Vela som i 1694 vitna at Hustveit-sagjå hadde rotna ned.
Den Daniel Jonson som bygsla etter Ola Sand (Sillali) var truleg identisk med Daniel Hylen, ein kar som i staden valde å bu i Fattnes. Så då kom Ola Jensson Kjølvik inn i hans stad. Denne Ola var gift to gonger, andre gongen med Anna Nilsdotter frå Rosseid i Imsland.
Ola Kjølvik og hjelmelandsbuen Peder Haua var no grannar på Sand i fleire år. Peder var første gong gift med ei kvinne frå Skiftun i Hjelmeland. Ho døydde 1700, og Peder gifta seg opp att 1702 med Marta Jonsdotter frå Tveita i Jelsa, av godt folk der. Men i mellomtida, som enkjemann, fekk Peder eit barn med Berta Håvardsdotter, ei strand-sitjardotter i Sandsvikjå. Peder baud seg betala bøtene både for seg sjølv og "kvinnfolket", og skulle såleis ha kome seg ut av saka med eit betre rykte enn mange andre. I alt 18 dalar gjekk det inn i kongen sin kasse ved dette høvet. Men i bøte-lista heiter det at Peder ikkje hadde stått skrifte i kyrkja "for haardnakkethet og ulydighets skyld" (normalisert).
Vi les i hovudteksta at slekta til den nye kona til Peder Sand - på Tveita i Jelsa - var misnøgd med at kvinna Berta Håvardsdotter, som Peder hadde fått barn med, framleis budde på Sand. Folket på Tveita, som var velståande folk, gjekk til presten Hr. Niels Tiurholm på Jelsa og kravde at han måtte få vekk kvinn-folket "som Peder Sand i hans Enchemandssæde hafde besofued, og endnu er mistencht for". Det var altså mistankar om at Peder framleis heldt seg til kvinna. Dette - og meir til - kjem fram i ei sak i 1704 der presten stemna sin "landbonde" og "sognemand" Peder Jonson Sand for retten. Tveita-folket truga med at om ikkje presten vart kvitt kvinnfolket på Sand, ville dei gå til høgare styresmakter. Presten sa då at det slett ikkje var naudsynt å gå til annan øvrigheit. "Hand schulle rette det som hans Embede vedkommer".
Sommaren 1703, 3. pinsedag etter preika(!), kalla presten Peder Sand til seg i sin "egen stue paa Sand" (altså til prestastovå i Sandsvikjå). Han formante Peder om å skaffa kvinnfolket vekk, og dermed "vagte sig for slig mistanche". Peder Sand si kona møtte og, saman med mora Marta Tveita, broren Stein Tveita og systera Birgitta Kyle. På førespurnad frå presten om ho hadde noko å klaga mannen for, sa ho: "Jeg har intet andet at klage, end at det quindfolch Birgite Houersdatter maatte schaffes af landet".
Peder Sand refererte frå same møte i prestastovå på Sand at svigermora "trappet med føderne i gulfuet", trampa altså med føtene i golvet, då ho sa til han: "Du har noch med alle at bestelle och schaffe. Nu har du och giort din kone fuld". No hadde det altså og vorte nok for kona. Peder stakk då fingrane i øyro - ville ikkje høyra snakk frå svigermora - spente døra opp med knea sine og gjekk ut av stova. Det var såleis eit heftig møte.
Seinare på hausten ein gong var svoger til Peder Sand, Ola Sillali (som ei tid hadde hatt gard på Sand), med og rodde presten til Sandskyrkjå. I prestastovå etter preikå - då presten og Peder Sand igjen var i tot-tane på kvarandre - slo Ola Sillali begge hendene om halsen på svogeren og bad han, med gråtande røyst og tårer: "Broder, for død og pine skyld, betenk baade hvad du siger og giør". Men Peder sto med hendene i lomma og sa til presten i sinne: "Vil I ikke annamme mig til Guds bord, jeg skal nu ikke tjære gaa til eder derom. Vil I ikke giøre ende der paa, da skal jeg giøre det" (normalisert). Presten nekta han nattverden, slik han for åt, men Peder ville ikkje be presten meir om dette, han skulle sjølv sjå til å få ein ende på det. Peder hadde elles heller ikkje stått offentleg skrifte endå for å ha fatt barn med Berta Håvardsdotter.
Då presten etter dette ville gå ut av døra, sa Peder til han at han skulle venta, nekta han jamvel med makt å gå ut. Presten opna då eit vindauga - "lochte vinduet op" - og ropte om hjelp hos klokkaren og rorsfolket, slik at han kunne få koma seg ut på sin vidare ferd i soknebod. Dette føregjekk altså i eit hus midt i gata på Sand i dag, rett ovom handelslaget. Idet Peder Sand nekta presten å gå ut av huset, tok han eit bibelsitat i bruk: "Jeg slipper eder iche, førend I velsigner mig".
Klokkaren Thomas Gierner - med to vitne (Hans Bårdson og Daniel Stenson) - reiste rett før jul i 1703 til Sand for å forkynna prosten sin dom over Peder Sand og kvinnfolket Berta Håvardsdotter. Det må ha vore ein dom som både inneheldt påbod om offentleg skrifte og om å nekta Peder nattverden, dersom han ikkje sanna syndene sine. Klokkaren og mennene hans møtte først kona i døra. Dei bad henne henta man-nen. Då han ikkje kom, sende dei bod med drengen og tenestejenta. Då kom Peder Sand ut, tok klokka-ren med begge hender, om hans høgre hand, og drog han med makt inn i stova. Det hjelpte ikkje at klok-karen sette foten sin mot dørterskelen. Då han hadde fått klokkaren inn i stova, sa Peder Sand: "Les no det Djevelen har lagt i deg". Men så sa han: "Hadde du hatt to kyrkjeverjer eller to lagrettesmenn frå Jelsa sokn med deg, då skulle eg ha høyrt på dommen". Dette var altså ei formell innvending i saka. Dei to vitna kom elles ikkje inn i stova i det heile teke, og dei reiste alle tre heim att med uforretta sak. Då dei kom att rett over nyttår, og klokkaren leste dommen for bustaden til Peder Sand, gjekk Peder ut og jaga sauene i marka. Klokkaren ropte etter han, nemleg at han måtte koma heim og høyra på dommen, men han kom ikkje.
Klokkaren og dei to vitna gjekk då "ned til Birgete Hofuersdatter, som da var i hendes faders hus, och læste dommen for hende". Men då Peder Sand såg kvar dei tok vegen, kom han "som et Rasende Menneske" løpande ned til dei med ein stav i handa og reiv dommen or hendene til klokkaren med makt, nett medan han heldt på å lesa.
Presten var og på Sand då dette hende, nemleg i prestastovå. Peder Sand løp i raseri frå huset til Håvar Sand og rett til presten med dommen i eine handa og ein "Prøygel" (prylestokk) i den andre. Presten trekte seg då straks attende og ut i vengbåten sin. Peder, som sto på land - "lige for baaden som laa ved bryggen" - og stakk i vreide stokken sin i stronnå, sa då: "Kom på land, eg skal betala deg. Eg skal setja livet mitt på kappa di". Og: "Kjem ikkje du til meg, så skal eg koma til deg". Presten hadde på si sida fått tak i ei børse som han heldt på armen og sa: " Eg skal halda deg vekke med denne". "Skyt", sa Peder Sand då. Men presten svarte: "Rør du ikkje meg, eg skal ikkje røra deg".
Midt på natta hadde Peder Sand lagt seg i vengen på prestabåten for å passa på at han ikkje for sin veg. Fleire på Sand var då hos han for å få han til å avslutta okkupasjonen. Men Peder ville passa på presten og slå fingrane i han "førind hand kom fra landet" (det vil seie Sandslandet). Ein Lars Pedersen, som vi elles ikkje veit kven var, fylgde med Peder Sand heile natta for å passa på at han ikkje gjorde noko som kunne skada både han sjølv og andre. Dette var altså tidleg i januar 1704. Noko tid etter vart Peder Sand sett i fengsel for åtferda si. Rettssaka kom opp 21. februar 1704, og gjekk over fleire dagar.
Peder Sand hadde då fått ein månad å tenkja over kva veg han hadde slått inn på, og var passe audmjuk. Og saman med kona, den gamle mor hans og svigermora, pårørande svograr "och Venners Indstendige bøn og begiering" bad Peder om forlik med presten. Presten var for sin del ikkje oppteken av si eiga æra - "huad hans ringe Person angaar" - men at Peder Sand måtte bekjenna si grove åtferd og store vondskap mot Gud og stå offentleg skrifte ("public Absolution"). Peder måtte elles finna seg i å stå til rettes for presteembetet og kyrkja sin orden. Det kunne ikkje presten gjera noko med, og det var det futen som måtte påtala. Men Peder måtte betala presten sine sakskostnader.
4 menn gjekk skriftleg god for Peder Sand si vidare åtferd og lova at han i framtida skulle opptre skikkeleg mot presten og kyrkja. Det var Peder Haug, Stein Tveita, Ola Føljesvoll og Åge Hedland. Ved at desse 4 gjekk i borgen for han, vart han òg fridømd frå fengselet. Men i sakskostnader til rettsapparatet måtte Peder Sand ut med 12 dalar. Til Hr. Tiurholm måtte han betala heile 30 dalar og dessutan be offentleg om forlating. Dei 30 dalar var det svograne hans som betalte. Dermed var denne saka ute av verda. Men Peder Sand var på mange måtar ein slagen mann. 11 år seinare vart han sagt ut frå garden og Jelsa-presten fekk eit endeleg oppgjer med den stridige leiglendingen sin på.
Berta Håvardsdotter vart dømd til å reisa frå fogderiet. Om ho reiste, kom ho snart attende til Sand, der ho selde øl, tobakk og brennevin til reisande. Ho nekta vel heller ikkje ein tørst sambygding ein tår, om han var på reis.
Kort kan det seiast at i 1704 finn vi at soknepresten til Jelsa, Hr. Nils Tiurholm, stemna sin landbonde og soknemann Peder Jonson på Sand for heile 9 punkt. Det heitte at Peder "sig imod velbemelte hans husbond og sjelesørger, udi hans hæderlige embede, og paa hans kirkevei, meget groveligen og dumdristig skal have forsedd". Det vil gå fram at Peder Sand ikkje sto tilbake for prestebrørne på 1650-talet i sin sjikane av presten i 1703/04. Saka enda med forlik, der fire karar gjekk god for at Peder Sand skulle halda seg til forliket. Og sjølv bad han sin sokneprest om forlating, for alt han hadde gjort imot han.
Før denne saka kom opp hadde presten Tiurholm og Peder Sand, på "Præstens Annex gaard" Sand, vore vel forlikte. Peder hadde for sin del ei tid vore kyrkjeverja. Og så seint som i 1703 finn vi at Peder og den nye kona Marta lånte pengar av presten Tiurholm med pant i Øvre Haua i Jøsenfjorden, som mor til Peder brukte. Peder kjøpte dette godset i 1699 av ein Stavanger-borgar, Jørgen Tomassen, og sat med det til 1707, då han selde til broren Orm på Øvra Haua.
Peder Sand må ha virka som hustømmermann attåt gardsbruket. I alle høve vart han i 1700 stemna for eit hus han skulle ha bygd for Stavanger-borgaren og bakaren Isak Isakson, i lag med Haldor Eide. Huset skulle vera 13 x 9 alen i flate og "4 Sellands alne høyt med spærer och bielcher" og var kostnadsrekna til 6 dalar. Men det vart aldri levert og dei to sandbuane måtte betala pengane attende. I 1711 vart Peder Sand stemna av Sr. Mathis Tanche for eit anna hus som skulle vera 6 alen langt "roden Noves", med sperr og brystved. Han svarte at huset sto ferdig når Sr. Tanche berre "det vil lade afhente". Det var altså ei form for ferdighus som vart produsert inne på Sand på denne måten.
I 1703 måtte Peder Sand betala 3½ dalar i skadeverk etter å ha slege til ein Osmund Ingvaldson med ein stein i munnen. Det hadde skjedd ein søndag då Osmund (og andre) hadde teke bær frå eit kirsebærtre etter kyrkjetid. Osmund kom gåande frå kyrkja og i det same han gjekk forbi nokre kirsebærtre som sto utan innhegning på "wild mark", tok han eit halvmoge kirsebær, kunne to vitne fortelja. Då han sto og såg på bæret, var det Peder Sand tok ein stein og slo til han like i munnen "saa blod løb der effter". Osmund sa då at han "ramte den beste, og at han skulle ha det som en hund havde bit ham" (normalisert). Vitna i saka var ein Torger Olson og ein Ola Sjurson. Peder sa for sin del at det var 20 mann ved treet og han ville advara dei alle ved å kasta denne steinen. Han tenkte såleis ikkje å ramma Osmund spesielt. Både denne soga og saka med presten Tiurholm kan fortelja at Peder var noko "hastig" av seg.
Det budde fleire strandsitjarar nede i Sands-vikjå i Peder Sand si tid, eller som det heiter: "paa Sands leiemaal". Håvard Tolleivson frå Røldal var ein av dei, far til Berta, ho som Peder fekk barn med. Berta skulle forresten sidan driva kro på Sand, med sal av øl, tobakk og brennevin. Peder Pedersen skreddar, fødd i Stavanger, var ein av dei andre strandsitjarane på Sand kring 1700. Skreddaren vart i 1698 stemna for utilbørleg handling mot namnebroren på Sands-garden og hans hus, som det heitte. Skreddaren møtte ikkje, og saka vart utsett i første omgong.
Vi finn at Peder Sand vart stemna for skuld og gjeld til diverse personar frametter. I 1705 var det Peder sjølv som stemna svigermor si, Marta Tveita, for heimanfylgje "lige imod hindes
søschinde". Dette kravet gjekk inn som trygd for eit krav som Peder Haug hadde mot svogeren Peder Sand, nemleg 15 dalar. Dei to Peder'ane var gifte med kvar si syster.
Peder Sand hadde det gjerne ikkje så lett. Han gifta seg inn i ei velstandsslekt på Ropeid-halvøynå, men det var ei krokvinne på Sand han elska. På Jelsa-tinget i november 1711 vart Peder sett fast for fylla. Og då han kom ut att, skulda han sorenskrivaren for å ha teke 8 dalar av han på skifte etter kona, altså fleire år attende i tida, og like eins for å ha teke 3 dalar no då han vart sett fast. Dette kunne ha brygt seg opp til ei større sak, men Peder møtte ein av dei siste dagane for retten og både "beklaget sin druchenschabsforse-else", og bad sorenskrivaren om forlating for det han hadde sagt om han. Både allmuge og soren-skrivar gav etter for bøna om forlating, for "hans kone och smaa børns schyld".
Åra 1710-20 var vanskelege krigsår og bøndene på Sand, Ola og Peder, strevde som så mange andre. Ola greidde seg likevel nokolunde. I 1710 finn vi at han og Nils Nilsson på Vatland selde gods til svoger og bror på Rosseid, Ola på vegner av kona, nemleg hennar odelsgods, på 4½ merker smør. Elles var Ola Sand ein god del nytta som lagrettemann 1712-1728. Sjølv var han lite framme i retten elles, men vart i 1709 stemna av Dortea Skimling for tausaløn han skulda dotter hennar.
I 1715 sto begge leiglendingane på Sand til rest med landskyld, både til Hartvig Godtzen i Stavanger for Lagarhus-parten og til Hr. Nils Tiurholm for Sand elles. Peder Sand skulda i alt landskyld og anna for kring 25 dalar, Ola Sand skulda 11 dalar Peder skulda dessutan for ei kviga og ein kalv. Dei to møtte begge og nekta ikkje for krava, men meinte dei hadde rett på avkorting. Peder sa såleis at han hadde fødd 8 naut for presten. Det eine var forulukka, men huda hang hos han og kjøtet var selt. Ola Sand sa seg å ha fødd 3 naut og eit føl, og så hadde han krav på 1 dalar i avgift av Midvik.
I 1716 kom saka opp att med ny rekning og nye ankepunkt. Peder Sand vart såleis no stemna både for landskyld, for ulovleg skoghogst både på Sand og i Midvik, for at husa hadde rotna ned og dessutan for å ha lete halve garden liggja øyde. Peder vart dessutan påtala for å halda eit ukriste-leg grannelag og levemåte. Dette vart presten sitt kardinaloppgjer med den stridige og sjølvgode leiglendingen på anneksgarden. Og Peder vart dømd til å vika garden.
Sakene 1715-1716 har underlege opplysningar om ein øydegard "Laeløben" på Sand. Det er underleg fordi dette er einaste gongen ein slik gardpart er funnen omtala. Det er ein detalj som kjem fram i samband med at Peder berre hadde sådd til ein del av garden i 1715. Han meinte presten hadde forbode han å så til garden. Men presten svarte at han "hafde forbødet ham at hand iche schulle saae den ½ Løb i Laløben uden hand saaede dend halfue part i Sand". I dommen heitte det at Peder Sand ulovleg hadde lete garden Sand liggja øyde og udyrka "og derimod tilsaaed dend halve part i øde gaarden som schal brugis under Sand, nemlig Laeløben, og der henkiørt ald hefden fra hovedgaarden". Det er ikkje det same som Lagarhus, for ½ laup smør i "Laurhus" vert omtala i same kjelda som noko anna enn "dend halve løb udi Laeløben".
Peder Sand og familien flytta frå soknet. Vi finn to av sønene busette i Årdal sidan, og det var kan hende dit dei reiste, Peder og kona òg.
Marta Jonsdotter og Peder er nemnde med 6 barn, men ein Torstein fødd i 1717 og død i 1767 som husmann i Kalhagen under Skiftun i Hjelmeland, er også nemnd som son, men dette er det ingen kjelder i Sand som fortel noko om.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Sand, Sand, Rogaland, NOR.

Peder Jonson gifta seg med Siri? Hansdotter, dotter av Hans Sevatson Skiftun og Skiftun, cirka 1690 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jone Pederson Fuglestein d. e. vart fødd i 1692 i Sand, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1747 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år. Jone fekk barn med Lisbet Pedersdotter, dotter av Peder Pederson Sandslandet og Helga,. Ekteskapsstatus: ugift. Jone gifta seg med Mari Olsdotter, dotter av Ole Vik og Ukjend, i 1732 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Hans Pederson Sand vart fødd cirka 1695 i Sand, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1699 i Sand, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 4 år.

        iii.  Elen Pedersdotter vart fødd cirka 1700 i Sand, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1744 i Erfjord, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 44 år. Eit anna namn for Elen var Eli. Elen gifta seg med Elling Jonson Erfjord cirka 1729 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Elen gifta seg så med Ole Mikkelson Erfjord den 17. jul 1735 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Peder Jonson fekk barn med Berte Håvardsdotter, dotter av Håvard Tolleivson Sandslandet og Barbro Sandslandet,. Ekteskapsstatus: ugift.

Barnet deira var:

          i.  Maren Pedersdotter (Uektefødd) vart fødd i 1703 i Sandslandet, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. mar 1703 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1762 i Sandslandet, Sand, Rogaland, NOR, 59 år gamal. Maren gifta seg med Gunnar Gauteson Sandslandet, son av Gaute Pederson Fatnes og Apelone Gunnarsdotter, i 1726 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Peder Jonson gifta seg så med Marta Jonsdotter den 29. okt 1702 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

126       i.  Jone Pederson Ur d. y.. Jone gifta seg med Birthe Ommundsdotter, dotter av Omund Nilsson Øye og Ingrid Torbjørnsdotter, i 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Magnele Pedersdotter vart fødd i 1706 i Sand, Sand, Rogaland, NOR og vart døypt den 26. sep 1706 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

        iii.  Marita Pedersdotter vart fødd i 1709 i Sand, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. mai 1709 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1779 i Vårvik, Suldal, Rogaland, NOR, 70 år gamal. Eit anna namn for Marita var Magla. Marita gifta seg med Johannes Sømjoson, son av Sømjo Levardson Vårvik og Anna Mikkelsdotter, cirka 1745 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         iv.  Peder Pederson vart fødd i 1712 i Sand, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. jun 1712 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Ur, Årdal, Rogaland, NOR,. Peder gifta seg med Berta Ivarsdotter d. e., dotter av Iver Olson Valheim og Kirsti Olsdotter, cirka 1730 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Peder gifta seg så med Ingeborg Oddsdotter, dotter av Odd Knudson Skår og Guri Klengsdotter, i 1743 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Pedersdotter (Tvilling) vart fødd i 1715 i Sand, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. okt 1715 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1715 i Sand, Sand, Rogaland, NOR,.

         vi.  Pedersdotter? (Tvilling - dødfødd) vart fødd i 1715 i Sand, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1715 i Sand, Sand, Rogaland, NOR.

        vii.  Tosten Pederson Skiftun (Omstridt) vart fødd i 1717 i Sand, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR 50 år gamal, og vart gravlagd den 17. mai 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Tosten gifta seg med Astri Helgesdotter cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


253. Marta Jonsdotter, dotter av Jon Pederson Tveita og Marta Steinsdotter, vart fødd cirka 1675 i Tveita, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Ur, Årdal, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Peder Jonson Sand den 29. okt 1702 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

254. Omund Nilsson Øye, son av Niels Osmundson Øye og Marta Bjørnsdotter, vart fødd i 1658 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1737 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR 79 år gamal. Andre namn for Omund Nilsson var Osmund og Åmund.

Generelle notat: I bygdeboka for Sand er han kalla Ommund Nilsson, men i boka for Hjelmeland er han kalla Osmund. I folketellinga for 1701 er han kalla Omund Nilsson.
Frå 25. oktober 1665 er det tinglyst ein kontrakt mellom far til Ingrid, Torbjørn Johannesson og farbror hans, Rasmus Gunnarson. I denne kontrakten heiter det at Borghild og Rasmus Gunnarson skal bu på Tjelmeland i si livstid. Men etter deira tid skal ikkje nokon av barna etter dei ha Tjelmeland. Den garden skal eit av barna hennar Birgitte ha for landskylda. Ein må tru at det var Ingrid og Osmund som vart ved Tjelmeland. Dei busette seg nemleg der. Det var gravferd etter Ingrid Torbjørnsdotter 8. november 1705.
Osmund gifte seg opp att 1708 med Anna Ormsdotter, enka etter Eirik Johannesson i Etne. Dei hadde ingen barn som er nemnde. Første kona Ingrid Torbjørnsdotter, hadde etter mor si arva 12 3/6 merker smør i Jørstad og etter far sin 2 bismarpund og 15 merker smør, til saman 1 laup og 3 3/5 merker smør. Til å byrje med var det sonen Nils som bruka denne jorda i Jørstad. Osmund var ein sers velståande mann. Han åtte Nord-Øye, Haugsland i Erfjord og partar i 4 gardar i Sauda. Og dessutan Tjelmeland som han fekk med første kona si. Og det var der dei budde. Osmund Nilsson vart kalla kongen av di han var så rik. Den 7. juni 1723 vart det halde skifte på Øye i Hjelmeland etter Anna Ormsdotter, enka etter Omund Nilsson. I det skiftet er nemnt 1 følja og 7 ungnaut på Hustveit i Sauda, Ved skiftet var bruttoformua på vel 500 dalar. Når gjelda på ikring 320 dalar vart trekt frå, var det 180 dalar til arvingane.
Osmund flytta til Nord-Øye ikring 1712. Den 9. november 1718 vart tenestejenta på garden Sissela Olsdotter Mjølhus myrda. Ho vart funnen ille mishandla i ei vasskjelde. Saka vart aldri oppklart, men alt tyda på at gjerningsmannen var sonen Torbjørn. Han var far til barnet som Sissela bar under hjarta. Han rømde nokre dagar etter udåden, før saka kom opp, truleg til Holland.
(Det står ein artikkel om mordet i "Ætt og Heim" for 1960 side 117-125 som er skriven av Samuel V. Vinje.).

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR.

Omund Nilsson gifta seg med Ingrid Torbjørnsdotter cirka 1691 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Eli Ommundsdotter vart fødd i 1692 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Talgje (nord), Sjernarøy, Rogaland, NOR 94 år gamal, og vart gravlagd den 24. mar 1786 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eli var Elen. Eli gifta seg med Torbiørn Johannesson Jørstad, son av Johannes Torsteinson Hauske og Ingeri Larsdotter, den 29. des 1726 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eli gifta seg så med Peder Olson Talgje, son av Ole Ormson Fister og Sissele Olsdotter, den 11. jul 1741 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Niels Ommundson Øye vart fødd i 1694 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR 48 år gamal. Niels gifta seg med Martha Olsdotter, dotter av Ole Torjusson Ropeid d. y. og Marta Bårdsdotter, den 31. jul 1713 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

        iii.  Torbjørn Ommundson vart fødd i 1696 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR og døydde i NLD. Torbjørn fekk barn med Brita Toresdotter, dotter av Tore Tolleivson og Marta Jonsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift.

         iv.  Aanen Ommundson vart fødd i 1697 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. apr 1697 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1697 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 12. aug 1697 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

          v.  Johannes Ommundson Tjelmeland vart fødd i 1698 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1769 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 8. mai 1769 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg med Barbro Johannesdotter, dotter av Johannes Larsson Ilstad og Todne Jonsdotter, i 1719 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg så med Marta Jørgensdotter, dotter av Jørgen Knudson Nessa og Kari Nilsdotter, i 1721 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Johannes fekk barn med Siri Pedersdotter, dotter av Peder Sevatson Løland og Vanvik,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Johannes gifta seg så med Guri Reinertsdotter, dotter av Reinert Ommundson Helgevold og Guri Olsdotter, cirka 1728 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         vi.  Omund Ommundson vart fødd i 1699 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. feb 1699 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1707 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR, 8 år gamal, og vart gravlagd den 26. jun 1707 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

127     vii.  Birthe Ommundsdotter. Birthe gifta seg med Jone Pederson Ur d. y., son av Peder Jonson Sand og Marta Jonsdotter, i 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Ingrid Ommundsdotter vart fødd i 1703 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. mar 1703 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1776 i Finnvik, Imsland, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 1. feb 1776 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingrid var Ingeri. Ingrid gifta seg med Hadle Johannesson Finnvik, son av Johannes Ormson Løland og Valborg Olsdotter, cirka 1726 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         ix.  Hadle Ommundson Eide vart fødd i 1705 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. nov 1705 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1758 i Eide, Sand, Rogaland, NOR, 53 år gamal. Hadle gifta seg med Hallgjerd Abrahamsdotter, dotter av Abraham Halvardson Selland og Hallgjerd Olsdotter, i 1736 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Omund Nilsson gifta seg så med Anna Ormsdotter den 15. jul 1708 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


255. Ingrid Torbjørnsdotter, dotter av Torbiørn Johannesson Jørstad og Birgitte Hadlesdotter, vart fødd cirka 1665 i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde i 1705 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år, og vart gravlagd den 8. nov 1705 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Ingrid gifta seg med Omund Nilsson Øye cirka 1691 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Niande generasjon (5x tippoldeforeldre)

horizontal rule


272. Jone Jonson Vadla, son av Jone Jonson Tøtland og Kari Ågesdotter, vart fødd i 1598 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1659 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 61 år gamal.

Generelle notat: Jone Jonson må ha vore brukar på Mjølhus etter Tore først i 1630-åra. Då ingjekk han eit makeskifte med Helge Torsteinson Vadla i desember 1632. Helge fekk 2 laupar 18 mark i Mjølhus, 250 dalar og ein god hest. Dette hadde Jone arva etter faren. Jone fekk heile Vadlagarden på 2 laupar 1 pund og halvdelen i Kromshagen. Jone flytte då (truleg i 1633) frå Mjølhus til Vadla. Han er oppført som skatteytar på Vadla frå 1637 og sat der truleg til han døydde i 1659. Det var skifte etter kona Siri Johannesdotter 7. Juli 1659.

Jone Jonson gifta seg med Siri Johannesdotter cirka 1635 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kari Jonsdotter vart fødd i 1635 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1685 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR 50 år gamal. Kari gifta seg med Jon Pederson Foss, son av Peder Tormodson Foss og Susanne Rasmusdotter, cirka 1661 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Kari gifta seg så med Ole Bjørnson Fister, son av Biørn Olson Aukland og Kari Gudmundsdotter, cirka 1681 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

142      ii.  Jone Jonson Vadla. Jone gifta seg med Sofie Bjørnsdotter, dotter av Biørn Olson Aukland og Kari Gudmundsdotter, cirka 1661 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

136     iii.  Johannes Jonson Østerhus. Johannes gifta seg med Børild Bjørnsdotter, dotter av Biørn Olson Aukland og Kari Gudmundsdotter, i 1666 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg så med Oddsdotter, dotter av Odd Jonson Hauge og Elisabet Tolleivsdotter, cirka 1690 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg så med Astrid Reiarsdotter, dotter av Reiar Asserson og Ukjend, cirka 1699 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Brynhild Jonsdotter vart fødd cirka 1645 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Skeie, Sandeid, Rogaland, NOR. Brynhild gifta seg med Sigve Osmundson Skeie, son av Osmund Sigveson Håland og Ingeborg Sørensdotter, cirka 1663 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Jonsdotter vart fødd cirka 1652 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1720 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år. Anna gifta seg med Osmund Olson Kvame, son av Ole Markusson Kvame og Marita Halvorsdotter d. y., cirka 1674 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


273. Siri Johannesdotter, dotter av Johannes Osmundson Stokka og Brønela Knudsdotter, vart fødd cirka 1614 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1659 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 7.Jul 1659 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Jone Jonson Vadla cirka 1635 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

274. Biørn Olson Aukland, son av Ole Jonson Aukland og Margrete Bjørnsdotter, vart fødd i 1610 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1686 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal.

Generelle notat: Bjørn Olson er nemnd som brukar på Aukland frå 1639. Han og faren må ha brukt garden i lag ei tid før Bjørn overtok alt. Han var stor jordeigar som faren hadde vore. I 1661 åtte han 14 gardpartar på til saman kring åtte laupar smør. Fram til 1670 vart jordegodset dobla. Då åtte han 16 ¾ smørlaupar. Ein del av godset var nok arv etter far til Kari, lensmann Gudmund Toreson Fosen, ein av dei største jordeigarane i Ryfylke på den tid. Bjørn Olson Aukland er ført opp som eigar på Hetletveit, Ombo i 1670. Bjørn åtte mykje jordegods rundt om, godt og vel 18 laupar smør i 20 gardar. Bjørn budde truleg aldri på Hetletveit. I ein synfaring over skiftegjerdet mellom Vatland og Nårstad i 1698 vart det sagt at gjerdet hadde stått på same staden som nå frå gamal tid, ja endå den tid Bjørn Aukland brukte Nårstad og Vatland som eit bruk. Bjørn Olson Aukland må ha brukt desse to gardane frå den tid han gifte seg ikring 1630 til faren Ola Jonsen Aukland døydde ikring 1653 då flytte han til odelsgarden sin, Aukland. Auklandfolket åtte mest heile Ombo ei tid. Skøyte på Aukland fekk han i 1671 av arvingane etter eldste broren, Tollak Jonson. Det var 2 ½ laupar i Aukland og Indre Skår han då kjøpte og betalte 380 riksdalar. Frå før åtte han ein halv laup i garden. Laurits Lauritsson heitte ein Stavangerborgar som "residerte" på Jelsa kring 1660. Han brukte truleg Buer, og hadde inngått ein kontrakt med Bjørn i 1658, om bruken av garden. Etter to års tid stemna Bjørn han for retten fordi han hadde brote kontrakten. Han hadde mellom anna holdt smale, hogge i skogen til skade, rive never og bygt hus. Det var skifte etter Bjørn Olson i 1687. Kona Kari Gudmundsdotter var død før 1679. Kari og Bjørn er nemnde medsju barn.

Biørn Olson gifta seg med Kari Gudmundsdotter cirka 1630 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marta Bjørnsdotter vart fødd i 1635 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Marta gifta seg med Niels Osmundson Øye, son av Osmund Erikson Øye og Elen Knudsdotter, cirka 1655 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

143      ii.  Sofie Bjørnsdotter. Sofie gifta seg med Jone Jonson Vadla, son av Jone Jonson Vadla og Siri Johannesdotter, cirka 1661 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Gudmund Bjørnson Aukland vart fødd i 1644 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1691 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 47 år gamal. Gudmund gifta seg med Johanna Kristensdotter, dotter av Christen Simonson Morsing og Ukjend, cirka 1675 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

137      iv.  Børild Bjørnsdotter. Børild gifta seg med Johannes Jonson Østerhus, son av Jone Jonson Vadla og Siri Johannesdotter, i 1666 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Ole Bjørnson Fister vart fødd i 1647 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1719 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR 72 år gamal. Ole gifta seg med Kari Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Vadla og Siri Johannesdotter, cirka 1681 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Anna Oddsdotter, dotter av Odd Jonson Hauge og Elisabet Tolleivsdotter, cirka 1687 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Lars Bjørnson Sandanger vart fødd i 1650 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1710 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Lars gifta seg med Margrete Jensdotter, dotter av Jens Jonasson Hielm og Margrete Jørgensdotter, cirka 1679 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Jonas Bjørnson vart fødd i 1656 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


275. Kari Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Toreson Fosen og Marta Larsdotter, vart fødd cirka 1612 i Fosen, Avaldsnes, Rogaland, NOR og døydde cirka 1675 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år.

Kari gifta seg med Biørn Olson Aukland cirka 1630 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR.

276. Jonas Johannesson Hidle, son av Johannes Osmundson Stokka og Brønela Knudsdotter, vart fødd cirka 1622 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1700 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 78 år.

Generelle notat: Jonas Johannesson inngjekk eit makeskifte med Ola Henrikson i 1659. Han fekk 2 laupar 1 pund 4 merker i Nedre Fister mot å gje frå seg 2 laupar 4 spann i Stokkedal i Vats. I tillegg måtte Jonas ut med 50 riksdalar i mellomlegg.
I 1681 budde Jonas på Hidle og sonen Johannes hadde teke over garden på Nedre Fister. Nokre år før hadde han festa ein part på to pund i garden, som Peder Voster åtte. Han bad sonen vera nådig mot seg og hans fattige og sjuke kone. Hidle var "wbeleylig och fast til Wd Armelse" for dei. Han hadde hus på Fister, og ba sonen om å få beite og for til 2-3 kyr og nokre sauer. Han hadde lagt ut mykje pengar på garden og mellom anna rydda opp åkerland til 4-5 tønners utsæd, sa han. Men Jonas nådde ikkje fram med søksmålet sitt. Sonen hadde lovleg brev på å bruka heile garden. Peder Voster hadde gjort urett då han bygsla to pund til Jonas. Han måtte difor gje han pengane tilbake og erstatta Jonas for "skadelidelse".
Jonas åtte garden Velde i Vats i 1670, men har truleg ikkje butt der. Jonas var i følgje Rogaland Historie og Ættesogelag: Ætt og Heim 1984 side 152 fødd ikring 1622.

Jonas Johannesson gifta seg med Elisabet Oddsdotter cirka 1646 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Johannes Jonasson Fister vart fødd cirka 1647 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1691 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 44 år. Johannes gifta seg med Siri Eriksdotter, dotter av Erich Olson Byre og Marta Larsdotter, cirka 1669 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

138      ii.  Odd Jonasson Kvame. Odd gifta seg med Karen Hansdotter, dotter av Hans Sevatson Skiftun og Siri Klengsdotter, cirka 1680 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Odd gifta seg så med Elisabet Jørgensdotter, dotter av Jørgen Knudson Hauske og Brita Reiarsdotter, i 1711 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Niels Jonasson Venja vart fødd i 1663 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1753 i Venja, Sjernarøy, Rogaland, NOR 90 år gamal, og vart gravlagd den 22. mai 1753 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Kari Larsdotter, dotter av Lars Bjørnson Sandanger og Margrete Jensdotter, cirka 1706 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


277. Elisabet Oddsdotter, dotter av Odd Jonson Hauge og Elisabet Tolleivsdotter, vart fødd cirka 1625 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1681 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Elisabet gifta seg med Jonas Johannesson Hidle cirka 1646 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

278. Hans Sevatson Skiftun, son av Sevat Olson Koll og Margrete Hansdotter, vart fødd i 1610 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR og døydde før 1701 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Hans Sjovatson er nemnt på Skiftun frå 1649. Han budde her før, truleg i lag med faren på hans part. I 1632 vart han stemna av Klaus Kåda av di han hadde kalla han og kona for "koddestub og kodde thasche" på eit målstemne på Sandanger. Han er nemnt som lagrettemann. Det er ikkje kjent kva kona heitte, står det i bygdeboka for Hjelmeland, men i følgje Rogaland Historie og Ættesogelag (Ætt og Heim 1997) side 14 var kona Siri Klengsdotter Steinsland. Sonen Anders var ståande soldat i 1682. Det er ikkje nemnt meir om han. Hans har truleg gifta seg opp att og hatt sønene Erik og Ola samt ei dotter med andre kona. I 1706 bur Anders Hansson 56 år og Ola Hansson 40 år hjå broren Erik Hansson Skiftun. Både Anders og Ola var ugifte i 1706.

Hans Sevatson gifta seg med Siri Klengsdotter cirka 1649 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kirsten Hansdotter vart fødd cirka 1649 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Kirsten gifta seg med Erich Olson Ramsfjell cirka 1675 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Anders Hansson Skiftun vart fødd i 1651 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde etter 1706 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Birgitta Hansdotter vart fødd cirka 1652 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Birgitta gifta seg med Omund Osmundson Kleivaland, son av Osmund Tjøstelson Kleivaland og Ragnhild Torbjørnsdotter, cirka 1692 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Birgitta gifta seg så med Lars Toreson Kleivaland cirka 1700 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

139      iv.  Karen Hansdotter. Karen gifta seg med Odd Jonasson Kvame, son av Jonas Johannesson Hidle og Elisabet Oddsdotter, cirka 1680 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Magla Hansdotter vart fødd cirka 1655 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Kleng Hansson Fevold vart fødd i 1656 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1732 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal. Kleng gifta seg med Anna Samsonsdotter, dotter av Samson Jonson Kvame og Elisabet Jørgensdotter, i 1698 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Marit Hansdotter vart fødd cirka 1657 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Marit gifta seg med Johannes Eivindson Breiland cirka 1701 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hans Sevatson gifta seg så med Skiftun cirka 1657 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Erich Hansson Skiftun vart fødd i 1657 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1710 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år. Erich gifta seg med Martha Ånensdotter cirka 1702 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Hansson Åsland vart fødd i 1666 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde etter 1718 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Siri? Hansdotter vart fødd cirka 1668 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1700 i Sand, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 32 år. Siri? gifta seg med Peder Jonson Sand, son av Jon Ormson Hauge og Marta Pedersdotter, cirka 1690 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


279. Siri Klengsdotter, dotter av Kleng Ommundson Steinsland og Kirsten Sjursdotter, vart fødd cirka 1620 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1657 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 37 år.

Siri gifta seg med Hans Sevatson Skiftun cirka 1649 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

280. Odd Jonson Hauge, son av Jone Jonson Tøtland og Kari Ågesdotter, vart fødd i 1596 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1692 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 96 år.

Generelle notat: I Hjelmelandsboka Bind I side 355 om Nedre Hauge står det at Odd Jonson var gift to gonger, og at andre kona hans var Herborg Ivarsdotter. Ho var gravid då ho stod brur. Men side 222 (i same Bind) under Foss er det skrive meir om Herborg, og då står det at ho var gift med Odd Jonson Foss som flytta til Hjelmervik, Skånevik i Sunnhordland (rettinga står side 520 i Bind II og det var Odd Jonson Foss som vart gift med Herborg). Odd Jonson på Nedre Hauge vart gift i 1622 med Lisbet Tolleivsdotter frå Etne. Odd var bror av Jon Jonson på Vadla. Han er nemnt som brukar på Nedre Hauge frå 1623 og til forbi 1666. I 1666 brukte han 2½ laupar smør og sonen Jon 1 laup. Han var kyrkjeverge for Hjelmelandskyrkja i åra 1636-1641. Han åtte mykje jord. I 1661 var han eigar av heile Nedre Hauge på 3½ laupar smør og i tillegg fire laupar i Gil, Segadal, Hjorteland, Mosnes og Einervoll. Knut Lovra stemna Odd Hauge for retten i 1683. Knut hadde vorte tildømd beiterett på Sande (truleg Hjelmeland). Odd meinte seg likevel berettiga til å nytta beitet, og han sette inn dyr der slik at Knut måtte plassera sine dyr andre stader mot betaling. Odd sa at Børge Tøtland hadde gjeve han lov. Retten dømde han til å betala dei utlegg Knut Lovra hadde hatt med å leiga seg anna beite. Det er mogleg at Odd budde ei tid på Fatland i Vikeland.

Odd Jonson gifta seg med Elisabet Tolleivsdotter i 1622 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

140       i.  Jon Oddson Hauge. Jon gifta seg med Liva Bjørnsdotter, dotter av Biørn Knudson Våge og Borgilla Henriksdotter, cirka 1663 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

277      ii.  Elisabet Oddsdotter. Elisabet gifta seg med Jonas Johannesson Hidle, son av Johannes Osmundson Stokka og Brønela Knudsdotter, cirka 1646 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Marta Oddsdotter vart fødd i 1626 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marit. Marta gifta seg med Rasmus Pederson Foss, son av Peder Tormodson Foss og Susanne Rasmusdotter, cirka 1655 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Marta gifta seg så med Osmund Foss cirka 1668 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Marta gifta seg så med Ole Pederson Foss, son av Peder Tormodson Foss og Sissela Olsdotter, cirka 1676 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Kari Oddsdotter vart fødd cirka 1628 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Ole Pederson Foss, son av Peder Tormodson Foss og Sissela Olsdotter, cirka 1651 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Tollef Oddson Sigmundstad vart fødd i 1632 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Sigmundstad, Fister, Rogaland, NOR. Tollef gifta seg med Brønelle Olsdotter, dotter av Ole Osmundson Vormestrand og Kari Johannesdotter, cirka 1675 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

165      vi.  Anna Oddsdotter. Anna gifta seg med Orm Olson Fister, son av Ole Nilsson Fister og Anna Olsdotter, cirka 1661 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Ole Bjørnson Fister, son av Biørn Olson Aukland og Kari Gudmundsdotter, cirka 1687 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Osmund Oddson Hauge vart fødd cirka 1645 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde etter 1690 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Oddsdotter vart fødd cirka 1648 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1697 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år. Oddsdotter gifta seg med Johannes Jonson Østerhus, son av Jone Jonson Vadla og Siri Johannesdotter, cirka 1690 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


281. Elisabet Tolleivsdotter, dotter av Tolleff Bjørnson Norheim og Birgitta Nilsdotter, vart fødd i 1600 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Elisabet gifta seg med Odd Jonson Hauge i 1622 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

282. Biørn Knudson Våge, son av Knud Bjørnson Bjørheim og Udbjørg Tormodsdotter, vart fødd i 1595 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1680 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR 85 år gamal.
(Same som person 144 på side 1)

283. Borgilla Henriksdotter, dotter av Henrich Henrikson Blank og Ingeborg Larsdotter, vart fødd i 1615 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1679 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR 64 år gamal.
(Same som person 145 på side 1)

284. Jone Jonson Vadla, son av Jone Jonson Tøtland og Kari Ågesdotter, vart fødd i 1598 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1659 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 61 år gamal.
(Same som person 272 på side 1)

285. Siri Johannesdotter, dotter av Johannes Osmundson Stokka og Brønela Knudsdotter, vart fødd cirka 1614 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1659 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år.
(Same som person 273 på side 1)

286. Biørn Olson Aukland, son av Ole Jonson Aukland og Margrete Bjørnsdotter, vart fødd i 1610 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1686 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal.
(Same som person 274 på side 1)

287. Kari Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Toreson Fosen og Marta Larsdotter, vart fødd cirka 1612 i Fosen, Avaldsnes, Rogaland, NOR og døydde cirka 1675 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år.
(Same som person 275 på side 1)

288. Knud Bjørnson Bjørheim, son av Bjørn Larsson Bjørheim og Sissel Sebjørnsdotter, vart fødd i 1563 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1659 i Bjørheim nedre, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 96 år.

Generelle notat: Knut Bjørnson fekk i 1603 ei lita bot av di han hadde drege Ole Vastveit i håret og dessutan slått han til blods på munnen. Knut Bjørheim skatta av eit jordegods på 4 laupar smør og 3 vett korn som sjølveigar frå 1603 til inn i 1660-åra. Skatten vart 2½ dalar. I ein lang periode skatta han av 8 laupar smø og 3 vett korn. Alt dette jordegodset var sjølvsagt ikkje i Øvre Bjørheim. I odelsjordeboka frå 1617 er det nemnt 1 vett korn i Lutsi i Høyland, 1 laup 2 pund 6 merker smør i Kleppa i Hjelmeland og 2 laupar smør ½ pund korn i Randa i Fister. Han var ein av 24 mann frå Årdal skipreide som i 1607 fekk bot av di dei ikkje hadde møtt fram for å sitja i retten på skipreidetinget. Han og kona Udbjørg Tormodsdotter hadde 2 tenestedrenger og 2 tenestejenter i 1645. Han er kalla "Gamle Knut" og sat med det største bruket i 1647.
Knud var lagrettemann i åra 1616 til 1634. Han er kalla ein "høybedaget Mand" i ei sak om noko jordegods i Midt-Sedberg i Årdal i 1656. Han er siste gong nemnt i 1657. Stavanger domkapitels protokoll fortel at Knut Bjørheim var med og valde ny prest i Strand etter skriv av 3. november 1616. I juni i 1619 stemna han Alv Skiftun for odelsskifte på Randa. Det ser ut til at Knut budde på Randa då, og han og Alv hadde kvar sin halvpart av garden. Det var skifte etter han 14. mars 1659.

(Sjå også: Rogaland Historielag Årshefte 1942 side 18)

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 14.Mar 1659 i Bjørheim nedre, Strand, Rogaland, NOR.

Knud Bjørnson gifta seg med Udbjørg Tormodsdotter cirka 1590 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Berta Knudsdotter vart fødd i 1590 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1676 i Varland, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 86 år. Berta gifta seg med Rasmus Ommundson Varland, son av Ommund Rasmusson Varland og Ukjend, cirka 1610 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Berta gifta seg så med Peder Bjørnson, son av Bjørn Larsson og Pedersdotter, cirka 1658 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Elen Knudsdotter vart fødd i 1593 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1680 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 87 år. Elen gifta seg med Osmund Erikson Øye, son av Erich Gunnarson Øye og Ukjend, cirka 1620 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Elen gifta seg så med Ole Osmundson Kilane, son av Osmund Olson Kilane og Siri Jonsdotter, cirka 1658 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

144     iii.  Biørn Knudson Våge. Biørn gifta seg med Borgilla Henriksdotter, dotter av Henrich Henrikson Blank og Ingeborg Larsdotter, cirka 1635 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         iv.  Åsa Knudsdotter vart fødd i 1597 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1676 i Idse, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år. Åsa gifta seg med Endre Hansson Idse, son av Hans Rasmusson Lerang og Ukjend, cirka 1620 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

          v.  Guri Knudsdotter vart fødd cirka 1600 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Hovda, Finnøy, Rogaland, NOR. Guri gifta seg med Dagfinn Trulsson Hovda, son av Truls Aslakson Hovda og Gunvor Hovda, cirka 1623 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         vi.  Sissel Knudsdotter vart fødd cirka 1603 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1703 i Mele, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 100 år, og vart gravlagd den 25. feb 1703 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Sissel gifta seg med Bjørn Gunnarson Mele, son av Gunnar Nordland og Tora Bjørnsdotter, cirka 1628 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Sissel gifta seg så med Tormod Gunnarson Mele cirka 1663 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


289. Udbjørg Tormodsdotter, dotter av Tormod Olson Foss og Anna Ormsdotter, vart fødd cirka 1560 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR.

Udbjørg gifta seg med Knud Bjørnson Bjørheim cirka 1590 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

290. Henrich Henrikson Blank, son av Henrich Henrikson Blank og Anne Olsdotter, vart fødd i 1585 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1656 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 71 år.

Generelle notat: Henrik Henrikson Blank/Våga var lensmann i Vikedal skipreide 1627-1654. Våga var krongods, og Henrik sat der som bygslemann frå 1611 (1612?). Men han åtte godset i fleire andre gardar. I 1634 åtte han 12 laupar 20 merker smør og ½ pund korn 4 spann tak. I 1637 åtte han 13 laupar 20 merker smør og dertil ½ pund never. I 1657 er godset hans oppskrive med 18 laupar og 1658 med 20 laupar smør.
Me skjønar at Henrik Våga var ein rik mann. 26. april 1619 fekk Henrik Våga brev frå lensherren Gabriel Kruse om at han skulle få lov til å setja opp sagbruk på Våga. Han skulle gje kongen 10 riksdalar og 2 tylfter bord om året. På same brevet hadde lensherren Henrik Bilde skrive 1. mai 1628 at det var berre den mannen det lydde på som hadde rett til å bruka saga. I 1655 låg han sjuk, og versonen, Bjørn Knutson Erøy, møtte på tinget 17. mars og vitna i ei sak på hans vegne. Men han levde visstnok eit par år etterpå. Mest alle dei år han var lensmann, er Våga nemnd som lensmannsgard saman med Frøvik og Rønnevik.
Henrik Våga hadde visst ikkje fleire barn enn dottera Borgilla.
På Kvam er det "Marcke Besichtning" 16.04.1623. Der møter Henrik Våge som ein av eigarane. Han forklarer at han gjennom si avdøde hustru har vorte innehavar av visse rettar i Ytre Kvam.
Det var skifte etter Henrik 21. mars 1656.

Sjå:
Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1978 side 129
Rogaland Historielag Årshefte 1942 side 15-17
Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1984 side 146

Henrich Henrikson gifta seg med Ingeborg Larsdotter cirka 1615 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

145       i.  Borgilla Henriksdotter. Borgilla gifta seg med Biørn Knudson Våge, son av Knud Bjørnson Bjørheim og Udbjørg Tormodsdotter, cirka 1635 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.


291. Ingeborg Larsdotter, dotter av Laurits Knudson Hogganvik og Hogganvik, vart fødd cirka 1588 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde før 1623 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Henrich Henrikson Blank cirka 1615 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

292. Tollak Larsson Barkeland døydde i 1636 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Tollak Larsson var Tallak.

Generelle notat: Tallak Larsson kom til Vatland i Refsbygda ikring 1601 og vart kan hende gift med enka etter Jon Tormodson, Ingegjerd Nilsdotter. Han brukte Vatland til 1614-1615. Då flytta han til Barkeland og var gift med Ingrid Reidarsdotter. Han var skrivefør og prestens medhjelpar i kyrkjelyden, ein vørd mann. Han vart mykje nytta som lagrettesmann og domsmann den tida han budde på Barkeland. Tallak døydde truleg rett etter nyttår i 1636. Ingrid levde etter han og er nokre år oppført i lensrekneskapen saman med sonen Stein. Tallak hadde ikkje barn med Ingegjerd, men med Ingrid hadde han fire barn.

Tollak Larsson gifta seg med Inger Nilsdotter, dotter av Niels Nilsson Fister og Marit Ormsdotter, cirka 1601 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Tollak Larsson gifta seg så med Ingrid Reidarsdotter cirka 1610 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

146       i.  Sten Tollakson Barkeland. Sten gifta seg med Ellen Steinsdotter, dotter av Steen Siverson Jelsa og Birgit Andersdotter, cirka 1636 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Kari Tollaksdotter vart fødd cirka 1612 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Ole Åsulvson Steinsland, son av Åsulv Larsson Steinsland og Ukjend, i 1633 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Holger Tollakson vart fødd i 1614 i Vatland i Refsbygda, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1677 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 63 år gamal. Eit anna namn for Holger var Holgeir. Holger gifta seg med Berete Eriksdotter, dotter av Erich Jakobson Koll og Magnhild Olsdotter, cirka 1645 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Holger gifta seg så med Kristi Mortensdotter cirka 1674 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Njel Tollakson Hamra vart fødd i 1616 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1682 i Hamra, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år. Njel gifta seg med Ingrid Helgesdotter cirka 1645 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


293. Ingrid Reidarsdotter, dotter av Reidar Knudson Barkeland og Anna Steinsdotter, vart fødd cirka 1587 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1636 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR.

Ingrid gifta seg med Tollak Larsson Barkeland cirka 1610 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

294. Steen Siverson Jelsa, son av Siver Steinson Jelsa og Bårdsdotter, vart fødd cirka 1595 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1678 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 83 år.

Generelle notat: Stein Siverson overtek bruket på Jelsa Mehus etter stefaren sin Orm Nilsson Bokn i 1614. Enka etter farbroren hans bruka Jelsabruket. Truleg har han måtta gje Jelsa Mehus frå seg til rette odelsarving Elling Person ikring 1617, for det er då han gjer krav på farbroren sitt bruk som han åtte 2 pund 4 merker smør i og dessutan var rette odelsmann til. Han vart i ung alder lensmann i Jelsa skipreide og var ein mann som kunne både lesa og skriva. Han samla seg mykje jordegods, meir eller mindre på heiderleg vis.
22 desember 1627 finn ein: "lot Steen Jelse lese et pergementsbrev av velb. Margrete Brockenhus til Hovedsholm (Hovinsholm, Hofvin) på Hedemarken utgitt, lydendes på 4 pd. sm. i Fuglesteen, 1 pd. sm. i Arritstvedt i Leranger, 2 ½ vett korn i indre Ladsteen på Finnøen, 3 spann korn i Egeland i Gand sogn, til pant å ha for 140 rd. udi 6 år, eller og samme gods å følge ham eller hans arvinger til evig odel. Dat. Elingård 10. aug. i nærværende år. Under hennes egen hånd og segl såvelsom og velb. Jens Bjelkes Norges rikes kantzler, Poul Wilchen Ko: Ma: foged over Onsøe len og Niels Pedersen Hårbos til vitterlighet."
Mellom bilag til lensrekneskapen 1639-40 Stavanger len. Pk. 276 R.A. er ein pantesetel av 18. mars 1628 til Stein Jelsa for 128 lodd sølv han hadde lånt Kongen. Til brukeleg pant 3 pund 4 merker smør i Fuglestein. Underteikna av Jens Juel, stathaldar i Norge, og jens Bjelke til Austrått. I 1640 28. jan. kvitterte Stein Jelsa for 64 riksdalar.
Men me finn han og i sakefallsprotokollen. Sakefall 1623: "Steen Jelse soning for han solgte eketrær mot forbud - 50 rd."
Sakefall 1629-302: Pk. 267 R.A. Lensrekneskapen.
"Steen Jelse, forrige lensmann i samme skibrede, bøter for han udi adskillige måter har tatt skjenk og gaver for Ko : Ma : utnevnte. Item for bøkkerholt han har stjålet, med mere ulempe, sonet derfor og gav til Ko: Ma: penge 50 rd. Bemeldte Steen Jelse sonet også for adskillige beskyldninger han sin sogneprest har tillagt og det ikke kunne bevise, gav 20 rd."
Sakefall 1635-363: Pakke 272 R.A.
"Steen Jelse formedelst han ikke holdt en kontrakt mellem hederlige og vellærde mann hr. Markus Pedersen og ham på Stavanger kapitels opprettet, som formelder på 200 rd. til Ko : Ma : og de fattige. Har sonet til Ko : Ma : for 50 rd. "
Trass i desse store bøter og elles mange småbøter, levde Stein Jelsa all sin dag som velstandsmann. Han vart avsett som lensmann, men elles møtte han gjennom eit langt liv ofte som domsmann og lagrettesmann både på skipreideting og lagtinget. Møtte og av og til som lensmann når den tilsette lensmann hadde forfall. Elles kunne han vera ikkje så lite av ein lentekrok. Det var ofte spel og dans i tingstova etter at fut og skrivar var reiste sin veg. Mellom spelemennene var Tobias som ikkje berre kunne spela, men òg herma etter folk. Ein gong fekk Stein lokka han til å herma etter skrivaren Mikkel Lauritsen. Det var nettopp på det tinget då Stein Jelsa var sett så hardt til veggs av skrivaren. Dei tilreisande var vel for det meste reist heim, men eindel av dei var att saman med ungdomen, mellom dei den stødige lensmann i Vats, Johannes Stokka. I det laget var det at Stein fekk Tobias til å herma etter skrivaren. Sjølvsagt kom det fram til skrivaren kva som hadde gått for seg. Hans vevar på Nedstrand hadde vore der og snakka seinare om det i bygda. På neste ting på Jelsa, 25. november 1622, spør skrivaren om nokon her har noko utilbørleg å seia på skrivaren, anten i fakter, ord eller gjerningar. Til dette svara dei at dei hadde berre godt åseia om han, og Stein Jelsa sa i "serdeleshet" at skrivaren hadde vore ein god mann for han. Då kalla skrivaren fram Hans vevar for å fortelja kva han visste:
"Mikkel Lauritsen hadde i rette stevnet Hans Vever på Nedstrand, sin sannhet å være ved sin ad stendig, om hva spodske fakter han har hørt og sett av Tobias spillemann, hvorom han provet som etterfølger: At forgangne år 1621 udi Jelse tingstue om natten etter at tinget var avholdt, da sa Steen Jelse til Tobias : Kom hit og skriv et brev. Hvortil Tobias svarte: jeg tør ikke, og så seg om over akselen. Da sa Steen: de være borte, skriv kon et brev. Tobias tok så sin fiddelbue og malet på sin neseduk med og blevret med munnen. Da sa Johannes Stokke som og var ved bordet: La bli med slikt og gi oss heller en fiddellek og gav ham 1 riksmark. Så spillede Tobias en lek eller to. Dernest sa Steen igjen til Tobias : Skriv et brev og nevn mennene. Og dermed sa Tobias: hilser dig Steen Jelse og Laurits Håland, så harket han og sputtet på gulvet. Videre visste han ikke herom å prove.
Til fornevnte prov svarte Tobias og ikke kunne benekte sig ei å ha anstillet som foresier, men sa derhos ikke å mene være Mikkel Lauritsen eller noen annen dermed til spott eller hånhet, men av hans egen løstighet og galenskap gjorde slikt."
Om Stein Jelsa og hans meritter kan det skrivast ei heil bok. Han levde eit langt og aktivt liv. Av plassomsyn skal me her berre ta med nokre få utdrag.
Ikring 1670 hadde Stein overlete til son sin Siver ½ laup smør i Jelsa. Samstundes bygsla Siver ½ laup smør av oberst Gersdorf som då åtte Klunghaug. Stein hadde ikkje betalt odelsskatt av den halve laup smør han hadde bygsla bort til Siver. Futen stemnde han til tinget i 1672 for dette. Stein Jelsa sa på tinget at han meinte Siver son hans berre hadde den ½ laupen smør i Klunghaug i bruk og det hadde han bygsla av oberst Gersdorf. Forresten var det berre nokre ringe myråkerflekker han hadde i bruk. Futen byd Stein Jelsa å fri seg sjølv sjette ved døl for mistanken, og dølsmenn som skulle sverja med Stein vart oppnemnde. På neste ting møtte Stein opp, sa at han ikkje med godt samvet kunne gjera den eid som dei hadde foreskrive han, ville heller missa den halve laup i Jelsa enn å meinsverja seg. Men han tinga seg rett til å løysa inn att godset.
I 1677 let Stein Jelsa tinglysa eit innløysingsbrev på ½ laup smør i Jelsa, løyst frå futen Nils Christensen for 16 riksdalar. Det er nok same halve laup han tapte i 1672. I 1676 skifte han godset sitt mellom barn og verbarn. Stein skulle likevel nyta landskyld og tredjetake av godset så lenge han levde. Stein Jelsa må vera avliden før 1679. Det året er "Stein Jelsas arvingar" nemnde. er er ikkje nemt noko om kvar første kona Birgit Andersdotter var frå. Andre kona hans Kirsten Jensdotter hadde vore gift med Jakob Mogenson i Stavanger og etterpå med Peder Kiempe. Ho hadde sønene Peder og Herman Kiempe med andre mannen sin. Hermann budde på Jelsa i 1666. Kirsten overlevde også tredje mannen sin Stein.

Steen Siverson gifta seg med Birgit Andersdotter cirka 1618 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

147       i.  Ellen Steinsdotter. Ellen gifta seg med Sten Tollakson Barkeland, son av Tollak Larsson Barkeland og Ingrid Reidarsdotter, cirka 1636 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ellen gifta seg så med Lars Larsson Barkeland, son av Lars Larsson Opsahl og Marit Jonsdotter, cirka 1657 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Sivert Steinson Jelsa vart fødd i 1622 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1677 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år. Sivert gifta seg med Torborg Olsdotter, dotter av Ole Erikson Norheim og Torborg Reiarsdotter, cirka 1660 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Anders Steinson Askvik vart fødd i 1626 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1707 i Askvik, Jelsa, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 24. jul 1707 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Anna Askvik cirka 1648 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Birgitte Olsdotter, dotter av Ole Pederson Kjølvik og Ukjend, cirka 1675 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Magla Steinsdotter vart fødd cirka 1628 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR. Magla gifta seg med Osmund Olson Kilane, son av Ole Osmundson Kilane og Kilane, cirka 1650 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

          v.  Lauge Steinson Lund vart fødd i 1630 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1690 i Lund, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Lauge gifta seg med Liva Olsdotter, dotter av Ole Pederson Kjølvik og Ukjend, cirka 1655 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         vi.  Marta Steinsdotter vart fødd cirka 1632 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Haug, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marit. Marta gifta seg med Jon Pederson Tveita, son av Peder Larsson Trevland og Ranveig Olsdotter, cirka 1652 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        vii.  Siri Steinsdotter vart fødd cirka 1635 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 98 år, og vart gravlagd den 24. mar 1733 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigrid. Siri gifta seg med Lars Larsson Jørstad, son av Lars Asgautson Jørstad og Siri Olsdotter, i 1660 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

       viii.  Stein Steinson Jelsa vart fødd i 1642 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1675 i Agerø, Nørlyng, Viborg Amt, DNK 33 år gamal.

         ix.  Birgit Steinsdotter vart fødd cirka 1645 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1717 i Marvik, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 72 år. Eit anna namn for Birgit var Birgitta. Birgit gifta seg med Jens Ånenson Marvik, son av Aanen Bjørnson Marvik og Sissel Marvik, cirka 1663 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Steen Siverson gifta seg så med Kirsten Jensdotter, dotter av Jens og Marette Hansdotter, cirka 1649 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


295. Birgit Andersdotter vart fødd i 1600 og døydde cirka 1648 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år. Eit anna namn for Birgit var Birgitta.

Birgit gifta seg med Steen Siverson Jelsa cirka 1618 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

296. Osmund Olson Kilane, son av Ole Osmundson Kilane og Kilane, vart fødd i 1603 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde cirka 1676 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 73 år.

Generelle notat: Osmund (Åsmund) Olson er nemnt som brukar av Åsland i Hjelmeland frå 1621 til 1661. Han kjøpte ein laup smør i Åsland av faren i 1625 for 80 dalar. I 1658 kjøpte han ein halv laup til. No var seljaren Hermann Garman og prisen 60 riksdalar.
Osmund bruka truleg heile garden åleine først. Men i 1649 bruka han halvparten og Knut på nabobruket den andre halvparten. I åra 1639-1641 var han kyrkjeverge for Hjelmeland kyrkje i lag med Odd Hauge. Dei flytta til farsgarden hans Kilane, Erfjord, truleg kort før 1660. Osmund Olson Kilane var ikkje eigar av Kilane i 1651-1666, men brukar av garden. Han åtte 2½ laup smør i Åsland, 4 pund smør i Ramsfjell, 1½ laup smør i Natland, ½ laup smør i Sørhus og 1 pund smør i Erisdal (Ersdal i Sand).
Osmund er nemnd som brukar på Åsland frå 1627 til 1661, Vågane 1645 og 1647, Kilane 1651-1668. Det var skifte etter han 23. november 1676. Sonen frå andre ekteskap, Stein Åsmundson budde på Kilane i 1730, og døydde der i 1732.
Ei Kari Osmundsdotter vart gift med enkemann Halldor Erikson Ekrheim i Etne. Ho var syster til Jone Framnes i Vikebygd står det i boka for Etne. Ho må då vere frå Åsland i Hjelmeland og dotter til Osmund Olson og første kona hans, Siri Jonsdotter, men ho er ikkje nemnt som dotter i bøkene for Hjelmeland. Kari er nok oppkalla etter mor til Siri Jonsdotter og var truleg eldst av barne. Det er ikkje nemnt noko om kva tid Siri døydde, men i 1651 er Osmund gift opp att og får barn, så Siri må vere død i tida 1630-1651. Andre kona er fødd etter 1620, og kan ikkje ha gifta seg med Osmund før ikring 1640-1651.

Osmund Olson gifta seg med Siri Jonsdotter cirka 1621 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kari Osmundsdotter vart fødd cirka 1625 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Ekrheim, Etne, Hordaland, NOR. Kari gifta seg med Haldor Erikson Ekrheim, son av Erich Haldorson Frette og Madela Frette, cirka 1645 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

148      ii.  Jone Osmundson Framnes. Jone fekk barn med Anna Steinsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Jone gifta seg med Helvig Hermannsdotter cirka 1656 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

        iii.  Ole Osmundson Kilane vart fødd i 1630 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1715 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR 85 år gamal. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Elen Knudsdotter, dotter av Knud Bjørnson Bjørheim og Udbjørg Tormodsdotter, cirka 1658 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Anna Andersdotter cirka 1685 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Birgit Osmundsdotter vart fødd cirka 1645 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1710 i Ritland, Suldal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år. Eit anna namn for Birgit var Bereta. Birgit gifta seg med Niels Halvorson Ritland, son av Halvor Knudson Ritland og Gro Nilsdotter, cirka 1660 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Birgit gifta seg så med Lars Jonson, son av Jon Larsson Sukka og Brita Ormsdotter, den 24. mai 1684 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Birgit gifta seg så med Jakob Roaldson Ritland, son av Roald Olson og Ukjend, cirka 1701 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Osmund Olson gifta seg så med Magla Steinsdotter, dotter av Steen Siverson Jelsa og Birgit Andersdotter, cirka 1650 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Steen Osmundson Kilane vart fødd i 1651 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1732 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR 81 år gamal. Steen gifta seg med ukjend.


297. Siri Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Tøtland og Kari Ågesdotter, vart fødd cirka 1601 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1650 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år.

Siri gifta seg med Osmund Olson Kilane cirka 1621 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

300. Johannes Larsson Mjølhus døydde cirka 1664 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Johannes vert nemnd på Eide frå 1613 og seinare. Han la 1 dalar i skatt i 1613. Knut Nilsson Skanderberg åtte Eide i 1613 og seinare. I november 1630 makebyter Knut Nilsson bort ½ laup smør i Eide til Johannes mot ½ laup i Valheim i Årdal. Knut Nilsson heldt like vel att Eidsholmen og halve fisket i Søre Eidsvågen. Av dette kan ein skjøne at Sørvågen har vore kjend som ein verdifull fiskeplass frå gamalt av.
Kva kona til Johannes heitte er ukjent, men var i følgje Rogaland Historie og Ættesogelag (Ætt og Heim 1997) side 73 truleg ei dotter til Tore Ivarson Tjentland i Årdal. Johannes vert i boka for Sjernarøy nemnt som son til Tore Tjentland, men skal (i følgje Ætt og Heim 1997 side 73 note 69) vere nemnt som Johannes Lauritsson i tingbøkene og truleg høyre til Mjølhus - Øye ætta.
Johannes er med i striden om odelen til Eide. Dottera Magla Johannesdotter er nemnt spedalsk i 1672 i tingboka. Dottera Marit Johannesdotter var ugift i 1688. Johannes på Eide (Ombo) kan vere den same som seinare budde på Mjølhus og som vart gift med Jorunn Olsdotter frå Norheim i Sjernarøy.
Johannes Mjølhus vert nemnt som brukar på Mjølhus frå 1636. Han brukte halve Mjølhus (3 laupar smør) i 1649. Jorunn gifta seg opp att med Tollak Jonson som er nemnt som brukar frå 1665. I 1666 bruka han 1½ laup smør i garden som tilsvarer ein fjerde del av garden. Johannes som vert nemnt på Eide hadde sonen Laurits som var gift og budde i Stavanger der han var borgar. Johannes på Mjølhus vert nemnt med ein son Lars som var utskriven som soldat i 1658 og må då vere 16-20 år gamal i 1658 og fødd før 1640. Jurunn Olsdotter kan ikkje vere mor til denne Lars, så Johannes på Mjølhus må ha vore gift to gonger, noko som gjer det ennå meir sansynleg at han budde på Eide før han kom til Mjølhus. Begge "Johannesane" hadde òg ei dotter Marit. I 1649 var oppsitjaren på Eide ein Ola, medan Johannes på Mjølhus vert nemnt som brukar frå 1636 (eit år etter at kona Jorunn Olsdotter var fødd!).

Johannes Larsson gifta seg med Toresdotter cirka 1619 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

150       i.  Tore Johannesson Eide. Tore gifta seg med Kari Jensdotter, dotter av Jens Hansson Våge og Åsa Olsdotter, cirka 1656 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Kari Johannesdotter vart fødd cirka 1624 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1700 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 76 år. Kari gifta seg med Ole Ellingson Sæbø, son av Elling Knudson Sæbø og Karen Olsdotter, cirka 1670 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Kari gifta seg så med Peder Pederson Sæbø cirka 1680 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Johannesdotter vart fødd cirka 1626 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i Bandeberg, Jelsa, Rogaland, NOR. Johannesdotter gifta seg med Hans Jensson Bandeberg, son av Jens Hansson Våge og Åsa Olsdotter, cirka 1657 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Magla Johannesdotter vart fødd cirka 1627 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

          v.  Laurits Johannesson Mjølhus vart fødd i 1630 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde i 1681 i Stavanger, Rogaland, NOR 51 år gamal, og vart gravlagd den 26. jan 1681 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Laurits gifta seg med Susanne Jensdotter, dotter av Jens Hansson Våge og Åsa Olsdotter, cirka 1660 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         vi.  Johannesdotter vart fødd cirka 1632 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i Haga, Finnøy, Rogaland, NOR. Johannesdotter gifta seg med Rasmus Pederson Haga, son av Peder Knudson Haga og Åsa Rasmusdotter, cirka 1652 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        vii.  Marit Johannesdotter vart fødd cirka 1635 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Johannes Larsson gifta seg så med Jorun Olsdotter, dotter av Ole Erikson Norheim og Torborg Reiarsdotter, cirka 1658 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Johannesdotter vart fødd cirka 1658 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Jone Jonson Mjølhus, son av Jon Jonson Øvrabø og Inger Reiarsdotter, cirka 1685 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Svend Johannesson vart fødd i 1660 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Torborg Johannesdotter vart fødd cirka 1662 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Johannesson vart fødd i 1664 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


301. Toresdotter, dotter av Tore Ivarson Tjentland og Ragnhild Knudsdotter, vart fødd cirka 1585 i Tjentland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

gifta seg med Johannes Larsson Mjølhus cirka 1619 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

302. Jens Hansson Våge vart fødd i 1590 i Stavanger, Rogaland, NOR og døydde cirka 1640 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 50 år.

Generelle notat: Jens vart kalla "Helgøy" første gongen ein treff på han i kjeldene. På Hesby skipreideting 18. Desember 1616 hadde "Sevat på Talgø med velb. Gabriel Kruses stevning udi rette stevnet Jens Hansen i Helgøen, for han udi hans hus og brød hadde beligget og bedraget hans stibdatter Ase Olufsdatter." Jens var truleg brukar på Helgøy ei tid. Han gifta seg med Asa etter leigemålet.
Jens Hansen fekk bruka 1/3 av Bandeberg nokre år. Jens er nemnd som brukar i skattemantala 1619/1620 og 1620/1621. Han var seinare lensmann i Jelsa og busette seg på Vågane i Erfjord og vart kalla Jens Våge.
Jens Hansson gjorde seg sterkt gjeldande i Jelsa frå 1625-1640. Han var godt skrivefør og skreiv ofte brev som elles berre sorenskrivaren hadde rett på å skriva og få betaling for. Jens gjekk endatil sorenskrivaren i næringa. Dette kunne sjølvsagt ikkje gå i lengda utan å verta påtala. På Jelsa skipreidsting 7. desember 1626 laut Jens møta og svara for seg.
"Anders Hansen, Ko: Ma: foged over Ryfylke len, hadde innstevnet Jens Bandeberg, først for han imot loven og junkerens ():lensherrens) befaling innfallen og saket seg i den sorenskrivers bestilling at skrive provsbreve ... "
Det var ikkje reint lite futen hadde å klaga Jens for. Det fall ikkje dom i saka, men vart forlik:
"Efterdi for(skrev)ne Jens Bandeberg saavelsom Tollak Barkeland, nu frivillig og utiltvunget her for retten gjorde deres høyeste ed, aldri at ha visst eller tenkt, det samme brev noen tid skulle været blitt brukt i den akt eller mening at K: M: sin tilbørlige rett eller sakefall skulle forsnilles eller fordølges, da paa det de saavelsom andre flere godt folk kunne bli forskaanet for lange rekster baade til laugting og andre steder, har Anders Hansen på K: M: og sin husbonds naadigste gode behag, hvorved saken denne gang etterladet, dog med saa skjel og vilkår, det de lovet og dem tilforpliktet, aldri herefter enten i saadanne eller andre maader at skrive eller underskrive, hermed K: M: eller noen manns rett og tiltale at kan vorde fordølget eller forkrenket. Saavelsom og Jens Bandeberg seg bepliktet, ikke herefter noen breve, som den sorenskrivers embed og bestilling kan være gemess ():tilhørende), at skrive, under tilbørlig straff".
Jens og Asa kom til Erfjord kring 1626. Jens døydde ikring 1640.

Jens Hansson gifta seg med Åsa Olsdotter cirka 1611 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Sevat Jensson Hokel vart fødd i 1612 i Bandeberg, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Hokel, Skjold, Rogaland, NOR. Sevat gifta seg med ukjend.

         ii.  Hans Jensson Bandeberg vart fødd i 1616 i Bandeberg, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Bandeberg, Jelsa, Rogaland, NOR. Hans gifta seg med Johannesdotter, dotter av Johannes Larsson Mjølhus og Toresdotter, cirka 1657 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

151     iii.  Kari Jensdotter. Kari gifta seg med Tore Johannesson Eide, son av Johannes Larsson Mjølhus og Toresdotter, cirka 1656 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Peder Jensson Natland vart fødd i 1625 i Bandeberg, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1706 i Natland, Erfjord, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 29. jun 1706 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Magnelle Eliasdotter, dotter av Elias Knudson Dale og Elisabet Dale, cirka 1660 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Anne Jensdotter vart fødd cirka 1630 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR, døydde i 1719 i Natland, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 89 år, og vart gravlagd den 2. mar 1719 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         vi.  Susanne Jensdotter vart fødd cirka 1636 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR, døydde i 1712 i Stavanger, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 76 år, og vart gravlagd den 23. sep 1712 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Susanne gifta seg med Laurits Johannesson Mjølhus, son av Johannes Larsson Mjølhus og Toresdotter, cirka 1660 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


303. Åsa Olsdotter, dotter av Ole Sevatson Talgje og Marta Bergesdotter, vart fødd cirka 1593 i Talgje (nord), Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1655 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 62 år.

Åsa gifta seg med Jens Hansson Våge cirka 1611 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Åsa gifta seg så med Knud Torgerson Vågane cirka 1642 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


316. Ole Henrikson Blank, son av Henrich Henrikson Blank og Anne Olsdotter, vart fødd i 1588 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1670 i Byre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 82 år.

Generelle notat: Olav Henrikson Blank budde på Nedre Fister (som han fekk av faren) i 1611. Han budde eit par år på Jelsa frå kring 1637 då han bytta gard med Elling Person på Jelsa, men i 1659 bytta han Nedre Fister mot Stokkedal i Vats med Jonas Johannesson Stokka. Olav budde seinare på Stokkedal i Vats. I 1640 reiste Elling sak mot Olav fordi han hadde hogge ulovleg i felleskogen på Jelsa. Utfallet vart at Elling skulle ha halvparten av dei ti tylftene tømmer som Olav hadde hogt. Han er truleg nemnd på Velde i Vats i 1645. Det gjekk heilt ut for Olav slik at han måtte til Byre og bu hjå sonen Eirik som fødde han i 11 år. Sonen Henrik og dottera Berit er ikkje nemnt i boka for Fister.

Ole Henrikson gifta seg med Karin Eriksdotter cirka 1615 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Henrik Olson Ringe vart fødd i 1616 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1691 i Ringja, Nedstrand, Rogaland, NOR 75 år gamal. Henrik gifta seg med Magnhild i 1644 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Henrik gifta seg så med Helga Olsdotter, dotter av Ole Osmundson Vormestrand og Kari Johannesdotter, cirka 1662 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         ii.  Erich Olson Byre vart fødd i 1620 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Byre, Fister, Rogaland, NOR. Erich gifta seg med Marta Larsdotter, dotter av Lars Asgautson Jørstad og Siri Olsdotter, cirka 1650 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Magla Olsdotter (Omstridt) vart fødd cirka 1622 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Vatnekvam, Vats, Rogaland, NOR. Magla gifta seg med Ivar Jonson Vatnekvam cirka 1661 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Olsdotter vart fødd i 1625 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Atletveit, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Knud Olson Atletveit, son av Ole Reidarson Atletveit og Kristi Jonsdotter, den 9. jul 1655 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Ole Pederson Atletveit, son av Peder Olson Opsal og Borgilla Jonsdotter, cirka 1680 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Brita Olsdotter vart fødd cirka 1628 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Sandvik, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Brita var Berit. Brita gifta seg med Anders Villumson cirka 1648 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Brita gifta seg så med Jakob Olson, son av Ole Holgerson Lindanger og Ingrid Jakobsdotter, i 1667 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Brita gifta seg så med Johannes Ingebretson, son av Ingebret Tolleivson Tendeland og Guri Gunnarsdotter, i 1685 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

158      vi.  Laurits Olson Blank. Laurits gifta seg med Liva Hidle cirka 1664 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Laurits gifta seg så med Ingrid Olsdotter, dotter av Ole Sevatson Skiftun og Gunhild Olsdotter, cirka 1679 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


317. Karin Eriksdotter, dotter av Erich Jakobson Koll og Magnhild Olsdotter, vart fødd cirka 1595 i Byre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Karin var Karin Koll.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1640 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR.

Karin gifta seg med Ole Henrikson Blank cirka 1615 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

320. Jone Jonson Vadla, son av Jone Jonson Vadla og Siri Johannesdotter, vart fødd i 1638 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1700 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 62 år gamal.
(Same som person 142 på side 1)

321. Sofie Bjørnsdotter, dotter av Biørn Olson Aukland og Kari Gudmundsdotter, vart fødd i 1640 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.
(Same som person 143 på side 1)

322. Orm Olson Fister, son av Ole Nilsson Fister og Anna Olsdotter, vart fødd i 1634 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1686 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR 52 år gamal.
(Same som person 164 på side 1)

323. Anna Oddsdotter, dotter av Odd Jonson Hauge og Elisabet Tolleivsdotter, vart fødd i 1640 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1719 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR 79 år gamal.
(Same som person 165 på side 1)

328. Ole Nilsson Fister, son av Niels Nilsson Fister og Pedersdotter, vart fødd i 1600 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1661 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR 61 år gamal.

Ole Nilsson gifta seg med Anna Olsdotter cirka 1633 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

164       i.  Orm Olson Fister. Orm gifta seg med Anna Oddsdotter, dotter av Odd Jonson Hauge og Elisabet Tolleivsdotter, cirka 1661 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Olsdotter vart fødd cirka 1638 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Skår ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Olsdotter gifta seg med Torstein Jonson Skår, son av Jon Andersson Berakvam og Ukjend, cirka 1660 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Niels Olson Tau vart fødd i 1640 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1706 i Tau, Strand, Rogaland, NOR 66 år gamal. Niels gifta seg med Marite Svendsdotter, dotter av Svend Knudson Tau og Kristi Tau, cirka 1672 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Niels gifta seg så med Valborg Mikkelsdotter, dotter av Michel Sebjørnson Voster og Marta Ingebretsdotter, cirka 1680 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Olsdotter vart fødd cirka 1642 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1725 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 83 år. Anna gifta seg med Jens Olson Kjølvik, son av Ole Pederson Kjølvik og Ukjend, i 1664 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


329. Anna Olsdotter, dotter av Ole Osmundson Kilane og Asbjørnsdotter, vart fødd i 1610 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anna Olsdotter frå Kilane i Erfjord gifta seg først med Ola Nilsson som er oppført som brukar på Midt-Fister frå 1645. Han brukte halve garden i 1649. Den andre halvparten var det mor hans som brukte. Anna gifta seg opp att med Daniel Asserson og flytta til Øvre Mæle i Årdal. Daniel hadde det andre bruket på Øvre Mæle ved gardsmanntaletet for 1663. Garden hans var på 1 ½ laup smør. Han hadde 1 laup smør i Nedre Mæle. Daniel hadde vore gift før og hadde sønene Nils og Jens med første kona. Anna hadde fire barn med Ola men ingen barn med Daniel.

Anna gifta seg med Ole Nilsson Fister cirka 1633 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Daniel Asserson, son av Asser Reiarson Mæle og Birgit Klengsdotter d. e., cirka 1661 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


330. Odd Jonson Hauge, son av Jone Jonson Tøtland og Kari Ågesdotter, vart fødd i 1596 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1692 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 96 år.
(Same som person 280 på side 1)

331. Elisabet Tolleivsdotter, dotter av Tolleff Bjørnson Norheim og Birgitta Nilsdotter, vart fødd i 1600 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.
(Same som person 281 på side 1)

332. Svend Olson Skeie, son av Ole Endreson Hiim og Helga Hiim, vart fødd i 1616 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år.

Generelle notat: I det første kjende manntalet, frå 1519, finn vi "Torkiil p Saxstæ" som granne til Odd på Haua
og Tord på Berge. Denne Torkel gav sin straffe-skatt i sølv, kopar og i pengar. Sjølvsagt er "Saxstæ" ei forvansking av Fakstad. Og neste gong denne grannebustaden til Berge og Haua vert nemnd, i 1563, heiter han "Skee" (altså Skeie). Eit namneskifte har funne stad, på same måten som Vindeid skifta namn til Ropeid og Førre skifta namn til Kuvikjå i den lange øydetida i seinmellomalderen.
Vi må kunne tru at namneskiftet Fakstad-Skeie hadde same bakgrunn. Fakstad kom til å liggja øyde i seinmellomalderen. For den del kan Torkel - i 1519 - anten ha vore ein eldre mann eller ein ung mann som dreiv Fakstad-jorda utan å ha vanleg bygsel, og t.d. leigde hus på Haua eller Berge. Så har dei henta fram or minnet det gamle mellomaldernamnet på garden når skatte-innkrevjarane var rundt. Garden er ikkje nemnd i 1521 saman med dei andre gardane i Sandsbygdå, korkje i form av Fakstad eller Skeie. Kan det eventuelt vera Torkel på Sand (nemnd 1519-1521) som hadde Fakstad til beiteland? (Vi har gjerne ein parallell til stoda i 1519 då Svein Skeie i 1664 hadde den 13 år gamle son sin som brukar på den eine garden på Haua). Dei andre to gardane på Flåtå vert nemnde både i 1519 og i 1521. Skeie og Haua skulle sidan ha eit særs tett tunfellesskap der Skeie sine hus vart sett opp noko sør og sør-vest for husa på Halla. Berre eit folgehus står att der i dag.
Den klassiske tydinga av namnet Skeie (skeiò.) er "bane til kapplaup eller kappriding". Skeie-gardane ligg ofte sentralt til, med store flater som frå gamalt av kan ha vore nytta til samlingsstader og kappriding. Det kan vi sjølvsagt og tenkja oss her. Det er flatt og vidt på Flåtå. Men ei anna tyding kan vera like rett, nemleg "køyreveg mellom åkrar" (Aasen). Denne tydinga kan særleg vera på tale i yngre gardsnamn og i lokalnamn som "Skeiet". Om Skeie på Flåtå veit vi at den gamle ferdselsvegen oppetter til Suldal gjekk framom her. Ei sak i 1311 skildrar jamvel to åkrar på kvar si side av ein veg som samstundes var skifte mel-lom klosterjorda og korsbrørne i Stavanger si jord. Dette var likevel truleg ute på Largong. Fram til nyare tid har ferdselsvegen til Suldal i de-lar av traseen gått i skiftet mellom Haua og Skeie.
Dersom Fakstad kom til å liggja øyde i sein-mellomalderen, er det ikkje usannsynleg at Haua nytta seg av åkrar på Skeie sitt gamle gardsvald, med lett og god åkerjord og enkel tilgang langs vegar oppe på Flåtå. Kring 1660 var det på den andre sida som nemnt ein bonde på Skeie som hadde Haua som underbruk. Og i 1889 (eller i praksis eit par år seinare) vart eine bruket på Skeie tilleggsjord til Osmundsgarden på Berge. Alt var så tett og nært på Flåtå.
Osmund budde "poo Skee" i 1563, då han gav den ordinære landsskatten. Same året gav han dessutan 2 mark og 4 skilling skatt av jordeige. Leiglendingen under Domkapitlet åtte altså jordegods andre stader. Han gav like mykje skatt av jordegods som til dømes Agate i Fattnes. Osmund kan godt ha vore den første reelle brukaren på Fakstad/Skeie etter øydetida i seinmellomalderen.
Det går lang tid fram til det neste namnet på Skeie dukkar opp, då det etter måten framande namnet Ludvig, og nemleg i 1603. Namnet er så å seia ukjent elles i Ryfylke. Ludvig Skeie skatta som einebrukar på Skeie åra 1603-1618, og var mellom anna i 1611 med grannane på Flåtå og skreiv ut soldaten Knut Bergeson. Det kan ha vore same Knut som skatta som medbrukar til Ludvig i 1612. Vi kan elles og merka oss at det i 1624 vart omtala ein Knut Gauteson "med sine halvsøsken" som åtte 1 pund og 6 merker smør i Drarvikjå. Dette kan og ha vore Knut Skeie. Ludvig Skeie selde bord og bandstakar til framande skipperar 1611 og 1615, Knut Skeie selde bord i 1611.
Ein noko uroleg sjølvstyring kan ha vakse opp på Skeie kring 1600. Jens Rasmusson heitte han. Vi veit at han var steson til Steffen sagmeister på Eide, ein byborgar. Det kan ha vore slik at mora var gift første gong med ein Rasmus Skeie og så med Steffen sagmeister. Korleis Ludvig då var i slekt med desse folka, er ukjent. Han kan for den del ha vore ein eldre bror til Jens.
I 1610/11 finn vi at Jens på Skeie, gamal kan han ikkje ha vore, måtte bøta 5 dalar for trussel mot Søren Jensson sin tenar Gilbert, i hans eiga bu på Sand, "dog ingen skade skjedde". Søren Jensson var ein av dei mange Stavanger-borgarane som dreiv med trelasthandel i Sands- og Sauda-fjorden. Same året finn vi at Jens Skeie måtte betala 5 dalar for å ha lege med festarmøya si før bryllaupet.
Festarmøya sitt namn er ukjent, men ho var dotter til Tormod Saksbjørnson på Steinbru i Kvilldal. Og mor hennar gifta seg sidan opp att til Eide, med Navar Eide. Jens Skeie og familien budde ei tid på Steinbru, nemleg åra 1617-19. Så var det han flytta (heim att?) til Skeie.
Jens Skeie vart tidleg involvert i trelasthandel og sagbruksdrift. I 1611 finn vi at "Stephans Stigssøn" - som vil seia Steffen sagmeister sin steson - selde 2½ tylft bord i Horborsvikjå (Ås) til ein utanlandsk skipper. Både Jens, stefaren Steffen og stebror til kona, Torjus Eide, var involvert på eigarsida og med drift av Indre Tysselands sagbruk kring 1620. Johannes Mo var òg involvert i denne sagjå.
I 1621 vart Jens Skeie stemna av Hadle Vanvik og svogeren Nils Pederson, prest i Setesdalen, for gods i Steine og Tveitane i Suldal, som dei i lang tid hadde tvista om. Saka hadde vore oppe i lagtinget, men vist attende til heimtinget. Dei to svograne meinte Jens Skeie, på svigermora Asgjer sine vegner, heldt seg ulovleg til ein systerpart i dette godset. Etter den gamle lova meinte dei svigerfar deira, Torkel Torgerson (på Fattland), hadde åleine retten til dette godset etter brorbarna sine på Steine. Asgjer var syster til den nemnde Torkel og såleis faster til konene til dei to svograne. Orm Torgerson Steine var bror deira, men barna hans døydde unge i pesten (truleg 1601). Mora Guri Steine levde derimot framleis.
Det vart ei lang og omstendeleg sak dette, som enda med at Asgjer Skeie, med svigerson Jens Skeie, fekk behalda ein systerpart i Steine- og Tveitane-godset.
Hallvard Trulsson på Fattland i Hylsfjorden, som var stefar til konene til Hadle Vanvik og Hr. Nils Pederson i Setesdalen, la i første delen av 1600-talet ned mykje pengar i å få teke opp att øydegarden Tveitane i Hylsfjorden. I 1623 stem-na han medeigarane til å betala sin del av desse utlegga. Det var då Jens Skeie "takkede hannem fanden for all hans umage". Han meinte Hallvard Trulsson ikkje hadde vorte gjeven fullmakt til det han hadde fått gjort på Tveitane. Og han for sin del ville ikkje betala. Det enda med Jens og med-eigarane måtte betala litt av kostnadene.
For Jens Skeie fekk elles saka om Tveitane eit anna etterspel. Ikkje berre banna han til Hallvard Trulsson, som vi har sett. Han hadde i tillegg slege handa i lovboka, som låg på tingbordet, og sagt at det måtte fara ein djevel i sorenskrivaren. Soren-skrivaren Mikkel Lauritsen svarte då: "Du skal få skam for slike trussels ord". Men Jens Skeie gav seg ikkje: "Følg den saa skjer meg ingen urett (!), du har alltid forfulgt meg, så kanst du endnu gjø-re". Dei to hadde såleis vore i tottane på kvarandre før. Då denne saka kom opp som ei eiga sak på det ordinære tinget, orsaka Jens seg med at han hadde vore drukken, og han kunne ikkje leg-gja fram noko prov på at sorenskrivaren hadde vore etter han. Sorenskrivaren baud Jens Skeie personleg forlik, og det enda med at Jens til førstkomande vår (1624) skulle gje sorenskrivaren 100 gode kjøpmannsbord. Men saka var ikkje ute av verda med dette, for det var alvorleg det Jens hadde gjort, både truga sorenskrivaren og uroa tingfreden. Futen påstod 20 dalar i bot etter sitt "goede behagh". Og om det skjedde oftare, skulle Jens Skeie straffast på sin hals, altså lata livet.
Hovudet til Jens Skeie skulle elles koma til å sitja lausare enn som så. Året etter - i 1624 - skulle han, meir og mindre ved eit uhell, koma til å ta livet av grannen Svein Haua. Det var inne på Eide dette hende, i huset til Steffen sagmeister, stefar til Jens. Det kan sjå ut som at Jens kom seg unna med både livet og freden i behald, til sist. Han hadde først hatt kongeleg leidebrev så lenge rettssaka pågjekk. Men då han såg kva veg det bar på bygdetinget, reiste han derfrå. På bygdetinget vart han då dømd fredlaus. Men dommen opna for ei benådning. Såleis heitte det at kongen - kan hende - med gode menns forbøn ville benå-da han "for hans fatige Elendige quinde och Mange Smaa Børns schyld".
Då det vart kravd grunnleiga av Indre Tysse-landssagjå for 1625-1626, heitte det at han som brukte mest i sagjå hadde vorte dømd fredlaus, "saa saadan grundeleye inted ehr At bekomme". Det var Jens Skeie. I alt skulda Jens og medeiga-rane då 30 dalar i grunnleiga. På den andre sida var Jens sjølv på tinget i 1625, og den Johannes Skeie som var kyrkjeverja åra 1626-1628, var sannsynlegvis identisk med Jens Skeie. Såleis har han då vorte benåda. Men han har nok ikkje sloppe unna utan å betala erstatning til Svein Haua sine slekt-ningar. Omlag 20 år seinare måtte Ola Hiim betala 80 dalar for drapet på grannen Pål Foss.
Han var nok ein velstandsmann, Jens Skeie, i sine velmakts dagar. Såleis hadde han i si tid bygd eit "tho Lofft høyt huuss" på Skeie, som truleg var eit hus liknande Guggedals-loftet på Kolbeinstveit i dag. Det kom fram då buet hans vart registrert i samband med drapet på Svein Haua 1624, og loftet var nok som eit status-symbol. Det var elles knapt eit normalt bu som vart lagd fram i 1624, for året før hadde Jens som nemnt vorte dømd til å betala både 20 dalar i bot og 100 kjøpmannsbord i forlik med sorenskrivaren. Men buet åtte mellom anna ei "nye seng med hoffuid-dyne", som tyder dyne og pute, taksert til heile 4 dalar og såleis større verdi enn ei god ku. Der var anna sengetøy, åkle og kvitlar, gryter, reiskap og verktøy, mellom anna enden av eit sagblad med 4 tenner, der var tinnfat, skåler, tretallerknar, ei lita måla kanne, ei sølvskei, "1 Muschæte med geheng ocg Bandeler Baand", 4 kyr, 1 stut, 9 sausmaler og 1 geitsmale.
Jordegodseiga til Jens Skeie vart ikkje registrert i 1624. Vi finn nemleg at han i 1617 åtte både 1 laup smør i Steinbru og like mykje i Vårvik i Sul-dal, samt ½ pund smør i Refsvold (Øystad i Suldal). Steinbru åtte Jens Skeie ved lagtingsdom av 1611. Det var gods han "forlods" (altså før skifte) hadde fått utlagd til eigedom av Saksbjørn Bakka sitt gods, og då som gift med sonadotter til Saksbjørn. Svigerfaren Tormod Saksbjørnson (Steinbru) var død før far sin, Saksbjørn, og lenge før Jens Skeie kom inn i biletet.
I odelsjordeboka 1624 vert Jens Skeie nemnd med 1 laup smør jordegods i Vårvik (altså som i 1617), samt 18 merker smør og 3 spann korn i gard Leirdal (Vikadal?) og 2½ pund 6 merker smør i Steine. "Paa sin Værmoders Vegne" gav Jens Skeie i 1624 skatt av Tveitane (16 merker smør) og Refsvold (½ pund smør).
Det kan sjå ut som at Jens Skeie ikkje berre berga hals og hovud, men berga seg òg bra økonomisk etter dei tunge åra 1623-24. I 1624 ser vi at han pantsette 1 laup smør jordegods i Steinbru til Stein Sjurson på Jelsa, nemleg for 37 dalar Det skulle gje pengar nok til å betala for kjeften på tinget i Vanvik i 1623. I desember 1625 finn vi at Jens Skeie var sjølv på tinget for Sauda og Suldal - altså over eit år etter at han vart dømd fredlaus - og vedgjekk å ha pantsett 1 pund smør i Nedre Tveitane til Hadle Torbjørnson i Vanvik, nemleg for 24 dalar Då må han ha fått benådning. Det er likevel uklart kva som heilt eigentleg skjedde med Jens Skeie. I 1629 finn vi enkja på Skeie og i fleire år vert det gjeve skatt av Skeie utan at noko særskilt namn vert nemnd. Så kom Rasmus inn i listene i 1633, som må ha vore Jens sin son.
Mon det kan ha vore Jens Skeie som hadde gjæser i Gåsavikjå? Å halda gjæser var eit byfenomen, og nærmare ein bymann på garden Skeie finn vi ikkje. Vi kan elles merka oss at Jens hadde husmannen Israel, som sannsynlegvis budde på Fiskeberget (og sidan på Israelsneset). I 1622 hadde Jens ein dreng med same namn som seg sjølv. Det kan ha vore den Jens som året etter var dreng i Erøynå. Så kan Jens Skeie ha hatt ein dreng frå byen som heitte Roal Ellingson. Fiskeberget var ått i hopehav mellom Haua og Skeie. Det var Roal som hadde eit vondt og fandens rykte i Stavanger både for horeri og tjuveri.
Ut frå eit dokument frå 1652 som ligg på Roalkvam i Vikadal (Bakka-gods frå Suldal), veit vi namna på dei dålevande arvingane etter Jens Rasmusson på Skeie. Det var Sebjørn (som nett på denne tida flytta litt inn på Flåtå, til eit bruk på Berge), det var dottera Anna, som var gift med ein Ulrik Mikkelsen (bymann), det var Kari (gift med Hallvard Skeie), det var Eli (gift med Gaute Pederson) og det var Asgjer Jensdotter. Om Eli veit vi at ho var enkja på Steinbru i Suldal før 1658. Då var ho nemleg ei av dei fire kvinnene lausgjenga-ren Johannes Helgeson hadde avla barn med. Han vart forresten dømd til halshogging.
Vi kan trygt rekna med at Jens Skeie og kona - Tormodsdottera frå Steinbru - hadde hatt fleire barn. Såleis finn vi oppsitjaren Rasmus på Skeie frå 1633, som i 1645 budde i lag med ein bror og ei syster, eit noko uvanleg hushald. Han burde ha vore gift for lenge sidan. Samstundes kan han godt ha vore enkjemann. Like eins finn vi åra 1637-1641 ein medbrukar til Rasmus nemnd Gunnar, som like eins kan ha vore ein son av Jens Rasmusson. Gunnar var ein av dei som var med å vitna i samband at Ola Vela vart funnen død i ut- marka i 1640. Begge desse sønene har døydd før 1652, utan livsarvingar. Sonen Sebjørn Berge vart heller ikkje svært gamal.
Rasmus Skeie vart i 1641 stemna av sin sokneprest, Hr. Markus, for ikkje å ha vore i kyrkja ein juladag. Det var brot på ei kyrkjeleg forordning, og då Rasmus ikkje hadde lovleg grunn, vart han dømd til å bøta 1 dalar til dei fattige. Det var mykje ståk og turbulens med denne presten, og det er grunn til å tru at det var ei bevisst handling frå Rasmus si sida å ikkje møta opp. Det kan vi lesa mellom linjene når saka kom fram att noko sei-nare av di Rasmus ikkje ville betala. For det første vart han då dømd til å bøta for ikkje å ha vilja bøta. Det vart då meir enn ei dobbel bot. I tillegg heiter det (noko normalisert): "Belangende hans bedrift i andre måder, da så fremt hand anstiller sig utilbørligen og med fortred her efter enten imod sin sjelesørger eller imod sin øvrighed, så det med billighed kan vore hannem lovlig overbevist, da bør hand straks at rømme her av prestegjeldet uden hand kand have det i minde med øvrigheden og samvolderen". Ettermannen til Rasmus Skeie, Svein Hiim, skulle sidan vitna i saker som gjekk på ufreden Hr. Markus hadde med bror sin Per Sand, nemleg vitnemål både i 1653 (bryllaupet på Hiim) og i 1656.
Etter at Gunnar kom ut av skattelistene i 1641/1642, var Rasmus igjen einebrukar på Skeie nokre år. Men sannsynlegvis var det Gunnar sitt bruk Hallvard Drarvikjå overtok kring 1644/1645, i lag med kona Kari, dotter til Jens Skeie og då truleg syster til Rasmus og Gunnar. Hallvard og Kari sitt bruk var noko mindre enn Rasmus (sidan Svein) sitt bruk. Og slik vart det verande to ulikt store bruk på Skeie frametter like til godt ut på 1800-talet. Grannegardane Haua og Berge var delt heilt likt i to like store bruk.
Hallvard Drarvikjå hadde i unge år tent hos storkaksen på Hylsstronnå, Hadle Vanvik. Han skulle koma til leva og virka på Skeie til han var godt over 80 år. I 1652 finn vi at han kom til forlik med Anna i Ottøynå om 3 dalar han skulda henne.
Rasmus Jensson Skeie må ha gifta seg (opp att) etter 1645. Som faren har han då fått ei Tor-modsdotter frå Suldal, nemleg frå Guggedal. Truleg heitte ho Siri. Dei hadde ikkje barn, og Rasmus må ha døydd før 1652. Året etter er første gong vi finn Svein Hiim på Skeie. Det går fram at han må ha gifta seg med enkja til Rasmus, mellom anna av di ein av dei eldste sønene vert døypt Rasmus. I alle høve er det sikkert at Svein var gift med Tormodsdottera frå Guggedal. Svein hadde i unge år - på 1640-talet - tent i 4½ år hos Gunnilla Ropeid, enkja etter Johannes Ropeid, då ho dreiv halve garden der.
Svein og Hallvard Skeie, og konene deira, skulle vera grannar på Skeie i kring førti år. Det var lenge på denne tida. Særleg fram mot 1700 var det mykje uro og skifte i brukarrekkjene i Sandsbygdå. Svein var den største av dei to på Skeie, både i økonomi og dei verva han hadde. Han var i det heile ein av dei få store i Sandsbyg-då i si tid, på same måten som Jens Skeie noko tidlegare på 1600-talet. I tillegg til garden på Skeie hadde han i mange år eitt av bruka på Haua som underbruk. I 1664 finn vi den 12-13 år gamle son hans innført som brukar der, venteleg mest som ein formalitet.
Både Svein og Hallvard Skeie var elles leiglendingar og gav si landskyld og sine bygselavgifter til prestar i Stavanger. "Giestligheden (d.v.s. geistligheten) eiger och bøxsler gaarden", heitte det såleis i 1649, men i 1661: "Till Capelanen i Staw(anger) med byxell". Frå kring 1650 var Skeie benefisert den residerande kapellan i Stavanger, altså til ein underordna prest i Domkyrkja.
Svein Skeie var kyrkjeverja i to periodar (1652-1655 og 1659-1660), og han står fram som prestemedhjelpar i ei sak 1656. Så var han noko nytta som lagrettemann, medan Hallvard ikkje vert registrert med eit slikt verv. I den vanskelege tida kring 1660 - med skattepress og naud - var Svein Skeie ein av dei som greidde seg særs godt i Jelsa skipreide. I 1661 fekk han det tunge vervet, mellom anna i lag med Anders Hanakam, å vera mellom dei 6 som skulle gå i Jelsa skipreida å krevja inn skatterestan-sar. Det er ingen ting som tyder på at dei tykte det-te var kjekt.
Hallvard Skeie og Hallvard Berge stemna i 1661 og 1662 Sjur Bakka i Suldal, kona hans As-gjer og sonen Nils for garden Vårvik i Suldal, som skulda 1 laup smør. Då vart det og vist til ein lagmannsdom av 1611, som Sjur Bakka meinte "var ulovlig gjort". Dei to Hallvard'ane meinte på si sida at Sjur Bakka heldt seg ulovleg til Vårvik. Dei meinte det var Jens Skeie sine arvingar som med rette skulle eige Vårvik. Hallvard Skeie var då gift med dotter til Jens medan Hallvard Berge var gift med enkja til son til Jens og må ha repre-sentert stebarna. Denne saka førte til eit kardinal-oppgjer om godset etter Saksbjørn Bakka i Suldal, ein kar som døydde alt før 1603 og som var farfar til kona til Jens Skeie. Det heitte seg i dommen 1662 at Jens Skeie sine arvingar skulle fylgja Steinbru, medan Saksbjørn sitt gods elles skulle skiftast alle "hans børn och arffuinger imellom epter landzlougen" (landslova). Hallvard Skeie stemna saka for lagtinget 1667, men der vart underretten sin dom stadfesta. Og, som det heitte, for at ein skulle få ende på denne striden ein gong for alle, skulle alle som vedkom saka stemnast til åstaden, der sorenskrivaren skulle vera til stades for å hjelpa dei til rette. Det var mange dette ved-kom, alle ættlingane etter Saksbjørn Bakka.
Svein Skeie fekk samla seg ein god del jordegods, særleg i Suldal. Såleis skaffa han seg part i Steinbru gjennom kona, altså gamalt Skeie-gods. 1 mark smør fekk han med kona. I 1676 fekk han skøyte på 19 merker smør av Eli Jensdotter Steinbru og sonen Peder Gauteson, samt 3½ mark smør av Hallvard Ormson på Skeie, gran-nen, på vegner av kona. Grannekona og Eli Steinbru var systrer, døtrer av gamle Jens Skeie. I 1680 fekk Svein skøyte på 1 pund smør i Steinbru av Jens Marvik.
I 1672 og 1674 fekk han pantebrev på 1 laup og ½ laup smør i Roalkvam i Suldal av oppsitjarar der og kjøpebrev på 15 merker smør i Kvestad (av Gabriel Havrevold). Same året kjøpte han Ersdalen i Sand. I 1682 kjøpte han 2 pund smør i Ritland i Suldal av president Christen Gram i Stavanger. Året etter selde han 4½ spann korn i Kvestad til svogeren Torkel Vanvik.
I 1662 fekk Svein pantebrev på 1 laup smør i Vanvik (tinglyst 1665), og han kjøpte 1 pund smør i Teig i Sauda av "en dell hans broedere". Han hadde og anna jordegods i Sauda. I 1688 vart han såleis stemna til ei åstadsak mellom Høl-land og Fløgstad som luteigar i Fløgstad saman med Lars Haua og Knut Saua. Det var altså ikkje lite gods han bygde seg opp med.
Det er tydeleg at Svein Skeie var særleg aktiv i skogbruksnæringa, og det er klart at det var det som gav han store innkomer. På eigen gard var han leiglending, men nytta seg av skogen på gardar han åtte sjølv andre stader. I 1675 var det oppe ei sak på tinget mot (svogeren) Torkel Vanvik, nemleg for at han hadde kjøpt opp tømmer ulovleg - mot privilegia til Stavanger by. To bønder frå Roalkvam møtte då og sa at Svein Skeie var deira husbond, og at han fekk deira tømmer, bortsett frå nokre få tylfter som Jørgen Cortsen hadde fått. Også Ola Steinbru gav opp Svein Skeie som husbond. Svein Skeie sa seg sjølv i ei liknande sak same året å ha fått 14 tylfter tømmer frå Roalkvam førre året, samt 2 tylfter frå Steinbru. Det inneverande året hadde han selt og lete hogge nokre bjelkar, men ikkje sagtømmer.
I første delen av 1680-talet finn vi at Svein Skeie saman med sonen Rasmus Haua hadde eine Blankenborg-sagjå på Hustveit.
Svein Skeie var elles i det heile mykje framme i tingbøkene. Han møtte både som vitne, som innklagar og som sjølv innstemnd. I 1675 var han ute etter Klaus Åbø og Guri Hovland for 5 dalar dei hadde skulda han i heile 6 år. I 1676 stemna Svein Skeie ein sambygding, Kittel (Kjell) Hanakam, for ei kyrkjeku. Dette forholdet kan såleis gå attende til 1650-talet, då Svein var kyrkjeverja. I 1682 vart Svein stemna av presten Hr. Søren for førstebygsla til Vanvik. Prestebolet åtte gods i Ytre Vanvik. Same året var han på nytt i sak med Guri Hovland, meinte ho på skifte etter broren Ola Eide hadde teke ei sølvnål. Ho sa sjølv at ho hadde ei fordring hos Ola Eide på ½ dalar, som arvingane ikkje gjekk med på. Guri vart dømd til å gje att nåla, og elles gå retten sin veg om ho meinte seg å ha krav i buet.
1682 var eit travelt år for Svein Skeie i juridisk forstand. Dette året vart han nemleg òg stemna av Ola Sanderson på Vik i Nedstrand som hadde fått låna 20 dalar av han. Som forsikring i lånetida hadde Svein fått eit skøyte. No hadde Ola betalt attende pengane, men sakna heimelsbrevet. Rasmus Haua møtte for far sin, men visste ikkje noko å seia om skøytebrevet. I 1685 vart Svein stemna av Peder og Tore Hanakam for eit ulovleg byte. Hans "medbyttesmann" var Rasmus Tjelmeland, men det går ikkje klart fram kva denne saka eigentleg gjekk på. Pengar som mor til Kittel Hanakam let etter seg var innblanda.
Svein Skeie var stor mann i Sandsbygdå i siste halvpart av 1600-talet. Grannen Hallvard høyrer vi som nemnt mindre til, men han heldt det gåande lenge han òg, trass i nedgangstider og harde år generelt.
Siste gong vi høyrer om Svein er i 1691, då han møtte som vitne i ei åstadsak på Ropeid, og i 1692, då han tinglyste eit skøyte (datert 1676) på gods i Steinbru. Siste gong vi finn Hallvard Skeie er i 1694, då han saman med Ola Sand vart stemna for landskyld av den felles husbonden deira, Hr. Hartvig Godtzen, residerande kapellan i Stavanger. Hallvard skulda to års landskyld av 1 laup smør i Skeie, i alt noko over 5 dalar Han vart dømd til å betala innan 14 dagar. Kan hende var det då han gav opp drifta. I alle høve finn vi to nye brukarar på Skeie frå midt på 1690-talet.
Svein Skeie hadde mange barn, men Skeie var ikkje sjølveige, og barna etablerte seg på andre gardar kringom i Ryfylke. Dei skulle alle koma til å leva i god velstand.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1664-teljinga i Skeie, Sand, Rogaland, NOR.

Svend Olson gifta seg med Siri Tormodsdotter cirka 1646 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Valborg Svendsdotter vart fødd cirka 1646 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Valborg gifta seg med Reiar Ellingson Breiland, son av Elling Meland og Ukjend, cirka 1664 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Valborg gifta seg så med Torbjørn Albertson Breiland, son av Albret Larsson Øystad og Lisbet Ormsdotter, cirka 1686 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Jørgen Svendson Fladhetland vart fødd i 1650 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1727 i Flat-Hetland, Fister, Rogaland, NOR 77 år gamal. Jørgen gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Knudson Hauske og Siri Rasmusdotter, cirka 1688 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Rasmus Svendson Hauge vart fødd i 1652 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1686 i Hauge, Sand, Rogaland, NOR 34 år gamal. Rasmus gifta seg med Larsdotter, dotter av Lars Aslakson Sukka og Siri Jonsdotter, cirka 1675 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg så med Mari Torkelsdotter, dotter av Torkel Nilsson Fatland og Kirsten Samuelsdotter, cirka 1685 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Ole Svendson Fuglestein vart fødd i 1658 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1729 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 8. des 1729 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Torborg Olsdotter, dotter av Ole Knudson Fuglestein og Anna Bjørnsdotter, cirka 1680 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Kari Ormsdotter, dotter av Orm Olson Fister og Anna Oddsdotter, cirka 1700 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

          v.  Helga Svendsdotter vart fødd cirka 1660 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1696 i Vinja, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 36 år. Helga gifta seg med Erich Nilsson Vinja, son av Niels Erikson Frette og Siri Rasmusdotter, cirka 1689 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         vi.  Tormod Svendson Vanvik vart fødd i 1662 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1722 i Vanvik ytre, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Tormod gifta seg med Siri Albertsdotter, dotter av Albret Larsson Øystad og Lisbet Ormsdotter, cirka 1684 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

        vii.  Anna Svendsdotter vart fødd cirka 1665 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Fattland, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år. Anna gifta seg med Niels Torkelson Fatland, son av Torkel Nilsson Fatland og Kirsten Samuelsdotter, cirka 1690 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

166    viii.  Svend Svendson Fister. Svend gifta seg med Siri Eriksdotter, dotter av Erich Olson Byre og Marta Larsdotter, cirka 1691 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Svend gifta seg så med Eli Andersdotter, dotter av Anders Larsson Riskedal og Malena Nilsdotter, cirka 1705 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


333. Siri Tormodsdotter, dotter av Tormod Osmundson Guggedal og Valborg Olsdotter, vart fødd cirka 1625 i Guggedal, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Skeie, Sand, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Rasmus Jensson, son av Jens Rasmusson Skeie og Tormodsdotter, cirka 1645 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg så med Svend Olson Skeie cirka 1646 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

334. Anders Larsson Riskedal, son av Lars Åsulvson Riskedal og Inger Andersdotter, vart fødd i 1654 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1730 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 76 år.

Generelle notat: Anders Larsson Riskedal var gift med Malena Nilsdotter frå Nord-Øye og dei er nemnde med seks barn. Anders sat med hovudbruket på Riskedal i mange år. Ved skifte etter han og kona i 1730 var det 1 laup smør i Svadberg, 1 laup smør med bygsel i Øvrabø, 72 riksdalar, 2 pund smør med bygsel i Åse, 24 riksdalar, 2 pund 3 merker smør i Tveit, 51 riksdalar, 1 pund 6 merker smør i Helgeland, 20 riksdalar, ½ pund smør i Ur, 27 riksdalar. Tilsaman 274 riksdalar. Mellom dokumenta var det brev frå 1712 der faren oppgir til bruk for Lars 1 laup 18 merker smør i Riskedal. Ved manntalet i 1701 er Anders oppført med sønene Lars og Nils. Sonen Torstein må vere fødd etter 1701. Kvinnkjønn vart ikkje teke med ved dette manntalet. Ved matrikkelen i 1723 heiter det at Riskedal var på 2 ½ laup smør, det var 1 flaumkvern, brensel til husbruk. Anders brukte 2 ½ pund, sådde 4 tønner og avla 20 tønner, fødde 1 hest, 10 naut og 20 sauer. "Nils og Tostens brug lige stort, hvert 2 ½ pd og beskaffenhed som faderens". Her ser ein at det er 3 like store bruk på Riskedal. At ikkje Lars er nemnt kjem nok av at han skulle ta over faren sitt bruk. Sonen Torstein er ikkje nemnt nokon annan stad enn her.
Som ein ser er jordegodset i Svadberg oppgitt til 1 laup smør, dette var 1730. 1726 hadde det vore 2 laupar. I tida 1720-1730 har det skjedd mykje på Riskedal. For det første hadde garden brunne ned. Dei to bruka frå 1701 var delt i 3 like deler i 1723 mellom Anders Larson og to av sønene hans. Det er ikkje klarlagt kva tid brannen var. I Tingbok B.a. nr. 45, 1725-1728, fol. 62 b. er omtala skadetakst etter flaum på Svadberg, truleg året før. Her heiter det om Riskedal at Anders Riskedal har "hafft gamle og fuldstendige Odels­breve, hvor iblant: hr: Holger Wind det ene skal have underskrevet, indtil gaarden Rischedahl for nogle aar leden af u-løchelig Jlde-Brand blev lagt i Asche, og da skal Originale Adkomsterne tillige være fortærede".
Den Holger Wind som er nemnt må truleg vere Holger Holgersen fødd i 1675, son til Holger Tallaksen. Anders Larson har nok kjøpt bruket til Holger Holgersen, og sonen har skrive garden frå seg. Dette odelsbrevet brant altså opp saman med alt anna. Om Anders Larson delte Riskedal før eller etter brannen, skal vere usagt, truleg var det etter. Sonen Lars fekk hovedbruket etter faren.

Anders Larsson gifta seg med Malena Nilsdotter cirka 1682 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Inger Andersdotter vart fødd cirka 1683 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1769 i Svadberg, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 86 år. Inger gifta seg med Rasmus Jonasson Rose, son av Jonas Rasmusson Løvbrekke og Sissel Tomasdotter, i 1700 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Inger gifta seg så med Rasmus Nilsson Svadberg, son av Niels Ommundson Varland og Lucrits Svendsdotter, i 1712 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

167      ii.  Eli Andersdotter. Eli gifta seg med Svend Svendson Fister, son av Svend Olson Skeie og Siri Tormodsdotter, cirka 1705 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Maritha Andersdotter vart fødd i 1688 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Atletveit, Sjernarøy, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 17. mar 1765 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Maritha var Martha. Maritha gifta seg med Knud Olson Atletveit, son av Ole Knudson Norheim og Siri Jonsdotter, cirka 1711 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Lars Andersson Riskedal vart fødd i 1692 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 51 år gamal. Lars gifta seg med Berte Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Nilsson Norheim og Siri Olsdotter, cirka 1730 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Lars gifta seg så med Kari Klengsdotter, dotter av Kleng Asserson Døvik og Marta Reiarsdotter, cirka 1735 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Niels Andersson Bjørheim vart fødd i 1694 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Kari Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Henrikson Bjørheim og Anna Ivarsdotter, i 1717 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         vi.  Torstein Andersson vart fødd cirka 1701 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR.


335. Malena Nilsdotter, dotter av Niels Osmundson Øye og Marta Bjørnsdotter, vart fødd cirka 1655 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1730 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år.

Malena gifta seg med Anders Larsson Riskedal cirka 1682 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

336. Jon Larsson Sedberg vart fødd i 1602 og døydde i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.

Jon Larsson gifta seg med Randi Johannesdotter cirka 1635 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Randi Jonsdotter vart fødd cirka 1635 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Valheim nedre, Årdal, Rogaland, NOR. Randi gifta seg med Rasmus Bjørnson Valheim i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Jonsdotter vart fødd cirka 1638 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Kyrkhus, Årdal, Rogaland, NOR. Jonsdotter gifta seg med Torgrim Bjørnson Kyrkhus cirka 1660 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Johannes Jonson vart fødd i 1641 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg med Ingeborg Svendsdotter cirka 1680 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         iv.  Berta Jonsdotter vart fødd cirka 1645 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.

168       v.  Eivind Jonson Byrkja. Eivind gifta seg med Gunhild Andersdotter d. y., dotter av Anders Tjerandson Byrkja og Marite Finnsdotter, cirka 1671 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         vi.  Lars Jonson vart fødd i 1650 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.


337. Randi Johannesdotter, dotter av Johannes Larsson Svadberg og Ukjend, vart fødd cirka 1610 i Svadberg, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.

Randi gifta seg med Jon Larsson Sedberg cirka 1635 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

338. Anders Tjerandson Byrkja, son av Tjerand Andersson Tungland og Ukjend, vart fødd i 1596 i Tungland, Strand, Rogaland, NOR og døydde før 1669 i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anders Tjerandson var fødd ikring 1596 og død før 1669. Anders hadde det tredje bruket på Byrkja i manntalet for 1663. Han var truleg fødd på Tungland, men vaks opp på Valheim. Kona var Marite Finnsdotter Fevoll, og dei er nemnde med seks barn. Einaste sonen dei hadde døydde ugift før faren, og det er ikkje nemnd kva han heitte.
Anders kjøpte og panta til seg gods i Byrkja, som var den gamle ættegarden etter bestefaren hans, Anders Ingebretson. I 1661 åtte Anders Tjerandson 3½ pund i garden og 2 spann korn i Fjelde i Strand. Alt i 1625 fekk han ½ laup smør i Byrkja av far sin, Tjerand Andersson.

Anders Tjerandson gifta seg med Marite Finnsdotter cirka 1625 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Andersdotter vart fødd cirka 1625 i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Rake, Årdal, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Knud Knudson Rake, son av Knud Olson Bergeland og Ukjend, cirka 1665 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Gunhild Andersdotter d. e. vart fødd cirka 1627 i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1687 i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Gunhild gifta seg med Jon Jørgenson Byrkja, son av Jørgen Jonson Fladhetland og Ragnhild Gautesdotter, cirka 1660 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Borghild Andersdotter vart fødd cirka 1630 i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR. Borghild gifta seg med Svend Knudson Rake, son av Knud Olson Bergeland og Ukjend, cirka 1660 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Borghild gifta seg så med Ole Endreson Riveland, son av Endre Hansson Idse og Åsa Knudsdotter, cirka 1673 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Marita Andersdotter vart fødd cirka 1635 i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1708 i Underberge, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 73 år, og vart gravlagd den 4. mar 1708 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Marita gifta seg med Rasmus Pederson Underberge, son av Peder Toreson Underberge og Astri Underberge, cirka 1676 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Marita gifta seg så med Asbjørn Rasmusson Underberge cirka 1680 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

169       v.  Gunhild Andersdotter d. y.. Gunhild gifta seg med Eivind Jonson Byrkja, son av Jon Larsson Sedberg og Randi Johannesdotter, cirka 1671 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


339. Marite Finnsdotter, dotter av Finn Toreson Fevold og Olsdotter, vart fødd cirka 1594 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR.

Marite gifta seg med Anders Tjerandson Byrkja cirka 1625 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

340. Jon Hauge døydde cirka 1620 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Nedre og Øvre Hauge (Nera og Øvra Haua i dagleg tale) ligg på austsida av Ulla. Her er ein stor flat terrasse på ikring 700 mål som ligg ikring 50 meter over havet. Mot sjøen er det bratte kantar, der det har vore teke ut mykje grus og sand. Gardane har utmark i nordaust oppover mot Sjølsnuten på 838 meter over havet.
På Hauge er det uvanleg mange fortidsminne. Alle er steinrøyser og haugar i ulike storleikar. Her må vere nærare 300 av slike. Dei aller fleste ligg på Nedre Hauge. Dei fleste er nok rydningsrøyser, det vil seie at dei vart opplagde ved rydding og dyrking av jorda. Når det skjedde, veit me ikkje sikkert. Men det er rimeleg å tru at det kan ha vore i eldre jernalder, det vil seie i dei par første hundre åra av vår tidsrekning. Det vart gjort undersøkingar i to felt med røyser i l985. Røysfelta ligg i sørvestre kant av Haugeterrassen og inneheld 52 røyser i alt. Det vart gjort småfunn av brende bein, brent flint og nokre keramikkskår. I alle fall ei av røysene i desse felta reknar ein med er gravrøys. Nokre av dei andre røyrsene på garden er nok også gravrøyser. Dei fleste av dei ligg ute på kanten av terrassen, mot fjorden i sør. Eit bryne av kvartsitt som vart funne i 1934,er òg datert til eldre jernalder. Her er òg gjort fleire funn. Frå folkevandringstida (400 - 600 etter Kristi fødsel) stammar ei bronsesølje og eit leirkarskår. Eit stykke av eit sverd meiner ein er frå merovingartida (600 - 800 etter Kristi fødsel). Det låg i ein stor haug som vart utjamna i 1940-åra. I haugen var der òg ein pilspiss, brende bein og leirkarstykke, men dei vart ikkje tekne vare på. Ei jernøks, ein spydspiss av jern og eit fiskesøkke er frå vikingtida (800-1030 etter Kristi fødsel). Dei vart funne ved graving i ein haug i 1911.
Namnet Hauge er rett fram å for stå. Det kjem av haug, fleirtal haugar. Her er ikkje mange naturlege haugar, mesteparten av Haugaterrassen er flat som ei pannekake. Det er lite rimeleg å tru at heile Haugeterrassen har gjeve namn til garden. Ein Haug er avrunda på toppen, men på Hauge er det heilt flatt. Det er meir truleg at dei mange menneskelaga haugane på garden, alle rydningsrøysene og dei meir fåtalige gravhaugane som har gjeve namn til garden. Me veit ikkje kva tid Hauge vart delt i eit Øvre og eit Nedre Hauge. Leidanglista for 1567 skil mellom Øvre og Nedre Hauge, men i 1584 i eit kongebrev med opprekning over kva jordegods kongen makeskifte med Henrik Brockenhus, er det brukt berre Hauge. Her var det nok Øvre Hauge det var tale om.
Om brukarane på garden tidlegare på 1500-talet står det berre at dei budde på "Howg", "Høge" eller liknande. Jon har nok budd på Øvre Hauge lenge, men han er nemnt som skattytar der berre i 1612-1614. I 1624 er kona Anna Ånonsdotter nemnt som eigar av jord på Øye og Fister.

Jon gifta seg med Anna Ånensdotter cirka 1592 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Jonsdotter vart fødd cirka 1592 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Bjelland, Fister, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Peder Endreson Bjelland, son av Endre Torsteinson og Ukjend, cirka 1612 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Jonsdotter vart fødd cirka 1595 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jonsdotter gifta seg med Orm Knudson Hauge cirka 1618 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Knud Jonson Einervoll vart fødd i 1600 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Marita Halvorsdotter d. e., dotter av Halvor Andersson Kvame og Helga Toresdotter, cirka 1638 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Jonsdotter d. e. vart fødd i 1601 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Knud Kleivaland cirka 1623 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Jon Jonson Kleivaland cirka 1635 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

170       v.  Samson Jonson Kvame. Samson gifta seg med Helga Toresdotter, dotter av Tore Svendson Breiland og Ragnhild Steinsdotter, i 1633 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Samson gifta seg så med Elisabet Jørgensdotter, dotter av Jørgen Knudson Hauske og Brita Reiarsdotter, cirka 1667 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Anna Jonsdotter d. y. vart fødd cirka 1610 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Tjøstheim, Suldal, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Jacob Narveson Tjøstheim, son av Narve V. Tjøstheim og Ukjend, cirka 1633 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Marit Jonsdotter vart fødd cirka 1615 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Jørmeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Marit gifta seg med Johannes Jørmeland cirka 1635 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Peder Torgerson Jørmeland cirka 1649 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Jonsdotter vart fødd cirka 1620 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jonsdotter gifta seg med Orm Halvorson Hauge, son av Halvor Andersson Kvame og Helga Toresdotter, cirka 1650 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


341. Anna Ånensdotter, dotter av Ånen Ormson Marvik og Berit Torgersdotter, vart fødd cirka 1572 i Marvik, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1624 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Jon Hauge cirka 1592 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

342. Jørgen Knudson Hauske, son av Knud Pederson Hauske og Elisabet Jonsdotter, vart fødd i 1610 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1669 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år.

Generelle notat: Jørgen Knutson er nemnt som brukar av 5/8 av Hauske (2½ laupar smør) frå 1631. Han var lensmann i Hjelmeland 1652-1666. Lensmannen stod ofte mellom borken og veden. Han var både ein mann av folket og samtidig embetsverket sin lokale representant i bygda. Dette fekk Jørgen til fulle merka i 1654. Då hadde han vegra seg for å skriva ut soldatar til kongens teneste. For det fekk han ein kraftig smekk då han etterpå vart idømd ei bot på heile 30 riksdalar.

Jørgen Knudson gifta seg med Brita Reiarsdotter cirka 1632 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Knud Jørgenson Nessa vart fødd i 1632 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1697 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR 65 år gamal. Knud gifta seg med Martha Knudsdotter, dotter av Knud Johannesson Lovra og Marta Gudmundsdotter, cirka 1670 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Peder Jørgenson Skikelstrand vart fødd i 1640 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år. Peder gifta seg med Margit Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Olson Ihle og Brønla Osmundsdotter, cirka 1675 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Siri Jørgensdotter vart fødd cirka 1645 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Døvik, Fister, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Jon Torsteinson Døvig d. y., son av Tosten Johannesson Pundsnes og Jonsdotter, cirka 1670 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

171      iv.  Elisabet Jørgensdotter. Elisabet gifta seg med Samson Jonson Kvame, son av Jon Hauge og Anna Ånensdotter, cirka 1667 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Elisabet gifta seg så med Ole Knudson Kvame, son av Knud Torbjørnson Laugaland og Anna Olsdotter, cirka 1693 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Elisabet gifta seg så med Odd Jonasson Kvame, son av Jonas Johannesson Hidle og Elisabet Oddsdotter, i 1711 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Birgitta Jørgensdotter vart fødd cirka 1655 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Anna Jørgensdotter vart fødd cirka 1660 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Håra, Sandeid, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Anders Osmundson Haarde, son av Osmund Sigveson Håland og Ingeborg Osmundsdotter, cirka 1683 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


343. Brita Reiarsdotter, dotter av Reiar Asserson Mæle og Siri Olsdotter, vart fødd cirka 1614 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1699 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Brita gifta seg med Jørgen Knudson Hauske cirka 1632 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

362. Bjørn Johannesson Vestersjø, son av Johannes Torsteinson Vestersjø og Marta Reidarsdotter, vart fødd i 1615 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Bjørn Johannesson er nemnt som brukar på Vestersjø frå 1644 til etter 1666. I 1649 var han brukar av 1/3 av Vestersjø. I 1661-1664 bruka han heile garden åleine. Sidan bruka han 3 laupar og Sjur 1 laup. Bjørn bruka òg ein halv laup smør i Sande som underbruk først på 1650-talet. Daniel Hapnes stemna han til tinget og meinte at Bjørn ikkje hadde rett til det. Det var Bjørn som fekk medhald i retten. Daniel vart frådømd bruksretten, men fekk ei større erstatning. Bjørn hadde barna Johannes, Lars og dottera Sofie. Sofie og mannen hennar overtok bruket på Vestersjø.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Bjørn Johannesson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

181       i.  Sofie Bjørnsdotter. Sofie gifta seg med Sivert Osmundson Vestersjø cirka 1665 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Johannes Bjørnson vart fødd i 1650 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Bjørnson Vestersjø vart fødd i 1653 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Tora Ånensdotter, dotter av Ånon SteinFinnson Karmsund og Ukjend, cirka 1680 i Åkra kyrkje, Åkra, Rogaland, NOR.


364. Knud Jonson Einervoll, son av Jon Hauge og Anna Ånensdotter, vart fødd i 1600 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Knud Jonson gifta seg med Marita Halvorsdotter d. e. cirka 1638 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ånon Knudson vart fødd i 1638 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Berta Knudsdotter vart fødd cirka 1639 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Berta gifta seg med Hoskuld Øysteinson Steinsland, son av Østen Halvardson Assheim og Gunhild Åselsdotter, cirka 1660 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

182     iii.  Halvor Knudson Einervoll. Halvor gifta seg med Anna Olsdotter cirka 1665 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


365. Marita Halvorsdotter d. e. dotter av Halvor Andersson Kvame og Helga Toresdotter, vart fødd cirka 1620 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Marit Hallvorsdotter var gift med Knut Jonson på Einervoll og som enke gifta ho seg like godt med Knut Jonson frå Øvre Hauge. Knut Jonson var andre Knut Jonson for kona si, då han gifte seg med Marit Hallvorsdotter. Han er nemnt på Einervoll på 1660-talet, men hadde truleg budd der lenge då. Han brukte ½ laup smør i 1666, det same som Ånon Jonson. Tidlegare hadde han budd på Øye der han er nemnd i 1626 og til 1640. Første Knut Jonson må vera død mellom 1636 og 1638. I 1638 er ho gift for andre gong og får eit barn.

Marita gifta seg med Knud Jonson Einervoll cirka 1637 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Marita gifta seg så med Knud Jonson Einervoll cirka 1638 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

368. Torbjørn Pederson Assheim, son av Peder Tormodson Foss og Susanne Rasmusdotter, vart fødd i 1620 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1682 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 62 år gamal.

Generelle notat: Torbjørn Pederson frå Foss var gift med Siri Hallvardsdotter Assheim og det er nemnt seks barn. Torbjørn kjøpte ein halv smørlaup i Assheim for 60 riksdalar av Hermann Garman i 1658. Han åtte 9/10 av garden (2 laupar 18 merker smør) i 1661. Han etterlet seg eit rikt bu. Der var verdiar for heile 318 riksdalar som skulle delast mellom arvingane. Det var skifte etter Siri i 1700.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1682 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Torbjørn Pederson gifta seg med Siri Halvardsdotter cirka 1655 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

184       i.  Peder Torbjørnson Assheim. Peder gifta seg med Anna Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Bjørnson Aukland og Johanna Kristensdotter, cirka 1698 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingrid Torbjørnsdotter vart fødd cirka 1660 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ingrid gifta seg med Niels Toreson Breiland, son av Tore Nilsson Breiland og Ukjend, cirka 1686 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Halvor Torbjørnson Hovda vart fødd i 1661 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1732 i Hovda, Finnøy, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 29. jun 1732 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Halvor gifta seg med Siri Olsdotter i 1691 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Halvor fekk barn med Guri Larsdotter, dotter av Lars Jonson Hovda og Udbjør Dagfinnsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Halvor gifta seg så med Guri Helgesdotter den 9. nov 1721 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Marit Torbjørnsdotter vart fødd i 1670 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1735 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR 65 år gamal. Marit gifta seg med Sevat Olson Sandvik, son av Ole Sevatson Skiftun og Gunhild Olsdotter, cirka 1691 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Knud Knudson Skiftun, son av Knud Knudson og Siri Larsdotter, i 1708 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Malene Torbjørnsdotter vart fødd cirka 1672 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1732 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år, og vart gravlagd den 27. apr 1732 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Malene gifta seg med Nils Sivertson Tysse, son av Sivert Nilsson Haugsland og Martha Knudsdotter, i 1696 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Siri Torbjørnsdotter vart fødd cirka 1675 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Staurland, Fister, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Ole Olson Staurland d. y., son av Ole Reiarson Vadla d. y. og Helga Olsdotter, cirka 1694 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


369. Siri Halvardsdotter, dotter av Halvard Øysteinson Assheim og Marit Klengsdotter d. e., vart fødd cirka 1630 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1700 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1700 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Torbjørn Pederson Assheim cirka 1655 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

370. Gudmund Bjørnson Aukland, son av Biørn Olson Aukland og Kari Gudmundsdotter, vart fødd i 1644 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1691 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 47 år gamal.

Generelle notat: Gudmund Bjørnson kom til Bergeland på Ombo i Jelsa ikring 1675. I 1688 kjøper han krongodset i Bergeland 18 merker smør av oberst Gersdorf som åtte det. Gudmund åtte til slutt heile Bergeland, 3 laupar smør. Om det er kona hans Johanna Kristensdotter som truleg var brordotter av sokneprest Jens Simonson Morsing, som arva godset etter farbror sin, eller Gudmund har arva det etter moster si, som var siste kona til Jens Morsing, er uvisst.
Gudmund budde òg på Håland i Erfjord før dei kom til Aukland. Han sat i god velstand. Då han døydde i 1691 og det var skifte etter han, etterlet han seg verdiar i laust og fast gods for 404 dalar brutto. Men gjelda var på 213 dalar, så nettoeiga vart på 191 dalar. Der var jordegods i Aukland og fleire andre gardar på til saman 9½ laupar 6 merker.
Sonen Kristen Gudmundson budde på Bergeland saman med mor si Johanna Kristensdotter i 1701. Ho styrde garden mens Kristen var mindreårig. I 1706 er Kristen oppført som eigar og brukar av Bergeland, og var då 19 år gamal. I 1706 fekk Johanna folge av dei tre barna sine. (Sonen Gudmund var død før skiftet etter faren i 1691.) Jens og Kristen skulle kvar gje Johanne 2 tønner havre, 5 spann reint korn og 2 spann rug, fø for henne 2 kyr og 2 sauer og verar, som ho skulle ha ulla og mjølka av, ein gris og gje henne to verar til slakt. Svigersonen Peder skulle kvart år gje henne eit slaktenaut "paa tredie Aar". Ho skulle ha rett til å bu hos kvar av dei "som hun self løster".

Gudmund Bjørnson gifta seg med Johanna Kristensdotter cirka 1675 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

185       i.  Anna Gudmundsdotter. Anna gifta seg med Peder Torbjørnson Assheim, son av Torbjørn Pederson Assheim og Siri Halvardsdotter, cirka 1698 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Jens Gudmundson Aukland vart fødd i 1680 i Bergeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1726 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 46 år gamal. Jens gifta seg med Brønelle Olsdotter, dotter av Ole Gudmundson Håland og Sissel Børgesdotter, den 18. jul 1701 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Christen Gudmundson Bergeland vart fødd i 1687 i Bergeland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Bergeland, Jelsa, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 22. mar 1758 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Christen gifta seg med Malena Ormsdotter, dotter av Orm Olson Fister og Anna Oddsdotter, cirka 1707 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Gudmund Gudmundson Aukland vart fødd cirka 1689 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1690 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 1 år.


371. Johanna Kristensdotter, dotter av Christen Simonson Morsing og Ukjend, vart fødd cirka 1648 og døydde i Bergeland, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1701-teljinga i Bergeland, Jelsa, Rogaland, NOR.

Johanna gifta seg med Gudmund Bjørnson Aukland cirka 1675 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


384. Michel Mikkelson Langballe, son av Michel Mikkelson Langballe og Kiersten Jensdotter, vart fødd den 25. sep 1642 i Aarhus, , Århus, DNK og døydde den 4. nov 1711 i Hundborg Præstegård, , Hillerslev, DNK 69 år gamal.

Generelle notat: Av Henning Kristensen, Egely 45, DK-9340 Asaa i Danmark har eg fått denne informasjonen:
Michel Michelsøn Langballe betegnes som Kgl. fuldmægtig. Han var amtsskriver over Thy og Mors. Ifølge værket "Danmarks amtsforvaltere 1660-1848 (Dueholm, Ørum og Vestervig Klosters amter)" er oplyst at "Mikkel Langballe underskriver kontributionsregnskabet for Mors og Thy 1/8-1664 - 1/8-1666 på amtsmanden Mogens Kruses vegne, kaldes i bilag til første års regnskab Mogens Kruses fuldmægtig. I bilag til næste års regnskab skriver paa Thy og Mors; kaldes amtsskriver i bilag til regnskabet 1/8-1666 - 1/8-1667, der underskrives af Mogens Kruse".
Michel Michelsøn Langballe boede 1668 i Nykøbing på Mors, og blev gift med Ane Mariche Bertelsdatter samme år efter forudgående trolovelse. Deres vielse fandt sted "i hjemmet", hvilket sikkert har været i Nykøbing, da kancelliet's registrering af vielsen forekommer i det jyske register. Ifølge indførsel i Hillerslev herreds tingbog, boede Michel Michelsøn Langballe allerede 1666 i Nykøbing, Mors, idet han kvitterede for månedsskatter, betalt af Anders Christensen Momtoft for en gård han havde fæstet af Vestervig Kloster, dateret Nykøbing den 9/9- og 14/9-1666.
Michel Michelsøn Langballe angives 1688 at være forvalter på Kærbygaard (sikkert identisk med Kærbygaard i Kasted sogn, Hasle herred, beliggende nordvest for Århus). Michel Michelsøn Langballe købte 1675 Nebel af Johan Addesen v. Buchfeldt. Michel Michelsøn Langballe forpagtede Nebel i 1668 og ejede den 1682. Han angives i skiftet 1675 efter Anders Kieldsøn Nors, som værende bosat på Nebel. Han skødede 1708 Nebel Sædegård (11 tdr. hartkorn) til sin søn Berthel Michelsøn Langballe.
Ved sin død i 1711 betegnes Michel Michelsøn Langballe som ejer af såvel Nebel som Søgård. Han opholdt sig ved sin død i Hundborg Præstegård, hvor han sikkert havde opholdt sig siden salget af Nebel.
Michel Michelsøn Langballe og hustruen fra 1. ægteskab Ane Mariche Bertelsdatter er begge begravet i Vester Vandet Kirke, hvor en mindesten der bærer flg. indskreption er placeret i korbuen:
"Gravschrift - Herunder hviler høiagtbare og velfoneme mand Michel Michelsøn Langballe til Nebbel fordum Amtskriver over Thye og Morsøe, fød i Aarhuus Aar 1642 den 25 Septe.: døde her i Thye Aar 1711 den 11 Aprilis i sin alders 69 aar med sin kiere egtefelle ærbaarne og gudelskende Matrone Ane Mariche Bertels daatter, fød udi Assens i Fyen 1649 den 14 Septembris død paa Nebbel Aar 1699 udi sin alders 49 aar og levet tilsammen udi egteskab udi 31 aar og af Gud velsignet med 8 søner og 3 døtre. - Nu samlet er der been i en begravelse, Gud give dem igien en glad opstandelse. - Til de efterlevende. Her neden under denne steen fra verdens stød og møie, sig hviler voris trætte been men siælen i det høie. Omkast os ey vor hvilested fordi vi ere døde, men lad os sove her med fred til vi vor Jesum møde."
Michel Michelsøn Langballe var i sit 1. ægteskab gift med Ane Mariche Bertelsdatter. Efter hendes død i 1699 oprettede han "ægtepagt" med Wibeche Mariche Frandsdatter Hagendorn, datter af sognepræsten for Solbjerg og Sundby sogne på Mors, Frandts Hansøn Hagendorn og hustru Sophie Nielsdatter Schytte af Vestervig-Agger. Hendes far Frandts Hansøn Hagendorn er fødd 23/9-1650 i Nykøbing på Mors og død 3/6-1696 i Solbjerg Præstegård på Mors og var søn af rådmand Hans Jensen og hustru Maria Castensdatter (er sikkert identisk med Mariche Castensdatter hvilken er nævnt sammen med årstallet 1643 som indskrift på en genstand i forbindelse med sølvtøjet, hvilken indgår i registreringen, forud for skiftet 1711 efter Michel Michelsøn Langballe). Wibeche Mariche Frandsdatter Hagendorn blev siden efter kgl. bevilling af 14/5-1714 gift med sin fætter Jens Knudsen Schytte, sognepræst for Hjardemål sogn. Hun blev ved sin begravelse 7/3-1727, oplyst at være 48 år gammel. Meget tyder i retning af at begge Michel Michelsøn Langballe's hustruer var nære slægtninge, således at Wibeche Frandsdatter Hagendorn var niece til Ane Mariche Bertelsdatter. Nebel blev fllyttet flere gange på grund af sandflugt, hvilken det i 1678 led meget under. I 1892 nedbrændte Nebel totalt. Det nuværende Nebel ejes af staten og er bortforpagtet.

Kilder:
Dueholm, Ørum og Vestervig Amter's skifteprotokol, 1705-20, fol. 160-179 (beggeincl.).
Aarhus skifteprotokol, 1685-96, fol. 206-213 (begge incl.).
Historiske Årbøger f. Thisted Amt, 1. bind, 1906-12 (1912, s. 8-9).
Danmarks Kirker, Thisted Amt - Vester Vandet sogn.
Trap Danmark, Vester Vandet sogn, Thisted Amt.
S.V. Wiberg: En almindelig dansk præstehistorie, bind 1, s. 621-622 og bind 3,s. 157.
Personalhistorisk Tidsskrift, 6. række,, 2. bind, s. 278
(Uddrag af kancelliets registranter ang. vielser, dåb og begravelser 1660-70.
H. Friis (-Petersens) samling: Familien Langballe fra Langballe i Mårslet sogn.
Henry Bruun: Danmarks amtsforvaltere 1660-1848, s. 40.
Kirkebog f. Thisted sogn, Thy, 1698-1764.
Gejstlige skiftebreve, Ålborg stift, 1671-1789, 1, # 7.
Aalborg bispearkiv, kgl. bevillinger ægteskabsdispensationer, 1669-1779.
Torsten Balle: Tingbogsekstrakter fra Thy, Hillerslev herred 1666, s. 39.
Fødd: Danmarks Kirker, Thisted Amt - Vester Vandet sogn.
Død: Dueholm, Ørum og Vestervig Amter's skiftepr,1705-20,fol.160-

Michel Mikkelson gifta seg med Ane Mariche Bertelsdotter den 2. des 1668 i DNK.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifta seg.

Barn av dette paret var:

          i.  Michel Mikkelson Langballe vart fødd i 1670 i Nebel, Hillerslev, Denmark og døydde i Bordeaux, , Centre, FRA.

         ii.  Berthel Mikkelson Langballe vart fødd i 1672 i Nebel, Hillerslev, Denmark og døydde den 6. apr 1744 i Nebel, Hillerslev, Denmark 72 år gamal.

        iii.  Hans Casten Mikkelson Langballe vart fødd i 1674 i Nebel, Hillerslev, Denmark og døydde den 29. jan 1752 i Nørhågård, , Hillerslev, DNK 78 år gamal.

         iv.  Jens Mikkelson Langballe vart fødd den 14. aug 1676 i Nebel, Hillerslev, Denmark og døydde den 10. feb 1735 i Sjørring Præstegård, Hillerslev, Denmark 58 år gamal.

          v.  Henrich Mikkelson Langballe vart fødd cirka 1678 i Nebel, Hillerslev, Denmark og døydde den 13. jan 1735 i Aarhus, , Århus, DNK i ein alder av omkring 57 år.

         vi.  Marike Mikkelsdotter vart fødd cirka 1679 i Nebel, Hillerslev, Denmark og døydde i 1709 i DNK i ein alder av omkring 30 år. Eit anna namn for Marike var Mariche Langballe.

        vii.  Søren Mikkelson Langballe vart fødd i 1680 i Nebel, Hillerslev, Denmark og døydde den 15. des 1702 i Nebel, Hillerslev, Denmark 22 år gamal.

       viii.  Giske Mikkelsdotter vart fødd den 4. des 1682 i Nebel, Hillerslev, Denmark og døydde den 29. aug 1735 i Hillerslev, Nørlyng, Viborg Amt, DNK 52 år gamal. Eit anna namn for Giske var Giedsche Langballe.

         ix.  Niels Mikkelson Langballe vart fødd cirka 1684 i Nebel, Hillerslev, Denmark og døydde før 1711 i DNK.

192       x.  Jørgen Mikkelson Langballe. Jørgen gifta seg med Sidsele Larsdotter cirka 1712 i Moss kyrkje, Moss, Østfold, NOR.

Michel Mikkelson gifta seg så med Wibeche Mariche Fransdotter den 10. okt 1710 i Hundborg Præstegård, , Hillerslev, DNK.

Ekteskapsnotat: Dueholm, Ørum og Vestervig Amter's skifteprotokol, 1705-20.


385. Ane Mariche Bertelsdotter vart fødd den 14. sep 1649 i Assens, , Fyn, DNK og døydde den 17. jan 1699 i Nebel, Hillerslev, Denmark 49 år gamal. Eit anna namn for Ane Mariche var Ane Mariche.

Generelle notat: Av Henning Kristensen, Egely 45, DK-9340 Asaa i Danmark har eg fått denne informasjonen:
Ane Mariche Bertelsdatter døde 1699 i Vester Vandet sogn. Hun angives ved sin død at være 49 år, 4 mdr. og 3 dage gammel. Med hensyn til tidspunktet for hendes død er det oplyst meget nøjagtigt til være om morgenen kl. 06.00. Kilder: Kirkebog f. Vester Vandet sogn, Thy, 1691-1731. Svend Larsen: Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17de århundrede, 2.bind, s. 302-303, 313-314. "1699, D. 17. Januar: Om morgenen klocken 6, døde Ane Mariche Bertelsdatter, Sig. Michel Langballes hustru der (....) var 49 aar, 4 maaneder og 3 dage gammel. Begravet D. 24. dito." Kilder: Kirkebog f. Vester Vandet sogn, Thy, 1691-1731. "Gravschrift - Herunder hviler høiagtbare og velfoneme mand Michel Michelsøn Langballe til Nebbel fordum Amtskriver over Thye og Morsøe, fød i Aarhuus Aar 1642 den 25 Septe.: døde her i Thye Aar 1711 den 11 Aprilis i sin alders 69 aar med sin kiere egtefelle ærbaarne og gudelskende Matrone Ane Mariche Bertels daatter, fød udi Assens i Fyen 1649 den 14 Septembris død paa Nebbel Aar 1699 udi sin alders 49 aar og levet tilsammen udi egteskab udi 31 aar og af Gud velsignet med 8 søner og 3 døtre. - Nu samlet er der been i en begravelse, Gud give dem igien en glad opstandelse. - Til de efterlevende. Her neden under denne steen fra verdens stød og møie, sig hviler voris trætte been men siælen i det høie. Omkast os ey vor hvilested fordi vi ere døde, men lad os sove her med fred til vi vor Jesum møde."

Kilder:
Fødd: Danmarks Kirker, Thisted Amt - Vester Vannet sogn.
Død: Danmarks Kirker, Thisted Amt - Vester Vannet sogn.

Ane Mariche gifta seg med Michel Mikkelson Langballe den 2. des 1668 i DNK.

388. Hans Jørgenson vart fødd i 1672, døydde i 1718 i Rudkøbing, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark 46 år gamal, og vart gravlagd den 1. des 1718 i Rudkøbing kyrkje, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark. Eit anna namn for Hans var Hans Ohnsorg.

Generelle notat: I 1686-1794, Rudkøbing, Langeland Nørre, Svendborg "Rudkøbing Kirkebog 1686-1794":
19. mars 1707 vart Hans Christopher døypt "Hans Jørgens Postmesters Søn".
Dom: 14 p. Trin 1709 vart Ericha Kirstine "Hans Jørgen Onsorriges Datter".
12. oktober 1712 vart Morten, "Hans Jørgens Onsorriges Søn" døypt. Det er då skrive at han var død, og 1. februar 1717 vart det kasta jord på "Morten, Hans Onsorriges Søn var 4 Aar 4 m".
Dorthe Sophia, Hans Jørgensen Onsorg datter blev døbt Dom: Remin. 1715.
"Hans Jørgen Onsorig Postmester begraffen dj: 1 Decemb: var fød i Holsteyn(?) i Angele(?), var 46 Aar gl:".

Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol Bind I-V 1624-1797 + Skifter udenfor
Skifteprotokol 1667-1822

IV-223b 23.1.1719 22.12.1718
Postmester Hans Jørgensen Ohnsorg
Enke Maren Michelsdatter
Fælles børn
Hans Christopher Ohnsorg 12 år
Ericha Kirstine Hansdatter Ohnsorg 9½ år
Dorothea Sophia Hansdatter Ohnsorg 4 år
Lavværge Peder Rasmussen handelsmand og skipper i Rudkøbing
I Tilsynsværge Mathias Pedersen handelsmand i Rudkøbing.

Hans gifta seg med Maren Mikkelsdotter cirka 1700 i Rudkøbing kyrkje, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark.

Barn av dette paret var:

194       i.  Hans Christopher Ohnsorg. Hans gifta seg med Martha Børgesdotter, dotter av Børge Børgeson Tøtland og Elen Sophie Jonasdotter, cirka 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Hans gifta seg så med Anna Engel Larsdotter, dotter av Lars Paulson og Margrethe Larsdotter, den 25. feb 1783 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Ericha Kirstine Hansdotter vart fødd i 1709 i Rudkøbing, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark og vart døypt den 1. sep 1709 i Rudkøbing kyrkje, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark.

        iii.  Morten Hansson vart fødd i 1712 i Rudkøbing, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark, vart døypt den 12. okt 1712 i Rudkøbing kyrkje, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark, døydde i 1717 i Rudkøbing, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark, 5 år gamal, og vart gravlagd den 4. feb 1717 i Rudkøbing kyrkje, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark. Eit anna namn for Morten var Morten Ohnsorg.

         iv.  Dorthe Sophia Hansdotter vart fødd i 1715 i Rudkøbing, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark og vart døypt den 17. mar 1715 i Rudkøbing kyrkje, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark. Eit anna namn for Dorthe var Dorothea Sophia Ohnsorg.


389. Maren Mikkelsdotter vart fødd cirka 1675 og døydde i Rudkøbing, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark.

Generelle notat: 5. januar 1720 vart Bertel Andersson trulova med enka Maren Michelsdotter i Rudkøbing og dei vart vigde 18. april 1720.

Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol Bind I-V 1624-1797 + Skifter udenfor
Skifteprotokol 1667-1822

17.2.1729: Skiftebrev efter skipper Bertel Andersen
Kuldsejlede og druknede 21.10.1728 ved Tåsinge ud for Oddermosen og blev fundet ved Skattebølle.
Enke Maren Michelsdatter
Arvinger
Helbror Peder Andersen Ærboe borger og handelsmand i Laurvigen i Norge
Helsøster Riborg Andersdatter enke efter Hans Jørgensen i Rudkøbing
Halvsøster Anna Maria Andersdatter
Halvsøster Anna Andersdatter
Halvsøster Kirstine Andersdatter
Lavværge skipper Peder Rasmussen senere Johan Schøster Iversen i Rudkøbing
Der nævnes BA's stedbørn Erica Kirstine Ohnsorg og Dorthe Sophia Ohnsorg og Hans Christopher Ohnsorg som er 21 år

Maren gifta seg med Hans Jørgenson cirka 1700 i Rudkøbing kyrkje, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark.

Maren gifta seg så med Bertel Andersson den 18. apr 1720 i Rudkøbing kyrkje, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 5.Jan 1720 i Rudkøbing kyrkje, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark.


390. Børge Børgeson Tøtland, son av Børge Kristofferson Aubø og Birgitte Fartegnsdotter, vart fødd i 1656 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i 1719 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 63 år gamal.

Børge Børgeson gifta seg med Marit Larsdotter, dotter av Lars Olson Hogganvik og Ingeborg Pedersdotter, cirka 1682 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Børge Børgeson gifta seg så med Elen Sophie Jonasdotter i 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Børge Børgeson Tøtland vart fødd i 1704 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i København, , København, DNK.

         ii.  Jonas Børgeson Hielm vart fødd i 1707 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg med Anne Sofie Olsdotter cirka 1739 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

195     iii.  Martha Børgesdotter. Martha gifta seg med Hans Christopher Ohnsorg, son av Hans Jørgenson og Maren Mikkelsdotter, cirka 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Brønle Børgesdotter vart fødd i 1714 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 26. sep 1784 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Brønle gifta seg med Haldor Larsson Øvrehus, son av Lars Haldorson Øvrehus og Brønelle Johannesdotter, cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

          v.  Jens Børgeson Laugaland vart fødd i 1716 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 1. feb 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jens gifta seg med Brita Hansdotter, dotter av Hans Ommundson Kleivaland og Kari Villumsdotter, cirka 1741 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jens gifta seg så med Kari Halvorsdotter, dotter av Halvor Pederson Espeland og Karen Danielsdotter, cirka 1750 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


391. Elen Sophie Jonasdotter, dotter av Jonas Jensson Hielm og Brønla Knudsdotter, vart fødd i 1681 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 6. des 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Elen Sophie var Elen Sofie Hielm.

Generelle notat: Elen Sofie Hjelm vart gift med enkemann Børge Børgeson. Han hadde vore gift med enka etter Jon Ågeson, Marit Larsdotter.
Børge er nemnt på Tøtland i 1683, då han skreiv under på pantsetjinga av første kona sitt arva jordegods i Hogganvik. Då Børge skulle gifta seg med Elen Sofie i 1703, sende han to mann med vengebåten til Bergen for å henta drikkevarer. Det vart rettsak av ferda, fordi dei ikkje hadde betalt toll i Haugesund, der dei hadde vore innom.
Børge døydde i 1719 og vart gravlagd i ei eikekiste under koret i Hjelmeland kyrkje. Skiftet etter han 4. august 1719, fortel klart og tydeleg at det var rikdom på Tøtland. Der var heile 2.700 riksdalar til deling mellom enka og dei fem barna. Nesten 2/3 av formua var jordegods. Børge åtte alle gardane i Vormedalen, som utgjorde ei skyld på vel 15 laupar smør. Vidare åtte han Søre Knutsvik og partar i Pundsnes, Sørestad og Underbakka i Suldal, Sunnanå i Tysvær og Eikeskog i Forsand. Alt jordegodset hadde ei smørskyld på vel 20 laupar. Dei åtte og mykje gull og sølvvarer. I skiftet er det rekna opp for over 550 riksdalar i gull og sølv.
Elen Sofie vart gift opp att ikring 1722 med Mikkel Jørgenson Smith, sonen til sorenskrivaren på Nesheim i Sjernarøy. Mikkel makta ikkje å halde på det store jordegodset han vart gift til. Ved sal og panting måtte han kvitta seg med den eine gard og gardpart etter den andre.
Dei budde truleg på Tøtland til 1732, då dei selde sin del av Tøtland, Fundingsland og Vormeland til Ola Gunnarson. Etter den tid budde dei truleg i Vormelandsvik. I 1762 var dei innerstar der. Då dei selde i 1732 vart det inngått ein kontrakt mellom kjøpar og seljar. Ola Gunnarson skulle fø ein heil buskap for Mikkel og Elen Sofie på Fundingsland. Fire kyr og åtte sauer skulle dei ha avdråtten av. Til gjengjeld skulle Ola ha bruksrett til halve sagbruket i Vormelandsvik.
Ei segn fortel at då det var ei kyrkjeferd i Hjelmeland, møtte dei så dårleg vér på fjorden at det vart tale om å kasta ut eit menneske for å letta båten. Då ville Elen at dei skulle kasta ut ei fattigkone som fylgde med. Dei andre sa at det var for hardt, og at Elen òg kunne verta fattig. Då vart Elen så sint at ho treiv ein gullring av fingen og kasta på sjøen med desse orda: At like så lite kunne ho verta fattig som denne ringen kom attende. Men ringen kom attende gjennom ein torsk dei fiska, og Elen vart fattig. Så seier segna.
Men etter nyare granskingar som er kome fram og som har stått i ein artikkel i eit av Rogaland Historie- og Ættesogelag sine årshefter, døydde ikkje Elen Sofia så fattig som tradisjonen ville ha det til. Ved skiftet etter henne var det mykje eiga. Børge hadde ikkje barn med Marit, men fem med Elen. Elen hadde ikkje barn med Mikkel.

Elen Sophie gifta seg med Børge Børgeson Tøtland i 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Elen Sophie gifta seg så med Michel Jørgenson Smith, son av Jørgen Filipson Smith og Sissel Mikkelsdotter, i 1724 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


392. Elling Olson Sæbø, son av Ole Ellingson Sæbø og Ukjend, vart fødd i 1655 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1721 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR 66 år gamal.

Generelle notat: Elling Olson Sæbø var gift med Berit Danielsdotter frå Ullestad og dei er nemnde med fem barn. Elling er nemnd frå 1701. Han døydde i 1721, og enka er oppført som brukar ved matrikkelen i 1723. Det var skifte etter Elling i 1721.
Det var skifte den 7. januar 1734 på Sæbø i Hjelmeland "over hvad Berithe Daniels daatter ejede og opgav for sine børne":
1) Daniel Ellingson "myndig" "arvet Løsøre 16..2..7 1/7" og "Hiemmefølge 3..3..,"
2) Olle Ellingson "myndig" "Hiemmefølge 1..3..," og "arven 16..2..7 1/7"
3) Guri Ellingsdotter gift med Nield Sæbø arva "Løsøre 8..1..3 4/7"
4) Anne Ellingsdotter 48 år "arvet Løsøre 8..1..3 4/7" og "Hiemmefølge 2..3...,"
5) Britha Ellingsdotter "død og effterladt sig en daatter Nafnlig Giertrud Olsdaatter 3 aar gammel" arva "Løsøre 8..1..3 4/7"
Verge for dottera Anne var Ole og Nield Sæbø og verge for dotterdottera Giertrud var far hennar, Olle Biørnson.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1721 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Elling Olson gifta seg med Berithe Danielsdotter cirka 1683 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Guri Ellingsdotter vart fødd i 1684 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1760 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 29. sep 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Guri gifta seg med Nield Sevatson Sæbø, son av Sevat Sjurson Sæbø og Marit Klengsdotter d. y., cirka 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Ellingsdotter vart fødd i 1685 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 23. nov 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Daniel Ellingson Sæbø vart fødd i 1691 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 22. des 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Daniel gifta seg med Ragnille Ellingsdotter, dotter av Elling Reiarson Breiland og Helga Ingebretsdotter, cirka 1740 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Daniel gifta seg så med Torbor Danielsdotter, dotter av Daniel Øysteinson Vestersjø og Marit Olsdotter, cirka 1750 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

196      iv.  Ole Ellingson Sæbø. Ole gifta seg med Giertrud Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Olson Hjelmelandsvåg og Ditlefsdotter, cirka 1726 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Britha Ellingsdotter vart fødd i 1699 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1732 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR 33 år gamal. Britha gifta seg med Ole Bjørnson Hjelmelandsvåg, son av Bjørn Olson Hjelmelandsvåg og Ditlefsdotter, cirka 1729 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


393. Berithe Danielsdotter, dotter av Daniel Andersson Ullestad og Anna Reiarsdotter, vart fødd i 1663 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 7.Jan 1734 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Berithe gifta seg med Elling Olson Sæbø cirka 1683 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

394. Bjørn Olson Hjelmelandsvåg, son av Ole Bjørnson Staurland og Mari Danielsdotter, vart fødd i 1662 i Staurland, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Bjørn Olson Assheim er nemnd som reservesoldat i 1682. I 1701 er Bjørn Olson nemnd mellom husmenn og innerstar under Sæbø og var då 38 år. Han var truleg frå Staurland i Fister og fødd ikring 1662. Han er nemnd under Hjelmelandsvågen i bygdeboka for Hjelmeland med sønene Ole fødd i 1701 og Ditlef fødd i 1703, men han hadde truleg også dottera Gjertrud. Der står det at Bjørn var fødd ikring 1663 i Årdal og er nemnd som husmann først i 1701 og sist i 1720. Han har truleg vore gift med ei dotter til Ditlef Matsson som var nemnd i Hjelmelandsvågen i 1665 og 1666.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Bjørn Olson gifta seg med Ditlefsdotter cirka 1698 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

197       i.  Giertrud Bjørnsdotter. Giertrud gifta seg med Ole Ellingson Sæbø, son av Elling Olson Sæbø og Berithe Danielsdotter, cirka 1726 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Bjørnson Hjelmelandsvåg vart fødd i 1701 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1757 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR 56 år gamal. Ole gifta seg med Britha Ellingsdotter, dotter av Elling Olson Sæbø og Berithe Danielsdotter, cirka 1729 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Maren Jakobsdotter, dotter av Jacob Jakobson Vaagen og Sidselle Josefsdotter, cirka 1734 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Ditlef Bjørnson vart fødd i 1703 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


395. Ditlefsdotter, dotter av Ditlef Madsson Hjelmelandsvåg og Ukjend, vart fødd cirka 1665 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

gifta seg med Bjørn Olson Hjelmelandsvåg cirka 1698 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

396. Knud Olson Eide vart fødd i 1658 i Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1747 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 23. sep 1747 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Knut Olson var frå Hjelmeland og manntalet for 1701 oppgjev alderen hans til 43 år. Etter militærrullane for 1707 var han 44 år, og då han døydde i 1747 vert han nemnt som 99 år.
Knut vart gift med Ranveig Toresdotter på Øvre Eie og vert nemnt som brukar på Eie frå 1686 til ikring 1725. Ranveig døydde i 1736, 75 år gamal. Dei hadde tre barn som vert nemnde med namn, men etter skattelisten i 1711 hadde han eit fjerde barn, men det fjerde barnet kjenner ein ikkje noko til (det var Knut som vart døypt i 1697).
I 1717 "dagen etter sist avvigte mikkelsmess" (det vil seie 30. september) brann husa på Øvre Eie. Oppsittarane Knut Olson og Knut Larsson hadde vore i byen "at avhende noget til deres skatter", og kan hende hadde dei hatt familiane sine med seg. Då dei kom heim, fann dei husa sine avsvidde. I klagebrevet som dei sende til kongen med bøn om skattefritak, seier dei at "slett ikke noget ble berget", så både innbu, lausøyre og krøter må ha stroke med. Dei fekk innvilga skattefritak i to år. Det er usikkert kor lenge Knut dreiv bruket, men det ser ut for at sonen Ola tok over ikring 1725.
Den 23. september 1747 i Finnøy "gravfæst Knud Olsen Ejde ætat: 99: ar".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Han gjorde teneste i militæret i 1707 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR.

Knud Olson gifta seg med Ranveig Toresdotter den 31. okt 1686 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Karen Knudsdotter vart fødd i 1687 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 11. des 1687 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Tore Knudson vart fødd i 1691 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 12. jul 1691 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

198     iii.  Ole Knudson Eie. Ole gifta seg med Siri Olsdotter cirka 1722 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Knud Knudson vart fødd i 1697 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 22. nov 1697 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


397. Ranveig Toresdotter, dotter av Tore Halvardson og Rannvei Olsdotter, vart fødd i 1660 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1736 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR 76 år gamal.

Ranveig gifta seg med Knud Olson Eide den 31. okt 1686 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

400. Njell Steinson Tengesdal, son av Steen Njelson Ørland og Guri Ormsdotter, vart fødd i 1632 i Ørland, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1677 i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1664-teljinga i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR.

Njell Steinson gifta seg med Ranveig Sørensdotter cirka 1658 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Johannes Njelson Brekke vart fødd i 1660 i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1722 i Brekke, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 62 år. Johannes gifta seg med Kari Olsdotter i 1682 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         ii.  Berta Njelsdotter vart fødd cirka 1662 i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Bergjord, Suldal, Rogaland, NOR. Andre namn for Berta var Birgitta og Brita. Berta gifta seg med Tormod Osmundson Bergjord, son av Osmund Monsson Selland og Ukjend, i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Ole Njelson Tengesdal (Død som barn) vart fødd i 1665 i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR.

         iv.  Omund Njelson Tengesdal vart fødd i 1667 i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR og døydde mellom 1737 og 1752 i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR. Omund gifta seg med Ingrid Olsdotter, dotter av Ole Paulson Overskeid og Ukjend, cirka 1695 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

          v.  Kari Njelsdotter vart fødd i 1668 i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1742 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 74 år. Kari gifta seg med Mons Samsonson Hamre, son av Samson Pederson Hamre og Kari Olsdotter, cirka 1697 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         vi.  Jacob Njelson Hylen vart fødd i 1669 i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1736 i Hylen, Sand, Rogaland, NOR 67 år gamal. Jacob gifta seg med Berta? Torbjørnsdotter? cirka 1695 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

200     vii.  Njel Njelson Hølland. Njel gifta seg med Britta Samsonsdotter, dotter av Samson Pederson Hamre og Kari Olsdotter, den 9. jul 1699 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Njel gifta seg så med Ingeborg Sørensdotter cirka 1737 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.


401. Ranveig Sørensdotter, dotter av Søren Johannesson Bjerga og Anna Hadlesdotter, vart fødd cirka 1638 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 57 år. Eit anna namn for Ranveig var Rannveig.

Generelle notat: Då Stein Ørland var død, ville enka og sonen Njel flytta til den parten som Gyrid hadde arva i Tengesdal. Denne garden ligg lik Ørland, på nordsida av Hylsfjorden, men omlag 4 km lenger inne. Landskylda var i 1617 1 laup 2 pund smør og 3 vett tak, men er frå 1660-åra rekna for 2 laupar smør. Gyrid Ormsdotter arva som før nemnt den eine laupen. Både Ørland og Tengesdal låg øyde i 1567, men vart i den næraste tida etter opprudde på nytt. Den som rudde Tengesdal, var ein mann som heitte Olav. Etter han budde sonen Styrkår Olavsson på Tengesdal. Ei dotter til Styrkår, Apelone, var gift med ein Knut som budde på halve Tengesdal i 1658, den same halvdel som Gyrid Ormsdotter åtte. Før Njel kunne få flytta inn på garden, laut han gje Knut 50 riksdalar for rudningsretten. Seinare budde han og mor hans på Tengesdal.
Etter oppgåvene om alderen hans i futemanntalet 1664, 32 år, og i prestemanntalet 1666, 40 år, skulle "Nield Steenßen", som namnet hans er skrive i både manntala, vera fødd ikring 1626-1632. I odelsjordeboka 1663 er han oppskriven med 1 laup smør i Tengesdal, i 1664 og seinare med 1 laup smør i Tengesdal og dessutan med heile Ytre Bjerga, 1 laup smør. Her ser det ut til å vera gjort eit makeskifte av eit eller anna slag. For i åra før, til og med 1663, er det Johans Halleson frå Vandvik som eig og bur på Ytre Bjerga. Johans Halleson hadde arva denne garden etter far sin, Halle Torbjørnsson Vandvik, som åtte Ytre Bjerga i 1624. I 1664 var Johans komen til Ørland, og der budde han sidan. Godset hans i Ørland var etter odelsjordeboka 1664 1 vett tak, i 1671 ½ pund tak, like mykje som Stein Njelsson hadde ått. Johans Halleson var seinare i mange år lensmann i Sauda skipreide (1673-1700).
Njel Steinsson døydde ikring 1675. Kona hans heitte Rannveig Sørensdotter og var dotter til Søren Johansson Indre Rannveig Sørensdotter og var dotter til Søren Johansson Indre Bjerga. Seinast i 1678 var ho oppatt-gift med ein mann som heitte Odd Osmundsson. Skifte etter Rannveig Sørensdotter vart halde på Tengesdal 27. mai 1695.
Barna hennar med Njel Steinsson var sønene Johans, Amund, Jakob og Njel ("Nield") og døtrene Birgita og Kari. Med Odd Osmundsson hadde ho sonen Eivind. I 1700 bygsla Odd 1 laup smør i Nærheim av svigerfaren Mikkel Hjorteland. Første kona var då død, og han var gift opp att med Dordi Mikkelsdotter. I 1706 var han leiglendin på eine halvparten som Mikkel Hjorteland hadde ått. Han var bror til Tormod Osmundson frå Selland i Røldal. I Suldalsboka står det at han var fødd i 1647, men i boka for Røldal og Sand at han var fødd i 1654.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 27.Mai 1695 i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR.

Ranveig gifta seg med Njell Steinson Tengesdal cirka 1658 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Ranveig gifta seg så med Odd Osmundson Nærheim, son av Osmund Monsson Selland og Ukjend, cirka 1678 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Eivind Oddson Kathabn vart fødd i 1681 i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1760 i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 22. mai 1760 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eivind var Efvin. Eivind gifta seg med Inger Osmundsdotter, dotter av Osmund Asbjørnson Åbø og Ingebjørg Olsdotter, cirka 1710 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Eivind gifta seg så med Anna Jonsdotter, dotter av Jon Bårdson Kallheim og Ukjend, den 29. des 1748 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


402. Samson Pederson Hamre, son av Peder Helgeson Hamre og Ambjørg Monsdotter, vart fødd i 1656 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1682 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR 26 år gamal.

Samson Pederson gifta seg med Kari Olsdotter cirka 1673 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kristi Samsonsdotter vart fødd i 1673 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Øvreland, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kristi var Christie. Kristi gifta seg med Knud Andersson Uttun, son av Anders Asbjørnson Tufte og Guro Knudsdotter, cirka 1695 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

201      ii.  Britta Samsonsdotter. Britta gifta seg med Njel Njelson Hølland, son av Njell Steinson Tengesdal og Ranveig Sørensdotter, den 9. jul 1699 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Mons Samsonson Hamre vart fødd i 1679 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1758 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR 79 år gamal. Mons gifta seg med Kari Njelsdotter, dotter av Njell Steinson Tengesdal og Ranveig Sørensdotter, cirka 1697 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Mons gifta seg så med Ågot Madsdotter, dotter av Mats Tomasson og Madli Arnesdotter, i 1743 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


403. Kari Olsdotter vart fødd cirka 1650 og døydde i Brekke, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Samson Person Hamre vart gift i 1675 med Kari Olsdotter. Samson brukte halve Hamre i 1674.
Kari Olsdotter gifta seg opp att i 1682 med Johannes Njeldson Tengesdal, og dei budde på Brekke i Sauda. Det vart halde skifte etter Johannes Njellsson Brekke 22. mai 1722. Han var då ikring 62 år gamal. Enka Kari Olsdotter og ei dotter Eli levde etter han.
Eli hadde tidlegare vore gift med Ola Endreson på Herheim. Då faren døydde, var ho gift med Ådne Askjellsson. Før noko vart gjort med skiftet, sa Kari at ho nå var så langt oppi åra at ho ville at heile buet skulle skiftast mellom barna hennar. Med første mannen Samson Hamre hadde ho barna Mons Hamre, Kristi Håra og Britta Hølland.
Skiftet måtte då gjerast slik at Eli åleine først tok arv etter faren, det vil seia halve buet. Kari sin halvedel skulle så skiftast mellom alle dei fire barna hennar.
Ho ville halda att litegrann for seg sjøl. Ho ville ha 2 kyr, 1 gjeldnaut, 4 sauer og 2 geiter, og ho ville ha ein skjerding og ei lita høg gryte på 3 kanner. Ingen hadde noko imot ei slik ordning. Gamle Kari skulle kvart år få ei tønne korn av barna, og ho skulle få vera hjå kven ho ville av dei så lenge ho levde.

Johannes åtte fire gardar då han døydde. Med Kari hadde han kome til 24 riksdalar i Håra og 1 pund smør i Hamre i Røldal. Garden på Håra var Uttun. Den fekk stedottera Krirti. Garden på Hamre vart verdsett til 24 riksdalar. Den fekk stesonen Mons. I 1716 hadde Johannes kjøpt halve Mosbakka, det seinare Nedre Mosbakka, av skyld 1 pund 6 merker smør og verdsett til 48 riksdalar i 1722. Den fekk dottera Eli Herheim og dotterdottera Guri Ådnesdotter vart buande der. Og endeleg åtte han 2 laupar 16 merker smør i Brekke, heile garden bortsett frå krongodset. Dette vart verdsett til 80
riksdalar. Det fall med 1 laup 1 pund 19 merker smør på dottera Eli Herheim, 23 merker på stedottera Brita Hølland, som var gift med Njell Njellson, bror til Johannes, og 22 merker på stesonen Mons Hamre. Ellers var det stor buskap og mykje innbu og reiskap å dela.
Han etterlet seg ei mørk borket merr med føl, 1 svart grastut, 12 kyr, Plomrei, Mørkrei, Dukrei, Skautrei, Svartsia, Litla
Plomrei, Gråku, Himrei, Litla Svartsia, Kindrei og Somrei, 1 kviga, 5 vetrungar, mellom andre ein raud hjå husmannen og ein kvitsponget på Tengesdal, 5 kalvar, 14 geiter, 2 kje, 14 sauer, 12 gimrar og 6 lam.
Etter det dei skriftlege kjeldene fortel, var det berre verson til Johannes, Ådne Askjelsson på Herheim, som hadde større buskap på 1700-talet.
Johannes og Kari hadde og vore godt utstyrte på andre måtar. Dei hadde 6 gryter, 3 koparkjelar og 4 skjerdingar. Dei hadde mellom andre ting 5 hamrar, 6 øksar og 3 navrar, 7 åltau og 3 selar, og 2 plogjarn med ristlar. Sengeklede var det og flust av, 6 kvitlar, 6 åkle, 4 underdyner, 3 hovudputer, 2 svenskedekken og 1 svensketeppe.
Dei beste vitnemål om velstand plar vera ting av gull, sølv, messing og tinn. Gull fanst det ikkje på Brekke i 1722. Men der var 3 tinnfat, 1 bordring og 3 lysestakar av messing og 5 sølvskeier.
Ei skei var merkt D:A:S: 1644, ei var merkt O:S:S: 1649, ei var merkt O:A:S: og G:S:D:, ei var merkt S:D:S: og ei var merkt O:L:S: og M:D:T:. Med utgangspunkt i desse initialane vil det kanskje i framtida lukkast å finna ut kven Kari Olsdotter var. Opphavet hennar ligg nemleg i mørke. Heile buet vart verdsett til vel 298 riksdalar. Det hefte noko skuld så det var jordegods og lausøyra for på lag 258 riksdalar som skulle delast mellom dei fire søskina. Eli fekk for vel 150 riksdalar, Mons for vel 51 riksdalar og Kirsti og Brita for vel 25 riksdalar kvar.
Arvingane vart samde om at Ådne Herheim skulle hausta garden året 1722 mot å legga ut pengar for verbrørne sine arvepartar. Gamle Kari skulle kvart år få ei tønne korn av barna, og ho skulle få vera hjå kven ho ville av dei så lenge ho levde.
Våren 1706 selde Robert Pfeiff dei 4 pund 4 merker smør han åtte i Brekke, til Johannes Njellsson Tengesdal. Året etter selde Johannes garden sin i Tengesdalen og flytta inn til Brekke. Sommaren 1708 kjøpte han 2 pund 2 ½ merker smør til i
Brekke av Torger Hallvardsson Brekke, Søren Torgersson Austarheim på eigne og barna til broren Ola Fjellberg sine vegner, Ingrid Sjursdotter Brekke og Metta Nilsdotter.
I 1712 stemna Johannes grannen sin Eivind Knutsson om nokre hus på garden og for nokre ukvemsord som Eivind og kona "har ofuerfaldet Johanis och hans kone med." Dei to karane vart "om derres imellem hafuende tvistighed med
haanderbaand saaledes wenligen forligte, at bemte Efvind Knudszen belofuede til førstkomend waahr 1713 at afstaa hans eiende 9½ mk. smør i Breche for erm:te Johanis Nieldszen til brug, och evindelig eiendom, hourfore Johannes Breche
schal gifue och betale ham rede penge 5 ½ Rdr."
Johannes fekk likevel ikkje skøyta før etter at Eivind var avliden. Eivind døydde i 1715 eller 1716 og 15. Oktober 1716 utferda enkja Anna Sjursdotter skøyta. Dermed var Johannes eigar av heile garden bortsett frå krongodset.
Johannes Brekke var fødd på Tengesdal i Hylsfjorden ikring 1660. Han var eldste son til Njell Steinsson og Rannveig Sørensdotter Tengesdal. Mora var dotterdotter til den store jordegodseigaren Hadle Torbjørnsson i Vandvik. På farsida ætta han frå Jelsa og Byre. Farmor hans var dotterdotter til Jakob Koll i Nedstrand. Tidlegare riksarkivar Asgaut Steinnes har skrive om forfedrane til Johannes i Ætt og Heim 1959.
Då Johannes vart gift med Kari Olsdotter, var far hans død, men mora var oppattgift med ein mann som heitte Odd Osmundsson, så Johannes vart buande på Hamre like til mora døydde. Det vart halde skifte etter Rannveig Sørensdotter våren 1695. Året etter fekk Johannes skøyta på garden i Tengesdalen av søskena og stefaren og tok over der. Stesonen Mons Samsonsson tok då over på Hamre. Stefaren flytta til Nærheim i Suldal. Johannes og Kari vart buande i Tengesdalen til 1706 eller 1707.
I 1706 kjøpte han første gong gods i Brekke, og året etter selde han og broren Njell 1 laup smør og bunestadretten i Tengesdal til ein tredje bror Omund. Ved sida av desse tre brørne var det ein fjerde bror Jakob som vart buande i Hylen, og to døtre Brita og Kari. Brita Njellsdotter vart gift med Tormod Osmundsson frå Selland i Røldal, bror til stefaren Odd, og buande på Bergjord i Suldal. Kari Njellsdotter vart gift med steson til broren Johannes, Mons Samsonsson Hamre.
Det er ikkje mykje kjeldene har å fortelja om Johannes Njellsson den tida han budde på Brekke. Saka med Eivind Knutsson er alt nemnt.
Dessutan nemner tingboka frå 1707, like etter at han hadde kome til Brekke, at han hadde vore i klammeri med Torger Åbø i eit bryllaup på Åbø. Ellers er han helst nemnt i samband med gardhandel. Av det som er fortalt om dei som budde på
Brekke på 1600-talet, vil det gå fram at dei fleste av dei streid med økonomiske vanskar. Med Johannes kom det ein velstandsmann til garden. Det viser skiftet etter han.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1722 i Brekke, Sauda, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg med Samson Pederson Hamre cirka 1673 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Kari gifta seg så med Johannes Njelson Brekke, son av Njell Steinson Tengesdal og Ranveig Sørensdotter, i 1682 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Eli Johannesdotter vart fødd i 1684 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Brekke, Sauda, Rogaland, NOR. Eli gifta seg med Ole Endreson Herheim, son av Endre Olson Hiim og Anna Tormodsdotter, i 1699 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Eli gifta seg så med Aadne Askjellson Herheim, son av Askjell Arneson Hovland og Jorond Askjellsdotter, cirka 1710 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eli gifta seg så med Torbjørn Paulson Brekke, son av Paul Erikson Løyning og Guri Torbjørnsdotter, cirka 1734 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


410. Svend Sjurson Litlehamar, son av Sjur Knudson Litlehamar og Ukjend, vart fødd i 1621 i Litlehamar, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Litlehamar, Suldal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Sven Sjurson overtok halve garden på Litlehamar etter faren, og seinare løyste han også inn halvparten som farbroren Halvor Ritland åtte. Med kona åtte han arvegods i Vetrhus, som han saman med dei andre arvingane selde til Tjerand Toreson Vetrhus i 1677. Sven var lagrettemann fleire gonger i åra 1673-1690.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Litlehamar, Suldal, Rogaland, NOR.

Svend Sjurson gifta seg med Knudsdotter cirka 1665 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Erik Svendson vart fødd i 1668 i Litlehamar, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i 1759 i Litlehamar, Suldal, Rogaland, NOR 91 år gamal. Erik gifta seg med Marta Gabrielsdotter, dotter av Gabriel Olson Havrevoll og Ingeborg Havrevoll, cirka 1695 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Erik gifta seg så med Anna Mikkelsdotter, dotter av Mikkel Steinarson og Herborg Josefsdotter, cirka 1749 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

205      ii.  Ragna Svendsdotter. Ragna gifta seg med Vigleik Nilsson Selland cirka 1693 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

        iii.  Kari Svendsdotter vart fødd cirka 1675 i Litlehamar, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Kvæstad, Suldal, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Ole Gunnarson cirka 1700 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         iv.  Sjur Svendson vart fødd i 1677 i Litlehamar, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Mokleiv, Suldal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sjur var Siul. Sjur gifta seg med ukjend.

          v.  Haldis Svendsdotter vart fødd cirka 1680 i Litlehamar, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Berge, Suldal, Rogaland, NOR. Haldis gifta seg med Knud Sjurson Berge, son av Sjur Håvardson Roaldkvam og Ukjend, cirka 1702 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         vi.  Siri Svendsdotter vart fødd cirka 1690 i Litlehamar, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Tveit, Suldal, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Knud Knudson Tveit cirka 1716 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.


411. Knudsdotter, dotter av Knud Josefson Klungtvedt og Ukjend, vart fødd cirka 1645 i Klungtveit, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Litlehamar, Suldal, Rogaland, NOR.

gifta seg med Svend Sjurson Litlehamar cirka 1665 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

412. Roal Sjurson Torsteinbø, son av Sjur Roaldson Torsteinbø og Ukjend, vart fødd i 1627 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1722 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 95 år. Eit anna namn for Roal Sjurson var Roell.

Generelle notat: Roald Sjurson er nemnt knekt i 1664. I 1701 er han nemnt 74 år med 3 søner. Kona er ukjent. Han hadde truleg to søner med namnet Ole - samt ei dotter Marta. Han kan også ha hatt dottera Lisbet Roalsdotter på Hustoft i Imsland.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1664-teljinga i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde i 1722 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR.

Roal Sjurson gifta seg med ukjend cirka 1665 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barna hans var:

          i.  Ole Roaldson Nedstrand d. e. vart fødd i 1667 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1725 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR 58 år gamal. Eit anna namn for Ole var Olle.

         ii.  Lisbet Roaldsdotter vart fødd cirka 1670 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1732 i Hustoft, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 62 år. Lisbet gifta seg med Thieran Osmundson cirka 1695 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Lisbet gifta seg så med Jone Danielson Hustoft, son av Daniel Gjertson Østebø og Gunhild Torkelsdotter, cirka 1730 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

206     iii.  Siur Roaldson Torsteinbø. Siur gifta seg med Ingeborg Olsdotter cirka 1710 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         iv.  Kristen Roaldson vart fødd i 1689 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kristen var Christen.

          v.  Marta Roaldsdotter vart fødd i 1698 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1766 i Hustoft, Nedstrand, Rogaland, NOR 68 år gamal. Eit anna namn for Marta var Maritte. Marta gifta seg med Gunnulf Kristenson Hustoft, son av Kristen Olson Bratland og Birgit Gunnufsdotter, i 1724 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Marta gifta seg så med Knud Paulson, son av Paul Asgautson Hustoft og Ragnhild Knudsdotter, den 28. feb 1734 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

         vi.  Ole Roaldson Torsteinbø d. y. vart fødd i 1702 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1774 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 17. jul 1774 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Martha Olsdotter cirka 1725 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Joren Reiarsdotter, dotter av Reiar Ommundson Stangeland og Ukjend, den 6. jul 1760 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


432. Ole Knudson Kvame, son av Knud Torbjørnson Laugaland og Anna Olsdotter, vart fødd i 1655 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1710 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år.

Generelle notat: Ola Knutson tok over på Kvame etter føremannen i 1693 og gifta seg med enka etter han, Elisabet Jørgensdotter. Då fekk han bygslebrev på bruket av fut Tønder mot å betala 25 riksdalar i førstebygsel. Me veit ikkje kva første kona heiter, men ho var mora til sonen Knut.
(Så står det at andre kona, Kari Torsteinsdotter, var enke etter Jon Olson Viga og at ho er mora til dottera Eldri fødd ikring 1701. Og at tredje kona til Ola var enka Elisabet Jørgensdotter Kvame. Ho hadde vore gift med Samson Jonson som var brukar på Kvame før Ola Knutson. Men dette er feil.)
I 1701 budde Ole Knudson på Kvame og blir nemnd 46 år. Han hadde då stesonen Jørgen Samsonson på 16 år hjå seg. Ole Knudson vart gift med enka etter Samson Jonson før 1701, og Elisabet Jørgensdotter må vere mora til dottera Eldri. (Kari Torsteinsdotter kan ikkje vere mora, ho var enke etter Jon Olson Viga som det var skifte etter i 1700. Og då Ole Knudson var død, gifta Elisabet Jørgensdottergiftar seg opp att med enkemann Odd Jonasson. Ut frå dette så er det lite rimeleg at Ole Knudson vart gift med Kari Torsteinsdotter. Men så vil resultatet av dette bli at dottera Eldri vart gift med son til halvbror sin, Samson Jørgenson, som var son til Jørgen Samsonson som er nemnd i 1701 som steson til Ole Knudson. Dette er ikkje umogleg, men dei måtte hatt kongeleg løyve.)

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Knudson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

216       i.  Knud Olson Segadal. Knud gifta seg med ukjend.

Ole Knudson gifta seg med Elisabet Jørgensdotter cirka 1693 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

436. Askjell Torgrimson, son av Torgrim Askjellson og Ukjend, vart fødd cirka 1620 i Helganes, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Helganes, Suldal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han budde i 1667 i Helganes, Suldal, Rogaland, NOR.

Askjell gifta seg med Jonsdotter cirka 1654 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Torgrim Askjellson vart fødd i 1655 i Helganes, Suldal, Rogaland, NOR.

         ii.  Jon Askjellson vart fødd i 1657 i Helganes, Suldal, Rogaland, NOR.

218     iii.  Lars Askjellson Hauge. Lars gifta seg med Helga Ormsdotter, dotter av Orm Halvorson Hauge og Jonsdotter, cirka 1685 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Aase Nilsdotter, dotter av Niels Taraldson Bergøy og Torborg Steinsdotter, cirka 1699 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Brita Johannesdotter, dotter av Johannes Larsson Fjellberg og Ukjend, cirka 1709 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.


437. Jonsdotter vart fødd cirka 1635 og døydde i Helganes, Suldal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Askild Torgrimson Helganes let i 1667 tinglysa eit brev på rudningen i Helganes, samtykt og stadfest av Ola Handeland og Omund Askildson. Askild var leiglending og brukte 1 laup smør i Helganes. Kona gifta seg opp att med Nils Tormodson frå Steine. Kva kona heitte er ukjent (var ho ei Jonsdotter?).
Askild hadde tre søner som ein kjenner til. Nils Tormodson hadde ikkje barn. Nils Tormodson vart i 1716 stemna av stesonen Lars Øvre Hauge i Hjelmeland for rudningsretten til Helganes. Men det kom i stand forlik: "Lars Øfre Hauge for sig, sine børn och arfuinger affstod och oploed for bemelte hans stibfader Nils Tormodsen Helgenes, hans svoger Colben Joensen och alle deres arfuinger ald hans rødningsret och tilstand til ald den gaaerd och jord Helgenes, och derfore betalte ham efter nøye i alle maader".

gifta seg med Askjell Torgrimson cirka 1654 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

gifta seg så med Nils Tormodson, son av Tormod Navarson Steine og Ukjend, cirka 1700 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


438. Johannes Larsson Fjellberg vart fødd i 1635 og døydde i Fjellberg, Suldal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Johannes Larsson brukte ½ laup av Fjellberg i 1666. Kona er ukjent men ein kjenner til sonen Lars og dottera Brita. Etter Johannes hadde sonen Lars bruket, men flytta seinare til Hjorteland. Men han åtte 1 laup i Fjellberg, som han ved gåvebrev skøytte til sonen sin, Johannes i 1706.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Fjellberg, Suldal, Rogaland, NOR.

Johannes Larsson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Lars Johannesson Hjorteland vart fødd i 1663 i Fjellberg, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i 1726 i Hjorteland, Suldal, Rogaland, NOR 63 år gamal. Lars gifta seg med Kari Olsdotter cirka 1687 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Dise Børgesdotter cirka 1705 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

219      ii.  Brita Johannesdotter. Brita gifta seg med Lars Askjellson Hauge, son av Askjell Torgrimson og Jonsdotter, cirka 1709 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.


476. Erich Gauteson Tuntland, son av Gaute Tuntland og Ukjend, vart fødd i 1586 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Erik Gauteson er nemnt på Tuntland 1612-1666. Han åtte ½ laup i garden i 1624, truleg den parten som faren hadde i 1617. Han brukte halve Tuntland (2 laupar). Det er ikkje kjent kva kona heitte og ein kjenner berre til tre søner.
Sonen Ola er nemnt i 1681 då han kjøpte 6 merker i garden på Tuntland av Anna Pedersdotter Hauge.
Sonen Torbjørn vart utskriven som soldat i 1658. Det vart den tredje sonen til Erik som tok over bruket på Tuntland.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Erich Gauteson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Ole Erikson Tuntland vart fødd i 1626 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde etter 1681 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Torbjørn Erikson Tuntland vart fødd i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

238     iii.  Peder Erikson Tuntland. Peder gifta seg med Anna Danielsdotter, dotter av Daniel Andersson Ullestad og Anna Reiarsdotter, cirka 1678 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


478. Daniel Andersson Ullestad, son av Anders Bjørnson Riskedal og Berete Eriksdotter, vart fødd i 1632 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1679 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR 47 år gamal.

Generelle notat: Daniel Andersson frå Riskedal gifta seg med enka Anna Reiarsdotter som døydde i 1665 og skiftet var 2. desember 1665. Det vert nemnt tre barn etter Anna og Daniel i skiftet.
Daniel gifta seg opp att i 1666 med Udbjør Bjørnsdotter frå Mæle i Forsand og hadde dottera Sissel med henne. Sissel kom til Forsand. Udbjør døydde i 1678 og det var skifte etter henne 21. oktober 1678. I skifte heiter det at farbror til alle barna var Anders Tjentland, og at det var eit velståande bu som skulle skiftast. Barna arva gods i Mæle, og dottera Ane var trulova med Peder Tjentland (skal vere Tuntland). Det vert òg nemnt to brør til Udbjør, Rasmus Bjørnson Byrkja og Tormod Bjørnson Mæle (Forsand), dessutan vert mor til Udbjør, Sissel Mæle nemnt.
Daniel gifta seg i 1678 for tredje gong. Tredje kona var Siri lauritsdotter frå Nedre Mæle. Det er ikkje kjent barn etter Siri og Daniel.
Daniel vert i 1675 oppført med 1 ½ laup smør i Nedre Mæle. Daniel står oppført som einaste oppsitjar på Ullestad ved gardsmanntalet i 1663. I 1660 er han mellom dei som er innstemna i ei sak om laksefisket på Mæle. Det står vidare i boka for Årdal at Siri Lauritsdotter gifta seg opp att med Jon Torsteinson frå Skår i Hjelmeland. Siri vert då kalla Jørstad, og dette kjem av at det ikkje var Siri, enka etter Daniel som gifta seg med Jon, men ei anna Siri Lauritsdotter som var frå Jørstad.

(Sjå også: Rogaland Historielag Årshefte 1945 side 355)

Daniel Andersson gifta seg med Anna Reiarsdotter cirka 1657 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

239       i.  Anna Danielsdotter. Anna gifta seg med Peder Erikson Tuntland, son av Erich Gauteson Tuntland og Ukjend, cirka 1678 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

393      ii.  Berithe Danielsdotter. Berithe gifta seg med Elling Olson Sæbø, son av Ole Ellingson Sæbø og Ukjend, cirka 1683 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Anders Danielson Mæle vart fødd i 1664 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1727 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR 63 år gamal. Anders gifta seg med Ingeborg Olsdotter cirka 1688 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Astrid Reiarsdotter, dotter av Reiar Asserson og Ukjend, i 1713 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Daniel Andersson gifta seg så med Udbjørg Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Gunnarson Mele og Sissel Knudsdotter, i 1666 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Sissel Danielsdotter vart fødd i 1669 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Forsand, Forsand, Rogaland, NOR. Sissel gifta seg med Torstein Kristofferson Fossan cirka 1691 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Sissel gifta seg så med Ole Andersson Harbo cirka 1695 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Daniel Andersson gifta seg så med Siri Larsdotter, dotter av Lars Olson Mæle og Ågot Ormsdotter, i 1678 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


479. Anna Reiarsdotter, dotter av Reiar Jonson Sedberg og Berta Jonsdotter, vart fødd i 1623 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1665 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR 42 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 2.Des 1665 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Tore Ivarson Ullestad, son av Ivar Ommundson Valheim og Ukjend, i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Daniel Andersson Ullestad cirka 1657 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

480. Anders Kristenson Fevold, son av Christen Bjørnson Riskedal og Siri Andersdotter, vart fødd i 1676 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 13. mar 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anders Kristenson hadde bruket på Øvre Mæle i Årdal ved matrikkeltakseringa i 1723. Heile Øvre Mæle hadde så ei skyld på 3 laupar smør. Garden hadde 1 støl og laksefiske. Anders brukte 1½ laup, sådde 5 tønner og avla 30 tønner. Han fødde 1 hest, 16 naut og 18 sauer. På ein ekstraskatt i 1715 hadde han 2/3 skilling dagleg i skatt.
Anders Mæle vert nemnt fleire gonger i laksesakene i 1722, 1738 og 1742. Siste gongen var han ein av dei som skreiv under på kontrakten som skapte fred i saka om fisket. Det var Anders Kristenson og Orm Jonson på Øvre Mæle som saman med dei to oppsitjarane på Nedre Mæle som i 1718 demde opp Riskedalsvatnet for å få fall til kvern.
Anders hadde bruket ved nytt matrikkelopptak i 1731. Så kom storflaumen i 1743, med takst over skaden i 1744 som Storånå hadde gjort. Det vert då opplyst at Øvre Mæle hadde i skyld 3 laupar smør. Anders Kristenson og Peder Gudmundson brukte 1½ laupar kvar. Peder Gudmundson åtte 1 laup 1 pund 18½ merker. Av resten var 1 pund 23½ merker bondegods, og Marta Foss åtte 2 pund 6 merker.
Av dette ser ein at Anders var leiglending. Skaden på Øvre og Nedre Mæle vart taksert til 1/6, og skylda som var 6 laupar tilsaman på dei to gardane, vart sett ned til 5 laupar.
Anders flytta til Nedre Fevoll i Hjelmeland truleg ikring 1747. Andre kona til Anders, Borghild Knutsdotter, var moster til Knut Jonson, Svigerson til Anders. Anders og Borghild budde som innerstar på Nedre Fevoll i følgje futen si kassabok for 1762-1763. Der står det også at Borgilla Knudsdotter døydde 28. januar 1763. Borgele Knudsdotter vart gravlagd 2. februar 1763, 72 år gamal. Og Anders Christenson Fævold vart gravlagd 13. mars 1763, 84 (87?) år gamal.

Det vart halde skifte på "Fævold" etter Anders Christenson den 18. mars 1763 og umyndige arvingar var då:
1) "Lars Anvesen" som arva "Løsøre til penge anslagen 7-2-10" med "John Knudsen Bielland" som verge
2) "Brite Anvesdtr" som arva "Løsøre til penge anslagen 3-3-6" med "John Knudsen Bielland" som verge
3) "Annichen" Anvedsdotter som arva "Løsøre til penge anslagen 3-3-6" med "John Knudsen Bielland" som verge
4) "Anne Danielsdtr" som arva "Løsøre til penge anslagen 12-,-20" med "Daniel Løgeland" som verge
5) "Anders Knudsen" 22 år som arva "Løsøre til penge anslagen 8-,-13" med "John Knudsen Bielland" som Curator
6) "Biørn" Knudson som arva "Løsøre til penge anslagen 8-,-13" med "Daniel Løgeland" som verge
7) ""Thore" Knudson som arva "Løsøre til penge anslagen 8-,-13" med "Anders Fævold" som verge
8) "Anne Knudsdtr" som arva "Løsøre til penge anslagen 4-,-7" med "Anders Fævold" som verge

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 18.Mar 1763 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anders Kristenson gifta seg med Siri Jonsdotter cirka 1703 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

240       i.  Christen Andersson Viga. Christen gifta seg med Brita Nilsdotter, dotter av Niels Nilsson Østerhus d. y. og Malena Pedersdotter d. e., i 1726 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Siri Andersdotter (Tvilling) vart fødd i 1708 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 27. jan 1763 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 2. feb 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Knud Jonson Fevold, son av Jon Toreson Laugaland og Anna Knudsdotter, cirka 1737 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Jens Andersson Ims (Tvilling) vart fødd i 1708 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Hetland prestegard, Hetland, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 24. feb 1773 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Jens gifta seg med Bodell Johannesdotter, dotter av Johannes Jakobson Wegner og Sissel Eriksdotter, den 24. jun 1734 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         iv.  Ragnille Andersdotter vart fødd cirka 1710 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 33 år. Ragnille gifta seg med Jone Osmundson Laugaland, son av Osmund Tjøstelson Kleivaland og Ragnhild Torbjørnsdotter, cirka 1730 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ragnille gifta seg så med Daniel Ormson Laugaland, son av Orm Jonson Hauge og Anna Danielsdotter, i 1741 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anders Kristenson gifta seg så med Borgele Knudsdotter, dotter av Knud Torbjørnson Laugaland og Ukjend, cirka 1745 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


481. Siri Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Vadla d. e. og Anna Ormsdotter, vart fødd i 1685 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR 55 år gamal.

Siri gifta seg med Anders Kristenson Fevold cirka 1703 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

482. Niels Nilsson Østerhus d. y. son av Niels Nilsson Østerhus og Berta Reiarsdotter, vart fødd i 1668 i Østerhus, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1716 i Østerhus, Årdal, Rogaland, NOR 48 år gamal.

Generelle notat: Nils Nilsson d.y. Østerhus vart gift med Malena Pedersdotter frå Nedre Valheim. Dei hadde fire barn (det vert ført opp fem barn, men det var truleg Nils sin eldre bror Nils som var far til den Berta Nilsdotter som vart fødd i 1700). Nils hadde bruket på Østerhus ved manntalet i 1701. Han vert nemnt i ei sak med Austigard om laksefisket i 1698. Det var berre ein brukar på Østerhus i denne tida og framover. Nils sat truleg med garden så lenge han levde (1716), eller den eldre broren Nils tok kan hende over ei stund før, sidan Nils d.e. måtte bort frå Randveteigen i 1705. Dei kan òg ha drive garden saman ei stund.

Niels Nilsson gifta seg med Malena Pedersdotter d. e. cirka 1697 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

241       i.  Brita Nilsdotter. Brita gifta seg med Christen Andersson Viga, son av Anders Kristenson Fevold og Siri Jonsdotter, i 1726 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Beret Nilsdotter vart fødd cirka 1700 i Østerhus, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingeborg Nilsdotter vart fødd i 1703 i Østerhus, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 3. apr 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Ole Ommundson Meland, son av Omund Reiarson Valheim og Ukjend, cirka 1725 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg så med Knud Hansson Meland, son av Hans Mikkelson Håland og Kari Knudsdotter, cirka 1755 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Niels Nilsson Østerhus vart fødd i 1705 i Østerhus, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1758 i Østerhus, Årdal, Rogaland, NOR 53 år gamal. Niels gifta seg med Malena Rasmusdotter, dotter av Rasmus Nilsson Svadberg og Inger Andersdotter, cirka 1744 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


483. Malena Pedersdotter d. e. dotter av Peder Osmundson Valheim og Berte Pedersdotter, vart fødd cirka 1680 i Valheim nedre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1726 i Østerhus, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 46 år.

Malena gifta seg med Niels Nilsson Østerhus d. y. cirka 1697 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Malena gifta seg så med Knud Larsson Mjølhus, son av Laurits Olson Blank og Ingrid Olsdotter, cirka 1717 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


484. Jacob Jakobson Vaagen, son av Jacob Salomonson Sørestad og Ingeborg Mikkelsdotter, vart fødd i 1687 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1730 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år.

Generelle notat: Jakob Jakobson er nemnd under Sæbø i 1711-1720. I 1711 hadde han og kona eit fosterbarn i tillegg til sitt eige barn. Ein reknar med at han er den same som er kalla Jakob skreddar i 1720.
Jakob kan vere frå Sørestad i Suldal der han er nemnd 14 år i 1701.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR.

Jacob Jakobson gifta seg med Sidselle Josefsdotter cirka 1710 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Walborg Jakobsdotter vart fødd cirka 1710 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1737 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 27 år.

         ii.  Ragnille Jakobsdotter vart fødd cirka 1711 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Maren Jakobsdotter vart fødd i 1713 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1787 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 25. mar 1787 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Maren gifta seg med Ole Bjørnson Hjelmelandsvåg, son av Bjørn Olson Hjelmelandsvåg og Ditlefsdotter, cirka 1734 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Maren gifta seg så med Gert Enevaldson Kønig, son av Envol Johanson og Johanne Adelus Pedersdotter, den 2. okt 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Ingeborg Jakobsdotter vart fødd i 1714 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde etter 1771 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingeborg var Anna Kristoffersdotter. Ingeborg gifta seg med Ole Ingebretson Hjelmelandsvåg, son av Ingebret Rasmusson Valheim og Berte Olsdotter, cirka 1741 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

242       v.  Jacob Jakobson Vaagen. Jacob gifta seg med ukjend.


485. Sidselle Josefsdotter vart fødd cirka 1690 og døydde i 1751 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.

Generelle notat: I skifteprotokollen finn ein for året 1736:
"Dend 13 October blef Skiffte holden i Hielmelands Waagen effter dend afdøde qvinde Walborg Jacobsdaatter." Og "umyndige" arvingar var:
1) "Walborg Rubersdaatter 45 aar gammel" arva "Løsøre 32..3..14" og "Gangklede 8..5..4" med Ole Tøtland som verge.
2) Jacob Jacobsen 21 aar arva "Løsøre 13..5..3/5" og "Gangklede 3..3..4" med Jacob Christopherson som verge.
3) Ingebor Jacobsdotter 23 år arva "Løsøre 6..3..2" og Gangklede "1..4..10 2/5" med Jacob Christopherson som verge.
Walborg Robertsdotter kan ikkje ha vore gift då skiftet vart halde sidan ho var "umyndig". Korleis var slektskapen mellom Valborg Jakobsdotter og Valborg Robertsdotter?

Ole Tøtland må vere Ole Poulson som var gift med Birthe Jakobsdotter.
I futen si kassabok for 1762-1763 finn ein under Tøtland:
"Ole Poulsen, husmann, Birthe Jacobsdtr. Barn: Kari, Anna."

Jakob Christopherson var gift med enka Sidselle Josepsdotter som det var skifte etter i 1751:
"Dend 13de Augustij blef skiffte holden i Hiælmelands vaagen effter dend afdøde qvinde Sidselle Joseps datter" og arvingane var "Dend afdødes børn":
"1) Jacob Jacobs gifft og myndig" som arva "udj Løst og fast gods 98-3-2½"
"2) Ragnille Jacobs datter gifft" som arva "udj Løst og fast gods 49-1-9 3/7"
"3) Maren Jacobs datter gifft" som arva "udj Løst og fast gods 49-1-9 3/7"
"4) Ingeborg Jacobs datter gifft" som arva "udj Løst og fast gods 49-1-9 3/7"

I futen si kassabok for 1762-1763 finn ein under Sæbø (Hjelmelandsvågen):
"Jacob Christophersen, husmann, Sophie Jensdtr.
Sergeant Kønig, Maren Jacobsdtr. Jacob Olsen, stesønn, Catharina Nielsdtr., tjener.
Jacob Jacobsen, innerst, død sept. 63.
Innerster: Gunille Sivertsdtr., Marchus Marchussen, Catharina Olsdtr., Lisbeth Olsdtr., Lisbeth Mouritsdtr, Johannes Willumsen, Birthe Olsdtr.
Ole Ingebrethsen, innerst, Ingeborg Jacobsdtr. Barn: Jacob, Ingebret."

I futen si kassabok for 1762-1763 finn ein under Førre:
"Poul Jenssen, husmann, Walborg Rubertsdtr."

"Walbor Robberts Datter af Fossane" blei gravlagd 25. juli 1773, 86 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 13.Aug 1751 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Sidselle gifta seg med Jacob Jakobson Vaagen cirka 1710 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Sidselle gifta seg så med Jacob Kristofferson Hjelmelandsvåg, son av Christopher Børgeson Aubø og Kirsti Mauritsdotter, cirka 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


504. Jon Ormson Hauge, son av Orm Knudson Hauge og Jonsdotter, vart fødd i 1632 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1700 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år.

Generelle notat: Jon Ormson er nemnt som brukar av ½ laup smør frå 1664 til 1666. Han er og nemnt som skatteytar i 1660. Sidan overtok han heile bruket på 1½ laup. Han må ha overteke broren Elling sin eigarpart på ein halv laup smør i garden. Denne selde han i 1676 til Jørgen Jonson, borgar i Stavanger, som kanskje var morbroren hans. Skifte etter han var i 1700. Kona Marta Pedersdotter dreiv garden som enke frå 1701 til sonen overtok kring 1709. Det er ikkje nemnt noko om kvar Marta var frå.

Jon Ormson gifta seg med Marta Pedersdotter cirka 1666 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

252       i.  Peder Jonson Sand. Peder gifta seg med Siri? Hansdotter, dotter av Hans Sevatson Skiftun og Skiftun, cirka 1690 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder fekk barn med Berte Håvardsdotter, dotter av Håvard Tolleivson Sandslandet og Barbro Sandslandet,. Ekteskapsstatus: ugift. Peder gifta seg så med Marta Jonsdotter, dotter av Jon Pederson Tveita og Marta Steinsdotter, den 29. okt 1702 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingeborg Jonsdotter vart fødd cirka 1670 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Vatland i Refsbygda, Jelsa, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Ole Kristenson Vatland, son av Christen Johannesson Laugaland og Gunhild? Pedersdotter, cirka 1690 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Orm Jonson Hauge vart fødd i 1675 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1755 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 80 år gamal. Orm gifta seg med Anna Danielsdotter, dotter av Daniel Olson Førre og Sissela Olsdotter, cirka 1709 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Orm gifta seg så med Magla Torsteinsdotter, dotter av Tosten Olson Bjelland og Berte Knudsdotter, cirka 1713 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Torbjørn Jonson Skiftun vart fødd i 1687 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR 55 år gamal. Eit anna namn for Torbjørn var Thorbiørn. Torbjørn gifta seg med Martha Ånensdotter før 1716 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Ingrid Jonsdotter vart fødd cirka 1688 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Jon Jonson Knudsvik vart fødd i 1690 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1749 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR 59 år gamal. Jon gifta seg med Marrithe Reidarsdotter, dotter av Reidar Steinson Knudsvik og Anna Bjørnsdotter, cirka 1717 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


505. Marta Pedersdotter vart fødd cirka 1645 og døydde i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1709 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Jon Ormson Hauge cirka 1666 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

506. Jon Pederson Tveita, son av Peder Larsson Trevland og Ranveig Olsdotter, vart fødd i 1613 i Trevland, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1697 i Tveita, Jelsa, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 25. jul 1697 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jon Pederson frå Trevland på Fogn vart gift med Marit Steinsdotter frå Jelsa. Jon bygsla i 1642 to laupar smør i Trevland "som hans fader for hannem oplod", og i førstebygsel betalte han 30 riksdalar. men i realiteten vart garden delt i to like store partar, og skylda vart måla til slik at det vart like mykje på kvar part, fem pund eller 2/3 laup.
Jon og faren dreiv truleg i lag. I 1648 braut dei opp frå Fogn og flytta til Tveita i Jelsa. Jon møter som lagrettemann første gong i 1653. I 1656 vart han saka av Bøndene på Hebnes for han hogg skog over deira mark. Jon kravde retten sett på åstaden, så ville han føra fram vitne og syna lovlege skiftesteinar mellom Hebnes og Tveita. Som leiglending på Tveita var det berre eit visst kvantum skog han hadde lov å hogga. På Kjølviksaga skar han i 1663 250 bord og i 1665 300 bord.
I 1662 vart han vald til å vere med å vurdere og samla inn skatten i Jelsa skipreide. I 1672 vart han stemna inn til tinget av futen. Det galdt eit jordekjøp på Nedstrand. Jon Tveita hadde kjøpt 3½ pund smør i Dalva og dertil bunestadretten til 3 laupar smør. Det var soldaten Ola Nilsson som selde. Men då Ola hadde fått pengane rømde han frå krigsteneste og for til Bergen. Futen meinte Jon Tveita måtte ha hatt kjennskap til at soldaten ville røme såsnart han fekk pengar mellom hendene. Jon Tveita nekta dette og baud seg til å gjera eiden sin på det. Men på neste ting sa Jon at han ikkje ville ha meir med saka å gjera. Han meinte å kunne finne ut kor guten var i Bergen, og så la styresmakta få det å vita, så fekk dei ta guten for det han hadde gjort og ikkje han. Til dess ville han avstå godset i Dalva som han hadde kjøpt. Jon Tveita vart innkalla til lagmannen i Stavanger for dette godset i Dalva. Han hadde ikkje betalt skatt av det dei siste åra. Jon sa korleis det hadde seg, godset var konfiskert av futen etter ordre frå amtmannen. Det ser ut til at lagmannen er komen til det resultat at Jon Tveita skulle ha godset i Dalva: "Bemeldte pantebrev i all måter bar ved makt bli og fornevnte Jon Tveede samme jordegods å nyte og beholde."
Jon Tveita må ha vore ein velstandsmann. Han kjøpte Tveita i 1672 for 226 riksdalar. Det var overpris. Den vanlege prisen var 1 eller 1 ½ riksdalar for marka. I 1673 makebyte han ½ laup smør i Nevøy, som han hadde fått av verfar sin, mot 4 spann korn i Ladstein på Finnøy og 12 riksdalar attåt. Verbrørne hans protesterer på dette, då konene deira også åtte 1 merker smør kvar i Nevøy. Det kan sjå ut til at dette makebyte ikkje er kome i stand, for i 1678 sel Jon Tveita godset i Nevøy til verson sin, Sevat Vatland. Jon Tveita var gift med Marit Steinsdotter Jelsa, dotter til lensmann Stein Siverson. Etter alt å døma var ho god på munnléret, vel ein arv etter far sin. Ei dotter hennar var gift med Per Jonson Sand. Det var ikkje ein verson etter Marit Tveita sitt lynne. Ho hadde fått han inn i prestestova på Sand for rett å lesa han teksten, og for å markere orda sine betre trødde ho hardt i golvet. Men Per sette fingrane i øyro, skuva opp døra med kneet og for ut, står det i tingboka. Dei siste åra ho levde budde ho hjå dottera på Haug. I 1701 er det nemnt under Haug at dottersonen Sifwer Olson "tien Enchen paa Thueden", denne enka må vera Marit.
Jon Tveden vart gravlagd i Jelsa den 25. juli 1697.

Jon Pederson gifta seg med Marta Steinsdotter cirka 1652 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Birgitta Jonsdotter vart fødd cirka 1650 i Tveita, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1696 i Vatland i Refsbygda, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 46 år. Birgitta gifta seg med Sevat Navarson Vatland, son av Navar Johannesson Ropeid og Gunilla Steinsdotter, cirka 1670 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Berta Jonsdotter vart fødd i 1657 i Tveita, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1736 i Kyle, Sjernarøy, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 28. apr 1736 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Berta gifta seg med Niels Klausson Kyle, son av Klaus Gammelson Kyle og Sissel Nilsdotter, cirka 1687 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Jonsdotter vart fødd cirka 1658 i Tveita, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1708 i Haug, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 50 år. Anna gifta seg med Ole Josteinson Rosseid, son av Jostein Olson Rosseid og Anna Olsdotter, cirka 1678 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Peder Torkelson Kjølvik, son av Torkel Pederson Selland og Anna Jakobsdotter?, i 1701 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Stein Jonson Tveita vart fødd i 1663 i Tveita, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1727 i Tveita, Jelsa, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 30. des 1727 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Stein gifta seg med Malena Rasmusdotter, dotter av Rasmus Danielson Amdal og Marta Ånensdotter, i 1696 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

          v.  Peder Jonson Mehus vart fødd i 1665 i Tveita, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1703 i Mehus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR 38 år gamal. Eit anna namn for Peder var Per. Peder gifta seg med Maria Knudsdotter, dotter av Knud Olson Skår og Ingeborg Danielsdotter, cirka 1692 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

253      vi.  Marta Jonsdotter. Marta gifta seg med Peder Jonson Sand, son av Jon Ormson Hauge og Marta Pedersdotter, den 29. okt 1702 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


507. Marta Steinsdotter, dotter av Steen Siverson Jelsa og Birgit Andersdotter, vart fødd cirka 1632 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Haug, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marit.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1701-teljinga i Tveita, Jelsa, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Jon Pederson Tveita cirka 1652 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

508. Niels Osmundson Øye, son av Osmund Erikson Øye og Elen Knudsdotter, vart fødd i 1620 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1701 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 81 år.

Generelle notat: Nils Osmundson er oppført som brukar på Nord-Øye frå 1658. Han var død før 1701 for kona Marta Bjørnsdotter er ført som brukar i mange år som enke, i alle fall i åra 1701-1711. Det var skifte etter Nils i 1702. Marta og Nils er førte med fem barn.

Niels Osmundson gifta seg med Marta Bjørnsdotter cirka 1655 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

335       i.  Malena Nilsdotter. Malena gifta seg med Anders Larsson Riskedal, son av Lars Åsulvson Riskedal og Inger Andersdotter, cirka 1682 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

254      ii.  Omund Nilsson Øye. Omund gifta seg med Ingrid Torbjørnsdotter, dotter av Torbiørn Johannesson Jørstad og Birgitte Hadlesdotter, cirka 1691 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Omund gifta seg så med Anna Ormsdotter den 15. jul 1708 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Aage Nilsson Norheim vart fødd i 1664 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1716 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år. Aage gifta seg med Berta Olsdotter, dotter av Ole Larsson Norheim d. y. og Kari Børgesdotter, den 4. jul 1693 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Bjørn Nilsson Norheim vart fødd i 1670 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1731 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 11. apr 1731 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Bjørn gifta seg med Siri Olsdotter, dotter av Ole Larsson Norheim d. y. og Kari Børgesdotter, den 4. jul 1693 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

          v.  Kari Nilsdotter vart fødd cirka 1672 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1757 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 85 år. Kari gifta seg med Jørgen Knudson Nessa, son av Knud Jørgenson Nessa og Martha Knudsdotter, den 31. okt 1699 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


509. Marta Bjørnsdotter, dotter av Biørn Olson Aukland og Kari Gudmundsdotter, vart fødd i 1635 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1711 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Niels Osmundson Øye cirka 1655 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

510. Torbiørn Johannesson Jørstad, son av Johannes Gunnarson Tjelmeland og Ukjend, vart fødd i 1625 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1702 i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR 77 år gamal.

Generelle notat: Torbjørn Johannesson Tjelmeland gifta seg med enka etter Lars Asgautson Jørstad, Bergitte Hadlesdotter og dei flytte inn i det nye tunet i øvregarden på Jørstad. Torbjørn Johannesson budde først på Tjelmeland i Sand, seinare på Hauske i Hjelmeland (han er ikkje nemnt i boka for Hjelmeland). På Tjelmeland i Sand budde ved desse tider Rasmus Gunnarson frå Rørheim. Han var farbror åt Torbjørn og han var dessutan og gift med Borghild, dotter åt Lars Asgautson Jørstad frå hans første ekte. Frå 25. oktober 1665 er det tinglyst ein kontrakt mellom Torbjørn og Rasmus. I denne kontrakten heiter det at Borghild og Rasmus skal bu på Tjelmeland i si livstid. Men etter deira tid skal ikkje nokon av barna etter dei ha Tjelmeland. Den garden skal eit av barna hennar Birgitte ha for landskylda. Ein må tru at det var Ingrid og Omund som vart ved Tjelmeland. Dei busette seg nemleg der. Torbjørn Johannesson var i 1665 blitt eigar av heile Eikesås i Sauda.
Torbjørn var ofte lagrettemann i perioden 1674 til 1693. I 1671 var han kyrkjeverje.
Birgitte og Torbjørn hadde dottera Ingrid. Birgitte døydde ikring 1701 og vart gravlagd i kyrkja.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1664-teljinga i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Torbiørn Johannesson gifta seg med Birgitte Hadlesdotter cirka 1663 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

255       i.  Ingrid Torbjørnsdotter. Ingrid gifta seg med Omund Nilsson Øye, son av Niels Osmundson Øye og Marta Bjørnsdotter, cirka 1691 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.


511. Birgitte Hadlesdotter, dotter av Hadle Torbjørnson Vanvik og Ingrid Torkelsdotter, vart fødd cirka 1622 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1701 i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år. Andre namn for Birgitte var Bergitte og Brita.

Birgitte gifta seg med Lars Asgautson Jørstad, son av Asgaut O. Øverland og Olsdotter, cirka 1645 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Larsdotter vart fødd i 1645 i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i 1726 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR 81 år gamal. Siri gifta seg med Stein Andersson Hebnes, son av Anders Steinson Askvik og Anna Askvik, cirka 1670 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Knud Knudson cirka 1675 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Ole Nilsson Solberg, son av Nils Oddson Landsnes og Guri Pedersdotter, i 1709 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Ingeri Larsdotter vart fødd i 1650 i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR 83 år gamal. Ingeri gifta seg med Johannes Torsteinson Hauske, son av Torstein Jonson Skår og Olsdotter, cirka 1675 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Halle Larsson Hamra vart fødd cirka 1652 i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde i 1704 i Hamra, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år, og vart gravlagd den 29. jun 1704 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Halle gifta seg med Siri Osmundsdotter, dotter av Osmund Oddson Berakvam og Ukjend, cirka 1673 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Birgitte gifta seg så med Torbiørn Johannesson Jørstad cirka 1663 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Tiande generasjon (6x tippoldeforeldre)

horizontal rule


544. Jone Jonson Tøtland, son av Jone Olson Foss og Berta Tollaksdotter, vart fødd i 1565 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1626 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.

Generelle notat: Jone Jonson budde først på Ytre Skår der han er nemnt i 1603 til 1608. Då foreldra flytte til Foss ikring 1608, overtok han Tøtland. Jone hadde ei sak oppe på Herredagen i Bergen i 1604, dåtidas høgaste rett. Han og Anders Ågeson på "Indernesz" stemna hans Hess, sokneprest i Lindås, og Mads Jensson, sokneprest på Voss, og kravde eigedomsrett til garden Amla i Sogn. Saka vart avvist av di ikkje alle eigarane til garden var innkalla.
Jone er nemnt som brukar på Tøtland til 1625. Han fungerte som lensmann ei tid før 1616. Han var ein svært velståande mann. I odelsjordeboka i 1624 er Jone oppført med gardpartar i tilsaman 27 gardar i Hjelmeland, Ryfylke og på Jæren. Den samla skulda på desse tilsvara knapt 27 laupar smør. Jone var saman med broren Olav Aukland og brorsonen Peder Tormodson Foss, utsending frå Hjelmeland skipreide til kongehyllinga av prins Christian i 1610. Enka Kari Ågesdotter er ført som brukar på Tøtland i 1626 og 1627.

Jone Jonson gifta seg med Kari Ågesdotter cirka 1594 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Aage Jonson Tøtland vart fødd i 1595 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1663 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år. Aage gifta seg med Siri Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Toreson Fosen og Marta Larsdotter, cirka 1627 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR.

280      ii.  Odd Jonson Hauge. Odd gifta seg med Elisabet Tolleivsdotter, dotter av Tolleff Bjørnson Norheim og Birgitta Nilsdotter, i 1622 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

        iii.  Marit Jonsdotter vart fødd cirka 1597 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1653 i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år. Marit gifta seg med Lars Larsson Opsahl, son av Laurits Knudson Hogganvik og Hogganvik, cirka 1615 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

272      iv.  Jone Jonson Vadla. Jone gifta seg med Siri Johannesdotter, dotter av Johannes Osmundson Stokka og Brønela Knudsdotter, cirka 1635 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

297       v.  Siri Jonsdotter. Siri gifta seg med Osmund Olson Kilane, son av Ole Osmundson Kilane og Kilane, cirka 1621 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Anna Jonsdotter vart fødd cirka 1603 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1670 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 67 år. Anna gifta seg med Sakarias Tolleivson Norheim, son av Tolleff Bjørnson Norheim og Birgitta Nilsdotter, cirka 1625 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Jonsdotter vart fødd cirka 1610 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jonsdotter gifta seg med Tosten Johannesson Pundsnes cirka 1637 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Liva Jonsdotter vart fødd cirka 1612 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR. Liva gifta seg med Osmund Johannesson Skikelstrand, son av Johannes Osmundson Stokka og Brønela Knudsdotter, cirka 1630 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


545. Kari Ågesdotter, dotter av Åge Olson Nessa og Liva Olsdotter, vart fødd cirka 1570 i Nessa indre, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1627 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg med Jone Jonson Tøtland cirka 1594 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.


546. Johannes Osmundson Stokka, son av Osmund Erikson Viland og Arnbjørnsdotter, vart fødd cirka 1583 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1658 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år.

Generelle notat: Johannes Osmundson er nemnd på Stokka 1611-1658. Johannes hadde ein bror, Jon Osmundson Nes i Vikedal (gift med systera til Brynhild), men ein veit ikkje kvar brørne kom frå (kanskje frå Vikedal?).
I koppskatten 1645 betalte Johannes 5 ort. Han hadde 5 drenger og 8 tenestejenter då! Nokre av desse kan nok ha vore barna hans, men i alle høve må det ha vore ein heller stor familie på Stokkagarden då. Det var det og. I Vats kyrkje heng det eit epitafium som vert kalla Stokkatavla. Det er malt mann og kone og 28 barn på det. Han hadde 28 barn og 9 av dei levde opp (4 søner og 5 døtre).
Det er sagt mykje om Johannes i tingbøkene. I 1610 måtte han betala 6½ dalar 1 skilling i bot av di kona vart med barn for tidleg. Alt i 1612 var han lensmann i Vats. Året etter åtte han 3 laupar smør og i 1624 er godset hans auka slik at han har partar i 17 gardar på tilsaman over 20 laupar smør. I 1633 eig han 18 merker smør i Heggem i Årdal og i 1640 får han pantebrev frå Peder Koll på Nessa på ¼ av Ørkesvåg fiskeri for 20 riksdalar. Og i 1635 er det kjøpebrev på ½ laup smør i Nerim i Suldal og ½ laup smør i Østebø på Sandeid. Alt er vitnemål om at han hadde evne til å samla seg gods der noko var for sal.
I 1618 er Johannes ein av dei lensmennene i Ryfylke som leverte galeiane i Stavanger. Han dreiv handel med tømmer mellom anna til skottane. Han er lagrettemann fleire gonger. Som naturleg vert det fortalt mange segner om ein så fargerik person. Han var lensmann fram til 1622.
På eit rosemala bord i Vatskyrkja finn me bumerke til Johannes.
I Vats kyrkje står det ei fint utskoren stoldør som ennå fins blandt gamalt innventar. På den står det: BRØNELA KNUDSDATTER 1637, og har tilhøyrt hennar kyrkjestol.

Johannes Osmundson gifta seg med Brønela Knudsdotter cirka 1609 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Osmund Johannesson Skikelstrand vart fødd i 1610 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1670 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR 60 år gamal. Osmund gifta seg med Liva Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Tøtland og Kari Ågesdotter, cirka 1630 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Astrid Johannesdotter vart fødd i 1610 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1689 i Tørresdal, Vats, Rogaland, NOR 79 år gamal. Astrid gifta seg med Ole Gunnarson Tørresdal, son av Gunnar Mikkelson Skjold og Tala Jørgensdotter, cirka 1635 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

        iii.  Kari Johannesdotter vart fødd i 1611 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Vormestrand, Vikedal, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Ole Osmundson Vormestrand, son av Osmund Olson Vaagen og Helga Ommundsdotter, cirka 1635 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         iv.  Knud Johannesson Lovra vart fødd i 1612 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR, døydde i 1703 i Lovra, Erfjord, Rogaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 25. jun 1703 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Marta Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Toreson Fosen og Marta Larsdotter, i 1634 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR.

273       v.  Siri Johannesdotter. Siri gifta seg med Jone Jonson Vadla, son av Jone Jonson Tøtland og Kari Ågesdotter, cirka 1635 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

276      vi.  Jonas Johannesson Hidle. Jonas gifta seg med Elisabet Oddsdotter, dotter av Odd Jonson Hauge og Elisabet Tolleivsdotter, cirka 1646 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Eli Johannesdotter vart fødd cirka 1625 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1655 i Indreland, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 30 år. Eli gifta seg med Ole Gammelson Velde, son av Gammel Knudson Indreland og Kari Svendsdotter, cirka 1649 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

       viii.  Johannesdotter vart fødd cirka 1628 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Sveio, Sveio, Hordaland, NOR. Johannesdotter gifta seg med Ole Nilsson Sveen, son av Niels Madsson Sæbø og Ukjend, cirka 1647 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         ix.  Ole Johannesson Nising vart fødd i 1630 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1715 i Nising, Vats, Rogaland, NOR 85 år gamal. Ole gifta seg med Elisabet Sakariasdotter, dotter av Sakarias Tolleivson Norheim og Anna Jonsdotter, cirka 1650 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


547. Brønela Knudsdotter, dotter av Knud Torgilsson Nising og Ormsdotter, vart fødd cirka 1590 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1664 i Velde, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 74 år.

Generelle notat: Brynhild Stokka er ført opp på Velde i prestemanntalet for 1663. Johannes Stokka hadde kjøpt Velde før 1657 då det var prosess om garden, og arvingane etter Roald Torgilsson Velde hadde stemna han. Straks etter døydde Johannes og enka har brukt Velde som ho nå åtte. Men på same tid står ho på Stokka. I 1661 åtte ho 1 laup smør 5 vett korn i Velde. I futemanntalet 4. mai 1664 er ei enke ført opp på Velde, og det er truleg Brynhild. Men ho er ikkje nemnt på Stokka heller seinare. Ho døydde truleg utpå året i 1664.

Brønela gifta seg med Johannes Osmundson Stokka cirka 1609 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

548. Ole Jonson Aukland, son av Jone Olson Foss og Berta Tollaksdotter, vart fødd i 1568 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1655 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 87 år.

Generelle notat: I boka for Hjelmeland står det at første kona til Ola Jonson Aukland, Margrete Bjørnsdotter, var fødd på Norheim i Etne. Det er berre ein Bjørn som er nemnt på Norheim i den tida, og det er Bjørn Oddson. Margrete er ikkje nemnt som dotter til Bjørn i boka for Etne, men ei dotter med namn Kari er nemnt.
Ola Jonson var lensmann i Hjelmeland skipreide i over 40 år, frå 1608-1652. Han var saman med broren Jone Olson og brorsonen Peder Tormodson Foss, utsending frå Hjelmeland skipreide til kongehyllinga av prins Christian i 1610.
Ola var ein stor jordeigar. I odelsjordeboka for 1624 er han oppført med vel ni laupar smør i 13 ulike gardar.
Som lensmann stemna Ola Jonson Anders hattemakar og kona Synnøve til tinget i 1621 for skjellsord mot han. Det var Synnøve som hadde brukt munn mot lensmannen på Stavanger rådstove fordi Ola skal ha "handlid och schichit och omgaaed med hinde som en thiran och jngen erlig mand". Årsaka til skjellsorda var at Ola skal ha vore årsak til at Anders og Synnøve ikkje fekk godt skyssmål av allmugen. No var det Ola som ba om skyssmål på tinget "och fick thet som erligt och gaat var vdj alle maade". Synnøve måtte ta skuldingane i seg att og be lensmannen om orsaking.
Verre ute var Ola to år seinare. Då vart han stemna av sjølvaste lensherren Henrik Bille fordi han hadde gjeve ein falsk tollseddel til ein Hollandsk skipper. Klagene mot Ola var fleire. Han hadde ikkje fullmakt til å fortolla, han hadde fortolla berre halve lasta og teke i mot meir pengar enn det som stod på tollseddel. Det ser ut til at Ola har forlikt seg med lensherren utan å bli dømd. Det kjem fram ein oppsiktsvekkjande ting i denne saka. Ola orsaka seg med at "selff kunde hand Jcke leese och schriffue"! Det var sonen, som enno ikkje var vaksen, som hadde skrive setelen. Det gjekk altså an å fungere som lensmann i titals av år utan å kunne lesa og skriva. Han måtte ha hjelpesmenn som beherska det nødvendige av denne kunsten. Opplysningane kan vel takast som eit teikn på at utveljinga av lensmenn meir gjekk etter ætt og stand enn etter formelle kvalifikasjonar.
I 1628 ba Ola om skyssmål frå allmugen på tinget igjen. Han spurde "hoerledis rde "hoerledis hand sigh paa en 20 Aars tii hand haffuer werrit lehnsmand, haffuer schichet och forholdit. Dertil meenige mand suarid, at de tachede hannom got i alle maader".
I 1635 vart Ola dømd til ei bot på heile 40 riksdalar. Grunnen var at han hadde late seg bestikka. Han hadde teke i mot ei gåve for å besegla eit kallsbrev "mod ordinanzen". Kallsbrev er tilsetjingsbrev for prestar, og "ordinanzen" det er tale om, er kyrkjeordinansen frå 1539, som mellom anna gav reglar for framgangsmåten ved tilsetjing av prestar. Ola sin son, Tollak, var prest, og det er rimeleg å tru at det var hans kallsbrev faren hadde besegla på ulovleg vis. Sonen Tollak, som var prest i Hardanger, arva 2 ½ laupar i Aukland. Bjørn åtte ½ laup.
Andre kona, Margrete Pedersdotter, var enke etter futen Mats Nilsson. Ola hadde ikkje barn med Margrete Pedersdotter men er nemnt med fire barn med Margrete Bjørnsdotter.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1655 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Jonson gifta seg med Margrete Bjørnsdotter cirka 1594 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Torlak Olson Vikøy vart fødd i 1595 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1654 i Vikøy prestegard, Kvam, Hordaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 11. mar 1654 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR. Torlak gifta seg med Karen Kristensdotter, dotter av Christen Larsson Lind og Margrethe Pedersdotter, cirka 1628 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Siri Olsdotter vart fødd i 1595 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1644 i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år. Siri gifta seg med Lars Asgautson Jørstad, son av Asgaut O. Øverland og Olsdotter, cirka 1613 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Olson Hogganvik vart fødd i 1608 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1660 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år. Lars gifta seg med Ingeborg Pedersdotter, dotter av Peder Toreson Kåda og Karen Toresdotter, cirka 1627 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

274      iv.  Biørn Olson Aukland. Biørn gifta seg med Kari Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Toreson Fosen og Marta Larsdotter, cirka 1630 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR.

Ole Jonson gifta seg så med Margrete Pedersdotter cirka 1643 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


549. Margrete Bjørnsdotter vart fødd i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1643 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Margrete gifta seg med Ole Jonson Aukland cirka 1594 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

550. Gudmund Toreson Fosen, son av Tore Gudmundson Fosen og Ukjend, vart fødd i 1590 i Fosen, Avaldsnes, Rogaland, NOR og døydde cirka 1627 i Fosen, Avaldsnes, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 37 år.

Gudmund Toreson gifta seg med Marta Larsdotter cirka 1610 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Gudmundsdotter vart fødd i 1610 i Fosen, Avaldsnes, Rogaland, NOR og døydde i 1677 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR 67 år gamal. Eit anna namn for Siri var Sara. Siri gifta seg med Aage Jonson Tøtland, son av Jone Jonson Tøtland og Kari Ågesdotter, cirka 1627 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Jens Simonson Morsing, son av Simon Morsing og Ukjend, cirka 1663 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

275      ii.  Kari Gudmundsdotter. Kari gifta seg med Biørn Olson Aukland, son av Ole Jonson Aukland og Margrete Bjørnsdotter, cirka 1630 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR.

        iii.  Marta Gudmundsdotter vart fødd i 1615 i Fosen, Avaldsnes, Rogaland, NOR, døydde i 1710 i Lovra, Erfjord, Rogaland, NOR 95 år gamal, og vart gravlagd den 18. feb 1710 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Marta gifta seg med Knud Johannesson Lovra, son av Johannes Osmundson Stokka og Brønela Knudsdotter, i 1634 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR.


551. Marta Larsdotter, dotter av Laurits Knudson Hogganvik og Hogganvik, vart fødd i 1591 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1666 i Håland, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år.

Generelle notat: Marta (Margit eller Marit som ho òg er nemnt) var dotter til Lars Knutson på Hogganvik i Vikedal. Ho var først gift med Gudmund Toreson Fosen i Avaldsnes. Gudmund og Marta tok over noko av Fosen i 1617, men då far hans døydde brukte dei heile garden. Gudmund vart etter kvart ein av dei rikaste jordeigarane i fylket. I 1617 er han ført med 5 vett 2 spann korn i Topnes, 7 spann korn i Li og 3 vett korn i Hervik i Leiranger skipreide, 5 spann korn i Mannes og 1 spann korn i Nordstokko i Stangaland skipreide og 7 vett 1 spann korn i Fosen, 4 spann korn i Døle, 1 pund korn i Gismarvik, 1 pund korn i Høyvik, ½ vett korn i Sandvik og 1 vett korn i Sønnaland i Hetland skipreide. Noko av dette var pantegods. Seinare auka godset hans sterkt, og i 1624 er han i jordeboka ført med medarvingane sine sitt gods forutan sitt eige kjøpegods, pantegods og tilbytta gods, i alt tilsvarande mest 30 laupar smør eller 30 pund korn. Gudmund var lensmann i Hetland skipreide frå 7. november 1617 og sidan kvart år til 1627.
I 1628 styrde Marta garden men i 1629 gifta ho seg opp att med Olav Larsson frå Håland i Erfjord. Olav Larsson vart kåra til nemndarmann 2. juli 1630. Sidan vart han lensmann i Hetland skipreide etter Gudmund Toreson (1633-1635). I 1632 vart jordegodset hans oppskrive og dertil kona sitt og det som stykbarna åtte. I alt var det 30 pund gods. Han flytte sidan til farsgarden på Hålamd i Erfjord der han i 1636 er oppskriven med kona og stebarna. Han var seinare lensmann i Jelsa skipreide 1640-1650 og 1660-1671. Godset hans var då på 26 laupar smør 1 vett korn, derav Håland 2 laupar 2 pund smør.
Olav Larsson og Marta Larsdotter var mellom vitna i trolldomsaka på Sigrid Sigurdsdotter i Vik, og i trolldomssaka mot Turid Hausland i 1663, og mot Kari Klomber i 1663. I Hovudskatten i 1645 legg han og hans kone 3 mark 8 skilling for Hålandsgarden. I 1666 er han fortsatt brukar på Håland, då 3 laupar smør i skuld. Olav Larsson gifta seg opp att med Anna Clausdotter Koch Ho hadde vore gift to gonger før. Først med byfut og rådmann i Stavanger, Jakob Thomasson Hvatz, og så Kannitz Isakson. Far hennar var Claus Olson, borgar i Stavanger. 16. januar 1700 vert det nemnt at Anna Klausdotter bur i Stavanger på eigedommen etter første mannen hennar, Jakon Tommasson.

Sjå også:
Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1977 side 69
Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1942 side 50

Marta gifta seg med Gudmund Toreson Fosen cirka 1610 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg så med Ole Larsson Håland, son av Lars Olson Håland og Ingeborg Jonsdotter, i 1628 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Gudmund Olson Ihle vart fødd i 1632 i Fosen, Avaldsnes, Rogaland, NOR og døydde i 1675 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR 43 år gamal. Gudmund gifta seg med Brønla Osmundsdotter, dotter av Osmund Johannesson Skikelstrand og Liva Jonsdotter, den 24. feb 1652 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


552. Johannes Osmundson Stokka, son av Osmund Erikson Viland og Arnbjørnsdotter, vart fødd cirka 1583 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1658 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år.
(Same som person 546 på side 1)

553. Brønela Knudsdotter, dotter av Knud Torgilsson Nising og Ormsdotter, vart fødd cirka 1590 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1664 i Velde, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 74 år.
(Same som person 547 på side 1)

554. Odd Jonson Hauge, son av Jone Jonson Tøtland og Kari Ågesdotter, vart fødd i 1596 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1692 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 96 år.
(Same som person 280 på side 1)

555. Elisabet Tolleivsdotter, dotter av Tolleff Bjørnson Norheim og Birgitta Nilsdotter, vart fødd i 1600 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.
(Same som person 281 på side 1)

556. Sevat Olson Koll, son av Olav Koll og Birgitta Sjovatsdotter, vart fødd cirka 1575 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1662 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 87 år. Eit anna namn for Sevat Olson var Sjovat.

Generelle notat: Sjovat Olavson er nemnt som brukar på Indre Sandanger frå lensrekneskapen tek til i 1603 til 1624. I 1604 vart han dømd til å betala ei bot fordi han hadde skjelt ut grannen Odd. Han vart utskriven som soldat og sendt til Svinesund i 1612 i lag med Nils og Sjur Sandanger.
Sjovat lytte til Skiftun og budde der frå kring 1625. Det ser ut til at det var økonomiske vanskar som gjorde at han måtte flytta frå Sandanger. I åra 1614-1615 hadde han pantsett mesteparten av garden til Karen Kåda. Han hadde også lånt pengar av Alv Olavson Skiftun. På tinget i januar 1621 kravde Alv pengane tilbake. Han meinte det var 12 dalar Sjovat hadde lånt i smått ved om lag like mange høve. Sjovat protesterte og meinte at det berre var kring 7 dalar, men desse lova han å betala i løpet av ein månad. Ein annan økonomisk "forhandlingh" melleom dei kom og opp på tinget då. Mot å få bygga sag ved Tveitaråbekken i Jelsa, der Sjovat var grunneigar, hadde Alv gjeve han eit sølvbelte. No vart det ikkje noko av bygging av sag, og Alv kravde då beltet sitt att. Retten gav han medhald.
Sjovat er oppførd som brukar på Skiftun frå 1625 til 1637. Sønene Ola og Hans overtok kvar sin part av Skiftun etter faren.

Sevat Olson gifta seg med Margrete Hansdotter cirka 1601 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Sevatson Skiftun vart fødd i 1602 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Gunhild Olsdotter cirka 1631 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Marit Sevatsdotter vart fødd cirka 1604 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1683 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år. Marit gifta seg med Tore Pederson Sandanger, son av Peder Toreson Kåda og Karen Toresdotter, cirka 1622 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

278     iii.  Hans Sevatson Skiftun. Hans gifta seg med Siri Klengsdotter, dotter av Kleng Ommundson Steinsland og Kirsten Sjursdotter, cirka 1649 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Hans gifta seg så med Skiftun cirka 1657 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


557. Margrete Hansdotter vart fødd cirka 1575 og døydde i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Margrete gifta seg med Sevat Olson Koll cirka 1601 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

558. Kleng Ommundson Steinsland, son av Omund Klengson Bjerga og Tjerandsdotter, vart fødd cirka 1565 i Bjerga indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde før 1658 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Kleng Osmundson er nemnt på Steinsland som oppsittar i lensrekneskapen frå 1603-1649. Han brukte 2 laupar smør i garden. Dette var han og kona eigarar av. Ved skiftet etter kona i 1625 vart 1 laup 1 pund smør i Steinsland utlagt til Kleng og 2 pund til sonen Daniel. Kleng var medeigar i saga på Fevoll.
Kleng var son til Ommund Klengson på Indre Bjerga i Sand og skal ha gifta seg opp att med ei Kirsten Sjursdotter før 1616, for då finn ein i tingboka:
"Kling Steensland haffde med velbiurdige Gabriell Krussis steffningh vdi rette ladit steffne Thrugils Hoffde for en andeell jordeguodtz hans Quinde Kirstenne Siffursdtr var thilfalden effter hindis affgangne fader Siffuer Matissøn udi forne Houffde, som hand hannemn forholt for. Etterdi ingen møtte for å svare er hand dømd å betale o.s.v.".

Kleng hadde i følgje Rogaland Historie og Ættesogelag (Ætt og Heim 1997) side 17-18, tre barn i første ekteskap og 7 barn i andre ekteskap. Det vert ført tre døtre som er kalla Bergitte, ei dotter frå første ekteskap og to døtre i andre.
1658 var året for mange deseteringar frå danskekongen sin hær. Då vert Ommund Klengson Steinsland stemna. Han vert då kalla ein enkeson og enka hadde nettopp mista ein dreng, så Ommund kom heim. Han var klar til å reisa tilbake, men venta. Same ting vart Ommund dømd for lejemål med Anna Torbjørnsdotter og mora måtte betale 12 riksdalar i bot på sonen sine vegne.
Ved skiftet etter ei av døttrene som heitte Birgitte Klengsdotter frå andre ekteskap 15. juni 1697 vert heil og halvsøskena hennar rekna opp.
Heilsøskena (frå andre ekteskap) var:
1) Ingeborg Helge Rasmussens,
2) Marthe Sæbø sine barn Kleng og Njell Sevatson og Anna Sevatsdatter,
3) Omund Klengson sine barn: Knut, Kleng og Jon Omundsønner og Helga Omundsdotter,
4) Salige Berete Klengsdatter sitt barn: Kirsten Ingevoldsdatter,
5) Salige Siri Skiftun sine barn: Anders og Kleng Hanssønner samt Marit, Kirsten, Bergitte, Karen og Magla Hansdøtre.

Deretter følgjer halvsøskena hennar:
1) Salige Daniel Steinsland si datter Siri,
2) Salige Bergitte Mele sine barn: Reijer Mele, Kleng Dybvig, Siri Vallen og Siri Tysdal som alle lever og arver i moderens sted, Berete Aadzersdatter er død og i hennes sted arver Ivar og Aadser Olssønner, Gjertrud og Signe Olsdøtre,
3) Marit Adzembs trende døtre: Siri Halvorsdatter, Salige Gunnhild Halvorsdatters barn og Salige Ingeborg Halvorsdatter som har 2 barn: Bjørn Olsen og Marte Olsdatter. Mari Olsdotters fedrene arv står i boet.
Bergitte Klengsdotter som det var skifte etter i 1697 hadde vore gift med Einar Torsteinson i Stavanger.

Kleng Ommundson gifta seg med Siri Vilhelmsdotter, dotter av Vilhelm Mæle og Berta Tollaksdotter, cirka 1603 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Daniel Klengson Steinsland vart fødd cirka 1603 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1640 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 37 år. Daniel gifta seg med Olsdotter, dotter av Ole Osmundson Kilane og Asbjørnsdotter, cirka 1630 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Marit Klengsdotter d. e. vart fødd cirka 1605 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Marit gifta seg med Halvard Øysteinson Assheim, son av Østen Halvardson Assheim og Gunhild Åselsdotter, cirka 1628 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Birgit Klengsdotter d. e. vart fødd cirka 1610 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1644 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 34 år. Andre namn for Birgit var Bergitte og Berte. Birgit gifta seg med Asser Reiarson Mæle, son av Reiar Asserson Mæle og Siri Olsdotter, cirka 1628 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Kleng Ommundson gifta seg så med Kirsten Sjursdotter cirka 1615 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Birgit Klengsdotter d. y. vart fødd cirka 1615 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1697 i Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 82 år, og vart gravlagd den 15. apr 1697 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Birgit var Bergitte. Birgit gifta seg med Einer Torsteinson cirka 1657 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

279      ii.  Siri Klengsdotter. Siri gifta seg med Hans Sevatson Skiftun, son av Sevat Olson Koll og Margrete Hansdotter, cirka 1649 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Berta Klengsdotter vart fødd cirka 1620 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1697 i Bratland, Suldal, Rogaland, NOR. Andre namn for Berta var Berete og Birgitte. Berta gifta seg med ukjend.

         iv.  Omund Klengson Kleppa vart fødd i 1626 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 69 år. Eit anna namn for Omund var Amund. Omund gifta seg med Marit Knudsdotter cirka 1659 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

          v.  Marit Klengsdotter d. y. vart fødd cirka 1628 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år. Eit anna namn for Marit var Marthe. Marit gifta seg med Sevat Sjurson Sæbø, son av Sjur Larsson Selvåg og Ukjend, cirka 1662 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Ingeborg Klengsdotter vart fødd cirka 1630 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1700 i Skagen, Stavanger, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år, og vart gravlagd den 30. okt 1700 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Helge Rasmusson cirka 1669 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Ole Klengson Sedberg vart fødd cirka 1632 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1697 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR.


559. Kirsten Sjursdotter, dotter av Sjur Mattisson Kleppa og Ukjend, vart fødd cirka 1590 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: I 1661 vert Kirsten Steinsland stemna for 8 riksdalar ho skyldar til Ola Vormestrand. Ho vert dømd til å betale elles skulle de tast pant i buet hennar. Kirsten vert nemnd som enke og brukar på Steinsland i åra 1661 til 1666. Ho bruka 1 laup smør.

(Sjå: Rogaland Historie og Ættesogelag (Ætt og Heim 1997) side 7)

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1666-teljinga i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Kirsten gifta seg med Kleng Ommundson Steinsland cirka 1615 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

560. Jone Jonson Tøtland, son av Jone Olson Foss og Berta Tollaksdotter, vart fødd i 1565 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1626 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.
(Same som person 544 på side 1)

561. Kari Ågesdotter, dotter av Åge Olson Nessa og Liva Olsdotter, vart fødd cirka 1570 i Nessa indre, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.
(Same som person 545 på side 1)

562. Tolleff Bjørnson Norheim, son av Bjørn Oddson Norheim og Ukjend, vart fødd i 1565 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1637 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR 72 år gamal.

Generelle notat: Tolleiv Bjørnson var fødd ikring 1565. Han overtok garden etter faren ikring 1603 og budde der som sjølveigande bonde heile sitt liv. Han er nemnt på Norheim frå 1605 til 1637.

Tolleff Bjørnson gifta seg med Birgitta Nilsdotter cirka 1594 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Sakarias Tolleivson Norheim vart fødd i 1595 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde cirka 1676 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 81 år. Sakarias gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Tøtland og Kari Ågesdotter, cirka 1625 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

281      ii.  Elisabet Tolleivsdotter. Elisabet gifta seg med Odd Jonson Hauge, son av Jone Jonson Tøtland og Kari Ågesdotter, i 1622 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

        iii.  Anna Tolleivsdotter d. e. vart fødd i 1605 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde cirka 1675 i Ve, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 70 år. Anna gifta seg med Tørris Sjurson Ve, son av Sjur Ormson Ve og Synnøve Ve, cirka 1633 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

         iv.  Anna Tolleivsdotter d. y. vart fødd cirka 1607 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde før 1655 i Høyland, Etne, Hordaland, NOR. Anna gifta seg med Tjerand Toreson Høyland, son av Tore Torbjørnson Fossa og Guri Fossa, cirka 1626 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

          v.  Jon Tolleivson Skjold vart fødd cirka 1615 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1666 i Skjold, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 51 år. Jon gifta seg med Marta Helgesdotter, dotter av Helge Håkonson Skjold og Ukjend, cirka 1650 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

         vi.  Biørn Tolleivson Helgeland vart fødd i 1620 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde cirka 1695 i Helgeland, Sandeid, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år.

        vii.  Tolleivsdotter vart fødd cirka 1622 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR. Tolleivsdotter gifta seg med Bernt Nilsson Frønsdal, son av Nils Jonson og Ukjend, cirka 1655 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

       viii.  Niels Tolleivson Milja vart fødd i 1624 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1693 i Milja, Skånevik, Hordaland, NOR 69 år gamal. Niels gifta seg med Maritte Johannesdotter cirka 1658 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

         ix.  Johannes Tolleivson Tednes vart fødd i 1625 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde cirka 1681 i Tednes, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år. Johannes gifta seg med Ingeborg Bjørnsdotter, dotter av Biørn Knudson Våge og Borgilla Henriksdotter, cirka 1658 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


563. Birgitta Nilsdotter, dotter av Niels Pederson Bugge og Ukjend, vart fødd cirka 1580 i Etne Prestegard (Enge), Etne, Hordaland, NOR og døydde i Norheim, Etne, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Birgitta var Birgitta Bugge.

Birgitta gifta seg med Tolleff Bjørnson Norheim cirka 1594 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

576. Bjørn Larsson Bjørheim, son av Laurits Leivson Bjørheim og Ukjend, vart fødd i 1530 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1590 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år.

Bjørn Larsson gifta seg med Svendsdotter cirka 1555 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Svend Bjørnson Bjørheim vart fødd i 1555 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1594 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 39 år. Svend gifta seg med Eli Jonsdotter, dotter av Jon Sedberg og Ukjend, cirka 1580 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Ragnhild Bjørnsdotter vart fødd cirka 1558 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR. Ragnhild gifta seg med Ole Knudson Sedberg d. e., son av Knud Reiarson Sedberg og Ukjend, i 1600 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ragnhild gifta seg så med Johannes Jonson cirka 1624 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Kari Bjørnsdotter vart fødd i 1560 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Tau, Strand, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Knud Ingebretson Tau, son av Ingebret Tau og Ukjend, cirka 1580 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Bjørn Larsson gifta seg så med Sissel Sebjørnsdotter cirka 1561 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Bjørnsdotter vart fødd cirka 1561 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1640 i Nesheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år. Bjørnsdotter gifta seg med Knud Nilsson Baustad, son av Nils Skanderborg og Margrete Olsdotter, cirka 1590 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

288      ii.  Knud Bjørnson Bjørheim. Knud gifta seg med Udbjørg Tormodsdotter, dotter av Tormod Olson Foss og Anna Ormsdotter, cirka 1590 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Siri Bjørnsdotter vart fødd cirka 1565 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Jøssang, Strand, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Mikkel Bendiksson cirka 1585 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


577. Sissel Sebjørnsdotter, dotter av Sebjørn Toreson Talgje og Sissel Jonsdotter, vart fødd i 1540 i Talgje (nord), Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1614 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 74 år.

Generelle notat: Sebjørn Toreson i Talgje åtte saman med broren Tore Toreson på Randa i Fister mellom anna 5 laupar smør og ½ pund korn i Hidle. Dette delte seg med 2½ laup smør og 1 vett korn på kvar Hidlepart - nordre og søre. I følgje Tingboka 16. februar 1620 hadde Sissel Sebjørnsdotter i 1592 arva Nordre Hidle, 2½ laup smør og 1 vett korn. Og det er dette godset Knut Olson er oppført med i 1617.
Før me går vidare, skal det her skytast inn ein parentes: Tidlegare riksarkivar Asgaut Steinnes har i ein framifrå artikkel i Rogaland Historielag Årshefte "Ætt og Heim" 1956 hefte 1 side 7 - "Om ætta til Sebjørn Toreson på Nord-Talgje", gjort greie for m.a. eigedomstilhøva i Hidle. Men Steinnes har der gjort seg skuldig i ein lei feil: Han har blanda saman omgrepa øvre og nedre og søre og nordre. Han skriv at øvre parten er den same som nordre og at nedre parten er den same som søre. Dette er feil. Øvre og søre er den same. Og nedre er den same som nordre.
Knut Olson er i odelsjordebok 1617 oppført som eigar av 2½ laup smør og 1 vett korn. Knut var gift med Sissel Sebjørnsdotter Talgje, og den jorda han åtte i Nordre Hidle, var gods han hadde arva med kona si. Om opphavet til Knut veit ein i dag (1960-1970-åra) ingenting. Men han var tvillaust av god ætt.
Ein kjenner til berre eit barn etter Knut Olson og Sissel, sonen Ola. Knut Olson døydde etter alt å døme tidleg, han må vera død før 1561, då kona får barn med andre mannen sin. (Men kvifor er han nemnt i odelsjordeboka i 1617 når han er død før 1570?) Sissel gifte seg opp att med Bjørn Larsson (Lauritsson) på Øvre Bjørheim i Strand ikring 1561. Bjørn Lauritsson vart truleg gift første gong ikring 1555 med ei Svendsdotter som døydde ikring 1560. Svendsdottera var truleg mor til barna Svend, Ragnhild og Kari. Sissel og Bjørn hadde truleg ei dotter som vart gift med Knut Skanderborg. Granskarar, og mellom dei riksarkivar Asgaut Steinnes, meiner at denne Knut Nilsson er identisk med Knut Nilsson Nesheim. Han var son åt den danske futen Nils Skanderborg og kona Margreta Olsdotter på Nesheim. Sonen Knut som tok over på Øvre Bjørheim, og dottera Siri som vart gift med Mikkel Bendikson Jøssang. Enka Sissel skatta av eit sjølveigande jordegods på ½ laup smør 2 pund og 1 hud i åra 1603 til 1614. Skatten var 3½ dalar for "smørgodset" og 2 mark for "korngodset". Det godset som Sissel i 1592 hadde arva i Nordre Hidle, 2½ laup smør og ½ vett korn, gjekk over til sonen Ola frå første ekteskap. Sissel døydde ikring 1614.

Sissel gifta seg med Knud Olson Hidle cirka 1560 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Ole Knudson Hidle vart fødd i 1555 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1602 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 47 år. Ole gifta seg med Siri Nilsdotter, dotter av Niels Nilsson Fister og Marit Ormsdotter, cirka 1590 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Sissel gifta seg så med Bjørn Larsson Bjørheim cirka 1561 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

578. Tormod Olson Foss, son av Ole Jonson Foss og Siri Oddsdotter, vart fødd i 1535 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde etter 1608 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Tormod Olson gifta seg med Anna Ormsdotter cirka 1557 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Birgit Tormodsdotter vart fødd cirka 1557 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Birgit var Birgitta. Birgit gifta seg med Jacob Knudson Koll cirka 1575 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

289      ii.  Udbjørg Tormodsdotter. Udbjørg gifta seg med Knud Bjørnson Bjørheim, son av Bjørn Larsson Bjørheim og Sissel Sebjørnsdotter, cirka 1590 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Jon Tormodson Vatland vart fødd cirka 1565 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1601 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 36 år. Jon gifta seg med Inger Nilsdotter, dotter av Niels Nilsson Fister og Marit Ormsdotter, cirka 1599 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Peder Tormodson Foss vart fødd i 1581 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1670 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR 89 år gamal. Peder gifta seg med Sissela Olsdotter, dotter av Ole Knudson Håland og Guri Sebjørnsdotter, cirka 1605 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Susanne Rasmusdotter cirka 1620 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


579. Anna Ormsdotter, dotter av Orm Ånenson Byre og Ukjend, vart fødd cirka 1538 i Byre, Fister, Rogaland, NOR og døydde etter 1612 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anna Ormsdotter Byre vart først gift med Jon Sørenson frå Aukland, brukar på Foss. Jon døydde og Anna gifte seg opp att ikring 1580 med Tormod Olson Foss. Tormod Olson var utsending frå Hjelmeland til hyllinga av kong Kristian 4. i Oslo i 1591. Han hadde ei sak oppe på Herredagen i Bergen i 1599. Motpart var Strangi Jørgenson, fut over Munkeliv kloster sitt gods, og striden galdt eigedomsrett til øygarden Vik under "Westbystad" i Sunnhordland. Tormod meinte at han var rettmessig eigar til denne, men han tapte i retten

(Sjå også: Rogaland Historielag Årshefte 1957 side 23).

Anna gifta seg med Jon Sørenson Foss, son av Søren Jonson Aukland og Ukjend, cirka 1555 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Jonsdotter vart fødd cirka 1555 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1598 i Raunes, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år. Siri gifta seg med Ole Torgerson Raunes, son av Torger Sørenson Raunes og Gunhild Knudsdotter, cirka 1590 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         ii.  Jonsdotter vart fødd cirka 1556 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Midt-Helgevoll, Sandeid, Rogaland, NOR. Jonsdotter gifta seg med Søren Olson Midthelgevold, son av Ole Sørenson Aukland og Ukjend, cirka 1595 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Tormod Olson Foss cirka 1557 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

580. Henrich Henrikson Blank, son av Henrich Blank og Ukjend, vart fødd i 1555 i SHI, SCT og døydde cirka 1635 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.

Generelle notat: Henrik Blank i Erøynå
Ein person som heiter Henrik Blank dukkar opp i kjeldematerialet på Erøynå tidleg på 1600-talet. Han vert nemnd første gongen i 1603, men vi veit at han då hadde budd her i over ti år. Såleis kom han med familien sin til Erøynå frå garden Nedre Fister i Hjelmeland ikring 1591/1592. Det kjem fram i ei sak i 1623 om beiteretten mellom Øvra og Nera Fister. Då heitte det at Henrik Blank "for 32 Aar Sidenn Boede paa Nedre Fister" i 10 år.
Han går under namnet Blanche, Blancke, Blanke og Blanck i kjeldene. Kva dei sa i daglegtalen er ukjent. Men ifølgje det som kan ha vore ein munnleg tradisjon sa dei Blank. Det blir også nytta i denne framstillinga, jamvel om det altså er usikkert kva som er rett.
Det har vore gissa på at Henrik Blank var utlending og kom frå Skotland eller ei av øygruppene nordafor (Shetland, Orknøyane). Namnet Blanche finst mellom anna på Shetland. Men han kan også ha hatt opphavet sitt i Tyskland eller Nederland, som det var mykje samband med på denne tida. Kan hende var det fordi han var utlending at han ikkje vart nytta som lagrettemann i skipreidet, som andre storkarar. Berre ein gong finn vi omtala ein lagrettemann som kan ha vore han, "Hendrich Erdøen" i 1623. Eller var dette Henrik den yngre? Sviger-sonen Lars vart nytta som lagrettemann frå første stund som bonde på garden (1626-1638).
Henrik hadde i åra kring 1580 vorte gift med ei av dei rikaste arvingane i Ryfylke på denne tida, Anna Olsdotter frå Nesheim i Sjernarøyane. Ho var dotter av Ola Larsson, som opphavleg var frå Bjørheim i Strand, og som vart ihelslegen i 1563. Ola Nesheim var den nest rikaste jordegodseigaren i Ryfylke i 1563. Berre Ola (Koll) på Skiftun betalte meir. Og Anna tykkjest ha vore einearvingen hans. Det skal ha vore 25 laupar jordegods i skifte etter Ola Larsson på Nesheim. I dette godset var truleg tre laupar smør i Erøynå.
Når Henrik Blank dukkar opp i kjeldematerialet i 1603 betalar han skatt av eit jordegods på 11 lau-par smør og 1 pund korn. Han var den einaste som skatta av jordegods i Erfjord dette året. Tre år seinare, i 1606, var han og Lars Håland dei einaste. Men Henrik hadde nesten 6 gonger meir jordegods enn Lars. Mellom anna var han sjølveigar i Erøynå.
I tillegg til det vi veit sikkert om Henrik Blank har det gått mange segner om han. Han var såleis ein som ruva her inne i fjordane den 30-40-årsperioden han budde her. Etter segna kom han frå Skotland, var fartøyskipper og gjorde seg vidgjeten for sitt vågemot. Danskekongen skal ha nytta han i si teneste som kapar mot sjørøvarar som herja både på norskekysten og danskekysten. Sidan heiter det at han var ved kongens hoff, og at han vart halden for ein av dei fremste mennene der. Ei anna segn fortel at Henrik var adelsmann og at han vart dømd til døden for trass imot kongen. Men så fekk han valet å skulle prøva seg i tvikamp mot kongens våpendragar, ein namngjeten fektar som ingen greidde stå seg imot. Kunne han greia seg i den tvikampen, skulle han verta fri dødsdommen. Henrik var ein uvanleg spræk kar, og i kampen hoppa han over hovudet til motstandaren og køyrde kården i nakken på han, så han døydde. Dermed slapp han med ei landsforvising til Noreg, heitte det, og såleis dukka han opp i Ryfylke.
Vi skal ta segnene med ei klype salt. Like gjerne var han berre ein dyktig oppkomling som kom til Noreg, gifta seg godt og bygde vidare på dette. At han vart ein stormann er sikkert. Det kan også vere at han kom frå øyane i vest, men han kan like gjerne ha hatt eit byopphav andre stader, eller han var an-dre- eller tredjegenerasjons innflyttar.
I Vikedal har det gått ein del segner om Henrik Blank som likevel helst må ha vore om sonen Henrik d.y. Sonen busette seg på Våga i Imsland. Det heitte seg såleis at 30 år etter at Henrik Blank var gravlagd, inne i kyrkja, flytta dei kistene frå Vikedalskyrkja til kyrkjegarden. Syster hans var til stades då dei opna kista, og då låg han der som han nyleg var avliden. Systera sa då: "Hvad ondt mon min broder har gjort, siden han ikke fikk rådne?". Men denne segna må altså ha vore om Henrik d.y., for Henrik d.e. ligg nok på Jelsa kyrkjegard. På Våga hadde dei lenge ei sølvskei med bokstavane H.B., som i seglet hans, og årstalet 1570. Henrik Blank var elles så kjend både mellom bygdefolk og skipperar i trelasthandelen i Ryfylke på denne tida at sonen, då han 1610-1611 leverte trelast i Kvaløynå (Imsland), vert nemnt som "lille Henrik".
Vi finn Henrik Blank som storleverandør av tre-last i Erfjord åra 1606-1624. Han vert då så å seia aldri ført med gardsnamn, berre med slektsnamnet Blanche. Han leverte både til skotske og tyske skipperar, til dømes i 1610-1611 til Thord Pedersen av Husum. Same året hadde han ein stor leveranse både av bord, bjelkar og bandstakar til Henrik van Bremen, som hadde eit fartøy på 30 lester. Det vanlege Henrik leverte var bord, bjelkar og bandstakar, men også brenneved innimellom, og til dømes 8 tylf-ter 4 alner bjørk (1621-1622). Leverandørhamna var Erfjord, men i 1612 finn vi at Henrik leverte 3 famnar brenneved i Jelsavågen til Åge Ågeson av Riber stift (Danmark).
Henrik åtte part i Åssagjå, og tømmeret vart nok skore der. I 1619 stemna han Peder Ås og Johannes Tednes for kvar sine tolvpartar av grunnleiga av denne sagjå. Dei var såleis mange eigarar, men Åssagjå var også eit godt sagbruk. Henrik skar også på Hålandssagjå.
Som kompanjong då Henrik Blank 1610-1611 leverte trelast til Henrik van Bremen vart ført "hans sønn". Det har vore sonen Henrik. Når vi finn ein Henrik Blank som leverandør i Vindholmen (Vikedal) 1614-1615, må dette like eins vera sonen med det same namnet, som altså då hadde flytta til Våga i Imsland. Ein Lars Blank leverte 1613-1614 100 bord i Erfjord til Anders Mesterbeur frå St. Andrews i Skotland. Dette må like eins ha vore ein son, og kan hende var det han som sidan budde i Sandvika ein periode. Det kan eg ha vore ein Johannes Blank. I alle høve var det ein Johannes som leverte trelast 1610-1611 og 1623-1624, og vert nemnt rett etter Henrik Blanche som "ibid", noko som tyder det same (namnet).
Lars Sandvika møtte i 1616 som fullmektig for Henrik Blank i Erøynå. Det var i ei sak mot Kari Rasmusdotter på Venja (Sjernarøyane). Ho vart stemna for 3 dalar fordi Henrik hadde betalt mannen hennar for å gå i utnevnd, men så gjekk han ikkje likevel. Her hadde altså Henrik betalt ein annanmann for å gå i militærteneste, og då truleg i staden for ein av sønene sine. Kari Venja vart dømd til å betala pengane.
På eit ting noko seinare på året 1616 var det Lars Sande som møtte på fullmakt for svigerfaren Henrik Blank. Elling på Bjerga (Sjernarøyane) vart då stemna til å vika garden Bjerga, som Henrik åtte. Då Elling hadde festa garden -16 år tidlegare - hadde eit vilkår vore at han skulle vika og flytta frå garden når Henrik, kona hans eller barna ville ha garden. Slik vart det også. Elling vart dømd til å vika garden innan eit år. I 1628 hadde Henrik bytta Bjerga med likt gods i Skjelsnes, men berre landskylda over ei tid, og ikkje til evig odel eller eie, som det heitte. Med dei næraste grannane i fjorden hadde Henrik Blank lite og inkje uteståande. Det einaste vi veit er at han i 1611 stemna grannen Ommund Vik til tinget for eitkvart. Men Ommund møtte ikkje og svarte for seg.
Mellom 1624 og 1625 vart jordegodset til Henrik Blank redusert til det halve, og Ola Kilane og Lars Håland gjekk forbi han som dei største jordeigarane i fjorden. Dette må ha vore i samband med at han mista kona Anna på denne tida, og at barna fekk ut morsarven sin. Frå same tida kom svigersonen Lars Sande inn som fast medbrukar på garden. I 1629 let Henrik Blank resten av odelsgodset gå over til barna, altså fleire år før han døydde. Dette året vart han stemna for odelsskatt, som han hadde betalt i alle år, men kunne fortelja at han "sit gods haver givet fra sig og under hans børn, efterdi det ikun fulgte hannom i helming" (normalisert). "Helming" fortel at det opphavleg var kona sitt gods, og ikkje hans.
Det er fortalt at Henrik Blank dreiv ei stor verksemd med både sagbruk og trelasthandel. Han må såleis støtt ha hatt godt med arbeidsfolk (husmenn) og drenger hos seg. Husmannsplasset Ytre Øynå - ytst i Erøynå - var i bruk alt før 1630. I 1605 hadde Henrik Blank ein dreng, Jon, som måtte bota for leigemål med Gunnar Øye si tenestekvinne. Dei beste og mest velståande drengene i skipreidet skatta av innkomene sine, og difor får vi namna på fleire av Henrik Blank sine drenger. Men ikkje alle skatta. Såleis hadde Henrik Blank i 1624 ein dreng som heitte Roal, og som kom austafrå. Denne "skjelmsaktige kumpan", som det heitte, kjenner vi til fordi han sette barn på dei to yngste dottrene til Henrik, Kari og Malena. Dette var dobbel synd. For det første var det leigemåla i seg sjølv, for det andre at dei to var i så nær slekt med kvarandre. Dette var så godt som blodskam. Ein enkemann måtte til dømes ha særskilt løyve om han ville gifta seg med ei syster til ei avliden kona, eller for den del med ei svigerinne. Drengen var "for sådan sin skammelige og ubluelige gjerning bortrømt, og ey er at finde eller oppsøge" (normalisert). Dei to jentene nekta høglydt for å ha visst noko om kvarandre sine syndige levnet. Lars Erøynå møtte på vegner av svigerfaren då saka kom opp på bygdetinget i 1625, og det viktigaste var å prova at dei to ikkje visste om kvarandre. Ola Kilane og Lars Håland, dei beste mennene i bygda, vitna at Kari to år tidlegare tente i Kilane i eitt års tid, og var om sommaren på stølen. Sidan drog ho heim att til far sin i Erøynå. Johannes Tednes og Gunnbjørn Bog vitna omlag det same. Malena derimot var heime i Erøynå heile tida, då drengen tente der. Ingen kunne vitna at drengen Roal hadde vore på Kilastølen, men det var lang veg opp dit.
Saka drygde lenge. I 1631 møtte Henrik Våga på vegner av far sin, Henrik Blank, med stemning mot Roal, austmannen som for ei tid sidan tente i Erøynå og då "uhørligen beligget" begge jentene, "saa de begge ved hannom haver avlet børn og blod". Men drengen var ikkje å finna, og i mellomtida gjekk dei to jentene "som hedensche Mennischer". Kari, som hadde vore på Kilastølen, for-talde at kumpanen ofte kom opp til henne der, og skammeleg overtalte henne, som det heitte. Dette var ved olsok, og fosteret var fødd ved korsmessetid om hausten. Det var altså dødfødd. Men ho visste ikkje noko - før etter at han var rømt - at han også hadde forrådt syster hennar heime i Erøynå. Malena fortalde at han låg med henne heime "i hinders faders gaard" om hausten i kornskurden ("skor tiden"). Så fødde ho sitt foster i tredje veka, og etter at systera hadde fødd sitt. Også ho nekta for å ha visst at drengen forrådde dei begge.
Før dommen fall bad dei to, for Guds skyld, om nåde og ikkje for rett, og at deira eige vitnesbyrd "og egen sandferdige berettning maatte eragtes, dennom til befrielse" (normalisert). Dei fekk ulik dom. Kari, ho som hadde vorte forført oppe på stølen, vart frikjent ved sin eigen eid, som ho straks gjorde. Så måtte ho stå kyrkja sin disiplin og bøta til dei fattige. Systera Malena kunne ikkje frikjennast "udenhun ved henders doll selvtolfte, sig kand befri", som det heitte. Det var strengare for henne fordi ho var den siste av dei to som hadde med drengen å gjera. Det vart nemnt opp 12 ugifte kvinner der Malena skulle behalda dei sju og sjølv vera den åttande. Så skulle ho sjølv velja ut fire jenter til, og gje eiden i lag med dei 11 til førstkomande tinget på Jelsa. Det gjorde ho, saman med elleve andre "piger". Til kongens kasse måtte dei to jentene kvar bota 6 dalar.
I 1752, altså over hundre år etter Henrik Blank, vert det omtala ei storstova i Erøynå i samband med eit bryllaup på garden. Denne storstova, altså eit hus som merkte seg ut mellom stovehusa i området, gjekk truleg attende til Henrik Blank.
Henrik åtte heile Erøy og fleire andre gardar i Ryfylke, 11 laupar smør 1 pund korn, og la 6 riksdalar i skatt. I 1613 la han 5 riksdalar i skatt. Han var då einaste jordeigande bonde i Erfjord som la skatt. I 1617 er han oppført i jordebok for Erøy, 2½ laupar smør, 3 bukkeskinn, 12 skilling. Og for Håland ½ laup smør 7 skilling, visstnok for heile Hålandsosen med Fidjalia. I 1624 er han oppført som eigar av: Erøy 3 laupar smør, Fister 3 laupar smør, Vestre Bjerga 2 laupar smør, 3 vetter korn, Øvrabø 1 laup smør, Vestre Bogland ½ laup smør, Austre Bogland ½ pund smør, Ås 6 merker smør. Henrik Blank eig og 1 pund smør, 1 geiteskinn 1 skilling i Sandvik i 1617. I 1625 pantset Magdalena Jonsdotter Venja i Sjernarøy til Henrik for 246 dalar.

Sjå også:
Rogaland Historie og Ættesogelag: Ætt og Heim 1984 side 146-148
Rogaland Historielag Årshefte 1942 side 9

Henrich Henrikson gifta seg med Anne Olsdotter cirka 1580 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Barbro Henriksdotter vart fødd i 1582 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Krakk, Vats, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Barbro var Barbara Blank. Barbro gifta seg med Laurits Larsson Krakk cirka 1600 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

290      ii.  Henrich Henrikson Blank. Henrich gifta seg med Ingeborg Larsdotter, dotter av Laurits Knudson Hogganvik og Hogganvik, cirka 1615 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

316     iii.  Ole Henrikson Blank. Ole gifta seg med Karin Eriksdotter, dotter av Erich Jakobson Koll og Magnhild Olsdotter, cirka 1615 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Lars Henrikson Sandvik vart fødd i 1590 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Sandvik, Erfjord, Rogaland, NOR.

          v.  Marta Henriksdotter vart fødd i 1592 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde i Aksland lille, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Margreta Blank. Marta gifta seg med Ole Asbjørnson Galtåker, son av Asbjørn Tjerandson Erfjord og Ukjend, cirka 1618 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         vi.  Kari Henriksdotter vart fødd cirka 1595 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kari var Kari Blank.

        vii.  Magla Henriksdotter vart fødd cirka 1600 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde i Kvam ytre, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Magla var Magdalena Blank. Magla gifta seg med Levard Asbjørnson Kvam, son av Asbjørn Tjerandson Erfjord og Ukjend, cirka 1626 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


581. Anne Olsdotter, dotter av Ole Larsson Nesheim og Margrete Olsdotter, vart fødd i 1555 i Nesheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1624 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 69 år.

Anne gifta seg med Henrich Henrikson Blank cirka 1580 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

582. Laurits Knudson Hogganvik, son av Knud Hogganvik og Håkonsdotter, vart fødd cirka 1555 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i 1626 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 71 år.

Generelle notat: Laurits Knutson representerte Vikedal skipreide ved kongehyllingane i 1591 og 1610. Han budde som leiglending på Hogganvik, men åtte mykje jordegods, Sandanger og i Fosse i Hjelmeland. Laurits arva 1 laup smør i Skiftun etter Odd Sevatson Fevold og Berge Velde skriv at han truleg var dotterson til Sevat Oddson.
I Rogaland Historielag sitt årshefte for 1988 side 138 står det at foreldra kan vere Anna(?) Fartegnsdotter og Knut Valen. Der står det òg at Laurits var gift med ei dotter til Torgils Johannesson på Torsnes, og som då vert ei dotterdotter til Sevat Oddson.
I Berge Velde si bok er faren til første kona, Torgils Johannesson Torsnes, innskrive av andre en forfattaren.
I Årshefte for 1949 gissar Asgaut Steinnes på at ho var dotter til Torgils på Torsnes. Ho er ikkje nemnt i bygdeboka for Jondal. Laurits vil då få arven etter Odd Fevold med kona si. Mora Anna Fartegnsdotter hadde vore gift med Laurits Johannesson Galte på Valen før ho vart gift med Knut Valen. Det vert då rimeleg at Anna og Knut sin son vert oppkalla etter Laurits.
Dersom desse slekttilhøva for Laurits Knutsson og første kona er rette, så vart Laurits Knutsson gift med halvsøskena sine sitt søskenbarn. Torgils Johannesson Torsnes var bror til Laurits Johannesson på Valen og som var første mannen til Anna Fartegnsdotter.
Ein annan teori om opphavet til Laurits Hogganvik vart sett fram i Ætt og Heim for 1996. Der vert det nemnt at Laurits truleg var dotterson til Håkon Torgilsson Foss/Sæbø og kona Magla Oddsdotter. Laurits vert i så fall dotterdotterson til Odd Fevoll og sjølv arving etter Odd Fevoll.
Første kona er ukjent og teoriane om at ho var dotter til Torgils på Torsnes kan ikkje bevisast. Hogganvik er nemnd som lensmannsgard i 1602-1607 og 1615-1625. Han var lensmann i Vikedal 1591-1625. I 1610 åtte Lars Hogganvik godset i gardar som skylde 3 laupar smør og ½ pund korn. I 1614 er han nemnd som brukar av Sandvik-saga, 1618 av Hogganvik-saga. Det same året er oppskrive 1½ laup 18 merker smør, 5 vetter korn og 4 verar. Det var hans eige gods og stykbarna sitt. I 1624 møtte Lars Hogganvik i rett på Hauga i Jelsa med sonen Lars Larson Oppsal i Vikedal og mågen Jon Villumson. Lars vart andre gong gift med Catarina Johannesdotter, enka etter presten på Rennesøy, hr. Rasmus Olavson.

Sjå også:
Rogaland Historielag Årshefte 1942 side 15-16
Rogaland Historielag Årshefte 1949 side 78
Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1977 side 78
Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1988 side 138

Laurits Knudson gifta seg med Hogganvik cirka 1588 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

291       i.  Ingeborg Larsdotter. Ingeborg gifta seg med Henrich Henrikson Blank, son av Henrich Henrikson Blank og Anne Olsdotter, cirka 1615 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         ii.  Lars Larsson Opsahl vart fødd cirka 1590 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde før 1664 i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Marit Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Tøtland og Kari Ågesdotter, cirka 1615 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Margrete Nilsdotter, dotter av Niels Pedersen og Barbara Jørgensdotter, cirka 1654 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

551     iii.  Marta Larsdotter. Marta gifta seg med Gudmund Toreson Fosen, son av Tore Gudmundson Fosen og Ukjend, cirka 1610 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Marta gifta seg så med Ole Larsson Håland, son av Lars Olson Håland og Ingeborg Jonsdotter, i 1628 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR.

         iv.  Malena Larsdotter vart fødd i 1600 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i 1673 i Raunes, Vats, Rogaland, NOR 73 år gamal. Malena gifta seg med Jon Villumson Raunes, son av Willum Johnsen og Ragnhild Øysteinsdotter, i 1624 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Laurits Knudson gifta seg så med Katarine Johannesdotter cirka 1618 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


583. Hogganvik vart fødd cirka 1565 og døydde cirka 1618 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år.

gifta seg med Laurits Knudson Hogganvik cirka 1588 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

586. Reidar Knudson Barkeland vart fødd i 1550 og døydde cirka 1623 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 73 år.

Generelle notat: Barkeland i Jelsa ligg omlag 5 km. aust for Jelsastranda og kjem til sjøen i Økstrafjorden. Alt frå gamal tid var garden rekna for skogagard, men truleg er det meir skog nå enn aldri før. Til garden høyrde eit sagbruk. Det var Utstein Kloster som åtte garden i eldre tid, og forvaltaren der sette bygslemann på Barkeland. Det kom ofte nye slekter på slike bygslegardar, men på Barkeland har det likevel vore same folka like frå 1500-talet til i dag.
Reidar Barkeland er den første av denne ætta me kjenner namnet på. Han er nemnt som brukar av Barkeland frå omlag 1580-1620. Han levde i 1620, men var død før 1624. Skiftet etter han var 28. september 1627. Han var ein mykje vyrd mann. Reidar Barkeland var mellom dei tre utsendingar frå Jelsa skipreide til kongehyllinga i Oslo i 1591. Han var leiglending på Barkeland, men åtte fleire gardar i Ryfylke.
Ein trudde før at han nytta R.R. i seglet sitt, men har kome til at det må vera R. K. Eldste sonen hans heiter Knut så det stemmer godt. Han kom til Vatland i 1601, til Barkeland ikring 1615. Om kona Anna Steinsdotter si ætt veit ein bare at ho hadde to søsken: Olav Steinson som var gift og budde på Sæbø i Hjelmeland og ei syster Ragnhild Steinsdotter gift med Tore Sveinson Breiland i Hjelmeland. Olav Steinson døydde barnlaus i 1627, og ved skiftet etter han var det Anna og Ragnhild saman med Elisabet (enka til Olav) som delte arven. Olav åtte 4 pund smør odelsgods i Sæbø. Truleg på grunn av alderdom var Anna komen til sides så ho hadde "fledført sig til sine børn", d.v.s. gjeve frå seg eigedomen sin til barna mot at dei sytte for levemåten hennar.
I skiftet på Sæbø heiter det: "Belangende odelskvinne Anna Steinsdotter som udi umage, henne skal alle fornevnte arvinger forskaffe nødtørftig underholdning, nemnlig av hver broderlodd 2 rd. og av hver systerlodd 1 rd. Og enhver dennem forpliktet være den halve part derav å levere til den hun bor hos, årligen til st. Mikkelsdag, og den andre halvpart til påske deretterkommendes." Skiftet er prenta i band 4, Ryfylke tingbøker side 101. Anna og Reidar hadde seks barn.

(Sjå også: Rogaland Historie og Ættesogelag - Ætt og Heim 1997 side 53).

Reidar Knudson gifta seg med Anna Steinsdotter cirka 1570 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Knud Reidarson Tveit vart fødd cirka 1570 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1627 i Tveit, Nedstrand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 57 år. Knud gifta seg med ukjend.

         ii.  Helga Reidarsdotter vart fødd cirka 1575 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Hovda, Fister, Rogaland, NOR. Helga gifta seg med Torger Ånenson Eik, son av Ånen Ormson Marvik og Berit Torgersdotter, cirka 1595 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Helga gifta seg så med Sjur Pederson Hovda, son av Peder Siverson Ohm og Siri Sørensdotter, cirka 1601 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Halvard Reidarson Hallingstad vart fødd cirka 1580 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde etter 1631 i Hallingstad øvre, Vikedal, Rogaland, NOR. Halvard gifta seg med ukjend.

         iv.  Ole Reidarson Atletveit vart fødd i 1585 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1653 i Atletveit, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år. Ole gifta seg med Kristi Jonsdotter, dotter av Jone Olson Foss og Berta Tollaksdotter, cirka 1610 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

293       v.  Ingrid Reidarsdotter. Ingrid gifta seg med Tollak Larsson Barkeland cirka 1610 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         vi.  Marta Reidarsdotter vart fødd cirka 1590 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Marta gifta seg med Johannes Torsteinson Vestersjø, son av Torstein Vestersjø og Berit Torgersdotter, cirka 1615 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


587. Anna Steinsdotter, dotter av Sten Olson Sæbø og Ukjend, vart fødd cirka 1550 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Reidar Knudson Barkeland cirka 1570 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

588. Siver Steinson Jelsa, son av Stein Siverson Landsnes og Ukjend, vart fødd cirka 1560 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1601 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 41 år.

Generelle notat: Siver Steinson budde på Jelsa. Etter Ryfylke tingbok for 16.12.1622 var "Siffuer Steenßen på Jelße" med og ferda ut eit dokument 14. september 1600. Det er klussa noko med det siste talet, så det kan sjå ut som om det står 1609. Men den same skrivaren har andre stader ei heilt anna form på 9-talet.
Siver døydde ikkje lenge etter. Enka hans vart gift opp att med Orm Nilsson Store Bokn, som seinast i 1602 flytta frå Bokn til Jelsa og er nemnd der til 1614. Den einaste sonen som ein er sikker på er Stein. Men Sevat Siverson som i 1621 får bygslebrev på halve Foldøy er truleg og son til Siver. Seinare ved fornyinga av bygsla på Foldøy er namnet skrive Eiluf Siverson, og dette kan vere tredje son til Siver. Kona var truleg ei Bårdsdotter då Erik Bårdson Hidle kalla son til Siver Steinson (Stein Siverson) for systersonen sin.

Siver Steinson gifta seg med Bårdsdotter cirka 1585 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

294       i.  Steen Siverson Jelsa. Steen gifta seg med Birgit Andersdotter cirka 1618 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Steen gifta seg så med Kirsten Jensdotter, dotter av Jens og Marette Hansdotter, cirka 1649 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Sevat Sivertson Foldøy vart fødd cirka 1598 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde etter 1621 i Foldøy, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Eileff Sivertson Sæbø vart fødd cirka 1600 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eileff gifta seg med Trulsdotter, dotter av Truls Nilsson Furre og Torborg Sevatsdotter, cirka 1620 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.


589. Bårdsdotter, dotter av Bård Ørland og Ukjend, vart fødd cirka 1560 i Vanvik ytre, Sand, Rogaland, NOR og døydde før 1614 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR.

gifta seg med Siver Steinson Jelsa cirka 1585 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

gifta seg så med Orm Nilsson Bokn, son av Niels Nilsson Fister og Marit Ormsdotter, cirka 1602 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


592. Ole Osmundson Kilane, son av Osmund Knudson Åsland og Ukjend, vart fødd cirka 1575 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1645 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år. Eit anna namn for Ole Osmundson var Oluff.

Generelle notat: Oluff Kilane, eller Olav Osmundson er på garden i 1613. Han er den andre jordeigande bonde i Erfjord dette året ved sida av Henrik Blank. Han legg skatt av 2 laupar smør, 1 dalar i pengar. Av Kilane sag legg han 2 dalar og i bordskatt 6½ dalar 1 ort. Han er og nemnd i jordbok 1617 med 2 pund smør, legg i skatt 3 kalvskinn, 3 skilling.
Frå odelsjordebok 1624 er Olav Kilane oppført med dette gods: Djuff 2 pund smør, Vik ½ laup 9 merker smør, Rørtveit 2 pund smør, Natland 1 laup smør, Tveit 2½ pund smør, Vadla 1 laup smør, Sande 2 pund 4 merker smør, Hetland 2 laupar smør. Og ombods-gods på hans son sine vegne: Åsland 1 laup smør, Moxnes 1 laup smør, Randa ½ pund korn, Solberg 18 merker smør og Aukland 1 pund smør.
25. februar 1642 vert Olav nemnt som lagrettemann i Hemnes fjerding og i seglet hans står bokstavane O.O. I hovudskatten 1645 er for Kilane øydegard oppført: Enka, 1 dreng og 1 gjente, skatt ½ mark. Olav Kilane var rettsmedlem på Hesby fjerdingsting 18. mai 1617. Første kona til Olav Kilane er ukjent. Dei hadde sonen Osmund. Andre kona var dotter til Asbjørn Ims.
I Rogaland Historielag sitt årshefte 1952 side 48 står det: "Oluf Kilen hadde løst fra sin verfar Asbjørn Ims....".
Tredje kona Ingeborg Jonsdotter var enke etter Lars Olavson Håland som døydde i 1625. Ut frå årsheftet "Ætt og Heim" for 1996, kan Olav vere frå Åsland i Hjelmeland, og son til Osmund Knutson Åsland.

Ole Osmundson gifta seg med Kilane cirka 1603 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

296       i.  Osmund Olson Kilane. Osmund gifta seg med Siri Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Tøtland og Kari Ågesdotter, cirka 1621 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Osmund gifta seg så med Magla Steinsdotter, dotter av Steen Siverson Jelsa og Birgit Andersdotter, cirka 1650 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Ole Osmundson gifta seg så med Asbjørnsdotter cirka 1605 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Valborg Olsdotter vart fødd i 1605 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde i Guggedal, Suldal, Rogaland, NOR. Valborg gifta seg med Tormod Osmundson Guggedal, son av Osmund Guggedal og Knudsdotter, cirka 1625 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Olsdotter vart fødd cirka 1607 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Olsdotter gifta seg med Daniel Klengson Steinsland, son av Kleng Ommundson Steinsland og Siri Vilhelmsdotter, cirka 1630 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Olsdotter gifta seg så med Ole Gunnarson Tveit cirka 1645 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

329     iii.  Anna Olsdotter. Anna gifta seg med Ole Nilsson Fister, son av Niels Nilsson Fister og Pedersdotter, cirka 1633 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Daniel Asserson, son av Asser Reiarson Mæle og Birgit Klengsdotter d. e., cirka 1661 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Olsdotter vart fødd cirka 1612 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde i Skår ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Olsdotter gifta seg med Torstein Jonson Skår, son av Jon Andersson Berakvam og Ukjend, cirka 1640 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

          v.  Olsdotter vart fødd cirka 1615 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR. Olsdotter gifta seg med Knud Torgerson Vågane cirka 1657 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ole Osmundson gifta seg så med Ingeborg Jonsdotter, dotter av Jone Olson Foss og Berta Tollaksdotter, cirka 1630 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


593. Kilane døydde cirka 1604 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR,.

gifta seg med Ole Osmundson Kilane cirka 1603 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

594. Jone Jonson Tøtland, son av Jone Olson Foss og Berta Tollaksdotter, vart fødd i 1565 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1626 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.
(Same som person 544 på side 1)

595. Kari Ågesdotter, dotter av Åge Olson Nessa og Liva Olsdotter, vart fødd cirka 1570 i Nessa indre, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.
(Same som person 545 på side 1)

602. Tore Ivarson Tjentland døydde cirka 1603 i Tjentland, Årdal, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Tore levde i tida 1563-1603. Om faren som heitte Ivar budde på Tjentland, veit ein ikkje, men det er rimeleg han var frå Valheim. Han legg kyrkjeskatt i 1563 og betaler 1 dalar sølv. I 1602 skattar han 3 ½ laup 1 pund smør, som syner at han har vore eigar av stort jordegods. Han var med å forsegla hyllingsfullmakta til utsendingane til kongehyllinga i Oslo i 1591 og brukte bokstavane T.I. Det står i Rogaland historie og ættesogelag sitt årshefte for 1964 at Tore Ivarson truleg var gift to gonger. Først med n.n. Eivindsdotter Askvik (faren Eivind Askvik var fødd etter 1522 og død før 1563). Etterpå med Ragnhild (Knutsdotter) frå Sedberg. Om han hadde barn med båe konene kan ikkje avgjerast. Det kan tyda på at Ragnhild var mor til dei fleste. (side 58). "Ragniltt Thimsslandt" står i odelsjordebok 1617 oppført under Fremre Sedberg der ho legg i landskyld 18 merker smør, leidang 2 kalvskinn. 8. april 1623 var det målstemne på Sedberg om arven etter den barnlause Ola Knutson Sedberg (svoger til Tore Ivarson og bror til andre kona hans, Ragnhild Knutsdotter). Eivind Toreson Nessa stemna Halldis Knutsdotter Sørbø (svigerinne til Tore og syster til Ragnhild Knutsdotter) med fullmakt frå brørne sine, Ivar Toreson Tjentland og Peder Toreson Kåda, samt Anders (Paulson) Furre og Bjørn Staurland og fleire på deira medarvingars vegne for fjerdingsgåve og tiendgåve som Halldis sin bror Salige Ola Sedberg gav sine brødre- og systerbarn før han døydde, og som Halldis nå ikkje vil halda. Først vitna Reiar Østigard at han var skyld Halldis, ho i 2. ledd til han og han i 3. ledd til henne. Eivind Nessa og Peder Kåda var tremenningar til Reiar Østigard. Reiar sa at han var nyttårsdag hos Ola Sedberg og høyrde han gav gåva etter odelsbolken. Johannes Svaberg hadde same slektstilhøve som Reiar til dei andre og hadde høyrt det same. Lars mele hadde òg same slektstilhøve og han høyrde Ola Sedberg 20. dag jul. Då sa Ola at dei berre var to søsken, Halldis og Ola, og om Halldis døydde før Ola, så skulle hennar barn være del i gåva, for arven falt då under Tysdalsbarna. Men dersom Ola døydde før Halldis, skulle barna til Halldis ikkje ha denne fjerdingsgåva. Eivind Nessa sa at Ola Sedberg døydde natta før kyndelsmessa. Rasmus Sørbø møtte for svigermor si og sa at gåva ikkje var gjort på lovleg vis. Saka vart vist til lagmannen. 3. desember 1623 var det fallt dom i saka, då stemna Anders Mortenson på Halldis Sørbø sine vegne, Eivind Nessa for kost etter Bottolfi Lagting 19. juni. Saka var tilbakevist til heimting. I 1624 ser det ut til at Halldis hadde godset, då står Rasmus Sørbø på vegne av vermor si med 2 pund 6 merker smør i Sedberg og ½ pund i Vadla. På same ting gjer Ommund Olson på Øvre Tysdal kjent at han pantset odelen sin på ½ pund smør for 6 riksdalar i Tysdal til herr Daniel på Hjeland. (Sjå også: Rogaland Historie- og ættesogelag 1964, side 54-74)

Tore Ivarson gifta seg med Eivindsdotter, dotter av Eivind Pederson Askvik og Ukjend, cirka 1550 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Peder Toreson Kåda vart fødd i 1550 i Tjentland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1623 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 73 år. Peder gifta seg med Karen Toresdotter, dotter av Tore Sebjørnson Talgje og Marta Bergesdotter, cirka 1604 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Toreson Strand vart fødd i 1552 i Tjentland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1625 i Strand, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 73 år. Ole gifta seg med Ingrid Larsdotter, dotter av Lars Knudson Nag og Ingeborg Paulsdotter, cirka 1575 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

        iii.  Eivind Toreson Nessa vart fødd i Tjentland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1639 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR. Eivind gifta seg med Ingeborg Svendsdotter, dotter av Svend Bjørnson Bjørheim og Eli Jonsdotter, cirka 1620 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         iv.  Ivar Toreson Tjentland vart fødd i 1560 i Tjentland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1640 i Tjentland, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år. Ivar gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Jone Olson Foss og Berta Tollaksdotter, cirka 1585 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ivar gifta seg så med Guri Ivarsdotter, dotter av Ivar Kristofferson Jørpeland og Ukjend, cirka 1620 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Tore Ivarson gifta seg så med Ragnhild Knudsdotter cirka 1578 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Toresdotter vart fødd cirka 1578 i Tjentland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Toresdotter gifta seg med Finn Toreson Fevold cirka 1596 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Marit Toresdotter vart fødd i 1580 i Tjentland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Prestegarden, Strand, Rogaland, NOR. Marit gifta seg med Peder Larsson Stud, son av Lars Pederson Stud og Gjertrud Strangesdotter, cirka 1598 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Tore Toreson Løvbrekke cirka 1617 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

301     iii.  Toresdotter. Toresdotter gifta seg med Johannes Larsson Mjølhus cirka 1619 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


603. Ragnhild Knudsdotter, dotter av Knud Reiarson Sedberg og Ukjend, vart fødd cirka 1560 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde før 1623 i Tjentland, Årdal, Rogaland, NOR.

Ragnhild gifta seg med Tore Ivarson Tjentland cirka 1578 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

606. Ole Sevatson Talgje, son av Sevat Olson Bandeberg og Ukjend, vart fødd i 1550 i Bandeberg, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1604 i Talgje (nord), Sjernarøy, Rogaland, NOR 54 år gamal.

Ole Sevatson gifta seg med Marta Bergesdotter cirka 1593 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

303       i.  Åsa Olsdotter. Åsa gifta seg med Jens Hansson Våge cirka 1611 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Åsa gifta seg så med Knud Torgerson Vågane cirka 1642 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Tore Olson Bandeberg vart fødd i 1595 i Talgje (nord), Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1654 i Bandeberg, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år. Tore gifta seg med Birgitte Paulsdotter cirka 1620 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


607. Marta Bergesdotter vart fødd cirka 1558 og døydde i jan 1656 i Talgje (nord), Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 98 år.

Generelle notat: Marta Børgesdotter (ein stad og kalla Margreta) Bergesdotter, skulle vere fødd i 1552 ut frå at ho levde 14. jan. 1650 og var då 98 år gamal (men ho må ha vore nokre år yngre). Ein opplysing går ut på at ho døydde i januar 1656. Er dette rett, må ho ha vorte om lag 104 år gamal. Men elles kan dette siste 6-talet vere feillesing for 0, slik at ho døydde i 1650. Noko om opphavet hennar er til denne tid - 1960-åra - ikkje funne. Ho vart altså bortimot 100 år. På sine gamle dagar hadde ho dottersonen Sevat Jonson til å styra garden for seg.
Første mannen hennar Tore Sebjørnson tok over etter foreldra ikring 1555. Han arva omlag 25 laupar smør etter foreldra. Marta og Tore er nemnde med to barn.
Andre mannen Ola Sevatson Bandeberg har truleg aldri brukt Bandaberg. Han var gift med enka på Nord Talgje, Marta Bergesdotter. Han døydde på Talgje ikring 1604. Marta og OLa er nemnde med to barn.
Tredje mannen til Marta er kalla Sevat Kristofferson i jordeboka for 1661. Denne Sevat var lensmann 1610-1617. Det heiter om han, at han var "Storagtig i Klæderne". Elles veit ein ikkje noko om han. Han og Marta hadde sonen Ola som vart buande på Randa.
Den 4. desember 1628 var det ting på Hesby. Her stemnde Klaus Kristofferson Kåda, gift med Karen Toresdotter Talgje, inn Sevat Kristofferson i Talgje. Klaus ville ha medhald i retten på at han var nærare til å bruke Talgje enn Sevat, av di han, Klaus, var gift med eldste dotter til kona hans Sevat, frå hennar første ekte. Retten sa seg og delvis samd i det. Men då Klaus ikkje i stemninga nemnde nokon gard som var ledig og jamgod med Talgje - og som Sevat og Marita kunne flytte til - då bør Sevat og Marita framleis ha lov til å bu i og bruke Talgje så lenge Marita framleis lever. Men etter hennar død skal hovudbølet Talgje delast likt mellom Karen og Dorthea, døtrene etter Tore Sebjørnson og Marita. Marita sa i retten at ho gjerne ville ha dotterson sin frå andre gifte, Sevat Jensson, hos seg til å styre garden for seg. Han var oppvoksen hos henne, ho kjente han godt og hadde tiltru til han. Kor det enn kunne ha seg - korkje Karen eller Dorthea eller nokon av deira arvingar vart ved Talgje.

Marta gifta seg med Tore Sebjørnson Talgje, son av Sebjørn Toreson Talgje og Sissel Jonsdotter, cirka 1575 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Karen Toresdotter vart fødd cirka 1575 i Talgje (nord), Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1658 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 83 år. Karen gifta seg med Peder Toreson Kåda, son av Tore Ivarson Tjentland og Eivindsdotter, cirka 1604 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med Claus Kristofferson Kåda, son av Christopher Klausson Birkeland og Mette Børgesdotter, cirka 1626 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Dorte Toresdotter vart fødd cirka 1588 i Talgje (nord), Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i Kårhus, Vats, Rogaland, NOR. Dorte gifta seg med Peder Justson Saxe i 1624 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Marta gifta seg så med Ole Sevatson Talgje cirka 1593 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg så med Sevat Kristofferson Talgje cirka 1605 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Ole Sevatson Randa vart fødd i 1605 i Talgje (nord), Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1658 i Randa, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år. Ole gifta seg med Kari Alfsdotter, dotter av Alv Olson Alfseike og Ingeborg Ellingsdotter, cirka 1632 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.


632. Henrich Henrikson Blank, son av Henrich Blank og Ukjend, vart fødd i 1555 i SHI, SCT og døydde cirka 1635 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.
(Same som person 580 på side 1)

633. Anne Olsdotter, dotter av Ole Larsson Nesheim og Margrete Olsdotter, vart fødd i 1555 i Nesheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1624 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 69 år.
(Same som person 581 på side 1)

634. Erich Jakobson Koll, son av Jakob Koll og Liva Olsdotter, vart fødd cirka 1560 i Nessa indre, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1650 i Byre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 90 år.

Generelle notat: Erik Jakobson budde på Hauge i Hjelmeland i 1586, men i 1601 er han på Byre og er lensmann i Sæbø skipreide til 1626. 25.07.1623 er han med på ei sak om "Marcke Besichtning" på Kvam. Han åtte ein større eigedom på Nessa i Nedstrand, og har visstnok arva visse rettar i Ytre Kvam etter mor si.
Saman med sine to søner Oluf Nesse og Jacob Øverland, svogeren sin Knut Sigmundstad og fleire slektningar i Nedstrand skal Erik Byre vere med på grenseoppgangen mellom Ytre Kvam og Midt Kvam. Men han akter ikkje å gje frå seg nokon av rettane. Han er nok òg hissig av seg, og han har nok sagt eit og anna hardt ord i striden. Begge partar legg fram skriftlege dokument. Retten finn saka vanskeleg, og det ser ikkje ut til at partane vil inngå forlik. derfor vert saka lagt fram for lagmannen.
På skipreidetinget på Leiranger 15.11.1623 vert Erik Byre innstemna av presten i Nedstrand, Anders Kieldson, for ord og uttalelsar Erik kom med på Kvam den 25.06 same år. Saka vart utsett avdi fogden Anders Hansson var sjuk og ikkje kunne vere til stades.
På Sæbø skipreideting 06.12 same år er fogden til stades der saka vart teken opp. Erik sa at han ikkje hadde noko vondt å seia om presten, og ba om undskyldning dersom han hadde sagt eller gjort noko urett mot han. 11.02.1624 kjem saka opp for Stavanger Domkapitel. Her benektar Erik Byre å ha sagt noko som helst ufordelaktig om presten, og seier at dette vert ei avsporing av sjølve saka. Den 05.04.1624 vart det ny grensegang på Kvam, og Erik påtar seg å dekka kostnadane for presten.
I Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte for 1988 side 123 står det at Erik Jakobson Koll la på Byre 5.04.1624 fram eit pergament frå 1437 der han i tillegg kom med opplysningar om slekta si:
"Erik Byrre sønn av Liffue Olufsdater, Oluff Euindsen, Euind Anbiørnsen".
Men i bygdeboka for Finnøy bind III vert Erik oppført som truleg barn av Marit Ormsdotter og Jakob Knutson som seinare budde på Jørstad.
Erik tok over på Byre då Jakob Knutson flytta til Jørstad. Erik var gift første gong med Magnhild Olsdotter frå Nedre Fevoll i Hjelmeland og hadde fire barn med henne.
Erik må ha gifta seg opp att, for yngste dottera Siri var ikring 50 år yngre enn eldste dottera Karin. Siri var truleg fødd noko før 1650.
I følgje bygdeboka for Strand vart Erik Koll på Byre gift opp att med enka Siri Andersdotter (ho vert kalla Endresdotter i boka til Berge Velde). Siri var enke etter Sæbjørn Jonson Jøssang som døydde ikring 1639. Siri Andersdotter vert i denne boka ført som fødd ikring 1590, og kan vel neppe vere mor til Erik si dotter som då må vere fødd i tida 1642-1650, for Siri Andersdotter vert nemnt på Jøssang i skatten for 1640 til 1642. Siri Eriksdotter frå Byre var nok dotter til "Unge Erik", Erik Olson.
Berge Velde skriv at det er kjent tre søner og to døtre etter Erik Jakobson Koll.
(Sjå også: Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1978 side 129-133)

Erich Jakobson gifta seg med Magnhild Olsdotter cirka 1580 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Olav Erikson Koll vart fødd i 1580 i Nessa indre, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1638 i Nessa indre, Nedstrand, Rogaland, NOR 58 år gamal. Olav gifta seg med Kari Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Toreson Riskedal og Ukjend, cirka 1614 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Jacob Erikson Koll vart fødd cirka 1585 i Byre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1643 i Ringja, Nedstrand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år. Jacob gifta seg med Toresdotter, dotter av Tore Kvam og Berta Ellingsdotter, cirka 1617 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg så med Magnhild i 1629 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

317     iii.  Karin Eriksdotter. Karin gifta seg med Ole Henrikson Blank, son av Henrich Henrikson Blank og Anne Olsdotter, cirka 1615 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Berete Eriksdotter vart fødd i 1600 i Byre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1674 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 74 år gamal. Andre namn for Berete var Bergitte Koll og Berit Koll. Berete gifta seg med Anders Bjørnson Riskedal, son av Bjørn Toreson Riskedal og Ukjend, cirka 1616 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Berete gifta seg så med Holger Tollakson, son av Tollak Larsson Barkeland og Ingrid Reidarsdotter, cirka 1645 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Erich Jakobson gifta seg så med Siri Andersdotter cirka 1645 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


635. Magnhild Olsdotter, dotter av Ole Jonson Foss og Siri Oddsdotter, vart fødd cirka 1555 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1635 i Byre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.

Magnhild gifta seg med Erich Jakobson Koll cirka 1580 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

656. Niels Nilsson Fister, son av Niels Nilsson Fister og Marit Ormsdotter, vart fødd i 1570 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1648 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR 78 år gamal.

Generelle notat: Nils Nilsson er nemnt som brukar på Midt-Fister i lensrekneskapen frå 1610 til 1645. Enka etter han er nemnt som brukar av halve garden i 1649. Nils var gift med ei dotter til Peder Sjurson Flat-Hetland og det er kjent to søner etter Nils.

Niels Nilsson gifta seg med Pedersdotter cirka 1599 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

328       i.  Ole Nilsson Fister. Ole gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Osmundson Kilane og Asbjørnsdotter, cirka 1633 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Niels Nilsson Yttrevold vart fødd i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1651 i Ytrevoll, Årdal, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Marta Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Toreson Riskedal og Ukjend, i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


657. Pedersdotter, dotter av Peder Sjurson Fladhetland og Ingeborg Jakobsdotter, vart fødd cirka 1560 i Flat-Hetland, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1649 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR.

gifta seg med Niels Nilsson Fister cirka 1599 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

658. Ole Osmundson Kilane, son av Osmund Knudson Åsland og Ukjend, vart fødd cirka 1575 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1645 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år. Eit anna namn for Ole Osmundson var Oluff.
(Same som person 592 på side 1)

659. Asbjørnsdotter, dotter av Asbjørn Rasmusson Ims og Elen Salvesdotter, vart fødd cirka 1585 i Ims, Høle, Rogaland, NOR og døydde cirka 1625 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år.

gifta seg med Ole Osmundson Kilane cirka 1605 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

664. Ole Endreson Hiim, son av Endre Olson Hauge og Ukjend, vart fødd i Hauge, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1656 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Folkeoppfatninga har vore at Hiim er den eldste garden i Sandsbygdå, og at busetnaden har breidd seg vidare utetter frå dette elveneset. Det vert mellom anna peika på at Hiim frå gamalt av var med i to grannlag (belag), nemleg på begge sider av Elvå. Salveson skriv såleis: "Legg ein merke til bid­lagi i Sandsbygdi, tyder alt på, at Him er den eld­ste garden i bygdi". Grannelagskipnaden er nok gamal, men å nytta han som prov på at Hiim er eldste garden i bygdå, er nok for skjematisk.
Meir å lita på i så måte er at Hiim har dei eld­ste førhistoriske lausfunna som er kjende i Sands­bygdå, nemleg to øksar. Den eine er ei flintøks og den andre ei skaftholsøks, altså ei steinøks med skafthol. Arkeologen Arnvid Lillehammer skriv at flintøksa kan ha vore brukt til å rydda skog til åkerland med. Desse øksane er frå steinalderen, altså frå minst 1500 år før vår tidsrekning byrja.
Rett søraust for driftsbygningen på Larsagar­den låg det minst fire rundrøysar og ei langrøys før det vart dyrka der noko ut på 1900-talet. Det skal då ha vorte teke vekk 4 gravhaugar med gravkammer og krukker. Krukkene vart kasta, då dei var i stykker. Ved pløying og jordarbeid på heimebøen, aust for gardshusa, støytte dei ofte på omlag halvmetervide pakningar av skjørbrend stein med trekol i, mest som små gruver (eller ko­kegroper). Skaftholsøksa vart funnen av Olav Hiim under fjerning av ein grushaug i 1923. Den andre øksa fann gamle Lars Hiim i åkeren omlag på same tida.
Oppe på Hiimsmoen er det registrert 4 rund­røysar, ei langrøys og 2 steinlegningar. Det var eit felt som vart registrert i 1967 i samband med pla­nar om oppdyrking. Den gamle ferdselsvegen frå Sand til Suldal gjekk tvers gjennom dette feltet. Det hadde vore grave i haugane tidlegare, truleg av den svenske (urmakaren) Pettersen, som ei tid budde på Sand. Ved gravhaugane på Hiimsmoen stod ein "kvit stein". Denne hamna anten i grunn­muren til nybygget til sanatoriet eller som fyll­masse i kaien utanfor sjøhuset til Jon Hiim på Sand. Arkeologisk museum har elles registrert tufter både på Vasstøl og Hedlestølen, to av dei gamle stølane til garden Hiim.
Gardsnamnet Hiim er eit usamansett kultur­namn, og desse namna vert rekna mellom dei al­ler eldste av gardsnamna våre. Namnet tyder rett og slett heim (bustad), ein stad der folk bur. Det finst elles berre ein annan gard i landet med "heim" i usamansett form. Det er i Hemne i Sør-Trøndelag. Som samansett gardsnamn var "heim" derimot mykje nytta. Også dei samansette "heim"-namna er gamle. Stadnamngranskarane reknar at både "vin"-gardane og "heim"-gardane vart rydda før "land"- og "stad"-gardane, nemleg før folkevandringstida (400-600 e. Kr.).
Dersom det var slik at Hiim var den første bu­sette garden, i alle høve i øvre delen av Sandsbyg­då, og det var slik at andre gardar vart busette ved at folk flytta ut herfrå, skal vi ikkje sjå bort frå at dei som flytta ut lenge etter på ville sjå på denne garden som "heimen". Skjematisk sett kjem vi heller ikkje nærmare ein opphavsgard i (øvre) Sandsbygdå enn Hiim. Men faktisk kan det like gjerne ha vore slik at fleire bustader vart tekne opp omlag på same tida. Bakgrunnen for det usa­mansette gardsnamnet Hiim kan då ha vore at huskrøllen midt ute på denne særmerkte elveslet­ta retteleg tedde seg som ein "heim" sett frå alle kantar, kvar ein kom frå eller såg ifrå.
Garden Hiim har nok vore kontinuerleg bu­sett i over 3000 år. Busetnaden vart til dømes hal­den oppe i den kriseramma seinmellomalderen. Men det eldste personnamnet finn vi først i 1519.
Om vi ikkje kjenner namna på oppsitjarane før 1519, veit vi at dei var leiglendingar under Halsnøy kloster. Denne klostersamlinga åtte både Hiim, Berge og Haua, altså dei tre øvste gardane på sørsida av Sandselvå, for den del og litt av gar­den Hanakam. Så åtte klosteret laksefisket nedst i Sandselvå. Halsnøy kloster vart oppretta i 1164, visst nok etter initiativ frå Erling Skakke. Men korleis gardane i Sandsbygdå og laksefisket fak­tisk kom under klosteret, det får vi aldri veta. At det var ein del av ei godssamling som Erling Skakke gav frå seg ved dette høvet, er såleis berre spekulasjon. At klosteret hadde så mykje jord samla på ein plass i Sandsbygdå, skulle likevel kunne støtta teorien om at dette jordegodset høyrde til klosteret frå byrjinga av.
Gunnar Hiim og familien hans budde på gar­den i 1519 og i 1521. Det einaste vi elles veit om han er at han, som alle andre i Sandsbygdå, måt­te ut med straffeskatt i 1519. Han betalte då i
kopar (1½ pund) og i pengar (7 mark). I 1521 betalte han delar av (den ordinære) skatten i sølv. Vi kan merka oss at det var ein Gunnar på Eide i 1563, men det er knapt nok same mannen.
Påskeaftan 1556 - på Hanakam - vart det skrive eit heimelsbrev på 4 laupar smør i Vanvik og 2 laupar smør i Kvestad. Seljaren var ein Svein Torjusson. Kjøpar var Torjus Osmundson og kona Gunnilla Navarsdotter. Det var hennar odels­gods. Det er ukjent kvar dette ekteparet budde.
Men i heimelsbrevet vert det nytta ei formulering som kan peika på Hiim. Fem namngjevne menn vitna at dei "hørdom handarband oc ord theira Swein Torgeirss' oc Torgyls Asmunds's om kaup oc handforlig att forne(vnte) Swein baud oc solde forne(vnte) Torgyls heim igien til lausnar syn hus­trus odal" etc. "Heim" her tyder anten at Torjus budde på Heim (Hiim) eller det viser til at godset vart selt "heim" att, altså attende til den gamle ætta. Kan hende var det denne Torjus (Torgyls) som tok opp Torgålstølen, den nedste av dei fire stølane på Hiim.
Det er nemnt under Vanvik eit ættleggsbrev frå 1555 som må ha lista opp kven som hadde odelen til Vanvik/Kvestad-godset og det er nemnt at dette brevet vart fornya i Bergen i 1591. Når Bergen var staden, kan det ha samanheng med at Halsnøy klostergods var ein eigen jurisdiksjon med Gulating lagmann i Bergen som første ap­pellinstans. Dette kan såleis vera med å styrka te­orien om at Torjus budde på Hiim, altså på Hals­nøy klostergods.
Dersom Gunnilla og Torjus budde på Hiim, var dei vekke før 1563. Då finn vi nemleg at ein "Ousull po Hiem" gav 2 lott sølv for sin 1-dalars skatt. Drengen Gaute gav halvparten. Den same "Oussull" Hiim gav 5 orter skatt av jordeiga. Han åtte altså jord som han fekk landskyld av. Mannsnamnet på Hiim i 1563 må truleg tolkast som Åsolv, jamvel om det mest er ukjent sidan i Sand sokn. Men Hallvard Gunnarsrød i Sauda hadde ein son Åsolv (fødd omkring 1605). Og eldste son til Trond Berge i Sandsbygdå vart døypt Åsolv kring 1630. Hiim i Sandsoknå gav 4 spann korntiende (kongetiende) i 1567. I Grov gav dei 1 spann meir.
I 1592 var det ei større sak om laksefisket i Elvå mellom kannikane i Stavanger og Halsnøy kloster på den eine sida og 21 bønder i Suldal på den andre sida. Mellom Suldalsbøndene finn vi oppsitjarane på dei tre øvste gardane i Sandsbyg­då, Sjur Osmundson i Grov, Torger på Bromme­land og "Oluff Roalsen paa Heim". Då hadde alt­så ein Ola Roalson overteke garden Hiim. Året 1592 er einaste gongen han vert nemnd. Men det er særs truleg at enkja hans ein gong heilt i byr­jinga av 1600-talet vart gift opp att med Ola Endreson.
Oppsitjarane på Hiim var leiglendingar under Halsnøy kloster. Etter reformasjonen (1536) vart denne godssamlinga halden intakt og gjeven i len til kongstenarar, gjerne adelsmenn frå Danmark. (Eit "len" var eit territorium eller ei jordegods­samling som kongen stilte til disposisjon som ve­derlag for militære eller andre tenester, i Noreg i hovudsak administrative tenesteytingar). Først i 1746 vart Halsnøy klostergardane selde, men ennå ikkje til oppsitjarane.
Med Ola Endreson Hiim og kona Helga får vi det første heilt sikre, kjende brukarekteparet på Hiim. Ola skatta på Hiim frå 1603 og frametter. Han gav tredjetake til klosteret 1606, 1609, 1612 og så vidare, 3 dalar kvar gong. Det er elles moge­leg at Helga var andre kona til Ola Hiim. Ei av dei få gongene vi finn namnet hennar, er så seint som i 1657. barna til Ola Endreson vert fødde først frå kring 1605-10, det siste tidleg på 1630­-talet. Det er særs truleg at Ola var gift første gong med enkja til Ola Roalson Hiim, nemnd 1592. Difor er det òg han kallar eldstesonen Ola, altså ikkje etter seg sjølv, men etter første mannen til enkja han gifta seg med, slik skikken var. Ola Ro­alson kan ha døydd så seint som kring 1602 og unge Ola kome til garden i 1603.
På same måte som Åsolv Hiim i 1563 åtte Ola Endreson Hiim jordegods andre stader. Han var altså ein leiglending som sat med jordegodsinnkomer av andre leiglendingar. Det var ikkje ein uvanleg kombinasjon. Såleis åtte Ola i 1617 ½ laup smør i Bergjord i Suldal og 6 merker smør i Nedretveit i Suldal (Nedre Tveitane). Ola Vela åtte omlag det same. Det er ikkje umogeleg at dei to Ola'ne var syskenborn, og anten dottersøner eller sonasøner av ein hypotetisk Ola attende på 1500-talet. Ola Hiim kan for sin del ha vore son til Endre Haua.
I 1624 var Ola Hiim sitt gods i Bergjord redu­sert frå 36 til 27 merker og i Nedretveit til 3 mer­ker smør. Hallvard Trulsson (Fattland) åtte og i Nedretveit. I 1624 finn vi at Ola åtte 1 pund smør i Teig i Sauda, der Osmund Jørgenson Før­land (Suldal) hadde like mykje i ombod for ste­barna sine. Ola skatta ikkje av dette i 1624 og 1626, men det har vore same pundet sonen Svein Skeie kjøpte i 1662 "aff en dell hans broedere", altså av nokre av brørne. I 1628 lånte Ola 40 dalar til Engel Gautun, og fekk pant i garden Fiske­tjønn på det. I 1638 hadde han pengar å låna til Ragnild Bleskjestad i Suldal, med pant i ½ laup smør i Nordmork. Då Ola Hiim døydde kring 1655/56, var det og jordegods i buet i Espeland i Sauda. Det ser vi av eit pantebrev 1683 der sys­kenlaget på Hiim gjev pant i gods i Espeland til svoger (og medeigar) Torkel Vanvik. I 1644 skat­ta Ola Hiim av eit jordegods på 2 laupar og 27 merker smør. Året etter måtte han nok ut med store summar for drapet på Pål Foss. Det som gjekk i buet til Ola Hiim kring 1655/56, var berre 1 laup smør jordegods.
Ola Hiim hadde "halv" dreng Peder i 1606, og ein halv dreng Henrik i 1621. "Halv" er her ein skatteteknisk term, der heile drenger skatta det dobbelte av halve. Hiim var ein gard med stort
potensiale, og jo meir mannskap ein hadde å set­ja inn, jo større utteljing kunne det gje. Henrik Rasmusson "paa Heimb" vart stemna for skatterestanse i 1623. Det må ha vore drengen. Same året måtte han bøta for leiermål. I alt vart han dømd til å bøta 4 dalar, men etter å ha betalt ½ dalar heiter det at det "neppelig faais miere", der var altså neppe meir å få.
I skottetida, tidleg på 1600-talet, finn vi Ola Hiim berre med ein leveranse, nemleg 1 tylft lin­detre i 1618-19. Derimot finn vi at Ola Hiim var kyrkjeverja i mange år frametter til 1625, i alle høve frå 1612. Johannes Mo var kyrkjeverja i lag med han fram til 1617. I 1617 fekk Ola Hiim ut­betalt 9 dalar som kyrkja skulda han. Kring 1632 fekk han òg pengar att som kyrkja skulda han. Så var Ola Hiim lagrettemann i mange år, siste gong i 1641. I 1622 var han mellom dei sju karane som vart stemna for prestevalet i Jelsa nyleg, der dei hadde valt Markus Pedersen til sokneprest. Peder Hanakam var ein annan av dei sju.
Det er uvisst kven gardkona Helga Hiim var. Dersom vi prøver å tolka bakgrunnen for det godset Ola Hiim hadde i Teig i Sauda, så kan han og Osmund Førland ha vore gifte med kvar si syster. Helga kan i så fall ha vore ei Hallvardsdot­ter frå Førland. (Hallvard Førland var forresten ikkje ein Trulsson, som det står i Suldalsoga). Det var elles ingen Hallvard mellom barna til Helga og Ola. Ein son Hallvard kan likevel ha døydd ung. Spørsmålet om kven Helga Hiim var, kan like gjerne ha sitt svar i noko av det andre jorde­godset Ola Hiim sat med om ein går inn i ei tol­king av det.
Ola Hiim fekk mange barn, både søner og dø­trer. Dei vart sitjande i velmakt på gardar i Suldal og i Sand. To av sønene, som ikkje var dei eldste, overtok kvar sine halvpartar i garden Hiim. Dei eldste fann seg gardar andre stader. Hiim var ik­kje ein odelsgard. I 1645 finn vi at Ola Hiim, forutan for seg sjølv og kona, betalte såkalla koppsskatt for 2 søner, 1 dotter og 1 tenestejente. Det var såleis bra med vakse mannskap på gar­den.
Det er ikkje så ofte Ola Hiim er framme i ting­bøkene for Ryfylke. Det kan ha samanheng med at klostergodset hadde sin eigen jurisdiksjon med eigne tingbøker. Samstundes finn vi stemnemål mot Ola i tingbøkene for Ryfylke både i 1617 og i 1653.
I 1616 finn vi at Ola Hiim var vitne i saka der Håkon Hedland vart dømd for å ha knivstukke Gilbert Black (på Sandslandet). I 1617 vart Ola Hiim og Johannes Mo dømde av lagmannen å børa 8 "ørtuger" og 13 mark sølv i stemnefall. I alt var det snakk om 13½ dalar Det hadde truleg med funksjonen dei hadde som kyrkjeverjer. I 1623 borga Ola Hiim og Sebjørn Åbø for at Jens Skeie skulle betala eit hundre gode kjøpmanns­bord i forlik til sorenskrivaren Mikkel Lauritsson, etter at Jens hadde banna til sorenskrivaren og slått handa i lovboka under eit tingsete i Vanvik. I 1628 møtte Ola som vitne i ei sak mot Henrik Sand om ulovleg fiske i "Suldals Elff".
Så er det at Ola Hiim kjem til å ta livet av grannen Pål Foss. Vi kjenner ikkje bakgrunnen for drapet. Tingbøkene vantar for desse åra. Men i sakefallslistene (bøtelistene) 1645/46 finn vi at "Oluff heimb haffde begangit drab paa Pouell Foess". Og det heiter vidare at Ola "bleff frjki­endt och landsuist, haffuer hand bekommit". Han fekk altså "landsvist", eller landsvistbrev. Det var ein type gridsbrev som gav ein draps­mann høve til å kjøpa seg fri mot å betala bøter til kongen og erstatning til arvingane til den drepne. Av sakefallslista går det fram at kongen si kasse ved dette høvet fekk fredningsbot og fred­kjøp av 10 merker sølv, nemleg 5 vanlege dalarar og 10 (15?) kurantdalarar. 10 merker sølv er det same som 160 lodd sølv og skulle utgjera i alt 80 dalar Det kan ha vore det Ola Hiim måtte betala til dei på Foss for å sleppa vidare tiltale eller lands­forvising. I 1653 finn vi at Ola Hiim saman med Kleng Løland er prestemedhjelparar, så då har han vore restituert heilt etter drapet.
Det kan elles ikkje ha vore snakk om rått drap. Det kan jamvel ha vore slik at det var tilfeldig kven det var av dei to som vart drepne. Særleg i bryllaupa kunne det gå hardt føre seg på denne tida. Dei var raske med å dra kniven av slira. Ber­re ti år tidlegare var det eit drap i eit bryllaup på Kvestad. Tjue år tidlegare var det eit drap i Eids­sjøen. I 1652 gjekk det noko hardt føre seg i eit bryllaup på Hiim. Truleg var det eit av barna til Helga og Ola som gifta seg. Frå dette bryllaupet var det Torkel Fattland vitna at han ikkje visste kva som hadde passert, "effter som hand wahr Meget druchen". No var det elles ingen som vart drepne på Hiim. Men son til Ånon Marvik vart slegen blodig av Johannes Sand. Denne saka går elles inn i konfliktane presten Hr. Markus hadde med broren og brorsønene på Sand. Og slagsmå­let mellom son til Ånon Marvik og Johannes Sand kjem heilt i bakgrunnen. Hr. Markus hadde sjølv vore i bryllaupet og hadde bede kjøkemeisteren "kiøre slige aff dørenn som ey vill holde fred". Jo­hannes påstod sidan at presten - farbroren - had­de slege han i bryllaupet på Hiim. Lars Kvestad hadde på si sida kome over Johannes Sand der han sto i vedhuset på Hiim og græt. Lars meinte Jo­hannes skulle snakka godt om farbror sin, men Jo­hannes sa at "fanden" skulle be han om noko, for "hand forfølger Mig og mine". Robert sagmeister vitna at han såg Hr. Markus tok Johannes bak i akslene. Men det var visst det nærmaste dei kom at Hr. Markus hadde lagd hand på brorson sin.
Det kan ha vore noko slektskap mellom Hiim og Marvik. Same året saka frå bryllaupet var oppe til forhøyr, stemna Ånon Marvik Ola Hiim for eit naust han hadde flytta vekk frå Marvik. Ånon meinte det var urett, og ville ha naustet att. Jon Hiim, son til Ola, møtte og sa at faren hadde lova naustet til Ola Håland på vilkår av han sjølv for­svarte dette, truleg då i høve til dei i Marvik. Saka enda med at Ola Hiim skulle "werre i Aannonn Mahruigs Minde", kva no det kan tyda. Naustet kan til dømes vera ein arv Ola Hiim hadde i Mar­vik.
Etter at Ola Hiim døydde, let enkja Helga dei to sønene ta over kvar sine halvpartar. Helga lev­de så seint som 1658.
Det var dei to yngste sønene til Helga og Ola - Endre og Jon - som overtok på Hiim. Det var dei som vart verande att heime. Aldersskilnaden mel­lom dei var på 8 år. Vi finn at dei to brørne gav
landskyld til klosteret i 1657. Truleg var det i 1656 dei gav sin førstebygsel.

Ole Endreson gifta seg med Helga Hiim cirka 1610 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Olsdotter vart fødd i 1611 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Ås, Sand, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Halvard Andersson Ås, son av Anders Ås og Ukjend, cirka 1640 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Olson Eide vart fødd i 1613 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1680 i Eide, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år. Ole gifta seg med Marta Halvardsdotter cirka 1643 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Olsdotter vart fødd cirka 1614 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1678 i Kolbeinstveit, Suldal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år. Olsdotter gifta seg med Kolben Josefson Kolbeinstveit, son av Joseph Kolbeinson Kolbeinstveit og Ukjend, cirka 1630 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Olsdotter gifta seg så med Johannes Helgeson Veka cirka 1661 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

332      iv.  Svend Olson Skeie. Svend gifta seg med Siri Tormodsdotter, dotter av Tormod Osmundson Guggedal og Valborg Olsdotter, cirka 1646 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

          v.  Olsdotter vart fødd i 1620 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Bjerga indre, Sand, Rogaland, NOR. Olsdotter gifta seg med Torkel Hadleson Bjerga, son av Hadle Torbjørnson Vanvik og Ingrid Torkelsdotter, cirka 1645 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         vi.  Johannes Olson Underbakke vart fødd i 1622 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1678 i Underbakka, Suldal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år. Johannes gifta seg med Larsdotter, dotter av Lars Aslakson Sukka og Siri Jonsdotter, cirka 1652 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

        vii.  Endre Olson Hiim vart fødd i 1624 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1700 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR 76 år gamal. Endre gifta seg med Anna Tormodsdotter, dotter av Tormod Osmundson Guggedal og Valborg Olsdotter, cirka 1657 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Endre gifta seg så med Siri Jonsdotter, dotter av Jon Pederson Foss og Kari Jonsdotter, cirka 1678 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Jon Olson Hiim vart fødd i 1632 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1682 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 50 år. Jon gifta seg med Elisabet Pålsdotter cirka 1660 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.


665. Helga Hiim vart fødd i Førland, Suldal, Rogaland, NOR og døydde etter 1658 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR.

Helga gifta seg med Ole Endreson Hiim cirka 1610 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

666. Tormod Osmundson Guggedal, son av Osmund Guggedal og Knudsdotter, vart fødd cirka 1583 i Guggedal, Suldal, Rogaland, NOR og døydde etter 1651 i Guggedal, Suldal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Tormod Osmundson er nemnd 1623 - 1651. Han brukte Guggedal og ein del av grannegarden Århus. I 1624 åtte han 2 pund smør i Tornes og ½ pund i Tufteskog.
(Sjå også: Rogaland Historielag Årshefte 1952 side 48)

Tormod Osmundson gifta seg med Valborg Olsdotter cirka 1625 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

333       i.  Siri Tormodsdotter. Siri gifta seg med Rasmus Jensson, son av Jens Rasmusson Skeie og Tormodsdotter, cirka 1645 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Svend Olson Skeie, son av Ole Endreson Hiim og Helga Hiim, cirka 1646 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         ii.  Asgjerd Tormodsdotter vart fødd cirka 1628 i Guggedal, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Århus, Suldal, Rogaland, NOR. Asgjerd gifta seg med Paul Olson Århus cirka 1655 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

        iii.  Osmund Tormodson Vasshus vart fødd i 1630 i Guggedal, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i 1704 i Vasshus, Suldal, Rogaland, NOR 74 år gamal. Osmund gifta seg med Anna Halvorsdotter, dotter av Halvor Andersson Kvame og Helga Toresdotter, cirka 1661 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Osmund gifta seg så med Siri Torkelsdotter, dotter av Torkel Nilsson Fatland og Kirsten Samuelsdotter, cirka 1692 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Tormodsdotter vart fødd cirka 1635 i Guggedal, Suldal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1676 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 41 år. Anna gifta seg med Endre Olson Hiim, son av Ole Endreson Hiim og Helga Hiim, cirka 1657 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

          v.  Ingrid Tormodsdotter vart fødd cirka 1635 i Guggedal, Suldal, Rogaland, NOR, døydde i 1684 i Løland, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år, og vart gravlagd den 22. sep 1684 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Ingrid gifta seg med Ole Klengson Løland d. y., son av Kleng Olson Løland og Ukjend, cirka 1660 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         vi.  Sofie Tormodsdotter vart fødd cirka 1640 i Guggedal, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Fattland, Sand, Rogaland, NOR. Sofie gifta seg med Omund Narveson Foss, son av Narve V. Tjøstheim og Ukjend, cirka 1665 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Sofie gifta seg så med Samuel Torkelson Fatland, son av Torkel Nilsson Fatland og Kirsten Samuelsdotter, i 1681 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.


667. Valborg Olsdotter, dotter av Ole Osmundson Kilane og Asbjørnsdotter, vart fødd i 1605 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde i Guggedal, Suldal, Rogaland, NOR.

Valborg gifta seg med Tormod Osmundson Guggedal cirka 1625 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

668. Lars Åsulvson Riskedal, son av Åsulv Larsson Steinsland og Ukjend, vart fødd i 1611 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1685 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 74 år.

Generelle notat: Lars Åsulvson Steinsland var den eine av dei to som hadde bruk på Riskedal ved gardsmanntal i 1663. Han fekk bygsel på bruket i 1657. Ha var gift med Inger Andersdotter Riskedal og det er kjent sonen Anders etter dei.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1663-teljinga i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR.

Lars Åsulvson gifta seg med Inger Andersdotter cirka 1653 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

334       i.  Anders Larsson Riskedal. Anders gifta seg med Malena Nilsdotter, dotter av Niels Osmundson Øye og Marta Bjørnsdotter, cirka 1682 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


669. Inger Andersdotter, dotter av Anders Bjørnson Riskedal og Berete Eriksdotter, vart fødd cirka 1620 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Inger var Ingeleiv.

Inger gifta seg med Lars Åsulvson Riskedal cirka 1653 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Inger gifta seg så med Jon Jørgenson Byrkja, son av Jørgen Jonson Fladhetland og Ragnhild Gautesdotter, cirka 1687 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


670. Niels Osmundson Øye, son av Osmund Erikson Øye og Elen Knudsdotter, vart fødd i 1620 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1701 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 81 år.
(Same som person 508 på side 1)

671. Marta Bjørnsdotter, dotter av Biørn Olson Aukland og Kari Gudmundsdotter, vart fødd i 1635 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR.
(Same som person 509 på side 1)

674. Johannes Larsson Svadberg, son av Lars Eivindson Svadberg og Ukjend, vart fødd i 1575 i Svadberg, Årdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1628 i Svadberg, Årdal, Rogaland, NOR.

Johannes Larsson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

337       i.  Randi Johannesdotter. Randi gifta seg med Jon Larsson Sedberg cirka 1635 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


676. Tjerand Andersson Tungland, son av Anders Ingebretson Espedal og Ukjend, vart fødd i 1560 i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1634 i Valheim nedre, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 74 år.

Generelle notat: Tjærand Andersson kom til Tungland saman med foreldra i 1580-åra. Han betalte skatt i klassen for leiglendingar frå 1603 til 1617. Han fekk to brorpartar i Byrkja ved skiftet etter faren. Ikring 1619 bytte han gard med Hoskuld Halvarsen Nedre Valheim. På odelslista 1617 har Tjærand Tungland i Landskyld på Valheim 3½ pund smør og i leidang 3 kalveskinn. Han er nemnt i skattelista 1603 der 10 og 10 bønder i felleskap betalar 10 dalar. Dette tyder på at han hadde kjøpt seg inn på Valheim utan å bu der. På ekstraskatten 1624 må han ut med 7 dalar, det var meir enn nokon annan i Årdal. Ved ekstraskatten 1635 toppar han og lista med 1 dalar 1 mark. I 1625 gav han ½ laup smør i Byrkja til son sin Anders, og samstundes pantsette til han 1 pund i same garden. 1624 er han med og stemner 4 oppsitjarar på Mæle for ulovleg framferd ved laksefiske. Han er nemnt som domsmann på tinget 1620. Tjerand er nemnd med fem barn.

(Sjå også: Rog. Historie og Ættesogelag: Ætt og Heim 1956 (4) side 152)

Tjerand Andersson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

338       i.  Anders Tjerandson Byrkja. Anders gifta seg med Marite Finnsdotter, dotter av Finn Toreson Fevold og Olsdotter, cirka 1625 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Peder Tjerandson Vadla vart fødd i 1600 i Tungland, Strand, Rogaland, NOR og døydde mellom 1646 og 1665 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med ukjend.

        iii.  Ingebret Tjerandson Valheim vart fødd i 1603 i Tungland, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1646 i Valheim nedre, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år. Ingebret gifta seg med Ivarsdotter, dotter av Ivar Toreson Tjentland og Anna Jonsdotter, cirka 1630 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Knud Tjerandson Kuholmen vart fødd i 1605 i Tungland, Strand, Rogaland, NOR og døydde før 1637 i Kuholmen, Stavanger, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Helvig Kuholmen i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

          v.  Synnøve Tjerandsdotter vart fødd cirka 1615 i Tungland, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR. Synnøve gifta seg med Lars Torbjørnson Riveland cirka 1640 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


678. Finn Toreson Fevold vart fødd cirka 1548 og døydde cirka 1628 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.

Generelle notat: Fevoll ligg på flaten ovanfor Steinslandsvatnet der Einervoll ligg i øvre enden. Både øvre og nedre Fevoll ligg på nordsida av elva som renn forbi garden og ut i Steinslandsvatnet. Fevoll har fått namn etter plantevekst på staden. Namnet har nok tidlegare vore Fifuvollr eller Fifilvollr. Det kjem av det gamalnorske ordet fifa, som tyder myrfivel eller myrull, eller av fifill, som dels vart brukt om myrfivel, dels om løvetann. Eldre skrivemåtar av gardsnamnet har vore Fæwal i 1519, Feuold og Feuald i 1521, Fewaldt i 1539, seinare helst Fæwold. Busettinga er gamal på Fevoll.
Her er både fornminne og arkeologiske funn som kan fortelja noko om den eldste tida. Funna er datert til yngre romersk jernalder og folkevandringstida ikring 350-550 e.Kr.
Første gongen garden opptrer i skriftlege kjelder er i sakefallista frå 1519 og tiandepengeskatten frå 1521. I 1519 er det nemnt to brukarar, Odd og Orm. I 1521 er tre nemnde, Osmund og Leiv i tillegg til Odd.
Fevoll var så stor gard at her nok lenge hadde vore grunnlag for meir enn eitt bruk. Truleg var her to bruk i høgmellomalderen før Svartedauden. Desse to bruka har så etter kvart vorte heitande Øvre og Nedre Fevoll. Namnet Øvre Fevoll opptrer første gong i skriftlege kjelder i 1563, Nedre Fevoll første gong i 1578. Nedre Fevoll vart delt i to like store bruk i andre halvdel av 1600-talet. Den nedre garden vart vurdert til å vere dobbelt så stor og god som den øvre. Landskulda på Nedre Fevoll var tre laupar smør. I Nedre Fevoll åtte sokneprestembetet 1/3, medan resten var odelsgods.
Finn Toreson er i lensrekneskapen nemnt som brukar på Nedre Fevoll første gong i 1603 og siste gong i 1627. I 1615 måtte han ut med ei stor bot på heile 16 riksdalar for sonen Knut, som då skal ha budd på Einervoll. Knut hadde i drukkenskap tildelt ein Bergens-kremmar eit øksehammerslag. Finn Toreson var først gift med ei dotter til Olav Knutson Håland i Erfjord. Finn vart truleg gift opp att med ei dotter til Tore Ivarson Tjentland (i Årdalsboka side 559 står det at han var svigerson) eller så var han sonen til Tore Ivarson.

Finn Toreson gifta seg med Olsdotter cirka 1569 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lars Finnson Fevold vart fødd i 1569 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Kari Rasmusdotter cirka 1612 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Brynhild? Toresdotter, dotter av Tore Svendson Breiland og Ragnhild Steinsdotter, cirka 1614 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Finnson Mjølhus vart fødd cirka 1573 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1664 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Marit Helgesdotter cirka 1645 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Knud Finnson Einervoll vart fødd cirka 1575 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde etter 1615 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Åsa Finnsdotter vart fødd cirka 1580 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Husstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Åsa gifta seg med Nils Toreson Husstøl, son av Tore Svendson Breiland og Ragnhild Steinsdotter, cirka 1605 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Finnsdotter vart fødd cirka 1585 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Sandnes, Vats, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Peder Gammelson Sandnes cirka 1620 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

339      vi.  Marite Finnsdotter. Marite gifta seg med Anders Tjerandson Byrkja, son av Tjerand Andersson Tungland og Ukjend, cirka 1625 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Finn Toreson gifta seg så med Toresdotter, dotter av Tore Ivarson Tjentland og Ragnhild Knudsdotter, cirka 1596 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Ivar Finnson Valheim vart fødd cirka 1596 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1665 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 69 år. Ivar gifta seg med Ingeborg Valheim cirka 1615 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


679. Olsdotter, dotter av Ole Knudson Håland og Margrete Larsdotter, vart fødd cirka 1552 i Hovda, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1594 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 42 år.

gifta seg med Finn Toreson Fevold cirka 1569 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

682. Ånen Ormson Marvik, son av Orm Ånenson Byre og Ukjend, vart fødd cirka 1550 i Byre, Fister, Rogaland, NOR og døydde mellom 1574 og 1600 i Marvik, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ånen Ormson var Aanund.

Ånen Ormson gifta seg med Berit Torgersdotter i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Bjørn Ånenson Marvik vart fødd i 1570 i Marvik, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1613 i Marvik, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år. Bjørn gifta seg med Helga Marvik cirka 1600 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

341      ii.  Anna Ånensdotter. Anna gifta seg med Jon Hauge cirka 1592 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Torger Ånenson Eik vart fødd i 1574 i Marvik, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1600 i Eik, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 26 år. Torger gifta seg med Helga Reidarsdotter, dotter av Reidar Knudson Barkeland og Anna Steinsdotter, cirka 1595 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


683. Berit Torgersdotter, dotter av Torger Gunnarson Sjurseike d. e. og Ukjend, vart fødd cirka 1540 i Sjurseike, Vats, Rogaland, NOR og døydde etter 1606 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Berit Torgeirsdotter vart først gift med Ånon Ormson Byre. Dei budde truleg på og brukte Marvik som han hadde arva etter far sin, Orm i Byre. Ånon var truleg fødd ikring 1550 og døydde truleg før 1600. Han åtte 1½ laup smør i Marvik. Berit Torgeirsdotter gifta seg opp att med Torstein Vestersjø. Torstein var død før 1603. "Enchen" er oppført som brukar i 1603 og 1606. Det må vere Berit Torgersdotter. I 1603 var ein Kristen nemnt som øydegardsmann i skattelista og same året måtte han bøta to dalar av di han "besov Enchens tienneste pige". Ein kjenner til tre barn etter Berit og Ånon, og ein son etter Berit og Torstein.

Berit gifta seg med Ånen Ormson Marvik i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Berit gifta seg så med Torstein Vestersjø før 1600 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Johannes Torsteinson Vestersjø vart fødd i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde etter 1649 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg med Marta Reidarsdotter, dotter av Reidar Knudson Barkeland og Anna Steinsdotter, cirka 1615 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


684. Knud Pederson Hauske, son av Peder Hauske og Ukjend, vart fødd cirka 1565 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1630 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år.

Generelle notat: Knut Pederson er nemnt som brukar på Hauske frå lensrekneskapen tek til i 1603 og fram til 1627. Kona Elisabet Jonsdotter er som enke oppført som brukar av den eine parten av Hauske i åra 1630-1637, før sonen Ola tok over. Garden vart delt mellom dei to sønene Jørgen og Ola. Jørgen var brukar av den største parten av garden frå 1631. I 1624 åtte Knut jord i Kvaløy og Espevoll i Vikedal. Det er nemnt tre barn til Elisabet og Knut.

Knud Pederson gifta seg med Elisabet Jonsdotter cirka 1600 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Knudsdotter vart fødd cirka 1600 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Knudsdotter gifta seg med Jon Knudson Einervoll, son av Knud Jonson Einervoll og Ukjend, cirka 1630 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

342      ii.  Jørgen Knudson Hauske. Jørgen gifta seg med Brita Reiarsdotter, dotter av Reiar Asserson Mæle og Siri Olsdotter, cirka 1632 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Knudson Hauske vart fødd i 1613 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Gunhild Ingebretsdotter, dotter av Ingebret Tjerandson Valheim og Ivarsdotter, cirka 1648 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Siri Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ommundson Varland og Berta Knudsdotter, cirka 1652 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


685. Elisabet Jonsdotter, dotter av Jone Olson Foss og Berta Tollaksdotter, vart fødd cirka 1570 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1637 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Elisabet gifta seg med Knud Pederson Hauske cirka 1600 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

686. Reiar Asserson Mæle, son av Asser Reiarson Mæle og Torbjørg Bjørnsdotter, vart fødd i 1570 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1614 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 44 år.

Reiar Asserson gifta seg med Siri Olsdotter cirka 1602 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Asser Reiarson Mæle vart fødd i 1603 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR. Asser gifta seg med Birgit Klengsdotter d. e., dotter av Kleng Ommundson Steinsland og Siri Vilhelmsdotter, cirka 1628 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Asser gifta seg så med Sissel Danielsdotter cirka 1645 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Torborg Reiarsdotter vart fødd cirka 1605 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1675 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år. Torborg gifta seg med Ole Erikson Norheim, son av Erich Jonson Ravnås og Eli Jonsdotter, cirka 1624 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Torborg gifta seg så med Ole Larsson Norheim d. y., son av Lars Asgautson Jørstad og Siri Olsdotter, cirka 1668 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

343     iii.  Brita Reiarsdotter. Brita gifta seg med Jørgen Knudson Hauske, son av Knud Pederson Hauske og Elisabet Jonsdotter, cirka 1632 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


687. Siri Olsdotter, dotter av Ole Knudson Mæle og Bergitte Larsdotter, vart fødd cirka 1573 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rheer Nerre Mell er med på skattelista i 1603, skal ut med 1 dalar. 1624 er Siri Olsdotter enke, ho står på lista over dei som må ut med ein tung ekstra skatt, og ho betaler mest av alle i Årdal, 7½ dalar.
Denne Siri Mæle er kome fram i mange skriftlege kjelder. Ho åtte forutan garden sin også jordegods i Bergeland, Ravnås, Rålstad, Mjølhus og Borgen. Ho er nemnt i ei sak om laksefisket 1658. Eit par år tidlegare hadde ho hatt til tenar Samuel Olson.
Reiar og Siri hadde ein son og to døtrer som ein kjenner til. Reiar døydde i tida 1613 til 1624, og Siri vart gift opp att med Svein Erikson Ravnås. Ein kjenner berre til sonen Reidar etter Siri og Svein. Det er usikkert om Svein og Siri hadde Mæle eller flytta der ifrå. Svein døydde ikring 1624 i følgje Rogaland Historie og Ættesogelag (Ætt og Heim 1997) side 46.
Siri skal ha gifta seg for tredje gong med ein Odd Nilsson. 1. desember 1627 var det ting på Årdal: Bård Andersson på Ravnås hadde då pantsett Odd Nilsson med sin kvinne Siri Mele og Asser Reiarson, Berette Reiarsdotter og deira måg Ola Norheim 13 merker smør i Ravnås og 2 pund 11 merker smør i Bergeland for 25 riksdalar. Reiar Asserson og hans kvinne Siri hadde lagt ut 35 riksdalar på godset i 1613, og då vert totalsummen 60 riksdalar. Datert Stavanger 20. mars 1627.
Odd på Øvre Mæle vert nemnt i ei sak om fiske og bruk av utmark. I 1635 var han med å finansiere ein krig til kongen med 1 dalar. I eit skattemanntal for Ryfylke i 1645 er "Odd ock kone" med, dette må vere Odd Nilsson og Siri Olsdotter som då budde på Øvre Mæle.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1658 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Reiar Asserson Mæle cirka 1602 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg så med Svend Erikson Mæle, son av Erich Jonson Ravnås og Eli Jonsdotter, cirka 1615 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Reidar Svendson vart fødd cirka 1620 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg så med Odd Nilsson cirka 1625 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


724. Johannes Torsteinson Vestersjø, son av Torstein Vestersjø og Berit Torgersdotter, vart fødd i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde etter 1649 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Johannes Torsteinson Vestersjø var gift med Marta Reiarsdotter frå Barkeland i Jelsa. Johannes vert nemnt som brukar på Vestersjø frå 1610. Marta og Johannes hadde sonen Bjørn. Ein Johannes var brukar på Vestersjø frå 1644 til 1660, og i 1649 brukte han 2/3 av garden (8 pund smør). Denne Johannes kan vere Johannes Torsteinson eller ein son til Marta og Johannes. Sonen Bjørn brukte ein tredjedel av garden frå 1644. Johannes Torsteinson var kyrkjeverje for Hjelmeland kyrkje 1634/1635.

Johannes Torsteinson gifta seg med Marta Reidarsdotter cirka 1615 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

362       i.  Bjørn Johannesson Vestersjø. Bjørn gifta seg med ukjend.


725. Marta Reidarsdotter, dotter av Reidar Knudson Barkeland og Anna Steinsdotter, vart fødd cirka 1590 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Johannes Torsteinson Vestersjø cirka 1615 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

728. Jon Hauge døydde cirka 1620 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.
(Same som person 340 på side 1)

729. Anna Ånensdotter, dotter av Ånen Ormson Marvik og Berit Torgersdotter, vart fødd cirka 1572 i Marvik, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.
(Same som person 341 på side 1)

730. Halvor Andersson Kvame, son av Anders Halvorson Kvame og Ukjend, vart fødd i 1585 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1632 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR 47 år gamal. Eit anna namn for Halvor Andersson var Hallvor.

Generelle notat: Hallvor Andersson er nemnt på Kvame frå 1610 til han døydde i 1632. Han var gift med Helga Toresdotter og dei hadde sju barn.

Halvor Andersson gifta seg med Helga Toresdotter cirka 1617 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Orm Halvorson Hauge vart fødd i 1618 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde etter 1686 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Orm gifta seg med Jonsdotter, dotter av Jon Hauge og Anna Ånensdotter, cirka 1650 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

365      ii.  Marita Halvorsdotter d. e.. Marita gifta seg med Knud Jonson Einervoll cirka 1637 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Marita gifta seg så med Knud Jonson Einervoll, son av Jon Hauge og Anna Ånensdotter, cirka 1638 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Marita Halvorsdotter d. y. vart fødd cirka 1621 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Marita gifta seg med Ole Markusson Kvame cirka 1641 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Odd Halvorson Eik vart fødd i 1623 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1666 i Eik, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år. Odd gifta seg med Siri Olsdotter, dotter av Ole Erikson Norheim og Torborg Reiarsdotter, cirka 1663 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

          v.  Inger Halvorsdotter vart fødd cirka 1625 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Bog, Erfjord, Rogaland, NOR. Inger gifta seg med Gunnbjørn Bog, son av Ole Gunnbjørnson Hauske og Ukjend, cirka 1645 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Inger gifta seg så med Svend Knudson Bog, son av Knud Svendson Bjørheim og Bergitte Jonsdotter, cirka 1651 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         vi.  Anna Halvorsdotter vart fødd cirka 1627 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1690 i Vasshus, Suldal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år. Anna gifta seg med Gaute Erikson Vasshus cirka 1648 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Osmund Tormodson Vasshus, son av Tormod Osmundson Guggedal og Valborg Olsdotter, cirka 1661 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Borghild Halvorsdotter vart fødd cirka 1629 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Borghild var Børild. Borghild gifta seg med Ole Torsteinson Bjelland, son av Tosten Bjelland og Ukjend, cirka 1657 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


731. Helga Toresdotter, dotter av Tore Svendson Breiland og Ragnhild Steinsdotter, vart fødd cirka 1595 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1666 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 71 år.

Generelle notat: Det var skifte etter Helga Toresdotter 25. september 1666.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 25.Sep 1666 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Helga gifta seg med Halvor Andersson Kvame cirka 1617 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Helga gifta seg så med Samson Jonson Kvame i 1633 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

736. Peder Tormodson Foss, son av Tormod Olson Foss og Anna Ormsdotter, vart fødd i 1581 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1670 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR 89 år gamal.

Generelle notat: Fødselsåret til første kona hans Peder, Sissel Olsdotter , er i Hjelmelandsboka oppgitt til å vera ikring 1597, men det må vera feil då den eldste sonen hennar er fødd ikring 1610. Ho må difor vera fødd før 1593. Kan det vere feilskrift for 1587? Sissel må ha døydt ikring 1620, for i 1620 vert sonen Torbjørn fødd. Mora er då andre kona til Peder, Susanne Rasmusdotter som var fødd ikring 1590. Det er ikkje nemnt noko om kvar ho var frå. Peder Tormodson Foss var ein rik og vyrd mann. Han er nemnt som brukar på Foss frå 1603 til han døydde i 1670. Skifte etter han var den 15. september 1670. Frå ikring 1627 til 1660 var han brukar av heile Foss. Dei siste åra var sønene med på drifta. I 1666 bruka han 1/3 av garden, 4 pund smør. Jordeigedomen hans i 1624 var på 3 laupar 2 pund. I desember 1619 vart han tilkjend ein part av Kjølvik sag i Jelsa. Parten utgjorde "en dag schør huer maanit". Saga var då nett oppbygd av Jens Kjølvik og fleire medeigarar. For dei utlegg han hadde hatt, let Peder Jens få denne dags skurden Mikkjelsmess (29/9) året etter. Peder stemna Knut Sigmundstad i 1623 for nokre svin som Peder hadde "i hans March" på Sigmundstad, som galten til Erik Øvrehus skulle ha bite i hel. Saka vart utsett. "Med sine børns tillhiælp" rydda Peder opp Nesvik av øyde i si tid som brukar på Foss. Sonen Jon tinglyste eit forkynningsbrev frå 1669 om det i 1673, tre år etter at faren var død. (I Sjernarøyboka side 470 er han kalla lensmann.)

Peder Tormodson gifta seg med Sissela Olsdotter, dotter av Ole Knudson Håland og Guri Sebjørnsdotter, cirka 1605 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tormod Pederson Kalsheim vart fødd i 1605 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1644 i Kalsheim, Nedstrand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 39 år. Tormod gifta seg med Herborg Holgersdotter, dotter av Holger Olson Koll og Torbjørg Halvardsdotter, cirka 1625 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

         ii.  Orm Pederson Hovda vart fødd i 1610 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hovda, Fister, Rogaland, NOR. Orm gifta seg med Anna Jonsdotter cirka 1649 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Ole Pederson Foss vart fødd i 1612 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1691 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år. Ole gifta seg med Kari Oddsdotter, dotter av Odd Jonson Hauge og Elisabet Tolleivsdotter, cirka 1651 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Marta Oddsdotter, dotter av Odd Jonson Hauge og Elisabet Tolleivsdotter, cirka 1676 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Anna Pedersdotter vart fødd cirka 1617 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1674 i Høyland, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 57 år. Anna gifta seg med Tore Olson Høyland, son av Ole Gjestson Vadla og Ukjend, i 1633 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Jon Knudson Høyland, son av Knud Svendson Bjørheim og Bergitte Jonsdotter, cirka 1640 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

          v.  Guri Pedersdotter vart fødd cirka 1620 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1667 i Landsnes, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 47 år. Guri gifta seg med Nils Oddson Landsnes, son av Odd Osmundson Landsnes og Nilsdotter, cirka 1643 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Guri gifta seg så med Lars Jonson Landsnes, son av Jon Villumson Raunes og Malena Larsdotter, cirka 1650 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Guri gifta seg så med Erich Bårdson Landsnes, son av Bård Gammelson Sandvik og Anna Larsdotter, i 1665 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Peder Tormodson gifta seg så med Susanne Rasmusdotter cirka 1620 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

368       i.  Torbjørn Pederson Assheim. Torbjørn gifta seg med Siri Halvardsdotter, dotter av Halvard Øysteinson Assheim og Marit Klengsdotter d. e., cirka 1655 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Rasmus Pederson Foss vart fødd i 1625 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1668 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år. Rasmus gifta seg med Marta Oddsdotter, dotter av Odd Jonson Hauge og Elisabet Tolleivsdotter, cirka 1655 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Jon Pederson Foss vart fødd i 1627 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1681 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 54 år. Jon gifta seg med Kari Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Vadla og Siri Johannesdotter, cirka 1661 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


737. Susanne Rasmusdotter vart fødd cirka 1590 og døydde i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Susanne gifta seg med Peder Tormodson Foss cirka 1620 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

738. Halvard Øysteinson Assheim, son av Østen Halvardson Assheim og Gunhild Åselsdotter, vart fødd cirka 1600 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde etter 1643 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Hallvard Østenson overtok etter faren og er nemnt som brukar frå 1628 til 1652. I 1643 er han kalla "forarma", slik mange andre var det i desse åra. Han hadde truleg dottera Siri. Namnet på kona er i følgje bygdeboka for Hjelmeland ukjent, men i Rogaland Historie og Ættesogelag (Ætt og Heim 1997) side 13 står det at kona var Marit Klengsdotter frå Steinsland i Hjelmeland. Det vert òg nemnt at Hallvard hadde tre døtre.

Halvard Øysteinson gifta seg med Marit Klengsdotter d. e. cirka 1628 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

369       i.  Siri Halvardsdotter. Siri gifta seg med Torbjørn Pederson Assheim, son av Peder Tormodson Foss og Susanne Rasmusdotter, cirka 1655 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Gunhild Halvardsdotter vart fødd cirka 1634 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1697 i Flesjå, Finnøy, Rogaland, NOR. Gunhild gifta seg med Osmund Ellingson Flesjå, son av Elling Pederson Jelsa og Pedersdotter, cirka 1654 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingeborg Halvardsdotter vart fødd cirka 1636 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1697.


739. Marit Klengsdotter d. e. dotter av Kleng Ommundson Steinsland og Siri Vilhelmsdotter, vart fødd cirka 1605 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Marit gifta seg med Halvard Øysteinson Assheim cirka 1628 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

740. Biørn Olson Aukland, son av Ole Jonson Aukland og Margrete Bjørnsdotter, vart fødd i 1610 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1686 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal.
(Same som person 274 på side 1)

741. Kari Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Toreson Fosen og Marta Larsdotter, vart fødd cirka 1612 i Fosen, Avaldsnes, Rogaland, NOR og døydde cirka 1675 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år.
(Same som person 275 på side 1)

742. Christen Simonson Morsing, son av Simon Morsing og Ukjend,.

Generelle notat: Sokneprest Jens Simonson Morsing var farbror til Johanna Kristensdotter, kona til Gudmund Bjørnson Aukland.

Christen Simonson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

371       i.  Johanna Kristensdotter. Johanna gifta seg med Gudmund Bjørnson Aukland, son av Biørn Olson Aukland og Kari Gudmundsdotter, cirka 1675 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingrid Kristensdotter vart fødd cirka 1650 og døydde i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR. Ingrid gifta seg med Ole Reiarson Vadla d. y., son av Reiar Jonson Sedberg og Berta Jonsdotter, cirka 1673 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Ingrid gifta seg så med Daniel Larsson Vadla, son av Lars Hansson Fiskå og Karen Kristensdotter, cirka 1682 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


768. Michel Mikkelson Langballe, son av Niels Sørenson Langballe og Ukjend, vart fødd i Langballe, , Århus, DNK og døydde cirka 1658 i Aarhus, , Århus, DNK.

Generelle notat: Av Henning Kristensen, Egely 45, DK-9340 Asaa i Danmark har eg fått denne informasjonen:
Michel Nielsen Langballe fik borgerskab i Århus 30/12-1630. Han var kæmner i 1652 (skifte 11/6-1662) og var i 1. ægteskab gift med Maren Nielsdatter, der i sit 1. ægteskab havde været gift med Niels Worm. Michel Nielsen Langballe blev i sit 2. ægteskab gift med Kirsten Jensdatter, som var datter af Jens Andersen Karlby og hustru Anne Jensdatter. Kirsten Jensdater døde 13/10-1688 (skifte 8/11-1688 - Århus Stifts årsbøger 1936/87). Samme Kirsten Jensdatter (Kirstine Jensdatter) var i 1669 ifølge Århus by's historie af J. Hoffmeyer, én af arvingerne efter borgmester Frost.
I det følgende omtales familien Langballe, hvilket er uddrag fra førnævnte Århus by